Page 1

http://femticc.org

Recursos i estratègies TICC per a les aules d'Infantil i Primària *Descripció: Aquest curs virtual pretén dotar els i les professionals de l'educació de recursos i estratègies per tal d'integrar les Tecnologies de la Informació, la Comunicació i el Coneixement (TICC) de manera efectiva i crítica dins les seves aules.

*Dades bàsiques: Durada: 30 hores. Tipus de curs: Telemàtic. Dates de realització: de 4 al 15 de juliol de 2011. Nivell educatiu dels educadors i educadores a qui s’adreça: infantil i primària, extensiu a persones educadores d'altres nivells que estiguin interessades en els continguts tractats.

*Objectius: ✔ Adquirir recursos i estratègies TICC. ✔ Ser capaç de seleccionar aquells recursos i estratègies més vàlids segons les característiques del propi alumnat. ✔ Promoure a l'aula l'ús de materials TICC. ✔ Introduir-se en l'ús educatiu de la pissarra digital. ✔ Conscienciar-se de la importància de l'Educació en Comunicació i de saber dotar els i les alumnes de recursos per tal que siguin crítics i responsables amb els nous mitjans. ✔ Ser capaç de desenvolupar activitats educatives a partir de les eines treballades. ✔ Concretar projectes a partir dels continguts adquirits al llarg del curs.

-1-


*Continguts: ✔ Estratègies i recursos TICC. ✔ Necessitat d'educar en comunicació. ✔ Disseny d'activitats educatives amb diferents eines. ✔ Pissarra digital: ús del software i creació d'activitats. ✔ Desenvolupament de projectes propis.

*Requisits: Cal tenir pràctica en el funcionament bàsic de l'ordinador i de les seves principals aplicacions, com ara la navegació per Internet i el servei de correu electrònic. També s'aconsella tenir instal·lats a l'ordinador i actualitzats el navegador Mozilla Firefox i el Java.

*Formadora: Azu Vázquez Gutiérrez (azuvazgut@gmail.com) Mestra i formadora TICC. Diplomada en Magisteri, especialitat Educació Infantil. Llicenciada en Humanitats. Màster en Educació i TIC. Cursant doctorat. Coordinadora de FEMTICC. Dones actives i TICC. Professora a l'ETP Xavier. Docent al postgrau Innovació i ús creatiu de les TIC en educació de la Universitat Oberta de Catalunya i al Màster Universitari en formació de professorat d'educació secundària a la Universitat Internacional de La Rioja.

*Avaluació: L’avaluació del curs es realitzarà a partir de: ✔

La participació en els debats i en els espais de treball de grup.

✔ Les activitats lliurades. ✔ La realització d'un projecte final.

-2-


*Certificació : La certificació d’aprofitament del curs es farà tenint en compte el seguiment i la participació general a les diferents activitats del curs. Les persones que tenen correu XTEC podreu consultar i imprimir la certificació del curs de formació mitjançant l'aplicatiu de consulta de certificats que trobareu a http://www.xtec.cat/formacio/certificacio/certificacio.htm Les persones que no teniu correu XTEC haureu d’omplir un model de sol·licitud que us facilitarà la formadora i, posteriorment, rebreu un certificat en paper a través del correu convencional.

-3-

Guia TICC 2011  

Guia didàctica curs TICC