Page 1

2008/09 IKASTURTEA JARRAIPEN FITXA 2. EBALUAZIOA

EUSKARA: ADITZAK TRINKOAK NOR

TRINKOAK NORK

DEKLINABIDEA

ORTOGRAFIA H (hau, hori,hura…)

norena

A. D. M. Y. N. H.

OHARRAK A. D. M. Y. N. H.

norekin

norentzat

IDAZLANA

BESTE B.


2008/09 IKASTURTEA JARRAIPEN FITXA 2. EBALUAZIOA

LENGOAIA:

ORTOGRAFÍA M-N y H FICHAS 1 2 3 4 5 6 7

8

9 10 11

A. D. M. Y. N.

H. OHARRAK A. D. M. Y. N. H.

ACENTUACIÓN

REDACCIÓN

OTROS


2008/09 IKASTURTEA JARRAIPEN FITXA 2. EBALUAZIOA

INGELESA: LESSONS 6

7

8

9

EXERCICES 10

6

6 VOC.

A. D. M. Y. N. H.

OHARRAK A. D. M. Y. N. H.

7 7 VOC. 8 8 VOC.

9 9 VOC. 10

COMPUTER 10 VOC.


2008/09 IKASTURTEA JARRAIPEN FITXA 2. EBALUAZIOA

GEOGRAFIA: ESPAINIA PROBINTZIAK

EUROPA FISIKA

A. D. M. Y. N. H. OHARRAK A. D. M. Y. N. H.

POLITIKOA (ESTATUAK)

HIRIBURUAK

jarraipenfitxa2KM  

Jarraipen fitxa bat