Page 52

En fjärrstyrningsstation ovan jord kör hjullastare i gruvan.

Eilert Johansson är projektledare för PIMM-projektet.

Trådlösa funktioner fungerar bra i tunga industriella applikationer Mobilnätet fungerar bra i tunga industriapplikationer och för att verkligen kunna digitalisera på industriell nivå behövs en robust infrastruktur. Det är ett par erfarenheter som dragits av det tvååriga PIMM-projektet, där ett koncentrat av svensk excellens inom industri och akademi har samverkat. Den svenska Kankbergsgruvan blev först i världen att testa 5G-applikationer. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

PIMM STÅR FÖR Pilot for Industrial Mobile Communication in

Mining. Det svenska Vinnova-projektet har visat att framtidens gruvdrift kan göras effektivare och säkrare med modern teknik. Den senaste tekniken inom kommunikation och automation har använts och projektet har genomförts i Bolidens Kankbergsgruva, knappt en mil utanför Boliden nordväst om Skellefteå, där det pågår malmbrytning 300 – 600 meter under jord. I projektet har Boliden, Telia, Ericsson, Volvo CE, ABB, Wolfit, RISE SICS och LTU medverkat med sin absoluta spjutspetsteknik och kunskap om digitalisering och automation. Syftet har varit att utforska vad nästa generations mobilkommunikationsteknik, 5G, kan innebära för affärsmodeller och, i det här fallet, den livsnödvändiga kommunikationen i en gruva. Flera medverkande betygar nyttan av att få utforska digitaliseringens fulla möjligheter, att kunna använda mobiltelefoner 400 meter ner i gruvan, att köra fordon och annan gruvutrustning på distans och att exempelvis sköta gruvventilation med styrfunktion i molnet via trådlös anslutning. Medverkande företag har också identifierat nya tillämpningsområden som de inte ens tänkt på innan projektet drog igång. Tekniken står sig i riktigt tuff industriell miljö. Långt över förväntan – Projektet har överträffat de mål som sattes upp när vi startade, berättar Eilert Johansson, projektledare för PIMM-projektet och senior projektledare vid RISE SICS. RISE är de samlade statliga svenska forskningsinstituten. Research Institutes of Sweden. – Vi har sett så många innovativa tankar och idéer födas i projektet som vi nu ser är på väg att bli verklighet. Det är detta som är målet för vår verksamhet, att hjälpa svenskt näringsliv att bli mer konkurrenskraftigt. Eilert Johansson betonar att även om många forskningsprojekt lätt blir akademiska, så har det i PIMM varit tvärtom. Här har de deltagande företagen gjort jobbet under ledning från RISE. Bland annat har Volvo CE i projektet utvecklat och testat sin 52

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

fjärrstyrda hjullastare i gruvmiljö, där maskinen har arbetat 400 meter under jord medan operatören suttit på ett kontor ovan mark. – Projektet har visat att mobilnät fungerar även i tunga industriella applikationer och levererar väldigt bra, på många sätt vassare än vanliga kontorsnätverk. Det har också visat att för att verkligen ta digitaliseringen på industriell nivå behöver man en robust infrastruktur att bygga på, gärna trådlöst. Den fjärrstyrda hjullastaren är en del av detta. Erik Uhlin är projektledare för Volvo CE:s medverkan i projektet: – Det har varit ett roligt, intressant och spännande projekt, inte minst att arbeta med de andra företagen. Och en fin lektion i ödmjukhet. Boliden som är vår kund och Ericsson som vi inte arbetat så mycket med tidigare och naturligtvis intressant att arbeta med RISE. – Vi hade en uttalad idé och plan om vad vi ville bygga och testa. Vi spände bågen och det blev mycket ”hands on”, säger Erik Uhlin. Den fjärrstyrda lösningen är superintressant inom visionen att förare ska slippa sitta i sina maskiner. På sikt skulle man kunna sitta var som helst i världen och styra ett fordon och framför allt slippa ha folk arbetande under jord. Jag ser fjärrstyrningen som ett fint delsteg mot ökad automation. Och Eilert Johansson på RISE siar om framtiden: – När man till slut tar det stora greppet och digitaliserar nya industriella funktioner och förändrar arbetsprocesser, det är då de stora vinsterna på kanske 20 till 30 procent kan komma. Men för det krävs mod. Uppföljning för bättre upphandling PIMM-projektet är slutfört. Nu tar ett uppföljningsprojekt vid. Det kallas PIMM DMA, som står för Digital Mining Arena. – Det handlar bland annat om att företagen ska bli bättre beställare, lära sig förstå hur man till exempel kravställer IT-tjänster som ska upphandlas, hur man utformar SLA, Service Level Agreement, berättar Eilert Johansson, som nämner att även Atlas Copco kommit med i det projektet.

Nordiska Projekt 6/2017  
Nordiska Projekt 6/2017