Page 1

LOPEND VUUR

Lopend vuur verschijnt maandelijks, behalve in januari, juli, augustus en oktober – Jg.4 nr. 75- – AZ Sint-Lucas, Groenebriel 1, 9000 Gent Afgiftekantoor Gent X – P409935

Maandblad voor lezers met weinig tijd September 12

AZ Sint-Lucas wegbereider inzake orgaandonatie

75

06

06 Kleur in AZ Sint-Lucas 09 eNora regelt alles 10 Laat je vaccineren

09

10


Column – Jan Donck

Le Temps des Cerises Waarover moet een mens schrijven in volle zomer? Toen men mij herinnerde aan mijn belofte een column te verzorgen voor Lopend vuur, bleek ik te lijden aan een chronische vorm van writer’s block. Tot ik een bekende stem hoorde in ‘De Ochtend’ op Radio 1. Op de nuchtere maag een interview over een zorgwekkende evolutie in de gezondheidszorg: ‘Specialisten kiezen voor privépraktijk’. De boodschap sloeg in als een voetzoeker in volle komkommerperiode. Gelukkig waren de meeste luisteraars op dat moment in het buitenland met vakantie of thuis in bed nagenietend van de Gentse Feesten. “De acute zorg in de ziekenhuizen staat onder druk, nu steeds meer artsen voor een privépraktijk kiezen en zich zo onttrekken aan wacht-, avond- en weekenddiensten. Maatregelen zijn nodig, anders wordt de patiënt de dupe” klonk het. In een rapport van Zorgnet getiteld ‘Naar een geneeskunde met kantooruren’, heeft men het over ‘privéklinieken’ en ‘villageneeskunde’ waar inhalige

specialisten van 9 tot 5 aan ‘cherry picking’ doen. De ‘kersen’ zijn de begoede patiënten met een laag risico. De sociaal achtergestelden en zwaar zieke chronische patiënten blijven over voor de erkende ziekenhuizen die zo in de rode cijfers terecht komen. Is er dan werkelijk zo’n groot probleem? Artsen van bepaalde specialismen zijn inderdaad moeilijk recruteerbaar. Maar alles toeschrijven aan de ‘privatisering’ van de geneeskunde is toch wat kort door de bocht. Ik zie ze maar in beperkte mate, die privéklinieken waar men het over heeft. De klassieke voorbeelden van klinieken voor plastische heelkunde en oftalmologische centra behandelen patiënten in een heel specifieke niche. Bovendien laat de geneeskunde vandaag toe ingrepen veilig uit te voeren onder lokale of kortdurende algemene anesthesie, waardoor een echte ziekenhuisopname overbodig is geworden. Wat de achteloze Radio 1-luisteraar zich bovendien bij ‘villagenees-

kunde’ voorstelt is het privékabinet van de dokter thuis, of de externe groepspraktijk van specialisten. Is daar iets mis mee? Ziekenhuizen organiseren ook extramuros poliklinieken, nietwaar? En terecht, want ze beantwoorden aan de vraag van een ruim publiek: ze zijn vlot bereikbaar, je parkeert er voor de deur en wordt er als patiënt persoonlijk onthaald, door dezelfde dokter nota bene die je later in het ziekenhuis zal behandelen. Misschien moeten we als ziekenhuis leren uit dit alles en streven naar een even goede ‘service’ aan onze patiënten, compleet met een persoonlijke benadering als handelsmerk. De redenen waarom er een schaarste heerst voor specialismen zoals geriaters of spoedartsen zijn divers en complex: de vervrouwelijking van het medisch beroep, het zoeken naar een betere work-life balans, een veranderd ‘gebruik’ van de spoeddiensten door het grote publiek enzovoort. Wat de media er van maakte in

Colofon

Het ziekenhuis is naar mijn gevoel, misschien zelfs meer dan vroeger, aantrekkelijk voor jonge artsen. In team werken, vlot beroep kunnen doen op goed opgeleide paramedici en specialisten van andere disciplines, beschikken over state of the art apparatuur: het zijn troeven die van het ziekenhuis nog steeds een begeerde werkplek maken. De lezer vergeve mij dan ook mijn kleine zomerse ergernis. Nu de vakantie voorbij is, gaan we over tot de orde van de dag en bouwen we in AZ Sint-Lucas verder aan een goede collegiale sfeer, de beste garantie dat de boel hier niet leegloopt!

van A tot Z

Langere korte stop Het kortparkeren aan de ingang van campus Sint-Lucas, kant parking, is uitgebreid van 15 naar 30 minuten (op vertoon van parkeerschijf).

Hoofd- en eindredactie Kim Aerts Medewerkers Kim Aerts Tom Bogaert Nicole Claeys Ludo Van Ingelgom

Energie voor Mosango Deze zomer kreeg de missie ‘energie voor Mosango’ een vervolg. Er werd een RX- en een echografietoestel geplaatst. Daarnaast werden alle gegevens voor de waterinstallatie verzameld. Lees de mosango-blog: http://mosango. wordpress.com/.

Fotografie AZ Sint-Lucas Johan Martens Lay-out dotplus Verantwoordelijke uitgever John Buyckx, Groenebriel 1, 9000 Gent

02

volle kersentijd leek meer op een rondje tomaten gooien.

AZ Sint-lucas

Lopend vuur is het maandblad voor medewerkers, artsen en vrijwilligers van AZ Sint-Lucas.

Brieven Reacties, suggesties, opmerkingen zijn altijd welkom via postbus 129 of via e-mail: lopendvuur@azstlucas.be.

Jan Donck, nierspecialist en voorzitter Medische Raad

lees meer over het zorgpad orgaandonatie op p. 4

POLKA dot bikini Het P(roject) O(ptimalisatie) L(ogistieke) Ka(ders) wil de infrastructuur van magazijnen en bergingen verbeteren en de voorraden en het herbevoorradingsproces tussen magazijnen,

LOPEND VUUR


Geprikt

Deutsch macht Spaß

Gelezen op het intranet-prikbord op 6 augustus 2012:

“Ik volg Duitse les, mijn vierde jaar. Om het aangename aan het nuttige te paren ben ik op zoek naar Duitste boeken : romans, thrillers … Wie kan ze missen ? Alvast bedankt.” Het bericht werd geplaatst door Ilse Coppens, medewerker mortuarium. ‘Deutsch macht Spaß’ of ‘Duits leren is leuk’: een slogan die ik volmondig kan beamen! De liefde voor talen heb ik een beetje met de paplepel meegekregen. Mijn moeder was perfect viertalig en thuis kwamen er regelmatig anderstalige tijdschriften of kranten binnen, ook Duitse. Ik herinner me dat ik al van jongsaf probeerde om de titels en de onderschriften onder de foto’s te lezen. Bovendien hadden we Duitse familie zodat de taal voor mij niet helemaal vreemd klonk. Tijdens mijn humaniora waren de lessen Duits echter

heel beperkt, en wie herinnert zich niet die moeilijke grammatica en het afdreunen van de rijtjes voorzetsels met hun naamval. Intussen kan ik me behoorlijk uit de slag trekken in het Frans en Engels en ik wou het Duits ook wat beter onder de knie krijgen. Bovendien hou ik van ‘leren’, niet het studeren als dusdanig, maar wel het nieuwe dingen bijleren. Ik vind dat je nooit genoeg talen kan spreken, zo leer je meteen andere culturen beter kennen. Bovendien is Duits een van onze officiële landstalen, dat wordt wel eens vergeten. Zelf ga ik graag op vakantie naar Duitstalige landen en ik vind het altijd leuk als je

bergingen en afdelingen optimaliseren. De afdeling geriatrie 1 is piloot in dit project.

lege bokalen) moet in de witte (of wit bestickerde) bak van de afvaltoren.

Ga direct naar straat 60 Ga niet langs straat 30, u ontvangt geen etiketten. Alle inschrijvingen gebeuren voortaan in straat 60 tussen 6.45 en 19.00 uur. Enkel in het weekend en op feestdagen worden ambulante patiënten aan het onthaal ingeschreven.

Ik ben AZ Sint-Lucas Een extern bureau interviewde een 25-tal medewerkers om te weten te komen waarom jij graag in ons ziekenhuis werkt en wat ons uniek en aantrekkelijk maakt als werkgever. Zo bouwen we verder aan ons ‘employer brand’ of werkgeversimago.

Zwart op wit Sinds 25 juni ontvangen patiënten bij het inschrijven aan de opnamedienst een wit bedrukt polsbandje. Nieuw is ook dat de patiënt deze polsbandjes reeds aan de balie bij het inschrijven zelf omkrijgt en niet pas op de afdeling, zoals voordien het geval was. Sorteren moet je leren Alle medisch glas moet in de gele afvalcontainer voor risicohoudend medisch afval. Alle hol- en bolglas (bv. lege drankflessen,

september 12

Pasgeboren Op 5 juli opende de nieuwe afdeling neonatologie in straat 6 die ouders meer privacymogelijkheden biedt voor een optimaal contact met hun jonge baby. Bevalt het hier niet? Verhuis dan maar! Het verloskwartier verhuist tijdelijk naar een speciaal vintageingerichte straat 27. De geboden zorg blijft echter wel anno 2012. Pijnkliniek Verhuis van de pijnkliniek naar straat 193 is voorzien in septem-

kan meespreken in de taal van de streek. Op het werk worden we af en toe geconfronteerd met anderstalige bezoekers. Deze week nog had ik een Duitstalige mevrouw aan de telefoon en dan is het wel aangenaam dat je hen verder kan helpen in hun taal.

door ze telkens weer te linken aan de actualiteit en onze eigen leefwereld. Vanaf het derde jaar was vooral het converseren in het Duits belangrijk en elke les hadden we zeer levendige discussies en werd heel wat afgelachen.

In september begin ik aan mijn vierde jaar en hoewel het wat moeite vraagt om na een werkdag nog eens van 19.00 tot 22.00 uur naar de les te gaan, is dat voor mij echt wel ontspanning. Wij hebben het geluk om een supergoede leerkracht te hebben. Ze begeleidt ons al vanaf het eerste jaar en ze weet goed hoever we al staan. Ze maakt de lessen zeer interessant

Intussen probeer ik zoveel mogelijk Duits te lezen om de opgedane kennis te onderhouden. En elk jaar op vakantie ben ik weer verrast dat ik zoveel bijgeleerd heb. Normaal zijn er zeven jaren, als er voldoende leerlingen zijn, en ik hoop nog een paar jaar verder te kunnen gaan. En wie weet volgt er na het Duits nog een andere taal, misschien Turks… Als ik maar verder naar ‘school’ kan gaan!

ber. Zij behaalden recent het certificaat voor isonormering. Procedures en protocollen werden op punt gesteld.

Michèle my bell Steriel materiaal nodig uit de apotheek? Bel voortaan naar verantwoordelijke Michèle Catry.

Nieuw op www.azstlucas.be Het handrevalidatiecentrum is de eerste paramedische dienst die zich online voorstelt. Ook de niersteenkliniek gaat world wide en het rug- en nekrevalidatiecentrum zit in een nieuw e-kleedje.

Hilde De Sutter Rita Verdegem gaat met welverdiende rust. Hilde De Sutter volgt haar op als dienstverantwoordelijke van de dienst urologie –gynaecologie, straat 74.

Nieuw in de fabryk Karen Fabry startte op 1 juli halftijds als ergocoach en halftijds als kinesitherapeut geriatrie. We keren haar in het volgende Lopend vuur binnenste buiten. Als God er is Sofie Goderis werd aangesteld als nieuwe verantwoordelijke van de sociale dienst en interculturele bemiddeling. Klaas baas Klaas Michielssens startte op 1 juli als dienstverantwoordelijke van straat 42, heelkunde 3.

Eén tweetje Guillaume Debruyne startte op 3 september als nieuwe dienstverantwoordelijke op de afdeling cardiologie -vaatchirurgie, straat 12. Hij zal een periode dubbellopen met Alex De Lille die einde 2012 met brugpensioen gaat. Ook Koen Bauters loopt sinds 1 juni dubbel met Marc Lenaert op de dienst tarifering en facturering. Lean Valerie Verhaeghe, tot voor kort dienstverantwoordelijke labo, startte op 3 september als leancoördinator.

03


Nu ook een verpleegkundige donorcoördinator

AZ Sint-Lucas pionier in de ontwikkeling van een zorgpad rond

orgaandonatie

bij hersendode patiënten Anesthesist, intensivist en medische donorcoördinator dr. Dirk Rijckaert voert al jaren een actief beleid rond orgaandonatie in ons ziekenhuis. Hierdoor behoort AZ Sint-Lucas tot één van de meest performante ziekenhuizen van België. Sinds februari is Pieter Hoste aangesteld als verpleegkundige donorcoördinator. Een dubbelinterview.

Je eigen dood inzetten voor het leven van anderen, dat is het unieke gebaar van orgaandonatie. Om eerlijk te zijn, ik heb er zelf nog nooit over nagedacht. Dr. Rijkckaert: Dat is één van de problemen bij orgaandonatie. Er rust nog een groot taboe op het onderwerp. Mensen praten niet graag over de dood. Als men er al over spreekt, dan stelt men zich de vraag of men gecremeerd of begraven wilt worden maar nadenken over het afstaan van een orgaan komt gewoon niet aan bod. Het is vaak pas in een acute situatie dat mensen voor het eerst met orgaandonatie in contact komen. Waarom is het zo belangrijk om actief op zoek te gaan naar orgaandonoren? Dr. Rijckaert: Er is een groot tekort aan geschikte organen. Er sterven jaarlijks nog te veel patiënten die op een transplantatiewachtlijst staan. Het gaat om patiënten die zonder de vervanging van een vitaal orgaan zoals bijvoorbeeld een hart, long, lever,… niet kunnen overleven. Voor deze organen bestaat immers geen langdurende functievervangende therapie zoals bijvoorbeeld voor de nieren.

04

Redenen genoeg voor de Federale overheid om in 2005 te starten met het project ‘Beldonor’? Pieter Hoste: Dat klopt. Het project ‘Beldonor’ richt zich op vijf doelgroepen: burgers, gemeenten, het parket, medische en verpleegkundige scholen en artsen en paramedici. Voor de artsen en paramedici werd in 2006 het GIFT-project opgestart in de acute ziekenhuizen van gans het land. De bedoeling was enerzijds om een tijdige opsporing van potentiële donoren te optimaliseren en anderzijds om de problemen rond orgaandonatie in kaart te brengen. AZ Sint-Lucas is zeer vroeg in dit project gestapt zodat we snel één van de meest performante ziekenhuizen werden. Dr. Rijckaert: In de beginfase waren er nochtans vanuit de overheid niet veel verplichtingen. De ziekenhuizen stonden enkel in voor registratie van het aantal donoren. Er was geen functie van medische donorcoördinator voorzien, ik deed dit op vrijwillige basis. Sinds de uitvoering van de Europese richtlijn van 2010 is er gelukkig naast de functie van medische donorcoördinator nu ook deze van de verpleegkundige donorcoördinator bijgekomen

waar we uiteraard zeer tevreden mee zijn. En zo komt Pieter in beeld. Waaruit bestaat jouw takenpakket hoofdzakelijk? Pieter Hoste: Samen met de medische donorcoördinator heb ik de taak om de organisatie, coördinatie en opvolging van het zorgproces bij orgaandonoren verder te optimaliseren. Om dit te realiseren heb ik de afgelopen maanden de ontwikkeling van het zorgpad ‘orgaandonatie bij hersendode patiënten’ gecoördineerd. Dit werd ontwikkeld in een kernteam en ondersteund door een ruime werkgroep. Aan dit zorgpad hebben artsen, verpleegkundigen, een psycholoog, een maatschappelijk werker, een verantwoordelijke van de pastorale dienst, een transplantatiecoördinator van het transplantatiecentrum UZ Gent, een stafmedewerker zorgontwikkeling en diensthoofd zorg Jan Hebbrecht hun steentje bij gedragen. Dit zorgpad moet een werkinstrument vormen om alle actoren in de complexe zorgverlening beter op elkaar af te stemmen. Een aangepaste benadering en opvang van de naaste familie is cruciaal en daarnaast wordt de

huisarts als vertrouwenspersoon nog meer betrokken in het zorgproces. Nu zijn we gekomen aan de implementatiefase en vinden er informatiesessies plaats voor alle actoren, zodat het zorgpad in oktober kan worden geïmplementeerd. Het zorgpad wordt in de toekomst verder verfijnd met procedures en informatiebrochures die aan bepaalde onderdelen worden gekoppeld. Voor alle duidelijkheid, jullie voeren geen transplantaties uit in ons ziekenhuis? Dr. Rijckaert: Alle transplantaties vinden plaats in een erkend transplantatiecentrum. Daarnaast wil ik duidelijk stellen dat in ons ziekenhuis enkel overleden patiënten in aanmerking komen voor orgaandonatie. Het gaat hier meestal om overleden patiënten door hersendood. De hersendood wordt volgens goed beschreven klinische criteria vastgesteld door drie onafhankelijke artsen. Een of meerdere teams van een transplantatiecentrum komen in ons ziekenhuis de geschikte organen van de donor wegnemen. Levende donatie gebeurt enkel in een transplantatiecentrum. Een levende donor kan een verwant

LOPEND VUUR


Pieter Hoste en dr. Dirk Rijckaert: Opvang van de naaste familie is cruciaal.

familielid zijn (living related), bijvoorbeeld een ouder, kind of een broer/zus die een nier of een deel van de lever afstaat. We staan bovendien voor transparantie. Alle stappen die genomen worden, gebeuren openlijk en kunnen opgevraagd worden. Vertrouwen geven en een goede begeleiding van de familie van de donor zijn onze grootste zorg. Hoe gaat de familie van een donor meestal om met de situatie? Dr. Rijckaert: Zoals gezegd wordt men vaak voor het eerst met donorschap geconfronteerd in een acute situatie, op een ogenblik

september 12

dat men getroffen wordt door het leed van een onverwacht overlijden van een dierbare. Opvang van de familie en goede begeleiding is cruciaal. Naast

medische ongeschiktheid is de belangrijkste oorzaak van het niet doorgaan van een potentiële donor het bezwaar dat de familie aantekent. Uit onze ervaring blijkt

echter dat de toestemming van de familie een positief effect heeft op het rouw- en verwerkingsproces. Er is dus nog veel nuttig werk te verrichten!

Je laten registeren als orgaandonor doe je zo: - -

Ga naar je gemeentehuis en onderteken het formulier ‘Verklaring van de wilsuitdrukking inzake wegneming en transplantatie van organen en weefsels na overlijden’. Je kan het formulier raadplegen op www.beldonor.be

Voor alle vragen en informatie over orgaandonatie: - Pieter Hoste, verpleegkundige donorcoördinator, 5567 - dr. Dirk Rijckaert, medische donorcoördinator, 6359

Symposium orgaandonatie: - 5 december, Sint-Jozefzalen

05


Kleur in AZ Sint-Lucas

Buitenlandse

verpleegkundigen

Het beroep van verpleegkundige is al enige tijd een knelpuntberoep. De concurrentie met andere (Gentse) ziekenhuizen is groot. Gezien het probleem van openstaande vacatures in de zorg acuut blijft, werd besloten om actief verpleegkundigen vanuit het buitenland te rekruteren. Binnenkort gaan vier Poolse en vijf Filippijnse verpleegkundigen aan de slag in ons ziekenhuis.

AZ Sint-Lucas onderneemt verschillende acties om verpleegkundigen aan te werven? Eva Decraene, medewerker HRM van de dienst p&o: We wensen de instroom van verpleegkundigen te verhogen door een aantrekkelijke werkgever te zijn. Vandaar ons project rond ‘employer branding’ waar jullie zeker nog over zullen horen. We optimaliseren het aanwervingsproces, we organiseren jobcafé’s (goed voor 27 nieuwe medewerkers), studenten worden zo goed mogelijk begeleid en we rekruteren hen ook actief. Het voorbije schooljaar heeft de begeleidingsverpleegkundige 126 laatstejaarsstagairs aangesproken. Intussen zijn er twaalf van hen aangeworven en zijn er nog zeven sollicitatieprocedures lopende. We moeten als AZ Sint-Lucas zichtbaar zijn op de arbeidsmarkt, ook voor niettraditionele sollicitanten. Naast deze instroomactiviteiten, wensen we ons ook te engageren om de uitstroom van verpleegkundigen zo veel mogelijk te beperken door het introduceren van feedbackgesprekken, door permanente vorming, door een goed uitgebouwd loopbaanbeleid enzovoort.

06

Hoe komen jullie terecht bij de Poolse en Filippijnse verpleegkundigen en zijn ze wel voldoende opgeleid? Eva: In ons ziekenhuis is er uiteraard al langer een diversiteit in nationaliteit en achtergrond van onze verpleegkundigen: Turks, Bulgaars, Marokkaans, Filippijns enzovoort. Maar voor dit specifieke project werken we nauw samen met ervaren selectiebureaus zoals ADMB en Express Medical die instaan voor het ganse preselectieproces. De cv’s van de kandidaten werden besproken met de diensthoofden zorg en de selectiegesprekken vonden plaats via skype (internettelefoon). Al deze verpleegkundigen hebben reeds ervaring in een ziekenhuis, sommigen al meer dan tien jaar. De Poolse verpleegkundigen volgden een opleiding van drie jaar hogeschool, gelijk aan het bachelorniveau van een verpleegkundige in België. De Filippijnse verpleegkundigen genoten een universitaire opleiding van vier jaar en slaagden voor een verplicht staatsexamen. Hun diploma wordt in België erkend als gegradueerde (A2-niveau). De pre-selectie van Filippijnse

kandidaten bestond uit een aantal testen, waaronder een vragenlijst rond verpleegkundige technieken, opgesteld door Express Medical. Taal lijkt me een essentieel gegeven. Hebben deze verpleegkundigen voldoende kennis van de Nederlandse taal? Eva: De Filippijnse verpleegkundigen kregen voor de selectie­ gesprekken een intensieve cursus Nederlands. De selectie­ gesprekken gebeurden in het Nederlands, we waren aangenaam verrast door het niveau. Net voor hun aankomst is er nog een voltijdse opfrissingscursus. Eens aan het werk, kunnen ze rekenen op de steun van een taalcoach. De Poolse verpleegkundigen startten met een cursus Nederlands na de selectiegesprekken. In België zullen zij Nederlands op de werkvloer krijgen. Alle verpleegkundigen zullen een cursus Nederlands voor anderstaligen volgen in de eigen tijd. De taal zal echter een belangrijk aandachtspunt blijven. Daarom zal dit goed opgevolgd worden, bijvoorbeeld tijdens de evaluatiegesprekken. Worden ze meteen ingezet op een verpleegafdeling? Eva: De eerste drie maanden zullen ze dubbel staan op de dienst en wordt er gewerkt met een lijst van basisvaardigheden. Daarnaast krijgen ze een coach toegewezen en worden ze van nabij opgevolgd door extra ondersteuningsmomenten. Verder volgen ze hetzelfde inscholingstraject als elke nieuwe verpleegkundige. Net zoals bij andere nieuwe verpleegkundigen kan

extra vorming gevolgd worden waar nodig. Een van de Fillippijnse verpleegkundigen start binnenkort op straat 14, neurologie. Rudi, voel jij het tekort aan verpleegkundigen? Rudi Verminck, dienstverantwoordelijke straat 14: Ik behoor tot de gelukkigen en heb tot nu toe niet te maken met grote tekorten. Ondanks de hoge werkdruk beschik ik over een goed en warm team. Mijn medewerkers verdienen een pluim om naast hun belangrijke inzet op de werkvloer ook nog tijd vrij te maken om studenten en nieuwe collega’s goed op te vangen en te begeleiden. Ik beschik over een evenwichtig team met veel ervaring, een team dat nieuwe mensen kan en wil opvangen. Wij hebben bijvoorbeeld ondertussen goede ervaringen met het coachen van Erasmusstudenten. Jullie afdeling is het al gewend om met buitenlandse verpleegkundigen om te gaan? Rudi: Klopt, wij hebben al mensen gehad uit Portugal, Mallorca, Nederland, ... Er zijn altijd cultuurverschillen. In Nederland is men bijvoorbeeld prima op vlak van taal, uitleggen wat een beroerte is, kunnen ze als de beste. Maar we hebben gemerkt dat het met de praktijk heel wat minder goed ging. In Portugal is de functiedifferentiatie veel verder doorgevoerd. Verpleegkundigen concentreren zich op het geven van specifieke zorg en medicatie. Het ‘wassen en plassen’ wordt daar volledig door zorgkundigen gedaan. Je moet

LOPEND VUUR


aan de slag

in ons ziekenhuis

Eva Decraene: Gezien het acute probleem van openstaande vacatures in de zorg, rekruteren we nu ook actief in het buitenland.

iedereen een kans geven om te ontplooien. Wij zijn voor een open communicatie: zeg wat ze goed doen maar zeker ook wat ze niet goed doen en maak duidelijk wat je verwachtingen zijn. Op die manier leert iedereen het meeste bij.

september 12

En Fillppijnse verpleegkundigen? Rudi: Dat weten we nog niet. Maar ik merk alvast een zekere nieuwsgierigheid bij mijn team. We staan er zeker niet afkerig tegenover. We zullen ons wellicht op taalgebied wat meer moeten aanpassen, vooral op vlak van

Rudi Verminck: We moeten deze medewerkers een thuisgevoel geven en hen als mens en verpleegkundige respecteren.

vakjargon en dialect, maar daarvoor krijgen we ondersteuning van een coach. Ook het dubbellopen is alvast positief, als er een avonddienst is met drie, dan zijn ze nu dus tijdelijk met vier. Ik weet nu al dat dit gaat lukken als beide partijen

zich ervoor inzetten. Het komt er op neer om deze medewerkers een thuisgevoel te geven en hen als mens en verpleegkundige te respecteren. Als dat gevoel kan overgebracht worden, denk ik dat integratie geen probleem maar een evidentie is.

07


Veiligheid boven alles Hoe beschermen we onze informatie en privacy?

Aangezien medewerkers van een ziekenhuis vaak werken met gevoelige (patiënten)informatie, zijn maatregelen op het vlak van de informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer noodzakelijk. Om deze te garanderen hebben ziekenhuizen de opdracht om een veiligheidsconsulent in dienst te nemen die mee garant staat voor het beperken van de risico’s.

Anneliese, onze vei­ ligheidsconsulente

Waarom informatie­ beveiliging?

Anneliese Van Egghen werd afgelopen zomer officieel aangesteld als veiligheidsconsulent van AZ Sint-Lucas. Zij ondersteunt daarbij de afgevaardigd bestuurder voor de uitvoering en controle van het informatieveiligheidsbeleid. Dit impliceert een adviserende, stimulerende, documenterende en controlerende opdracht. Zij wordt hierin bijgestaan door het comité informatieveiligheid dat op 24 juli uit de startblokken schoot.

Het werk van een groot deel van de ziekenhuismedewerkers is afhankelijk van de beschikbaarheid van betrouwbare informatie. Denk maar aan medische informatie of personeelsgegevens en arbeidscontracten, maar ook financiële informatie of beleidsinformatie die nodig is voor de correcte financiering van het ziekenhuis. Een goed veiligheidsbeleid is dus nodig om de veiligheid van de informatie te garanderen. Om dit beleid te concretiseren wordt een veiligheidsplan opgesteld voor een periode van drie jaar. Zonder een dergelijk plan krijgen ziekenhuizen geen toegang meer tot persoonsgegevens van Carenet, het systeem dat de elektronische communicatie tussen ziekenhuizen en verzekeringsinstellingen mogelijk maakt.

Wat is informatie­ veiligheid? Anneliese Van Egghen: Wanneer we spreken over informatieveiligheid hebben we het over de veiligheid van zowel de papieren als de elektronische informatie. Deze veiligheid wordt gewaarborgd door vier aspecten: - De vertrouwelijkheid van de informatie: de informatie mag niet beschikbaar gesteld worden aan onbevoegden. - De beschikbaarheid van de informatie: de informatie moet op de gewenste momenten beschikbaar zijn - De integriteit van de informatie: de informatie moet juist en volledig zijn en de informatiesystemen moeten juiste en volledige informatie opslaan en verwerken. - De conformiteit van de informatie: de informatie moet voldoen aan bepaalde normen of technische specificaties.

08

Ons ziekenhuis scoort, in vergelijking met andere zieken­ huizen, goed op: - Uiteraard ligt de topprioriteit bij de veiligheid van patiënten- en medische gegevens. Vooral het aspect van vertrouwelijkheid van de ter beschikking gestelde informatie via mobiele apparaten en fysieke beveiliging (wie heeft toegang tot welke lokalen) zijn belangrijke aandachtspunten.

- - - - -

Gecontroleerde toegangen door middel van kaarten Beveiliging tegen stroom­ pannes Maatregelen tegen kwaadaardige apparatuur Monitoring voor detectie van ongeoorloofde informatie­ verwerkingsactiviteiten Veiligheid en traceerbaarheid van de patiënt Veiligheid van de activiteiten

Hoe beveiligen? Een informatieveiligheidsbeleid omvat niet alleen maatregelen, maar ook strategieën om risico’s te beperken. Inventariseren van de soorten informatie, wie tot wat toegang kan en moet krijgen, de verantwoordelijkheden en systemen hierbij, sensibiliseren van gebruikers van de informatie, … Al deze aspecten worden opgenomen in het veiligheidsbeleid. Voortvloeiend uit dit beleid wordt een ontwerp van een veiligheidsplan met actiepunten opgesteld.

Het comité informatieveiligheid: Voorzitter: Veiligheid & Preventie: P&O: Medisch departement: Zorgdepartement: Administratief departement / Aankoop: Departement Facility en Technieken: - Informatica: - Medische Technologie: - Infrastructuur:

Anneliese Van Egghen Daniel De Moor An Wuytack Dr. Kurt Hermans Dieter De Corte Koen De Meester Günther Kostka Rik Vereecken Danny Van Hove

veiligheidsconsulent@azstlucas.be

LOPEND VUUR


Procedures, SLA’s, instructiekaarten, staande orders, …

eNORA helpt je!

Terug naar school

Kan je een praktijkvoorbeeld geven? Wouter Vandamme: Een nachtverpleegkundige vond een houvast in de uitgeschreven werkwijze voor het uitvoeren van haar taken. Ook verpleegkundigen van de mobiele equipe, interimmedewerkers of aso’s gebruiken uitgetekende procedures vaak om zich snel in te werken. Hoe kunnen alle 2200 medewerkers alle regeltjes en afspraken kennen?

Loop eens langs op een willekeurige afdeling. Je vindt er procedures, afdelingsafspraken, specifieke richtlijnen netjes afgedrukt en gebundeld in de procedure­map op de afdeling, uitgeschreven in het ‘afsprakenboek’ of in fluo gemarkeerd aan het overdrachtbord. Handig, klaar voor gebruik en (meestal) makkelijk te vinden. Er wordt veel tijd gestoken in het aanleggen van dit soort mappen en documenten, is dat wel zinvol? Wouter Vandamme, kwaliteitscoördinator: In een complexe omgeving waarin niet alles gestandaardiseerd kan worden, is het handig en efficiënt om voor de zaken waarvoor dat wél kan, een uniforme werkwijze af te spreken. Dat geldt voor verpleegtechnische handelingen, maar ook voor medische richtlijnen en voor afspraken binnen de ondersteunende diensten. Dit kwam ook aan bod tijdens de infoavond over accreditatie.

september 12

Gans het accreditatieproces en de evolutie naar protocollair werken, levert dat niet vooral een berg papierwerk op? Wouter Vandamme: We kunnen niet ontkennen dat het veel vraagt van de medewerkers maar het levert ook meteen op. Consultatiebureau Kerteza formuleert het als volgt: een afspraak wordt niet gemaakt omwille van de afspraak op zich maar om het proces vlot te laten lopen. Een neergeschreven afspraak kan gebruikt worden als communicatiemiddel binnen een deel van een ingewikkeld proces.

Wouter Vandamme: Niet natuurlijk. Gelukkig ligt er al veel vast, soms op papier, soms op onlogische plekken op intranet. We moeten ervoor zorgen dat ze voor iedereen goed vindbaar zijn, upto-date zijn en blijven. Hiervoor gaan we in september aan de slag met een nieuw elektronisch systeem die onze NOrmen, Regels en Afspraken beheert: eNORA. eNORA moet ons toelaten om de verschillende standaarddocumenten (SLA’s, procedures, instructiekaarten, infobundels, zorgplannen, reglementen interne

orde, meetinstrumenten, staande orders en formulieren) volgens vaste sjablonen aan te maken, elektronisch te ondertekenen en vindbaar te maken voor de juiste doelgroep. De eigenaar van een document zal van eNORA drie maand vóór de herzieningsdatum een berichtje krijgen. Dit zal het beheer vereenvoudigen. Waar kunnen we eNORA vinden? Wouter Vandamme: Op de oude vertrouwde plek: het intranet. De looks zullen aanvankelijk niet veel wijzigen, de oude proceduresite krijgt als het ware een nieuwe elektronische motor en zal voortaan eNORA heten. In de tweede helft van 2012 testen we de motor van eNORA en trachten we alle her en der verspreide documenten te verzamelen.

Wil je zelf aan de slag? Contacteer dan de cel kwaliteit of een eNora-beheerder: - Algemene Directie: - Medisch departement: - Apotheek: - Zorgdepartement: - Administratief departement: - Personeel en Organisatie: - Infrastructuur: - Medische technologie: - Informatica: - Veiligheid: - Schoonmaak en voeding: - Preventieadviseur:

Siska Bruyneel, 5100 Wouter Vandamme, 5305 Annelore De Zutter, 5223 Jan Cooreman, 5386 of Katrien Van Cauwenberge 5605 Nike Annys, 5105 Kris Sorgeloos, 5810 of Catherine Colle, 5332 Matty Stommelinck, 5369 Rik Vereecken, 6250 Anneliese Van Egghen, 5823 Tim Scheire, 5457 Karin Carlier, 6200 Daniël De Moor, 6257

09


Hoe is het nog met...

Het griepvirus?

Elk jaar sterven in België meer dan 1.000 mensen (rechtstreeks of onrechtstreeks) aan de griep. Help voorkomen dat jouw patiënt tot deze groep behoort: laat je vaccineren! Waarom vindt AZ Sint-Lucas het belangrijk dat de medewerkers zich laten vaccineren? Sara Depotter, team ziekenhuishygiëne: Jaarlijks sterft een beduidend aantal mensen in België aan de griep of de gevolgen daarvan. Wetenschappelijke artikels bevestigen dat zonder de vaccinaties het aantal zou oplopen tot zo’n 4 à 5000 mensen. Risicogroepen zijn 65-plussers, zwangeren en mensen met bepaalde niet-manifeste aandoeningen. Als gezondheidswerker is het letterlijk van levensbelang dat je je laat vaccineren. Je beschermt hiermee niet alleen jezelf en je familieleden, maar tevens onze patiënten. Daarom streven we naar een hoog percentage gevaccineerde zorgverleners, een belangrijke voorwaarde voor het bieden van betrouwbare zorg. Via de dienstverantwoordelijken zal er dit jaar opnieuw een bewustwordingscampagne plaatsvinden waarbij alle zorgverleners gestimuleerd worden om zich gratis te laten vaccineren. Dr. Dirk Ommeslag, influenzaverantwoordelijke: Het is dus ook dit jaar weer van het grootste belang dat de gezondheidswerkers zich

maximaal laten vaccineren. Onthoud dat er bij een adequate vaccinatie een belangrijke vermindering van verwikkelingen van griep optreedt (bijvoorbeeld 19 procent daling van myocardinfarct, een goed gekende complicatie van griep). Hoe ziet het griepvaccin anno 2012 er precies uit? Dirk Ommeslag: Na de pandemiedreiging van de ‘Mexicaanse’ griep in 2009 was het griepvaccin ongewijzigd gebleven. Voor het komende griepseizoen 2012-2013 komt hier verandering in.

van de match tussen het virus dat de ronde doet en het vaccin dat wordt gebruikt. Wanneer de match vrij goed is, bedraagt de beschermingsgraad ongeveer 88 procent bij gezonde personen. Een aanpassing van het vaccin levert dus een betere bescherming op. Is vaccinatie tijdens de zwangerschap af te raden? In tegenstelling tot de Verenigde

Staten waar een levend intranasaal vaccin gecommercialiseerd is, bestaan in België alleen dode vaccins. Dit betekent dat er geen probleem is voor vaccinatie tijdens zwangerschap, het wordt integendeel sterk aanbevolen. Zuiver medicolegaal geldt dit advies voor het tweede en derde trimester van de zwangerschap, maar strikt medisch is er zelfs geen bezwaar tegen vaccinatie tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap.

Het uit drie delen opgebouwde vaccin blijft hetzelfde voor wat betreft de pandemische H1N1 variant (California 7/2009), maar is gewijzigd voor wat betreft de twee andere onderdelen, namelijk de H3N2 (nu Victoria/361/2011) en de influenza B (Wisconsin 1/2010). Deze wijzigingen moeten regelmatig worden doorgevoerd omwille van kleine veranderingen in het influenzavirus, zogenaamde drifts. Toch zijn deze drifts erg belangrijk voor de beheersing van lokale outbreaks. De efficiëntie van het griepvaccin is afhankelijk

De vaccinatiedagen vinden centraal plaats op: Campus SL: - woensdag 10, donderdag 11, maandag 15 en maandag 22 oktober - telkens van 10.00 tot 15.00 uur en van 19.45 tot 20.45 uur. - Sint-Jozefzaal 1 Campus VK: - maandag 15 en maandag 22 oktober - telkens van 11.00 tot 14.30 uur - ’s avonds komt een prikploeg langs op de afdelingen - vergaderzaal VK - medewerkers van campus VK zijn op 10 en 11 oktober ook welkom op de vaccinatiesessies in campus SL

10

LOPEND VUUR


Binnenste

buiten

Wat is geluk voor jou? Geluk is heel ruim en omvat vele vlakken: een stralende zomerdag, gezelligheid onder vrienden, een langverwachte reis of activiteit, mijn spinnende kat, de raad van mijn vriend, … Wat maakt jou boos? Onrechtvaardigheid! Of mensen die misbruik maken van hun machtspositie. Op kleinere schaal kan ik mij ook opwinden in de onvriendelijkheid van mensen. Beleefdheid kost toch niets? Mijn motto is ‘behandel anderen zoals je zelf wil behandeld worden’, heel vaak betrap ik mezelf erop dat ik me afvraag ‘wat zou ik daarvan vinden?’. Wanneer was je voor het laatst ontroerd? Toen ik de Pedaalridders de Mont Ventoux zag beklimmen, werd ik echt ontroerd. Heel knap hoe mensen hun grenzen kunnen verleggen en dan beloond worden met zo’n voldaan gevoel van over-

september 12

winning als ze de top bereiken. (Ook een grote pluim voor alle

ochtendmens maar een echte nachtuil.

Lien Fiers

psychologe van het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt collega’s die hetzelfde deden!) Zo’n dingen doen mij denken: dat zou ik ook eens moeten doen! Wat is vrijheid voor jou? Vrijheid betekent voor mij keuzes kunnen maken, de mogelijkheid hebben om dingen te kunnen doen die je graag doet. In mijn gesprekken met ouderen komen vaak gemiste kansen of opgelegde keuzes in hun levensverhaal naar boven. Ik geloof dat wij in de huidige maatschappij van veel vrijheid kunnen genieten. Waarvoor mogen we jou altijd wakker maken? Om op reis te vertrekken! Want eigenlijk ben ik helemaal geen

Wat voor een vriend wil je zijn voor anderen? Ik wil een vriendin zijn bij wie men dag en nacht terecht kan, voor een lach en een traan, met of zonder woorden. Een aantal jaar geleden was ik een maand op vakantie met een goeie vriendin en spendeerden we uren in onze auto. Onze spraakwatervallen werden af en toe heel stille waters die genoten van de trip! Waar ben je bang voor? Spinnen! Ooit heb ik een buurmeisje opgebeld om een spin te komen verwijderen die in mijn kamer zat terwijl ik aan het studeren was…

Wat is je lievelingsplek op aarde? Als ik één beeld uit mijn fotografisch geheugen moet halen, dat is het dat van de Big Sur. Prachtige kustlijn in California! Welk boek is het beste dat je ooit gelezen hebt? De boeken van Khaled Hosseini hebben mij erg aangesproken. Maar ik lees even graag spannende non-fictie à la Nicci French. Wat is je favoriete song aller tijden? Een favoriete song heb ik niet. Afhankelijk van de sfeer en de gemoedstoestand sta ik voor verschillende genres open: van een soft rock nummer van 3 Doors Down (met veel nostalgie) tot een echte dansplaat van David Guetta (want ja, ik dans graag!). Hoe drink je je koffie? Zwart, liefst met een taartje…

11


AZ Sint-Lucas aan de top ALLE AZ Sint-Lucas-deelnemers aan ‘Mijn Ventoux’ behaalden op 23 juni de top van de kale berg, sommigen zelfs meerdere keren. Enkele getuigenissen vind je binnenkort op de intranet­sportpagina.

MR goes full monty Een niet alledaags beeld, de MR in ontmantelde toestand bij het uitvoeren van een upgrade.

Nieuwe omgeving voor de ouderen De afdeling geriatrie 1 kreeg een nieuwe stek op campus VK in straat 196-197.

Offside AZ Sint-Lucas speelde op verplaatsing tijdens het allereerste minivoetbaltornooi op de Blaarmeersen. Team A bracht de wisselbeker naar (het zieken)huis, Team X eindigde verdienstelijk tweede, PAAZ pakte het brons.

Diep in mijn ogen Op 17 juni organiseerde de dienst nierziekten een gesmaakt optreden van Wendy Van Wanten met koffie en taart voor 155 patiënten en hun familie.

12

LOPEND VUUR


Personalia Overlijdens Sabrina Maenhout, zus van Marina Maenhout (schoonmaak), 01/05/2012 Juliana Rossie, grootmoeder van Davy De Koeyer (infrastructuur), 02/05/2012 Ferdinand Teerlinck, echtgenoot van Marijke Van de Vijver (verpl inwendige 8), 02/05/2012 Gilbert Pauwels, vader van Krista Pauwels (verpl. PAZA), grootvader van Liesbeth Standaert (infrastructuur), 03/05/2012 Marie-Joseph Versavel, schoonmoeder van Jacqueline Thienpont (voedingsdienst VK), 04/05/2012 Latifa Marhraoui, schoonmoeder van Pascale Dumarey (schoonmaak), 07/05/2012 Suzanna Dierick, grootmoeder van Kimberly Van Loo (verpl. OK SL), 14/05/2012 Nicole Ramon, moeder van Daisy Coulier (geriatrie 1), 17/05/2012 Germaine De Pauw, schoonmoeder van Karin Carlier (diensthoofd fac dienst), 20/05/2012 Marc Verstuyft, vader van Sabine Verstuyft (HK 2-5), 22/05/2012 Anna Verhamme, grootmoeder van Nathalie Pagé (facturatie), 24/05/2012 Kioshi, afdelingshond van palliatieve zorg, 31/05/2012 Dr. Frank Wauters, vader van dr. Anne Wauters, nierziekten, 01/06/2012 Rosane Procureur, moeder van Sylvie Blommaert (verpl. MBV), 03/06/2012 Hubert Verhelst, schoonvader van Tania Bourguillioen (schoonmaak), 06/06/2012 Gerard Smessaert, schoonvader van Martine Van de Keere (schoonmaak), 12/06/2012 Hilaire Van Laere, vader van Philip Van Laere (stafmedewerker zorg), 12/06/2012 Odilon De Vuyst, vader van Veerle De Vuyst (dagziekenhuis), 14/06/2012 Elza Haentjens, moeder van Elsy Van Hecke (voedingsdienst SL), 14/06/2012 Anna Van der Vennet, grootmoeder van Nel De Zutter (pediatrie), 19/06/2012 Adronia Mia Foes, grootmoeder van Sophie Stevens (boekhouding), 20/06/2012 Clara Demaeght, schoongroot-

september 12

moeder van Britt Broes (verloskwartier), 21/06/2012 Octaaf Coene, schoonvader van Roland Van de Velde (distributiedienst), 21/06/2012 Maria Roegiers, grootmoeder van Saskia De Muynck (verpl. nierziekten), 21/05/2012 Octaaf Coene, grootvader van Ellen Van De Velde (cardiale revalidatie), 21/06/2012 Paul Clinckspoor, schoonbroer van Linda Bracke (schoonmaakster), 23/06/2012 Willy Standaert, vader van Guido Standaert (magazijn), 27/06/2012 Esther Denys, schoonmoeder van Markey Isabelle (paza), 27/06/2012 Marie-Rose Vandenbussche, moeder van Vermander Katrien (heelkunde2-5), 28/06/2012 Clara Heynssens, grootmoeder van Marijke De Weweire (voedingsdienst SL), 29/06/2012 Claudine Vanelderen, moeder van Britt Broes (verloskwartier), 30/06/2012 Yvan Horion, vader van An Horion (aankoopdienst), 03/07/2012 Mario Wauters, broer van Lisette Wauters (schoonmaak), 04/07/2012 Leon Dhooge, grootvader van Tinneke Dhooge (verpl. nierziekten), 04/07/2012 Gabriël Osaer, vader van Nathalie Osaer (cons. urologie), 06/07/2012 Lydie Van Driessche, moeder van Cindy Stevens (facturatie), 07/07/2012 Leontina Tierens, moeder van Maria-Josepha Hofmans (neonatologie), 09/07/2012 Andreas Maes, grootvader van Evelyne Maes (verloskwartier), 13/07/2012 Adrienne Coryn, moeder van Vera Onghena (schoonmaakster), 14/07/2012 Etienne Mestdag, schoonbroer van Marielou Vermeire (schoonmaak), 18/07/2012 Betty De Sutter, moeder van Tanja Banckaert (schoonmaak), 19/07/2012 Mieke Luypaert, schoonzus van Caroline Vandeputte (spoed), 19/07/2012 Sonja Van Durme, medewerker voedingsdienst, 26/07/2012 Frederic De Paepe, vader van Isabelle De Paepe (verpl. radiotherapie), 26/07/2012 Andre Seghers, vrijwilliger campus VK, 31/07/2012 Annie Hiel, schoonmoeder van

Miranda Declercq (verloskwartier), 06/08/2012 Marcelle Goeteyn, moeder van An Aloy (verpl. inw. 6), 11/08/2012 Lucien Descamps, vader van Donald Descamps (distributie) en schoonvader van Christine Van De Ginste (verpl heelkunde 1), 15/08/2012 Henri Clinckemaille, schoonvader van Serge Van Criekinge (ZH hygiëne) en vader van Christine Van Brabandt-Clinckemaille (kinderdagverblijf Beregoed), 16/08/2012 Denise De Coene, grootmoeder van Evy Vermeulen (facturatie), 16/08/2012 Geboortes Alexander, zoon van Sarah Eelbode (psychiatrie), 03/02/2012 Karsten, zoon van Steven Van Caeneghem (verpl. OK SL), 03/03/2012 Enise, dochter van Sibel Alci (onthaal), 02/05/2012 Mathis, zoon van Carolien Noët (opname), 04/05/2012 Mathan, zoon van Gerrit Wulteput (voedingsdienst SL), 05/05/2012 Kyra, dochter van Charlotte Hemeryck (pediatrie), 12/05/2012 Lowie, zoon van Veerle Raes (verpl. mob. eq.), 15/05/2012 Boris, zoon van Charlotte De Witte (zorgprogramma onco), 21/05/2012 Ine, dochter van Niki Van Vaerenbergh (cons. drs. De Wolf/De Latte), 21/05/2012 Robin, zoon van Kathy Steenbeke (heelkunde 4), 09/05/2012 Ayla, dochter van Vanessa Caset (inwendige 6), 25/05/2012 Fien, dochter van Mieke De Schaepmeester (OK SL), 30/05/2012 Jolie, dochter van Ellen Willemarck (cons. ORL), 05/06/2012 Nienke, dochter van Helen van der Kuylen (pediatrie), 05/06/2012 Lowie, zoon van Stefanie Carrino (inwendige 8), 12/06/2012 Yorben, zoon van Marijke Pauwels (inw. 6), 18/06/2012 Renée, dochter van Steven Lievens (lab microbiologie), 15/06/2012 Marie, dochter van Delphine Bouchier (cons. dermatologie), 19/06/2012 Arthur, zoon van Evelien De Clercq (stafmedewerker zorg), 23/06/2012 Frauke, dochter van Sieglinde Pletinck (studievpk. onco),

22/06/2012 Ditte, dochter van Eveline Van de Voorde (apotheek), 27/06/2012 Sem, zoon van Kenny Apers (verpl. mob. eq. en pall. support team), 06/07/2012 Thorre, zoon van Tania Veroeven (verpl inwendige 2-7), 12/07/2012 Lotte, dochter van Caroline Vanthomme (verpl. SP neurologie), 16/07/2012 Lola, dochter van Tine Van Langenhove (onthaal), 17/07/2012 Lander, zoon van Veerle Van Acker (verloskwartier), 23/07/2012 Lander, zoon van Leen Vanhaverbeke (informatica), 21/07/2012 Kasper, zoon van Sallet Natalie (Lab chemie/hemato), 10/08/2012 Sophia, dochter van Dupond Laurence (apotheek), 15/08/2012 Finn en Jana, zoon en dochter van Van den Bossche Ann (interne liaison), 17/08/2012 Morgane, dochter van Jana De Block (verpl inwendige 3), 17/08/2012 Lisa, dochter van Sandra Scheir (cons. heelkunde/dr. Anciaux), 20/08/2012 Huwelijken Rechtzetting: Marijke Van Laere (MBV) en Michiel Van Leuven, 05/05/12 Claire Van Rysselberghe (Heelkunde 7) en Thiérry Brossé, 05/05/2012 Silvie Ferket (Inwendige 6) en Joost Vande Velde, 12/05/2012 Peter Van Robays (secretariaatsond.) en Huguette Dryoels, 14/05/2012 Meryem El Ghachtoun (Log Matern.) en Az-Eddine El Mallouli, 26/05/2012 Isabelle De Vos (neonatologie) en Koen De Groote, 08/06/2012 Leen Bovijn (Dienst P&O) en Ruben Willems, 07/07/2012 Ellen Wauters (inwendige 3, heelkunde 3) en Johan Depraet, 29/06/2012 Klaas Michielssens (heelkunde 3) en Joke Rommelaere, 06/07/2012 Marika Cools (cons. ORL) en Koen Daemers, 03/08/2012 Isabelle De Wispelaere (radiotherapie) en Guido De Smet, 11/08/2012 Annelore De Zutter (apotheek) en Frederik Goethals, 17/08/2012 Isabelle Thienpont (voedingsdienst VK) en Wouter De Bruyne, 17/08/2012

13


Nieuwe indiensten tussen 1 juni en 31 juli 2012

14

Muriel Putman medisch laboratoriumtechnoloog, lab chemie/hemato

Jan Buysse medewerker helpdesk IT, CEPD

Evi Van de Steene medewerker dienst p&o

Koen Bauters dienstverantwoordelijke facturatie

Iris De Groote psycholoog psychiatrie

Veerle Morez logistiek assistente mobiel team

Aynur Güner medewerkster voedingsdienst SL

Jolien Maeyens medisch secretaresse radiotherapie

Mathieu Massart directeur facility en technieken

Nena Vande Velde zorgkundige heelkunde 4

Maggy Moerenhout logistiek assistente geriatrie 1

Mathieu Dick veiligheidsmedewerker

Ann D’hulst verpleegkundige dagziekenhuis oncologie

Kim Van De Guchte logistiek assistente heelkunde 4-6-7

Willem Mercelot medewerkervoedingsdienst VK

Sylvie Festen voorwerkster schoonmaak

Nancy D’haenens schoonmaakster

Laura Dezutter vroedvrouw mobiele equipe ped/mat

Solange De Haeck verpleegkundige inwendige 6

Evi Desmedt vroedvrouw mobiele equipe ped/mat

Klaas Michielssens dienstverantwoordelijke zorg, heelkunde 3

LOPEND VUUR


Tina Rasschaert logistiek assistente patiëntenvervoer MBV

Mireille Vervaet verpleegkundige heelkunde 4

Ashley Tarling apotheek-assistent apotheek SL

Yasmine Schelstraete logistiek assistente, inwendige 4-5

Anouk De Lange logistiek assistente, mobiel team

Müjgân Sezgin logistiek assistente, inwendige 6

Yasemin Capan logistiek assistente mobiel team

Lieselot Rijckaert verpleegkundige spoedgevallen

Inge Desoete verpleegkundige geriatrie 4

Anke Breugelmans verpleegkundige, geriatrie 4

Elias Van Troos verpleegkundige IZ

Evelien Verhegge logopediste geriatrie

Karen Fabry ergocoach

Lies Laureyns, medisch laboratoriumtechnoloog lab chemie/hemato

Agnel Vanden Bossche tuinman

Ester Hofman logistiek assistente, centraal patiëntenvervoer

Pascal Bracke technieker, elektriciens

Dr. Veronique Devriendt arts spoedgevallendienst

Kim Antheunis medewerker sterilisatie

Fabian Van Ryckeghem medewerker helpdesk IT

Sofie Goossens zorgkundige inwendige 3

september 12

15


‘Caleidoscoop’ van Inan Akbas

Wedstrijd

Het leven in een vredige stad wordt op zijn kop gezet wanneer een internationale criminele organisatie de lokale onderwereld annexeert. Voor Carl, Walther PPK, Zico en Moses, die zich in de marge van de samenleving ophouden, breken onzekere tijden aan. Alle vier zijn ze onderworpen aan de nieuwe bazen, maar het verzet groeit. In een zinderende finale slaan Walther PPK en Zico terug.

Lopend vuur geeft vijf exemplaren weg van het boek ‘Caleidoscoop’ van Inan Akbas. Mail de drie ontbrekende cijfers in de groene vakjes van de sudoko voor 20 oktober naar lopendvuur@ azstlucas.be. Winnaars van de vorige wedstrijd zijn Eva Decraene, Dominique Kind, Gerda Van Nuffel, Lea De Baets, Melissa Longueville, Mia Vantomme, Kristien De Regge en Lucien Verschraegen.

A

B

Beefcake Publishing is een nieuwe onafhankelijke uitgeverij die focust op Nederlandstalig literair talent met buitenlandse roots, zonder hierbij andere schrijvers uit te sluiten. We staan in voor redactie, productie, distributie en promotie. Beefcake Publishing geeft een beperkt aantal titels uit per jaar, als springplank en doorgeefluik voor schrijvers en dichters.

C

www.beefcakepublishing.be

Agenda

24 okt. 2012

18

22 september Symposium ‘20 jaar palliatieve zorg in het AZ Sint-Lucas’ 9.00 uur, Marriott hotel Gent.

3 november Benefietconcert vzw Palliatieve zorg, 20u00, ICC, Citadelpark, Gent.

23 oktober Medische avond geriatrie Voor artsen en huisartsen om 20u30 in de Sint-Jozefzalen, straat 31.

13 november Medische avond infectiologie Voor artsen en huisartsen om 20u30 in de Sint-Jozefzalen, straat 31.

24 oktober Infoavond Borstkliniek van 19.00 tot 21.00 uur in de Sint-Jozefzalen, straat 31.

5 december Symposium orgaandonatie meer info volgt.

30 oktober 2012 Informatievergadering commissie medische ethiek met professor Herman Nys, directeur van het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht en professor Medisch Recht aan de KUL

18 december Medische avond cervicale myelopathie Voor artsen en huisartsen om 20u30 in de Sint-Jozefzalen, straat 31.

Infoavond

Seksualiteit en borstkanker Programma

es, …

lati miteit, partnerre

Seksualiteit, inti en borstkanker

e chologe en docent rtens, klinisch psy

Mevr. Eva Mae

Praktisch

0 tot 21.00 uur ober 2012 van 19.0 Woensdag 24 okt 31) Sint-Jozef (straat l zaa , cas t-Lu AZ Sin 0 Gent Groenebriel 1, 900 Gratis

ijvingen

chr Informatie en ins

ctiviteiten www.azstlucas.be/a azstlucas.be borstkliniek.gent@ Tel.: 09-224 63 00

Graag inschrijven

2

voor 16 oktober 201

LOPEND VUUR

Lopend vuur 75  
Lopend vuur 75  
Advertisement