Page 10

GYNAECOLOGIE

Gynaecologen AZ Sint‑Lucas zetten sterk in op minimaal invasieve chirurgie

De laatste 3 à 4 jaar hebben laparoscopische ingrepen een hoge vlucht genomen. Dit is zeker het geval in de gynaecologie waar zowel goedaardige als oncologische chirurgie zoveel mogelijk op minimaal invasieve manier gebeurt. België is hierin koploper maar met name in AZ Sint-Lucas zijn een aantal gynaecologen erg bedreven in deze nog relatief jonge techniek.

B

innen AZ Sint-Lucas is een vast team van gynaecologen bezig met minimaal invasieve chirurgie. Voor de benigne gynaecologie zijn dat dr. Alexandra Onghena, dr. Ingrid ­Martens, dr. Bart Bronselaer en dr. Marc ­Volckaert. Op het vlak van maligne chirurgie werkt expert dr. Adriaan Logmans samen met dr. Bronselaer en dr. Volckaert.

Voordelen De techniek van laparoscopie komt vooral de postoperatieve zorg ten goede: • de verblijfsduur gaat drastisch naar beneden: in plaats van 5 tot 7 dagen gaat het om 2 à 3 dagen en soms zelfs maar 1 dag • het herstel gaat sneller en de patiënten hebben minder pijn dan als de buik open

Evolutie hysterectomieën van de laatste vier jaar 70

Vaginaal

60

Laparoscopisch

50

Abdominaal

40 30

Wat betreft de vaginale hysterectomie zien

20

we een status quo. De laparoscopische hysterectomie is drastisch gestegen ten

10 0

10

nadele van de abdominale. 2010

2011

2012

2013

is geweest: bij een open operatie krijgt de patiënt een pijnpomp met morfinederivaten waardoor de darmen niet goed op gang komen. Bij een kijkoperatie is dat niet nodig en herstellen de darmen veel sneller. De dag na de operatie kan de patiënt opstaan en naar het toilet gaan. Wel typisch voor een laparoscopie is de schouderpijn omwille van de vrije lucht die achter blijft in de buikholte en zo duwt tegen het middenrif • esthetisch voordeel: drie à vier sneetjes van 1 cm die nauwelijks zichtbaar zijn Goedaardige chirurgie Op het vlak van benigne gynaecologie zijn minimaal invasieve technieken de laatste jaren enorm op punt gesteld en is er een duidelijke daling van open chirurgie. Een myoom of een fibromateuze uterus is geen contra-indicatie meer voor een laparoscopie. Hysterectomie gebeurde vroeger altijd vaginaal of met een open operatie maar nu wordt de abdominale chirurgie zoveel mogelijk vervangen door een laparoscopie. De voorkeursroute voor een hysterectomie blijft weliswaar de vaginale maar indien de baarmoeder te groot is, er te weinig zakking is, er bijkomende pathologie is

Profile for Iny Cleeren

Focus 65 - maart 2014  

Focus 65 - maart 2014  

Advertisement