Page 1

SWEET VALENTINE

AN ULTIMATE FASHION GUIDE BOOK

1


CONTENTS 5

4

EDITOR’S TALK

3 TREND REPORT 4 CELEBRITY LOOK

7

5 BEAUTY TREND 6

MAKE-UP TREND

7 FASHION 10 CELEBRITY LOOK 11 HOT LIST

ถื อ เป็ น ฉบั บ ปฐมฤกษ์ ข อง The Trends นิตยสาร

ราย 2 เดือนของบริษัท ICC แนะนำเรือ่ งการแต่งกาย แต่งหน้า ดูแลสุขภาพ และอืน่ ๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวคุณ

ซึ่งออกมาต้อนรับวันวาเลนไทน์พอดิบพอดี จึงขอนำ เสนอผู้อ่านทุกท่านด้วยธีม แสนหวานอย่าง Sweet Valentine ประเดิมปกแรกด้วยนักแสดงสาวสวย ซาร่า เล็กจ์ กับแฟชั่นเสื้อผ้าสีสันสดใส พร้อมอัพเดทเทรนด์แฟชั่นที่ กำลังมาแรงและเข้ากับเทศกาลสุดๆ อย่างเสือ้ ผ้าโทนสีพาสเทล หวานสวย โดยเฉพาะสีชมพูที่คาดว่าสาวๆ คงต้องเตรียม หาซื้อมาไว้สักตัวเพื่อไปออกเดทในวันวาเลนไทน์นี้ หรื อ อยากจะเป็ น สาวหวานอย่ า งนั ก ร้ อ งเพลง ป๊ อ ปคั น ทรี่ เทย์ เ ลอร์ สวิ ฟ ต์ ก็ ส ามารถเปิ ด ไปอั พ เดท เทรนด์การแต่งตัวในสไตล์เดรสลายพิมพ์สุดแสนน่ารัก สดใสแบบเธอได้ พร้อมไอเท็มต่างๆ ที่เราเลือกมาให้คุณ ได้สวยหวานรับกับเดือนแห่งความรักนี้ นอกจากเรื่ อ งเสื้ อ ผ้ า เครื่ อ งแต่ ง ตั ว แล้ ว จะสวย สมบูรณ์ให้สมกับวันแห่งความรักทัง้ ทีกต็ อ้ งแต่งหน้าทำผม ให้ครบพร้อม หากใครยังนึกไม่ออกว่าฤดูกาลนีจ้ ะแต่งหน้า ทำผมยั ง ไง เปิ ด ไปอั พ เดทการแต่ ง หน้ า ทั้ ง เปลื อ กตา

ปั ด แก้ ม หรื อ ริ ม ฝี ป าก รั บ ประกั น ว่ า เทรนด์ นี้ ไ ม่ มี เ อาต์ หรื อ อยากจะสวยหวาน โดดเด่ น อย่ า งสาวที่ฮอตที่สุด

ในตอนนีอ้ ย่างเคท มิดเดิลตัน อยากรูเ้ คล็ดลับการแต่งหน้า แบบธรรมชาติๆ อย่างเธอก็พลิกไปดูได้เลยค่ะ ไม่ เ พี ย งแค่ ส าวๆ เท่ า นั้ น หนุ่ ม ๆ ก็ ไ ม่ ค วรพลาด

กับสไตล์การแต่งตัวของแวมไพร์หนุม่ หล่อโรเบิรต์ แพตทินสัน ที่ชวนฝัน และสไตล์แบบหนุ่มโรแมนติก ที่เราคัดเลือก

ไอเท็มต่างๆ มาให้ ได้เลือกกันสำหรับควงสาวไปออกเดท ในวันวาเลนไทน์นี้ หวังว่าทุกๆ คนจะมีความสุขและสมหวังในเดือน แห่งความรักนี้ พบกันฉบับหน้ากับแฟชั่นสุดฮอตต้อนรับ ฤดูร้อนจาก The Trends

Becky Russell Editor in chief www.facebook.com/beckyrussellbrand

เจ้าของ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 530 ซ.สาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2293-9000, 0-2293-9300 โทรสาร 0-2294-3024 www.icc.co.th ผลิตโดย บริษัท บอสฟอรัส จำกัด 9/2 ซ.ลาดพร้าว 101 ซ. 44 (เสรีวิลล่า) คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2736-8646 โทรสาร 0-2731-4195 Email : mybosphorus@yahoo.com

10

2


TREND REPORT

เดรสปักเลื่อมทั้งตัวสีชมพูจาก ELLE 2,890.-บาท

เสื้อเชิ้ตสีชมพูอมส้มจาก Becky Russell 1,790.-บาท

ชุดกระโปรงสีเหลืองอ่อนจาก Mix Self 2,790.-บาท

เดรสผ้าชีฟองสีชมพู-เทา จาก BSC Women 1,890.-บาท

ชุดกระโปรงสีพีชจาก Melody 2,690.-บาท

ชุดกระโปรงสีนู้ดจาก Melody 2,490.-บาท

เสื้อเชิ้ตสีชมพูขลิบดำจาก Wacoal Blouse 1,990.-บาท

กางเกงขาสั้นเอวสูงสีฟ้าจาก 5.UP 1,390.-บาท

เสื้อสีพีชผูกโบสีดำจาก Becky Russell 1,720.-บาท

เดรสผ้าลูกไม้สีชมพูจาก BSC Women 1,890.-บาท

รองเท้าส้นสูงสีชมพูอ่อนจาก BSC

SWEET PASTEL กระเป๋าสตางค์สีชมพูจาก ELLE

กระเป๋าสตางค์สีส้มน้ำตาลจาก Savitree

ต้อนรับเดือนแห่งความรักด้วยไอเท็มสีหวานสดใส อีกหนึ่งเทรนด์ฮอตของซีซั่นนี ้ 2,650.-บาท 1,800.-บาท อีกหนึ่งเทรนด์ฮอตสำหรับปี 2012 คือบรรดาเสื้อผ้าสีสดใสทั้งหลาย โดยนางเอกของรันเวย์ในซีซั่นนี้คือสีเหลือง โดยเฉพาะเฉดสีเหลืองมะนาวที่คาดว่าจะอินสุดๆ ในปีนี้ แต่สำหรับสาวที่มี ความมั่นใจสูงขึ้นมาอีกนิด อีกหนึ่งสีที่เป็นสีหลักของซีซั่นนี้ก็คือสีส้ม โดยเฉพาะส้มสดใสอย่างส้มแทงเจอรีน ที่รับรองว่าใส่แล้วเกิดสุดๆ สำหรับเฉดสีหวานๆ อย่างสีชมพู สีฟ้า หรือสีเขียว ก็ยังอิน หรือจะเป็นการผสมผสานกันของเฉดสีพาสเทลต่างๆ ในรูปแบบคัลเลอร์บล็อกอย่างเฉดสีส้มกับน้ำเงิน ชมพูกับฟ้า เขียวกับฟ้า ฯลฯ ก็ยังอินเทรนด์อยู่ เช่นเดียวกันกับการตัดต่อผ้า หรือการเล่นลายผ้าลายพิมพ์ในเฉดสีพาสเทลหวานๆ อย่างสีชมพูฟ้า สีเทอร์ควอยซ์ เขียวกับชมพู เทรนด์นี้ถือเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนัดเดทของสาวๆ ในวันวาเลนไทน์ 3


TAYLOR SWIFT หวานใสสไตล์สาวคันทรี่ป๊อป CELEBRITY LOOK Sweetest Girl

เป็นอีกหนึ่งสาวน้อยสุดฮอตของวงการเพลง เทย์เลอร์ สวิฟต์ นักร้องสาวเพลงคันทรี่ป๊อปที่สร้างชื่อด้วยซิงเกิลเพลง ‘Love Story’ นอกจากน้ำเสียงใสๆ ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของเธอแล้ว การแต่งตัวของเธอยังโดดเด่นและถือเป็นอีกหนึง่ แฟชัน่ ไอคอนของวงการก็วา่ ได้ โดยเฉพาะเอกลักษณ์ความหวานใส ที่มาพร้อมกับเดรสลายพิมพ์สีหวานๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเดรสสั้นลายพิมพ์ดอกไม้สีวันสดใส ทีเ่ ธอชอบใส่เป็นประจำ ในวันสบายๆ สามารถจับคูใ่ ส่กบั คาร์ดแิ กนตัวยาวและรองเท้าบัลเลลินา่ หรือแฟลทชูสไ์ ด้ หรือคาดเข็มขัด เส้นเล็ก แต่หากอยากจะเติมความเปรีย้ วซ่าเข้าไปอีก เราก็จะเห็นเธอแมตช์เดรสสัน้ ลายพิมพ์นา่ รักๆ กับเชิต้ ขาวตัวสัน้ รองเท้าบูต๊ ยาว กลายเป็น Urban Cowgirl ทีเ่ ปรีย้ วอมหวาน หรือในงานทีเ่ ป็นทางการหรืองานกลางคืนเธอก็จะเลือกเดรสทีม่ เี นือ้ ผ้ามันวาวดูหรูหรา ลายพิมพ์สเี ข้มขึน้ อีกนิดแต่ยงั คงความหวานด้วยดีไซน์และสีสนั ซัมเมอร์นมี้ าเปลีย่ นตัวเองเป็นสาวหวานอมเปรีย้ วกันเถอะ

get the look!

เดรสลายดอกไม้จาก Mix Self 2,590.-บาท

เดรสลายขวางสลับลายดอกไม้จาก Basic de nuvo 2,690.-บาท

รองเท้าส้นแบนสีนู้ดจาก BSC

4

เสื้อสตรีลายดอกไม้จาก Becky Russell 1,890.-บาท

รองเท้าส้นแบนลายเสือจาก BSC

เสื้อสตรีลายดอกไม้จาก Mix Self 1,590.-บาท

เชิ้ตเดรสลายดอกไม้มีผูกที่คอจาก St. Andrews 1,990.-บาท

รองเท้าส้นเตารีดสีขาวจาก Lacoste 3,250.-บาท

เดรสลายดอกไม้จาก Mix Self 2,790.-บาท

กระเป๋าถือ New Classic จาก Lacoste 5,290.-บาท

กระเป๋าคลัตช์สีแดงจาก ELLE 2,150 บาท


BEAUTY TREND Read My Lips

หนึ่งในความโดดเด่นของเทรนด์การแต่งหน้าในปี 2012 ส่งตรงจากรันเวย์ซีซั่นนี้ก็คือความโดดเด่นของริมฝีปาก ทีเ่ น้นไปยังโทนสีสม้ และแดง ทัง้ ชมพูอมแดง หรือส้มอม แดง หรือส้มแทงเจอรีน ทีค่ รองความนิยมในซีซนั่ นีอ้ ย่าง เห็นได้ชัด และแน่นอนว่าสีอันโดดเด่นบมริมฝีปากนี้ จะช่วยให้คณ ุ เป็นสาวเก๋ ได้อย่างง่ายๆ ในพริบตา เพียงแต่วา่ คุณต้องคุมโทนการแต่งหน้าในส่วนอืน่ ๆ ไม่วา่ จะเป็นตาหรือ แก้มให้บางเบาทีส่ ดุ เพือ่ อวดศักดาความสวยและร้อนแรง ของริมฝีปากเอาไว้แต่เพียงผูเ้ ดียว Bewitch Magic Spell Color Lip Creamy Matte 229.-บาท

ลิปสติก ARTY Professional : Delight Lip Color สี Pluto 550.-บาท

BSC Jeans Sexy Glitter 380.-บาท

SHEENé Choco Duo Eye Shadow 259.-บาท

New Smokey

สาวร็อกขอบตาดำคงต้องหลบทางให้สาวหวานก่อน เพราะในซีซนั่ ล่าสุดนี้ สโมกกีอ้ าย สืแบบเดิมๆ ทีด่ ำทะมึนนัน้ ได้บอกลารันเวย์ไปอย่างเรียบร้อยแล้ว แทนทีด่ ว้ ยสาวหวานที่ มาพร้อมสโม้กกีอ้ ายส์แบบใหม่ทไี่ ม่ใช่สดี ำสนิท ไม่วา่ จะเป็นอายแชโดว์สเี ทา หรือ เล่นสีหวานๆ อย่างชมพู ชมพูอมม่วง หรือแปรไปตามสีของเสือ้ ผ้าทีส่ วมใส่ในวันนัน้ ๆ เพิม่ ความสนุกให้กบั ดวงตาด้วยสโม้กกีอ้ ายส์แบบใหม่ เพียงแต่พงึ ระวังว่าคุณต้อง ไล่ระดับสีให้ดจี ะได้สวยอย่างมีระดับ

BSC Precious Diamond Forever 1,200.-บาท

Diva Eye Color BSC 550.-บาท

ลิปสติก BSC Diva สีแดงประกายมุก 395.-บาท

Go For Nude

ด้วยอากาศที่ร้อนอบอ้าว แสงแดดและอุณหภูมิของหน้าร้อน การ เปลือยผิวหน้าด้วยการแต่งหน้าน้อยๆ เป็นอะไรทีด่ ที สี่ ดุ ในซีซนั่ นี้ การ แต่งหน้าด้วยโทนสีนดู้ จึงมาแรง เพราะครัน้ จะเปลือยหน้าไม่แต่งอะไร เลยก็กลัวจะสวยน้อยลง แต่การแต่งหน้าด้วยสีนดู้ ไม่วา่ จะเป็นสีโอลด์ โรส ส้มอมพีซ ชมพูระเรือ่ นัน้ นอกจากจะช่วยให้ใบดูเกลีย้ งเกลาแต่มี มิติ สู้กับแสงแดด และความร้อนได้โดยไม่ต้องเติมระหว่างวันบ่อยๆ และยังอินเทรนด์มากๆ ในซีซนั่ นีอ้ กี ด้วย

BSC Diva Loose Powder 550.-บาท

Bewitch Magic Spell Bright and Chic Powder 299.-บาท

ARTY Professional Starlight eye shadow 590.-บาท

BSC Jeans Sexy Rock Make up Set 750.-บาท SHEENé Oil Free Pink Rose Cake Powder 245.-บาท

A Doll House

Panadda Choco Beaute II 1,500.-บาท

Bewitch Magic wand 1 Mascara 279.-บาท BSC Long Lash Mascara 550.-บาท

สาวตาตี่อย่างสาวเอเชียทั้งหลายคงไม่สามารถอยู่ได้ถ้า ไม่มีอายไลเนอร์และมาสคาร่า (รวมถึงขนตาปลอมบ้าง ในบางวัน) ที่สามารถเพิ่มความกลมโตของดวงตาได้ อย่ า งมหั ศ จรรย์ หนึ่ ง ในคี ย์ ลุ ค บนรั น เวย์ ใ นซี ซั่ น นี้ คื อ ดวงตากลมโตในแบบตุก๊ ตา ทีไ่ ด้มาจากการจัดเรียงขนตา ที่หนาเป็นแพเฉียงยาวขึ้นไปทางหางตา บวกด้วยการ เขียนอายไลเนอร์เฉียงขึ้นเพื่อเพิ่มมิติอีกชั้นหนึ่งให้กับ ดวงตาและเติมด้วยสโม้กกีเ้ ล็กๆ ทีป่ ลายขอบตาด้านบน 5


KATE MIDDLETON

สวยใสสไตล์ธรรมชาติอย่างเจ้าหญิงเคท

Make-Up Trend Natural Beauty

เธอคือเจ้าหญิงทีม่ าพร้อมกับความสดใส เพียบพร้อมไปด้วยสไตล์ เสือ้ ผ้า หน้าผม ทีเ่ หมาะเจาะงามสง่า ทัง้ ในฐานะเจ้าหญิง และร่าเริงสดใสในฐานะเด็กสาวผูม้ ใี บหน้าสวยหวาน เรียกได้วา่ สวยครบพร้อมอย่างไม่มที ตี่ ิ หนึง่ ในคียล์ คุ ทีส่ ำคัญของเจ้าหญิงเคท นั้นก็คือการแต่งหน้าสไตล์ธรรมชาติ ที่เน้นความสวยใส อ่อนหวานแบบบางเบาด้วยโทนสีส้มนู้ด หรือชมพูนู้ด และขับเน้น ความโดดเด่นของใบหน้าด้วยประกายสดใสของดวงตากลมโตของเธอ

get the look!

Face บำรุงผิว

Sleeping Mask Essence จาก Demaceutique by BSC 1,700.- บาท

Eyes and Eyes Brow เน้นความโดดเด่นของดวงตาคูส่ วย

Extreme Caviar Night Time Plus จาก BSC Cosmetology 2,500.-บาท

Cheek

เพิม่ ความสวยหวานให้พวงแก้มอย่างเป็นธรรมชาติ

Diva Liquid Foundation 550.- บาท

Arty Professional Starlight Eye Shadow 590.- บาท

ลิปสติก BSC Diva สีชมพู 395.- บาท

Lips ริมฝีปากสวยอวบอิม่ แลดูสขุ ภาพดี Bewitch Magic Eyeliner Pen 279.- บาท

6

BSC Diva ปัดแก้มสีนู้ด 550.- บาท


MIX&MATCH

YOUR STYLE

เดรส ELLE 2,820.-บาท

7


เสื้อตัวนอก Melody 2,190.-บาท เสื้อตัวใน Melody 1,490.-บาท กางเกง 5.UP 1,490.-บาท

เสื้อ BSC Women 1,290.-บาท โค้ต BSC Women 3,300.-บาท กระโปรง Melody 1,790.-บาท รองเท้า BSC

เดรส Minna 2,490.-บาท

กระโปรง Lemonade 1,290.-บาท เสื้อตัวใน Lemonade 950.-บาท เสื้อกั๊กตัวนอก Lemonade 1,150.-บาท กระเป๋า Guy Laroche 5,900.-บาท 8


เสื้อ Zaranya 1,590.-บาท กระโปรง Melody 1,490.-บาท รองเท้า BSC

เบลเซอร์ Panadda 2,290.-บาท เสื้อตัวใน Becky Russell 690.-บาท กางเกง BSC Women 1,090.-บาท กระเป๋า St. Andrews 890.-บาท รองเท้า BSC 9

เดรส Basic de nuvo 2,590.-บาท กางเกง Wacoal Blouse 1,790.-บาท


ROBERT PATTINSON CELEBRITY LOOK Romantic Guy

แวมไพร์หนุม่ หล่อนัยน์ตาชวนฝันทีท่ ำเอาสาวๆ ทัง้ โลกเคลิม้ ไปตามๆ กัน โดยเฉพาะความโรแมนติกในหนังเรือ่ ง Twilight Breaking Dawn Part I โรเบิรต์ แพททินสัน พระเอกหนุม่ รุน่ ใหม่ทกี่ า้ วขึน้ มาเป็นพระเอกสุดฮอตของวงการฮอลลีวดู ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยสไตล์ ความหล่อ เซอร์ แฝงไปด้วยความโรแมนติกชวนฝัน เช่นเดียวกันกับสไตล์การแต่งตัวของเขาทีโ่ ดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เชิต้ ปลดกระดุม สองเม็ด ทับด้วยเบลเซอร์ ในโทนสีอบอุน่ กางเกงผ้าหรือยีนส์เข้ารูปและรองเท้าหนัง ไม่ถงึ กับเนีย้ บ แต่เรียบเท่ ดูดมี สี ไตล์ ควงสาวไป ดินเนอร์ในวันวาเลนไทน์ได้แบบไม่อายสายตาใคร

get the look!

แจ๊กเก็ตผ้ายีนส์จั๊มพ์แขนและปก จาก Guy Guy Laroche 2,990.-บาท

น้ำหอมจาก American Sport 1,290.-บาท

10

เชิ้ตลายตารางโทนสีชมพู-เหลือง จาก St.Andrews 1,050.-บาท

เชิ้ตลายทางสีม่วง 1,690.-บาท สวมทับด้วย สเว็ตเตอร์คอวีสีกรมท่า 2,790.-บาท ทั้งหมดจาก Guy Laroche

เข็มขัดจาก Arrow 2,300.-บาท

เสื้อเชิ้ตสีชมพู จาก Guy Laroche 1,690.-บาท

เดนิมยีนส์ทรงกระบอก จาก Guy Guy Laroche 1,990.-บาท

เซ็ตกระเป๋าสตางค์และพวงกุญแจจาก Arrow 1,750.-บาท

ทีเชิ้ตคอวีสีม่วงลายกราฟิก จาก Guy Guy Laroche 890.-บาท

ผ้าพันคอสีเทาผ้านิต จาก Guy Guy Laroche 690.-บาท

โบไทลายจุด สีดำ-เทา จาก Guy Laroche 1,590.-บาท

สมุดบันทึกจาก Arrow ซื้อครบ 2,000.- บาท แถมสมุดบันทึก 1 เล่ม


HOT LISTS เข็มขัดสีชมพูจาก Lacoste 2,150.-บาท

2

1

4

3 เดรสสีชมพูลายพิมพ์หัวใจเล็กๆ จาก Lemonade 1,550.-บาท

น้ำหอม BSC Floral Passion 2,900.-บาท

1,020.-บาท

590.-บาท

Pure Care By BSC Revital The Gift

6 7

5 ร่มรูปหัวใจจาก Wacoal Blouse

8

เนกไทสีชมพูจาก Arrow 990.-บาท

9 กระเป๋าสะพายสายโซ่สีส้มน้ำตาลจาก Savitree 2,300.-บาท

ผลิตภันฑ์ดูแลผิวกลิ่น L’eau DE ROSE จาก Becky Russell

เชิ้ตสีชมพูคอปกสีเทาจาก BSC 1,490.-บาท

10 รองเท้าลายเสือพื้นสีแดง จาก BSC

11


12

The Trends Magazine by ICC #vol.1 Sweet Valentine  

Free Fashion Magazine by I.C.C. International Public Company Limited. Cover: Sara Legg

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you