Page 1

euskaraz seguru euskara zalantzarik gabe erabiltzeko gida

EUSKARA ETA ELEANIZTASUNEKO ERREKTOREORDETZA VICERRECTORADO DE EUSKERA Y PRURILINGÜISMO www.ehu.es


Euskara eta Eleaniztasuneko Errektoreordetza


Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua. Lege gordailua BI-1657/2011




SARRERA

2009. urtean, Euskal Herriko Unibertsitateak idazkarientzat ikastaroak antolatu zituen bere hiru campusetan. AZPko langileek euskaraz lan egiteko eskura zeuzkaten tresnak ezagutarazi eta gomendio orokorrak eta, aldi berean, euren eguneroko beharrei erantzuten zietenak eskaintzea izan zuten helburu. Otsailean hasi eta apiril arte ikastaro hauen helburu nagusia idazkariek euskara erabiltzerakoan autonomia eta segurtasuna irabaztea izan zen. Parte hartzaileek lanean ohikoenak ziren zalantzak eta idatziak ekarri zituzten saioetara. Eskuartean dugun liburuxka honetan horiek guztiak jaso dira eta AZPko langileentzako gidaliburu freskoa izan nahi du, langileak aldamenean izango duena, nahi duenean kontsultatzeko. Garaiari egokitu nahian, bi formatutan eskainiko dugu: eskuko formatuan eta formatu elektronikoan. Azken hau Azpidazkiren atarian egongo da guztion eskuragarri.

EUSKARAZ SEGURU izenburupean argitaratu dugu liburua eta erabiltzailearen neurri-neurrirako mezuak helarazi ditugu sei kapitulutan. Mendiko argazkiekin ilustratuta dago, lanean euskara erabiltzeak dakarren ahalegina, ausardia, liberazioa, plazera eta atsegina irudikatu nahirik. Aldi berean, liburuxka honen erabiltzaileak bere bidean seguru dabilela sentitzeko beharrezko tresnak eskura dituela sentitzea nahi dugu, eta une oro, biderik malkartsuenean ere, bidelagun izango duela aurrera egiteko gidaririk onena. Bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkiegu lan hau osatzen jardun duten lagunei, AZPko langileei eta Emun Aholkularitzako teknikariei.

Gidor Bilbao UPV/EHUko Euskara eta Eleaniztasuneko Errektoreordea

 

3




       



 Sarrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Autonomia irabazten. . . . . . . . . . . . . . . .  Aldatzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kalitatez, noski . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nola idatzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Zalantzek itota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Testuz testu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

3 7 13 19 25 33 41 51


AUTONOMIA IRABAZTEN




   

   











 















 



        



Bi motatako zuzentzaile ortografikoak erabil ditza kegu. 1. Worden edo open office n ari bagara lanean, progra mak berak dauka instala tuta euskarazko aukera. Zelan egin: ·

Tresnak atalean sartu ()

·

Hizkuntzak izeneko atalean klikatu ()

·

Eta, azkenik, hizkuntza ezarri ( ) klikatu eta euskara () au keratu.

Dena den, zuzentzaile ho nek ez digu balioko beste programa batzuetarako.

2. Posta elektronikoa ku deatzeko programetarako ez digu balio. Beraz, Xuxen deskargatu behar da pro grama bera erabili ahal izateko. Nondik deskargatu? http:// www.euskara.euskadi.net/ r59738/eu/contenidos/ informacion/ euskarazko_softwarea/ eu_9567/adjuntos/ XuxenIV/XUXEN%20IV% 20instalatu.zip Deskargatu ezin baduzu, Xuxenen webgunean ere ematen dute aukera tes tuak sartzeko eta internet bidez zuzentzeko. http://www.xuxen.com/ index.php

                    

9






 





 



 

  





 







 

    



  http://euskalbar.eu/

   



  



 



 











 

       



  





 

 

  





   

 

 



  

 

  

10






Euskaltzaindiaren webgunean hainbat baliabide daude.



Euskaltzaindiaren arauak: arauak http://www.euskaltzaindia.net/arauak Euskaltzaindiak urtez urte argitara eman dituen arau guztiak daude webgune honetan batuta. Arauei lotutako ariketak ere sarean daude:

http://euskaljakintzaarauak.googlepages.com/home



Hiztegi batua: batua Euskaltzaindia lantzen ari den hitz normalizatuen zerrenda: http:// www.euskaltzaindia.net/hiztegibatua

 EHUk berak, Azpidazki izateaz gain, EHULKU izeneko zerbitzua ere badu martxan. Honen helburua euskararen erabilera zuzena eta egokia bultzatzea da. Horretarako, bakoitzak di tuen hizkuntzaarazoei irtenbidea eman nahi dio EHULKUk. Bertara jo dezakezue aholku eske (ez itzulpen eske). Horrez gain, EHUko Euskara Zerbitzuak astero aholku bat bidaltzen die epostaz EHUko hala eskatzen duten EHUko langile euskaldun guztiei. http://www.ehu.es/ehulku/

 



  Sarean beste hainbat eta hainbat baliabide daude.







Euskaljakintza webguneak baliabidebilduma handia egin du bere webgunean: hizte giak, kontsultak egiteko guneak, fonetika eta ortografia lantzeko guneak, estilo libu ruak, hizkera aberasteko guneak, aldizkariak, …











  

  



    

 

11


ALDATZEN




  





  



 



 



                 

                



   



   



   



     

 

         

15




   



   



   



  



    



    



   



       



     

16

         




              

                             

17

     


KALITATEZ, NOSKI!


 

 







KALITATEZ, NOSKI!    •







 





                   





            

   •









      

21






                                                       •





 

   













 



 



  





 

22



      




  





  







  



  



  









    •

  

  

  

 

  

  

  

 

 

  

  

 

23


NOLA IDATZI…


 

 



NOLA IDATZI ...      

 



  



 



  



        

  



  

  

 

 

    

 

 

      

   

  

     

27




                

 

 

 

   

 



  

  

              

:   

    

  

28

    




              €        

   

                   

29

Ohikoak: NA BEZa EAE BGAE




      

  

 

      

 

  

 

  

 

   

 

      

 

    

   

    



    



      





          

                                          

30

           




  

   



     

     

                



     

 

 

   

     

31

 


ZALANTZEK ITOTA




               

        



 

      

         

35




             

             

            

36

        




 

     

   

                                  

37

           




 

    

          

                         

38

              




                      

      











39


TESTUZ TESTU




TESTUZ TESTU

 









  















     





  

  

  

 



                 

(kargua) jaun /andre agurgarria

(abizena) jauna / andrea

Jaun / andre agurgarri hori

Jaun / andre hori

Jaun / andre agurgarria

Jauna / andrea Agur t´erdi

Laguna

Kaixo

Adiskidea

Aupa

Lagun hori

Eup

Adiskide hori

Aspaldiko

Agur, adiskide

Ondo ibili / Ondo izan

 Horrenbestez, agur

Adeitasunez, agur Begirunez, agur

Besterik gabe, agur

43

Agur bero bat Musuak Ondo pasa asteburuan






















 

 

 











 





 







 



















 



  

 

 























 











 

44
















































 

 

 





  

















 





  













45






     



   

   

     

    

  

 

  





    

  

  



   



 

Ez da argia: informazio guztia pilatuta dago.

Guztia paragrafo berean azaldu dugu. Kontuz!! Gai desberdinak bananbanan tratatu.

Ez da zehazten zer akta den.

46






Informazioa argi eta zehatz eman.

Gaiak banaka tratatu.

Ondo zehaztu zer dokumentu bidaltzen den.

47




    

     

 

  

        

 

 









 

 IKASLEENTZAKO OHARRA 2008-2009 Ikasturteko orla

Ikasketak aurten amaitzen dituzten ikasleek orla egiteko aukera izango dute:

ONGI ETORRI ETA AURKEZPEN

EKITALDIAK

IKASLE BERRIENTZAKO

FILOSOFIA ETA HEZKUNTZA ZIENTZIEN FAKULTATEAN

EGUNA:

martxoak 27

Filosofia 1. maila Pedagogia 1.maila

ORDUA: 10:00etan TOKIA:

Areto Nagusia

Gizarte Hezkuntza 1. maila

Nahitaezkoa da alkandora zuria ekartzea.

Irailaren 24an Euskaraz: 11:30ean Gaztelaniaz: 12:30ean

Tokia: Fakultateko Areto Nagusia

48






  

 

  

 

 

MUGIKORTASUN PROGRAMAK:

GIZARTE ZIENTZIAREN DIDAKTIKA ARLOKO IRAKASLEEI

ERASMUS, HEGO AMERIKA ETA BESTE NORAKO BATZUK

Arloko bilerara dei egiten dizut: Noiz:

Onartutako ikasleentzako informazio bilera baterako deialdia.

Ordua: 11:00etan Non:

EGUNA: Martxoak 9. LEKUA:

Batzar Aretoa.

2009ko apirilaren 21ean Saileko Mintegian

Gaia: 2009ko aurrekontu banaketa



ORDUA: 11:30.

Donostia, 2009-03-12

 Idazkaritza

Arloko koordinatzailea

 

49


BIBLIOGRAFIA






                   

53


Profile for Azpidazki ehu

Euskaraz seguru liburua  

EHUko AZPko langileentzat idatzitako gidaliburu freskoa izan gura du. Lanean euskaraz aritzeko gomendioak bildu ditu. Langileek bere bidean...

Euskaraz seguru liburua  

EHUko AZPko langileentzat idatzitako gidaliburu freskoa izan gura du. Lanean euskaraz aritzeko gomendioak bildu ditu. Langileek bere bidean...

Profile for azpidazki
Advertisement