Page 1


Əlirza Əliyev. Elman Mirzəyev. Talış dilinin leksikası  

Əlirza Əliyev. Elman Mirzəyev. Talış dilinin leksikası

Əlirza Əliyev. Elman Mirzəyev. Talış dilinin leksikası  

Əlirza Əliyev. Elman Mirzəyev. Talış dilinin leksikası

Advertisement