Page 1

AZS 98

DEMOLICE • RECYKLACE • STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE • BETONÁRKA • DOPRAVA AUTOSERVIS


AZS 98 = Firma s tra 6

10

18

2

Demolice

Recyklace stavebních a demoličních odpadů

Stavební a zemní práce


radicĂ­ od roku 1998 BetonĂĄrka

22

Doprava

26

Autoservis

27

3


Demolice


DEMOLICE

před

6


Demolice velkého i malého rozsahu Zajistíme vám komplexní službu: vyřízení demoličního výměru rychlé odstranění objektu likvidace všech druhů odpadu evidence odpadu stavební dozor

Demolice

• • • • •

Demolice jsou prováděny postupným rozebráním, aby se docílilo separace rozdílných materiálů a co nejmenšího množství netříditelného stavebního odpadu.

Rychlá cenová nabídka a realizace Kontakt mail: asistentka@azs98.cz tel.: +420 739 062 676 www.azs98.cz

v průběhu

po ukončení

Reference naší společnosti najdete na www.azs98.cz

7


Recyklace stavebních a demoličních odpadů


Recyklace STAVEBNíCH A DEMOLIČNÍCH odpadů

Příjem stavebních a demoličních odpadů Beton, železobeton, cihly a střešní tašky, asfaltové kry, zemina a kamení. Kódy jednotlivých odpadů najdete na www.azs98.cz

Prodej recyklátů Suťové a asfaltové recykláty, struskové kamenivo, betonové kamenivo, tříděná zemina. Naše recykláty splňují požadavky normy ČSN EN 13242. Rádi vám poradíme s použitím recyklátů a sdělíme jejich výhody.

10

Reference naší společnosti najdete na www.azs98.cz


4 kraje

Recyklace stavebních a demoličních odpadů

11 recyklačních středisek

Žatec Sadov Chmeliště

Tachov Stříbro

Plzeň

Rokycany

Ostředek u Benešova

Blovice Domažlice Zavlekov

Vedoucí RC Plzeň Valcha tel.: +420 737 225 637 e-mail: valcha@azs98.cz Ceníky našich RC najdete na www.azs98.cz

Vedoucí externích RC tel.: +420 737 225 656 e-mail: recyklace@azs98.cz

11


Výhody recyklACE Ekologické výhody Opětovné využití recyklátů ze stavebních odpadů snižuje zátěž komunálních skládek. Ochrana přírodních surovinových zdrojů = 97 % stavebního odpadu navezeného na naše deponie lze recyklovat a znovu využít. Recyklace = snížení potřeby těžby nových surovin a tím snížení negativních dopadů na krajinu při těžbě přírodních surovin a zároveň prodloužení životnosti přírodních surovinových zdrojů. Zpracování stavebních a demoličních odpadů přímo na stavbách mobilními drtiči a třídiči.

Ekonomické výhody Uložení stavebních a demoličních odpadů a prodej recyklátu na jednom místě = úspora nákladů na dopravě. Ukládka na recyklačním centru = úspora → není zatíženo zákonnou finanční rezervou na rekultivaci skládky. Cena recyklátu < přírodní surovina.

12


Recyklace stavebních a demoličních odpadů

Schéma vzniku recyklátu

Demolice (vznik odpadu) Využití recyklovaného kameniva na stavbě

Přetřídění na stavbě (odstranění nežádoucích příměsí)

Vznik recyklovaného kameniva

Odvoz na recyklační středisko

Recyklace (drcení, třídění)

13


Příklady základního využití recyklátů Asfaltový recyklát

Asfaltový recyklát 0/16 mm – povrchy parkovišť, úprava polních cest, zpevnění komunikací Asfaltový recyklát 16/63 mm – podkladová vrstva do parkovišť

Suťový recyklát Suťový recyklát 0/8 mm – zásypy kabelů, obsypy kanalizace, obsypy potrubí Suťový recyklát 16/63 mm – vyrovnání cest, provizorní podklady a komunikace

14


Recyklace stavebních a demoličních odpadů

Betonový recyklát Betonový recyklát 0/16 mm – zásypy, obsypy, vyrovnávací jemná vrstva pod průmyslové podlahy, vhodné na provizorní opravy povrchů Betonový recyklát 16/63 mm – do základových desek, nosná spodní vrstva komunikací, parkovišť, betonových podlah a základových desek Betonový recyklát 63/120 mm – do základů, drenáže, sanace neúnosných podloží, odvodňovací systémy, nosná vrstva komunikací

Tříděná zemina 0/16 mm – terénní úpravy, finální vrstva pod ornici, vyrovnání a dosypání terénu, zásypy výkopů, násypy

15


Stavební a zemní práce


stavební A Zemní práce

18

Kontakt Vedoucí stavebního střediska tel.: +420 739 062 676


Zemní práce Stavební a zemní práce

• pozemní stavby • dopravní stavby • vodohospodářské stavby • rekultivace • ekologické likvidace • inženýrské sítě • terénní úpravy Od základů na RD až po náročné zemní práce velkého rozsahu.

Stavební práce • • • • • • • •

pozemní a dopravní stavby stavby na klíč průmyslové haly komunikace cyklostezky chodníky zpevněné plochy opěrné zdi

Zakládání staveb Pokládka inženýrských sítí Pískování povrchů Odstraňování koroze a nátěrů

19


Betonรกrka a BETKOSTKA 98


Betonárka

Betonárka Výroba a prodej: • betonové směsi dle ČSN EN 206-1, potěry řady P100 – P500 • stabilizace Doprava a servis: • autodomíchávače (8 m3, 10 m3) • sklápěcí vozy od multicaru po 30t návěs • kompletní servis včetně čerpadla betonových směsí Kontakt Dispečer betonárky tel.: +420 739 183 133 e-mail: beton@azs98.cz

22

Obsluha betonárky tel: +420 736 500 341 e-mail: betonarka@azs98.cz


BETKOSTKA 98

m

80 cm

1

c 60

40 cm

1,25 t

m

c 60

Betonárka a BETKOSTKA 98

80 cm

2,3 t

80 cm

Základní údaje

1

• stavebnicový systém – plně rozebíratelné, nastavitelná konstrukce • suchý proces výstavby za každého počasí • jednoduchá manipulace • dlouhá životnost

Použití • boxy na sypké materiály (kamenivo, písky, uhlí, obilí, …) • opěrné zdi • mobilní ploty • ochranné hráze • protihlukové stěny • provizorní přístřešky, sklady

Výroba betonových výrobků • • • • •

panely šachty sloupy dlažby atypické výrobky na přání zákazníka

23


Autodoprava a autoservis


Autodoprava a stavební stroje • Kontejnerová přeprava 5, 9, 12 t • Strojní práce kolovými, smykovými pásovými nakladači • Hutnící technika 16 t • Sklápěcí vozy různé velikosti • Nadrozměrná přeprava do 60 t • Jeřábnické práce, jeřáb 20 t • Vozidla s pohonem 8×8 • Bagry kolové a pásové 1 t – 35 t • Autodomíchávače 8, 10 m3

Kontakt

26

Vedoucí autodopravy tel.: +420 603 212 324 e-mail: doprava@azs98.cz


autoservis

Výjezdy k nepojízdným vozidlům • • • • • •

Opravy osobních a nákladních aut Opravy stavebních strojů a vibrační techniky Klimatizace – opravy, servis, plnění – i s výjezdem Příprava vozidel na STK Výjezdy k nepojízdným vozidlům a strojům včetně odtahu Prodej náhradních dílů

Kontakt Přijímací technik tel.: +420 737 225 639 e-mail: autosklad@azs98.cz

27


AZS 98 Cílem naší společnosti je neustálé zlepšování komplexních služeb pro naše zákazníky. Autodopravu, zemní práce a stavební práce, demolice a další služby poskytujeme již od roku 1998 a od té doby jsme realizovali mnoho menších i velkých projektů nejen v Plzeňském kraji. Od roku 2004 provozujeme recyklační centra ve 4 krajích, a to Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém a Středočeském. Od roku 2013 provozujeme také betonárnu v Plzni na Valše. Využijte našich zkušeností a schopností i našeho strojového parku, vozidel, recyklačních center na stavební a demoliční odpad, našich výrobků a odborně zdatných kmenových pracovníků ve svůj prospěch.

Kontaktujte nás a získejte více informací. www.azs98.cz AZS 98, s.r.o. Koterovská 158 326 00 Plzeň IČ: 25227254 tel.: +420 377 924 517 e-mail: info@azs98.cz

Katalog azs98  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you