{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Eiceldonatie - een brochure voor de acceptor Wat is eiceldonatie? Eiceldonatie is het afstaan van onbevruchte eicellen door een donor. Deze eicellen worden gegeven aan een vrouw die over een goed functionerende baarmoeder beschikt, maar problemen heeft bij de aanmaak van eicellen, of geen geschikte eicellen produceert. Eiceldonatie is medisch gezien niet zo vanzelfsprekend als spermadonatie. Van de eiceldonor wordt gevraagd een hormonale stimulatie en eicelpunctie te ondergaan. De eicellen die uit die behandeling ontstaan, worden afgestaan aan een acceptor en bevrucht met zaadcellen van haar partner. Het aanbod van eicellen is beperkt waardoor de wachtlijst van acceptoren lang is. Dankzij recente ontwikkelingen is het mogelijk geworden om eicellen in te vriezen. De techniek waarmee dit gebeurt, heet vitrificatie. Dit is een methode waarbij het invriesproces heel snel verloopt. Hierdoor is de schade aan de eicellen ten gevolge van het invriezen en later ontdooien minimaal. Deze techniek biedt nieuwe perspectieven voor het opzetten van een eicelbank naar analogie van een spermabank. Met de introductie van de eicelbank kunnen namelijk veiligere en patiëntvriendelijkere stimulatieschema’s worden gebruikt. Bovendien geniet de eiceldonor grote vrijheid in de planning van haar behandeling, omdat geen rekening moet worden gehouden met de voorbereiding van de acceptor.

Er zijn verschillende soorten donatie Er bestaan twee formules van eiceldonatie: anonieme en gekende donatie. 1. Gekende donatie (met vers materiaal) Het is mogelijk dat er in uw familiekring iemand haar eicellen wil afstaan. Bij het zelf aanbrengen van een donor kan de druk voor het acceptorpaar groot zijn om tot gekende donatie over te gaan. Dat betekent dat er bij hen uitsluitend gewerkt wordt met het materiaal van de aangebrachte donor. Voor de donor kan het namelijk een ‘exclusieve’ motivatie zijn dat ze het voor dát paar doet. Niet zelden is ze de zus van de vrouw, of de partner van haar broer. En voor het paar zelf kan het argument van loyaliteit meespelen: ze hebben iemand als donor gevraagd die ze vertrouwen, met wie ze (familie-)banden hebben, op wie ze lijken, met wie ze een, al dan niet genetische, historiek delen. Bovendien zijn er ook situaties waarin gekende donatie de enige mogelijkheid is. Bijvoorbeeld als de aangebrachte donor ouder is dan 35 jaar en daarom niet ingeschakeld kan worden in het reguliere donornetwerk. Of als het een kwestie is van huidskleur. Gekende donatie gebeurt altijd met verse eicellen.   2. Anonieme donatie (via eicelbank) Eicelacceptoren kunnen op drie manieren anonieme eicellen ontvangen uit de eicelbank: Vrijwillige anonieme donatie Hierbij brengt het acceptorpaar geen eigen donor aan omdat ze bijvoorbeeld niemand uit de nabije omgeving willen betrekken


bij de behandeling. Ze zijn dus aangewezen op een vrijwillige donor die de fertiliteitsbehandeling uitsluitend ondergaat met het doel haar eicellen anoniem af te staan. Egg sharing Hierbij is de donor een vrouw die zelf een IVF-behandeling ondergaat. Vanzelfsprekend gaat het daarbij om een vrouw die zelf vruchtbare eicellen kan produceren, waarvan een deel zal bevrucht worden met sperma van haar partner voor de eigen vruchtbaarheidsbehandeling en een ander deel wordt afgestaan voor donatie. Wanneer de eicelpick-up bij de donor minstens x rijpe eicellen oplevert, staat zij er daarvan x af aan de eicelbank. Dit gebeurt altijd anoniem. Het donorpaar weet niet voor welk ander paar de eicellen bestemd zijn. Het acceptorpaar weet niet van wie ze afkomstig zijn. Anonieme donatie via een aangebrachte donor Hierbij brengt het acceptorpaar een donor aan die haar eicellen doneert aan de eicelbank. De acceptor zal echter zelf niet van die donor ontvangen, maar andere eicellen krijgen uit de eicelbank. Zo kan de anonimiteit toch worden gegarandeerd. Het grote voordeel van deze formule is dat dankzij het aanbrengen van een donor, de acceptor zelf sneller kan geholpen worden.

Wie is de eicelacceptor? 

 

Vrouwen die geen eierstokken hebben Vrouwen die bij een IVF-stimulatie te weinig eicellen produceren Vrouwen die drager zijn van een genetisch overdraagbare aandoening Vrouwen wier eicellen van slechte kwaliteit zijn Lesbische koppels waarbij de ene vrouw eicellen gekend doneert aan haar partner

Hoe verloopt de procedure praktisch? Voor de start van de behandeling komt u naar het Fertiliteitscentrum voor een gesprek met de gynaecoloog en de psychologe. De gynaecoloog stelt de indicatie voor eiceldonatie, geeft medische informatie over de behandeling en staat in voor de verwerking van de gegevens en de coördinatie. De psychologe bespreekt met u en uw partner de psychische aspecten van het ontvangen van eicellen. Ook het aspect anonimiteit komt hierbij aan bod. De aanwezigheid van uw partner tijdens de gesprekken is verplicht.

Wat houdt de medische behandeling in? Eiceldonatie was tot voor kort alleen mogelijk met verse eicellen, waardoor de behandeling van de donorvrouw en die van de acceptor perfect op elkaar afgestemd dienen te worden, m.a.w. gesynchroniseerd verlopen. Gekende donatie verloopt nog steeds op deze manier. De donorvrouw doorloopt de hele IVF-behandeling tot aan de pick-up: vooronderzoeken, hormonale stimulatie van de eierstokken, echografieën, hCG-inspuiting en eicelpunctie (voor het precieze verloop verwijzen we naar de algemene infobrochure) Als acceptor ondergaat u in feite het ‘tweede’ deel van een IVF-behandeling, vanaf de embryotransfer. Terwijl in het laboratorium de donoreicellen bevrucht worden met het sperma van uw partner en zich ontwikkelen tot embryo’s, wordt uw baarmoeder voorbereid op de transfer met vervanging van de normale cyclus door een kunstmatige cyclus. (voor het precieze verloop hiervan verwijzen we naar de algemene infobrochure)


Voorbereiding van het baarmoederslijmvlies op basis van een kunstmatige cyclus Eicellen moeten na de pick-up bij de donor of na het ontdooien indien het gaat om gevitrificeerde eicellen meteen in het laboratorium bevrucht worden met het sperma van de partner van de acceptor. Ideaal is dat één of twee embryo’s die hieruit ontstaan in de baarmoeder van de acceptor worden geplaatst op dag 3 of dag 5 na de bevruchting. Dankzij de kunstmatige cyclus kan de baarmoeder gemakkelijk nauwkeurig voorbereid worden. De baarmoeder wordt met oestrogenen voorbereid op de komst van het embryo. Die oestrogenen moet u oraal innemen, in de vorm van pilletjes. U begint met de inname minstens twee weken vóór de embryotransfer. De dikte van het baarmoederslijmvlies zal met echografie worden opgevolgd. Als u nog een natuurlijke cyclus hebt maar die niet normaal verloopt, wordt de natuurlijke cyclus stilgelegd met GnRH-analogen. Na drie weken moet u het gebruik van GnRH-analogen combineren met het innemen van oestrogenen. Ten vroegste twee weken later kan de embryotransfer worden uitgevoerd. Bij deze kunstmatige cyclus moet u enkele dagen vóór de embryotransfer starten met het in de vagina inbrengen van progesteron, zodat het slijmvlies klaar is voor de innesteling.

Bevruchting: steeds ICSI Op de (geplande) dag van de bevruchting wordt van de partner van de acceptor verwacht dat hij een vers spermastaaltje aflevert, om daarmee de afgestane eicellen te insemineren. Als het voor de man niet mogelijk is om op de juiste dag een staaltje af te leveren kan desnoods gewerkt worden met ingevroren sperma, dat enkele uren voor de inseminatie wordt ontdooid. Bij eiceldonatie wordt de inseminatie van de eicel met het sperma van de partner steeds met de ICSI-techniek uitgevoerd. Dit is het injecteren van één zaadcel per eicel. ICSI geeft in vergelijking met de klassieke IVF de hoogste kans op bevruchting per eicel.

Hoeveel zwangerschappen kunnen er van één en dezelfde donor bekomen worden?

Het aantal zwangerschappen dat binnen dezelfde regio door een bepaalde donor wordt verwekt is niet onbeperkt om het risico te vermijden dat halfbroer/halfzus in de toekomst onwetend een relatie zouden aangaan. Het wettelijk bepaalde maximum aantal acceptoren per donor in België is 6.

Wat kost een behandeling? Hiervoor verwijzen we naar de prijslijst in bijlage.

Hoe kunt u ons bereiken? U kunt best een afspraak maken met de arts en de psychologe via +32 9 224 60 92 of + 32 9 222 99 22.

Eindverantwoordelijke :

Dr. Tom Coetsier

Teamleden: Gynaecoloog

Dr. Tom Coetsier

Dr. Nele Van Renterghem

Dr. Isabelle Meire

Psychologenteam Psypunt


www.azstlucas.be

Fertiliteitscentrum AZ Sint-Lucas Groenebriel 1 – 9000 Gent tel. +329/224.60.92 – fax. +329/22406602 e-mail : Fertiliteit@azstlucas.be

Profile for Iny Cleeren

Eiceldonatie - een brochure voor de acceptor  

Fertiliteitscentrum AZ Sint-Lucas Gent

Eiceldonatie - een brochure voor de acceptor  

Fertiliteitscentrum AZ Sint-Lucas Gent

Advertisement