Dagens Infrastruktur 1/14

Page 52

TUNNEL

DAGENS INFRASTUKTUR #1 • 2014

tunnelmynningen. Området som tidigare varit lagringsplats för tunnelelement görs om till parkeringsplatser.

flera entreprenörer Från att tidigare en större entreprenör, tunnelbyggarkonsortiet Skanska-Vinci, var engagerad i projektet är det nu fem större entreprenörer inne. Skanska-Vinci har en del efterarbeten samt markarbeten utanför själva tunneln. Infranord bygger spår, kontaktledningar och utför signalarbeten. Goodtech Project & Services AB svarar för installation av elkraft för tågdrift och stödjande system, Eltel för teleinstallationerna medan Svevia har uppdrag att bygga en gång- och cykelport vid Båstads nya station.

Spårläggningsmaskinen SVM1000 har redan lagt spår utanför tunnlarna. Foto: Trafikverket

Sedan alla installationer gjorts kommer en spårläggningsmaskin att lägga spåren genom tunnelrören, vilket beräknas ske på två veckor. Efter några månaders testverksamhet ska allt besiktigas och slutligen tas i drift. Parallellt med installationerna inne i själva tunneln pågår byggen av tre nya stationer, i Båstad norr om åsen samt i Förslöv och Barkåkra söder om åsen. När de båda sydliga stationerna är klara kommer den skånska pendeltrafiken, Pågatågen, som idag slutar i Ängelholm, att förlängas och Förslöv blir slutstation. Stationen i Förslöv kommer att placeras vid Projekt Hallandsås nuvarande kontor nära den södra

–Det här är ett stort uppdrag för oss, ett kontrakt på 150 miljoner kronor, säger Lars Sandholm på Goodtech. Vi räknar med att vara klara i februari, eftersom vi också ska leverera spänning till andra entreprenörer som arbetar i tunneln. Underleverantörer till Goodtech är bland annat Effekta Power Systems i Malmö, som levererar nöd- och allmänbelysning, gröna skyltar och vitt ljus som ska leda ut ur tunneln vid en eventuell evakuering. Tingsrydsföretaget Holtab, som specialiserat sig på transformatorstationer, levererar prefabricerade teknikbyggnader, nät- och satellitstationer samt ställverk och transformatorer.

i bruk vid lucia 2015 –Tidplanen följs, säger projektchefen Patrik Magnusson. Vid årsskiftet börjar vi lägga spår i tunnlarna. Det görs så sent som

Industriflyttningar i Norden AB

Lansering GC-tunnel 900 ton, Båstad

Sänkning av brodäck 2000 ton, Motala

Din partner vid: √ Lyft √ Lansering √ Tunghantering

Vi håller rätt klimat i Hallandsåstunneln! I våra lokaler i Kivik tillverkar vi avfuktare och klimataggregat, kompaktkyl- och frysaggregat samt luftridåer. Vi utför installationer och service av kyl- och frysanläggningar samt luftkonditioneringar, värmepumpar och mobilkyla.

35 -ÅRS ERFARENHET MED UTVECKLING AV KYL-/FRYSAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPAR. LÄS MER PÅ WWW.KYLPRODUKTER.SE 52