Page 1

Uniwersytet Jagielloński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia stacjonarne

Beata Podsobińska

RECENZJE KSIĄŻEK NA ŁAMACH WSPÓŁCZESNYCH BLOGÓW POLSKICH

Opiekun pracy magisterskiej: Prof. dr hab. Andrzej Linert

Opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami o prawie autorskim i prawach pokrewnych Praca jest dostępna na licencji: Creative Commons: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0.

Kraków 2014

Recenzje książek na łamach współczesnych blogów polskich