Page 1

Data rachunku

26-07-2013

Wystawił/a: Adres: NIP:

Justyna Studentka92 ul. Uliczna 44, 44-440 Daleko 617-222-22-XX PESEL:

Urząd Skarbowy:

Urząd Skarbowy w Jarocinie

Zleceniodawca: Adres: NIP:

mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100, 61-773 Poznań 778-14-35-103

25-07-2013

za wykonanie zlecenia zgodnie z umową z dnia: Treść:

9210050XXXX

umowa o dzieło nr 067/07/2013 dotycząca tłumaczenia pisemnego POL -> IT, 172367 słów

kwota brutto:

4 309,18 EUR

koszty uzyskania przychodu (50%):

2 154,59 EUR

dochód:

2 155,00 EUR

należny podatek:

388,00 EUR

do wypłaty:

3 921,18 EUR

słownie: TRZY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET DWADZIEŚCIA JEDEN EURO 18/100

Wymienioną kwotę proszę przelać na konto w ciągu 14 dni od daty wystawienia rachunku. Numer konta: 35 1090 1131 0000 0000 0000 XXXX data:

26-07-2013

podpis:

Nauka wystawienia dokumentów księgowych

Rachunek do umowy o dzieło  

Zadanie 12/12- uproszczony wzór rachunku do umowy o dzieło.

Rachunek do umowy o dzieło  

Zadanie 12/12- uproszczony wzór rachunku do umowy o dzieło.

Advertisement