__MAIN_TEXT__

Page 12

Næringsliv i Østfold og Follo / januar 2019

Et utvalg av Betong & Tres mange referanseprosjekter FREDRIKSTAD SEAFOOD Alle betongarbeider nytt oppdrettsanlegg på Øra Fredrikstad. Vanntette betongkonstruksjoner over og under bakkenivå i et RAS-anlegg. BLOCK WATNE Alle betongarbeider ifb prosjekt: Begby 39 eneboliger i kjede. Fjæråtunet 15 eneboliger i kjede. Bjørnstad 8 eneboliger. Bjørnstad 54 leiligheter. RAKKESTADSVINGEN Betongkulvert med vinger, kantdrager og overgangsplater under RV110, Østsiden Fredrikstad. Brødr. Ødegård Maskindrift AS / Statens vegvesen BORGEN BORETTSLAG Betong og stålarbeider for 3 etg borettslag a16 enheter og næring samt betongarbeider for garasjeanlegg og utomhus Sted Borgenhaugen/ Sarpsborg for Skanbygg AS BOS SØRLIE Hovedentreprise Grunnarbeider, parkeringskjeller, og verkstedbygning til bilforhandler Bertel O.Steen AS på Tunejordet Sørlie Torg Bygget for Sørlie Bygg AS NORDSTRANDHALLEN Betongarbeider for større parkeringskjeller under flerbrukshallen. Sted Nordstrand Oslo for Backe Nord Vest BLAKER FJUK Alle betongarbeider skole og barnehage, samt tilhørende utomhus med krummede lange støttemurer. Sted i Sørum for Agathon Borgen METALLCO STENE Alle betongarbeider ny Shredder samt utvendige dekker ca. 12000m2 METALLCO KABEL Betongbinger inkl. dekker, plasstøpt aquadren, nedsenket fundament og fundamenter kjøreporter.

KRAFTLINJE Alle grunnarbeider, betong i felt, 2 mil strekk fra Son til Drøbak for Hallingmast/ Hafslund KAIANLEGG Betong og sikringsarbeider kaianlegg for Aker Solution i Moss ASKIM STASJON Undergang for jernbane dobbeltsporet stasjon. Plasstøpte betongarbeider og monteringsarbeider for prefab. Sted Askim stasjon for Grimsrud/ Bane Nord FLERBRUKSHALL SANDBAKKEN Fundamentering, kulvert og gulver for flerbrukshall på Sandbakken for Metacon/ Sarpsborg Kommune RAKKESTAD TORG Betongarbeider fundamentering bygg, ramper og gulver Rema 100 i Rakkestad for Skanbygg TRAFIKKSTASJON Ombygging av Trafikkstasjon Administrasjon, Resepsjon, Fellesarealer og oppgradering av graver i testhall. Samt etablering for EL-bil ladestasjon for kunder og ansatte. Trafikkstasjon i Sarpsborg for Smelteverket Eiendom AS KAIFRONT TOLLBOD Alle betongarbeider v ombygging av 180 meter kaifront Tollbodbrygga i Fredrikstad for Borg Havn GJESTEHAVN FREDRIKSTAD Betong og tømmerarbeider gjestehavn Fredrikstad. For Borg Havn FÅBERG TRAFO Hovedentreprise Alle Rivning og oppbygging inkludert teknisk komplett av trafoselle, samt fundamenteringsarbeider i batterifelt og diverse sikring av områder for Statnett i Lillehammer

Betong & Tre AS kan vise til rekordstor omsetning i fjor, (prosjektleder) og Carl Thomas Norberg-Schulz (prosjek

Trygge og ra Med Betong & Tre som samarbeidspartner, er du sikret at leveransene og framdriften forløper etter planen. – En av våre største styrker, er evnen til å respondere raskt. Ingen slår oss på leveringsdyktighet, sier daglig leder Torstein Langmo. Tekst og foto: Tom Helgesen

B

ILA FENGSEL Alle betongarbeider for nytt bygg Ila fengsel. Byggkompaniet AS

etong & Tre ble etablert i 1997, og kan vise til en solid vekst og utvikling siden den gang. Bedriften har i dag rundt 45 ansatte, har kontorer i Sarpsborg og utfører oppdrag for utbyggere og totalentreprenører i Østfold, Oslo og Akershus. Selskapet eies og drives av fem partner, alle med lokale tilknytning. At alle eierne også jobber i bedriften, bidrar til økt effektivitet og beslutningsdyktighet. For kundene betyr det ekstra trygghet gjennom nærheten til beslutningstakerne.

GREFSEN FLERBRUKSHALL Alle betongarbeider gulver, vegger, dekker og utomhus trapper og amfi. Sted Grefsen Oslo for Hent AS

UTFØRER ALT INNEN BETONG Betong & Tre utfører alt innen betong av nybygg og rehabiliteringer for offentlige og private utbyggere og eiendomsbesittere.

RAGN SELLS Dekker for bilsanering i Sarpsborg, Moss, Lørenskog, Gardermoen, Stokke, Bamle, Stavanger og Bergen

12

ØSTSIDEN SYKEHJEM Alle betongarbeider for Østsiden sykehjem. Fundamentering, gulver, dekker søyler m. mer for Backe Østfold/ Fredrikstad Kommune

Profile for Viken Media AS

Næringsliv i Østfold og Follo 1-2019  

Næringsliv i østfold og Follo nr. 1, januar 2019

Næringsliv i Østfold og Follo 1-2019  

Næringsliv i østfold og Follo nr. 1, januar 2019

Profile for b2b24