Næringsliv i Østfold og Follo 4-2019

Page 16

Næringsliv i Østfold og Follo / juni 2019

Nye Lande Senter

Nye Lande Senter Arbeidene er utført av:

Brødr. Iversby A/S Stålbygg - Tak - Fasader

Vi takker for oppdraget 69 10 21med 90el.arbeidene!

Modernisert nærsen fantastisk beliggenh Etter flere måneder med ombygging og oppgradering står nye Lande Senter i Sarpsborg frem som et moderne og litt urbant senter. Tekst og foto: Per-Kr. Aasen

Medlem av elektrikkerkjeden

B

are 800 kvadratmeter er ledig i det 4 000 kvm store senteret, og her ønsker eierne seg spisested, frisør, velværesenter og lignende virksomhet. Totalt sett er det 12 leietakere i Lande

16

Senter som omfatter tre bygninger, men i den moderniserte hoveddelen er det Coop Extra, Boots Apotek, kleskjeden Bogerud og serveringsstedet og bakeriutsalget Butterfly som legger beslag på de fleste kvadratmeterne. Strategisk beliggenhet De tre eierselskapene bak et av landets første kjøpesentre har investert ca. 30 millioner kroner i ombyggingen, sammen med noen av leietakerne når alt står ferdig utleid. – De ledige lokalene har et fantastisk utsyn gjennom de nye glassfasadene, sier Hilde Vatn Sørlie (bildet) i Sørlie Næringseiendom AS, som er ett av eierselskapene.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.