Page 1

B.evidsthed E.nergi G.læde

Tema: Stress

- Få nye vinkler på bevidsthed, energi og glæde


indhold fortegnelse Indhold

side 2

Velkommen

side 3

Vælg en vej med muligheder 

side 4

Stressen i at være dig – i et parforhold

side 6

Hvordan fixer du stress?

side 8

Stress – det skaber du selv!

side 10

Svaret ligger ikke i svaret

side 12

At være eller ikke være

side 14

Creating Ease and Joy with your body

side 16

Visitkort

side 18

B.E.G. Online Magasinet Stenosgade 9, st th., 1616 København V Email: magasinbeg@gmail.com

Ansvarshavende redaktør: Lene Cassandra Nielsen Redaktør: Lise B. Pedersen Redaktionsassistent: Søren Lassen Grafiker i dette nummer: Dorthe Kornerup Fotografer i dette nummer: Rikke Bang Petersen, Lene Cassandra Nielsen og Lise B. Pedersen Skribenter i dette nummer: Christine Støvring, Josefine Kongskov Winther Lassen, Lise B. Pedersen, Lene Cassandra Nielsen og Susan Lazar Hart 2


velkommen til vores 2. udgave af magasinet!

Vi har i denne november udgave 3 gæste skribenter og grafiker. Bladet bevæger sig hele tiden, skifter form og står derfor ikke stille, der vil løbende være nye skribenter og dermed nye input, nye energier. Det går let i tråd med bladets intention om, at inspirere til et liv med mere bevidsthed, energi og glæde.

De fleste af os har stiftet allerede bekendtskab med stress, ved enten at have haft stress tæt inde på livet, hos sig selv, i omgangskredsen, fra klienter eller kollegaer. Det er der kommet 7 artikler ud af i denne udgave. De har alle forskellige vinkler og baggrund i deres form, dog har artiklerne det fælles ønske om at inspirere til at vise der findes muligheder, når du

er opmærksom på hvad der fungere og ikke fungere i dit liv. Hvilken invitation kan din stress være til dit indre landskab om der er noget, der ikke længere fungerer for dig i dit liv?

god fornøjelse!

3


VĂŚlg en vej med

muligheder

4


Af Lise Bjorholm Pedersen

Når vi lykkes med at opfatte kroppens signaler, så er der helt nye veje klar og der er nu åbnet op og muligheder for, at lave en U-vending og finde en ny vej at køre ud af.

Stenalderen er det sidste nye flere og flere henter inspiration fra, når de vælger hvad de vil spise og træne ud fra. I Stenalderen var der også stress. Det var dog i korte tidsintervaller, intenst og utrolig nyttigt for at være oppe på dupperne, når man var på jagt, kom op at slås eller var i fare. I dag er kroppen også klar på vor tids ”nutidsfare” som kan være bekymringer, irritation og utålmodighed som for eksempel når vi sidder i en bilkø der ikke bevæger sig. Vores ”nutidsfare” som vi dagligt udsætter vores krop for, ender ud i en stressreaktion hvor kroppen stort set er i fuldt beredskab hele dagen, da vi ofte kan have flere stresssituationer kørende i løbet af dagen. Når kroppen konstant er udsat for stress, begynder den at sende signaler til os for at hjælpe, så vi kan stoppe med at gå ud af den vej vi er på. Stopper vi ikke op, men fortsætter det uhensigtsmæssige adfærdsmønster, begynder vi at stresse, miste overblikket og langsomt vil alt virke uoverskueligt. Vi begynder at tænke negative tanker og vores livsanskuelse bliver indsnævret. Et lille eksempel på dette kan være, at du hører der er mulighed for at der kommer regn på din fridag. Så siger mange til sig selv ”nu er hele min dag ødelagt” eller ”der sker hele

tiden dårlige ting i mit liv”. Men selvom vi godt ved at det ikke er sandheden begynder vi, at tage alle de negative sætninger og irritationer til os og fylder vores krop med negativitet. Vi skal stoppe med, at byde os selv disse tanker og ikke mindst urealistiske mål for, hvad og hvor meget vi kan nå i løbet af en dag. Forventninger der ikke bliver indfriet, skuffelse over os selv, flere negative tanker og ord vi fylder vores krop med gør, at den begynder at lukke ned samtidig med, at den sender de sidste nød signaler til os om, at den vej vi er på vej ud af er en lukket vej, helt uden muligheder. Når vi lykkes med at opfatte kroppens signaler, så er der helt nye veje klar og der er nu åbnet op og muligheder for, at lave en U-vending og finde en ny vej at køre ud af. En ny vej med muligheder og sideveje, så du kan vælge noget nyt der fungere for dig og ikke gå tilbage. Ligesom ordsproget ”smil til verden og verden smiler til dig”, så gælder det også den anden vej. Møder vi verden med vrede og en sort/hvid tankegang kan vi godt regne med, at blive mødt med samme holdning og dermed bliver situationen fastlåst. At tilføje nye måder at anskue tingene på og blive bevist om, hvordan vi tænker og hvad vi sender af vibrationer til os selv og vores omgivelser, er et stort skridt i

den rigtige retning for os selv og vores krop. Afspænding kan også være en hjælp til indre ro. En ro der hjælper kroppen, så den ikke tror den skal være i beredskab hele døgnet, og trygt kan slippe spændinger og bekymringer og dermed forbedre din søvn. Du får kontakt til din krop, mærker hvordan den reagerer på behandlingen før og efter du har givet kroppen fri. Jeg hører ofte klienter sige ”havde jeg bare lyttet til de signaler min krop sendte, så var jeg ikke kommet hertil”.

Vi skal vælge at tro på, at det er vigtigt at vi vælger os selv. At vi er til stede, udøver vores drømme og er tro mod os selv. Det er det indre vi skal arbejde med, så vi bliver ved med at blive i vores kerne og bevidsthed. Hvis vi fylder vores krop op med positive tanker, dejlige oplevelser og smukke ord til os selv, bliver vi stærkere og tør vælge os selv og være klar til at fortsætte fremad, ud ad den vej der føles rigtig. Lad os sende alt det vi ikke får energi af væk og fylde os selv op med glæde, bare fordi vi kan. 5


Stressen i

at være dig – i et parforhold!

Af Lene Cassandra

Du kan skabe mange dramaer og spændinger i din krop og i dine andre relationer, ved at være i et parforhold, hvor du ikke svinger på samme bølgelængde, der kan skabe og gøre jeres forhold bedre, dybere eller udligne balancen i jeres parforhold.

anden fordi. Det kan også være at du er den, der føler at du skal ændre for at undgå den andens vrede. Ofte opfører du dig fordi du ikke vil gøre din mand/kone eller kæreste ked af det eller vred, selvom det måske i sidste ende gør dem kede af det! Hvad mener du?

Ofte giver vi slip på os selv og tilpasser den andens synsvinkel på os og samliv. Har du overvejet hvor meget af din glæde, energi og kærlighed til dig selv, du giver væk uden at det bliver værdsat af din partner?

Kan du sige din mening og blive mødt, uden at blive bedømt eller vil have ret! Hvis du ikke kan sige din mening eller have din egen mening om livet og samarbejde med din partner om hvordan jeres liv kan skabes, så er det måske på tide at ændre noget i dig og ikke søge efter en ny partner. Hvad kan dette bidrage til dig af opmærksomhed som kan vække dig fra din tornerosesøvn og bliv mere bevidst om at gå efter det, der fungerer for dig og ikke kun for din partner.

Hvad sker der i parforhold, hvor den ene udvikler sig og den anden ikke gør? Ofte skaber vi det modsatte, hvor du enten anklager eller beklager dig over den anden. Hvilket bidrag kan vi være til hinanden hvis vi valgte at være i tilladelse af hvor den anden er i stedet for at vi prøver på at knytte den anden tættere på for at de skal ændre sig. Det er ofte der hvor vi begynder at skælde ud og skylde skylden på den

6

Ofte når vi lander i en offer- eller pleaser rolle i vores parforhold, løber du fra din indre autentiske styrke. Ofte er det nemmere ikke at vedkende sin egen styrke i at være dig!

Hvad hvis du valgte at have et nært forhold til dig selv? Da du blev født havde du ingen forestillinger om hvordan du skal være eller hvordan andre skal være! Du var helt åben for muligheder og legede med at udforske dem. Så blev du ældre og kom i skolen og blev formet til at tro at tingene kan være på en måde for at eksistere Hvad vil der dukker op af muligheder i dit nuværende parforhold, hvis du er villig til at have et nært forhold til dig selv, i stedet for at miste dele af dig, når du går i kompromishumøret med din partner for at gøre din partner glad eller tilfreds og det ikke tilfredsstiller dig – være det sted, hvor du ikke længere leder efter en forklaring, søger din partners anerkendelse eller bekræftelse på hvem du er? Det er der, du vælger at gøre din partners mening mere vigtig end din egen. Hvad vil det skabe af saftig og levende energi i dit liv, hvis du valgte at være dig i dit parforhold eller vælge ikke være i den energi, der ikke er bange for at miste dit parforhold?


tilladelse anklager

Der er mange der oplever at være stresset eller kalder det, fordi dine og din partners værdier og krav til, hvordan du vil leve dit liv, økonomi eller opdragelse af børn ikke matcher hinanden.

vrede

pleaser rolle

ked af det skælde ud

7


hvordan finder Af Josefine Kongskov

Jeg har længe haft en bevidsthed om, at de fleste mennesker har et fix. Nogen arbejder, nogen dyrker sex, nogen drikker alkohol, tager stoffer, træner, er selvskadende, alt sammen for at cope med en stress i deres krop eller deres hverdag, som de ikke føler de kan håndtere. Hvad er dit fix? Har du et? Hvordan kommer det til udtryk? Ofte når jeg tyer til mit fix, er det med en følelse af mangel på andre muligheder og brug for en velkendt væg at stille mig op ad. Når jeg står midt i virvaret, uden nogen

8

referencepunkter og med en følelse af ikke at vide hvor jeg skal gå hen, da tyer jeg til hvad jeg kender bedst. Hvor er din grænse? Hvor langt kan du presse dig selv før ’bægret flyder over’? Og hvad gør du når det gør? Hvad hvis der var en anden mulighed end at flygte og undvige? Hvordan ville det være hvis du vælger at være villig til, at være til stede med de ting i dit liv som gør ondt, er svære eller uoverskuelige og overvældende? Også når det er intenst?


r du stressen? Prøv lige nu at komme i tanke om en lille ting i dit liv du ikke kognitivt kan se en løsning på. En kollega eller ven som er umulig at ’tale til fornuft’, en kjole du gerne vil have men ikke har råd til, hvad end det måtte være som presser dig på den ene eller anden måde i dit liv. Prøv nu at forestille dig udfordringen foran dig og sig til den: Hvad andet er muligt? Hvordan bliver det bedre end det? Forandrede det energien? Åbnede det en dør til noget større end det velkendte? Ville det være et bidrag til dit liv at have muligheden for,

at vælge denne ro og bevidsthed i stressede og overvældende situationer fremover? Her er en hemmelighed: Det er bare valg! Hvad hvis alting er det modsatte af, hvad det synes at være og ingenting er det modsatte af, hvad det synes at være? Hvad hvis følelsen af absolut afmagt og mangel på konkrete løsninger i virkeligheden er den bevidsthed, der giver dig mulighed for den største forandring i dit liv? For virkeligt at ændre hvad der har syntes umuligt at komme videre med?

Men lad være at vælge det… Det bliver sikkert bare sjovt. 9


stress

– det skaber du selv!

10


Af Christine Støvring

hvad nu hvis du gav slip på det synspunkt, at stress er noget du ikke har kontrol over?

Ja, jeg ved godt at det, for nogle, kan være en provokerende ting at sige! Vi er næsten indoktrineret til at tro, at stress er en påvirkning, der kommer udefra. Og det kan være let at se det sådan, og dermed give andre kontrollen over vores liv!

At det, der er let og nemt for dig, og hvor du ikke engang overvejer at være i kontrol over situationen, er godt for dig? Og at du stresser over ting, som du alligevel ikke kan kontrollere, når du først er i situationen?

Stress handler ikke om at vi har for meget at se til, at der ikke er tid nok eller at chefen er efter os! Stress handler om at vi ikke er os selv og at vi forsøger at rette ind efter, hvad vi tror andre forventer af os!

For mit eget vedkommende har jeg i mange år drønet rundt og opført mig, som andre forventede at jeg skulle. Ikke bevidst – jeg har faktisk altid fået at vide, at jeg var utrolig autentisk – og altid sat en ære i, at vide hvad jeg ville! Sjovt nok - når jeg ser tilbage på, hvor mange af de synspunkter og handlemønstre jeg har haft, der ikke egentlig var mine, og hvor mange gange jeg er gået med til et eller andet fordi jeg troede, at det skulle jeg da – så kan jeg se, hvor meget af mit liv, jeg har ladet være op til andre! Det var først da jeg begyndte at stille spørgsmål til, hvordan jeg gerne ville have mit liv til at se ud og hvad der skulle til, at mit liv langsomt begyndte at ændre sig.

Hvordan mærkes det når du læser dette? Genkender du noget? Har du lagt mærke til, at når du laver ting du elsker, så flyver tiden afsted? Eller hvor glad du og din krop er, når du beskæftiger dig med noget, der beriger dig? Og hvor lang tid en bilkø kan føles, når du bare SKAL hente børnene fra institution? Når du sidder til en sammenkomst du kun deltager i af pligt? Hvor laaaangsomt tiden går? Lægger du mærke til forskellen i energien?

I dag kan jeg sagtens blive påvirket af bilkøer, skrigende unger (har 3 af dem!), deadlines, økonomi, og hvad der ellers måtte være.

Forskellen er bare, at i dag ved jeg, at hvis jeg vælger at gå ind i disse situationer med stress, jag, angst osv. så er det også det jeg får ud af dem! Så, hvad nu hvis du gav slip på det synspunkt, at stress er noget du ikke har kontrol over? Hvad hvis du gav slip på dit behov for, at have kontrol? Ville det åbne op for en ny hverdag uden stress? Hvordan ville dit liv være, hvis du ikke behøver at have kontrol over noget som helst? Hvis du, i stedet for at stramme tøjlerne yderligere, slækker lidt på dem og ser hvor det bærer dig hen? Hvordan mon det ville være for dig, hvis du stillede dig selv dette simple spørgsmål: ”Hvordan vil jeg have mit liv skal være, - og hvad skal der til for at få det?” Jeg inviterer dig til at stille spørgsmål ved de ting i dit liv, der ikke virker for dig – for hvordan vil du have at de skal ændre sig, hvis du ikke ved om du i det hele taget vil dit liv, som det ser ud i dag? God rejse! 11


Svaret ligger ikke i svaret Af Lene Cassandra

Søg ikke efter svaret – lad energi, dvs. din bevidsthed, arbejde for dig og dukke op! 12


– det dukker op i energi! Har du oplevet, at ofte når nogle går dig på klingen ved at stille dig et spørgsmål til det du gør, så går du i en slags forsvar og begynder at forklare eller argumenterer for grunden til det du gør eller gjorde? Det kan være særlig stressende for det er ofte ikke et ærligt svar vi får! For meget energi bruger du i hovedet på at fortælle en lang forklaring, hvorfor du gør tingene på din måde til den anden som måske ikke lige hører efter eller ikke forstår, fordi det ikke passer ind i de rammer de har bestemt at sådan ser verden ud! Hvad sker der lige når vi prøver at forstå andre menneskers måde at leve på eller være på? Vi sætter dem i kasser som ikke er bevægelige nok til, at vi flytter dem. Jeg oplever tit når jeg underviser, hvordan mine elever prøver at forstå det jeg siger - Og når jeg så beder dem om at mærke hvad det skaber i deres krop, bliver de et stort spørgsmål. Eller når nogle af mine elever mener at jeg er eksperten, der kan fortælle dem alt, når jeg samtidigt prøver at lære dem, at de allerede ved det hele selv! Jeg er ikke ekspert og ønsker ikke at blive sat op på en piedestal. Det er så kedeligt at være der, for mine rammer er sat og jeg må helst ikke bryde dem i forhold til dem, der har sat mig derop.

Hvor mange mennesker sætter du på en piedestal i dit liv, som slet ikke hører til der og skaber dit liv ud fra det? Hvad med at vi alle bidrager til hinanden og dermed bidrager på mange forskellige måder til hinanden end at der er en person der har ret. Og hvordan kan du bidrage til dig selv, som du slet ikke er bevidst om er muligt? Nå, måske i stedet for at placere mig eller andre på en piedestal kunne det være, at du selv skal træde ind i din indre styrke viden om dig, i stedet for at sige: Jeg ved det ikke! - Og dermed overlade svarene i dit liv til, at blive skabt ud fra andres opfattelse af dig. Jeg er af den bevidsthed, at du VED, hvad der skal til og du bliver forvirret når du lytter til alle andres meninger om hvad du skal gøre! Jeg ved også at du ved det, når jeg skriver det og måske har bildt dig selv ind, at du ikke ved hvad der er muligt at skabe og hvordan du ved det! Hvad hvis når du prøver at bruge dine tanker til at finde ud af det, faktisk fastholder dig, der hvor du er nu. Hvad hvis der mere der er muligt end der hvor du er nu? Måske du skal stoppe op og mærke, hvad der føles let og udvidende for din krop at gøre eller skabe? Og vær sød ikke at søge efter svaret hos andre!

Når noget føles tungt for dig er der et eller andet sted en løgn, i det du får fortalt eller oplever. Så start med at stille spørgsmål til det. Kan det ændres - og hvordan det kan ændres? Søg ikke efter svaret – lad energi, dvs. din bevidsthed, arbejde for dig og dukke op! Hvad hvis du på denne måde kan være en invitation til din indre visdom og intuition i stedet for at søge svaret? Alternativet er, at du blot vedligeholder det du allerede ved og at det er en illusion at du tror du går fremad - det fastholder dig! Det er en helt anden måde, at fungerer på i dette liv og for mig har det givet en væsentlig forskel idet at jeg skaber mere for både nu og for fremtiden end jeg gjorde tidligere. Blot ved at jeg stiller spørgsmål beder jeg den energi dukke op i mit liv – i stedet for at jeg går rundt og siger: Det ved jeg ikke! Tro mig, der har jeg også været og det har ikke skabt mit liv, ikke at tage lederskab for at skabe mit liv! Hvad hvis det er tid til, at du skaber dit liv ud fra, hvad du ved nu og ved at vælge det skaber endnu flere muligheder for at opdage flere af de sandheder du har holdt fast i dig? -

13


Hvor ude af kontrol er du villig til at vĂŚre?

kontrol

14


Af Josefine Kongskov

At være eller ikke at være...

l-freak Hvis du, helt ærligt og uden omsvøb, skal kigge på dig selv og dit liv gennem årene, har du det så bedst når du har meget at lave eller lidt at lave? Når du har mange projekter eller få/ingen projekter? Jeg kan jo kun tale for mig selv og jeg fungerer personligt bedst når jeg har 1000 ting i gang på samme tid. Tidligere i mit liv når jeg har faret rundt, er jeg endt med at finde mig selv i et ´space´ af forvirring, stress, overvældelse og mangel på kontrol. Det virkede for mig som om hjulet jeg stod i kørte alt for hurtigt til at jeg kunne følge med. I forsøg på at definere og konkludere min vej ud af det har jeg pillet mit liv helt ind til benet for derved at skabe mulighed for at kunne finde ro igen, og slappe lidt af. Det har derimod kun reelt sat mig i en tilstand af stress og rastløshed, fordi jeg pludseligt manglede måder at komme af med min energi og kreativitet på. Og sådan har det fortsat, først den ene polaritet, så den anden.

Filmen knækker for mig når jeg mister kontrollen. Jeg er sikker på jeg er den eneste, men jeg er KÆMPE kontrolfreak. Jeg vil helst vide hvor jeg har alting, så jeg kan kontrollere det og være sikker på, at alting går i den retning jeg har planlagt det skulle. Hvad jeg pludselig blev bevidst om da jeg på et tidspunkt kom til et punkt i mit liv, hvor jeg synes filmen havde spillet nok gange uden at ændre plot eller handling, var at hverken det stress kontrollen gav mig, eller rastløsheden mangel på projekter kreerede, faktisk var vejen videre for mig. Jeg indså at jeg måtte give kontrollen en mindre signifikant rolle i mit liv, selvom det var det mest skræmmende jeg længe havde gjort. Og tænk engang, det var det mest givende der længe var sket i mit liv. Pludseligt så jeg hvordan mine projekter begyndte at blomstre og udvikle sig i retninger jeg ALDRIG kunne være kommet i tanke om

eller ført dem til selv. Den ro det skabte i mit liv og i mit hoved ikke at skulle være i kognitiv kontakt med alting på samme tid var større end nogensinde før. Hvordan bliver det nemmere og bedre end det? Hvor meget er du villig til at have? Hvor ude af kontrol er du villig til at være? Hvor meget stress i din krop er i virkeligheden indestængt kreativ energi, som venter på at kunne blive sluppet løs, fuldstændig ukontrolleret og ude af linearitet, koncept og sammenhæng? Hvad kan du vælge lige nu, som ville give dig større spillerum og flere muligheder? Er nu tiden til at prøve noget nyt? Til at give slip? Jeg inviterer dig til at lege med dette koncept af mangel på kontrol og se hvad det kan skabe af udvikling i dit liv. Hvad er det værste der kan ske? 15


Creating

ease and joy

with your body

By Susan Lazar Hart Co-founder and Creative Director of Right Relationship For You™

Listen to your body, acknowledge it, care for it and watch how much more ease and joy you will have in your life.  

16


So how often in this world of do do do, do we jump in to get the job done by dragging our bodies along for the ride? Consider the stress. For many of us, our bodies are the barometer for everything that isn’t working and the toll it takes on our lives. What if disease, aches, pain, allergies and premature aging was really the bodies way of saying “ENOUGH”! Have you ever asked your body what it requires, what it desires to eat, how it would like to move, be touched and by whom? Do you take note of the subtle signals it sends you constantly? If you did, it might not need to demand your attention with dis-ease.

Here are 3 simple practices you can do daily to de-stress your life and create ease and joy with your body:

 What if you treated your body like your best friend? How could you begin to communicate in a way that creates ease and more of what you would like to show up?

1. Start your day by connecting with your body. Put your hands on your face, take a deep breathe, close your eyes, feel your face in your hands and your hands touching your face. Exhale. Thank your body for being with you and all that it does for you all day long. Spend a few moments simply being with your body, and receiving it. 2. When eating, ask your body what it requires: Water, food, energy or something else, and how much? What would change if you asked your body questions like - who am I eating this for? Is this hunger or something else? Is the hunger even yours or are you aware of other people’s hunger? (Often it’s not physical hunger). How much does your body require? 3. Do something nurturing or fun for your body one hour a day and one day a week: Prepare a special bath, dance to your favorite music, smile for no reason, take time to connect with nature. What would be fun for your body? Ask it!

A final thought: Too often we berate the way our bodies look and perform. Does that create more space and possibility in your body and life? Would you be willing to stop judging your body? If you judged your best friend like that, would they still be your best friend? Listen to your body, acknowledge it, care for it and watch how much more ease and joy you will have in your life.   17


visitkort Lene Cassandra Nielsen Skabelse Facilitator og Access Consciousness Facilitator, underviser og skribent

Min passion er at opleve, hvordan du åbner for din følsomhed og være i den potente energi at være dig som sensitiv. Jeg skriver, arbejder eller underviser i de 5 principper, der har bragt mere glæde og let energi ind i mit liv. Tingene sker i et magisk flow, når jeg vælger glæden og letheden. Vil du lære at genopfriske din glæde og lære at genkende lethed i din energi, så kan du finde mig på www.intuitivempat.blogspot.dk www.accessflownow.blogspot.dk

Lise Bjorholm Pedersen Access Bars Facilitator, Afspændingspædagog, underviser og skribent

Jeg brænder for: At inspirere til at vælge de mange muligheder der ligger foran os. Når vi vælger os selv, får vi tanket op med glæde samt fornyet energi. Krop og psyke hænger sammen. www.bybjornholm.dk www.bbbyb.blogspot.dk

Christine Støvring Life coach, Access BARS Facilitator, Dipl. Psykoterapeut.

Mit livssyn er, at livet er hvad JEG gør det til, og dette gælder både i mit privatliv og i mit arbejde. Det er således min fornemmeste opgave, at tilbyde dig værktøjer, så du også kan gøre livet til dét du ønsker det skal være! Valget er DIT! www.rei-ki.dk 18

De 5 principper 1. Du er magsik som du er! 2. Føles det let og givende - så følg det! 3. Du er skaberen af dit liv! 4. Dine valg skaber indsigt i dig! 5. Lad alt være en interessant synsvinkel!


Josefine Kongskov Lassen Access Bars Facilitator

Er nu tiden? Er det tid til at vælge mere af dig, og skabe det liv du VED er muligt? Min passion er at du skal opleve det hele af dig. At du anerkender, at du ved mere om dig end nogen anden nogensinde kan eller har fortalt dig. At du vælger for dig, og skaber det liv du ved er muligt. Tlf. nr. 60 77 42 73

Susan Lazar Hart Certified Access Consciousness™ Facilitator and Access Body Facilitator

Susan offers private sessions, classes, conferences with Access Consciousness these tools world wide. What if your body was a compass or guide to the secrets, mysteries and magic of life? www.transformationallivinginconsciousness.com

Dorthe Kornerup Grafiker

Jeg tilbyder kompetent og pålidelig grafisk freelancehjælp og totalløsninger til virksomheder, der har behov for at få løst deres grafiske opgaver til en fornuftig pris, uden at skulle gi’ sig i kast med et stort reklamebureau. Som grafiker har jeg 15 års erfaring med logodesign og layout af blandt andet brochurer, foldere, papirlinier, årsrapporter, flyers, annoncer, display- og udstillingsmateriale, magasiner, bannere, plakater, illustrationer, bilreklamer, tøjtryk m.m. og løser opgaverne fra idé til færdig tryk. www.dorthekornerupdesign.dk

Er du blevet interesseret i at skrive en artikel eller blive fast skribent i B.E.G. så kan du skrive til os på email: magasinebeg@gmail.com. Vi ønsker at udbrede R.E.G. og har du lyst til at skrive om nye vinkler på Bevidsthed, Energi og Glæde, så skriv et lille oplæg til os, hvorfor vi skal vælge dig og du hører nærmere fra os. 19


B.evidsthed E.nergi G.læde

Næste udgave udkommer d. 15. februar 2014

Tema: Energi

20

- Få nye vinkler på bevidsthed, energi og glæde

B.E.G Magasin november 2013  
B.E.G Magasin november 2013  

B.E.G. er et Online Magasin, hvor du får nye vinkler på at skabe mere Bevidsthed, Energi og Glæde i dit liv!

Advertisement