__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


МНЕНИЯ НА УЧЕНИЦИ ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ За мен Васил Левски е силен и борбен човек. Той се е борил, за да може България да бъде свободна страна. Създавал е комитети из цялата страна и е жертвал живота си за цял народ. Атанас Рупчин, ІХ А клас


Мнения на ученици за Васил Левски Дяконът е символ на решителността, смелостта и пожертвователността. Той, също така, е пример за борбеност и ни е познат с желанието за борбеност. Левски ни изпълва с гордост и самочувствие. Катерина Стоянова, ІХ А клас


МНЕНИЯ НА УЧЕНИЦИ ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ За мен Васил Левски е нашият най-велик национален герой. Той се е борил за «чиста и свята република», която днес трябва да пазим, както пазим името «българин». Левски е пример за всеки един от нас. Никола Драгиев, ІХ А клас


Мнения на ученици за Васил Левски За мен В. Левски е символ на решителността, смелостта и пожертвователността. Той, също така, е пример за борбеност, с желанието си за свобода. Левски ни изпълва с гордост и самочувствие, и именно заради това трябва да сме горди с него! Марияна Дамянова, ІХ А клас


Мнения на ученици за Васил Левски За мен Левски е герой и революционер – човек, който е дал бъдеще на нашата държава и е осъществил бъдеще за българския народ. За мен той е важна личност, която никога не трябва да бъде забравена.

С ТИЛ Я Н ДЕНЧЕВ, ІХ А К Л АС


Мнения на ученици за Васил Левски За мен Васил Левски е символ на решителността,смелостта и пожертвователността. Той,също така, е пример за борбеност и е познат с желанието за свобода. Моника Махмуди, ІХ А клас


Мнения на ученици за Васил Левски

Левски се е борил за една „чиста и свята република“, в която всички граждани и народности да могат да живеят свободно и в равноправие. Свободата на България е смисълът на неговия живот, затова той е пример за всеки един от нас. Живътът ни никога нямаше да е същият, ако Левски не е бил роден, и ако не е извършил това геройство. Свободата е нещо, без което не може да се живее, и именно свободата те прави жив. Левски е бил готов да жертва своя живот и своята лична свобода за бъдещето на България, затова е пример за всеки от нас. 

Аделина Александрова, ІХ А клас


Мнения на ученици за Васил Левски За мен Васил Левски е българския Дон Кихот. Подобно на «рицаря на печалния образ», и той е странстващ рицар, посветил себе си на най-ценното благо за човека – свободата. И той воюва, защото знае, че «свободата е на върха на бойното копие». Нашият Апостол е нравствен приемник на Донкихотовската мъдрост в стремежа си за «чиста и свята република». Сякаш чуваме гласа на Левски в думите на Дон Кихот към Санчо : «Свободата, Санчо, е едно от най-ценните блага, с които небесата даряват хората. С нея не могат да се сравняват нито съкровищата, които крие земята, нито тези, които таи морето. За свободата, както и за честта, трябва да се жертва животът !» Симона Миткова, ІХ А клас

Profile for Илиян Войнов

ЕЛЕКТРОННА КНИГА ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ, изработена от ІХ А клас на 203 ПЕГ "Св. Методий", гр. София  

Писма и послания на храбрия революционер до идните поколения

ЕЛЕКТРОННА КНИГА ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ, изработена от ІХ А клас на 203 ПЕГ "Св. Методий", гр. София  

Писма и послания на храбрия революционер до идните поколения

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded