Page 1

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΩΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ

ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ: ΨΕΜΑΤΑ, ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΥΝΕΠΕΙΑ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2012 ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ!

Υπάρχει ζωή και εκτός κοµµατικών παρατάξεων. Η αντίληψη που καλλιεργούν τα κόµµατα ότι «αν δεν είσαι σε κόµµα, τότε δεν µπορείς να προχωρήσεις», είναι τουλάχιστον προσβλητική για την ανθρώπινη νοηµοσύνη. >> σελ. 4

ΤΟ ΚΑΛΟΠΙΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ

ΠΟΙΟΝ ΑΓΩΝΑ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ; >> σελ. 17

>> σελ. 13

>> σελ. 2-3, 6-11

Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΣΕ ΡΥΘΜΟΥΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΩΝ ΚΑΙ >> σελ. 19

>> σελ. 14

Ο ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ ΑΠΕΚΤΗΣΕ

>> σελ. 20

1


ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ: 1) Φοιτητική ταυτότητα (Βρετανικού Πανε̟ιστήµιου) 2) ∆ιαβατήριο ή ταυτότητα της Κυ̟ριακής ∆ηµοκρατίας ή ̟ιστο̟οιητικό γεννήσεως ή άλλο ̟ιστο̟οιητικό κυ̟ριακής υ̟ηκοότητας

Χωρίς ΑΥΤΑ δεν ψηφίζεις! Καµιά χαµένη ψήφος: ενηµέρωσε ΤΩΡΑ τους φίλους και συναγωνιστές σου!

Περισσότερα: http://www.metopo.org.uk/20112012/foititikes_ekloges_2012/en_pos_cifizo_2012.html

ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙΣ: Μάθε ̟οιο είναι το εκλογικό σου κέντρο (Λονδίνο ή Leeds), µε βάση την εκλογική σου ̟εριφέρεια. Πλήρης κατάλογος: http://metopo.org.uk/assets/media/PDF/EFEK%20H.B./635.pdf

Λονδίνο:

Leeds:

Royal National Hotel, 38-51 Bedford Way, WC1H 0DG Underground: Russel Square (Piccadilly Line)

University of Leeds, LS2 9JT αίθουσα “Refectory” Λεωφορείο α̟ό το Leeds Rail Station: 95

>> σελ. 12-14

Περισσότερα: http://www.metopo.org.uk/20112012/foititikes_ekloges_2012/en_pou_cifizo.html

2


ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΕΙΣ: • Έγκυρα σηµεία:ήή

+

• Σε κάθε στήλη βρίσκονται οι συνδυασµοί των δεκα̟έντε υ̟οψηφίων της κάθε ̟αράταξης. ΜΟΝΟ ένα συνδυασµό, µία ̟αράταξη δηλαδή, θα µ̟ορείτε να ψηφίσετε. (̟ράσινο  στο ̟αράδειγµα). Αν ε̟ιλέξετε δύο συνδυασµούς, το ψηφοδέλτιο θα καταστεί άκυρο. • Μ̟ορείτε να ψηφίσετε όσους υ̟οψηφίους του ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΦΗΒ ε̟ιθυµείτε (̟ράσινο  στο ̟αράδειγµα), ΑΛΛΑ κανένα άλλο υ̟οψήφιο άλλης ̟αράταξης, γιατί τότε το ψηφοδέλτιο θα καταστεί άκυρο. • ΜΗΝ ΓΡΑΨΕΤΕ οτιδή̟οτε άλλο ε̟άνω στο ψηφοδέλτιο, εκτός α̟ό τα έγκυρα σηµεία στα σωστά κουτιά, αλλιώς το θα καταστεί άκυρο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε ̟ερί̟τωση µη τήρησης των κανονισµών (̟χ ψήφους σε δύο ή ̟ερισσότερους συνδυασµούς) το ψηφοδέλτιό σας καθίσταται

ΑΚΥΡΟ!

3


Νικόλας Α. Ιωαννίδης Αντιπρόσωπος Bristol ioannidis@metopo.org.uk «Η ανυπακοή, στα µάτια όποιου έχει διαβάσει ιστορία, είναι η πρωταρχική αρετή του ανθρώπου. Μέσω της ανυπακοής επετεύχθη η πρόοδος. Μέσω της ανυπακοής και µέσω της επανάστασης». Oscar Fingal Wilde “The soul of man under socialism” (1891) Σε κάποια φάση της ζωής µας όλοι κάνουµε τη δική µας «επανάσταση». Αυτό καταδεικνύει πως όταν νιώθουµε γύρω µας έναν κλοιό να στενεύει, τότε τα ανθρώπινα ένστικτα αυτοµάτως ενεργοποιούνται και αναζητούν το φως, την ελευθερία. Αυτή είναι η φυσική ροπή του ανθρώπου, να είναι ελεύθερος και αυτοκαθοριζόµενος. Ωστόσο, κάτι τέτοιο τον καθιστά δυσκολοκατάβλητο και µη πρόθυµο να δεκτεί τον εξανδραποδισµό από επίδοξους κυριάρχους. Έτσι, λοιπόν, ο άνθρωπος θα πρέπει να πειστεί πως είναι αδύναµος, δεν µπορεί να πάρει πρωτοβουλίες και ότι πάντα θα πρέπει να εξαρτάται από την κάθε µορφής εξουσία. Με αυτό τον τρόπο, τα προαναφερθέντα αντανακλαστικά χαλαρώνουν, αδρανοποιούνται και ο άνθρωπος απεµπολεί το δικαίωµα στη σκέψη. Κάπως έτσι επιβιώνουν τα πολιτικά κόµµατα ανά την υφήλιο και, αναπόδραστα, στην Κύπρο. Το σχήµα «αριστερά – κέντρο – δεξιά» συνεχίζει να υπαγορεύει συµπεριφορές και να χειραγωγεί απόψεις. Ο συγκεκριµένος διαχωρισµός έχει τις ρίζες του πίσω στα 1789 και τις θέσεις που πήραν οι «προοδευτικοί», «µετριοπαθείς» και «συντηρητικοί» αντίστοιχα µέσα στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Τότε, οι ιδεολογικές διαφορές ήταν ευδιάκριτες και οι απόψεις ετερόκλιτες. Στις µέρες µας, όµως, ένας τέτοιος διαχωρισµός είναι ξεπερασµένος, καθώς οι κοµµατικοί σχηµατισµοί στην Κύπρο ταυτίζονται σχεδόν απόλυτα σε όλα τα θέµατα και, κυρίως, στο Κυπριακό. Με το νεποτισµό, τις πελατειακές σχέσεις και την αναξιοκρατία να αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης κυπριακής κοινωνίας, µπορεί να συναχθεί πως η κοµµατοκρατία επιφέρει αρνητικές συνέπειες στον τόπο µας. Σαφώς τα πολιτικά κόµµατα είναι ουσιώδες µέρος του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και η παρουσία τους απαραίτητη. Ωστόσο, για να προσφέρουν επαρκώς στην κοινωνία, θα πρέπει να έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο. Οι αποφάσεις να λαµβάνονται από τη βάση του κόµµατος και όχι να επιβάλλονται εκ των άνω -µε συµβολικές εσωκοµµατικές διαδικασίες- που δηµιουργούν την ψευδαίσθηση ότι η κοµµατική γραµµή καθορίζεται

συλλογικά. Τα κόµµατα να υπηρετούν τους πολίτες και όχι το αντίστροφο. Είναι επιβεβληµένη ανάγκη να σφυρηλατήσουµε κριτική σκέψη και να είµαστε συνεχώς σε εγρήγορση, ούτως ώστε να αµφισβητούµε το καθετί που προσβάλλει τον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης. ∆εν οφείλουµε υποταγή στα κελεύσµατα των κοµµατικών ταγών, αλλά µόνο στο Σύνταγµα, τους νόµους και τις αρχές του ανθρωπισµού. Όταν τα κόµµατα ενεργούν ενάντια στα δικαιώµατα και τα συµφέροντα του λαού, ο τελευταίος οφείλει να τους εφιστά την προσοχή και να απαιτεί το σεβασµό της κυριαρχίας του. Υπάρχει ζωή και εκτός κοµµατικών παρατάξεων. Η αντίληψη που καλλιεργούν τα κόµµατα ότι «αν δεν είσαι σε κόµµα, τότε δεν µπορείς να προχωρήσεις», είναι τουλάχιστον προσβλητική για την ανθρώπινη νοηµοσύνη. Το αν θα υποστηρίξει κάποιος ένα κόµµα είναι απόλυτα δική του επιλογή, όπως και το να µη στηρίξει. Είναι παράλογο και ανεδαφικό να χαρακτηρίζονται άτοµα και οργανώσεις ως «ακραίοι» γιατί επιλέγουν να µην ενταχθούν στο πιο πάνω σχήµα. Είναι, επίσης, απαράδεκτο το ότι όταν οι κατ' επίφασιν ιδεολογικοί αντίπαλοι ταυτίζονται ολοένα και περισσότερο, αυτό γίνεται απολύτως αποδεκτό, γιατί βρίσκονται στο ίδιο ανωτέρω σχήµα. Αντιθέτως, όταν κάποιος επιλέγει να διατηρεί διαφορετική άποψη, τότε αµέσως χαρακτηρίζεται ως περιθωριακός και αντιδραστικός. Η δηµιουργία «ιδεολογικών θερµοκηπίων», µε σκοπό τη µελλοντική στελέχωση των κοµµάτων, συνιστά παράγοντα κοινωνικής στασιµότητας, πνευµατικής απονεύρωσης και συντείνει στην κονιορτοποίηση συνειδήσεων. Όταν αντιληφθούµε τη σηµασία της αυτόνοµης και ελεύθερης σκέψης και την καλλιεργήσουµε, µόνο τότε θα µπορέσουµε να προοδεύσουµε. Γιατί, εφόσον έχουµε ανεπτυγµένη κριτική σκέψη, θα µπορούµε να επιλέγουµε µε αντικειµενικά κριτήρια τους άρχοντες της πολιτείας. Αυτό σηµαίνει πως µπορούµε να στηρίξουµε υποψηφίους εκτός κοµµατικών σχηµατισµών, εάν είναι ικανοί και συµφωνούµε µε τις απόψεις τους. Με την καλλιέργεια της «κουλτούρας της αυτόνοµης σκέψης», οι πολίτες θα παύσουν να είναι αθύρµατα των πολιτικών κοµµάτων, καθώς θα έχουν συµφιλιωθεί µε την ιδέα πως έχουν επιπλέον επιλογές, πάρεξ των κοµµατικών υποψηφίων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία προβληµατισµού στα κόµµατα, αφού θα κατανοήσουν πως η στήριξη των πολιτών δε θα είναι πια δεδοµένη. Η αµφισβήτηση τέτοιων παρωχηµένων και νοσογόνων αντιλήψεων θα προκαλέσει κοινωνικές ζυµώσεις, µέσα από τις οποίες οι ελεύθερα σκεπτόµενοι άνθρωποι θα διεκδικήσουν την εξυγίανση της πολιτικής ζωής του τόπου και θα καταστούν το επίκεντρο αυτής.

4


5


ΚΑΪΛΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

Mετα̟τυχιακός φοιτητής MA International Relations στο University of Central Lancashire α̟ό την Αθηένου. Υ̟ηρετεί το Κίνηµα α̟ό τη θέση του Προέδρου. Στους συµφοιτητές µας λέει… «Το ΜΕΤΩΠΟ Κυ̟ρίων Φοιτητών Ηνωµένου Βασιλείου α̟οτελεί το µόνο αυτόνοµο, αδέσµευτο και υ̟ερκοµµατικό φοιτητικό Κίνηµα στο Ηνωµένο Βασίλειο. Αυτή η ωραία ̟ροσ̟άθεια ̟ου ξεκίνησε ̟ριν α̟ό ̟έντε χρόνια, µε το δι̟λό ̟υλώνα της διεθνο̟οίησης του Κυ̟ριακού και της εµ̟έδωσης στη συνείδηση της νεολαίας για α̟αίτηση µιας ̟ραγµατικά δίκαιης, βιώσιµης και λειτουργικής λύσης στο Κυ̟ριακό ̟ου θα ισοδυναµεί µε α̟ελευθέρωση, αγκαλιάστηκε α̟ό µια µεγάλη µερίδα φοιτητών. Αντιλαµβανόµενη ότι το κοµµατικό κατεστηµένο δεν µ̟ορεί να καλύψει τα κενά ̟ου το ίδιο δηµιούργησε, χρόνο µε το χρόνο, η νεολαία της Κύ̟ρου όλο και ̟ερισσότερο στρέφεται ̟ρος εναλλακτικές κατευθύνσεις, ̟ου της ε̟ιτρέ̟ουν να συνεχίζει να ̟ιστεύει ̟ως µ̟ορεί να αλλάξει την ̟αρούσα κατάσταση. Στο ΜΕΤΩΠΟ δεν «µισούµε» τα κόµµατα. Πιστεύουµε, όµως, ότι για να λειτουργήσουν ως ̟νεύµονες της δηµοκρατίας, ̟ρέ̟ει να υ̟ηρετούν την ̟ατρίδα και να αφουγκράζονται τη βούληση του λαού. ∆υστυχώς, ουδέν α̟ό τα

δύο ̟ράττουν. Πριν ̟έντε µόλις χρόνια, λίγο µετά το βροντερό ΟΧΙ, ̟ου γενναία βροντοφώναξε ο κυ̟ριακός λαός στο έκτρωµα του Σχεδίου Ανάν, α̟οφασίστηκε α̟ό κά̟οιους ενεργούς φοιτητές η δηµιουργία ενός νέου χώρου στο Ηνωµένο Βασίλειο, ̟ου να δίνει στον φοιτητή µια διέξοδο, ώστε να µ̟ορεί να εκφράζει εµ̟ράκτως την αντίθεση του στο µοντέλο λύσης της ∆ιζωνικής ∆ικοινοτικής Οµοσ̟ονδίας. Ένα µοντέλο ντενκτασικής εµ̟νεύσεως, το ο̟οίο δεν µ̟ορεί να γίνει α̟οδεχτό α̟ό τον κυ̟ριακό ελληνισµό, όχι µόνο λόγω της ̟ροέλευσής της, αλλά ε̟ειδή η α̟οδοχή µιας τέτοιας λύσης θα α̟οβεί µοιραία για εµάς και τα ̟αιδιά µας. Αυτό το Κίνηµα αγκαλιάστηκε α̟ό τον φοιτητή και του έδωσε την δύναµη και την δυνατότητα να δραστηριο̟οιηθεί γύρω α̟ό ένα ευρύ φάσµα ̟ροβληµάτων και να δηµιουργήσει ένα χαρακτήρα δυναµικό, α̟αιτητικό και γεµάτο όρεξη για δράση. Οι ̟ολιτικές, κοινωνικές και ̟ολιτιστικές εκδηλώσεις ̟ου ̟ραγµατο̟οιεί, η δυναµική ̟αρουσία του στις αντικατοχικές εκδηλώσεις σε Κύ̟ρο και Βρετανία, οι εκστρατείες διαφώτισής του για το Κυ̟ριακό, είναι µόλις µερικά δείγµατα αυτής της δράσης. Κύ̟ριε φοιτητή, α̟ό την θέση του Προέδρου του ΜΕΤΩΠΟΥ Κυ̟ρίων Φοιτητών Ηνωµένου Βασιλείου, σε καλώ άλλη µια φορά να ̟ροσέλθεις στα εκλογικά κέντρα στις 25 Φεβρουαρίου 2012, σε Λονδίνο και Ληντς, και να στηρίξεις ακόµα µια φορά αυτή την ωραία ̟ροσ̟άθεια. Μακριά α̟ό κοµµατικά συµφέροντα ̟ου συντείνουν στην ενίσχυση και συντήρηση ενός συστήµατος το ο̟οίο, κατά γενική οµολογία, ασθενεί, σε καλώ να αναζητήσεις όλα αυτά ̟ου έχουν ̟ραγµατική σηµασία, στο ̟λάι µας. Μαζί καταφέραµε τόσα ̟ολλά σε τόσο λίγο χρονικό διάστηµα, εφόσον ̟οτέ δεν σ̟αταλήσαµε χρόνο, ούτε για την ̟ροώθηση κά̟οιου κόµµατος, ούτε για την ε̟ιβολή κά̟οιων κοµµατικών θέσεων στον φοιτητόκοσµο. Μαζί αγωνιζόµαστε, εµείς οι φοιτητές, για το δικό µας αύριο! Για το µέλλον των ̟αιδιών µας, ̟ου δεν γίνεται να είναι άλλο α̟ό την ουσιαστική και δίχως όρους α̟ελευθέρωση της ̟ατρίδος µας. Συµφοιτητή, Βάλε τέρµα στις λασ̟ολογίες ̟ου ε̟ιστρατεύονται α̟ό τις κοµµατικές ̟αρατάξεις ζητώντας ουσία στον ̟ολιτικό λόγο και ψήφισε ΑΥΤΟΝΟΜΑ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΑ. Κλείσε τ' αυτιά σου στις σειρήνες των κοµµάτων, ̟ου δεν εξυ̟ηρετούν κανέναν, ̟αρά µόνο την δική τους ε̟ιβίωση, ̟άνω στην ̟λάτη της ̟ατρίδος µας. Ζήτα µε την ψήφο σου την δραστηριο̟οίηση της ΕΦΕΚ γύρω α̟ό τα εθνικά και φοιτητικά µας ̟ροβλήµατα. Μην αφήνεις της ΕΦΕΚ να µετατρέ̟ετε σε φερέφωνο των κοµµατικών ̟αρατάξεων! Στις 25 Φεβρουαρίου, στείλε το µήνυµα ότι εµείς, οι Κύ̟ριοι φοιτητές, ξυ̟νήσαµε και ότι οι εµ̟όροι λογαριάζουνε λάθος για άλλη µια φορά! Είµαι σίγουρος ότι ̟οτέ δεν ξέχασες ότι «ου ̟ερί χρηµάτων τον αγώνα ̟οιούµεθα αλλά ̟ερί αρετής»! Ψήφισε ΜΕΤΩΠΟ Κυ̟ρίων Φοιτητών Ηνωµένου Βασιλείου. Συνέχισε την ιστορία της ̟ατρίδος σου µε το ΜΕΤΩΠΟ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΨΗΛΑ! Η καταγωγή σου το ε̟ιβάλλει και η συνείδηση σου το α̟αιτεί! Μ’ αυτές τις σκέψεις, στις 25 Φεβρουαρίου 2012, ζητώ τίµια τη ψήφο σου, ̟άντα µε σεβασµό στο ̟ρόσω̟ο και στις ̟ροσδοκίες σου, η ο̟οία θα µου δώσει την ευκαιρία να αγωνιστώ για τα δίκαια σου και τα δίκαια της ̟ατρίδας µας.»

6


ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ (ΜΕΛΗΣ)

∆ευτεροετής φοιτητής ΒΑ Business Studies στο Birmingham City University α̟ό τη Λευκωσία. Στους συµφοιτητές µας λέει...

«Βιώνοντας µια α̟ό τις ̟ιο κρίσιµες στιγµές της κυ̟ριακής ιστορίας, αλλά και ολόκληρου του Ελληνισµού, νιώθω υ̟οχρέωση µου να συµµετάσχω σε αυτό τον δύσκολο, ̟λην όµως όχι ακατόρθωτο, αγώνα για την διαφύλαξη και διατήρηση της ελληνικότητας του νησιού µας, αλλά και των ιδανικών ̟ου α̟ό γενιά σε γενιά µετατρέ̟ονται σε ̟ροσω̟ικά οφέλη και ανούσιες ̟λάνες. ∆υστυχώς στις µέρες µας δεν αρκεί α̟ό µόνο του το «∆εν Ξεχνώ». Ο κυ̟ριακός ελληνισµός δεν µ̟ορεί να αρκεστεί στις ̟ορείες, τις αντικατοχικές εκδηλώσεις, την αρθρογραφία και τις ανακοινώσεις. Χρειαζόµαστε, ε̟ίσης, µια εναλλακτική ε̟ιλογή ̟ου θα ε̟ιβάλει την κάθαρση σ’ αυτό το σά̟ιο κοµµατικό κατεστηµένο.

∆ηλώνω ̟ρόθυµος να αγωνιστώ γι’ αυτό κι έτσι α̟οφάσισα να κατέλθω υ̟οψήφιος µε το µόνο αυτόνοµο και ανεξάρτητο Κίνηµα στο Ηνωµένο Βασίλειο, το ΜΕΤΩΠΟ Κυ̟ρίων Φοιτητών Ηνωµένου Βασιλείου. Υ̟όσχοµαι να αντι̟ροσω̟εύσω όσους ̟ραγµατικά νοιάζονται, για όσα µας ενώνουν και για όσα µας έκαναν κά̟οτε να νιώσουµε υ̟ερήφανοι για αυτό ̟ου είµαστε.»

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

Πρωτοετής φοιτητής BEng Mechanical Engineering στο University of Manchester α̟ό τη Λάρνακα και Αντι̟ρόσω̟ος του ΜΕΤΩΠΟΥ στο Πανε̟ιστήµιό του. Στους συµφοιτητές µας λέει…

«Στις 25 Φεβρουαρίου καλείστε να ε̟ιλέξετε τα ̟ρόσω̟α µε τα ο̟οία θα καταρτιστεί το ∆Σ της ΕΦΕΚ, άτοµα ̟ου θα σας αντι̟ροσω̟εύουν και θα ̟ροσ̟αθούν για σας και όχι για τα δικά τους κοµµατικά συµφέροντα. Στην Κύ̟ρο του 2012 βλέ̟ουµε δολοφόνους να µην ζητούν συγνώµη και τους υ̟όλοι̟ους να σφυρίζουν αδιάφορα µ̟ροστά µας. Παρακολουθούµε τις ̟ολιτικές ηγεσίες του τό̟ου µας να µας οδηγούν µε µαθηµατική ακρίβεια στην τουρκο̟οίηση, ̟ροσ̟αθώντας να µας σερβίρουν µια λύση η ο̟οία καταργεί τα δικά µας ανθρώ̟ινα δικαιώµατα και λειτουργώντας στη βάση µιας λανθασµένης ̟ολιτικής, η ο̟οία εξισώνει το θύµα µε τον θύτη και υ̟οβιβάζει το Κυ̟ριακό α̟ό ̟ρόβληµα εισβολής και κατοχής σε δικοινοτική διαφορά. Προσ̟αθούν µέσα α̟ό τα διαφορετικά χρώµατα και τον λαϊκισµό να διχάσουν τους ̟ολίτες -ενώ κουβαλούν τις ίδιες θέσεις και ιδέες- εξυ̟ηρετώντας τα δικά τους κοινά κοµµατικά συµφέροντα. Αρκετά τους ̟αρακολουθήσαµε να µας κοροϊδεύουν. Αρκετά ίδια µυαλά µε ίδιες ιδέες και α̟λά διαφορετικά ̟ρόσω̟α. Με την ε̟ιθυµία να ενισχύσετε τον τίµιο αγώνα του αυτόνοµου ΜΕΤΩΠΟΥ, ανακοινώνω την υ̟οψηφιότητα µου για τις ε̟ερχόµενες φοιτητικές εκλογές και σας καλώ να φωνάξετε µαζί µας ότι είναι καιρός για νέα ̟ρόσω̟α µε νέες ιδέες. Είµαι φοιτητής, έχω ά̟οψη και την εκφράζω: Ψηφίζω ΑΥΤΟΝΟΜΑ-ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΑ!»

ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ

Μετα̟τυχιακός φοιτητής LLM International Law στο University of Bristol α̟ό την Αµµόχωστο ̟ου διαµένει ̟ροσωρινά στη Λεµεσό. Είναι Αντι̟ρόσω̟ος του ΜΕΤΩΠΟΥ στο Πανε̟ιστήµιό του. Στους συµφοιτητές µας λέει…

«Αγα̟ητοί συµφοιτητές και συµφοιτήτριες, κατό̟ιν σοβαρού ̟ροβληµατισµού, α̟οφάσισα να κατέλθω ως υ̟οψήφιος και να ζητήσω τη στήριξή σας στις φοιτητικές εκλογές για την ανάδειξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΦΕΚ Η.Β., την 25/02/2012, µε το συνδυασµό του ΜΕΤΩΠΟΥ Κυ̟ρίων Φοιτητών Ηνωµένου Βασιλείου. Θεωρούµε ότι το διακύβευµα των φοιτητικών εκλογών δεν είναι η κατάληψη της εξουσίας και η αύξηση των εκλογικών ̟οσοστών. Εκείνο ̟ου έχει ουσιαστική σηµασία είναι η χρησιµο̟οίηση των εδρών ̟ου θα δώσουν οι φοιτητές στο Κίνηµά µας, ούτως ώστε να συνεχιστεί εντονότερα ο αντιοµοσ̟ονδιακός αγώνας, να ενισχυθεί η αυτονοµία του φοιτητικού κινήµατος και να αντιµετω̟ιστούν α̟οτελεσµατικότερα τα ̟ροβλήµατα των φοιτητών. Θεωρώ ̟ως είναι καθήκον µου να σταθώ αρωγός στην ̟ροσ̟άθεια για ε̟ίτευξη των ανωτέρων στόχων, µε µόνη ανησυχία και έγνοια το γενικό συµφέρον. Τα µηνύµατα ̟ου θα σταλούν µε µια ̟ιθανή ενδυνάµωση του αυτόνοµου, αντιοµοσ̟ονδιακού λόγου στο Ηνωµένο Βασίλειο θα ταρακουνήσουν τις κοµµατικές ηγεσίες και µηχανισµούς, οι ο̟οίοι µας οδήγησαν, µε την ανοχή και συναίνεση των ̟ολιτών, στο τέλµα. Για όσους σ̟εύσουν να εκτοξεύσουν και ̟άλι µύδρους ̟ρος το ̟ρόσω̟ό µου, εκ των ̟ροτέρων υ̟ενθυµίζω ̟ως η ενασχόλησή µου µε τα κοινά χρονολογείται αρκετά έτη ̟ριν την 11/07/2011. Ουδέ̟οτε υ̟ήρξα και ούτε ̟ρόκειται να γίνω αριβίστας και φιλοτοµαριστής, αλλά θα αγωνίζοµαι µε όλες µου τις δυνάµεις για την ελευθερία της Κύ̟ρου µας και την εγκαθίδρυση ενός κράτους ̟ου θα ̟αρέχει ασφάλεια και κοινωνική δικαιοσύνη. Στις 25 Φεβρουαρίου 2012 ψηφίζουµε για τις ιδέες µας και ε̟ιλέγουµε εκείνους ̟ου θεωρούµε αξίους.»

7


ΚΑΡΚΩΤΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ

Μετα̟τυχιακός φοιτητής LLM International Law στο University of Brighton α̟ό το Νικήτα Μόρφου ̟ου διαµένει ̟ροσωρινά Λευκωσία. Υ̟ηρετεί το Κίνηµα α̟ό τη θέση του Γραµµατέα Α̟οδήµων και ∆ιεθνών Σχέσεων. Στους συµφοιτητές µας λέει... «Με ̟λήρη σεβασµό και υ̟ευθυνότητα, α̟ευθυνόµαστε σε σένα ̟ου αφουγκράζεσαι το ̟αλµό της νεολαίας και ̟ροσδοκάς το καλύτερο για το µέλλον σου. Σε σένα ̟ου έχεις βρεθεί αντιµέτω̟ος µε τους ε̟ικίνδυνους χειρισµούς των εκάστοτε ηγεσιών αναφορικά µε το Εθνικό µας ̟ρόβληµα και άλλες καταστάσεις, σε σένα ̟ου δεν συµβιβάζεσαι µε ̟αρα̟λανητικά εκβιαστικά διλήµµατα, κόντρα στο ρεύµα της λήθης και το ̟είσµα των καιρών.

Συµφοιτητή/συµφοιτήτρια, η νεολαία έχει ̟ερίτρανα αναδειχθεί δια µέσω των χρόνων, ως το ̟ιο ζωντανό και ενεργό κοµµάτι της κοινωνίας µας, µε ̟ολλές θυσίες και ̟ράξεις αυτα̟άρνησης. Σε κάθε κάλεσµα της ιστορίας και κάθε µαζική κινητο̟οίηση, οι νέοι ήταν αυτοί ̟ου έτρεξαν ̟ρώτοι στον αγώνα. Μια τέτοια νεολαία, αγωνιστική και ε̟αναστατική, είναι ̟ου όλοι µας οραµατιζόµαστε. Σήµερα, λοι̟όν, µ̟ροστά στους χαλε̟ούς καιρούς, µε τη µισή µας ̟ατρίδα υ̟ό κατοχή, την ανικανότητα των κυβερνώντων να αντιµετω̟ίσουν την ανεργία ̟ου ̟λήττει τους νέους, την αδυναµία του ̟ολιτικού συστήµατος να ̟ροστατεύσει τους ̟ολίτες του, αλλά και τον κίνδυνο της ρατσιστικής ∆ιζωνικής ∆ικοινοτικής Οµοσ̟ονδίας, η νεολαία καλείται να διεκδικήσει ξανά το ρόλο ̟ου δικαιωµατικά της ανήκει. Το Μέτω̟ο Κυ̟ρίων Φοιτητών Ηνωµένου Βασιλείου, το µοναδικό αντιοµοσ̟ονδιακό, αυτόνοµο και υ̟ερκοµµατικό Κίνηµα στο Ηνωµένο Βασίλειο, δεν θα µ̟ορούσε ̟αρά µόνο να βρίσκεται µ̟ροστάρης στις φοιτητικές αγωνιστικές ε̟άλξεις µε γνώµονα το καλό της ̟ατρίδας. Με τη ̟λούσια αντικατοχική, κοινωνική και ̟ολιτιστική του δράση, είναι σε θέση να αξιο̟οιήσει α̟οτελεσµατικά τη στήριξή σου και να α̟οδειχθεί η σωστή ε̟ιλογή στις φοιτητικές εκλογές της 25ης Φεβρουαρίου σε Λονδίνο και Ληντς.»

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆ευτεροετής φοιτήτρια BSc Business Management στο University of Surrey α̟ό τη Λευκωσία. Υ̟ηρετεί το Κίνηµα α̟ό την θέση του Γραµµατέα Εκδηλώσεων. Στους συµφοιτητές µας λέει... ΜΑΡΚΕΛΛΑ «Όταν ξυ̟νάς κάθε ̟ρωί και βλέ̟εις α̟έναντι σου στον τουρκο̟ατηµένο Πενταδάκτυλο την σηµαία του αίσχους, της κατοχής, το να διεκδικείς ελευθερία δεν είναι α̟λά υ̟οχρέωση. Είναι καθήκον ̟ρος αυτούς ̟ου έδωσαν τη ζωή τους για να έχουµε εµείς σήµερα –έστω και µισή- ελεύθερη ̟ατρίδα. Με το να συµµετέχω στον αγνό αγώνα του ΜΕΤΩΠΟΥ είναι η φυσική ̟ορεία αυτής της αίσθησης καθήκοντος και υ̟οχρέωσης. Κι αυτό γιατί ̟αρακολουθώντας τη δράση και τις δραστηριότητες του ΜΕΤΩΠΟΥ α̟ό τότε ̟ου ιδρύθηκε, µε έκανε να ̟ροσέξω αυτή τη µικρή τότε οµάδα φοιτητών, η ο̟οία δεν άνηκε κι ούτε υ̟οκινείτο α̟ό κανένα κόµµα. Η αυτονοµία του ένιωθα να µε καλύ̟τει, σε µια ε̟οχή ό̟ου όλοι έχουµε κουραστεί, έχουµε α̟ογοητευτεί, έχουµε θυµώσει µε τα κόµµατα, τους κοµµατάρχες, το σά̟ιο κοµµατικό κατεστηµένο. Για το ΜΕΤΩΠΟ, το κόµµα τους είναι η ̟ατρίδα τους! Γνωρίζοντας ̟ροσω̟ικά ̟ολλούς φοιτητές-µέλη του ΜΕΤΩΠΟΥ στο λόγο, στις ̟ράξεις, στις εκδηλώσεις τους, είδα να εργάζονται συστηµατικά και ακούραστα και ̟άντα µε ανιδιοτέλεια, χωρίς να ε̟ιδιώκουν ̟ροσω̟ική ̟ροβολή, αντίθετα µάλιστα τις ̟ερισσότερες φορές να την α̟οφεύγουν. Μα ̟άνω α̟’ όλα είδα µια ̟ρωτόγνωρη αξιο̟ρέ̟εια, ̟ου δεν έχουµε συνηθίσει να βλέ̟ουµε στο χώρο της ̟ολιτικής. Είδα µε ̟όση ψυχραιµία και µε εµ̟εριστατωµένα ε̟ιχειρήµατα αντιµετώ̟ιζαν τις λάσ̟ες ̟ου δέχονταν κατά καιρούς – ό̟ως άλλωστε ήταν φυσικό. Είδα να συµµετέχουν στο ΜΕΤΩΠΟ φοιτητές ̟ου άνηκαν α̟ό «δεξιά µέχρι αριστερά», γιατί έβαζαν τελικά ̟άνω α̟ό ο̟οιαδή̟οτε ιδεολογία, κόµµα, άτοµο ή οµάδα την ΠΑΤΡΙ∆Α! Έτσι, λοι̟όν, α̟οφάσισα ̟ως αυτός ο χώρος µε καλύ̟τει, αφού το ΜΕΤΩΠΟ το̟οθετεί, ό̟ως και εγώ, στο ψηλότερο βάθρο των ̟ροτεραιοτήτων του την Κύ̟ρο και την Α̟ελευθέρωσή της!»

ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΕΛΛΑ∆Α

∆ευτεροετής φοιτήτρια BA Art and Design – Fine Arts στο Manchester Metropolitan University α̟ό την Αµµόχωστο ̟ου διαµένει ̟ροσωρινά Λεµεσό. Στους συµφοιτητές µας λέει... «Το γεγονός ότι κατέρχοµαι ως υ̟οψήφια µε το ΜΕΤΩΠΟ ΚΦΗΒ είναι κάτι το ο̟οίο µε τιµά ιδιαίτερα και µου δίνει την ευκαιρία να εκφράσω την ιδεολογία µου και να αντι̟ροσω̟εύσω όλους εµάς. Αφήνοντας ̟ίσω τις µικροκοµµατικές αντι̟αραθέσεις και τα λάθη του ̟αρελθόντος, εµείς οι φοιτητές, η νέα γενιά, οφείλουµε να οραµατιστούµε και να αγωνιστούµε για ένα καλύτερο µέλλον, ̟ροτείνοντας νέες ιδέες για µια σωστή, δίκαιη λύση του εθνικού ̟ροβλήµατός µας.

Α̟αιτούµε δικαίωµα στη ζωή και ελευθερία.Φτάνει ̟ια στη φίµωση και τη τροµοκρατία της σκέψης. Ήρθε ο καιρός να ακουστεί και η δική µας αυθεντική, φοιτητική φωνή. Όλοι οι υ̟οψήφιοι του Κινήµατός µας είµαστε εδώ για να δώσουµε χέρι βοηθείας στο συµφοιτητή µας και να αγωνιστούµε για τα όνειρά µας. Με δύναµη και θάρρος να δεχτούµε ε̟ιτυχίες και να αντιµετω̟ίσουµε ό̟οιες δυσκολίες. Για αυτό σας καλώ να διεκδικήσουµε µαζί αυτό ̟ου µας ανήκει. «Σήκωσε ψηλά τη γροθιά σου, εσύ ̟αλεύεις για τα όνειρα σου!» Με φάρο αυτούς τους στίχους, ως νέο µέλος του ΜΕΤΩΠΟΥ, ανακοινώνω την υ̟οψηφιότητά µου στις ε̟ερχόµενες φοιτητικές εκλογές. Ας µη ξεχνάµε ̟ως ένα χέρι µόνο του δεν µ̟ορεί να χειροκροτήσει. Χρειάζονται δύο χέρια για να γίνει κά̟οιος θόρυβος. Σταθείτε δί̟λα µας σε αυτό τον αγώνα, να ̟ροωθήσουµε µαζί τις ιδέες, τις αντιλήψεις και τα όνειρά µας.»

8


ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τριτοετής φοιτητής BSc Biological Sciences στο University of Reading α̟ό τη ∆ερύνεια. Στους συµφοιτητές µας λέει...

«Εµείς οι φοιτητές του Ηνωµένου Βασιλείου ̟ροβληµατιζόµαστε συνεχώς για τα ̟ροβλήµατα ̟ου ταλανίζουν την ιδιαίτερη µας ̟ατρίδα. Η ανησυχία µας για το µέλλον της Κύ̟ρου, και ιδιαίτερα για το Κυ̟ριακό, έχει µετατρα̟εί σε φόβο, αφού οι ̟ολιτικές ηγεσίες µας ε̟ιµένουν στο µοντέλο λύσης ∆ιζωνικής ∆ικοινοτικής Οµοσ̟ονδίας, η ο̟οία θα νοµιµο̟οιήσει τα τετελεσµένα της ̟αράνοµης τουρκικής εισβολής και θα κατα̟ατεί τα ανθρώ̟ινα δικαιώµατά µας. Όλα αυτά, µαζί µε τα κούφια λόγια ̟ου ακούµε τα τελευταία χρόνια α̟ό τις ̟ολιτικές ηγεσίες µας, συνέβαλαν στην αφύ̟νισηκαι τον αγώνα µας για αλλαγή. Ο αγώνας για αλλαγή ̟ήρε σάρκα και οστά όταν το 2006 µια ̟αρέα φοιτητών ίδρυσαν το αυτόνοµο, υ̟εροκοµµατικό Κίνηµα, ΜΕΤΩΠΟ Κυ̟ρίων Φοιτητών Ηνωµένου Βασιλείου, το ο̟οίο έχει ξεκάθαρη στάση ενάντια στη ∆ιζωνική ∆ικοινοτική Οµοσ̟ονδία και ζητά το αυτονόητο: α̟ελευθέρωση και δικαίωση. Αν το να διεκδικείς ελευθερία κατάντησε να θεωρείται «ακροδεξιό» και «φασιστικό», τότε κρίµα όλοι αυτοί ̟ου κατέθεσαν σώµα και ψυχή για την ελευθερία µας. Γι' αυτό, ως νέος και ως ενεργός και ̟ροβληµατισµένος ̟ολίτης της Κυ̟ριακής ∆ηµοκρατίας, αλλά και ως γνήσιος Έλληνας, α̟οφάσισα να κατέλθω υ̟οψήφιος στις ε̟ερχόµενες φοιτητικές εκλογές για το ∆.Σ. της ΕΦΕΚ. Στις 25 Φεβρουαρίου ζητώ την ψήφο εµ̟ιστοσύνης σας ̟ρος ΜΕΤΩΠΟ και ̟ρος εµένα, για να ζητήσουµε, ε̟ιτέλους, δικαιοσύνη για τη Κύ̟ρο µας. Σίγουρα δεν µ̟ορούµε να αλλάξουµε τον κόσµο, αλλά µ̟ορούµε να αγωνιστούµε για ένα καλύτερο αύριο. Να στείλουµε το µήνυµα στο σά̟ιο κατεστηµένο ότι οι φοιτητές του Ηνωµένου Βασιλείου είναι αυτόνοµοι και θέλουν µια ̟ατρίδα ελεύθερη, χωρίς ζώνες και συνιστώντα κρατίδια. Ο αγώνας είναι βέβαια δύσκολος και γι' αυτό «για να γυρίσει ο Ήλιος, θέλει δουλειά ̟ολλή».»

ΠΑΝΑΓΗ ΝΙΚΟΛΑΣ

Πρωτοοετής φοιτητής BSc Business στο Canterbury Christ Church University α̟ό την Αµµόχωστο ̟ου διαµένει ̟ροσωρινά Λεµεσό. Είναι Αντι̟ρόσω̟ος του ΜΕΤΩΠΟΥ στο Πανε̟ιστήµιό του. Στους συµφοιτητές µας λέει... «Η ̟ρόταση του ΜΕΤΩΠΟΥ να είµαι ένας εκ των 15 ̟ου στελεχώνουν το φετινό ψηφοδέλτιο α̟οτελεί για µένα τιµή και συνάµα µου δίνει µια ̟ολύ καλή ευκαιρία να δώσω στην ιδεολογία µου φωνή. Το ̟ερσινό µεγάλο ε̟ίτευγµα του ΜΕΤΩΠΟΥ στις φοιτητικές εκλογές είναι η τρανή α̟όδειξη ̟ως ένα σηµαντικό ̟οσοστό φοιτητών ασ̟άζεται τις θέσεις και τις ανησυχίες του Κινήµατος µας και αυτό µας ενθαρρύνει, ώστε να δουλεύουµε µεθοδικά και ακούραστα, για τη συνεχή αφύ̟νιση των συµφοιτητών µας και τη διαφώτιση της διεθνούς κοινής γνώµης. Αυτά είναι ̟ου ε̟ιβράβευσαν οι φοιτητές, αυτά είναι και ̟ου θα ξανά-ε̟ιβραβεύσουν και φέτος.

Φέτος είναι η χρονιά ̟ου χρειαζόµαστε τη στήριξη σας όσο ̟οτέ άλλοτε. Στην Κύ̟ρο λαµβάνουν χώρα οι α̟ευθείας συνοµιλίες µε την ̟ολιτική ηγεσία µας να ̟ροβαίνει συνεχώς σε γενναίες ̟αραχωρήσεις, το σά̟ιο κοµµατικό κατεστηµένο το̟οθετεί ωρολογιακές βόµβες δί̟λα στα σ̟ίτια µας, ενώ η οικονοµία µας ̟άει α̟ό το κακό στο χειρότερο µε τα κόµµατα να σφυρίζουν αδιάφορα. Ψήφος στο ΜΕΤΩΠΟ ισοδυναµεί µε αντίσταση στο ξε̟ούληµα της ̟ατρίδας µας, ισοδυναµεί µε κάθαρση του σά̟ιου κατεστηµένου. ΑΝΤΙΣΤΑΣΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΑ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΑ!»

ΣΕΒΕΡΗΣ ΖΗΝΩΝΑΣ

∆ευτεροετής φοιτητής BSc Βusiness Management στο University of Essex α̟ό τη Λευκωσία. Στους συµφοιτητές µας λέει... «Ζούµε σε µια ε̟οχή ό̟ου τα ιδανικά, ήθη και άξιες σε αυτό τον µαρτυρικό τό̟ο έχουν έντονα ξεθωριάσει και τείνουν να αντικατασταθούν α̟ό την αδιαφορία, την ευθυνοφοβία, την α̟άθεια και την ισο̟έδωση της εθνικής συνείδησης. ∆υστυχώς, τα λάθη του ̟αρελθόντος και η τυφλή εµ̟ιστοσύνη στις κοµµατικές ̟αρατάξεις, οι ο̟οίες ̟ολλάκις έχουν αµαυρώσει την Ιστορία της νήσου µας, δεν αφήνουν άλλη ε̟ιλογή α̟ό µια νέα αρχή, την στήριξη σε κάτι καινούργιο, αδιάφθρο, χωρίς αλλότρια συµφέροντα, ανυ̟ότακτο, αφυ̟νιστικό και βγαλµένο α̟ό την νεολαία.

Προσω̟ικές µου θέσεις ερχόµενος στο Η.Β. ήταν ότι δεν θα έ̟ρε̟ε να υ̟άρχουν φοιτητικές ̟αρατάξεις υ̟αγµένες σε κόµµατα αλλά να υ̟άρχουν αυτόνοµα ανεξάρτητα κινήµατα ̟ου να δρουν αγνά µε µοναδικό γνώµονα την διαφώτιση των ξένων για το Κυ̟ριακό, να ̟ροωθούν την χώρα µας και να βλέ̟ουν κατάµατα, χωρίς τις κοµµατικές ̟αρω̟ίδες, τα ̟ροβλήµατα της σηµερινής νεολαίας. Αντ' αυτού, δραστηριο̟οιούνται φοιτητικές ̟αρατάξεις ̟ου ελέγχονται και υ̟οκινούνται α̟ό τα κόµµατα. Σαν άνθρω̟ος µου ̟ροκαλεί αηδία να βλέ̟ω άτοµα µεγαλωµένα σε καλού̟ια διαφόρων κοµµάτων, τα ο̟οία ξεκινώντας α̟ό κοµµατικά υ̟οκινούµενες µαθητικές ̟αρατάξεις συνεχίζουν µε το ίδιο ̟άθος την ̟ορεία τους στις φοιτητικές, µε µοναδικό σκο̟ό την εξυ̟ηρέτηση συµφερόντων των κοµµάτων τους αλλά και για ̟ροσω̟ική τους ανέλιξη στη κοµµατική ̟υραµίδα. Εµείς οι νέοι, το µελλοντικό κράµα της κοινωνίας, έχουµε την ευκαιρία να α̟οδείξουµε ̟ως η γενιά µας έχει όραµα, αγνά ιδανικά και άξιες. Γι’ αυτό τον λόγο, σας καλώ στις ε̟ικείµενες φοιτητικές εκλογές να ψηφίσετε αυτόνοµα, βάζοντας ̟άνω α̟' όλα το εθνικό συµφέρον. Ευτυχώς για τους φοιτητές του Ηνωµένου Βασιλείου, υ̟άρχει η εναλλακτική ε̟ιλογή, ένα αυτόνοµο, ανεξάρτητο κίνηµα, ̟ου ακούει στο όνοµα ΜΕΤΩΠΟ Κυ̟ρίων Φοιτητών Ηνωµένου Βασιλείου! Έχουµε το καθήκον, αλλά και τη δύναµη να αλλάξουµε ̟ολλά. Ήρθε ο καιρός να το ̟ραγµατο̟οιήσουµε.»

9


ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Τριτοετής φοιτητής MΕng Electrical and Electronic Engineering στο University of Manchester, α̟ό τη Λεµεσό. Υ̟ηρετεί το Kίνηµα α̟ό την θέση του Αντι̟ροέδρου. Στους συµφοιτητές µας λέει...

«Στη σηµερινή συγκυρία των φοιτητικών εκλογών, ̟έντε χρόνια α̟ό την ίδρυση του ΜΕΤΩΠΟΥ, βρισκόµαστε όλοι µαζί ενωµένοι και ανανεωµένοι για νέους αγώνες και νέες διεκδικήσεις. Περνώντας µέσα α̟ό τις ̟ροηγούµενες εκλογικές αναµετρήσεις µεγαλώσαµε, εδραιωθήκαµε. Είµαστε ∆ΥΝΑΤΟΙ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ και ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ, µε νέο και σύγχρονο λόγο στην φοιτητική µας κοινότητα και την κυ̟ριακή κοινωνία. Σ’ αυτό το ̟εριβάλλον µοιράζοµαι κι εγώ µαζί σας τις σκέψεις, τα οράµατα, τις αγωνίες σας για το κοινό µας µέλλον και θέτω στην κρίση σας και τη δική µου υ̟οψηφιότητα. ∆εσµεύοµαι να συµβάλω κι εγώ, για να είµαστε όλοι µαζί σταθεροί, διεισδυτικοί, δηµιουργικοί, συνε̟είς και αξιό̟ιστοι. Πάνω α̟’ όλα µας ενώνουν οι κοινοί µας οραµατισµοί και στόχοι για το µέλλον της ̟ολύ̟αθης Κύ̟ρου µας. Για τον τερµατισµό της κατοχής και την α̟ελευθέρωση του τό̟ου µας. Για µια ̟ατρίδα ενιαία, ελεύθερη, ελληνική µέσα α̟ό µια λύση δίκαιη, δηµοκρατική, ευρω̟αϊκή. Μια καθαρή λύση των ανθρω̟ίνων δικαιωµάτων, χωρίς τους ρατσιστικούς διαχωρισµούς της ∆ιζωνικής ∆ικοινοτικής Οµοσ̟ονδίας. Η κοινωνία της Κύ̟ρου µας, µέσα στη δύνη των ̟ολλα̟λών ̟ροβληµάτων της, ενα̟οθέτει τις ελ̟ίδες σε εµάς τους νέους. Μας θέλει µ̟ροστάρηδες, µε ήθος και αξιο̟ρέ̟εια, για να φέρουµε νέες ιδέες και νοοτρο̟ίες στον τό̟ο µας, αφήνοντας ̟ίσω τις ̟αλιές κατεστηµένες ̟ρακτικές της αναξιοκρατίας, της αδιαφάνειας και της δια̟λοκής.»

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΣΤΗΒΕΝ)

Πρωτοετής φοιτητής BA Accounting and Finance στο University of Middlesex α̟ό τη Λευκωσία και Αντι̟ρόσω̟ος στο Πανε̟ιστήµιό του. Στους συµφοιτητές µας λέει...

«Καθηµερινά γινόµαστε µάρτυρες, της διζωνικής σύµ̟λευσης της κυβέρνησης µε την «αντι̟ολίτευση», οι ο̟οίοι µας ̟ουλούν τα ̟αραµύθια για «δίκαιη, βιώσιµη και λειτουργική λύση». Αν είχαν έστω και το ̟αραµικρό ίχνος ηθικής αυτογνωσίας, τότε δεν θα έκαναν εκστρατείες ̟ροσ̟αθώντας να ̟είσουν τον κόσµο για την βιωσιµότητα της ∆ιζωνικής ∆ικοινοτικής Οµοσ̟ονδίας. Είµαι ̟ε̟εισµένος ότι οι ̟ολιτικοί ηγέτες διαθέτουν το µυαλό να αντιληφθούν ότι αυτή η λύση θα είναι καταστροφική για την Κυ̟ριακή ∆ηµοκρατία, αλλά το κοµµατικό συµφέρον και ο καρεκλοκενταυρισµός είναι ̟ιο ψηλά στη λίστα ̟ροτεραιοτήτων τους, µε α̟οτέλεσµα το εθνικό µας ̟ρόβληµα και η ε̟ιβίωση του κυ̟ριακού ελληνισµού να ̟ερνούν σε δεύτερη µοίρα. Κατέρχοµαι υ̟οψήφιος µε το αυτόνοµο ΜΕΤΩΠΟ, διότι θεωρώ ̟ως ως νέοι της Κύ̟ρου ̟ρέ̟ει να έχουµε ελεύθερη ά̟οψη και να µην γινόµαστε ̟ιόνια του κοµµατικού κατεστηµένου. ∆ηλώνω ̟ρόθυµος να υ̟ερασ̟ιστώ τα ιερά ιδανικά της ελευθερίας και της δηµοκρατίας στην ̟ατρίδα µας.»

ΧΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

∆ευτεροετής φοιτητής LLB Law στο University of Leicester, α̟ό τη Λεµεσό και είναι Αντι̟ρόσω̟ος του ΜΕΤΩΠΟΥ στο Πανε̟ιστήµιό του. Στους συµφοιτητές µας λέει...

«Αγα̟ητοί συµφοιτητές, χαίροµαι ιδιάιτερα ̟ου µου έχω φέτος τη δυνατότητα να ενώσω και εγώ τη φωνή µου µαζί µε τη δική σας. Η ε̟ιτυχηµένη ̟ορεία της ̟αράταξης µας στη σύντοµη ζωή της α̟οδεικνύει ̟ερίτρανα την α̟ήχηση των θέσεών µας σε σχέση µε το Κυ̟ριακό ̟ρόβληµα και το σκοτεινό µονο̟άτι στο ο̟οίο οδηγείται ο ευρύτερος Ελληνισµός. ∆ιανύουµε µία κρίσιµη φάση στην ιστορία µας µε τον κατακτητή να ̟αραµένει αδιάλλακτος µε στόχο την ε̟ιβολή των τετελεσµένων της εισβολής, µια ̟ροσ̟άθεια ̟ου µας βρίσκει ανοχύρωτους. Οι ηγέτες µας όχι µόνο δεν ̟αρεµβάλλουν εµ̟όδια αλλά αντιθέτως διευκολύνουν την Τουρκία µε συνεχείς υ̟οχωρήσεις και την ̟ροβολή της α̟αράδεχτης, ρατσιστικής ∆∆Ο ως του ιδανικού µοντέλου λύσης. Είναι γι’αυτούς ακριβώς τους λόγους ̟ου θεωρώ ̟ως ̟ρέ̟ει οι φοιτητικές εκλογές να α̟οτελέσουν ένα µοχλό ̟ίεσης ̟ρος τους κοµµατάρχες ̟ροκειµένου η ̟λευρά µας να ε̟ανέλθει σε θέσεις διεκδικητικές και ̟ου να διέ̟ονται α̟ό αρχές. Καλώ λοι̟όν εσάς, να µας ενισχύσετε ούτως ώστε να στείλουµε ένα ηχηρό µήνυµα ̟ρος ̟άσα κατεύθυνση: οι αυτόνοµοι φοιτητές είναι ̟αρόντες και ΜΑΖΙ θα ε̟ανδρώσουν τις ε̟άλξεις διεκδικώντας τα δίκαια του λαού µας.»

10


ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μετα̟τυχιακός φοιτητής LLM συµφοιτητές µας λέει...

Law στο University of Kingston, α̟ό τη Λάρνακα. Στους

«Αγα̟ητοί συµφοιτητές και συµφοιτήτριες , στη σηµερινή Κύ̟ρο, ό̟ου οι κοµµατικές σκο̟ιµότητες χειραγωγούν τα ̟άντα, α̟οφάσισα να κατέλθω υ̟οψήφιος στις φοιτητικές εκλογές, αντι̟ροσω̟εύοντας το ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ.Η.Β. Την α̟όφαση αυτή, την ̟ήρα σαφώς ε̟ηρεασµένος α̟ό το τρί̟τυχο το ο̟οίο αντι̟ροσω̟εύει το ΜΕΤΩΠΟ: ΑΥΤΟΝΟΜΑ-ΦΟΙΤΗΤΙΚΑΕΛΕΥΘΕΡΑ . ∆ηλαδή µακριά α̟ό κοµµατικές σκο̟ιµότητες και εντολές και ̟άντα µε γνώµονα το φοιτητή, τα αιτήµατά του και την µοιρασµένη µας ̟ατρίδα. Η ΕΦΕΚ ΗΒ, η ο̟οία χρόνια τώρα είναι ταλαι̟ωρηµένη α̟ό την εκµετάλλευση ̟ου τυγχάνει α̟ό άτοµα τα ο̟οία έχουν ως α̟ώτερο σκο̟ό την ανάδειξη τους στο κοµµατικό σκηνικό και τη διεκδίκηση κά̟οιας καρέκλας, χρειάζεται ικανούς και ενεργούς νέους, ̟ρόθυµους να εργαστούν για το φοιτητή αλλά και για τη διεθνο̟οίηση του ̟ροβλήµατος ̟ου ταλανίζει εδώ και 38 χρόνια την ̟ατρίδα µας. Χρειάζεται άτοµα τα ο̟οία, χωρίς να έχουν ̟ροσω̟ικές φιλοδοξίες, θα σταθούν στο ̟λευρό του φοιτητή, ̟ροσ̟αθώντας να βελτιώσουν την ̟οιότητα φοίτησής του. Άτοµα ̟ου θα ̟ολεµήσουν για να ̟εράσουν το µήνυµα ότι οι νέοι ̟ολίτες της Κυ̟ριακής ∆ηµοκρατίας α̟αιτούν µια λύση δίκαιη, βιώσιµη και λειτουργική χωρίς εγγυήσεις, στρατό κατοχής και ε̟οίκους, και όχι ό̟ως ̟ρονοεί το σηµερινό µοντέλο λύσης της ∆ιζωνικής ∆ικοινοτικής Οµοσ̟ονδίας. Εάν λοι̟όν τα όσα ̟ροανέφερα αντικατο̟τρίζουν τις δικές σου α̟αιτήσεις α̟ό την ΕΦΕΚ, σε καλώ µε την ψήφο σου, να µου ανοίξεις την ̟όρτα, για την ̟ροάσ̟ιση τόσο των δικών σου δικαιωµάτων και ιδεών αλλά και του φοιτητικού σώµατος γενικότερα.»

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΟΥ Τριτοετής φοιτήτρια LLB Law στο Middlesex University London, α̟ό τη Κερύνεια ̟ου διαµένει ̟ροσωρινά στη Λευκωσία. Συµµετείχε στο Κεντρικό Μαθητικό Συµβούλιο της Αγγλικής Σχολής ΣΕΜΕΛΗ Λευκωσίας και υ̟ηρετεί το Κίνηµα α̟ό την θέση του Εκ̟ρόσω̟ου Τύ̟ου. Στους συµφοιτητές µας λέει…

«Ε̟έλεξα να κατέλθω υ̟οψήφια µε το ΜΕΤΩΠΟ, διότι ̟ολύ α̟λά δεν θα µ̟ορούσα ̟οτέ να αρνηθώ να υ̟οστηρίξω τα µόνα ̟αιδιά, ̟ου µακριά α̟ό ο̟οιοδή̟οτε κοµµατικό συµφέρον και µε µόνο γνώµονα τα σκιρτήµατα της καρδιάς τους, κρατούν ριζωµένα βαθιά µέσα τους ό,τι ευγενικότερο και ό,τι αγνότερο αναδεύεται στα σ̟λάχνα της δουλωµένης γης µας- τη δίψα για δικαίωση, την ανάγκη για Ελευθερία. Αυτή η δίψα και αυτή η ανάγκη, είναι αυτό ̟ου έδωσε σάρκα και οστά στο ΜΕΤΩΠΟ, έξω α̟ό την ̟ρεσβεία της Τουρκίας ̟έντε χρόνια ̟ριν… κι αυτό λέει ̟ολλά. Μεγάλωσα σε µια ̟ατρίδα την ο̟οία έµαθα να αγα̟ώ ̟ερισσότερο α̟ό οτιδή̟οτε άλλο στον κόσµο, ανάµεσα σε «400 χιλιάδες ψυχές α̟ό την καλύτερη, την ̟ιο ατόφια Ρωµιοσύνη». Στην Κύ̟ρο του Παλληκαρίδη, του Αυξεντίου, του Ισαάκ, του Σολωµού. Στη γη των αδέσµευτων, αγονάτιστων ηρώων. Την ίδια Κύ̟ρο ̟ου τώρα κά̟οιοι ε̟ιχειρούν να ̟ουλήσουν. Όµως, µε ό̟λο την αυτονοµία µας, εµείς αρνούµαστε να υ̟οκύψουµε. Υ̟οσχόµαστε ̟ως όσο οι άλλοι µιλούν για ε̟ανα̟ροσέγγιση και όχι για εισβολή, όσο ξεχνούν τι έγινε στις 20 Ιουλίου του 1974, όσο τολµούν να µιλούν για συµβιβασµούς και όχι για ιστορικό χρέος α̟έναντι στην ̟ατρίδα, θα µας βρίσκουν ̟άντα µ̟ροστά τους, εµάς ̟ου ονειρευόµαστε µια Ελληνική Κύ̟ρο και µιλούµε για αλύτρωτες και όχι για χαµένες ̟ατρίδες. Εµείς δεν ̟ρόκειται να ξεχάσουµε ̟οτέ. ∆εν θα ανεχτούµε κανένα οδυνηρό συµβιβασµό και κανένα ξε̟ούληµα. Γι’ αυτό και ̟αραµένουµε ανεξάρτητοι.»

11


12


Απόλυτη σιγή κρατεί ενόψει φοιτητικών εκλογών η φοιτητική νεολαία του Μάριου Καρογιάν, Αναγέννηση, ενώ η στάση των άλλων κομματικών φοιτητικών παρατάξεων, Πρωτοπορίας και Προοδευτικής, έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με άλλες προεκλογικές περιόδους. Τι έχει αλλάξει στη φετινή χρονιά και κανείς δεν ασκεί πολιτική ενάντια στην Αναγέννηση; Γιατί όλοι λασπολογούν μόνο εναντίον του ΜΕΤΩΠΟΥ; Γιατί η Πρωτοπορία δεν εξέδωσε «καταδικαστική» ανακοίνωση για την εκδήλωση της Αναγέννησης στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, όπως έπραξε με την εκδήλωση του ΜΕΤΩΠΟΥ για την τραγωδία στο Μαρί; Γιατί η Προοδευτική ποτέ δεν κατηγορεί ευθέως την Αναγέννηση για τις αποφάσεις της στην ΕΦΕΚ και απλά αναφέρει πως τάχα «συμπαρασύρεται»; Γιατί η Πρωτοπορία, ενώ εξέδωσε ανακοίνωση που καταφερόταν ενάντια στην Αναγέννηση, την διέγραψε μερικές ώρες αργότερα; Ο λόγος σ’ αυτά τα ερωτήματα είναι η άνοδος του ΜΕΤΩΠΟΥ και η απόκτηση δύο εδρών στο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΦΕΚ ΗΒ, σε αντίθεση με άλλες χρονιές όπου η Αναγέννηση ήταν αυτή που κατείχε δύο έδρες και κατ’ επέκταση ρυθμιστικό ρόλο. Αυτή τη χρονιά, το ΜΕΤΩΠΟ αποτέλεσε το αγκάθι στα σχέδια και τις προσδοκίες των στελεχών των κομματικών φοιτητικών παρατάξεων, αφού δεν είναι ούτε «φυσανεμικό», ούτε καρεκλοκένταυρο όπως την παράταξη του Μάριου Καρογιάν, αλλά ένα αγνό, αυτόνομο Κίνημα με ξεκάθαρη θέση εναντίον της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Αυτό συνέτεινε στην απόρριψη του πλαισίου συνεργασίας του ΜΕΤΩΠΟΥ από τις τρεις φιλοδιζωνικές παρατάξεις –Πρωτοπορία, Προοδευτική και Αναγέννηση–και στην αδυναμία τους να πάρουν τις οργανικές θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΦΕΚ, οι οποίες θα τους ενίσχυαν την ανέλιξη τους στην κομματική πυραμίδα. Συνεπώς, Πρωτοπορία και Προοδευτική «καλοπιάνουν» και «καλοκρατούν» την φοιτητική νεολαία του Μάριου Καρογιάν, ελπίζοντας αυτή τη φορά να είναι αυτή που θα καταλάβει την δεύτερη έδρα στην ΕΦΕΚ, έτσι ώστε να μπορούν να μοιραστούν τις καρέκλες που έχουν απολέσει από την περσινή άνοδο του ΜΕΤΩΠΟΥ. Από την άλλη, το γεγονός ότι Πρωτοπορία και Προοδευτική τα βρίσκουν πάντα, πότε η μια και πότε η άλλη, με την Αναγέννηση, είναι κάτι που θα πρέπει να εξηγήσουν οι δύο –δήθεν αντίθετες– φοιτητικές παρατάξεις. Η «εξήγηση» αυτή, όμως, μπορεί να δοθεί μέσα από τη συμπεριφορά του μητρικού κόμματος της Αναγέννησης, του ΔΗΚΟ, το οποίο συνεργάζεται πότε με τον ΔΗΣΥ, πότε με το ΑΚΕΛ, με γνώμονα πάντα την «καλύτερη καρέκλα». Γι’ αυτό ακριβώς, το ΔΗΚΟ, βρισκόμενο στη συγκυβέρνηση με το ΑΚΕΛ κατά την τραγωδία στο Μαρί, χρειάστηκε ένα ολόκληρο μήνα διαβουλεύσεων να αποφασίσει να αφήσει τα Υπουργεία και να αποχωρήσει από αυτήν. Γι’ αυτό ακριβώς, ο Μάριος Καρογιάν, αν και αποχώρησε από την συγκυβέρνηση τον Αύγουστο και ζήτησε στη Βουλή την εθελούσια παραίτηση του Προέδρου Χριστόφια τον Νοέμβριο, στις δημοτικές εκλογές του Δεκεμβρίου συνεργάστηκε με το ΑΚΕΛ σε περισσότερους από τους μισούς δήμους. Επομένως, ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ χρειάζονται το «φυσανεμικό» και καρεκλοκένταυρο ΔΗΚΟ για να αποκτήσουν καρέκλες και εξουσία. Το ίδιο και στις επικείμενες φοιτητικές εκλογές: Πρωτοπορία και Προοδευτική χρειάζονται την Αναγέννηση για να αποκτήσουν τις χαμένες τους καρέκλες. Άρα, λοιπόν, υπάρχει εξήγηση για τη σιγή της Αναγέννησης και την διαφοροποιημένη στάση της Πρωτοπορίας και της Προοδευτικής. Και οι τρεις έχουν στήσει μηχανές «λασποπαραγωγής» ενάντια στο μόνο αυτόνομο Κίνημα στο Ηνωμένο Βασίλειο για να το «βγάλουν από τα πόδια τους», προσδοκώντας σε άνοδο της Αναγέννησης και κατάληψη της δεύτερης έδρας, πράγμα που θα τους δώσει την ευκαιρία να ανακτήσουν τις καρέκλες τους και να αυξήσουν τις πιθανότητές τους για ανέλιξη στην κομματική πυραμίδα. Δυστυχώς, η ιεράρχηση του κομματικού συμφέροντος στην ψηλότερη βαθμίδα και η αντανάκλαση του σάπιου κομματικού κατεστημένου της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι εμφανή και ευδιάκριτα.

13


Η φοιτητική νεολαία του Άντρου Κυπριανού, Προοδευτική, αποδεικνύεται μέσω των ανακοινώσεών της πως ακολουθεί με συνέπεια τις παραδόσεις και το δρόμο που χάραξε το κόμμα που τη στεγάζει. Ένα δρόμο που χαρακτηρίζεται από συνεχείς αντιφάσεις, ψεύδη αλλά και ιδεολογική ασυνέπεια. Τόσο το ΑΚΕΛ όσο και τα παρακλάδια του, μεταλλάσσονται εκμεταλλευόμενοι διάφορα γεγονότα, και μάλιστα ξεχνώντας, ή μάλλον πουλώντας τις θέσεις και ιδέες τους. Το τραγικό της υπόθεσης είναι πως ο κόσμος του ΑΚΕΛ συνεχίζει να στηρίζει το αριστερό κόμμα εξουσίας, τη στιγμή που Κυβέρνηση και ΑΚΕΛ τον δουλεύουν «ψιλό γαζί». Συγκεκριμένα, σε πρόσφατη έκδοση του εκφραστικού οργάνου της, η φοιτητική νεολαία του Άντρου Κυπριανού αναφέρει πως η Κυβέρνηση Χριστόφια είναι «πιστή συνοδοιπόρος και προστάτης των δικαιωμάτων των εργαζομένων», η οποία «αυξάνει αντί να περικόπτει κοινωνικές παροχές». Αυτή η θέση, όμως, πόρρω απέχει από την αλήθεια. Η Κυβέρνηση Χριστόφια και το ΑΚΕΛ, όχι μόνο δεν στάθηκαν στο πλευρό των εργαζομένων, όχι μόνο δεν αύξησαν τις κοινωνικές παροχές, αλλά κατέθεσαν νομοσχέδιο στη Βουλή πριν δύο μήνες, το οποίο υπερψηφίστηκε και προνοεί μεταξύ άλλων: παγοποίηση των προσαυξήσεων και της ΑΤΑ των υπαλλήλων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από 17% σε 20% και στοχοποίηση των κοινωνικών παροχών, και συγκεκριμένα της φοιτητικής χορηγίας και του επιδόματος τέκνου. Στην ίδια έκδοση του εκφραστικού οργάνου της, η Προοδευτική, ενώ σε ένα άρθρο θεωρεί εχθρό της Κύπρου τον αμερικανονατοϊκό ιμπεριαλισμό, σε ένα άλλο αναφέρει ως θετική εξέλιξη το γεγονός ότι η Κυβέρνηση έχει αποσπάσει τη «στήριξη της Κύπρου από ΗΠΑ και Ισραήλ». Δύο χώρες, δηλαδή, που θα μπορούσαν να θεωρηθούν μαζί με την Αγγλία, ως από τους πιο κύριους εκφραστές του ιμπεριαλισμού. Επίσης, ενώ βροντοφωνάζουν «Όχι στο Συνεταιρισμό για την Ειρήνη» διότι αποτελεί «προθάλαμο του ΝΑΤΟ», δεν έχουν κανένα ενδοιασμό να στηρίξουν την παρουσία αμερικανικού στόλου στα ανοιχτά της Κύπρου, κι ενώ τάχα επιθυμούν την αποχώρηση των Βρετανικών Βάσεων, έχουν μουγκαθεί για το «Μνημόνιο ΧριστόφιαΓκόρντον Μπράουν» σύμφωνα με το οποίο οι Βάσεις θα παραμείνουν στη Κύπρο, ακόμα και μετά την όποια λύση του Κυπριακού. Αυτές οι αντιφάσεις, μεταλλάξεις και ιδεολογική ασυνέπεια κατέχουν κυρίαρχη θέση σ’ όλη την ιστορία του ΑΚΕΛ, και ιδιαίτερα όσον αφορά το Κυπριακό. Ενώ σήμερα έχει σαν λάβαρό του τη ντενκτασική Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, την είχε απορρίψει κατηγορηματικά σε ανακοίνωσή του στις 26 Ιανουαρίου 1965, μετά από πρόταση της Σοβιετικής Ένωσης μέσω του Υπουργού Εξωτερικών της, Γκρομύκο. Ενώ σήμερα προωθεί συνεχώς τον «κυπροκεντρισμό» και τον «νεοκυπρισμό», το 1949 συνέταξε Υπόμνημα προς τον ΟΗΕ παρουσιάζοντας ιστορικά στοιχεία για την ελληνικότητα της Κύπρου για να στηρίξει τότε την επιθυμία του κυπριακού λαού για Αυτοδιάθεση και Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Ακόμα και ένα χρόνο πριν το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή, ο τότε ΓΓ του ΑΚΕΛ, Εζεκίας Παπαϊωάννου, σε συνέντευξή του στην αθηναϊκή εφημερίδα «Βήμα», που αναδημοσιεύτηκε στη «Χαραυγή» (04/10/1973) ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα έρχονται και παρέρχονται, όμως η Ελλάδα είναι παντοτινή, είναι αιώνια. Και είναι με την Ελλάδα που θα γίνει Ένωση. Αυτή είναι η κρυστάλλινη πολιτική του ΑΚΕΛ στο εθνικό ζήτημα». Είναι εμφανές ότι το ΑΚΕΛ, εκμεταλλευόμενο ψηφοθηρικά το προδοτικό πραξικόπημα του 1974, προσπαθεί να διαβρώσει την ελληνική εθνική συνείδηση των Ελλήνων της Κύπρου και να τους μετατρέψει σε «σπαρτούς Κύπριους». Η μεγαλύτερη, όμως, αντίφαση και ιδεολογική ασυνέπεια του ΑΚΕΛ είναι ότι ως αυτό-αποκαλούμενοι «αριστεροί» και «επαναστάτες» αρνούνται να διεκδικήσουν τα δίκαια του κυπριακού λαού. Έχουν «συμβιβαστεί» με τα τουρκοβρετανικά σχέδια και την Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, διότι τάχα είναι «πιο εφικτά». Άρα, ενώ ο κόσμος του ΑΚΕΛ έχει μάθει να έχει ως πρότυπο τον Τσε Γκεβάρα, το ΑΚΕΛ κωφεύει μπροστά στην γνωστή ρήση του μεγάλου επαναστάτη: «να είμαστε ρεαλιστές, να ζητάμε το αδύνατο». Η Προοδευτική και το ΑΚΕΛ είναι εγκλωβισμένοι στις ιδεολογικές τους αγκυλώσεις και αδυνατούν να δουν και να πράξουν ανάλογα με το εθνικό συμφέρον. Αντιθέτως, αποδεικνύουν περίτρανα πως μεταλλάσσονται ανάλογα με τον καιρό, εκμεταλλευόμενοι ορισμένα ιστορικά γεγονότα, μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσουν τους δικούς τους ψηφοθηρικούς σκοπούς.

14


15


16


Τις τελευταίες βδομάδες παρατηρούμε με θλίψη μια αδικαιολόγητη και απρόκλητη επίθεση εις βάρος του ΜΕΤΩΠΟΥ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου εκ μέρους της φοιτητικής νεολαίας της ΕΔΕΚ, Αγώνα ΗΒ. Οι επιθέσεις προέρχονται, κυρίως, με υποβολιμαίους ψίθυρους και απαράδεκτα υπονοούμενα σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και κύκλους φοιτητών στην Βρετανία και αλλού. Τέτοιες συμπεριφορές τις είχαμε συνηθίσει από τις φιλοδιζωνικές Προοδευτική-Πρωτοπορία, αλλά όπως φαίνεται ο Αγώνας ακολουθεί κι αυτός την ίδια τακτική. Το ΜΕΤΩΠΟ ουδέποτε αντιπολιτεύτηκε καμία παράταξη κατ' αυτόν τον τρόπο και ούτε προτίθεται να το κάνει. Ο λόγος μας είναι καθαρά πολιτικός, επί πολιτικών επιχειρημάτων και στα πλαίσια του δημοκρατικού ήθους ασκούμε κριτική με όσους διαφωνούμε. Θυμίζουμε στον Αγώνα ΗΒ πως όταν στο παρελθόν δεχθήκαμε απρόκλητα ανήκουστες ύβρεις από το ηγετικό στέλεχός του, Γιώργο Ιορδάνου (ο οποίος παρεμπιπτόντως εξέφρασε θέσεις οι οποίες αντέφασκαν με την γραμμή του κόμματός του), εμείς ανταπαντήσαμε στον ίδιο προσωπικά. Τότε, αντί ο Αγώνας να κάνει αυτοκριτική και να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες και τις αντικρουόμενες θέσεις των στελεχών του, προτίμησε να υπερασπιστεί το συγκεκριμένο εκείνο στέλεχος επιστρατεύοντας μάλιστα αθέμιτες μεθόδους με διαδικτυακή προπαγάνδα και ψεύδη. Παλαιότερα έκαναν το ίδιο και με τον Μάριο Χαννίδη, ο οποίος εν τέλει προσχώρησε στο ΑΚΕΛ, αφήνοντας στα κρύα του λουτρού αυτούς που λίγες βδομάδες πριν τον υπερασπίζονταν στα πλαίσια της κομματικής συσπείρωσης, αντί να τον ψέξουν για τις απαράδεκτες θέσεις του. Την σκυτάλη από το Γιώργο Ιορδάνου φέρεται να έχει πάρει ένα νέο στέλεχος του Αγώνα -και υποψήφιος για τις φοιτητικές εκλογές- ο Αντρέας Ανδρέου, ο οποίος προβαίνει συνεχώς σε απρόκλητες επιθέσεις εναντίον του Κινήματός μας. Είναι μεγάλη πρόκληση που ο κ. Ανδρέου κατηγορεί το ΜΕΤΩΠΟ και επαίσχυντα απομονώνει φράσεις του Βάσου Λυσσαρίδη γι’ αυτή του την εργολαβία. Μήπως οι περί φυγοστρατίας απόψεις του κ. Ανδρέου και οι ύμνοι του προς τον Σωκράτη Χάσικο συμφωνούν με το σύνθημα «Κάθε σπίτι και κάστρο, κάθε πατριώτης και στρατιώτης» του Βάσου Λυσσαρίδη; Δεν το νομίζουμε. Αυτό είναι, δυστυχώς, το σκηνικό που λαμβάνει χώρα στην φοιτητική νεολαία της ΕΔΕΚ. Στα κατά καιρούς έντυπα και τις ανακοινώσεις του Αγώνα βλέπουμε μεν μια «λυσσαριδική» φρασεολογία, η οποία αμέσως αυτοαναιρείται αφού από την άλλη, με έκπληξη διαβάζουμε απόψεις χειρότερες και πιο αποδομητικές και από αυτές της Προοδευτικής! Αντί λοιπόν στον Αγώνα ΗΒ να αποφασίσουν ποια γραμμή θα ακολουθήσουν, ηγετικά στελέχη της παράταξης φαίνεται πως θίχτηκαν προσωπικά από την ελάχιστη κριτική σε αυτές τις αντιφάσεις, που έστω και επιδερμικά ασκήσαμε στο προηγούμενο φύλλο του εκφραστικού μας οργάνου, του «Προπύργιου». Αναφερόμαστε, φυσικά, στην πρόσφατη υπερψήφιση εκ μέρους του Αγώνα στελέχους της φοιτητικής νεολαίας του ΑΚΕΛ, Προοδευτικής, στην Προεδρία της ΠΟΦΕΝ. Η εν λόγω πράξη αποτελεί τεράστια προσβολή προς τη νοημοσύνη των φοιτητών, από την στιγμή που ο Αγώνας λίγες μόνο μέρες πριν είχε αποχωρήσει δήθεν αγανακτισμένος από την ΠΟΦΕΝ, όταν προσφώνησε το συνέδριό της ο κύριος ένοχος για την ανθρωποκτονία στο Μαρί, Δημήτρης Χριστόφιας. Το αβίαστο συμπέρασμα, λοιπόν, που μπορεί να εξαχθεί είναι ότι οι αποδομητικές θέσεις του Γιώργου Ιορδάνου και του Αντρέα Ανδρέου δεν αποτελούν εξαίρεση, αλλά υιοθετούνται και από άλλα στελέχη του Αγώνα. Ποιον Αγώνα τελικά να πιστέψουμε; Τον Αγώνα των ωραίων λόγων που κάνει θεαματικές αποχωρήσεις, οι οποίες δεν φέρουν κανένα κόστος και εκ των υστέρων αποδεικνύονται δημαγωγικές; Ή τον Αγώνα που συναγωνίζεται την Προοδευτική, την Πρωτοπορία και την Αναγέννηση στην διεκδίκηση λαφύρων, τον Αγώνα, δηλαδή, που στην πράξη δίνει την Προεδρία της ΠΟΦΕΝ στον εκπρόσωπο του καθεστώτος Χριστόφια για να εξασφαλίσει μια καρέκλα στο συμβούλιο της ντροπής;

17


18


Αναδυόμενη από τις ναφθαλίνες, η φοιτητική νεολαία του Νίκου Αναστασιάδη, Πρωτοπορία, φέρεται να έχει φορέσει την «εθνικόφρονα» μάσκα της ενόψει των φοιτητικών εκλογών, μιας και οι φετινές εκλογές συνέπεσαν με τα καρναβάλια. Προσπαθώντας να κρύψει το φιλοδιζωνικό της πρόσωπο, εκτοξεύει αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες προς το ΜΕΤΩΠΟ –το μόνο αντιομοσπονδιακό Κίνημα στο Ηνωμένο Βασίλειο- μέσα από σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή η πρωτοφανής κινητοποίηση της Πρωτοπορίας, αλλά και η λυσσαλέα επίθεσή της προς το ΜΕΤΩΠΟ, δεν μπορεί να είναι τυχαία. Βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την προσφάτως εξαγγελθείσα υποψηφιότητα του Νίκου Αναστασιάδη για τις Προεδρικές Εκλογές του 2013. Η κατακόρυφη πτώση της Πρωτοπορίας στις φοιτητικές εκλογές των τελευταίων χρόνων φαίνεται να έχει ανησυχήσει την «Πινδάρου», η οποία προσπαθεί να μαζέψει φοιτητικές ψήφους ενόψει των προεδρικών εκλογών, αφού βλέπει πως ο φοιτητής τούς έχει γυρίσει την πλάτη. Στα πλαίσια αυτής της απεγνωσμένης προσπάθειας, στελέχη της φοιτητικής νεολαίας του Νίκου Αναστασιάδη αναλώνονται σε λαϊκίστικες προσωπικές ανακοινώσεις σε σελίδες κοινωνικές δικτύωσης, ενώ η «επίσημη» Πρωτοπορία σε ανακοινώσεις της προσπαθεί να πείσει τον Κύπριο φοιτητή για τις θέσεις και τις προθέσεις της, κρύβοντας τα φιλοδιζωνικά τους αισθήματα. Μάταια, όμως! Σε πρόσφατη ανακοίνωσή της, στην οποία επιχειρεί να παρουσιάσει τις θέσεις της στο Κυπριακό, η Πρωτοπορία αναφέρει πως στηρίζει μια λύση με βάση «τις δεσμευτικές συμφωνίες κορυφής του 1977 (ΜακαρίουΝτενκτάς), του 1979 (Κυπριανού-Ντενκτάς) και της συμφωνίας της 8ης Ιουλίου 2006 (Παπαδόπουλου-Ταλάτ)». Ποιο είναι, όμως, το μοντέλο λύσης που προνοούν αυτές οι συμφωνίες και το οποίο η Πρωτοπορία αποφεύγει επιδεικτικά να αναφέρει ρητώς; Είναι, φυσικά, το μοντέλο λύσης Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, το οποίο πρώτος πρότεινε ο αιμοσταγής αρχιφασίστας Ραούφ Ντενκτάς το 1964 και στο οποίο ήταν βασισμένο το εκτρωματικό Σχέδιο Ανάν. Αυτή είναι, λοιπόν, η λύση που υποστηρίζει η Πρωτοπορία για το Κυπριακό. Μια θέση καθόλου παράξενη, αφού αυτή είναι και η πολιτική θέση του μητρικού της κόμματος, ΔΗΣΥ, το οποίο στήριξε και με τα «είκοσι του νύχια» το Σχέδιο Ανάν. Η φοιτητική νεολαία του Νίκου Αναστασιάδη, όμως, δε μένει ως εκεί. Στην ίδια ανακοίνωσή της εμπαίζει τον Κύπριο φοιτητή με τις δήθεν απαιτήσεις της για «δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική» λύση, για επιστροφή των προσφύγων στις πατρογονικές τους εστίες, για διασφάλιση όλων των βασικών ελευθεριών (εγκατάσταση, διακίνηση, ιδιοκτησία) και για εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Αυτές οι, δήθεν, απαιτήσεις της είναι εκ φύσεως ασύμβατες και ανεδαφικές με το μοντέλο Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Γι’ αυτό το λόγο, μάλιστα, το σημείο 3 των «συμφωνιών» 1977 αναφέρει πως οι πιο πάνω τρεις βασικές ελευθερίες είναι «ανοικτές προς συζήτηση». Επίσης, το δυσλειτουργικό διζωνικό μοντέλο κράτους της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, το οποίο κρίθηκε από το ΕΔΑΔ ως ασύμβατο με τα ανθρώπινα δικαιώματα, αποτελεί τρανταχτή απόδειξη για την δυσλειτουργικότητα και τη βιωσιμότητα της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Είναι, πλέον, πασιφανές ότι η Πρωτοπορία φάσκει και αντιφάσκει, προσπαθώντας να παραπλανήσει τους φοιτητές και να εκμαιεύσει την ψήφο τους, την οποία επιθυμεί να πασάρει στον κομματάρχη της και υπέρμαχο του «ΝΑΙ», Νίκο Αναστασιάδη, στις Προεδρικές Εκλογές του 2013. Δυστυχώς γι’ αυτήν, ο φοιτητής δεν πρόκειται να ξεγελαστεί από την «εθνικόφρονα» μάσκα της Πρωτοπορίας κι ούτε πρόκειται να δώσει, μέσω των φοιτητικών εκλογών, το έναυσμα στο Νίκο Αναστασιάδη για να διεκδικήσει με αξιώσεις την Προεδρία της Δημοκρατίας.

19


20


21


22

Τεύχος 11 21 Φεβρουαρίου 2012  

Τεύχος 11 21 Φεβρουαρίου 2012

Advertisement