Page 1

EHUREKA AHOLKUAK www.ehu.es/ azpidazki

27

ITZULPENAREN HASIHASI-MASIAK


DESEGIN eta BERREGIN

Testua desegin: sorburu-testuan azaltzen diren ideia nagusiak zerrendan jarriko ditugu. Ideiak esaldi modura antolatuko ditugu, beraien arteko loturarik gabe. Zubia: sorburu-hizkuntzako oinarrizko esaldiak xede-hizkuntzako oinarrizko esaldi bihurtuko ditugu (itzulpena bera).

Testua berregin: xede-hizkuntzako oinarrizko esaldiak xede-hizkuntzako diskurtso modura eratuko ditugu.


ZENBAIT AHOLKU → Ideiak xede-hizkuntzan esaldi sinpleen bidez emanda, hizkuntza naturalagoa erabiltzeko aukera ematen digu. → Oinarrizko esaldietatik abiatzen bagara, hizkera-maila aukeratu dezakegu. Hau kontuan hartzeko faktorea da, ez baitugu berdin idatzi behar hartzaile guztientzat. → Estu-estu ez jarraitzeak abantaila batzuk baditu. Adibidez, izen abstraktuak aditz bihurtzeko aukera ematen digu: El incumplimiento de las obligaciones Betebeharrak ez betetzea → Sortzen dugun testuari antolamendu berria eman diezaiokegu, eta beharbada, sorburu-hizkuntzan ilun geratzen diren alderdi batzuk xede-hizkuntzan argitu.


ITZULPENAREN URRATSAK

1. Itzuli behar den testua IRAKURRI eta ULERTU. Egin behar diren kontsultak egingo ditugu testua ondo ulertu dugula ziurtatzeko. 2. TESTUAREN ASMOA zein den antzeman eta hartzailea kontuan hartu. 3. ITZULTZE-LANAri ekin: zuzenketak egin, iradokizunak kontuan hartu, ‌ 4. Azkenengoz IRAKURRI: testua ulergarria eta trabarik gabekoa izan behar da. Hau da, irakurleak ez du atzera eta aurrera ibili behar testua ulertu ahal izateko. Eta irakurtzen ari zaren bitartean aldatu, naturalago bihurtu, galdetu, dena jarri zalantzan, ‌


ZENBAIT AHOLKU

→ Lau begik bik baino hobeto ikusten dute. Beraz, zure lankide bati eskatu diezaiokezu testua gainbegiratzeko itzulpena amaitu aurretik. → Testuari zuzentzaile ortografikoa pasatu azken emaitza aurkeztu aurretik. Akats ortografikoek itzulpenetan zure lan osoa kakaztu dezakete, itzulpen ona egin arren. → Eta, gogoratu: euskaraz testua sortzea errazagoa da itzultzea baino. Beraz, ahal duzun neurrian, SORTU TESTUAK EUSKARAZ.

Ehureka 27: itzulpenaren hasi-masiak (II)  

Ehurekaren 27. aholkuak itzulpengintzara garamatza. Itzulpenak egiten hasteko gomendioak ematen ditugu Ehureka honetan, zer hartu behar den...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you