Page 1

Lectures Infantils per  Sant Jordi

  Abril 2012 

BIBLIOTECA LES ROQUETES  Via Favència, 288 B  08042 Barcelona  Tel. 93/276‐87‐85  Fax 93/350‐27‐32  Correu: b.barcelona.lr@diba.cat www.bcn.cat/biblesroquetes     HORARI:  Dilluns a divendres,   de 16 a 20:30 hores.  Dimecres i divendres, de 10 a 14 hores i de  16 a 20:30 hores.  Dissabte, de 10 a 14 hores      ACCESSOS:  Metro: Les Roquetes (L3),   Via Júlia (L4)  Bus: 11, 12, 27, 32, 50, 51, 60, 76, 80, 81,  127, N1, N6 


Llibres d’imaginació per a totes les  edats       9 Ben‐Àrab, Màriam. El meu primer llibre de  Sant Jordi     I*Ben      9 Ben‐Àrab, Màriam. La llegenda de Sant Jordi  I*Ben      9 Bradman, Tony. Sant Jordi i altres històries  de cavallers I** Bra      9  Carbó, Joaquim. Sant Jordi mata l’aranya I** Car

  9 Cosimo, Antoni. Sant Jordi i el Drac I*Cos      9 Delgado, Josep Francesc. La llegenda de Sant  Jordi  I** Del

Llibres de coneixements        9Casas, Lola. Visca Sant Jordi! IP 833 Cas      9Dibuixos: Max. Poemes i  cançons de Sant  Jordi IP 833 Poe     9 Ginesta, Montse. Avui és Sant Jordi. IP 833 Mar

  9Maragall, Joan. Poemes i haikus de sant  Jordi, princeses i dracs IP 833 Gin     9Pradas, Núria. Curs per a joves genets de drac  I398.4 Pra

  9 Sagarra, Josep M. de. Sant Jordi IP 833 Sag

9 Font, Núria. Sant Jordi I*Fon 9 Gomà, Enric. 3 Contes de Sant Jordi I** Gom 9 Grahame, Kenneth. Sant Jordi i el drac  gandul I** Gra    9 Molist, Pep. La plis plau i el drac de Sant  Jordi I*Mol      9 Sanjaume, Margarida. Sant Jordi i el drac.  Adaptació d’una llegenda popular catalana I* San                  9  Sennell, Joles. La rosa de sant Jordi         I** Sen                 

Lectures Infantils per Sant Jordi  
Lectures Infantils per Sant Jordi  

Guia de Lectura per Sant Jordi

Advertisement