Page 1

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

Περιοδικό Μαθητικοί Παλμοί & Λεύκωμα 2012 - 2013

32 τεύχος ΤΕΥΧΟΣ 32

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ:ΤΗΛ.: 2310 311711 e-mail:dimotiko@aristotelio.edu.gr / www.aristotelio.edu.gr ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ: ΤΗΛ.: 2310 471711 e-mail:gymnasio@aristotelio.edu.gr / www.aristotelio.edu.gr

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ


±ÌµÄÓƾÇÙ°ÔÌȼÌ ÄèàãðàòóèéîÞïÞìàéäñàõÝñ òäûêäñóèñóÛíäèñéàèâèàûêà óàëàçÝëàóà

í 

5Âýîçóçáõôïðåðïßèçóçòêáé åíäéáöÝñïíôïòôùíìáèçôþí 5ËáôáãñáöÞôïõìáèÞìáôïòðïõ áíåâáßíåéóôïøçöéáêüó÷ïëåßï 5ÆíóýñìáôçóýíäåóçìåôïÅéáäßêôõï óåüëåòôéòôÜîåéò 5Æìðëïõôéóìüòôçòäéáèåìáôéêüôçôáò óôçäéäáóêáëßá 5Æõêïëßáóôçíáöïìïßùóçóýíèåôùí åííïéþí 5Óõíå÷ÞòõðïóôÞñéîçåðéìüñöùóç ôïõåêðáéäåõôéêïýðñïóùðéêïý

ôïõ á

Ýíùí

á

ãÞêáé

ìü

ãßá

PS á

îô æéä

5ËáèçìåñéíÞåíçìÝñùóç ãéáêáèÞêïíôáöõëëÜäéá 5ÆðáíÜëçøçôçòðáñÜäïóçò êáéóôïóðßôé 5ÆðßëõóçRQOLQHäéáãùíéóìÜôùí 5Íüíéìçåðéêïéíùíßáìå ôïõòäéäÜóêïíôåò 5ÅéáäñáóôéêÜåêðáéäåõôéêÜðáé÷íßäéá 5ÂóöáëåßòóõíäÝóåéòãéááíáæÞôçóç åêðáéäåõôéêïýõëéêïý 5ÈëåêôñïíéêÝòóçìåéþóåéòóåüëá ôáìáèÞìáôá 5Óýã÷ñïíçåîāáðïóôÜóåùò  äéäáóêáëßáìåRQOLQHìáèÞìáôá

ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ www.aristotelio.edu.gr e-mail: dimotiko@aristotelio.edu.gr

ãéá

ÐðøóîïîðèàéÝïêàóõûðëà e-learning

ºìàòüâöðîìîòöîêäÞîëä÷æõèàéÝäéïàÞãäôòæéàèìîóûëäñãðÛòäèñïðøóîïîðèàéÛ ïðîâðÛëëàóàòïîôãýìïîôàíèîïîèäÞïêÝðøñóèñìÜäñóäöìîêîâÞäñ

 ÓîôâèäèìûéàèäôöÛðèòóîïäðèáÛêêîìäïèãðÛ ãæëèîôðâèéÛòóæìàìÛïóôíæóîôïàèãèîü

ÓîËüéäèûëàñïðîäóîèëÛåäèëàçæóÜñâèà äïèóôöÞàòóèñÐàìäêêàãèéÜñäíäóÛòäèñâèàóàÁÅÉ


ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ

ΛΕΥΚΩΜΑ 2012-2013

32

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ολυμπία Γκροζούδη Βιολόγος - Δασκάλα Στη δύσκολη εποχή που ζούμε όλοι εμείς της οικογένειας του Αριστοτελείου Κολλεγίου προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες, ώστε η μάθηση να επιτευχθεί μέσα από βιωματικές δράσεις προσφέροντας παράλληλα διέξοδο στα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις ανησυχίες των παιδιών. Επιπλέον, δώσαμε ευκαιρίες στους γονείς να καμαρώσουν τα παιδιά τους σε στιγμές δημιουργίας, ευφορίας και συγκίνησης. Κάνοντας τον απολογισμό της σχολικής χρονιάς που πέρασε διαπιστώνω ότι, ως δάσκαλοι, πετύχαμε πολλά, ίσως θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει ακόμα περισσότερα. Όμως, νιώθουμε περηφάνια που καταφέραμε με την αγάπη μας να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των παιδιών, το χαμόγελο, την αγκαλιά και την αγάπη τους. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή για εμάς τους δασκάλους, κάτι που δεν ανταλλάσσεται με τίποτα. Η παρούσα έκδοση του περιοδικού μας είναι αφιερωμένη σε όλα αυτά τα υπέροχα παιδιά μας, που με τη ζωντάνια, το αφειδώλευτο χαμόγελο, το εξαιρετικό ήθος, την αυθεντικότητα και την ειλικρίνειά τους μας έκαναν να γελάμε αλλά και να συγκινούμαστε. Μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και μας πρόσφεραν ανιδιοτελώς την αγάπη τους. Μας έκαναν να παραμερίζουμε προβλήματα, δυσκολίες, υποχρεώσεις. Μας έκαναν να μπορούμε να δούμε ένα ηλιοβασίλεμα ακόμα και όταν οι άλλοι μας έλεγαν ότι δεν μπορούμε να το δούμε!!!

Επιμέλεια εντύπου Ολυμπία Γκροζούδη Εποπτεία Βασίλειος Γκροζούδης Ύλη Νηπιαγωγείου - Δημοτικού Οι νηπιαγωγοί και οι δάσκαλοι Ύλη Γυμνασίου - Λυκείου Μαίρη Παπαχρήστου (με τη βοήθεια και τη συνεργασία των καθηγητών)

Σελιδοποίηση - CtP, εκτύπωση: ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ «Ι. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ - Θ. ΨΑΡΡΑΣ» Τηλ.: 2310 466776

2-5 6 7 8-9 10 11 12-13 14 15 16 17 18-19 20 21 22 21 22 23 24 25 26-29 30-31 32-33 34-35 36 37-39 40-44 45 46-48 49 50-51 52 53 54 55-57 58 59 60-61 62-63 64-65 66-67 68 69 70-71 70-75 76-78 79 80-81 82 83-85 86 87 88-89 90-91 92-94 95 96 88-89 90 91 92-93 94-95 96

Το Νηπιαγωγείο μας Παιδικός σταθμός Παπαγεωργίου Χριστουγεννιάτικη γιορτή των Νηπίων Τα παιδιά όλου του κόσμου (project) & Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο Αισθητική Αγωγή και νέες τεχνολογίες στο νηπιαγωγείο Αναμνηστικές φωτογραφίες νηπίων Οι 4 εποχές - project α΄ τάξης Αγγλικά και πληροφορική στην α΄ τάξη Αισθητική και φυσική αγωγή στην α’ τάξη Με ένα βιβλίο ταξιδεύω α΄ τάξη Γιορτή Χριστουγέννων β΄ τάξης Η συνοικία μας-project β΄ τάξης Ήρωες των παραμυθιών - project γ΄ τάξης Στη γη του Μεγάλου Αλεξάνδρου - project δ΄ τάξης Εκπαιδ. επισκέψεις και εκδρομές γ΄ τάξης Στα βήματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου - οδοιπορικό γ΄ & δ΄ τάξεων Ένα προϊόν, πολλά επαγγγέλματα-project δ΄ τάξης Ηλεκτρονικά παιχνίδια - έρευνα ε’ τάξης Club κινηματογράφου Εκπαιδευτικές επισκέψεις ε’ τάξης Δραστηριότητες και project της στ’ τάξης Λογοτεχνία και Φιλαναγνωσία 13η έκθεση παιδικής ζωγραφικής και φωτογραφίας Μουσικοχορευτική παράσταση το χάρτινο καράβι Η μουσική γωνιά Η Πληροφορική στο δημοτικό Ξένες γλώσσες & πτυχία στο δημοτικό Προσωπικό δημοτικού Αναμνηστικές φωτογραφίες από τις τάξεις του δημοτικού Οι τελειόφοιτοι του δημοτικού Τα αθλητικά νέα των μικρών Γινόμαστε καλύτεροι γονείς Αγιασμός στο Γυμνάσιο & Λύκειο Στον αστερισμό των διδύμων Πολιτιστικοί περίπατοι Το άστρο των Χριστουγέννων Πτυχία ξένων γλωσσών και πληροφορικής Ο εορτασμός των εθνικών επετείων Οι εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη Εκδηλώσεις με σχολεία της Κύπρου Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Αrmabey 2012-2013 Εκπαιδευτικό ταξίδι στη Ζυρίχη Πρόγραμμα ανταλλαγής καθηγητών Επιχειρηματικότητα Επιστημονικά θέματα και διαγωνισμοί Οι μαθητές στο Ευρωκοινοβούλιο και στη βουλή των εφήβων Πανελλήνιοι Μαθητικοί Αγώνες Επιχειρηματολογίας (Αντιλογίας) Εκδρομές γυμνασίου και Λυκείου 11 χρόνια μαθητικό μοντέλο Ηνωμένων Εθνών (MUN) Ερευνητικές εργασίες Γυμνασίου και Λυκείου (Project) Αθλητικά νέα γυμνασίου και λυκείου Προσωπικό γυμνασίου-λυκείου Αναμνηστικές φωτογραφίες από τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου Τελετή αποφοίτησης 2012 Οι τελειόφοιτοι του Λυκείου Η εφταήμερη εκδρομή στη Βαρκελώνη Εκδρομές λυκείου Αναμνηστικές φωτογραφίες από τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου Αθλητικά νέα γυμνασίου και λυκείου Προσωπικό γυμνασίου-λυκείου Τελετή αποφοίτησης 2011 Οι τελειόφοιτοι του Λυκείου Επιτυχίες μαθητών μας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

1


Το νηπιαγωγείο μας Περιλαμβάνει τμήματα προνηπίων και νηπίων.

Το παιδί, καθώς έρχεται στο νηπιαγωγείο, αφήνει το ζεστό χάδι της μανούλας, αλλά γνωρίζει μια καινούρια πολύ φιλόξενη φωλίτσα, την αγκαλιά της νηπιαγωγού. Σταδιακά, γίνεται μέλος της νέας ομάδας και προσαρμόζεται ομαλά στα νέα δεδομένα. Ζει και κινείται μέσα σε ένα όμορφο, χαρούμενο και ήρεμο περιβάλλον, προσαρμοσμένο στις διαστάσεις, τις ανάγκες και τις δεξιότητές του. Στις μαγευτικές αυλές του σχολείου μας το νήπιο απολαμβάνει το παιχνίδι, γεύεται τον κόσμο της παιδικής χαράς και παίζει ελεύθερο, ανέμελο, αλλά ασφαλές, πάντα κάτω από την επίβλεψη και τη διακριτική παρουσία των νηπιαγωγών.

2

Οι εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου μας


Ο ΝΕΟΣ ΜΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Η νέα πτέρυγα του Παιδικού μας Σταθμού είναι έτοιμη! Έχει φτιαχτεί με μεράκι και πολλή αγάπη, για να υποδεχτεί το παιδί σας, που για πρώτη φορά αναζητά μια καινούρια φωλίτσα, έξω από τη θαλπωρή της οικογένειάς του.

Το πρώτο βήμα του παιδιού σας δεν θα είναι πια μετέωρο. Οι άνθρωποι του Αριστοτελείου Κολλεγίου είναι εκπαιδευμένοι να του εξασφαλίσουν ένα χαρούμενο και ασφαλές περιβάλλον, ώστε να αναπτύξει με τις καλύτερες προοπτικές την προσωπικότητά του και να το βοηθήσουν να ενταχθεί σε ένα νέο προσχολικό περιβάλλον. Ο Παιδικός Σταθμός ξεκινά τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο, με την καινούρια σχολική χρονιά. Είναι 11μηνης φοίτησης και το πλήρες παιδαγωγικό πρόγραμμά του, που ξεκινά στις 7.30 π.μ. και διαρκεί ως τις 4 μ.μ. δεν περιορίζεται μόνο στη φύλαξη του παιδιού σας.

Εμείς είμαστε πάντα στη διάθεσή σας! Ζητήστε μας όσο χρόνο θέλετε και ρωτήστε μας για ό,τι θέλετε που νομίζετε πως θα συμβάλει στην ευτυχία και την ασφάλεια του παιδιού σας!!

Περιλαμβάνει άφθονο παιχνίδι και δραστηριότητες ατομικές και ομαδικές, που προσφέρουν ευκαιρίες δημιουργίας, χαράς και ευχαρίστησης! Τα πρώτα βήματα στα αγγλικά, τη μουσική, τη φυσική αγωγή ακόμα και στην πληροφορική γίνονται με καταξιωμένους εκπαιδευτικούς που σέβονται και εφαρμόζουν τη φιλοσοφία του Αριστοτελείου.

3


Τμήμα Προνηπίων

Τα κλωσσόπουλα

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε συνάρτηση με όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν φέτος στο νηπιαγωγείο μας με τη μορφή project, έδωσαν την ευκαιρία στα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τη σύγχρονη πραγματικότητα και με έργα πολιτισμικής αξίας και παράλληλα να διασκεδάσουν και να μορφωθούν.

εκπαιλουθήσαμε το υμκο α ρ α π ύ ο μ σ και σ Αθλητι ει για νικητές» μετάλχν Στο Μουσείο ά ψ η ίκ Ν «η αμμα ς τρία δευτικό πρόγρ ορα αγωνίσματα. Στο τέλο φ ιά οκομίσαμε δ π ε Α σ . αιδάκια π μετείχαμε α μ ιθ ρ ά ισ ε καν σ ριστων λια απονεμήθη ίες μέσα από μία σειρά ευχά ειρ μοναδικές εμπ ν. τω τή δραστηριο

ική πεωρίσαμε καλύτερα με ειδ ηγν ς μα ς λη πό ς τη εία Τα μνημ τικής ενότ με στα πλαίσια της θεμα ριήγηση που οργανώσα εια της βόλτας ρκ διά ζω». Κατά τη ου όπ λη πό ν τη ω ρίζ αντας «γνω ο, το άγαλμα του Μ.Αλέξ ργ πύ ό υκ Λε ο στ εις άσ κάναμε στ στρα. δρου, την Καμάρα, τα Κά

Στολίσαμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο με γυαλιστερές μπαλίτσες και δεκάδες όμορφα στολίδια. Με τραγούδια και ξεφωνητά περάσαμε υπέροχα. Τέλος το φωτίσαμε με πολύχρωμα λαμπιόνια.

Το ναό του Αγίου Δημητρίου επισκεφθήκαμε ενόψει της γιορτής του πολιούχου της πόλης μας. Η περιήγηση στον τάφο, το προσκύνημα στα ιερά λείψανα και η ξενάγηση στις κατακόμβες μας έκανε τεράστια εντύπωση. Στην Ιερά Μονή Ιωάννου Θεολόγου προσευχηθήκαμε για υγεία και δύναμη και προσκυνήσαμε τον τάφο του Πατέρα Παϊσίου με ευλάβεια και πίστη. 4

Στο Καστανόδασος του Χορτιάτη θαυμάσαμε ένα εξαίσιο φθινοπωρινό τοπίο με χρυσοκίτρινες αποχρώσεις. Βιώσαμε την αλλαγή της φύσης γεμίζοντας τις σακουλίτσες μας με ώριμα καστανάκια.


Σε εξωσχολικές και ενδοσχολικές δραστηριότητες που ολοκληρώνονται σε μορφή project πάντα βιωματικά.

Τμήμα Νηπίων

Τα χελιδονάκια

την πανοραμική θέα της Στα Κάστρα απολαύσαμε σκευή τους μας εντυκατα πόλης μας. Η επιβλητική φανοι που κληρονομήσαπωσίασε και είμαστε περή ίας και του πολέμου. ορ με αυτό το μνημείο της ιστ

Ο Τρύγος στο προαύλιο του σχολείου μας βοήθησε να γνωρίσουμε καλύτερα τη διαδικασία παραγωγής μούστου. Μαζέψαμε στο καλάθι μας σταφύλια και έπειτα φτιάξαμε μούστο! Ήταν αξέχαστη η γεύση του!!

Στο ελαιοτριβείο της Σουρωτής παρακολουθήσαμε τη διαδικασία παραγωγής λαδιού απ’ τον ευλογημένο καρπό της ελιάς, στα πλαίσια της θεματικής ενότητας «Ελιά & Λάδι». Γίναμε γευσιγνώστες του ολόφρεσκου λαδιού βουτώντας το νόστιμο ψωμάκι μας.

Στο Μακεδονικό μουσείο σύγχρονης τέχνης παρακολουθήσαμε ένα βιωματικό μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα και μέσω μιας επινοημένης ιστορίας προσεγγίσαμε έργα γνωστών καλλιτεχνών. Αυτά αποτέλεσαν το έναυσμα για να διερευνήσουμε την έννοια του «χαρτιού». Στο εικαστικό εργαστήρι δημιουργήσαμε δικά μας έργα.

Ο παραδοσιακός γάμο ς δρ το τραγούδι «Παντρεύετα αματοποιήθηκε με ι ο κάβουρας». Υποδυθήκαμε αστείους και ευ χάριστους ρόλους αγαπ ητών μας ζώων. Ακολούθη σε παραδοσιακό γλέντι.

Ο κύκλος του νερού, μια σπουδαία θεματική ενότητα, προσεγγίστηκε με τη δραματοποίηση του παραμυθιού «Οι σταγόνες ταξιδεύουν». Με παιγνιώδη τρόπο μάθαμε τον κύκλο του νερού χρησιμοποιώντας εκφραστικές θεατρικές κινήσεις.

Η εθνική επέτειος του ΟΧΙ γιορτάστηκε με τραγούδια, δραματοποιήσε ις, κο νώνουν το πατριωτικό αίσ υκλοθέατρο που τοθημα και ενισχύουν τις αξίες της ειρήνης, της φι λίας και της συνύρπαξης των λαών. Η παρέλαση των λιλιπούτιων μαθητώ ν έκλεισε τις εορταστικές εκδηλώσεις μας.

5


Παιδικός Σταθμός “Παπαγεωργίου”

Το προσωπικό του Σταθμού, πάντα με χαμόγελο! Ο Παιδικός Σταθμός ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ λειτουργεί εντός του Νοσοκομείου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ. Εδώ αντιμετωπίζουμε το παιδί ως ένα άτομο που κρατάει στα χέρια του το μέλλον του, που θέλει να το σέβονται και να του προσδίδουν την αξία που του πρέπει. Η ζεστασιά, η ασφάλεια, η χαρά και η αγάπη που παρέχει ο Παιδικός Σταθμός μας, προτρέπει και βοηθά το παιδί να ενταχθεί στην ομάδα και το κοινωνικό σύνολο, αναπτύσσοντας παράλληλα και ολόπλευρα την προσωπικότητά του. Μαθαίνει να μοιράζεται πράγματα, να παίζει με άλλα παιδιά, να χρησιμοποιεί το μυαλό και το σώμα του, να αφομοιώνει έννοιες και τρόπους δράσης, να συμπεριφέρεται σωστά, να βοηθά τους συνομηλίκους του, να δέχεται βοήθεια και να συνυπάρχει με άλλα παιδιά. Η ανάπτυξη των ικανοτήτων του παιδιού επιτυγχάνεται μέσα από ένα καινοτόμο παιδαγωγικό-εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται από το Αριστοτέλειο Κολλέγιο και εφαρμόζεται από σωστά εκπαιδευμένες βρεφονηπιοκόμους και νηπιαγωγούς που έχουν μεγάλη πείρα στην προσχολική ηλικία και επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια από τη Διεύθυνση του Αριστοτελείου Κολλεγίου.

Οργανώνονται άφθονες εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές εκδρομούλες και διάφορες γιορτές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μετά το πέρας της φοίτησης στον παιδικό σταθμό το Αριστοτέλειο Κολλέγιο υποδέχεται και αγκαλιάζει στοργικά τα παιδιά και τα συμπαραστέκεται στο επόμενό τους ξεκίνημα. Τα παιδιά συμμετείχαν στη χριστουγεννιάτικη γιορτή, που διοργάνωσε το νοσοκομείο, με ένα πάγκο που διέθεσε στο κοινό κατασκευές που είχαν κατασκευαστεί για …μικρά παιδικά χαμόγελα! Τα έσοδα του Bazaar προσφέρθηκαν στο Παιδικό Χωριό Βορείου Ελλάδος στο Φίλυρο. Πραγματοποίησαν περιήγηση στα μνημεία της πόλης μας. Επισκέφθηκαν το ναό του Αγίου Δημητρίου ενόψει της γιορτής του πολιούχου μας. Η περιήγηση στον τάφο, το προσκύνημα στα ιερά λείψανα και η ξενάγηση στις κατακόμβες ρική ε πληροφο

ημ Ενασχόλησ

Η ώρα της άθλησης ώ σσα με Η αγγλική γλ αιχνίδι π ι διάλογο κα

μας προκάλεσε μεγάλη εντύπωση. Η γιορτής της μητέρας γιορτάστηκε σε ένα ευχάριστο και δημιουργικό event. Μανούλες και παιδιά ασχολήθηκαν με τη δημιουργία μικρών εκπλήξεων στα διάφορα καλλιτεχνικά εργαστήρια που υπήρχαν! Συμμετείχαν στην Έκθεση Παιδικής Ζωγραφικής που οργανώθηκε στο Mediterranean Cosmos με τίτλο «Ο κόσμος μας στο Cosmos» από κοινού με το Αριστοτέλειο Κολλέγιο. Οργάνωσαν αποκριάτικη γιορτή στο τη χώρο του σταθμού, όπου χόρεψαν Στιγμιότυπο από ς Μητέρας τη ή ρτ Γιο και διασκέδασαν μαζί με τις νηπιαγωγούς. Με το ίδιο κέφι χόρεψαν και το γαϊτανάκι στον αποκριάτικο χορό που οργάνωσε από κοινού ο σταθμός Παπαγεωργίου με το Αριστοτέλειο Κολλέγιο. Καλλιτεχνική δημιουργία

Το πρόγραμμα στον παιδικό σταθμό είναι πολυδιάστατο και στόχο έχει τη βιωματική μάθηση μέσα από δράσεις και δραστηριότητες. Η αγγλική γλώσσα, η μουσική προπαιδεία, η ομαδική άθληση, η δημιουργική έκφραση με μπογιές και πινέλα, η συμμετοχή σε εκθέσεις ζωγραφικής και η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδραστικού πίνακα είναι δραστηριότητες που προσελκύουν τα παιδιά και τα μυούν στον σύγχρονο και απαιτητικό κόσμο. 6


Η Χριστουγεννιάτικη γιορτούλα μας Μικροί μαθητές ... μεγάλοι ηθοποιοί!!! Οι λιλιπούτιοι πρωταγωνιστές μάς μάγεψαν με το θεατρικό τους ταλέντο υποδυόμενοι τους ηθοποιούς στη μουσικοχορευτική μας παράσταση. Η αίθουσα του Θεάτρου ήταν γεμάτη με χαρούμενα πρόσωπα, γλυκιές, μελωδικές φωνούλες και λαμπερά κοστούμια!!!

Τα Προνήπια παρουσίασαν την Αναπαράσταση της Γέννησης του Χριστού, υποδύθηκαν με χάρη τους ρόλους τους και μας μάγεψαν με τις αθώες, πρωτόγνωρες και λαμπερές εμφανίσεις τους. Τα Νήπια με τις θαυμάσιες χορευτικές και πρωτότυπες φιγούρες εντυπωσίασαν το κοινό δραματοποιώντας το κλασσικό παραμύθι «Ο Καρυοθραύστης». Φυσικά, δε θα μπορούσε να λείψει και ο Μικρός Τυμπανιστής, ο ερχομός του οποίου μας ανήγγειλε τo χαρμόσυνο νέο της άφιξης του Αϊ-Βασίλη! Τα παιδιά του Παιδικού Σταθμού Παπαγεωργίου πρ ω τα γωνίστησαν στο θεατρικό «Τα Χριστούγεννα του κύριου Στριγκλάκη» με τις χαρούμενες και παιχνιδιάρικες εμφανίσεις τους. Στη συνέχεια, όλα τα παιδιά μαζί τραγούδησαν με τις γλυκιές τους φωνούλες χριστουγεννιάτικα τραγούδια στην ελληνική αλλά και αγγλική γλώσσα συνοδευόμενα από τη χορωδία και την ορχήστρα του σχολείου μας. Στο τέλος, η μέγιστη προσπάθεια των παιδιών ανταμείφθηκε με πολλά δώρα, γλυκά και καραμέλες από τον Άγιο Βασίλη. 7


«Τα παιδιά όλου του κόσμου» ...στο Νηπιαγωγείο project Επιδίωξη τ η ς διαθεματικής μας π ρ ο σέγγισης (project) ήταν να φέρουμε τα παιδιά σε επαφή με ήθη, έθιμα, πολιτισμούς άλλων λαών, διαφορετικά χαρακτηριστικά και πολιτισμικά στοιχεία, ώστε να ανακαλύψουν την ομορφιά της διαφορετικότητας και της διαπολιτισμικότητας όλων των παιδιών του κόσμου, αλλά και ν’ αποκτήσουν στάσεις και αξίες μέσα απ’ το σεβασμό και την αποδοχή των διαφορετικών χαρακτηριστικών (φύλο, φυλή, χρώμα, θρησκεία, γλώσσα) που θα τα βοηθήσουν να γίνουν πολίτες του κόσμου μακριά από κάθε προκατάληψη και μισαλλοδοξία. Μέσω οργανωμένων δραστηριοτήτων τα παιδιά με βιωματικό τρόπο προσέγγισαν το θέμα της διαφορετικότητας και κατάφεραν με παιγνιώδη τρόπο να εκτονωθούν, να ψυχαγωγηθούν και να συνειδητοποιήσουν πως υπάρχει ένα πολύχρωμο παζλ εθνών, ιδεών, πολιτισμών και πως κάθε κομμάτι είναι ένας ξεχωριστός πολύτιμος θησαυρός! Η πορεία των δραστηριοτήτων μας είχε ως στόχο τη Γλωσσική καλλιέργεια. Γι’ αυτό, δόθηκε έμφαση στην εξάσκηση του προφορικού λόγου, στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου και στη χρήση γλωσσικών παιχνιδιών γραφής για τη φωνολογική ευαισθητοποίηση. Τα παιδιά παρατήρησαν, εντόπισαν, περιέγραψαν τα χαρακτηριστικά (ομοιότητες-διαφορές) των λαών όλου του κόσμου μέσα από πλούσιο εποπτικό υλικό εικόνων, βίντεο, φωτογραφικού υλικού που εμφανίζονταν στο διαδραστικό μας πίνακα. Εξωτερίκευσαν τα συναισθήματά τους, εξέφρασαν σκέψεις, απορίες, διηγήθηκαν και συμμετείχαν σε συζητήσεις συνειδητοποιώντας τη μοναδικότητα του κάθε ατόμου. Αρωγός της γλωσσικής έκφρασης ήταν η ποικίλη παιδική λογοτεχνία και οι αφηγήσεις ιστοριών μέσα από ζωντανή εικονογράφηση και κατανοητό κείμενο. Γράψαμε πολλές λέξεις, όπως «φιλία, αγάπη, σεβασμός, χαμόγελο», προσπαθήσαμε να γράψουμε τη λέξη «καλημέρα» σε άλλες γλώσσες, κάναμε μικρές 8

προτασούλες με ευχές για τα παιδιά όλου του κόσμου. Γράψαμε σε κατάλογο τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ μας και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι: «οι διαφορές μας μας ενώνουν και δε μας χωρί- ζουν». Στη Μελέτη περιβάλλοντος τα παιδιά γνώρισαν την υδρόγειο σφαίρα και παρατήρησαν χάρτες, για να κατανοήσουν ότι αποτελούν αναπαράσταση της γης. Συγκεντρώσαμε φωτογραφίες από έντυπα με παιδιά από άλλες χώρες. Με κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό μάθαμε για τη ζωή των παιδιών παντού στη γη και γνωρίσαμε τη δράση των οργανώσεων που βοηθούν τα παιδιά του κόσμου. Στο Θεατρικό παιχνίδι τα παιδιά υποδύθηκαν ρόλους, δραματοποίησαν ιστορίες ή παραμύθια συνοδεύοντάς τα με εκφραστικές κινήσεις προσώπου και σώματος. Τραγουδήσαμε και χορέψαμε σε μουσικούς ρυθμούς άλλων λαών και πολιτισμών και μάθαμε να χαιρετάμε, όπως συνηθίζουν οι άνθρωποι να κάνουν σε άλλους τόπους. Στα Μαθηματικά τα παιδιά ενθαρρύνθηκαν να μετρούν και να απαριθμούν χρησιμοποιώντας τραγουδάκια και παιχνίδια ταξινόμησης και ομαδοποίησης (σύνολα) με στόχο να ερμηνεύουν γενικά στοιχεία του κόσμου που τα περιβάλλει μέσα από διαδικασίες παρατήρησης και περιγραφής (χρώματα-σχήματα). Εκφραστήκαμε δημιουργικά πειραματιζόμενοι με διάφορα υλικά και χρώματα και μέσα από χειροτεχνίες, κολάζ, ομαδικές κατασκευές μάθαμε να συνεργαζόμαστε και να μοιραζόμαστε ιδέες και σκέψεις. Παίξαμε Κουκλοθέατρο και ξετρελαθήκαμε καθώς μαθαίναμε νέες λέξεις και ταξιδεύαμε στον κόσμο της φαντασίας και της χαράς. Μέσα από τις βιωματικές δραστηριότητές μας οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα ότι: «Μοιάζουμε να είμαστε διαφορετικοί αλλά τελικά είμαστε ίδιοι»!!! Παίζουμε λοιπόν σε όλες τις γλώσσες;;;


Στον αποκριάτικο χορό μας ζωντάνεψε «Το γαϊτανάκι» της Ζωρζ Σαρή, μια ιστορία που αφορά στην ιδέα της παγκόσμιας ειρήνης και συμφιλίωσης των ανθρώπων. «Επιτέλους έφτασε η πρώτη μέρα της Άνοιξης! Η Γη στολισμένη την περίμενε.Τα λουλούδια είχανε ντυθεί με χίλια χρώματα και τα πουλιά τραγουδούσανε τα πιο όμορφα τραγούδια τους. Ο ουρανός ήταν ασυννέφιαστος κι ο ήλιος έλαμπε μ’ όλη τη δύναμή του, φωτίζοντας τις ομορφιές της πλάσης. Με μια κίνηση, κορίτσια κι αγόρια απ’ όλες τις χώρες, απ’ όλες τις φυλές, δώσανε τα χέρια κι άρχισαν να χορεύουν τραγουδώντας: Αν όλα τα παιδιά της γης πιάναν γερά τα χέρια, κορίτσια αγόρια στη σειρά και στήνανε χορό, ο κύκλος θα γινότανε πολύ πολύ μεγάλος κι ολόκληρη τη Γη μας θ’ αγκάλιαζε θαρρώ.»

λικά!

Κάθε μέρα Αγγ l

Pre-schoo

Kindergarten

als, The anim ds! our frien

Our Food, synonymous to our health Animal Pet Dog Cat Dolphin Parrot Love bird

We’ve talked about our best friends, the animals. Every boy and girl in the class described to us an adventure or a story, about the animal they love the most. The pupils drew and colored their favorite pets and we gathered photos as a project pointing to every day life with one pet or another. The pupils were ecstatic! After all, they’ve learned about responsibilities and commitment towards the animals and how important it is to care for them… Μιλήσαμε για τους καλύτερους φίλους μας, τα ζώα. Κάθε αγόρι και κορίτσι της τάξης μάς περιέγραψε την ιστορία του με το ζωάκι που αγαπά πολύ. Οι μαθητές ζωγράφισαν τα αγαπημένα τους κατοικίδια και συγκεντρώσαμε φωτογραφίες σαν ομαδική εργασία δείχνοντας έτσι την καθημερινότητά μας με ένα κατοικίδιο. Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν! Εξάλλου έμαθαν την έννοια της ευθύνης και της δέσμευσης απέναντι στα ζώα και πόσο σπουδαίο είναι να νοιάζονται γι’ αυτά! Παράλληλα, καθημερινά τα παιδιά άκουγαν και έτσι άρχισαν να μαθαίνουν αλλά και να χρησιμοποιούν πολλές λέξεις στην αγγλική γλώσσα!!!

Our kindergarten class dedicated a lot of time to a long discussion and project work about food. Even at a small age, children begin to understand the importance of the right balanced nutrition necessary and essential for a long healthy life. Our young learners committed themselves into completing a project, about the food pyramid and the right ingredients. At the end of the assignment we colored and drew sketches about our every day food program and our ‘likes and dislikes’. After all: we eat healthy food to live longer! Η τάξη των νηπίων αφιέρωσε πολύ χρόνο σε μία διαρκή συζήτηση και εργασία πάνω σε θέματα διατροφής. Ακόμα και σε μικρή ηλικία, τα παιδιά ξεκινούν να αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα της ισορροπημένης διατροφής για μία μακρά και υγιή ζωή. Οι μικροί μας μαθητές ολοκλήρωσαν μία ομαδική εργασία για την διατροφική αλυσίδα και τα σωστά συστατικά. Στο τέλος, σχεδιάσαμε και χρωματίσαμε σχέδια για το καθημερινό πρόγραμμα διατροφής και τα “θέλω και δε θέλω” στο φαγητό. Eξ άλλου “τρώμε καλά” σημαίνει “ζούμε καλύτερα”! 9


Αισθητική Αγωγή και νέες τεχνολογίες στο νηπιαγωγείο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Ο «τεχνολογικός αλφαβητισμός» αποτελεί πλέον αναγκαιότητα ακόμα και στις πολύ μικρές ηλικίες. Το Αριστοτέλειο Κολλέγιο, κατανοώντας πόσο οι ραγδαίες εξελίξεις επηρεάζουν τους διάφορους τομείς της καθημερινότητας, θέτει τις βάσεις από την προσχολική ηλικία με την εισαγωγή της πληροφορικής στο εβδομαδιαίο πρόγραμμά του. Με κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα και τη χρήση του διαδραστικού πίνακα τα παιδιά εξοικειώνονται με τον υπολογιστή, μαθαίνουν γράμματα, λέξεις, αριθμούς και γεωμετρικά σχήματα, ιστορία και μυθολογία βιώνοντας τον υπολογιστή όχι μόνο σαν μέσο διασκέδασης αλλά και σαν εργαλείο που σκοπό έχει την ανάπτυξη της δημιουργίας, επικοινωνίας και μάθησης.

10

ΜΟΥΣΙΚΗ Η μουσική αγωγή στο νηπιαγωγείο κινείται όχι τόσο στο πλαίσιο της διδασκαλίας ενός μαθήματος ορισμένης ύλης ή ενός γνωστικού αντικειμένου όσο στη βάση μιας σειράς δραστηριοτήτων που έχουν ως στόχο μια γενικότερη αφύπνιση και ανάπτυξη του μουσικού αισθητηρίου, της δημιουργικότητας, της ευαισθησίας και της φαντασίας. Στόχοι επίσης είναι να νιώσει το παιδί ευχαρίστηση, να κοινωνικοποιηθεί και να αποκτήσει πειθαρχία συμμετέχοντας σε μουσικές δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες συνοψίζονται σε: - τραγούδι - σωματική κίνηση και έκφραση - μουσικοκινητικά παιχνίδια - συνοδεία τραγουδιών με κρουστά όργανα - ακρόαση μουσικών παραμυθιών - δραματοποίηση τραγουδιών - παραμυθιών - δημιουργία ηχοϊστοριών - δημιουργικές χειροτεχνίες ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Οι μικροί μας μαθητές έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στον κόσμο της τέχνης μέσω της αισθητικής αγωγής. Με τη ζωγραφική τα παιδιά μας μαθαίνουν να εκφράζονται ελεύθερα, να αναπτύσσουν την φαντασία τους και έτσι διαμορφώνουν την προσωπικότητά τους! Όπως κάθε χρόνο τα νήπια μας πήραν μέρος στην 13η έκθεση παιδικής ζωγραφικής του σχολείου μας με θέμα: «Ο κόσμος μας στο Cosmos», όπου και έδειξαν την μαεστρία και την ικανότητά τους να δημιουργούν πραγματικά έργα Τέχνης.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Η γυμναστική είναι χαρά, έκφραση, δημιουργία, εκτόνωση, μάθηση, μα πάνω απ’ όλα άσκηση του σώματος, του πνεύματος και της ψυχής! Στηριζόμενοι στις βασικές κινητικές δεξιότητες και με τη χρήση ποικίλων δραστηριοτήτων και τραγουδοπαίχνιδων βοηθάμε τα παιδιά να γνωρίσουν τα μέλη του σώματός τους, τη λειτουργία του, τις δυνατότητές του και να βιώσουν συναισθήματα και συμπεριφορές. Σε συνεργασία με τις νηπιαγωγούς το μάθημα της τάξης «μεταφέρεται» στο γυμναστήριο. Τα παιδιά, ενώ γυμνάζονται, μαθαίνουν τα χρώματα και τις γραμμές, τους αριθμούς και τα γεωμετρικά σχήματα, τις αντίθετες έννοιες κ.ά.


Το Νηπιαγωγείο μας Τμήμα Προνηπίων Κλωσσόπουλα

Τμήμα Νηπίων Χελιδονάκια

11


Α’ Τάξη «Οι 4 εποχές», Project

Υποδεχτήκαμε τα γλυκά μας πρωτάκια, που για πρώτη τους φορά έγιναν μαθητές και μαθήτριες Δημοτικού. Μάθαμε μαζί πολλά πράγματα: να γράφουμε, να διαβάζουμε, να συνεργαζόμαστε, να μοιραζόμαστε, να θέτουμε στόχους και να αξιοποιούμε τις ικανότητές μας. Βασική αρχή του σχολείου μας είναι η βιωματική μάθηση, μέσω της οποίας κάθε παιδί έχει την ευκαιρία να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του σε σχέση με το περιβάλλον. Έτσι διευρύνονται τα γνωστικά του όρια, αφού το κέντρο της μεθόδου είναι τα ίδια τα παιδιά και οι ανάγκες τους, συνδυάζοντας γνώση και διασκέδαση. Ξεκινήσαμε το project παίρνοντας αφορμή από την ενότητα «Ο χρόνος» της Μελέτης περιβάλλοντος και την αντίστοιχη ενότητα των Μαθηματικών. Προσπαθήσαμε εμπειρικά να προσεγγίσουμε την έννοια αυτή μέσα από τη διαδοχή των γεγονότων της προσωπικής μας ζωής αλλά και την παρατήρηση των αλλαγών στο περιβάλλον. Αρχικά γνωρίσαμε τα ονόματα των τεσσάρων εποχών, μάθαμε ποιους μήνες περιλαμβάνει η καθεμιά, ζωγραφίσαμε τα ονόματά τους και τα στολίσαμε στην τάξη. Κατασκευάσαμε από χαρτόνι το δέντρο των τεσσάρων εποχών. Στο διαδραστικό πίνακα παρακολουθήσαμε βίντεο, για να κατανοήσουμε την περιστροφή της Γης γύρω από τον ήλιο και συνδέσαμε το φαινόμενο αυτό με την εναλλαγή των εποχών. Κι επειδή μας αρέσουν πολύ οι ιστορίες, μάθαμε για τον μύθο της Περσεφόνης, τον οποίο και δραματοποιήσαμε. Εξετάσαμε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά στοιχεία κάθε εποχής: κλιματολογικές αλλαγές, ήθη, έθιμα και γιορτές, εργασίες και ασχολίες, μάθαμε ποια φρούτα και ποιοι καρποί παράγονται, παρατηρήσαμε τοπία και εικόνες, εκφράσαμε γραπτά τις εντυπώσεις μας και μάθαμε για τη συμπεριφορά των ζώων ανάλογα με την εποχή. 12

Τρεις μήν ες είν’ η ά νοιξη και τρεις το καλοκ αίρι, τρεις είνα ι το φθιν όπωρο και τρεις βαρύς χε ιμώνας.

Προσεγγίσαμε την έννοια του χρόνου: 1) μέσα από τις τέχνες, τη ζωγραφική και τη μουσική. Πρώτα είδαμε πίνακες ζωγραφικής με θέμα τις εποχές, έπειτα κλείσαμε τα μάτια και αφεθήκαμε στη μουσική του Vivaldi και τέλος φτιάξαμε τους δικούς μας πίνακες ζωγραφικής και πάνω σε καθέναν γράψαμε έναν τίτλο. 2) μέσα από την ποίηση. Συγκεντρώσαμε ποιήματα, τραγούδια, στιχάκια, ζωγραφιές και εικόνες που αφορούν στην κάθε εποχή. Χωριστήκαμε σε ομάδες και η κάθε ομάδα κόλλησε στην εποχή της το αντίστοιχο ποιηματάκι, ζωγραφιά ή εικόνα. Επισημάναμε ότι ο χρόνος ξεκινάει κάθε Πρωτοχρονιά, κάνει έναν μεγάλο κύκλο και μετά τελειώνει, ενώ την ίδια μέρα ξεκινάει ένας νέος. 3) μέσα από την επιστήμητεχνολογία. Επισκεφθήκαμε το «Περιφερειακό Μετεωρολογικό Κέντρο» της 113 Π.Μ. στη Θέρμη. Οι υπεύθυνοι του Κέντρου μας ξενάγησαν στο χώρο και μας εξήγησαν πώς προβλέπουν τον καιρό. Μας μίλησαν για τη δουλειά τους και για τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν. 4) μέσα από την ανάπτυξη των φυτών. Επισκεφτήκαμε τα Φυτώρια Βασιλειάδη και πήραμε πληροφορίες για το χρόνο που θέλει κάθε φυτό για να ανθίσει και να καρπίσει. Φυτέψαμε κι εμείς φυτά στην τάξη κι αναλάβαμε την υποχρέωση του ποτίσματος παρακολουθώντας την ανάπτυξή τους.


Οι δραστηριότητες ανά εποχή ήταν ποικίλες: ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ: Η φύση παίρνει αποχρώσεις κίτρινου, πορτοκαλί και κόκκινου. Γνωρίσαμε καλύτερα το τοπίο αυτό μέσα από την εκδρομή μας στο Δάσος με τις Καστανιές στο Χορτιάτη. Εκεί, παρατηρήσαμε, μυρίσαμε και αγγίξαμε τις αλλαγές του καιρού και της φύσης. Η έρευνά μας συνεχίστηκε στις γεωργικές εργασίες της εποχής. Για τρύγο επισκεφτήκαμε τον πρότυπο αμπελώνα του κ. Ανέστη Μπαμπατζιμόπουλου στην Όσσα Λαγκαδά. Περιηγηθήκαμε στα αμπέλια, μαζέψαμε σταφύλια, μάθαμε για τα προϊόντα που παίρνουμε από τα σταφύλια, τη διαδικασία παραγωγής του κρασιού και την εμφιάλωσή του. Μιλήσαμε για τις σημαντικότερες γιορτές του φθινοπώρου:11 Σεπτεμβρίου: Έναρξη σχολικού έτους Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, Του πολιούχου μας, Αγίου Δημητρίου, Η Επέτειος του ΟΧΙ, Των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ. Επισκεφθήκαμε τον ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Ανήμερα της γιορτής των Αρχαγγέλων, επισκεφθήκαμε την πολεμική αεροπορία. Στα πλαίσια της λογοτεχνίας διαβάσαμε το μύθο της Περσεφόνης και από τα Παιδιά του Φθινοπώρου «Τη φαντασία του Οκτώβρη» της Λότης Πέτροβιτς Ανδριτσοπούλου. ΧΕΙΜΩΝΑΣ:Σαν μπήκε ο χειμώνας, μαζευτήκαμε στην τάξη. Ασχοληθήκαμε με γραπτό λόγο γράφοντας χιονοϊστορίες, με παροιμίες, με σταυρόλεξα και ακροστιχίδες για το χειμώνα, μιλήσαμε για τα ρούχα που φοράμε, κάναμε έναν κατάλογο και δημιουργήσαμε κολλάζ με αυτά. Την παράσταση έκλεψαν τα Χριστούγεννα. Μάθαμε τραγούδια, ποιήματα και κάναμε αναφορές σε έθιμα. Μιλήσαμε για τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο, από πού πήραν τα ονόματά τους και πώς λέγονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Διαβάσαμε το παραμύθι «Ο χιονάνθρωπος που δεν ήθελε να λιώσει» του Μάνου Κοντολέοντος και από το βιβλίο «Τα παιδιά του χειμώνα» της Λότης Πέτροβιτς το απόσπασμα «Οι σκανταλιές του Γενάρη».

ΑΝΟΙΞΗ: Κυρίαρχη γιορτή της Άνοιξης είναι η Καθαρή Δευτέρα, η οποία επισφραγίζει την τρελή Αποκριά. Γνωρίσαμε στοιχεία από τη λαϊκή μας παράδοση και αναφέραμε έθιμα από όλη την Ελλάδα, τα οποία και παρακολουθήσαμε σε παρουσίαση στο διαδραστικό μας πίνακα. Στις 9 Μαρτίου διοργανώσαμε αποκριάτικο χορό, όπου χορέψαμε παραδοσιακούς χορούς. Καλωσορίσαμε τη Σαρακοστή. Μάθαμε τι συμβολίζει η περίοδος αυτή, φτιάξαμε την Κυρα-Σαρακοστή και κάθε Παρασκευή κόβαμε ένα ποδαράκι μετρώντας έτσι τις εβδομάδες μέχρι το Πάσχα. Αναφερθήκαμε στη ζωή και στο τέλος του Ιησού, παρακολουθήσαμε ανάλογες παρουσιάσεις και ταινίες ακολουθώντας με κατάνυξη τα πάθη του Χριστού. Μεγάλη αναφορά κάναμε στις αλλαγές της φύσης και του καιρού. Υποδεχτήκαμε την άνοιξη με εκδρομούλες και λουλούδια, ζωγραφίσαμε ανοιξιάτικες εικόνες, διακοσμήσαμε τους τοίχους κι έτσι… η τάξη μας μύρισε άνοιξη! Διαβάσαμε «Το σπίτι του Μάρτη» από το βιβλίο «Τα παιδιά της Άνοιξης». Και μάθαμε πολλές πολλές παροιμίες και τραγούδια!!! ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ: Σαν έφτασε η αγαπημένη εποχή όλων μας η τάξη μύρισε καλοκαίρι, θαλασσινά μπάνια, κάστρα στην άμμο, παιχνίδια με τα κύματα. Πήγαμε εκδρομή στην παραλία Επανομής και παίξαμε δίπλα στη μαγευτική θάλασσα. Συζητήσαμε για τα καλοκαιρινά μας σχέδια και τα ταξίδια που σκοπεύουμε να κάνουμε. Επιμείναμε στους τρόπους προστασίας μας από τον ήλιο, στις ώρες που πρέπει να αποφεύγουμε την έκθεσή μας σε αυτόν και αναφερθήκαμε στη διατροφή που πρέπει να ακολουθούμε κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να έχουμε ενέργεια και καλή διάθεση. Με το κλείσιμο της χρονιάς αποχαιρετήσαμε την τάξη μας στολίζοντάς την με καραβάκια και πολύχρωμα ψάρια. Ευχηθήκαμε καλό καλοκαίρι και ανανεώσαμε το ραντεβού μας για το Σεπτέμβρη.

13


Τα αγγλικά στην Α΄ τάξη με 5 ώρες την εβδομάδα!

Οι δραστηριότητές μας είναι σχεδιασμένες να ικανοποιήσουν τις ανάγκες παιδιών με διαφορετικά στυλ εκμάθησης και να τα βοηθήσουν να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τη γλώσσα που μαθαίνουν σε καθημερινές καταστάσεις. Το αγγλικό αλφάβητο διδάσκεται βήμα-βήμα με πολλές επαναλήψεις για να αναπτυχθούν σωστά οι γλωσσικές και γνωστικές τους ικανότητες. Τα μαθήματά μας προσφέρουν τη δυνατότητα στους μικρούς μαθητές μας να μιλήσουν πριν αρχίσουν να γράφουν και να χρησιμοποιούν τα Αγγλικά σε διασκεδαστικές και χρήσιμες ασκήσεις. Οι ακουστικές δραστηριότητες βοηθούν στη σωστή προφορά, οι προφορικές ασκήσεις ενθαρρύνουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν το υλικό που διδάχθηκαν στα μαθήματα και τα παιχνίδια καθιστούν την όλη διαδικασία πιο διασκεδαστική και αποτελεσματική. Αυτό το φιλικό και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον αποτελεί την τέλεια αρχή για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας!

Our activities are designed to meet the needs of children with different learning styles and assist them in developing and practicing the language they learn in real life situations. The alphabet is taught in a carefully structured manner with plenty of recycling to develop language and educational skills. Our lessons, based on the use of fullcolor visual stimulus, offer opportunities to students to speak before writing and allow them to practice English through a variety of enjoyable and useful exercises. Listening activities help with pronunciation, speaking activities encourage children to use the material taught during the lessons and games make practice fun and effective. This friendly and challenging environment gives children the perfect start in English!

The English Club “Happy Hour” για Α’ & Β’ τάξη

Τα παιδιά της Α’ και Β’ τάξης είχαν φέτος τη δυνατότητα να προσθέσουν μια επιπλέον ώρα την εβδομάδα στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας, επιλέγοντας το “English Happy Hour Club”, κάθε Τετάρτη. Μέσα από ποικίλες δραστηριότητες κατάφεραν να ενισχύσουν το speaking αλλά και να γνωρίσουν καλύτερα τα έθιμα και τα ιστορικά στοιχεία της αμερικανικής κουλτούρας.

Η συμμετοχή στο μάθημα της πληροφορικής βοηθά τα παιδιά της Α΄ τάξης να γνωρίσουν βασικά μέρη του υπολογιστή, προγράμματα και τις επίσημες ορολογίες τους. Μαθαίνουν να χειρίζονται τα πιο σύγχρονα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου και υπολογιστικών φύλΠληροφορική λων, ώστε να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες. Συγχρόνως παίζουν εκπαιδευτικά παιχνίδια, που βοηθούν στην εξάσκηση της γλώσσας και των μαθηματικών. Στην πορεία της χρονιάς δημιουργούμε αφίσες, κάρτες, διαφημιστικά έντυπα, στατιστικές αναλύσεις και διάφορες άλλες δημιουργικές δραστηριότητες. Στην ενότητα του Internet προσπαθούμε από αυτή την ηλικία τόσο να εντρυφήσουμε στις εκπαιδευτικές του ιδιότητες όσο και να μάθουμε τους κανόνες για την ασφάλεια και το μέτρο στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Ο γνωστικός άξονας που ακολουθούμε είναι η επανάληψη της προηγούμενης χρονιάς στην επόμενη ελικοειδώς και η παράλληλη διεύρυνση με νέα γνωστικά αντικείμενα. Στο σχολείο μας η πληροφορική είναι δίωρο μάθημα ενταγμένο στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να επιλεχτεί επιπλέον 2 ώρες την εβδομάδα και σαν κλαμπ. 14


Μουσική

Η διδασκαλία της Μουσικής στο κολλέγιό μας έχει ως στόχο την αφύπνιση και ανάπτυξη του μουσικού αισθητηρίου, της δημιουργικότητας, της ευαισθησίας και της φαντασίας και ταυτόχρονα το παιδί να νιώσει ευχαρίστηση, να κοινωνικοποιηθεί, και να αποκτήσει πειθαρχία μέσα από τη συμμετοχή του σε μουσικές δραστηριότητες. Στην Α’ τάξη αρχίζει η γνωριμία με τη σημειογραφία της μουσικής με παιγνιώδη τρόπο. Γίνονται τα πρώτα βήματα στη μουσική ανάγνωση και γραφή και η εμπέδωση των θεωρητικών αυτών στοιχείων επιτυγχάνεται μέσα από την πράξη στο μεταλλόφωνο. Οι μαθητές της Α΄ αλλά και της Β΄ τάξης δουλεύουν την ενδυνάμωση και την ανεξαρτησία και των δύο χεριών ξεκινώντας από απλά τραγουδάκια πεντατονικής κλίμακας και προχωρώντας σε πιο σύνθετα. Εξασκούνται στην ενεργητική ακρόαση διαφορετικών ειδών μουσικής και γίνεται η γνωριμία με τα παραδοσιακά και λαϊκά όργανα και με τα όργανα της συμφωνικής ορχήστρας. Ασχολούνται με κατασκευές μουσικών οργάνων και συμμετέχουν σε μουσικοκινητικά παιχνίδια έκφρασης και σε δραματοποιήσεις τραγουδιών και παραμυθιών.

Τα μικρά παιδιά παρουσιάζουν μια ακόρεστη δίψα για κίνηση, η οποία μεθοδευμένα Γυμναστική μπορεί να εξελιχθεί σε κινητική δεξιότητα. Με μέσο το παιχνίδι και με μια ποικιλία ασκήσεων επιτυγχάνεται η εξοικείωσή τους με την μπάλα, ο συντονισμός και ο συγχρονισμός των κινήσεών τους, η συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα. Έτσι, προετοιμάζονται για τα ομαδικά παιχνίδια ευχάριστα και διασκεδαστικά. Μαθαίνουν να πειθαρχούν, να υπακούουν στους κανόνες να έχουν αυτοπειθαρχία και να απολαμβάνουν το παιχνίδι ακόμη κι όταν χάνουν. Ακόμα γίνεται προσπάθεια, να προσεγγίσουν την ελ- Ομαδικό παιχνίδι με κολύμβηση ληνική χορευτική παράδοση, μαθαίνοντας χορούς των στην πισίνα του Γυμνασίου προγόνων μας, τους οποίους με περίσσια περηφάνια παρουσιάζουν στους γονείς τους στον αποκριάτικο χορό του σχολείου μας.

Εικαστικά Το μάθημα της αισθητικής αγωγής θεωρείται ένα από τα βασικά μαθήματα του εκπαιδευτικού προγράμματος, γιατί απλά όχι μόνο βοηθά τους μικρούς μας μαθητές να σκέπτονται, να δημιουργούν και να φαντάζονται, αλλά και γιατί αναπτύσσουν την κριτική τους, την αντίληψή τους, την προσωπικότητά τους. Πέρα από τα εργαστηριακά μαθήματα που γίνονται στην αίθουσα των καλλιτεχνικών, όπου οι μαθητές εκφράζονται με υλικά ζωγραφικής, όπως χρώματα, πινέλα, διάφορα χαρτιά, ψαλίδια κ.ά., το μάθημα της αισθητικής αγωγής πλαισιώνεται και από Μαθήματα Ιστορίας Τέχνης, που γίνονται μέσω των διαδραστικών πινάκων με πλούσια υλικοτεχνική υποστήριξη. 15


Με ένα βιβλίο ταξιδεύω

…κι ας είμαι μονάχα ένα …πρωτάκι!

Σε όλες τις τάξεις του σχολείου μας φροντίζουμε να προάγουμε τη φιλαναγνωσία και επιδιώκουμε το παιδί να αγαπήσει το βιβλίο και το διάβασμα. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι η αγάπη για το βιβλίο δεν αποτελεί για τα παιδιά μια έμφυτη λειτουργία, αλλά αποκτάται μέσω μιας μακροχρόνιας και συστηματικής παιδείας, η οποία δεν έχει τη μορφή της υποχρέωσης. Η αγάπη για το βιβλίο καλλιεργείται από μικρή ηλικία. Ξεκινάει από το παράδειγμα των γονέων και συνεχίζεται στο χώρο του σχολείου. Εμείς φροντίζουμε από την πρώτη κιόλας τάξη τα παιδιά να γίνονται φιλαναγνώστες και να επιθυμούν να περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους διαβάζοντας. Για το λόγο αυτό κάθε χρόνο δημιουργούμε τη δανειστική βιβλιοθήκη της τάξης. Η δραστηριότητα αυτή ξεκινάει από τη μέση της χρονιάς και μετά, ώστε τα παιδιά να έχουν πλήρως κατακτήσει τη δεξιότητα της ανάγνωσης. Για να μάθουμε, όμως, πώς λειτουργεί μια δανειστική βιβλιοθήκη, επισκεπτόμαστε τη βιβλιοθήκη της Θέρμης, όπου παίρνουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το στήσιμο της δικής μας. Με την επιστροφή μας στην τάξη επιλέγουμε το χώρο, φροντίζοντας να είναι φωτεινός, ήσυχος, καλαίσθητος. Τις επόμενες μέρες τα παιδιά φέρνουν από ένα τουλάχιστον δικό τους βιβλίο, το οποίο παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους κι έτσι τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τις έννοιες, όπως συγγραφέας, εικονογράφος, εκδόσεις, εξώφυλλο, οπισθόφυλλο. Εδώ η παρουσία του δασκάλου είναι σημαντική, αφού αναλαμβάνει ρόλο του πρώτου βιβλιοθηκάριου. Όλοι μαζί κα16

τηγοριοποιούν τα υπάρχοντα βιβλία βάσει περιεχομένου: βιβλία επιστημονικής φαντασίας, παραμύθια λαϊκά ή μεταφρασμένα, ελληνική μυθολογία, βιβλία γνώσεων, διηγήματα, βιβλία εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα. Έπειτα, θέτουμε τους κανονισμούς λει-

τουργίας της βιβλιοθήκης και ορίζουμε όλοι μαζί τους κανόνες που θα πρέπει να τηρούμε όλοι μας, ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα. Συμφωνούμε όλοι μαζί ότι θα πρέπει να προσέχουμε τα βιβλία είτε είναι δικά μας είτε όχι. Επιπλέον, ορίζουμε ποιος θα εκτελεί χρέη βιβλιοθηκάριου κάθε εβδομάδα. Στη συνέχεια κατασκευάζουμε τις κάρτες δανεισμού, στις οποίες ο εκάστοτε βιβλιοθηκάριος γράφει το όνομα του δανειστή, την ημερομηνία δανεισμού και ημερομηνία επιστροφής. Τα παιδιά κάθε εβδομάδα δανείζονται διαφορετικό βιβλίο, το οποίο επιλέγουν σύμφωνα με τις επιθυμίες και τα ενδιαφέροντά τους. Φροντίζουν να μην ξεπερνούν την προκαθορισμένη ημερομηνία επιστροφής. Στο τέλος της χρονιάς το κάθε παιδί παίρνει πίσω το βιβλίο που προσέφερε για τη δανειστική βιβλιοθήκη. Φέτος, τα παιδιά απόλαυσαν πολύ τη δραστηριότητα αυτή, διάβασαν πάρα πολλά βιβλία το καθένα τους και αντάλλαξαν μεταξύ τους απόψεις και εκτιμήσεις για όλα τα βιβλία με τα οποία ασχολήθηκαν. Έτσι, τα οφέλη πολλαπλασιάστηκαν!!!


Χριστουγεννιάτικη θεατρική παράσταση της Β’ τάξης Θεσμός για το κολλέγιό μας έχει γίνει η χριστουγεννιάτικη γιορτή, την οποία επιμελείται η Β΄ τάξη, και την παρουσιάζει στους μαθητές των άλλων τάξεων αλλά και στους γονείς και φίλους. Είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να ξαναζήσουμε το κοσμοϊστορικό γεγονός της γέννησης του θεανθρώπου. Να νιώσουμε τη δύναμη που κάνει όλους μας να αντικρίζουμε τον κόσμο με περισσότερη καλοσύνη και απλότητα και να ζούμε πιο ευτυχισμένοι. Φέτος, η γιορτή ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Τα σκετς, τα δρώμενα και τα τραγούδια κινήθηκαν γύρω από την υπόσχεση του «επί γης ειρήνη». Η σκηνή στο θεατράκι του σχολείου μας πλημμύρισε από παιδιά και το πνεύμα των Χριστουγέννων μας παρέσυρε με την παραμυθένια του γοητεία. 1ο σκετς: Η ασημένια νύχτα συναντά τη χρυσαφένια μέρα και το ταπεινό χωριό της Βηθλεέμ λούζεται από ένα φως γλυκό, ξένο στη γήινη σφαίρα. 2ο σκετς: Όνειρο στο χιόνι. Τα παιδιά ξεχύνονται στους δρόμους φτιάχνοντας ολοζώντανους χιονανθρώπους. Η αγάπη κυριεύει τα πλάσματα και παραμερίζει την παγωνιά από τη γη και από τις καρδιές των ανθρώπων. 3ο σκετς: Οι καλικάντζαροι, τα πονηρά πλασματάκια παρασυρμένα από αρμονικό πνεύμα των ημερών συμφιλιώνονται με τις νοικοκυρές κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του Χριστού και του Αϊ-Βασίλη 4ο σκετς: Η γιορτή έκλεισε με τη συγκινητική ιστορία του Τρι. Ο Τρι είναι ο κάθε σύγχρονος άνθρωπος που πίστεψε στο μήνυμα της αγάπης. Μια αγάπη που έχει διαφυλαχτεί για τον άνθρωπο απείραχτη σαν κληρονομιά. Μέσα της κλείνεται μια δύναμη και μια ευλογία που θα ακολουθεί τον κάθε Τρι όσο «μακριά» κι αν πάει. Τα μηνύματα της γιορτής έγιναν σε όλους μας σαφή: Να χαρίσουμε αντί για δώρα αγάπη σ’ αυτούς που αγαπάμε! Να ζήσουμε ειρηνικά με τα αδέλφια, με τους γονείς, με τους φίλους μας! Nα είναι τα Χριστούγεννα για όλους η αλλαγή στη ρουτίνα, η χαρά το μεσοχείμωνο, τα φιλιά και οι αγκαλιές! Να ξεχάσουμε να είμαστε πρακτικοί και συγκρατημένοι και να επιστρέψουμε στο σπήλαιο. Εκεί που γεννήθηκε η ειρήνη!

17


Β’ Τάξη

Project με θέμα «Η συνοικία μας» Μπροστά από το Δημαρχείο

Γεια σας! μας, το οποίο βρίσκεται Είμαστε η παρέα της Β’ τάξης του σχολείου αλονίκης, στην Πυλαία. Θεσσ της σε μια από τις παλαιότερες συνοικίες

18

Κάθε χρόνο ψάχνουμε ένα θέμα για το περιοδικό του σχολείου μας, ώστε να δείξουμε κάτι από όλα αυτά που μάθαμε τη χρονιά που πέρασε. Φέτος η κυρία Ολυμπία σκέφτηκε να κάνουμε μία εργασία για την περιοχή μας, ένα project, μέσω του οποίου «Θα την γνωρίσουμε καλύτερα και με τα στοιχεία που θα μαζέψουμε θα κάνουμε μια μικρή επανάληψη σε όσα μάθαμε στο κεφάλαιο «Η συνοικία μου» της Μελέτης Περιβάλλοντος». Αυτό το «θα την γνωρίσουμε καλύτερα» μας άρεσε, γιατί καταλάβαμε ότι η κυρία Ολυμπία εννοούσε «θα πάμε βόλτες» ή πιο επίσημα «θα πραγματοποιήσουμε εκπαιδευτικές επισκέψεις». Το άλλο όμως, αυτό με την επανάληψη, μας προβλημάτισε… Αφήσαμε λοιπόν τους υπολογιστές και τα θρανία μας και πιάσαμε τις φ ω τ ο γρ α φ ι κ έ ς Στη λαϊκή μηχανές, τα σηγια παρατήρηση μειωματάρια και τα ερωτηματολόγια. Κάναμε βόλτα στην Πυλαία! Και όχι μόνο μία φορά! • Ξεκινήσαμε με προσκύνημα στον Ιερό Ναό του προστάτη της, του Προφήτη Ηλία. • Περπατήσαμε στους δρόμους της Πυλαίας γνωρίζοντας καλύτερα τις ομορφιές αλλά και τα προβλήματά της. • Σ υναντηθήκαμε με εργαζόμενους και καταστηματάρχες και φωτογραφίσαμε τα μαγαζιά της γειτονιάς και τη λαϊκή αγορά, που γίνεται κάθε Πέμπτη. Συζητήσαμε με τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί για την οικονομική Δοκιμάζοντας τις παραδοσιακές στολές στο πολιτιστικό σύλζωή της περιολογο ΚΑΠΟΥΤΖΗΔΑ χής.

• Επισκεφθήκαμε και φωτογραφίσαμε τα σημαντικότερα σημεία της συνοικίας μας: Τα σχολεία, την πλατεία, το υπαίθριο θέατρο, το Δημαρχείο και βρήκαΣτην παιδική χαρά με στοιχεία για την της συνοικίας μας ιστορία τους. • Μια άλλη φορά πήγαμε στον Πολιτιστικό σύλλογο «ΚΑΠΟΥΤΖΗΔΑ», όπου είδαμε μια αξιόλογη συλλογή από παραδοσιακές τοπικές φορεσιές και άλλα παραδοσιακά αντικείμενα. • Ανεβήκαμε και κατεβήκαμε πολλές φορές από το λεωφορείο μας, ρωτήσαμε και ψάξαμε. Είδαμε, μυρίσαμε, ακούσαμε, αισθανθήκαμε. Παίξαμε στην παιδική χαρά με την Η περιήγησή μας ψυχή μας. Και τελείωσε το σύνολο των με προπόνηση περιηγήσεών μας έκλεισε με ποδόσφαιρο στο γήπεδο της συνοικίας μας. Ενθουσιασμένοι και γεμάτοι εντυπώσεις γράψαμε τις εμπειρίες μας, ζωγραφίσαμε και κατασκευάσαμε τη συνοικία μας. Στολίσαμε με τις κατασκευές μας το ταμπλό του σχολείου μας και παράλληλα βρήκαμε την ευκαιρία να προβάλουμε δικές μας παρουσιάσεις και βίντεο στο διαδραστικό πίνακα της τάξης μας. Και αν θέλετε να ξέρετε, ούτε που καταλάβαμε ότι κάναμε επανάληψη!!!


Στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία

Παραθέτουμε ένα απόσπασμα από τις πληροφορίες που συλλέξαμε για την ιστορία της Πυλαίας στο διαδίκτυο:

οποίος εκτιμώντας τις πολεμικές τους αρετές και την προσήλωσή τους στην υπηρεσία που είχαν ταχθεί, δέχθηκε τους όρους που πρότειναν οι ίδιοι για να συνθηκολογήσουν. Δηλαδή: α) να εξακολουθήσουν να είναι καστροφύλακες και β) να διατηρήσουν έξω από τα τείχη την έκταση γης που κατείχαν. Αυτοί αποτέλεσαν τον πρώτο πυρήνα του χωριού που ήταν στα ανατολικά της Αγίας Μαρίνας, στο ύψωμα πάνω Η παράδοση ανα- από την Τούμπα. Δυόμισι αιώνες οι ηρωικοί αυτοί υπεφέρει ότι, όταν ρασπιστές ζούσαν εκεί πάνω ως Καπουτζήδες, που στα το 1430 ο Σουλ- τούρκικα σημαίνει καστροφύλακες. Αυτό άλλωστε ήταν και το αρχικό όνομα του χωριού, Καπουτζήδα, ως την μετάνος Μουράτ είχε σχεδόν εκπορθήσει τη Θεσσαλονίκη, τονομασία του σε Πυλαία. μια ομάδα Βυζαντινών στρατιωτών που ήταν καστροφύ- Η μετοίκηση στη σημερινή τοποθεσία έγινε εξαιτίας εμλακες, μάχονταν απελπισμένα υπερασπιζόμενοι την πόλη. φάνισης δηλητηριωδών φιδιών, που τα αποκαλούσαν Το γεγονός αυτό έκανε μεγάλη εντύπωση στο Σουλτάνο, ο σαΐτες και υπολογίζεται στα τέλη του 18ου αιώνα.

Τα αγγλικά στην Β’ τάξη Εμπλουτίζοντας το μάθημα μας με έξι διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως, δουλέψαμε τα αγγλικά με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, μέσα από τη συστηματική εξάσκηση του λεξιλογίου, της γραμματικής και της ίδιας της γλώσσας, όπως τη διδασκόμαστε στην τάξη. Ασκήσεις παραστατικά δοσμένες και παιχνίδια, ακουστικές και προφορικές δραστηριότητες μας προσφέρανε την ευκαιρία να μάθουμε σωστά τη γλώσσα και να την εφαρμόσουμε σε καθημερινές καταστάσεις. Μεγάλη έμφαση δόθηκε επίσης στον προφορικό λόγο, καθώς οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να εξασκήσουν την ομιλία τους περιγράφοντας εικόνες και δημιουργώντας διαλόγους μεταξύ τους χρησιμοποιώντας μόνο την αγγλική γλώσσα.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Β’

Complementing our English lessons with six teaching hours per week, we learn English effectively through systematic practice of the vocabulary, grammar, and functional language taught in the classroom. Lively illustrated exercises and games, listening and speaking activities help us use the language we learn creatively and apply it to our own lives. Great emphasis is given on speaking while students are given the opportunity to practice their speech by describing pictures and creating dialogues by using the English language exclusively. Κάθε Τετάρτη εξάσκηση στο speaking την ώρα του club “English happy hour” Σε συνεργασία με τις εκδόσεις Burlington Books το σχολείο μας διοργάνωσε ένα live show με πρωταγωνιστή τον ήρωα του βιβλίου των Αγγλικών, Tom Cat. Η γνωριμία των παιδιών με τον Tom Cat έγινε μέσα από έμμετρες χιουμοριστικές ιστορίες και διαδραστικά παιχνίδια (interactive games) στα πλαίσια της βιωματικής μάθησης (learning-by-doing). Οι μαθητές των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Δημοτικού βιώνοντας ρόλους (role playing) συμμετείχαν στο show με όλες τους τις αισθήσεις, τραγούδησαν, χόρεψαν, εξέφρασαν συναισθήματα στα Αγγλικά με έναν τρόπο ευχάριστο και εποικοδομητικό. “Today we saw Tom Cat. He is the hero of my English book. He is orange and hairy. He is tall and thin and has green eyes. He played with me and my friends. He spoke English and sang with us. Today I and my friends had a lot of fun at school. I hope to see him again next year!” Kelly Tasoulidou “Tom Cat visited us at school. We played a few games with him, like the colour of the magician, the numbers, the alphabet, and we danced. We got his autograph and bookmarks with his face on them.” Teo Mantsis “Today during the English lesson we went to the gym and played different games with Tom Cat. We had a great time! I hope we can do it again next year!” Antony Markoudis

The Tom Cat show

19


Γ’ Τάξη

project

Αγαπημένος παιδικός ήρωας

ΜΠΑΤΜΑΝ Όνομα: Μπρους Γουέιν. νυχτερίδα πετάει, νικάει τους Χαρακτηριστικά: Ο άνθρωπος και δρα στη Γκόθαμ Σίτυ. Ζει τα. ότη ρωπ κακούς και σώζει την ανθ και εκπαιδευμένος στις πολενος απλώς είναι γυμνασμένος, έξυπ , μεις δυνά υπερ έχει Δεν ις: άμε Σούπερ δυν οιεί εναντίον των κακών. του διάφορα όπλα που τα χρησιμοπ κοστούμι, η μάσκα στο μικές τέχνες. Ακόμα έχει πάντα πάνω ια αυτιά, το σκούρο εφαρμοστό όρθ άλα μεγ τα με λα κού κου Η Ντύσιμο: α. τον κάνουν να μοιάζει με νυχτερίδ ς της Αστυνομίας Τζιμ Γκόρπρόσωπο και η μακριά κάπα, που ηγό αρχ ο τ, ρεν Άλφ ς ρέτη υπη του ός Φίλοι: Ο βοηθός του Ρόμπιν, ο πιστ άλλοι. και ντον, η Μπάτγκερλ, η Μπατγούμαν πος, Πιγκουίνος, Γρίφος, Πόιζον Άιβι, Μίστερ Φρηζ και η ορόσω Διπρ , μαν γου Κάτ ερ, Τζόκ : Εχθροί γάνωση Μαύρο Γάντι. έξυπνος. Είναι γυμνασμένος και α: Επειδή είναι πολύ δυνατός και λεξ επέ το ίους οπο ς του για Λόγοι τη ζωή του στην πόλη που ζει, την χρώμα το μαύρο. Έχει αφιερώσει η στολή του έχει το αγαπημένο μου σιμοποιεί τα computer στα όπλα Χρη . χούς ι φιλανθρωπίες στους φτω κάνε και ύς κακο τους από εύει στατ προ η. Θα ήθελα να έχω τη δύναμη και ι κάτι που μου κάνει πολύ εντύπωσ του και στο Batmobile και αυτό είνα ους και να νικάω το κακό. ρώπ ανθ προστατεύω τους αδύναμους να ) για τμαν Μπά του νάδα εξυπ την άλης- Μανγκλάρας Αναστάσης ράς Θάνος- Παναγιωτίδης Μιχ (Αρβανιτόπουλος Χρήστος- Καρ

SUPERMAN

Όνομα: Ο ήρωας γεννήθηκε στον πλανήτη Krypton με το όνομα Kal-EL. Οι γονείς που τον βρήκαν και τον μεγάλωσαν στη γη, του έδωσαν το όνομα Clark Kent. Όταν μεγάλωσε και άρχισε να κάνει ηρωικές πράξεις, για να βοηθήσει την ανθρωπότητα, οι άνθρωποι τον ονόμασαν Superman. Χαρακτηριστικά- σούπερ δυνάμεις: Υπεράνθρωπη δύναμη, υπερταχύτητα, ενισχυμένη αντοχή και ανθεκτικότητα, υπεραισθήσεις, αυξημένη ευφυία, μακροβιότητα και ικανότητα αναγέννησης, υπεραναπνοή, θερμική όραση και όραση ακτίνων Χ, ικανότητα να πετάει και είναι άτρωτος σε κάθε γήινο στοιχείο. Ντύσιμο: Μπλε, ολόσωμη στολή με κόκκινες μπότες και κόκκινη μπέρτα. Στο στήθος του έχει μια ασπίδα με το S, με το σήμα κατατεθέν του. Όταν θέλει να κρύψει την μυστική του ταυτότητα, φοράει τα ρούχα του χρησιμοποιεί γυαλιά και χτενίζει διαφορετικά τα μαλλιά του. Φίλοι: Η Lois Lane με την οποία παντρεύτηκε τελικά, ο Pete Ross (ο παιδικός του φίλος), η Lana Lang (η παιδική του φίλη), Jimmy Olsen (ο φωτογράφος), Perry White (ο εκδότης), Kara Zor-El (η ξαδέρφη του και ο Krypto (ο σκύλος του).Χαρακτηριστική είναι και η φιλία του με τον Batman. Λόγοι για τους οποίους τον επέλεξα: Είναι ο πρώτος υπερ-ήρωας που έχει δημιουργηθεί, ο οποίος τις δυνάμεις του τις χρησιμοποιεί προς όφελος της ανθρωπότητας. (Ευαγγέλου Θεόφιλος)

ΑΙΡΟΝΜΑΝ

Όνομα:Τόνι Στάρκ, ο Iron man Χαρακτηριστικά-σούπερ δυνάμεις: Πολύ έξυπνος, με ικανότητες μηχανικού και κατασκευάζει ένα δυναμικό εξωσκελετό. Έτσι μετατρέπεται σε τεχνολογικά προηγμένο υπερήρωα με το όνομα Iron Man Ντύσιμο-πανοπλία: Στολή από χρυσό και τιτάνιο, που τον προστατεύει κα του δίνει τη δυνατότητα να πετάει και να αντεπιτίθεται. Φίλοι: Η πιστή γραμματέας του, η Πέπερ Ποτς. Δημιουργός- έτος δημιουργίας: Δημιουργήθηκε το 2008 και δημιουργός του ήρωα είναι ο Stan Lee, Αμερικανός συγγραφέας κόμικς. Λόγοι για τους οποίους τον επέλεξα:Μ’ αρέσει η πανοπλία του, που διαθέτει λέιζερ και τουρμπίνες. Επίσης στο μέλλον μπορεί να κατασκευαστεί αυτή η στολή, ενώ ο Super man είναι φαντασία που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ποτέ. Είναι επίσης μέλος των Εκδικητών. (Γκιβίσης Αλέξανδρος-Κορτάρα Ιωάννα)

20

Όταν ήμασταν παιδιά, οι παππούδες και οι γονείς μας μάς διηγούνταν παραμύθια για να κοιμηθούμε. Λίγα χρόνια αργότερα, ξεκινήσαμε να βλέπουμε φανατικά τους αγαπημένους μας ήρωες στην τηλεόραση, ενώ όταν μάθαμε να διαβάζουμε, αρχίσαμε δειλά δειλά να ξεφυλλίζουμε τα πρώτα μας βιβλία και κόμιξ. Οι δράκοντες, τα τέρατα, οι μάγοι και οι μάγισσες, οι υπερήρωες και όλα τα υπερφυσικά στοιχεία που πρωταγωνιστούσαν σε αυτές τις ιστορίες ήταν για εμάς τόσο αληθινά όσο και ο γείτονας της διπλανής πόρτας. Όλοι μας είχαμε και από κάποιον αγαπημένο ήρωα τον οποίο θυμόμαστε νοσταλγικά ακόμα και σήμερα, τις περιπέτειες του οποίου παρακολουθούσαμε ή διαβάζαμε με θρησκευτική ευλάβεια. Έχοντας τα παραπάνω σαν ερέθισμα, οι μαθητές της Γ΄ τάξης αποφάσισαν να ψάξουν και να παραθέσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους αμέτρητους παιδικούς ήρωες και τις ατέλειωτες ώρες γέλιου, περιπέτειας και χαράς «παρέα» μ’ αυτούς. Ελπίζουμε να τους απολαύσετε όσο κι εμείς....

ΝΤΑΙΖΗ ΝΤΑΚ Όνομα: Νταίζη Ντακ Χαρακτηριστικά: Έχει μορφή πάπιας, είναι όμορφη και γλυκιά !!! Ντύσιμο: Κομψό και νεανικό με μια κορδέλα στα μαλλιά της. Φίλοι: Ο μνηστήρας της Ντόναλντ Ντακ, τα μικρά παπάκια Χίουη, Ντίουη και Λίουη, ο Γκούφη και από τους ποντικούς

Μίνι και Μίκυ Δημιουργός:Ο Ιταλός Τζοβάν Μπατίστα Κάρπι. Δημοσιεύτηκε σε εφημερίδες στις 4 Νοεμβρίου 1940. Λόγοι για τους όποιους την επέλεξα: Είναι όμορφη, γλυκιά και διασκεδαστική. (Γκροζούδη Aγγελική)

ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ

ΤΙΝΚΕΡΜΠΕΛ

Όνομα: Πεντάμορφη ή Μπέλα Χαρακτήρας: Έξυπνη, ντροπαλή και είναι λεπτή. Χόμπι: Tο τραγούδι, υποκριτική, ταξίδια και το διάβασμα!!!! Αγαπημένο χρώμα: Κόκκινο και το κίτρινο. Οι φίλοι: Ο Μαντά τσαγερό, ο Μεσιε Φουφού, Ο Τικ τακ και το τέρας. Ντύσιμο: Κίτρινο φόρεμα, κίτρινη κορδέλα, κίτρινα σκουλαρίκια, κίτρινα παπούτσια. Έτος δημιουργίας: Το 1992 Λόγοι για τους οποίους την επέλεξα: Μου αρέσει το ρομαντικό στυλ που αντιπροσωπεύει. (Κατσίφα Δήμητρα)

Όνομα: Tinkerbell Χαρακτηριστικά: Χαριτωμένη νεράιδα, επιμελώς ατημέλητη κόμη και αδυναμία στα χαμένα αντικείμενα, αναζητά συνεχώς καινούριους κόσμους. Έχει φτερά. Σούπερ δυνάμεις: Μαγικό ραβδί. Ντύσιμο: Λαχανί φόρεμα φτιαγμένο από φύλλα. Φίλοι: Πήτερ παν, Klara, Emily, Silberhauch και Rosetta. Δημιουργός-έτος δημιουργίας: Disney movies, 1999. Λόγοι για τους οποίους το επέλεξα: Είναι μια πανέμορφη νεραϊδούλα, που λατρεύει τη φύση. (Καλπάκη Ειρήνη- Αλεξανδρίδου Ραφαέλα)

ΣΠΑΣΙΚΛΑΣ

Όνομα : Γκρεγκ Χαρακτηριστικά: Αστείος με λίγα μαλλιά. Ντύσιμο: Κοντομάνικο και σορτσάκι Δημιουργός: Τζεφ Κινι ος με πολλές ξεκαρδιστικές φάρσες Λόγοι για τους όποιους το επέλεξα: Είναι αστεί (Κότογλου Κωνσταντίνος)

ΤΖΕΙΜΣ ΜΠΟΝΤ Όνομα:Daniel Greg εις δεν έχει αλλά στο Χαρακτηριστικά- Σούπερ δυνάμεις: Σούπερ δυνάμ α από τους εχθρούς του. εύκολ γει ξεφεύ και ρος γρήγο πολύ Είναι ς. άριστο όπλο τα. Ντύσιμο: Είναι επίσημο: σακάκι, μπλούζα με γραβά α. ύντρι διευθ η ίας, εταιρ τις ορες πράκτ Οι ι: Φίλο Αχίλλειος φτέρνα: Τα δυνατά όπλα. 1953 από τον Ian Fleming. Δημιουργός- έτος που δημιουργήθηκε: Έτος με ντεντέκτιβ. Λόγοι για τους οποίους το επέλεξα: Έχει σχέση (Μάντσης Θοδωρής)


Στη γη του Μεγαλέξανδρου Οδοιπορικό των Γ’ και Δ’ τάξεων «Οι μαθητές της Γ΄ τάξης προετοιμάζονται και οι μαθητές της Δ’ τάξης εμπεδώνουν βιωματικά…» Με αφορμή το μάθημα της Ιστορίας και, καθώς τα παιδιά της Γ΄ τάξης τελειώνουν την ύλη της Προϊστορίας και οι μαθητές της Δ΄ τάξης μελετούν την ύλη της Ιστορίας, συνεργάστηκαν και δούλεψαν από κοινού ένα project αφιερωμένο στη ζωή, το έργο και τη μόρφωση του Μέγα Αλέξανδρου. Το project ολοκληρώθηκε με την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής, περιβαλλοντικής και ψυχαγωγικής εκδρομής (30-5-2013) στη σχολή του Αριστοτέλη, στη Μίεζα, στους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας και στο Νυμφαίο της Νάουσας. Τέλος, μετά από ένα ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παίξουν, να γευματίσουν, να περπατήσουν και να χαλαρώσουν στο πάρκο του Αγίου Νικολάου στη Νάουσα. Το απόγευμα επέστρεψαν στα σπίτια τους γεμάτα εικόνες, γνώσεις και πληροφορίες για έναν κόσμο μακρινό και τυπωμένο στις σελίδες των ιστορικών βιβλίων. Πληροφορίες των μαθητών για τα μέρη ποιυ επισκέφτηκαν: ΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ Η Βεργίνα ήταν μία από τις πιο σημαντικές πόλεις της αρχαίας Μακεδονίας. Ανάμεσα στα αρχαιολογικά ευρήματα ανακαλύφθηκαν και οι περίφημοι «βασιλικοί τάφοι». Όλα τα ονόματα των νεκρών στις πλάκες που βρέθηκαν είναι ελληνικά. Αυτά είναι η απόδειξη, ότι οι αρχαίοι Μακεδόνες ήταν μια ελληνική φυλή. Το αρχαιολογικό μουσείο της Βεργίνας χτίστηκε εκεί ακριβώς που βρίσκονται οι βασιλικοί τάφοι. ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ - ΝΥΜΦΑΙΟ ΜΙΕΖΑΣ Η αρχαία Μίεζα ήταν ξακουστή για τα νερά, τους κήπους, την εξαιρετική ομορφιά της καθώς και το ονομαστό Νυμφαίο της. Εκεί, κατ’ επιλογή του μεγάλου φιλόσοφου Αριστοτέλη, οικοδομήθηκε το οίκημα που στέγασε τον φιλόσοφο και τους μαθητές του, τον Αλέξανδρο και τους περί αυτών πρίγκιπες της μακεδονικής αυλής. Στη σχολή του Αριστοτέλη, παρέμεινε ο Μέγας Αλέξανδρος για 2 περίπου χρόνια, μεταξύ 343 και 340 π.Χ.

Περιβαλλοντικές εκδρομές

Το Αριστοτέλειο Κολλέγιο θέλοντας να φέρει τους μαθητές σε επαφή με τη φύση αλλά και με τις δραστηριότητες που γίνονται σ’αυτή διοργάνωσε όπως κάθε χρόνο σχετικές εξερευνήσεις και δράσεις για ράφτινγκ, στίβο δραστηριοτήτων, πεζοπορία σε δάσος αλλά και σκι. Οι χαρά των παιδιών που συμμετείχαν ήταν μεγάλη και όλοι περιμένουν τις επόμενες εξερευνήσεις. 21


Πολλά επαγγέλματα …ένα προϊόν

project της Δ’τάξης

Παίρνοντας αφορμή από τα μαθήματά μας διαβάσαμε βιβλία, ψάξαμε στο διαδίκτυο, επισκεφθήκαμε ελαιώνες και αμπελώνες, χώρους εστίασης και τη σύγχρονη έκθεση Zootechnia. Βιώσαμε το κλάδεμα, τον τρύγο, το λιοτρίβι, αγγίξαμε προβατάκια, άλογα και αγελάδες, γευτήκαμε αμπελουργικά, ελαιοκομικά αλλά και γαλακτοκομικά προϊόντα, μυρίσαμε τη μυρωδιά του οινοποιείου και του τυροκομείου. Με την επιτόπια έρευνα οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με επαγγελματίες που έχουν σχέση είτε με την παραγωγή των προϊόντων, είτε είναι έμποροι, είτε κατασκευαστές εργαλείων ή μηχανημάτων, είτε αποτελούν το επιστημονικό δυναμικό που δραστηριοποιείται στο χώρο, μαθαίνοντας έτσι από πρώτο χέρι τις ευκολίες και τις δυσκολίες του επαγγέλματός τους. Με όλες αυτές τις δράσεις οι μαθητές ανέπτυξαν τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό και κατανόησαν ότι γύρω από ένα προϊόν μπορούν να υπάρχουν πολλά επαγγέλματα. Υποστηρικτικές δραστηριότητες του project 1. Μάζεμα ελιάς & Μαγείρεμα γλυκών και φαγητών με ελαιόλαδο Η ελιά αποτελεί αντικείμενο ενασχόλησης για τον άνθρωπο από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα. Γύρω απ’ αυτήν έκαναν γιορτές, έπλασαν μύθους, δημιούργησαν παραδόσεις αλλά και ασχολήθηκαν επαγγελματικά είτε ως παραγωγοί ελιάς ή ελαιόλαδου είτε σαν επιστήμονες (γεωπόνοιχημικοί), είτε με το εμπόριό της. 2. Επίσκεψη στην έκθεση ZOOTECHNIA στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Θ. Η κτηνοτροφία στην Ελλάδα σήμερα είναι ένα από τα πιο παραγωγικά επαγγέλματα, εξελίσσεται συνεχώς με τη βοήθεια των επιστημόνων. Θέλοντας να μελετήσουμε την κτηνοτροφία αλλά και για να γνωρίσουμε τα είδη ζώων που εκτρέφονται στη χώρα μας επισκεφθήκαμε την έκθεση ZOOTECHNIA στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Θ. Ότι η σύγχρονη κτηνοτροφία στην Ελλάδα είναι τόσο εξελιγμένη δεν το ξέραμε, το μάθαμε όμως με αυτήν την επίσκεψή μας.

22


Γνωρίζατε ότι….

Ηλεκτρονικά παιχνίδια «παν μέτρον άριστον»

Το 87% των παιδιών 8-17 χρόνων που παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια στο σπίτι...  Παίζουν κατά μέσο όρο 8-10 ώρες/ εβδομάδα (1-2 ώρες/ ημέρα)  Τα αγόρια παίζουν περισσότερο από τα κορίτσια (ίσως όμως αυτό οφείλεται στο ότι οι κατασκευαστές απευθύνονται περισσότερο στ’ αγόρια).  7 στα 10 παιδιά παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια που είναι ακατάλληλα για την ηλικία τους.  Μόνο το 55% των παιδιών αγοράζει ηλεκτρονικά παιχνίδια μαζί με τους γονείς τους.

έρευνα μαθητών της Ε’ τάξης Αναμφισβήτητα οι νέες τεχνολογίες έχουν εισβάλει για τα καλά στις ζωές μικρών και μεγάλων. Ιδιαίτερα τα ηλεκτρονικά παιχνίδια αποτελούν την πρώτη και επικρατέστερη επιλογή των παιδιών για την ψυχαγωγία τους. Όμως εκατομμύρια είναι εκείνα που παρουσιάζουν εθισμό στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Ειδικά τα αγόρια, ηλικίας 8 έως 18 ετών, μοιάζουν πιο ευάλωτα στη νοσηρή χρήση, κυρίως σε παιχνίδια όπου κυριαρχεί η βία ως μέσο, αλλά και ως απώτερος στόχος. Φέτος ενημερωθήκαμε για τους κινδύνους που ελλοχεύει η απολαυστική ενασχόληση με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και αποφασίσαμε να θέσουμε κανόνες και όρια στη χρήση τους προκειμένου να διαφυλάξουμε τη σωματική αλλά και την ψυχική μας υγεία. Ενημερωθήκαμε από τους δασκάλους μας για το σύστημα PEGI (Pan Europian Game Information) και σχεδιάσαμε τα εικονίδια του πρώτου πανευρωπαϊκού συστήματος κατάταξης των ορίων ηλικίας για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και τα βιντεοπαιχνίδια που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες 29 ευρωπαϊκές χώρες. Τι ονομάζουμε ηλεκτρονικά παιχνίδια; Με τον όρο «ηλεκτρονικά παιχνίδια» εννοούμε κάθε παιχνίδι που παίζεται με τη χρήση κάποιας ηλεκτρονικής συσκευής. Πώς θα καταλάβετε ότι κάτι δεν πάει καλά; • Έχετε συχνά πονοκεφάλους και νυστάζετε στο σχολείο; • Δεν βλέπετε πολύ καλά μακριά ή έχετε φαγούρα στα μάτια και κοκκινίλες; • Πέφτει η σχολική σας επίδοση; • Ξεχνάτε να φάτε ή να φροντίσετε τον εαυτό σας; • Προτιμάτε να παίζετε ηλεκτρονικά παιχνίδια απ’ το να δείτε τους φίλους σας; • Δεν έχετε επαφή με συνομηλίκους και την οικογένειά σας; • Ταυτίζεστε με τους ήρωες στην πλοκή ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού; • Μειώνεται σταδιακά το σχολικό διάβασμα και η συμμετοχή σας σε σχολικές δραστηριότητες;

Γιατί μας αρέσουν τόσο πολύ; - Mου αρέσουν, γιατί μπορώ να συνδεθώ με κάποιον φίλο μου που βρίσκεται μακριά και να παίξω μαζί του. Τ.Γ - Όταν είμαι άρρωστη μπορώ να περάσω ευχάριστα τις ώρες μου στο σπίτι. Ν.Χ. - Μπαίνω σε έναν άλλο κόσμο όταν βαριέμαι και περνάω καλά. Σ.Α. - Μου αρέσουν τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, γιατί μαθαίνω πιο εύκολα το μάθημα. Γ.Δ. - Είναι ο καλύτερος τρόπος να περάσεις την ώρα σου στο σπίτι. Γ.Ν. - Μου προκαλούν πολλά και διάφορα συναισθήματα, όπως ενθουσιασμό, χαρά, πείσμα, αγωνία, φόβο. Σ.Θ. Στο τέλος αποφασίσαμε να χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή μόνο για τις εργασίες του σχολείου και για την ψυχαγωγία μας να επιλέγουμε: Διάφορες δημιουργικές δραστηριότητες Παραδοσιακά παιχνίδια Ομαδικά παιχνίδια (μπάλα, σχοινάκι κ.ά.) Εκπαιδευτικά παιχνίδια Επιτραπέζια Αθλητισμό Παζλ

Μήπως είναι ώρα να ξεκολλήσετε; Μαζί με τους δασκάλους μας ανακαλύψαμε ηλεκτρονικά παιχνίδια με εκπαιδευτικό περιεχόμενο και αξιοποιώντας το διαδραστικό πίνακα της τάξης παίξαμε με την ψυχή μας!… 23


Ε’ Τάξη Ο Κινηματογράφος στο Αριστοτέλειο

Στον κόσμο της Έβδομης Τέχνης μυήθηκαν οι μαθητές του club Κινηματογράφου των Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Αριστοτέλειου

Κολλεγίου μέσα από ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο που δημιούργησαν. Σκοπός του εργαστηρίου ήταν να δοθεί η ευκαιρία στα παιδιά να εκφραστούν καλλιτεχνικά, να γίνουν μελετητές και ερευνητές του περιβάλλοντός τους, να εξοικειωθούν με τη «γλώσσα» της κινηματογραφικής αφήγησης και να αποκτήσουν δεξιότητες οπτικοακουστικής αγωγής. Τα παιδιά, με την επίβλεψη των εκπαιδευτικών κ. Κωνσταντίνου Γεροβασιλείου και Ms. Georgia Safouri, και την πολύτιμη καθοδήγηση ενός επαγγελματία σκηνοθέτη, του κ. Χρήστου Αρώνη, συνεργάστηκαν για τη συγγραφή καταρχήν ενός κινηματογραφικού σεναρίου. Στη συνέχεια ανέπτυξαν τους χαρακτήρες μέσα σε αυτό και ανέλαβαν ρόλους. Δημιούργησαν τα σκηνικά και επέλεξαν τα κοστούμια. Βοήθησαν στη σκηνοθεσία, ερμήνευσαν και αυτο-

24

«Τώρα περισσότερο από ποτέ έχουμε ανάγκη να μιλήσουμε ο ένας στον άλλον, να ακούσουμε ο ένας τον άλλον και να κατανοήσουμε πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, και ο κινηματογράφος είναι το καλύτερο μέσο για να το κάνουμε αυτό.» Martin Scorsese, Αμερικανός σκηνοθέτης

σχεδίασαν. Επέλεξαν το μουσικό θέμα, συνέθεσαν μουσική και τραγούδησαν. Έστησαν τα πλάνα και είδαν τον κόσμο γύρω μας μέσα από το μάτι της κινηματογραφικής κάμερας. Έμαθαν για το μοντάζ και εν τέλει δημιούργησαν μια ταινία μικρού μήκους, με τίτλο «Λύκε, Λύκε, Είσαι Εδώ;». Η ταινία συμμετείχε στον 3ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους «Ένας πλανήτης... μια ευκαιρία» και προβλήθηκε στο 6ο Φεστιβάλ Mαθητικών Ταινιών «Πάμε Σινεμά;». Οι μικροί μας μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν ως προς την ανάγκη προστασίας του πλανήτη κι έτσι ένα κινηματογραφικό αλληγορικό παραμύθι γεννήθηκε: Ο Πλανήτης Γη κινδυνεύει από την οικολογική καταστροφή, τον πόλεμο, τη φτώχεια, τις αρρώστιες, τη δυστυχία. Κάπου στο δάσος, η Κοκκινοσκουφίτσα και η Γιαγιά της, τα Εφτά Κατσικάκια, τα Τρία Γουρουνάκια, το Αρνάκι στην ακροποταμιά, ο Πέτρος και ο Παππούς του, αναλαμβάνουν δράση εναντίον του Λύκου. Οι λύσεις που προτείνουν είναι πολλές, αλλά είναι αποτελεσματικές; Θα σώσουν τον Πλανήτη Γη; Θα είναι ευτυχισμένοι;…Τελικά, λύκε, λύκε, είσαι (ακόμη) εδώ; Η δημιουργική έκφραση των παιδιών μέσα από τον κινηματογράφο συμβάλλει στην καλλιέργεια των αισθήσεων. Διδάσκει μέσα από την εξερεύνηση του κόσμου γύρω μας. Βοηθάει στην επεξεργασία συναισθημάτων. Αναπτύσσει την επικοινωνία. Αυξάνει την αυτεπίγνωση. Ενδυναμώνει την προσωπικότητα. Ωριμάζει… Παιδιά, εξερευνήστε! Κλείστε το μάτι στον Κακό Λύκο και δημιουργήστε!


Ενδιαφέρουσες εκπαιδευτικές Επισκέψεις Ε’ τάξης Ένα νοερό ταξίδι στη ρωμαϊκή και βυζαντινή Θεσσαλονίκη Επίσκεψη πραγματοποίησαν οι μαθητές της Ε΄ τάστα ρωμαϊκά ξης. Αφού διδάχτηκαι βυζαντινά καν στην Ιστορία το ρόλο της Θεσσαλονίμνημεία της κης και την ανάπτυΘεσσαλονίκης ξή της στα Βυζαντινά χρόνια, πραγματοποίησαν, στα πλαίσια της βιωματικής μάθησης, επισκέψεις στα Ρωμαϊκά μνημεία και τα Βυζαντινά μνημεία της πόλης μας: Ιππόδρομο, Καμάρα, Ροτόντα, Ρωμαϊκή Αγορά, κρύπτη Αγίου Δημητρίου, Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας, Λευκό Πύργο, Μονή Βλατάδων και Άνω Πόλη – Κάστρα. Η μελέτη των εν λόγω μνημείων θεωρήθηκε απαραίτητη, αφού αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορικής πορείας της πόλης και της πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Μέσα από αυτά ζωντανεύει το μακρινό παρελθόν, που οφείλουμε να γνωρίζουμε και να σεβόμαστε. Η εμπειρία αυτή εμβάθυνε τη σχέση των παιδιών με το μάθημα της Ιστορίας και μετέτρεψε τη γνώση σε βίωμα. Στο πλαίσιο του μαθήματος της Βυζαντινής Ιστορίας, οι δάσκαλοι και τα παιδιά της Ε΄ τάξης πραγματοποιήσαμε εκπαιδευτική εκδρομή στο Μουσείο ΒυζαΕπίσκεψη ντινού Πολιτισμού. Μελετήσαμε έργα στο Βυζαντινό και αντικείμενα της Μουσείο παλαιοχριστιανικής, βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου και επισκεφτήκαμε τις δύο αίθουσες που είναι αφιερωμένες στους Βυζαντινούς Αυτοκράτορες και την καθημερινή ζωή σε ένα κάστρο κατά τα βυζαντινά χρόνια. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με τα εκθέματα και την ιστορία και επέστρεψαν στο σχολείο με περισσότερη όρεξη για διάβασμα… Τα παιδιά της Ε΄ και Στ΄ τάξης επισκέφτηκαν την κινηματογραφική αίθουσα STER CINEMAS για να παρακολουθήσουν την ταινία «ΣΜΥΡΝΗ: Η Καταστροφή μιας κοσμοπολίτικης Πόλης, 1900-1922». Η ταινία αυτή έρχεται να τιμήσει, ενενήντα χρόνια μετά την καταστροφή, τον κόσμο που χάΓια σινεμά στα θηκε το 1922 αλλά STER CINEMAS και συγχρόνως την επιστήμη της ιστορίας. Ιστορικοί από την Αμερική και την Ευρώπη μιλούν για τη μεγάλη Ιστορία, ενώ Σμυρνιοί, πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς, αφηγούνται τις προσωπικές τους ιστορίες. Το ντοκιμαντέρ τεκμηριώνεται με σπάνιο φωτογραφικό και κινηματογραφικό υλικό που σταχυολογήθηκε από αρχεία της Αμερικής και της Ευρώπης. 25


Στ’ Τάξη Project με θέμα τα «Greeklish» Facebook, twitter, κινητά … έχουν εισβάλλει στην καθημερινότητά μας. Η ανταλλαγή μηνυμάτων και πληροφοριών είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός. Δεν χρησιμοποιούν όμως όλοι την ελληνική γλώσσα. Οι μαθητές της Στ’ τάξης ασχοληθήκαμε με το φαινόμενο της εποχής … τα Greeklish. Χωριστήκαμε σε ομάδες κι αρχίσαμε την έρευνα! Greeklish, λοιπόν, είναι η ελληνική γλώσσα γραμμένη με αγγλικούς χαρακτήρες. Xρησιμοποιούνται κυρίως στο διαδίκτυο (σε κέντρα κοινωνικής δικτύωσης) ή σε μηνύματα κινητής τηλεφωνίας. Χρησιμοποιήθηκαν, διότι ήταν δύσκολη η ανάγνωση των ελληνικών χαρακτήρων από τους Η\Υ, γιατί δεν υπήρχε υποστήριξη από τα υπολογιστικά συστήματα. Σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα Greeklish για γρηγορότερη γραφή. Ο καθένας τα χρησιμοποιεί με το δικό του τρόπο. Υπάρχουν τα ορθογραφικά τα οποία ακολουθούν τους κανόνες της ελληνικής ορθογραφίας (π.χ. Kalhmera, ti kaneis?) και τα φωνητικά, δηλαδή αυτά που σκοπεύουν στη φωνητική απόδοση των ελληνικών (π.χ. Kalimera, ti kanis?) Ο περισσότερος όμως κόσμος χρησιμοποιεί ένα “μικτό” σύστημα, που συνδυάζει το θέμα της ορθογραφίας με την φωνητική απόδοση. Πολλές φορές στα Greeklish χρησιμοποιούνται και αριθμοί λόγω της οπτικής ομοιότητας όπως το 8 στη θέση του Θ και το 3 στη θέση του Ξ. Ασχοληθήκαμε με την ιστορία τους. Η χρήση τους έχει ως αφετηρία τον 16ο αιώνα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η «Ερωφίλη» του Γεώργιου Χορτάτση, ένα από τα σπουδαιότερα έργα της κρητικής λογοτεχνίας.

Στο παρελθόν έχουν γίνει πολλές προσπάθειες λατινοποίησης της ελληνικής γλώσσας, με σκοπό κυρίως την εισαγωγή της φωνητικής ορθογραφίας. Συντάξαμε ερωτηματολόγια κι επεξεργαστήκαμε στατιστικά τα αποτελέσματα. Το 89 % των μαθητών χρησιμοποιεί τα Greeklish, ενώ στους ενήλικες το ποσοστό είναι αρκετά μικρό – μόλις 18 % . Για τους περισσότερους ο κύριος λόγος χρήσης τους είναι η ταχύτητα στην επικοινωνία. Μελετήσαμε τα λειτουργικά συστήματα κι επικεντρωθήκαμε στη δυνατότητα εγκατάστασης των ελληνικών στους Η/Υ. Βρήκαμε πρόγραμμα μετάφρασής τους στα ελληνικά (greeklish converter) και αναλύσαμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης τους. Ανατρέξαμε σε απόψεις γλωσσολόγων και γράψαμε κοινότυπες λέξεις κι εκφράσεις. Tcp=τέλος πάντων bb=αντίο t lm=τα λέμε w8=περίμενε t knc?=τι κάνεις? vrm=βαριέμαι tpt=τίποτα klnxt=καληνύχτα

«Δεν είναι απλό εργαλείο η γλώσσα. Είναι ο πολιτισμός μας, είναι η ιστορία μας, είναι η σκέψη μας, είναι η νοοτροπία μας, είναι η ταυτότητά μας. Πάνω από όλα η γλώσσα είναι αξία». Μπαμπινιώτης Τα ελληνικά είναι μια πλούσια και

όμορφη γλώσσα, αλλά συνάμα έχει μια δύσκολη ορθογραφία. Εξαιτίας

αυτού πολλοί νέοι καταφεύγουν στη χρήση

λατινικών χαρακτήρων για την γραφή

των ελληνικών λέξεων. 26


Έρευνες έχουν δείξει ότι η μετάδοση της γνώσης με οπτικοακουστικές μεθόδους είναι περ ισσότερο αποτελεσματική. Πόσο μάλλον όταν συνδυάζεται και με παι χνίδι! Στα πλαίσια της φετινής χρονιάς οι μαθητές της Στ΄ τάξης δραστηριοποιήθηκαν στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Τα αιμοσφαίρια – Ταξίδι στην πηγή της ζωής». Κύριος στόχος ήταν η συνειδητοποίηση της αξίας της υγείας, της εθελοντικής αιμοδοσίας και της προσφοράς στον συνάνθρωπο, γιατί το αίμα δεν παράγεται τεχνητά παρά μόνο χαρίζεται στον πάσχοντα συνάνθρωπό μας. Με έντονο εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα, βασιζόμενοι στα έξι ημίωρα επεισόδια του dvd κινουμένων σχεδίων και στο τετράδιο του μαθητή, τα παιδιά γνώρισαν τα συστατικά του αίματος και τις λειτουργίες τους, τη μικρή και τη μεγάλη κυκλοφορία και κατανόησαν με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο τη λειτουργία του οργανισμού μας. Ήρωές μας είναι η Σάρα 10 ετών, ο αδερφός της ο Νίκος και οι φίλοι τους Ζαχαρίας και Κλάρα. Μετά από τον πρώτο συναγερμό εξαιτίας ενός σοβαρού πονόλαιμου, απορρυθμίστηκε η λειτουργία του οργανισμού. Ο οργανισμός υποφέρει, παράξενοι ταξιδιώτες έχουν εισβάλει σε διαφορετικές περιοχές του σώματος. Αν δεν γίνει τίποτα, όλα κινδυνεύουν να σταματήσουν… Χάρη στην παρέμβαση της μνήμης και με μια εξωτερική βοήθεια, τα ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ θα επιτεθούν και τελικά θα κερδίσουν τη μάχη. Τα παιδιά επεξεργάστηκαν τα περιστατικά που παρουσιάστηκαν, τα δραματοποίησαν, σχεδίασαν τα δικά τους σχέδια και αφίσες και έπαιξαν όχι μόνο τα προτεινόμενα παιχνίδια αλλά και αυτά που δημιούργησαν τα ίδια.

H EKTH τάξη ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Οι μαθητές της Στ΄ τάξης επισκέφτηκαν το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και την έκθεση με θέμα: “Η Επανάσταση του ‘21 στη Μακεδονία”. Εκεί τα παιδιά είχαν τη μοναδική ευκαιρία μέσα από κειμήλια και προσωπικά αντικείμενα των αγωνιστών του 1821, λιθογραφίες εποχής και ελαιογραφίες να ενημερωθούν για τη συμμετοχή και τις θυσίες των Μακεδόνων στην Επανάσταση του 1821, όπου και τους μίλησε ο Υπουργός Μακεδονίας - Θράκης κ. Θ. Καράογλου.

ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Τα παιδιά της ΣΤ΄ τάξης είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους του Πολεμικού Μουσείου αλλά και να ενημερωθούν για το Έπος του ’40. Να θυμηθούν και πάλι πώς η Ελλάδα μόνη και αβοήθητη στάθηκε εκ των πρώτων νικηφόρα στον Άξονα και έστειλε ρίγη συγκινήσεως στους ξένους που δεν πίστευαν ότι μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα θα πρόβαλλε αντίσταση στις σιδηρόφρακτες στρατιές του άξονα. 27


«Η παιδεία μοιάζει με χρυσό στεφάνι, γιατί και αξία μεγάλη έχει και ωφέλεια πολύ μεγάλη προσφέρει.»

Πυθαγόρας

Οι εξετάσεις για τη διεκδίκηση υποτροφίας στο Γυμνάσιο του Αριστοτελείου Κολλεγίου

είναι κάθε χρόνο μια ευκαιρία για δοκιμασία και ανάδειξη ικανοτήτων, μεθοδικής προετοιμασίας, πολύπλευρης γνώσης, πυγμής και ψυχραιμίας. Φέτος, οι τελειόφοιτοί μας για ακόμη μια φορά μας έκαναν υπερήφανους, γονείς και εκπαιδευτικούς, με τις εξαιρετικές τους επιδόσεις. Οι αξιολογητές, καθηγητές του γυμνασίου, ενθουσιάστηκαν με την υψηλή βαθμολογία που πέτυχε το σύνολο των μαθητών μας. Ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ αξίζει σε όλα τα παιδιά για την προσπάθεια που κατέβαλαν και για το ήθος που επέδειξαν καθόλη τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό. Τα παιδιά που κέρδισαν τις υποτροφίες είναι: 1.Νεοχωρίτη Χριστίνα 2.Κατσίκης Θανάσης 3.Λιάμου Χριστίνα 4.Χαραλαμπίδης Χρήστος 5.Καραμπουρνιώτης Δημήτρης & Κυζάκης Πασχάλης Μακάρι, οι βραβευθέντες, όσο ψηλά και αν φτάσουν στη ζωή τους, όσο και αν πετύχουν τους στόχους τους, να παραμένουν πάντα άνθρωποι και να έχουν την Ελλάδα στην καρδιά τους!!! Καλή σταδιοδρομία!!!

Τιμή και δόξα στους αγωνιστές του ’21

28

Τη σχολική τους γιορτή για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου πραγματοποίησαν οι μαθητές του Αριστοτελείου Κολλεγίου. Η γιορτή έγινε στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς της Έκτης τάξης. Γιορτή φροντισμένη, για την οποία απαιτήθηκε πολλή εργασία μέχρι να παρουσιαστεί στο κοινό. Οι μαθητές με μικρά σκετς παρουσίασαν τη ζωή σημαντικών προσώπων της επανάστασης, σε κρίσιμες για το έθνος στιγμές, κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μας ταξίδεψαν στην Οδησσό και τη Φιλική Εταιρεία, στην Αραπίτσα, μας δίδαξαν μέσα στο κρυφό σχολειό και μας έδειξαν τη ζωή του Κολοκοτρώνη και του Αθανάσιου Διάκου. Δεν παρέλειψαν να μας μεταδώσουν και την ελπίδα, μέσα από το δρώμενό τους για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.


ς Έκτης

Η αποχαιρετιστήρια διήμερα εκδρομή τη

αγματοποίησαν μαθητές της Στ΄ τάξης πρ οι , είο ολ σχ ό τικ μο δη υν το Λίγο πριν αποχαιρετήσο ομοδονία. κε ής με κέφι, χαρά κι ανυπ Μα ή ευ σκ τικ ρα Πα ς τη ωί δρομή στη Δυ πρ το ν προκαθορισμένη ώρα Τα παιδιά ξεκίνησαν τη νησία.

διήμερη

εκ-

Επισκέφτηκαν το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης του Άγρα, ξεναγήθηκαν στο Νυμφαίο, ενημερώθηκαν για τον «Αρκτούρο» και μετά τη στάση στο Δισπηλιό και τον λιμναίο οικισμό, ξεκουράστηκαν και διασκέδασαν στην Καστοριά. Την επόμενη μέρα, μετά από ένα χορταστικό πρωινό, ξεναγήθηκαν στα γραφικά χωριά των Πρεσπών και το νησάκι του Αγίου Αχιλλείου. Το μεσημέρι γευμάτισαν στους καταρράκτες της Έδεσσας και λίγο πριν από την αναχώρησή τους αποχαιρέτησαν τη Δυτική Μακεδονία διασχίζοντας δρόμους και γειτονιές της πόλης.

29


Λογοτεχνία & Φιλαναγνωσία Μ

το ετ σ ους ς λογοτέχνε

λείο μας ο χ σ

Έ

νας από τους στόχους μας είναι να καλλιεργήσει φιλική και επικοινωνιακή σχέση ανάμεσα στο παιδί και το βιβλίο μετατρέποντας τη στείρα ανάγνωση σε απόλαυση. Δύσκολα τα παιδιά ξεχνούν το χαρακτήρα της σχολικής υποχρέωσης και εξοικειώνονται με αυτήν την ανώτερη αισθητικά και παιδαγωγικά μορφή ψυχαγωγίας με ελεύθερη βούληση. Σ΄ αυτή τη δύσκολη προσπάθεια είναι φανερό πως πρέπει να χρησιμοποιηθούν ποικίλοι τρόποι που θα χαρακτηρίζονται από ζωντάνια και θα παρακινούν τους μαθητές σε ενεργό σχέση με το λογοτεχνικό κείμενο. Ένας από τους πιο εναργείς και βιωματικούς τρόπους είναι και η παρουσίαση ενός λογοτεχνικού βιβλίου από το συγγραφέα του. Η άμεση γνωριμία με το συγγραφέα εξάπτει το ενδιαφέρον και αποτελεί ισχυρό κίνητρο για την ανάγνωση του βιβλίου του. Mε ιδιαίτερη χαρά και τιμή υποδεχτήκαμε φέτος τον κύριο Άρη Δημοκίδη, την κα Ψαραύτη και την κα Βιγγοπούλου. Οι επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εξέχουσας σημασίας που δίνει το σχολείο στον το-

Άρης Δημοκίδης Ο Άρης Δημοκίδης γεννήθηκε το 1978 στη Θεσσαλονίκη όπου και ζει.. Σπούδασε ΜΜΕ και Σπουδές Πολιτισμού στο Λονδίνο, αλλά υποστηρίζει ότι τα καλύτερα τα έμαθε πηγαίνοντας σε εκθέσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, ταινίες, συναυλίες, μιλώντας με ανθρώπους και διαβάζοντας εφημερίδες. Δούλεψε ως δημοσιογράφος στο BBC και σε διάφορα αγγλικά έντυπα όμως καλύτερη δουλειά του ήταν στο Μουσείο Παιδικής Τέχνης στο Λονδίνο. Η καθημερινή επαφή με πίνακες ζωγραφισμένους από παιδιά τον οδήγησε πίσω στην παιδική του ηλικία, τότε που έγραφε παραμύθια και τα χάριζε σε φίλους. Στην Ελλάδα γράφει κυρίως γι’ αυτά που του αρέσουν και τον ενθουσιάζουν, τα οποία για κάποιον περίεργο λόγο είναι πολύ περισσότερα απ’ αυτά που τον εκνευρίζουν. 30

Από τα στενά όρια μιας διδασκαλίας, στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας μέα της λογοτεχνίας, αλλά και της ανάγκης των μαθητών και των δασκάλων τους για τακτική επικοινωνία με προσωπικότητες του λόγου και της τέχνης. Οι μαθητές έθεσαν στους προσκεκλημένους μας ερωτήσεις σχετικά με το συγγραφικό τους έργο και ζήτησαν τις απόψεις τους για θέματα που τους αφορούν. Οι συγγραφείς απάντησαν με ενδιαφέρον για τους μαθητές και τους παρακίνησαν να αγαπήσουν το διάβασμα. Όπως κάθε φορά που περιμένουμε την επίσκεψη κάποιου λογοτέχνη στο σχολείο μας έτσι και τώρα προετοιμαστήκαμε πυρετωδώς. Αφού διαβάσαμε τα βιβλία τους, σημειώσαμε τις παρατηρήσεις μας και επιλέξαμε τις εργασίες που θα κάνουμε. Τα παιδιά ετοίμασαν τις ερωτήσεις για τη συνέντευξη, ζωγράφισαν χαρακτηριστικές σκηνές, επιμελήθηκαν βιβλιοπαρουσιάσεις και απέδωσαν θεατρικά σκηνές από τα βιβλία..Οι καλεσμένοι μας μείνανε κατενθουσιασμένοι τόσο από τις εργασίες των παιδιών όσο και από την αγάπη που δείξανε στα βιβλία τους, αλλά και στο πρόσωπό τους.


Λίτσα Ψαραύτη Η Λίτσα Ψαραύτη γεννήθηκε στη Σάμο. Όταν ανακάλυψε ότι ήθελε να αφοσιωθεί στο διάβασμα και στο γράψιμο και να έρθει κοντά στα παιδιά και στον κόσμο τους, άφησε την δουλειά της στην Αμερικάνικη Πρεσβεία και ρίχτηκε στην περιπέτεια της γραφής. Τα βιβλία που έχει γράψει μέχρι σήμερα αγαπήθηκαν όχι μόνο από τους μικρούς αλλά και από τους μεγάλους. Η Ακαδημία Αθηνών έδωσε έπαινο στο «Αυγό της έχιδνας» και το Υπουργείο Πολιτισμού βράβευσε με το Κρατικό βραβείο το «Χαμόγελο της Εκάτης». Είναι μέλος του «Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού βιβλίου». Ήταν υποψήφια της χώρας της για το διεθνές βραβείο Άντερσεν 2000. Μερικά από τα βιβλία της: «Ο Ηρακλής», «το τσίρκο και ο νάνος Γολιάθ», «Οι τελευταίοι ήρωες», «Άρωμα καλοκαιριού», «Η γάτα που δεν νιαούριζε».

Λογοτεχνία με παιχνίδι, θέατρο και μουσική

Ανθή Θάνου Αναμφισβήτητα το παραμύθι έχει το δικό του παράξενο τρόπο να συνεπαίρνει τους μικρούς του ακροατές και να τους διασκεδάζει, να τους διδάσκει, να τους ταξιδεύει. Είχαμε τη μοναδική χαρά να ακούσουμε μία νέα, αλλά ιδιαίτερα αξιόλογη παραμυθού να αφηγείται με το δικό της μοναδικό τρόπο λαϊκά παραμύθια από τη χώρα μας και όχι μόνο: την Ανθή Θάνου με τη μουσική συνοδεία του Παναγιώτη Κούλελη. Η Ανθή Θάνου έπειτα από περιπλανήσεις στο χώρο του θεάτρου, της μουσικής, της παντομίμας και του θεάτρου σιωπής έφτασε στο μαγικό κόσμο των παραμυθιών. Εκεί αντάμωσε τον Παναγιώτη Κούλελη αυτοδίδακτο μουσικό. Ακολουθώντας τα χνάρια παλιών παραμυθάδων λαμβάνει μέρος σε δεκάδες εκδηλώσεις και φεστιβάλ και διοργανώνει σεμινάρια για εκπαιδευτικούς σε όλη σχεδόν τη Ελλάδα, είναι μέλος του Κέντρου Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών και διδάσκει στο σχολείο αφηγηματικής τέχνης που στεγάζεται στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης στην Αθήνα. Πάνω από όλα η Ανθή Θάνου είναι μια ταλαντούχα παραμυθού με αγάπη και σεβασμό σε αυτό που κάνει.

Μυρσίνη Βιγγοπούλου Η Μυρσίνη Βιγγοπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Πρωτοεμφανίστηκε στην παιδική λογοτεχνία με το βιβλίο «Από την Εγώπολη στην Εσύπολη» που πραγματοποίησε αλλεπάλληλες εκδόσεις και αγαπήθηκε από παιδιά και γονείς. Το βιβλίο της ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο και κυκλοφορεί σήμερα στην Αμερική, Αγγλία, Ρωσία, Ουκρανία, Γεωργία, αραβικές χώρες ενώ ετοιμάζεται η έκδοσή του για τις γαλλόφωνες περιοχές. Το 2003 βραβεύθηκε με το Πρώτο βραβείο διηγήματος στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό που διοργάνωσαν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Αερολέσχη Θεσσαλονίκης με θέμα «Εκατό χρόνια αεροπλάνο». Το 2007 έλαβε το 1ο βραβείο πεζού λόγου από την Ένωση Λογοτεχνών Β. Ελλάδος για το μυθιστόρημά της «Παιδιά της Μακεδονίας χθες και σήμερα» που κυκλοφορεί τώρα με τίτλο «Κάποτε στη Μακεδονία». Η κ. Βιγγοπούλου είναι μια θαυμάσια γιαγιά με 3 εγγόνια, που φοιτούν στο Αριστοτέλειο Κολλέγιο. 31


13η

Έκθεση Παιδικής Ζωγραφικής

Μελίνα Γιαλαμά: Καθηγήτρια καλλιτεχνικών & υπεύθυνη για την οργάνωση της έκθεσης

Για 2η συνεχή χρονιά στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmosπραγματοποιήθηκε η 13η Έκθεση Παιδικής Ζωγραφικής και Φωτογραφίας με έργα μαθητών του γυμνασίου, του δημοτικού, του νηπιαγωγείου, ακόμα και του παιδικού σταθμού! Μεταφέραμε «τον κόσμο» των παιδιών, κυρίως τον ψυχικό - αφού μέσω της ζωγραφικής τα παιδιά μπορούν να τον εκφράσουν – στο Mediterranean Cosmos! Ένα μεγάλο μέρος της έκθεσης ήταν επηρεασμένο από το έργο ενός μεγάλου Έλληνα καλλιτέχνη, του Γιάννη Ψυχοπαίδη! Οι μαθητές κυρίως των μεγάλων τάξεων μπόρεσαν να απεικονίσουν τα ίδια τους τα πρόσωπα με μια τεράστια γκάμα χρωμάτων με αναφορά στην τέχνη της Pop Art.

«Με ενδιαφέρει να ανιχνευθεί το πρόσωπο μέσα από τη διαδικασία εκσκαφής· μέσα από μια ποιητική σκαπάνη που ανιχνεύει στρώματα για να αποκαλυφθεί το πρόσωπο μέσα από θραύσματα. Είναι μια τραυματική εμπειρία». Γιάννης Ψυχοπαίδης

32


Με αφορμή τον καταναλωτή καθώς και τα εμπορικά μαγαζιά, οι μαθητές του club φωτογραφίας του γυμνασίου, σε ειδικές εξορμήσεις στην πόλη μας, έβγαλαν φωτογραφίες και τις εξέθεσαν, αποσπώντας τις καλύτερες κριτικές!

Υπεύθυνος του club φωτογραφίας: Καριοφίλης Γκροζούδης

33


Ένα ταξίδι μαγικό με το Χάρτινο καράβι του Νότη Μαυρουδή Το Αριστοτέλειο Κολλέγιο εν όψει της λήξης του σχολικού έτους παρουσίασε στις 24 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του ΑΠΘ, μία σπουδαία μουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο «Το Χάρτινο καράβι». Στην εκδήλωση κεντρικοί και μοναδικοί ήρωες ήταν τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού που συμμετείχαν με χορούς, σκετσάκια, τραγούδια και διάφορα δρώμενα, βασισμένα σε μια μουσική περιπλάνηση πλημμυρισμένη αθωότητα και ευαισθησία. Με πλοιοκτήτη τον Νότη Μαυρουδή και επιβάτες τον Ηρακλή, τον Μινχάουζεν, τον Παλιάτσο, τον Αξιωματικό και την Ελπίδα σαλπάραμε όλοι μαζί -παιδιά, δάσκαλοι, γονείς και φίλοι- με το Χάρτινο καράβι, που με τόσο μεράκι δουλεύτηκε στο καρνάγιο του σχολειού μας.

Παρών στη γιορτή και ο κ. Νότης Μαυρουδής που δήλωσε πως δέχτηκε την πρόσκληση με μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη συγκίνηση και μάλιστα επαίνεσε τα σχολείο και τους εκπαιδευτικούς του που κατάφεραν να προσαρμόσουν τα τραγούδια του στην ηλικία των 4χρονων ως 12χρονων παιδιών. Διατύπωσε μάλιστα την έκπληξή του πώς ένα σχολείο τολμούσε να παρουσιάσει ένα έργο που γράφτηκε σχεδόν πριν από μια εικοσαετία. Στην απορία του «Αντέχει ακόμα αυτό το έργο;» εμείς του απαντήσαμε πως «Όσο ωριμάζει τόσο καλύτερο γίνεται!»

Όταν τα παιδιά ανέβηκαν στη σκηνή, την αίθουσα πλημμύρισαν τρυφεροί στίχοι, γεμάτοι ελπίδα και ρέμβη, ευαίσθητες μελωδίες και δυνατά συναισθήματα! Το χειροκρότημα ήταν τόσο δυνατό που έδωσε φτερά στους μικρούς τραγουδιστές-χορευτές και βάλανε τα δυνατά τους σε ό,τι έκαναν.

ΝΗΠΙΑ: Με το τραγούδι του Παλιάτσου κάλεσαν τους μεγάλους να τραγουδήσουν για τα δίκια της ζωής και να πάρουν την απόφαση να ζήσουν σωστά.

Α΄ ΤΑΞΗ: Πρώτα τραγουδήσαμε όλοι μαζί και μετά χορέψαμε τον «Γλωσσοδέτη». Η κυρία μου χάρηκε πολύ που τα καταφέραμε τόσο καλά. Εκεί που έγινε η γιορτή οι μεγάλοι πάνε πανεπιστήμιο. Παρατήρησα ότι κάποιοι έκαναν μικρά λαθάκια, αλλά δεν πειράζει, γιατί η προσπάθεια μετράει. Όλοι συγκινήθηκαν! 34


Β΄ ΤΑΞΗ: Με το τραγούδι μας καλέσαμε τον κόσμο να έρθει μαζί μας στο νησί των θησαυρών. Είχα άγχος. Δεν ήξερα πώς να κρίνω τον εαυτό μου. Η μαμά μου όμως είπε τα καλύτερα λόγια για μένα και τους συμμαθητές μου. Και ο συνθέτης των τραγουδιών, ο Νότης Μαυρουδής, ενθουσιάστηκε. Μου άρεσε πάρα πολύ, όχι μόνο η δική μου τάξη. Με εντυπωσίασε μέχρι και ο Παιδικός σταθμός. Όμως η ωραιότερη τάξη για μένα ήταν βέβαια η δική μας!

Γ΄ & Δ΄ ΤΑΞΗ: Τραγούδησαν και διεκδίκησαν με τον τρόπο τους ένα καλύτερο μέλλον για αυτά και για όλο τον κόσμο. Ένα μέλλον χωρίς πολέμους και φυσικές καταστροφές. «Όχι στον πόλεμο, ναι στην ειρήνη!», φώναξαν αξιωματικοί και βοσκοί της Δ’ τάξης. Το αντιπολεμικό μήνυμα συνεχίστηκε και από τα παιδιά της Γ΄ τάξης. «Με λίγα λόγια και με πολλές κινήσεις χλευάσαμε τους νταήδες και υμνήσαμε τη φιλία και τη συνύπαρξη των άγριων και των ήμερων, των δυνατών και των αδυνάτων, των πονηρών και των συνεσταλμένων, ώστε να υπάρχει ευημερία στον κόσμο.» Ε΄ ΤΑΞΗ: Σε ένα ποίημα πατήσαμε και ταξιδέψαμε στον έβδομο ουρανό. Τα τραγούδια της Ελπίδας και του Μινχάουζεν γίνανε πομποί ιδιαίτερα όμορφων συναισθημάτων και μείς στο θέατρο, εκεί μπροστά στους αγαπημένους μας, φέραμε ελπίδες ως την καρδιά τους. Και όλοι αυτοί που ακούσανε τα τραγούδια, μαζί μας είπανε τούτο το σκοπό. «Σαν τη βροχή, το κύμα, το αηδόνι, να το ακούει η πίκρα και να λιώνει».

Δε θα ξεχάσουμε ποτέ αυτό το ταξίδι μας στον μαγικό ωκεανό της μουσικής με το χάρτινο καράβι!

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ: Θα βρεθούμε ξανά όταν όλα θα έχουν περάσει. Στην Πατρίδα φιλιά και κουράγιο να πεις, μην ξεχάσει. Θα βρεθούμε ξανά όταν όλοι θα έχουν αλλάξει! 35


Η μουσική γωνιά Η μουσική στο σχολείο οφείλει να είναι το κέντρο γύρω από το οποίο θα κινείται το σύνολο των τεχνών: χορού, ποίησης, ζωγραφικής, θεατρικής αγωγής, καθώς με τη μουσική εξισορροπείται η λειτουργία των κέντρων του εγκεφάλου και επιτυγχάνεται η αρμονική συνεργασία των δύο ημισφαιρίων που ελέγχουν τη λογική και τη διαίσθηση. Περισσότερο από όλες τις τέχνες, η μουσική ενεργεί πιο άμεσα στον εύπλαστο και ευαίσθητο κόσμο του παιδιού και το βοηθάει να εκφράσει τα συναισθήματά του συντελώντας έτσι στην ανάπτυξη μιας ισορροπημένης προσωπικότητας. Στο Αριστοτέλειο Κολλέγιο σκοπός μας δεν είναι να κάνουμε τα παιδιά μουσικούς. Τα βοηθάμε να αναδείξουν το ταλέντο τους στο τραγούδι ή στο παίξιμο μουσικών οργάνων ώστε να εκφραστούν μέσα από τη μουσική. Παίζουμε πολλά μουσικοκινητικά παιχνίδια έκφρασης, δραματοποιούμε τραγούδια και παραμύθια, γίνεται εξάσκηση στην ενεργητική ακρόαση διαφορετικών ειδών μουσικής, γνωριμία με τις οικογένειες των παραδοσιακών και λαϊκών οργάνων και των οργάνων της συμφωνικής ορχήστρας, κατασκευές μουσικών οργάνων με απλά υλικά, για να κατανοηθεί ο τρόπος παραγωγής του ηχητικού αποτελέσματος. Στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού οι μαθητές μαθαίνουν για τη ζωή και το έργο μεγάλων μουσικών προσωπικοτήτων. Τέλος εκφράζουν το μουσικό τους ταλέντο σαν μέλη των μουσικών συνόλων της χορωδίας και της ορχήστρας, συμμετέχοντας σε διάφορες εκδηλώσεις και φεστιβάλ.

Παιχνίδι-Δημιουργία-Μάθηση Οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης εργάστηκαν σε ομάδες εργασίας με θέμα «Δημιουργία ενός νέου συστήματος καταγραφής της μουσικής». Χρησιμοποιώντας φαντασία και δημιουργικότητα προσπάθησαν δοκιμάζοντας τις δυνάμεις τους να γίνουν εφευρέτες νέων ιδεών και αντιλήψεων στο μουσικό χώρο και να γράψουν μουσική με σύμβολα διαφορετικά από τα συνηθισμένα. Με μεγάλη χαρά παρουσιάζουμε ένα μικρό δείγμα της δουλειάς τους.

36

Σε φιλανθρωπική εκδήλωση για τα παιδιά του ιδρύματος «Άγιος Στυλιανός».

Σε επετειακή εκδήλωση του Δήμου Θέρμης για την 25η Μαρτίου συνοδευόμενοι από το ορχηστρικό σχήμα του Γυμνασίου μας.

Καλαντίσματα στον Μητροπολίτη Άνθιμο, αλλά και στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη.


5

ο Μαθητικό

Συνέδριο Πληροφορικής Για 5η συνεχή χρονιά διοργανώθηκε το Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, το οποίο ξεπέρασε κάθε προσδοκία σε συμμετοχές, με έναν αριθμό που πλησίασε τους 5.000 μαθητές, ενώ ο αριθμός των εργασιών άγγιξε τις 400. Η αξιολόγηση των εργασιών έγινε και με τη συνδρομή πανεπιστημιακών που πλαισιώνουν την κεντρική επιστημονική επιτροπή. 1.400 μαθητές με 150 εργασίες παρουσιάστηκαν τελικά στο Συνεδριακό Κέντρο «Καθηγητή Ν. Οικονόμου» του ΝΟΗΣΙΣ.

Το σχολείο μας ως ένθερμος υποστηρικτής των νέων τεχνολογιών συμμετείχε για τέταρτη συνεχή χρονιά, με 3 εργασίες: Α. Cyberbulling (Διαδικτυακός Εκφοβισμός) Η εργασία δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση για το νέο μέσο άσκησης εκφοβισμού, γνωστό ως διαδικτυακός εκφοβισμός. Συντάχθηκαν ερωτηματολόγια, που μοιράστηκαν στους υπόλοιπους μαθητές, τα αποτελέσματα των οποίων επεξεργάστηκαν στο excel και η παρουσίασή τους υλοποιήθηκε στο power point. Με την εργασία επισυνάφτηκε ένα video με αναπαράσταση του παραδοσιακού εκφοβισμού. Β. Ηλεκτρονικά Παιχνίδια Με συνεργασία μαθητών της Ε΄ και της Στ΄ τάξης δημιουργήθηκε η εργασία αυτή για να αναδείξει ότι η

ενασχόληση με τα πάσης φύσεως ηλεκτρονικά παιχνίδια αποτελεί μεν μια αγαπημένη και συναρπαστική δραστηριότητα των παιδιών, αλλά δεν παύει να κρύβει και δυσάρεστες συνέπειες, όπως ο εθισμός. Η σύνταξη της εργασίας έγινε στο power point, ενώ μοιράστηκαν και ερωτηματολόγια στους μαθητές του σχολείου των οποίων τα αποτελέσματα επεξεργάστηκαν στο excel. Μαθητές της Έκτης δημιούργησαν με το Scratch προγράμματα ηλεκτρονικών παιχνιδιών και animated comics για την αναπαράσταση του θέματος. Γ. Το Νερό Παντού… Η ευαισθητοποίηση των μαθητών της Έκτης τάξης για τη ρύπανση του νερού τους οδήγησε στη δημιουργία μιας ιστοσελίδας σε Webbly. Σ’ αυτήν γνωστοποιούν τις μορφές, τις αιτίες και τις συνέπειες της ρύπανσης του νερού, τις πολύπλευρες χρήσεις του στη ζωή των ανθρώπων και το φυσικό κύκλο του νερού. Εκτενής αναφορά με πληροφορίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό υπάρχει στην ιστοσελίδα για τις θάλασσες, λίμνες, ποτάμια και καταρράκτες της Ελλάδας. Το θέμα καλύφθηκε πολύπλευρα, με την ομαδικότητα που χαρακτηρίζει τους μαθητές μας, με αναφορές για το νερό στην Ιστορία και τη Μυθολογία, στις παραδόσεις και τη θρησκεία. Η ιστοσελίδα είναι εμπλουτισμένη με βίντεο, μουσική, δικά μας παιχνίδια και quiz. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας είναι http://aristoteliomaths.weebly.com/ Επιλέχτηκαν οι δύο από τις εργασίες μας. Η πρώτη εργασία για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια παρουσιάστηκε στην «Παιχνιδοχώρα», όπου οι μαθητές των υπόλοιπων σχολείων μπορούσαν να περάσουν και να παίξουν με τα παιχνίδια που δημιουργήσαμε. Η δεύτερη εργασία με θέμα το Νερό παρουσιάστηκε στην κεντρική σκηνή του ΝΟΗΣΙΣ με μεγάλη επιτυχία. Οι σύνεδροι, κος Μανουαρίδης και κα Ανανιάδου, συγχάρηκαν τους μαθητές και προσωπικά για την ευρηματικότητα και το δημιουργικό τους. 37


10 Χρόνια Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια στο Διαδικτύου Connect with respect! – Σύνδεση με Σύνεση Τον πρώτο δεκαετή επετειακό εορτασμό της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου τίμησε το σχολείο μας με μία εκδήλωση που διοργάνωσε η Δ’ τάξη δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές μας να γίνουν Πρεσβευτές της ημέρας. Την εκδήλωση παρακολούθησαν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί, ενώ η μαθηματικός κα Άννα Ζουρνά με τις συμβουλές και τις νουθετήσεις της κέντρισε την προσοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών. Τα θέματα που παρουσιάστηκαν ήταν: • Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο δημιουργικά και με ασφάλεια. • Προστασία των προσωπικών δεδομένων • Nomofobia (Η πανδημία του 21ου αιώνα που προκαλείται από το φόβο της έλλειψης του κινητού τηλεφώνου) • Εθισμός στο διαδίκτυο (Πώς θα τον εντοπίσεις – Συμβουλές) • Μανία με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια (εθισμός – συμβουλές αντιμετώπισης) • Θεατρικό “Η Μαιρούλα στο Internet”

Το φετινό σύνθημα της ημέρας ήταν “Connect with respect!”-“Σύνδεση με σύνεση”, κινητοποίησε σχολεία, δήμους, βιβλιοθήκες, πανεπιστήμια, πολιτιστικούς φορείς, ραδιοφωνικούς σταθμούς, εταιρίες και ιδιώτες να δράσουν ως Πρεσβευτές και να πολλαπλασιάσουν το μήνυμα με διάφορες δραστηριότητες. Για πρώτη φορά φέτος συμμετείχε και η Γ΄ δημοτικού με τη δημιουργία πόστερ, το οποίο εστάλη στο Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου και στη Δράση Ενημέρωσης Saferinternet.gr. Το πόστερ αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα των Πρεσβευτών saferinternet.gr αλλά και παρουσιάστηκε στο επίσημο συνέδριο, σε μορφή “γκαλερί” σε μία ειδικά μεγάλη οθόνη στο φουαγέ, που έλαβε χώρα στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013 στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 320 σύνεδροι.

Για δεύτερη χρονιά συνεχίσαμε την έκδοση της ηλεκτρονικής εφημερίδας με τους μαθητές της Ε’ τάξης. Με αυτή τη δραστηριότητα βοηθήσαμε τους μαθητές μας να εκφράσουν τις σκέψεις τους πάνω σε διάφορα κοινωνικά θέματα και να περιγράψουν γεγονότα που συμβαίνουν γύρω τους. Οι μαθητές ασχολήθηκαν με θέματα λογοτεχνικά, κοινωνικά προβλήματα, παραδοσιακές συνταγές, εποχιακές γιορτές, θέματα υγείας, καθώς και δραστηριότητες του σχολείου. Έτσι με βιωματικό τρόπο και αποδεσμευμένοι από το σχολικό βιβλίο κέρδισαν τη μάθηση. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε μέσα από το Διαδίκτυο, περιοδικά, εφημερίδες και συνεντεύξεις. Όλα αυτά υλοποιήθηκαν ma t με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, την οποία το σχολείο μας έχει thn po s ews2 g υιοθετήσει ένθερμα. 012.blo

.co m

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΑ ΝΕΑ: η διαδικτυακή εφημερίδα της Ε’ τάξης

Για πρώτη φορά φέτος η Google οργάνωσε τον διαγωνισμό Doodle 4 Google για το καλύτερο λογότυπο με θέμα «Η Ελλάδα μου». Ο διαγωνισμός ήταν ανοιχτός για όλους τους μαθητές της Ελλάδας από 6 ως 18 ετών, στον οποίο ζητούσαν να σχεδιαστεί ένα doodle που να αντικατοπτρίζει την άποψή τους για την Ελλάδα. Παρόλο που το σχολείο μας δεν προκρίθηκε στην επόμενη φάση (δηλαδή στα 60 καλύτερα έργα από όλη την Ελλάδα) θέλουμε να συγχαρούμε τους μαθητές και τις μαθήτριές μας που ανταποκρίθηκαν με πολύ ενθουσιασμό στο διαγωνισμό. Λάβαμε συνολικά 150 έργα! Μερικά από αυτά βλέπετε στις φωτογραφίες.

38

Doodle 4 Google


Σεμινάρια Γονέων Μια Ακόμα Πρωτοπορία του Σχολείου μας

Το Αριστοτέλειο Κολλέγιο, πάντα πρωτοπόρο, δημιούργησε φέτος μια νέα πύλη εκπαίδευσης και επικοινωνίας με την έναρξη σεμιναρίων για γονείς και κηδεμόνες μαθητών του. Σ’ αυτή την απόφαση οδήγησε αφενός η θέληση και το ενδιαφέρον των γονέων για απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής και αφετέρου η ανάγκη για προστασία των παιδιών και για συνεργασία μαζί τους, ώστε να επιτευχθεί κοινή πορεία στα μονοπάτια της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» κάνοντας σωστή χρήση των ανεκτίμητων εργαλείων της. Από την εμπειρία μας γνωρίζουμε ότι η απαγόρευση, ο αποκλεισμός και η καχυποψία στις νέες τεχνολογίες δεν συνιστούν λύση. Γι’ αυτό και στα σεμινάρια διδάσκεται η χρήση των νέων μέσων με σύνεση, κριτική σκέψη και συνεπώς με ασφάλεια. Εκτός από τα προγράμματα της Microsoft που διδάσκονται κάθε Τρίτη στις 9:30-11:00 π.μ., μεγάλη έμφαση δίνεται στις μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιούν οι γονείς, για να παρέχουν ασφάλεια στα παιδιά, όταν μπαίνουν στο Internet: κλείδωμα ιστοσελίδων, κατέβασμα antivirus κ.ά. Στη διάρκεια των σεμιναρίων επικρατεί ευχάριστο κλίμα και οι συμμετέχοντες προσέρχονται ανελλιπώς με θετική διάθεση και ενθουσιασμό. Αναφέρουν δε ότι με τη συμμετοχή τους στα σεμινάρια έμαθαν πράγματα που τους βοήθησαν να έρθουν πιο κοντά με τα παιδιά τους, να καταλάβουν τη «γλώσσα τους» και να σερφάρουν παρέα στο Internet με ασφάλεια.

Με τα χείλη των …γονιών Μια ξεχωριστή χρονιά, εφόσον πήρα αρκετές γνώσεις! Ερχόμουν με μεγάλη χαρά. Άρχισα να αποκτώ περισσότερη άνεση με τον Υπολογιστή, να βρίσκω κάτι που θέλω μόνη μου χωρίς βοήθεια. Είναι ένα μεγάλο δώρο αυτό που μου πρόσφερε το σχολείο. Φιλίτσα Κασιμάτη (Μητέρα Σπύρου & Κωνσταντίνου Κασιμάτη)

Ευχάριστα και πολύ χρήσιμα αποδείχτηκαν τα μαθήματα Η/Υ. Μάθαμε ουσιαστική χρήση του computer και πώς μπορούμε να μεταφέρουμε τη σωστή χρήση του στα παιδιά μας, αλλά και σε γνωστούς και φίλους. Τσακμάκη Παναγιώτα (Μητέρα Σαλμά Λευκοθέας)

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διεύθυνση του Αριστοτελείου Κολλεγίου για τη διοργάνωση των μαθημάτων πληροφορικής για εμάς τους γονείς. Η διάθεση, η υπομονή αλλά και το χαμόγελο της κας Αρετής μας βοήθησε στο να είναι τα μαθήματα αυτά όχι μόνο πολύ ευχάριστα αλλά και αποδοτικά. Χρύσα Σπυρούδη (Μητέρα Ισμήνης Λαγουτάρη)

Απρόσμενη αλλά και ευχάριστη έκπληξη η διοργάνωση από το σχολείο μας μαθημάτων πληροφορικής για γονείς. Έδωσαν τη δυνατότητα εκτός από την εντρύφηση στην πληροφορική, να δημιουργηθούν και φιλίες ανάμεσα στους γονείς. Κατερίνα Αδάμ (Μητέρα Ιακωβίδη Άγγελου)

Τα μαθήματα πληροφορικής αποδείχτηκαν όχι μόνο χρήσιμα αλλά και μια ευχάριστη εμπειρία. Ακόμη μας έδωσαν το κίνητρο να ασχοληθούμε με μεγαλύτερη σοβαρότητα και ευχέρεια μ’ αυτό που ήδη τα παιδιά μας γνωρίζουν να χειρίζονται τόσο καλά. Αθανασία Μουσκεφτάρα (Μητέρα Παρασκευά Κοτινάκη)

Ευχαριστούμε πολύ τη διεύθυνση του Αριστοτελείου Κολλεγίου και την κα. Αρετή για την ευκαιρία που μας έδωσαν να

μάθουμε τόσο χρήσιμα πράγματα πάνω στους Η/Υ. Νιώσαμε πάλι μαθήτριες κάνοντας μαθήματα σ’ ένα ευχάριστο περιβάλλον! Ελπίζουμε να συνεχίσουμε και του χρόνου … ώστε να μπορέσουμε να σταθούμε δίπλα στα παιδιά μας που οι γνώσεις τους στους υπολογιστές τρέχουν τόσο γρήγορα! Μαρία Μπαρμπουνάκη (Μητέρα Θωμά)

Ένας κύκλος μαθημάτων στους υπολογιστές τελείωσε, γιατί κάθε ωραίο τελειώνει γρήγορα. Δεν είχα κάποια ιδιαίτερη επαφή με τους υπολογιστές πριν παρακολουθήσω τα μαθήματα στο Αριστοτέλειο Κολλέγιο. Τώρα μπορώ να βρίσκω και να κάνω πράγματα που μέχρι πριν δεν μπορούσα, επίσης μπορώ να ελέγχω το παιδί μου. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δόθηκε. Κατερίνα Καλυβιώτη (Μητέρα Αγγελικής Κιζιρίδου)

Πριν παρακολουθήσω τα μαθήματα της πληροφορικής δεν είχα ιδέα. Τώρα τελειώνοντας η χρονιά τουλάχιστον βρίσκω τις συνταγές για τα φαγητά και τα γλυκά που θέλω, τον καιρό και λίγα πράγματα ακόμη. Ουρανία Κότογλου (Μητέρα Κωνσταντίνου)

Η οργάνωση του τμήματος υπολογιστών για γονείς ήρθε σαν άμεση απάντηση στην επιθυμία των γονέων να μάθουν και αυτοί κάτι παραπάνω. Η ανάγκη μας εκπληρώθηκε με το παραπάνω. Ευχαριστούμε πραγματικά το σχολείο και την Αρετή που προσθέτοντας άλλη 1 ½ ώρα στο πρόγραμμά της ακούραστα μας δίδαξε με τον πιο ευχάριστο τρόπο. Φρόσω Χατζησταύρου (Μητέρα Ιωάννη & Νίκου Σαμπροβαλάκη)

39


Η αγγλική γλώσσα στο δημοτικό Κάθε μέρα Αγγλικά σ΄όλες τις τάξεις με δυνατότητα απόκτησης πτυχίου από την Γ’ Δημοτικού χωρίς εξωτερικά φροντιστήρια If we could make our dream school, what would we do? What would the building look like? The methods? The teachers? Technology? The mission? …does it need to be a school, or should it be a boot camp for designing the perfect joba… futures… life? We, the pupils of the 3rd, 4th, 5th and 6th Grades of Aristotelio College Primary School, welcome you to our vision of a dream school.

I cannot teach anybody anything. Ι can only make them think.

Αν μπορούσαμε να δημιουργήσουμε το σχολείο των ονείρων μας, τι θα κάναμε; Πώς θα ήταν το κτίριο; Οι μέθοδοι; Οι εκπαιδευτικοί; Η τεχνολογία; Ποια η αποστολή; … θα ήταν ένα σχολείο, ή ένα κέντρο εκπαίδευσης και σχεδιασμού του τέλειου επαγγέλματος… του μέλλοντός μας… της ζωής μας; Εμείς, οι μαθητές των Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεων του Αριστοτέλειου Κολλεγίου Δημοτικού Σχολείου, σας καλωσορίζουμε στο σχολείο των ονείρων μας.

Δεν μπορώ να διδάξω τίποτα σε κανέναν. Μπορώ μόνο να τους κάνω να σκεφτούν.

Socrates (Ancient Greek Philosopher, 470 BC-399 BC)

The Sea How much I would like Τhe sea to be my school Shells as notebooks Boats as school buses Fish as teachers

Starfish as erasers Stones with squid ink as pencils Rocks as desks Seaweed as boards Corals and eels as lights John Vetos

In my dream school there will be big football and basketball stadiums, and also a tennis pitch. There will also be a swimming pool with a diving board, and the school will be built by marble and stones. In my dream school there will be no mathematics, and the students will have a tablet and a digital board to do their homework on. The teachers will be replaced by robots and there will be special 3D glasses that will let children surf on the internet. The purpose of this school is to be a simple one, but later in life children are going to have a good job. Marios Gerontidis My dream school is a music school. It has got a special building with all the musical instruments and the children can learn to play the guitar, the violin, the piano, the drums or the flute. It has got a big yard to play in and a small garden where the children can grow vegetables and fruit. Also, there is a computer room, a small theatre for our performances, and a storage place for recycling material. We will collect paper, cans, glass and plastic there. Finally, my dream school is near a green field and every day we’ll play there. Thanasis Katsikis D My dream school, I want it to be a big school. It has got a lot of girls and teachers and we learn horse-riding and dancing! Sometimes on Saturdays we can have horse-riding and dance shows! In the morning we go to school at nine o clock. I want to be able to take with me cats and dogs and horses at school. I want my school to be pink and purple. I want to listen to a lot of music. We do beautiful homework there. I like this school! It is my dream school!!! Catherine Bethava

40

Dream On The school of my dreams Is where idyllic life begins. It saves daylight and sunshine What simple things! Pure feelings and pure thoughts The features of light are taught Rather than night’s darkness Of the mind and soul. I’m not so sure if you are sure That it is a series of monologues. Talk, Listen, Befriend Fear not, learn life to the end! Dreams are secrets that we keep For you and me and life-to-be. Ideas suppressed, Stories untold Dream on, it’s poetry after all! Elena Triantafillidi

I really like my school. But I have an idea for the ideal school. It will be a huge building with many classrooms full of computers. The outside space with be full of flowers and trees! The teachers will be the same, but lessons will be made in a different way. We will be eating in a big room, all the schoolmates together. There will be some robots which will be responsible for the right function of the school. They will be something like guards. This is how I imagine the ideal school. Phillip Kostaris

The school of my dreams would be, in my opinion, the one where this famous Plato’s affirmation was well appreciated: “Do not train a child to learn by force or harshness; but direct them to it by what amuses their minds, so that you may be better able to discover with accuracy the peculiar bent of the genius of each”, and where every and single child would welcome these words “Listen, my child to the words of the wise and heed the advice of the righteous.” Elsa M. Zorpidou My dream school doesn’t look like today’s schools at all. It will be hi-tech. The building will be made of glass. All the objects will start automatically by pushing a button or by voice. The outside area will be full of spaces for sports. Teachers will be replaced by robots and the lessons will be taught only by computers. All these changes will be for our own good so that we will be prepared for the perfect jobs in the future. I don’t know if it is the right thing but I hope it will be for the best. Alexander Kostaris

Most children love sugar, so the perfect school for me would be a “Candy School”. The “Candy School” would have chocolate walls and lollipops all around. The teachers would wear colorful clothes and they would be kind and friendly. They would also give special sweets and marshmallows to children as treats when they do well at their homework. In addition, the teachers would teach new things through singing and dancing. All the pupils would be divided into groups according to their interests and they would study while playing games. I’m sure all the children would be excellent pupils. Maria Chatziasteriou


I want have a beautiful school, my dream school. Its name is SUPER SCHOOL and I want it to have a swimming pool. There are electronic desks. There are musical instruments and each class gets a present every month. All pupils go outside and play in the playground for hours. It has a room with games. It has a cinema room, where you eat popcorn, ice cream and tasty chocolate cake. It has a room with pets and you can have the animal you want. The school uses methods of magic and I want the building to be like Harry Potter’s castle. Finally, I want to be a witch and fly with my broom. Catherine Antonopoulou ♫♥My dream school♥♫ I want my dream school to be huge like a palace. I don’t want school buses. I dream of carriages. I want only women teachers. I dream of i-pads instead of books. I want many classrooms, some of them without desks, but with a lot of space for dancing. I would like many trees and flowers in the garden. I also want many animals, horses, cats and dogs. I am not sleeping… I want this school! Drampa Charis My dream school has large colourful classrooms with interactive whiteboards. It has playgrounds with trees and flowers, football fields, trees and a pool. Also there is a gym, a music room with piano, guitars, violins and a library. We go on a lot of field trips.The teachers love children, understand and help them. All the children are good friends and they are happy with their school. Konstantinos Stamkopoulos The school of my dreams is very different from the one I attend now. It isn’t on earth. It is in space. The classroom is a spaceship and the pupils have computers on their desks. The place is very modern and the teachers have robots to help them. There aren’t any school boards because the teachers write on a computer. It is an unusual place full of technology. My dream school is special for me because I learn new things there and also helps me to become a better person. Antony Markoudis

Childhood is the best in period one’s life. So if I was a head mistress of a school, my first attempt would be to make students’ life in school more fun and I would call it “MAGIC GREEN SCHOOL”. The school would have no walls, it would be in the forest and made of wood. I would let the kids enjoy themselves and do all of their homework at school, not at home. I would open a Counseling Committee where the kids could consult specialists about their problems. Children would learn not from heavy textbooks, but from interactive teachers and natural surroundings. Nastasia Gounari I don’t like going to school so much, like billions of children in the world. But if I was a magician, I would change it! 1. I would replace mathematics with computer games. 2. I would replace creative writing with gymnastics. 3. Also I would replace the French/German lessons with Italian/Spanish lessons. This is the school of my dreams. I want to attend this school. But I would like to have the same teachers and the same classmates. Teo Mantis I would like the school to be a place of fun. I want the school to have: • A pool which we, pupils, can swim in every day. • Ice creams! Every child loves ice creams! • Also, I’d love to play every day rather than have lessons. • And in the computer lessons we’d always play. In the past, school was worse! Pupils didn’t have pencils or pens to write with. It was too hard! So, today’s students don’t want to be in the past school or the present school. They want to be in the future school. Anna Mantsi My dream school is made ​​of chocolate and there is a big garden which is made ​​of ice cream with magic animals. We walk on roller skates because the floor is frozen. The teaching methods are more fun than they are now and we don’t have homework. Also, every time we see a country in a book, Pegasus comes to us and takes us to that country… The teachers are funny and relaxed with us, they show us many movies and we play many interesting games. We focus more on theatre and art. That would be a lovely school that everyone would want to have lessons in! I say, start from tomorrow! What do you say? Kelly Tasoulidou and Angela Gkrozoudi

The school of my dreams is not very big, but it is very comfortable. It has many beautiful classrooms, with TV, computers and other modern conveniences. The classrooms are decorated with many in­ teresting pictures. All the tables are new, com­fortable. In the classroom I want to see big bookcases with many interest­ing books and magazines. The corridors in our school are very bright. On the ground floor there is a beautiful park. The pupils walk there every day during the breaks. There are many beautiful birds. We listen to music there. In the school yard there is the biggest swimming pool and the school’s stadium, with training machines and background music. Chris Kogkolidis

My school is very good. But the school of my dreams is a beautiful building with a tennis court and many other sports fields. The teachers are very intelligent. In the playground there is a garden with flowers. The school has got an amusement park and a zoo. The students do not have books but laptops. In the school we can have our pets. Because the school is huge, we ride horses. There are no school buses but a school aeroplane. In the end the school has got a skiing centre. This is my favourite school and I like it very much!!! Marialena Poulka My dream school will have a big garden. Here, there will be many games. The building will be very big. There will have loads of classes and many teachers. There will be a special class, a class full of computers. The headmaster will be me and I will do lessons too. It will be a very good school! Thanasis Katsikis ST When I think of my dream school, my mind is filled with images taken from a modern fairytale. As far as the facilities are concerned, what I have in mind is a medieval building surrounded by greenery somewhere in the outskirts. I wouldn’t prefer common methods of teaching. What I would really like is a lesson adjusted to the modern needs with the use of computers available to every student. I wouldn’t change the presence of teachers either, whose role is crucial for the preservation of human contact. All in al,l my dream school would be a place where students could gain knowledge and shape an integrated character. George Markoudis My dream school is big and has got a huge yard. It has got a football pitch, a basketball court and a fun park too. The building is fantastic. It reaches up the sky, it has amazing paintings and it is colourful. The classrooms on the first floor are big, some other rooms are small and some of them are beautiful. The classrooms on the second floor are magical, sunny and they have a lot of books. Each classroom has got computers, a huge interactive board and a whiteboard. The teachers are smiley, friendly and kind-hearted. ΜΥ DREAM SCHOOL IS MY SCHOOL! Angel Iakovidis Adam

My name is Julia. I am a pupil at Aristotelio College primary school. I am eight years old. My dream school is very good. My dream school has got good teachers. It has got classes with one pupil each and it has got a computer in each class! My own school has got a computer in each class! My dream school is on a big cloud in the sky! And the pupils fly too!!! My teachers are Ms. Areti, Ms. Georgia, Ms. Melina, Ms. Despina and Ms. Iosifina. These are my teachers in my school and in my dream school too! I love my teachers. THAT IS MY DREAM SCHOOL, WHICH IS MY SCHOOL! Julia Ivanova

My dream school is an athletic school. Athletes only attend this school, which has three floors. Each floor will have modern technology, and on each floor there will be a foreign school. On the first floor there will be the German school, on the second the American school, on the third the Greek school. There will be an amazing outdoor gym, tree basketball mini-courts, one football pitch and a 200metre tartan. There will also a park with a little lake with ducks and an indoor 50 metre-swimming pool. All of the teachers will be nice and their teaching methods will be super and not hard. Panagiotis Papadopoulos My dream school is a place where any kid would feel great. My dream school would have a large library, where children could go and borrow books. It would have sports and all kids would practise. I want my dream school and its teachers to truly believe in their pupils, to trust them, to inspire them with the immortal fire of virtues such as courage, honesty, hope and friendship. My dream school is a place where talent is the key and it is full of happy teachers and happy students. Angela Stamati When I think about my school I believe that a lot of things could change. For example, the building could become bigger and we could paint it with better colours. We could build extra classrooms. The teaching methods should change and become more practical and not so theoretical as they are today. This means that the teachers should explain everything more carefully and answer all our questions. Technology is an important part of school today and this is the case because computers are used everywhere today so more computer courses are needed. Giota Spyridopoulou If I could build my dream school, I would make many changes. I would like a big football pitch, a basketball court and an indoor theatre. I would like the teachers not to be so strict and to tell us few and easily understandable things. I would like them to be more generous, polite and funny. As for the technology I would like us not to have books but computers instead. The ulterior mission would be not just to create a simple school but to create a place where students could have fun, gain more knowledge and design their future, helping them to find the job that is the best choice for them. Anastasis Mangklaras

My dream school is a beautiful school for me. It‘s a big building with a little door on the roof and there are big windows. The roof is red and big and the windows transparent. The grass is green and very thick and the beautiful flowers are decorating the big yard. In my dream school there aren’t any lessons. The pupils are learning how to fly up to the clouds. The teacher is Mr. Sun and the pupils must listen to him so they can fly. Ah, it’s a super school! Chrysafis Chatzikontantinou

41


Η γαλλική γλώσσα Καλή αρχή από την Γ’ τάξη! Bon commencement pour la classe de troisième! Από τον Σεπτέμβριο του 2012 οι μικροί μας μαθητές της τρίτης τάξης, έχουν πλέον την ευκαιρία να διαλέξουν μία ξένη γλώσσα, είτε τα γερμανικά είτε τα γαλλικά. Αυτή η απόφαση του σχολείου έχει σαν αποτέλεσμα τα παιδιά να εξοικειώνονται από μικρή ηλικία στην εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας που πραγματοποιείται μέσα σε ένα κλίμα αρμονίας και χαράς. Η διδασκαλία των γαλλικών στην τρίτη δημοτικού βασίζεται στην προφορική επικοινωνία και επιτυγχάνεται μέσα από το παιχνίδι, τη ζωγραφική, το τραγούδι και άλλες ευχάριστες παιδαγωγικές μεθόδους. Στην τετάρτη και στην πέμπτη τάξη δίνουμε την απαραίτητη βαρύτητα στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου, της γραμματικής και την απόκτηση ευχέρειας στον προφορικό και γραπτό λόγο. Τέλος η διδασκαλία στην Έκτη τάξη βασίζεται στην προετοιμασία για τις εξετάσεις PRIM DELF και DELF. Το μάθημα εμβαθύνει ακόμη περισσότερο στο λεξιλόγιο, στη γραμματική, στην κατανόηση προφορικών και γραπτών κειμένων και στην παραγωγή αυτών. Αυτή η προετοιμασία αποτελεί σημαντική βάση για την εισαγωγή στο γυμνάσιο.

Depuis septembre 2012, nos petits élèves de troisième on maintenant la possibilité de choisir une deuxième langue soit l’allemand où le français. Cette décision prise par notre établissement à donné un coté encore plus positif à l’apprentissage d’une langue seconde. Le contenu du cours en troisième est basé sur l’apprentissage en communication orale, en utilisant le jeu, le dessin, les chansons etc.En quatrième et en cinquième, nous donnons l’énergie nécessaire sur le vocabulaire, la grammaire, la communiction orale et écrite. L’apprentissage de la langue se fait dans une armonie joyeuse et chaleureuse. Le passage en sixième est basé sur la préparation pour les examens PRIM DELF et DELF. Le cours est concentré sur les apprentissages de vocabulaires, de grammaire de compréhension orale et écrite ainsi que de production orale et écrite.Cette préparation est aussi un support important pour la préparation à l’entrée au collège. Voici quelques travaux présentés par nos élèves:

Ορίστε ορισμένες εργασίες των μαθητών μας:

Το μάθημα των Γαλλικών είναι μια όμορφη εμπειρία για τους μικρούς μαθητές! Η μέθοδος διδασκαλίας δημιουργεί θετική στάση προς τη γαλλική γλώσσα! Τα παιδιά ΔΕΝ χρειάζονται φροντιστήριο ή ιδιαίτερα μαθήματα. Για το ταξίδι στον μαγικό κόσμο της Γαλλικής γλώσσας όλα τα εφόδια που χρειάζονται δίνονται στο σχολέιο!!! 42


Η διδασκαλία της γερμανικής Γλώσσας Το Αριστοτέλειο Κολλέγιο, το οποίο, διαπλάθει ακούραστα τους μικρούς μαθητές του θέλησε να πρωτοπορήσει και στον τομέα των ξένων Γλωσσών για άλλη μια φορά. Κατανοώντας λοιπόν το ρόλο που διαδραματίζουν οι ξένες γλώσσες στη μόρφωση αλλά και την επαγγελματική αποκατάσταση των μαθητών ενέταξε από φέτος και στην Γ’ Δημοτικού τη διδασκαλία των Γαλλικών/Γερμανικών. Έτσι, το σχολείο μας, πρωτοπόρο σε καινοτόμες δράσεις, έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές να έρθουν σε επαφή και με τη δεύτερη ξένη γλώσσα (Γαλλικά/ Γερμανικά) από τις πρώτες κιόλας τάξεις του Δημοτικού. Με τις σύγχρονες οπτικοακουστικές μεθόδους διδασκαλίας, τη χρήση των διαδραστικών πινάκων, το πλούσιο διαδραστικό υλικό των βιβλίων και την επανάληψη των σχολικών δραστηριοτήτων μέσω της πλατφόρμας e-learning, οι έμπειροι και εξειδικευμένοι καθηγητές των ξένων γλωσσών πέτυχαν την εξοικείωση των μαθητών με τη γλώσσα και την αγάπη τους για αυτήν. Η διδασκαλία μεθοδεύτηκε και το μάθημα εμπλουτίστηκε με ποικίλες και έξυπνες δραστηριότητες, όπως το τραγούδι, δραματοποιήσεις από τους μικρούς μαθητές και παιχνίδια. Με τον τρόπο αυτό, η διδασκαλία καθίσταται μια γοητευτική επικοινωνία, ένα συναρπαστικό και δημιουργικό παιχνίδι, το οποίο οδηγεί στην αφομοίωση και βαθιά κατανόησή της γλώσσας. Οι μαθητές επεξεργάζονται ποικίλες θεματικές περιοχές και καταστάσεις που σχετίζονται με την καθημερινότητα. Μαθαίνουν να παρουσιάζουν αρχικά με απλές προτάσεις τον εαυτό τους στη γερμανική γλώσσα, την οικογένειά τους και το σπίτι τους, τα χόμπι και τα γενέθλιά τους και σύντομα είναι σε θέση να αποστέλλουν ένα e-mail και να ζητούν ένα φίλο για αλληλογραφία. Αργότερα μάλιστα είναι σε θέση να μιλήσουν για το πρωινό τους, για τις διακοπές τους, τον υπολογιστή τους και πολλά άλλα θέματα, που τους βοηθούν να εξοικειωθούν με τη γερμανική γλώσσα σε θέματα καθημερινότητας. Μέσα από πλούσιο διαδραστικό υλικό γνωρίζουν καλύτερα τη Γερμανία και πιο συγκεκριμένα τα ήθη, τα έθιμα, τη Γεωγραφία και τα ιστορικά στοιχεία και μ’ αυτόν τον τρόπο τα παιδιά εμπλουτίζουν εκτός από τις γνώσεις τους και το λεξιλόγιό τους. Στην έκτη τάξη του Δημοτικού οι μαθητές είναι ήδη σε θέση να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου Fit in Deutsch 1 (Goethe Institut). Ichstehemorgensum7.00Uhrauf.Ichfrühstückeschnellund meineGeschwisterundichfahrenmitunsererMuttermitdem AutozurSchule. Um 8.45 Uhr fängt die Schule an und um 14.15 Uhr geht sie wiederzuEnde.Um16.00UhrkommeichnachHause.Dagibt esendlichMittagessen!  Von17.00Uhrbis19.00UhrmacheichmeineHausaufgaben. IchtrainierejedenTagvon20.00Uhrbis21.00Uhr,weilicheine Leistungssportlerinbin.IchbinSchwimmerin.Dasfindeichtoll aberanstrengend,weilichaucheineguteSchülerinseinwill. Um22.00Uhrgeheichtotmüdeschlafen.  YroManolakoglouͲKlasse6b

NiikkoollaaȠȠss»» Aggiiooss N Haanntthh A mpp vvoonn H Sommeerrccaam w üübbeerr ddeenn Somm ««IInntteerrvviieew iotis! ren. --H Haallloo,,PPaannaaggiotis! Niikkoollaaoossffaahhren. AggiioossN HaanntthhiinnA mppvvoonnH --H Sommeerrccaam Haallloo,,PPaauull!! meerraauuffddeenn Somm n Somm mööcchhtteeddiieesseen Som --D Duu,,iicchhm dorthiinnffaahhrreenn!! mööcchhtteeaauucchh dorth waass!!IIcchhm --N Naassoow aa?? d l a m n d i l e a n m o n h i c e s n u o --W hren doorrtthhiinn.. Waarrssttddu sch Somm meerrsseeiitt66JJaahren d --JJaa,,iicchhffaahhrreejjeeddeenn Somteht ihrrddoorrttaauuff?? Uhhrrssteht ih wiieevviieellU mw --A auf. Allssoo,,uum mhhaallbbaacchhtt auf. den Moorrggeennuum --W Wiirrsstteehheennjjeeden M tarten ggiibbtteessddaa?? WeellcchheeSSppoorrtartenall, Fußßbbaalll uunnddV --G Guutt..W Voollleeyybbaalll.. u Koorrbbbba l, F wiirrK --D Daassppiieelleennw oorrtt?? p S r e ß p u S a . r a e d ß u r a h i a t d maacchht ihr Kaannuuffaahhrreenn. --U waassm Unnddw meennooddeerrK mm wiim Meeeerrsscchhw mM rt einffaacchhiim --M Maannkkaannnnddoort einAbendd?? Spiele.. m Aben maacchhttiihhrraam --W d wir ssppiieelleennvviieellee Spiele Waassm wir innssTThheeaatteerruunnd wir --A Abbeennddggeehheenn wir it ihr? mA Am Uhhrrsscchhllaafft ihr? --U wiieevviieellU mw Um hin! Uhhrrnnaacchhttss.. --U meellffU Um meessiicchheerrddaahin! t!!! mm t! Also iicchhkkoom Güüttee!!SSoossppäät! Alsdoort eiinneew --D nderscchhöönneeZZeeiit!!! meeiinneeG Duum gst duu dort e wuunders Daannnnvveerrbbrriinngst d --K Kllaassssee!!D Kllaassssee66bb pouloss--K PPaannaaggiioottiissPPaappaaddoopoulo

ien! Endlich Fer Ball le mit dem men. Ich spie und schwim Meer fahren ans ich ert. ien will nate lang dau Mo In meinen Fer gern aus. i dre er , weil lafe spielen im Sommer e Bücher. und ich sch , am Strand gsferien sind viel Meer fahren Meine Lieblin am Computer und lese schlafen, ans n 6a Ich spiele ger Computer spielen, aus sikis – Klasse en, Thanasis Kat . Ich will reis men wim ch sch und natürliE-Mail Hallo Denis MeineFamilie und inVateristGrieche in10Jahrealt.Me nd iovanoudiundichb chenlandgeborenu IchheißeMelinaG chin.IchbininGrie r und riechin.IchbinGrie Bruder. Mein Vate n eine und  meineMutteristG  eine Schwester nten,Cousins, habe l,Ta Ich Onke . iele hsen aufgewac Sohabe ichv e ngroßeFamilien. n. Ich treffe mein meineMutter habe geliebten Großelter viele rlich auch meine Deutschland und Cousinen und natü andte wohnen in  oft, aber viele Verw Verwandten sehr nland. MeinVater wohneninGrieche

Ich habe

MeineMutter

IchMein Comp uter

puter in me inem Zim

mer.Ich sch Im Intern ate ihn an. et kann ma n viele Inf Hausaufg ormatione aben und n finden. ich drucke So suche sie aus. ich manch e meine Ich suchen nach Inform ationen übe r verschied enen Them enbereich en. Am Woche nende spi ele ich Com puterspie le Ich erhalt e E-Mails von meine n E-MailFreunden Ichhöre und ich bea Musik und ntworte sie mit meine . m Webca m kommu niziere ich mit meine n Freunden.

MeineSchwestereinen Com

MeinBruder

Es geht mir gut. Und dir? Mein Name ist Alex andros und ich wohne in Thessal oniki. Ich bin 10 Jahr e alt. Ich habe viele Hobbys. Ich höre Musik, ich spiele Fußball und Basketb Ich spiele auch gern all. Computer. Maile mir Alexander

Rollenspiel

Wie ist dein Name? Mein Name ist AlexAntwortaufeineEͲMailander.

Mit dem Computer kann ich dru cken, spiele Aber wei n,Musik hör l ich nicht en, chatte ständig sur n………. fen darf, mache ich endlich den Manos St Computer athakis Kla aus. sse

ierteKlasse

i–V MelinaGiovanoud

6a

HalloDennis,

    

geht mir auch gut. Ich ich heiße Lefkothea. Es inneunJahrealt. Ich wohneinThessaloniki.Ichb s. Ich fahre Rad und ich habe auch viele Hobby ketballundichhöre hBas leauc hspie reitegern.Ic  gernMusik. irbald! Ichhoffe,duschreibstm VieleGrüße, Lefkothea

Meine Familie Ich bin Jannis und ich bin 10 Jahre alt. Mein Vater ist Grieche und meine Mutter auch. Ich bin… nun ja, ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich einfach ein Europäer. Ich habe eine Schwester. Sie ist vier Jahre alt. Mein Vater und meine Mutter haben eine große Familie. So habe ich viele Onkel, Tanten, Cousins, Cousinen und natürlich auch meine geliebten Großeltern. Ich treffe meine Verwandten sehr oft, denn die meisten wohnen im gleichen Dorf wie wir.

4a) (LefkotheaSalmaͲKlasseHans Vetos- 4. Klasse 

43


100% επιτυχία στις εξετάσεις για απόκτηση πτυχίων στην Αγγλική γλώσσα! Οι μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού τόλμησαν και σημείωσαν και πάλι φέτος 100% επιτυχία στις εξετάσεις Αγγλικών του Cambridge ESOL. Η καθημερινή διδασκαλία των ξένων γλωσσών από καταρτισμένους καθηγητές σε αίθουσες εξοπλισμένες με διαδραστικούς πίνακες, τα μαθήματα ειδικής προετοιμασίας για τις εξετάσεις (κατά τα απογεύματα και Σαββατοκύριακα, αποκλειστικά στο σχολείο) και η συνέχιση των μαθημάτων στο σπίτι μέσω του ψηφιακού σχολείου (e-learning) αποδίδουν καρπούς. Οι εξετάσεις Αγγλικών του Cambridge ESOL διενεργούνται στις εγκαταστάσεις του Αριστοτέλειου Κολλεγίου σε άριστες συνθήκες, με επαγγελματική ακεραιότητα και ασφάλεια. Η επίτευξη θετικής ανταμοιβής στα πρώτα στάδια μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη στάση των μικρών μαθητών απέναντι στην εκμάθηση γλωσσών. Στο Γυμνάσιο-Λύκειο οι μαθητές μας προχωρούν στην απόκτηση τα λοιπών πιστοποιητικών του University of Cambridge ESOL: PET, First Certificate, Advanced, Proficiency, τα οποία αναγνωρίζονται από κρατικές υπηρεσίες και επαγγελματικούς φορείς. Οι μαθητές παρέλαβαν τα πτυχία Starters, Movers, Flyers και ΚΕΤ του Cambridge ESOL από το διευθυντή κ. Β. Γκροζούδη, τον υποδιευθυντή κ. Γ. Τσολακίδη και την υπεύθυνη καθηγήτρια του Τμήματος Ξένων Γλωσσών κ. Γ. Σαφούρη. Congratulations on your success, young learners! Keep up the good work!

Πτυχία αγγλικών & πληροφορικής

Απονομή πτυχίων πληροφορικής

Ένα μικρό πανηγύρι η απονομή των πτυχίων πληροφορικής Cambridge. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και η κα. Κασσαπίδη Μαρία - συγγραφέας του βιβλίου που διδάσκουμε και αντιπρόεδρος της Vellum, η οποία είναι μοναδικός αντιπρόσωπος του University of Cambridge στην Ελλάδα. Η κ. Κασαπίδη ήρθε από την Αθήνα ειδικά για την απονομή των πτυχίων μας. Μίλησε στα παιδιά με τον δικό της μοναδικό τρόπο, τόσο προσιτό στους μαθητές, και τους συμβούλεψε για τη σωστή χρήση του υπολογιστή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Την ευχαριστούμε για την τιμή που μας έκανε και πολλά πολλά συγχαρητήρια στους μαθητές μας που για ακόμα μία χρονιά αρίστευσαν στις εξετάσεις της πληροφορικής.

Διεθνής Μαθηματικός Διαγωνισμός «Καγκουρό» Ο μαθηματικός διαγωνισμός «Καγκουρό» πραγματοποιήθηκε στο Αριστοτέλειο Κολλέγιο το Σάββατο 23 Μαρτίου και εκτός απο τους μαθητές του σχολείου προσήλθαν και μαθητές από άλλα ιδιωτικά και δημόσια σχολεία. Η φιλοσοφία του διαγωνισμού βασίζεται στην αρχή ότι τα μαθηματικά είναι μία κουλτούρα η οποία πρέπει να παρέχεται σε όλους. Όλοι οι μαθητές που πήραν μέρος στο διαγωνισμό έλαβαν δώρα με ενδιαφέρον εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ανεξάρτητα από την επίδοσή τους, και μια βεβαίωση συμμετοχής. Οι αριστεύσαντες τιμήθηκαν με ειδική διάκριση και αφίσα σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα προβολών του κολλεγίου μας. 44


Προσωπικό

Νηπιαγωγείου-Δημοτικού

Γκροζούδης Βασίλειος Γενικός Διευθυντής Αριστοτελείου Κολλεγίου

Γκροζούδης Κωνσταντίνος Διευθυντής Οικονομικών

Γκροζούδη Αργυρώ

Διευθύντρια Νηπιαγωγείου

Οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού - Νηπιαγωγείου όλων των ειδικοτήτων Γκροζούδης Καριοφύλλης

Διευθυντής Δημοτικού- Master of School and Class Management

Τσολακίδης Γιώργος Υποδιευθυντής Δημοτικού

Γκροζούδης Αριστοτέλης Διοίκηση Επιχειρήσεων με αρμοδιότητα στα αθλητικά

Οι οδηγοί και οι συνοδηγοί

Μυταρίδου Αθηνά Γραμματεία

Γκροζούδη Νατάσα Γραμματεία

Βαφειάδης Αντώνης Λεωνίδας & Βασιλική Υπεύθυνος Κίνησης Υπεύθυνοι κυλικείου 45


Α΄ τάξη

46

Β΄ τάξη


Γ΄ τάξη

Δ΄ τάξη 47


Ε΄ τάξη

ΣΤ΄ τάξη 48


Τελειόφοιτοι Δημοτικού ΘΩΜΑΔΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ Δασκάλα του ΣΤ’2

2012-2013

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Δάσκαλος του ΣΤ’ 1

Αραμπατζή Αριάννα 2310602486

Γεωργιάδης Παύλος 2310867863

Γιαννουλάκης Σταύρος 2310683427

Δημητρακόπουλος Δημητρίου Χριστόφορος Αικατερίνη Μαρία 2310345432 2310765283

Ζαχαριάδου Νικολέτα 2392028923

Ζορπίδου Ελισάβετ 2310239671

Ιακωβίδης Δημήτρης 2310869002

Ιωαννίδης Γεώργιος 2310414050

Καζής Σοφοκλής 2310635153

Καλπάκη Μαρία 2310365971

Καραμπουρνιώτης Δημήτρης 2310344263

Κατσαμπέρη Ελένη 2310344783

Κατσιάφας Ιωάννης Πρόδρομος 6977453104

Κατσίκης Αθανάσιος 2310212352

Κιζιρίδου Αγγελική 2310838682

Κολοβού Γεωργία 2310849864

Κυζάκης Πασχάλης 2310796030

Κυριάκου Χρυσάνθη Μαρία 2310761249

Λιάμου Χριστίνα 2310795126

Λογοθετίδης Αθανάσιος 2310667081

Μανωλάκογλου Αργυρώ- Θεοδώρα (Υρώ)2310347250

Μαρκούδης Γεώργιος 2310328759

Μήττου Αικατερίνη (Καίτη) 2310467510

Μοσχογιάννη Ευγενία (Εύη) 2310714011

Μπρόζου Αθανασία Σπυριδούλα (Νάσια) 2310412003

Νεοχωρίτη Χριστίνα Ελένη 2310328811

Παναγιωτίδης Παύλος 2392073141

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος 2310582395

Παπαδόπουλος Παναγιώτης 2310430281

Παπαδοπούλου Ευαγγελία(Εβελίνα) 2310020135

Παπαζήσης Φίλιππος 2310416559

Πόρτολος Αλέξανδρος 2310239934

Σοϊλεμέζη Δέσποινα 2310686404

Σπάσοφ Παντελής 6943214256

Σπυριδοπούλου Παναγιώτα (Γιώτα) 2310314693

Σταθάκης Εμμανουήλ 2310537229

Σταμάτη Αγγελική 2310457746

Φελούρης Μιχαήλ (Μιχάλης) 2310609146

Χαραλαμπίδης Χρήστος 2310667077

Χατζηβούρκογλου Γεώργιος 2310960004

49


Τα αθλητικά νέα των μικρών

Τα σπορ έχουν πολύ ευεργετικά αποτελέσματα για τη σωματική και την ψυχική υγεία των παιδιών. Ο αθλητισμός στο σχολείο πρέπει να διατηρήσει τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα, ώστε να μην γίνει μια επιπρόσθετη πηγή εξουθένωσης. Γι’ αυτό πρέπει να παραμείνει μακριά από τη λογική του πρωταθλητισμού, που οδηγεί σε τυφλούς ανταγωνισμούς. Εμείς, ως γυμναστές του Αριστοτελείου Κολλεγίου, θέλοντας να κάνουμε τη γυμναστική τρόπο ζωής, προσπαθούμε να στρέψουμε τους μαθητές μας στην άθληση, ενθαρρύνοντάς τους να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες. Γνωρίζουμε το στίβο, τους δρόμους, τις ρίψεις, τα άλματα. Παράλληλα καλλιεργούμε τα ομαδικά αθλήματα: ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πιγκ-πογκ, χάντμπολ. Τις βροχερές μέρες ασχολούμαστε με αθλήματα όπως η ενόργανη γυμναστική αλλά και με τους παραδοσιακούς χορούς. Μαθαίνουμε παραδοσιακά παιχνίδια που αρέσουν πολύ στα παιδιά και στα διαλείμματα ή σε εκδρομές, στήνουμε διαφόρων ειδών αγώνες και αθλητικές δράσεις. Στο summer camp ο αθλητισμός κυριαρχεί καθώς μεγάλο μέρος του ημερήσιου προγράμματος έχει σαν βάση το οργανωμένο παιχνίδι, με τη βοήθεια και την επίβλεψή μας.

Το μπάσκετ στο δημοτικό Το μπάσκετ είναι μία εξαιρετική μορφή άσκησης για παιδιά του δημοτικού. . Το club basket λειτουργεί κάθε Δευτέρα και Τετάρτη για παιδιά 6-8 ετών με ειδικά διαμορφωμένες μπασκέτες. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή λειτουργεί το ίδιο κλαμπ για τα μεγαλύτερα παιδιά των 9 ως 12 ετών. Η Ακαδημία μπάσκετ λειτουργεί στο κλειστό γήπεδο της Πυλαίας με πολλές διακρίσεις στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα της ΕΚΑΣΘ, με προπονητή τον κ. Παντελή Φελούρη.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ Ποδοσφαίρου Μετά τη λήξη του ημερήσιου προγράμματος λειτουργεί η Ακαδημία ποδοσφαίρου του σχολείου μας. Εκεί τα παιδιά αναπτύσσουν και καλλιεργούν το ταλέντο τους στο ποδόσφαιρο συμμετέχοντας σε αγώνες με άλλες ομάδες, σημειώνοντας πολύ καλά αποτελέσματα και αρκετές διακρίσεις. Με πάνω από 50 παιδιά η ΑΚΑΔΗΜΙΑ μας φέτος συμμετείχε στα σχολικά τουρνουά. Προπονητές: Καβάσης Μπάμπης, Κοφσανίδης Μάκης

50

Clubs…. Στο club Παραδοσιακών χορών οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να βιώσουν – μέσω της χορευτικής κίνησης και της μουσικής – την ιστορία μιας σπουδαίας παράδοσης. Δδηλώνοντας έμπρακτα την αγάπη στους χορούς των προγόνων μας, γίνονται δημιουργοί, παραγωγοί, πρωταγωνιστές αλλά και συνεχιστές της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Το club αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα δίνοντας το παρόν σε διάφορα φεστιβάλ και συνοδεύει τη χορωδία του σχολείου μας, δίνοντας εικόνα στον ήχο.


Ατομικές διακρίσεις μαθητών & δασκάλων μας Τσιγγελίδης Χρήστος: Διακεκριμένος αθλητής της ενόργανης γυμναστικής. Στους αγώνες βρίσκεται πάντα ανάμεσα στους πρώτους. Φέτος κατέκτησε 3 χρυσά, 2 ασημένια και 2 χάλκινα μετάλλια με τον Διαγόρα Αμπελοκήπων. Γεια σας! Είμαι η Θάλεια Σαγιόγλου και το άθλημα που κάνω είναι το βόλεϊ. Έχω π\ πάρει μέρος σε αγώνα, στο γυμναστήριο Ναύαρχου Βότση. Μου αρέσει το βόλεϊ, επειδή πιστεύω ότι με βοηθάω να κάνω καλλίγραμμο σώμα. Με λένε Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο και παίζω πόλο. Ξεκίνησα πριν από 3 χρόνια και τώρα είμαι αρχηγός της ομάδας. Πηγαίνω κάθε μέρα προπόνηση, 2 με 3 ώρες, εκτός από τις Κυριακές. Την προηγούμενη Κυριακή παίξαμε στη Λάρισα και κερδίσαμε. Το καλοκαίρι θα παίζουμε στο Waterfly τους πιο σημαντικούς αγώνες στον κόσμο.Επίσης παίζω και σκάκι και έχω κατακτήσει 1ο, 2ο και 6ο μετάλλιο. Είμαι η Σταυρούλα Χατζηκωνσταντίνου. Ξεκίνησα ρυθμική Γυμναστική το Σεπτέμβριο. Θα πάρω μέρος σε αγώνες στις 8 Ιουνίου. Είμαι ενθουσιασμένη με το άθλημα. Νομίζω πως είμαι από τις 3 καλύτερες της ομάδας μου, όπως είπε η προπονήτριά μου.

Είμαι η Καίτη Μήττου και ασχολούμαι με την κολύμβηση εδώ και 4 χρόνια. Έχω διακριθεί στους θερινούς αγώνες στις Σέρρες, στην Πτολεμαΐδα και στους χειμερινούς στο Βόλο. Ως τώρα έχω κερδίσει 12 μετάλλια . Με λένε Κατερίνα Τζιώλα και παίζω βόλεϊ. Κάνω 3 φορές την εβδομάδα προπόνηση επί 1 χρόνο. Είμαι ενθουσιασμένη με το άθλημα αυτό, επειδή γυμνάζομαι αλλά και περνάω καλά με τις συναθλήτριές μου. Δεληδημάκος Γιάννης TAEKWON-DO Προπονούμαι πριν τον αγώνα για τη μισή κίτρινη ζώνη!!! «Μια μαύρη ζώνη είναι μια άσπρη ζώνη που δεν τα παράτησε ποτέ», λέει η δασκάλα μου! Γι’ αυτό κι εγώ προσπαθώ κάθε μέρα περισσότερο. Δεν τα βάζω κάτω! Με λένε Καλπάκη Ειρήνη και κάνω Ρυθμική Γυμναστική 2 χρόνια. Συμμετέχω στους πανελλήνιους αγώνες και μπήκα στις 8 καλύτερες. Κάνω κάθε μέρα προπόνηση 4-5 ώρες. ΤζοβάραςΚαλαμβοκίδης Λίνος Φέτος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους διασυλλογικούς αγώνες τένις Ν. Θεσ/νίκης.

Με λένε Καλπάκη Μαρία και κάνω Ρυθμική Γυμναστική 4 χρόνια. Συμμετέχω σε πανελλήνιους αγώνες κι έχω διακριθεί πολλές φορές μέσα στις 8 καλύτερες. Με Λένε Νίκη Ζαχαριάδου. Ασχολούμαι με ακροβατική γυμναστική 5 χρόνια μαζί με τον αδερφό μου Αλέξανδρο. Πήραμε την 1η θέση στους Πανελλήνιους αγώνες ακροβατικής γυμναστικής στην Αθήνα το Νοέμβρη του 2012. Λέγομαι Άρτεμις Μουσενίκα και ασχολούμαι με το σκι. Προετοιμάζομαι για την τελευταία μέρα του αγώνα που θα κερδίσω το μετάλλιο.

Με λένε Αλέξανδρο Χαλίλ. Παίζω τένις δύο χρόνια και μου αρέσει πολύ. Έχω νικήσει σε όλους τους αγώνες και πήρα 3 κύπελλα. Την πρώτη και τη δεύτερη φορά βγήκα τρίτος, ενώ στον τελευταίο μου αγώνα προσπάθησα πάρα πολύ και βγήκα πρώτος. Εύχομαι να συνεχίζω να παίζω τένις, γιατί νιώθω πιο δυνατός. Είμαι η Αποστολάτου Κατερίνα. Η ρυθμική γυμναστική είναι ένα άθλημα για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Αγωνίζομαι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Προσπάθησα πολύ και κουράστηκα πολύ, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρω. Η κ. Δέσποινα μου είπε να μη χάσω αυτή την ευκαιρία, γιατί έχω ταλέντο. Ελπίζω να συνεχίσω μέχρι να ενηλικιωθώ.

Ο Κωνσταντίνος Γεροβασιλείου εκτός από εκπαιδευτικός στην Ε΄ τάξη του σχολείου μας είναι και αθλητής πετοσφαίρισης. Έχει αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες της Α2 κατηγορίας σε ολόκληρη την Ελλάδα καθώς επίσης και στην Α1 επαγγελματική κατηγορία για τον Φοίνικα Σύρου. Σημαντικότερες διακρίσεις του είναι η 7η παγκόσμια θέση σε σχολικούς αγώνες, χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική παίδων σε βαλκανικούς αγώνες καθώς και ασημένιο μετάλλιο με την Εθνική εφήβων επίσης σε βαλκανικούς αγώνες. Μολονότι οι διακρίσεις του είναι αρκετές, τον κέρδισε περισσότερο η εκπαίδευση και το Αριστοτέλειο κολλέγιο με αποτέλεσμα να αφιερώνει όλη του την αγάπη και την ενέργεια στα παιδιά. Σοφία Πρεφτίτση: Μετά από πολυετή ενασχόληση με διάφορα είδη χορού, τα τελευταία χρόνια σπουδάζω φλαμένκο, ένα από τα πιο δύσκολα είδη. Το φλαμένκο δημιουργήθηκε από τη συνύπαρξη και τη μείξη της αραβικής, ανδαλουσιανής, σεφαρδίτικης και τσιγγάνικης κουλτούρας στην περιοχή της Ανδαλουσίας. Είναι ιδιαίτερα εκφραστικός για τον χορευτή και είναι χαρακτηριστικός για τις κινήσεις των χεριών και το ρυθμικό χτύπο των ποδιών. Ο ήχος των ποδιών και των κοφτών βηματισμών είναι βασικό συστατικό του φλαμένκο. Μετρώνται πάνω από 50 διαφορετικοί ρυθμοί, χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένες χορογραφίες, παρά μόνο άπειροι συνδυασμοί βημάτων που βασίζονται στα παλαμάκια και στα τραγούδια. 51


Γινόμαστε καλύτεροι γονείς

Κυριακή Μηλούση

Συμβουλευτική Ψυχολόγος Αριστοτελείου Κολλεγίου

Ο γονεϊκός ρόλος έχει δύο βασικές διαστάσεις: την αγάπη-αποδοχή και την άσκηση πειθαρχίας. Η αποδοχή του παιδιού αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα για την ανάπτυξη της ψυχικής και σωματικής του υγείας. Αμέσως μετά την αγάπη και την αποδοχή, το σπουδαιότερο δώρο του γονιού προς το παιδί είναι η αίσθηση της πειθαρχίας. Η άσκηση πειθαρχίας και η θέσπιση ορίων είναι από τα βασικά θέματα που απασχολούν τους γονείς.

Πειθαρχία σημαίνει διδασκαλία, όχι τιμωρία. Χωρίς πειθαρχία, τα παιδιά, ήδη από το δεύτερο έτος, συμπεριφέρονται σαν να κακομαθημένα. Τα παιδιά έχουν ανάγκη από όρια και κανόνες για: • να αισθανθούν ασφάλεια • να αποκτήσουν αυτοέλεγχο και αυτοπειθαρχία • να αποκτήσουν συναισθηματική ισορροπία • να προετοιμαστούν πώς να ζήσουν επιτυχώς σε μεγαλύτερες κοινωνικές ομάδες εκτός της οικογένειας • να ζουν σε έναν κόσμο προβλέψιμο, όπου ξέρουν τι να περιμένουν, τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται • να μάθουν να σέβονται τα δικαιώματα των άλλων ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ • επιλέγουμε κανόνες: ρεαλιστικούς, δημοκρατικούς, δίκαιους και σαφείς • είμαστε συνεπείς και επίμονοι στην τήρηση των κανόνων • εφαρμόζουμε με συνέπεια τους κανόνες • δίνουμε το παράδειγμα, εφαρμόζοντάς τους πρώτοι εμείς • η μη τήρηση των κανόνων επιφέρει λογικές και φυσικές συνέπειες Παραδείγματα οριοθέτησης 1) Ακούμε προσεκτικά και δείχνουμε κατανόηση σε αυτό που θέλει το παιδί, πριν φέρουμε αντίρρηση. 2) Σε ένα θετικό, συναισθηματικό κλίμα, δίνουμε στο παιδί επιιλογές για να αποφασίσει, προειδοποιώντας το για τις φυσικές και λογικές συνέπειες που θα ακολουθήσουν, και το αφήνουμε να υποστεί τις συνέπειες της επιλογής του. Οι φυσικές συνέπειες επιτρέπουν στα παιδιά να διδαχθούν από τη φυσική τάξη των πραγμάτων. Π.χ. αν ένα παιδί δε θέλει να φάει, θα πεινάσει. Οι λογικές συνέπειες επιτρέπουν στα παιδιά να διδαχθούν από την πραγματικότητα. Π.χ. έχουμε συμφωνήσει να πάμε κινηματογράφο το απόγευμα, αφού θα έχει τελειώσει τα μαθήματά του. Αν το παιδί δεν προνόησε να τελειώσει τη μελέτη του μέχρι τότε, μπορούμε να πούμε «Λυπάμαι που δεν θα έρθεις στον κινηματογράφο. Είμαι σίγουρη ότι την επόμενη φορά θα τα καταφέρεις στην ώρα τους.» Δεν μπορούμε όμως να πούμε: «Τι κατάλαβες; Χάζευες όλο το μεσημέρι. Κάτσε τώρα εδώ για να μάθεις». 3) Άλλο «τιμωρούμαι» και άλλο «δέχομαι τη συνέπεια της πράξης μου». Η μέθοδος αυτή προϋποθέτει θετική πρόθεση, συνέπεια και σταθερότητα και όχι εκδικητικότητα. Μπορούμε να αφήσουμε το παιδί (μέσα σε ασφαλή πλαίσια) να βιώσει τις συνέπειες των πράξεών του, για να γίνει υπεύθυνο. 4) Έπειτα, εξηγούμε τη σημασία της συνέπειας και προτείνουμε εναλλακτικές θετικές συμπεριφορές 52

Στην αρχή, τα παιδιά δεν έχουν συναισθηματική ισορροπία. Η τόλμη τους για αυτονομία είναι υπερβολική. Δεν έχουν ακόμη δοκιμάσει τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν. Σ’ αυτό το στάδιο έχουν την τάση να είναι απόλυτα και πιθανόν να συμπεριφέρονται ως μικροί «δικτάτορες». Έχουν βίαια ξεσπάσματα θυμού, όταν δεν παίρνουν αυτό που θέλουν. Τα παιδιά έχουν ανάγκη να εκφράσουν την ιδιαιτερότητά τους και να εξερευνήσουν τις διαφορές τους. Στην αρχή, θέλουν κάθε τι που το νιώθουν καλό και είναι ευχάριστο. Καθώς η μαμά και ο μπα­μπάς παρεμβαίνουν, βάζοντας όρια, επέρχεται η σύγκρουση. Τότε λοιπόν:  αποφεύγουμε την αντιπαράθεση και τους αγώνες υπερίσχυσης με το παιδί  παραμένουμε ψύχραιμοι, ακόμα κι αν το παιδί είναι ταραγμένο  παρεμβαίνουμε με ευγενικό άγγιγμα, ψύχραιμη φωνή  το παιδί μπορεί να θυμώσει, αλλά μαθαίνει ότι το «όχι» και το «μη» έχουν συνέπειες: Καταλαβαίνει ότι «Η μαμά και ο μπαμπάς δε θα κάνουν πάντα ό,τι θέλω ή δε θα μου δίνουν ό,τι θέλω. Αν είναι υγιείς, θα μου δώσουν ό,τι χρειάζομαι. Όταν βάζουν όρια, συχνά θυμώνω. Αλλά αυτός είναι ο τρόπος για να μάθω ισορροπία».  Τα παιδιά χρειάζονται σταθερούς και υπομονετικούς γονείς, που θα βάλουν όρια κατάλληλα για την ηλικία τους.  Τα παιδιά χρειάζονται και τους δύο γονείς. Μερικές φορές είναι πολύ κουραστικό για τη μαμά να χειρίζε­ ται το παιδί μόνη της και χρειάζεται ξεκούραση. Ο μπαμπάς πρέπει να υποστηρίζει τη μαμά και να βάζει τα υγιή όρια.  Τα παιδιά μαθαίνουν να συμπεριφέρονται μέσα από την ταύτιση και τη μίμηση της συμπεριφοράς των γονιών. Ο μπαμπάς και η μαμά πρέπει να είναι πρότυπα της έκφρασης του υγιούς θυμού και πρότυπα επιδεξιότητας στην επίλυση των δια­φορών. Τα παιδιά πρέπει να βλέπουν τους γονείς τους να επιλύουν τις διαφορές τους. Με άλλα λόγια, χρειάζεται να βλέπουν μια τίμια σχέση, στην οποία και οι δύο γονείς εκφράζουν τα ειλικρινή τους αισθήματα και επιλύουν τις διαφωνίες τους.  Για αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έχουν και οι γονείς όρια. Οι γονείς που δεν έχουν καλή αίσθηση ισορροπίας είτε δεν ξέρουν πότε να πουν όχι είτε πάντα λένε όχι. Μερικές φορές λένε ναι και μετά λένε όχι με τρόπο ασυνεπή και πλάγιο. Για να είναι προετοιμασμένοι οι γονείς να αντιμετωπίσουν μια τέτοια πορεία, θα πρέπει, πέρα από τη γνώση κάποιων συγκεκριμένων τρόπων προσέγγισης των παιδιών τους, να βρίσκονται και οι ίδιοι σε επαφή με τον εαυτό τους, να γνωρίζουν τα προτερήματα και τα ελαττώματά τους. Η ευαισθητοποίηση των γονέων στα θέματα των παιδιών τους και την καλύτερη διαχείρισή τους απαιτεί και τη δική τους αυτογνωσία. Μια τέτοια προσπάθεια θα οδηγήσει το γονιό στην αυτο-αποδοχή, η οποία με τη σειρά της θα αποτελέσει τη βάση κάθε θετικής γονεϊκής συμπεριφοράς.


Γυμνάσιο & Λύκειο Έναρξη σχολικού έτους 2012-2013 Η ημέρα του αγιασμού στο Αριστοτέλειο Κολλέγιο σηματοδοτεί κατά πρώτον την έναρξη της σχολικής χρονιάς, παράλληλα όμως αποτελεί αφετηρία για νέους στόχους και όνειρα.

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2012 ο πατέρας Γρηγόριος μπροστά από το εκκλησάκι του Αγίου Πολυκάρπου τέλεσε τον αγιασμό και ευχήθηκε σε μαθητές, καθηγητές και σε όλο το προσωπικό του σχολείου καλή φώτιση, κουράγιο και δύναμη. Ο διευθυντής του σχολείου κ. Γκροζούδης Χρήστος σε ένα σύντομο χαιρετισμό του καλωσόρισε για μια ακόμη φορά τους μαθητές στο σχολείο και τους ευχήθηκε η φετινή χρονιά να είναι δημιουργική. Ευχάριστη έκπληξη για μία ακόμη φορά οι απόφοιτοι του σχολείο μας, που δυναμικά δίνουν το παρόν τους σε όλες τις εκδηλώσεις του Αριστοτελείου Κολλεγίου.

53


Στον αστερισμό των διδύμων Βιογραφικό Η Ελένη Σβορώνου είναι Φιλόλογος, συγγραφέας παιδικών βιβλίων και βαθύτατη γνώστης της νεοελληνικής γλώσσας με ειδίκευση στην Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς από  το Πανεπιστήμιο του Birmingham. Παιδικά της βιβλία: Το Πάντα Αρχαία Αθήνα Στα Ίχνη του Ιάσονα Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Ερευνητές Ο Τζιτζικο-Περικλής Μεγάλος Συνθέτης της Ελλάδας ο Τζιτζικο-Περικλής Υπουργός Φύσης ο Τζιτζικο-Περικλής και η Πέμπτη Εποχή,εκδόσεις Μεταίχμιο η τετραλογία Ιστορίες για τα Σκουπίδια, Πίσω στο Δάσος μου, Ένα Δελφίνι στο Σαλόνι μας και Ηλεκτρικές Ιστορίες Το μαθητικό ημερολόγιο-ιστορία 2010 Αποστολή Πλανήτης Γη, εκδόσεις Παπαδόπουλος Πότε θα γίνω καλά; έκδοση της Olvos Science Σώστε τη Γοργόνα, εκδόσεις Δίπτυχο Αρθρογραφεί τακτικά στην παιδική εφημερίδα Ερευνητές. Διηγήματά της ενήλικης λογοτεχνίας έχουν δημοσιευτεί σε συλλογικό έργο των εκδόσεων Μίνωας και στο περιοδικό (Δε)κατά. Διδάσκει δημιουργική γραφή με θέμα το Παιδικό Βιβλίο στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ). Έχει  ασχοληθεί και  έχει γράψει μελέτες  και  άρθρα για  τον  οικοτουρισμό και  την ήπιο τουρισμό. Έχει εμπειρία, τέλος, στον συντονισμό εργαστηρίων συμμετοχικού σχεδιασμού σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών. Από το 1994 εργάζεται στο WWF Ελλάς, συντονίζοντας την εθελοντική εργασία, το παιδικό τμήμα της οργάνωσης, το Panda Club και προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Σήμε54

Σε μια εποχή που η ένδεια του λόγου προβληματίζει έντονα τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς αλλά και την πνευματική ηγεσία του τόπου, το Αριστοτέλειο Κολλέγιο συνεχίζει να παρέχει δυνατότητες και ευκαιρίες για μια πιο ουσιαστική επαφή με το λογοτεχνικό βιβλίο. Με εκδηλώσεις που διοργανώνονται τόσο στο δημοτικό όσο και στο γυμνάσιο-λύκειο, δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να μιλήσουν με καταξιωμένους λογοτέχνες, των οποίων τα έργα διάβασαν και συζήτησαν μέσα στην τάξη. Στα πλαίσια αυτά οι μαθητές της α’ και β’ γυμνασίου ανέγνωσαν το βιβλίο της Ελένης Σβορώνου «Στον αστερισμό των διδύμων». Η συγγραφέας μάς έκανε την τιμή να παραβρεθεί στο σχολείο μας για να παρουσιάσει το βιβλίο της στους μαθητές, να συζητήσει μαζί τους για τις απορίες και τους προβληματισμούς που προέκυψαν από την ανάγνωση του βιβλίου, να τους μεταδώσει τις γνώσεις και τις εμπειρίες της ως συγγραφέα. Στο τέλος της εκδήλωσης υπέγραψε τα βιβλία των μαθητών και φωτογραφήθηκε μαζί τους. ρα είναι υπεύθυνη της ομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης που σχεδιάζει, παράγει και εμψυχώνει προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με το ευρύ θέμα «Οικολογικό Αποτύπωμα και Καθημερινότητα» και ειδικότερα θέματα: κλιματική αλλαγή, γεωργίαδιατροφή-περιβάλλον και δάσος. Χρησιμοποιώ Υπεύθυνα Παράλληλα, η κ. Ελένη Σβορώνου, ως υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος που διοργανώνει το WWF, ενημέρωσε τα παιδιά για τη γενική δράση της WWF, την ημέρα της γης, τα δικαιώματα του ανθρώπου σε σχέση με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή και παρουσίασε σε κάθε τάξη το εκπαιδευτικό παιχνίδι «Χρησιμοποιώ Υπεύθυνα». Πρόκειται για ένα διαδραστικό παιχνίδι που θίγει πολλά θέματα κατανάλωσης και χρήσης αγαθών στην καθημερινή ζωή ενός νοικοκυριού, με έμφαση στις καταναλωτικές συνήθειες των παιδιών. Μετά τη λήξη του παιχνιδιού τα παιδιά της κάθε τάξης αναλαμβάνουν να ενημερώσουν όσους περισσότερους συγγενείς και φίλους μπορούν για την υπεύθυνη κατανάλωση. Μαζεύουν τα ονόματα και τις υπογραφές τους και παίρνουν μέρος στο διαγωνισμό του WWF. Η τάξη που οι μαθητές της θα ενημερώσουν τα περισσότερα άτομα και θα δεσμευτούν για τις περισσότερες αλλαγές στην καθημερινή τους ζωή, θα κερδίσει δώρα από τη συλλογή προϊόντων WWF. Το παιχνίδι κέντρισε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των μαθητών και στη συνέχεια προκάλεσε συζήτηση και προβληματισμό για θέματα που αφορούν τη σχέση ανθρώπου – περιβάλλοντος.


Πολιτιστικοί περίπατοι

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Η ΔΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Οι μαθητές του Γυμνασίου με αφορμή τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης επισκέφθηκαν την έκθεση: «Η Δύση της Ανατολής: ο αιώνας που διαμόρφωσε τη Θεσσαλονίκη του 1912» στους χώρους όπου στεγάζεται το Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τράπεζας (ΜΙΕΤ), στη βίλα Καπαντζή. Μέσα από τις συλλογές καρτποστάλ του Άγγελου Παπαϊωάννου και του Ελληνικού Λογοτεχνικού & Ιστορικού Αρχείου (ΕΛΙΑ), οι μαθητές παρακολούθησαν καρέκαρέ τη μετάβαση της πόλης από την αυτοκρατορία και τον οπισθοδρομικό οθωμανισμό στον εκσυγχρονισμό και στο έθνος-κράτος, και διέκριναν τις αλλαγές που συνέβησαν στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν η οθωμανική διοίκηση επιδίωξε να εκσυγχρονίσει την πόλη, φέρνοντάς τη πιο κοντά στη Δύση και στον δυτικό τρόπο ζωής. «Στην έκθεση προβάλλεται η μεταλλασσόμενη Θεσσαλονίκη του 19ου αιώνα με φόντο τον ιστορικό περίγυρο της Ευρώπης και του κόσμου. Το παραμύθι της πόλης αντιπαραβάλλεται και συγκρίνεται με ό,τι αντίστοιχο συνέβαινε στην Εσπερία την ίδια εποχή. Στη Θεσσαλο-

νίκη του 1912 συνυπάρχουν ο παλιός και ο νέος κόσμος. Στη διάρκεια του αιώνα που προηγήθηκε αναμετρήθηκαν η παράδοση και η νεωτερικότητα. Ο τίτλος της έκθεσης, δανεισμένος από το ομότιτλο βιβλίο της Ελλης Σκοπετέα, υπονοεί πως η Θεσσαλονίκη γίνεται στις αρχές του 20ού αιώνα η πιο «δυτική» από τις πόλεις του Λεβάντε και πως, ταυτόχρονα, ο ανατολίτικος τρόπος ζωής χάνει οριστικά τη μάχη απέναντι στον εκδυτικισμό», τονίζει ο διευθυντής του Πολιτιστικού Κέντρου του ΜΙΕΤ Γιάννης Επαμεινώνδας, που επιμελήθηκε την έκθεση. «Θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε ως μια πόλη «work in progress» (έργο σε εξέλιξη)», προσθέτει. 55


Στον Ιστιοπλοϊκό όμιλο Θεσσαλονίκης

Το παραμύθι «Η Ωραία του κοιμώμενου δάσους (La Βelle au bois dormant)» του διάσημου συγγραφέα παραμυθιών Σαρλ Περό είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθητές του Κολλεγίου σε παράσταση του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης από το Μπαλέτο του Κρεμλίνου, έτσι όπως τη μεταφέρθηκε στο μουσικό κόσμο από τον Π. Τσαϊκόφσκι. Στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης το έργο του Τσαϊκόφσκι παρουσιάστηκε στην κλασική χορογραφία του Μάριους Πετιπά «πειραγμένη» όμως από τον Aντρέι Πετρόφ. Η Αλίνα Κογιοκάρου και ο Γιόχαν Κομπόργκ, η Μισούκα Ουένο και ο Ντμίτρι Σεμιόνοφ, η Ιάνα Σαλένκο και ο Μαριάν Βάλτερ και επτά ακόμη λαμπερά ζευγάρια του ιστορικού συγκροτήματος χάρισαν στους θεατές μια μοναδική και παραμυθένια βραδιά!

Το αριστούργημα του Τένεσι Ουΐλλιαμς «Ο Γυάλινος Κόσμος» παρακολούθησαν μαθητές του Λυκείου. Ο Γυάλινος Κόσμος [‘Τhe Glass Menagerie’, 1944] είναι ένα από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας δραματουργίας, το πιο προσωπικό από τα έργα του Ουΐλλιαμς, έργο που τον καθιέρωσε ως έναν από τους κορυφαίους θεατρικούς συγγραφείς του εικοστού αιώνα. Ένα τρίγωνο σιωπηλής απόγνωσης: μάναγιος-κόρη. Τρεις εγκλωβισμένοι άνθρωποι που καταφεύγουν στη φαντασία ή την ψευδαίσθηση για να ξεφύγουν από την πραγματικότητα. Όνειρα που συνθλίβονται από το Χρόνο, ματαιωμένες προσδοκίες, χιούμορ και σαρκασμός, ανάγκη για αλλαγή, και βέβαια «..αυτό το κάτι που προσμένουμε αιώνια, μα πάντα αργεί να έρθει, αυτό το κάτι για το οποίο συνεχίζουμε να ζούμε..». Οι μαθητές εντυπωσιάστηκαν ιδιαίτερα με τη σκηνοθεσία του έργου. 56

Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δράσεων η Γ’ τάξη του λυκείου πραγματοποίησε τον πρώτο πολιτιστικό περίπατό της στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Θεσσαλονίκης. Μαθητές και καθηγητές περιηγήθηκαν στο χώρο, είδαν από κοντά τα ιστιοπλοϊκά σκάφη και θαύμασαν το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας. Μέλη του ομίλου και εκπαιδευτές μίλησαν στο μαθητικό κοινό για την ιστορία του αθλήματος της ιστιοπλοΐας στη Θεσσαλονίκη και παρουσίασαν από κοντά τα σκάφη ταξινομώντας τα ανάλογα με τη χωρητικότητά τους και τη χρήση τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες. H Α΄ Λυκείου επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Θεσσαλονίκης, μετά από πρόταση του καθηγητή Γ. Ιακωβίδη, την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου. Οι μαθητές, μετά την ξενάγηση, δοκίμασαν τις αντοχές τους στα εργομετρικά μηχανήματα προπόνησης και ‘βομβάρδισαν’ με ερωτήσεις τόσο τον προπονητή κ. Γιώργο Παλούκο όσο και την προπονήτρια-ολυμπιονίκη Μαρία Σακελλαρίδου. Η ξενάγηση ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη στο λεμβοστάσιο του Ομίλου. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Στα πλαίσια του μαθήματος της ιστορίας μαθητές με συνοδό την υπεύθυνη καθηγήτρια Γαβριηλίδου Ρία επισκέφθηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο και την έκθεση «Οι Εβραίοι στη Θεσσαλονίκη. Ανεξίτηλα σημάδια στον χώρο». Μέσα από τέσσερις εκθεσιακές ενότητες εναποτελούμενες κυρίως από φωτογραφίες οι μαθητές με τη συνδρομή συνοπτικών πληροφοριών καταγεγραμμένων σε κάρτες ανασυνέθεσαν την ιστορία της εβραϊκής κοινότητας, από την ελληνιστική εποχή (όπου ανιχνεύονται οι απαρχές της παρουσίας της) μέχρι την τραγική εξόντωσή της κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου. Μέσα από ένα σύντομο ταξίδι στο χώρο και στον χρόνο, χρησιμοποιώντας γνωστούς σταθμούς-τοπόσημα οι μαθητές ανακάλυψαν τόσο την κοινωνική, όσο και την θρησκευτική, οικονομική και πνευματική υπόσταση των Εβραίων κατά την μακρόχρονη παρουσία τους στη Θεσσαλονίκη. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, περιοχή όπου εκτεινόταν ήδη από την αρχαιότητα το εβραϊκό νεκροταφείο, η Αρχαία Αγορά της Θεσσαλονίκης όπου βρισκόταν η εβραϊκή συνοικία Rogos, το ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλλάς στην Αριστοτέλους, κτισμένο στη θέση της περίφημης Σχολής της Alliance, το εργοστάσιο Αλλατίνι, η Πλατεία Ελευθερίας, το Τελωνείο στο λιμάνι, οι εμπορικές Στοές Σαούλ και Μοδιάνο, εμβληματικά κτίρια-επαύλεις στην περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης και ο παλιός σιδηροδρομικός σταθμός, όπου βρίσκονταν εξαθλιωμένοι καταυλισμοί φτωχών Εβραίων (συνοικισμός Χιρς) αποτέλεσαν κύρια σημεία αναφοράς κατά την ανασύνθεση της ιστορικής τους παρουσίας στην πόλη.


Η Α΄ Λυκείου επισκέφθηκε το βιβλιοπωλείο Πρωτοπορία. Οι μαθητές και οι συνοδοί καθηγητές κ. Παπαζέτης Κ., Καϊμακάμης Α. και Μούργκος Λ. συνάντησαν τον υπεύθυνο κ. Ν. Ραμφόπουλο και ενημερώθηκαν για τις τρέχουσες εξελίξεις στην ελληνική και ξένη εκδοτική δραστηριότητα. Οι μαθητές βομβάρδισαν τον συνομιλητή τους με ερωτήσεις για το ηλεκτρονικό βιβλίο, τα ευπώλητα και το μέλλον του έντυπου λόγου και άκουσαν με προσοχή εκείνες τις απαντήσεις που φωτίζουν σε μεγάλο βαθμό την κατάσταση του ελληνικού αναγνωστικού κοινού. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το πρωτοποριακό σύστημα δώσε-πάρε που εφαρμόζει το βιβλιοπωλείο προωθώντας ουσιαστικά την ανταλλαγήανακύκλωση βιβλίων. Μετά την εποικοδομητική συζήτηση οι μαθητές «αναστάτωσαν» τον χώρο, κατέβασαν βιβλία από τα ράφια και ξεφύλλισαν την προτεινόμενη βιβλιογραφία. Σε μια ταραγμένη εποχή που οι Νεοέλληνες βυθίζονται στη χαύνωση της τηλεόρασης και στην απρόσωπη επικοινωνία του facebook oι μαθητές του Αριστοτελείου Κολλεγίου άνοιξαν την πόρτα σε ένα μονοπάτι πολιτισμού, άνοιξαν ένα βιβλίο και βρήκαν ένα παράθυρο στον χώρο και στον χρόνο.

Στο ΚΘΒΕ

Το Γυμνάσιο παρακολούθησε στο Κ.Θ.Β.Ε. το θεατρικό έργο «ο Μικρός Ήρως». Το έργο είναι βασισμένο στο κλασικό εβδομαδιαίο ανάγνωσμα του Στ. Ανεμοδουρά και αφηγείται τις ηρωικές περιπέτειες του «παιδιού-φάντασμα» και της παρέας του. Σε μια εποχή που η χώρα μας χρειάζεται πρότυπα και ηθικό ανάστημα, φρόνημα και πίστη για το παρόν και το μέλλον, οι μαθητές διδάχτηκαν αξίες, όπως την αγάπη για την πατρίδα, την αυτοθυσία, τον ανιδιοτελή αγώνα και την κοινωνική αλληλεγγύη. Μετά την παράσταση οι μαθητές συνομίλησαν με τους ηθοποιούς, διατύπωσαν απορίες και προβληματισμούς για το κείμενο και φωτογραφήθηκαν μαζί τους.

Η Β΄ Λυκείου επισκέφθηκε την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, προκειμένου να παρακολουθήσουν την έκθεση «Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι βήμα βήμα σε εικόνες». Η έκθεση παρουσιάζει μια μοναδική συλλογή με 320 περίπου εικόνες προερχόμενες από δέκα αρχεία. Σπάνιες φωτογραφίες -πολλές ανέκδοτες- λιθογραφίες, ζωγραφικοί πίνακες, σκίτσα, αφίσες, επιστολικά δελτάρια και 40 πρωτοσέλιδα εφημερίδων αφηγούνται βήμα-βήμα την Ιστορία κατά τρόπο συναρπαστικό. Η συγκεκριμένη έκθεση εμπνέει ελπίδα και αυτοπεποίθηση στους χαλεπούς καιρούς μας, γιατί εικονίζει ζωντανά πώς οι Έλληνες πέτυχαν ένα θαύμα 15 χρόνια μετά από την εθνική καταστροφή του 1897 και την εθνική πτώχευση του 1893. Οι μαθητές ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα για την ιστορία των βαλκανικών πολέμων, που προβάλλεται μέσα από σπάνιους χάρτες και φωτογραφίες και έθεσαν ερωτήματα στον υπεύθυνο που τους ξενάγησε. Η παρουσία των μαθητών ικανοποίησε και τους διοργανωτές της έκθεσης, οι οποίοι απάντησαν με θέρμη σε όλες τις απορίες που τους τέθηκαν.

Ο πολιτιστικός περίπατος για τον Νοέμβριο πραγματοποιήθηκε με επίσκεψη της Β΄ και Γ΄ Λυκείου στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στο ιστορικό κτίριο του Διοικητηρίου, στο οποίο υπεγράφη η παράδοση της Θεσσαλονίκης, λειτουργεί εκθεσιακός χώρος, ανοικτός στο κοινό, φιλοξενώντας την έκθεση: «Κειμήλια απελευθέρωσης 1912-1913».. Τα εκθέματα που έχουν επιλεγεί και συγκεντρωθεί, αποτελούν σπάνια κειμήλια εποχής από ιδιώτες συλλέκτες, μουσεία και ιδρύματα της χώρας και περιλαμβάνουν προσωπικά αντικείμενα του Ελευθέριου Βενιζέλου, του Κωνσταντίνου Α´, των Ναυάρχων Βότση και Κουντουριώτη, του Στρατηγού Καλλάρη, καθώς και κειμήλια αγωνιστών του Μακεδονικού αγώνα, αλλά και απλών ανθρώπων της εποχής. 57


ν ω ν ν έ γ υ ο τ ισ ρ Χ ν ω τ Το άστρο Στο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ, προσωπικό και μαθητές, πιστεύουμε πως αλληλεγγύη δεν σημαίνει ευκαιριακές πράξεις συμπαράστασης, λόγω κάποιων εορταστικών ημερών και επίκαιρες λόγω της γενικότερης κρίσης. Είναι και νοοτροπία και στάση ζωής, που εμπνέεται από αξίες και μπορεί να μεταμορφώσει τον κόσμο. Μέσα σε ένα κλίμα απαισιοδοξίας και προβληματισμού και παρά τις δύσκολες μέρες που διανύουμε μοιράσαμε και φέτος ένα χάδι, ένα χαμόγελο, μία καλή κουβέντα στους συνανθρώπους μας, με έντονη συναίσθηση του πνεύματος της αλληλεγγύης και της φιλανθρωπίας. Αρχικά, αντιπροσωπεία μαθητών του σχολείου μας με τη συνοδεία της καθηγήτριας κ. Χάψαλη επισκέφθηκε οικογένεια της πόλης μας με προβλήματα υγείας και οικονομικές δυσκολίες. Στο μέτρο των δυνατοτήτων μας προσφέραμε οικονομική βοήθεια και τρόφιμα, ελπίζοντας πως η παρουσία μας έδωσε κάποια παρηγοριά και ανακούφιση στην ταλαιπωρημένη οικογένεια. Επιπλέον, μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας συγκέντρωσαν τρόφιμα και οικιακά εφόδια, τα οποία δόθηκαν στους Ιερούς Ναούς του Αγ. Ιωάννη του Χρυσοστόμου και Πέτρου και Παύλου, με σκοπό στη συνέχεια οι ένθεοι και εμπνευσμένοι εφημέριοι των ναών να τα διαμοιράσουν σε αναξιοπαθούντα μέλη των συγκεκριμένων ενοριών της πόλης μας. Ομάδα μαθητών και καθηγητών του σχολείου μας επισκέφθηκε και το Ψυχολογικό Ίδρυμα στο Φίλυρο. Ξεναγηθήκαμε στους χώρους του Ιδρύματος, ηρθαμε σε επαφή με πολλά παιδιά του ιδρύματος, τα παρακολουθήσαμε στις δραστηριότητές τους, τραγουδήσαμε μαζί τους τα κάλαντα, μοιράσαμε ρούχα και τρόφιμα και τέλος προσφέραμε και κάποιο χρηματικό ποσό. Τέλος, ομάδα μαθητών

και εκπαιδευτικών βρέθηκε και στο Ίδρυμα «ο Ευαγγελιστής Μάρκος» στη Θέρμη. Συνδράμαμε στο δύσκολο έργο του Ιδρύματος, που είναι η προστασία της μητρότητας και της ζωής, που εδώ βρίσκει την κυρίως έκφρασή της στο πρόσωπο της άγαμης μητέρας και του παιδιού της, προσφέροντας χρήματα και τονίζοντας τη διηνεκή μας συμπαράσταση στο δύσκολο έργο των ανθρώπων του Ιδρύματος.

58


Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Αριστοτελείου Κολλεγίου, για άλλη μια χρονιά, διακρίθηκαν με τις επιτυχίες τους στα πτυχία των Αγγλικών. Έπειτα από ένα χρόνο εντατικής δουλειάς και προετοιμασίας, και παρακολουθώντας τόσο τα φροντιστηριακά μαθήματα που προσφέρει το σχολείο μας αλλά και αυτά της εξατομικευμένης διδασκαλίας, έλαβαν μέρος στις εξετάσεις Μαΐου 2012, για την απόκτηση πτυχίων στην Αγγλικά γλώσσα με μεγάλη επιτυχία. Συγκεκριμένα, το ποσοστό επιτυχίας των μαθητών μας στα πτυχία Cambridge, Michigan και ΚΠΓ ανήλθε στο 100% καθώς όλοι οι μαθητές έγιναν κάτοχοι των πτυχίων στα οποία εξετάστηκαν. Το σχολείο μας, ακολουθώντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών αλλά και τις αρχές της πολυγλωσσίας, της πολυπολιτισμικότητας και της διαθεματικότητας που διέπουν το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών, θα συνεχίσει να προσφέρει στους μαθητές μας την ευκαιρία να αποκτήσουν τα πτυχία που επιθυμούν στις γλώσσες που επιλέγουν. Τα θερμά μας συγχαρητήρια ανήκουν τόσο στους μαθητές μας για την ιδιαίτερα αποτεσματική τους προσπάθεια όσο και στους υπεύθυνους καθηγητές των Ξενόγλωσσων τμημάτων.

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ !!!

ΠΤΥΧΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Το Αριστοτέλειο Κολλέγιο μετά από ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του σχολείου, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την καθολική επιτυχία των υποψηφίων μαθητών του. Συγχαίρουμε όλους τους μαθητές που συμμετείχαν, για τη σκληρή προσπάθεια που κατέβαλαν και τις οικογένειες τους για τη συμπαράσταση που παρείχαν στα παιδιά τους. Τα θερμά μας συγχαρητήρια αξίζουν επίσης και στις υπεύθυνες καθηγήτριες κ. Ζωή Ντάουλα, καθηγήτρια Γαλλικών και κ. Δέσποινα Σμυρλή, καθηγήτρια Γερμανικών, για την αποτελεσματική καθοδήγηση που πρόσφεραν στους μαθητές μας. Σε μία εποχή που η απόκτηση «εφοδίων» αποτελεί απαίτηση αλλά και ανάγκη, το Αριστοτέλειο Κολλέγιο αποδεικνύει έμπρακτα ότι ανταποκρίνεται με επιτυχία σε αυτές τις προκλήσεις.

ΠΤΥΧΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2012-2013 Το Αριστοτέλειο Κολλέγιο είναι ένα σχολείο το οποίο έχει προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής για τεχνολογικό εγγραματισμό των μαθητών και εκπαιδευτικών του. Έτσι, για μια ακόμα χρονιά παρείχε την κατάλληλη εκπαίδευση και προετοιμασία προς τους μαθητές του μέσω του μαθήματος της Πληροφορικής, που διδάσκεται στο Γυμνάσιο και των Club Πληροφορικής Γυμνασίου και Λυκείου που διδάσκονται από την κα Κοκκίνου Ελένη (καθηγήτρια Πληροφορικής). Ο φορέας υλοποίησης των εξετάσεων είναι η Vellum, εκπαιδευτικός αντιπρόσωπος του Πανεπιστημίου του Cambridge της Αγγλίας. Τα πτυχία της Πληροφορικής του Γυμνασίου και του Λυκείου είναι τα επαγγελματικά πτυχία που ζητούνται στις προκηρύξεις θέσεων εργασίας τόσο από τον Α.Σ.Ε.Π. και το Ελληνικό Δημόσιο όσο και από όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αποτελεί δηλαδή ένα επαγγελματικό εφόδιο που κατακτάται από τους μαθητές μας μέσα από το σχολείο. Μάλιστα οι μαθητές δίνουν εξετάσεις στην αίθουσα Πληροφορικής του σχολείου, σε χώρο δηλαδή που είναι ήδη εξοικειωμένοι. Φέτος πιστοποιηθήκαν περίπου 150 μαθητές με απόλυτη επιτυχία. 59


Αναφορά στην ιερή μνήμη του ΟΧΙ Το Αριστοτέλειο Κολλέγιο τίμησε και φέτος τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου με ιδιαίτερο και ουσιαστικό τρόπο. Εκτός από την αναφορά στην ιερή μνήμη του «ΟΧΙ» και την επέτειο του ελληνοϊταλικού πολέμου του 1940-41, την γιορτή του πολιούχου της πόλης Αγίου Δημητρίου, αλλά και την υπενθύμιση της ζοφερής περιόδου του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και ιδιαίτερα για την Ελλάδα της γερμανικής κατοχής, η γιορτή προσανατολίστηκε στην παρουσίαση ενός αφιερώματος για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωσή της (26 Οκτωβρίου 1912). Στο αφιέρωμα πήραν μέρος μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου και παρουσίασαν με συνέπεια ένα ιστορικό μωσαϊκό της πόλης όπου έδεσαν το οπτικοακουστικό υλικό με τη ζωντανή μουσική και την ανάγνωση χρονικών και ιστορικών ντοκουμέντων καθώς και με τη δραματοποίηση λογοτεχνικών κειμένων. Συγκεκριμένα την εκδήλωση πλαισίωσε η ταινία του Τάσου Ψαρρά «Η Θεσσαλονίκη στον 20ό αιώνα», απ’ όπου επιλέχθηκαν αποσπάσματα σχετικά με την ιστορική φυσιογνωμία της πόλης και την απελευθέρωση του 1912, με ευθύνη του μαθητή Αντώνογλου Αλέξανδρου. Αντίστοιχα οι μαθητές της Α΄ Λυκείου Γκούμα Άννα, Καραγιάννη Ελευθερία, Νουλίκα Μαρία, Παπαδοπούλου Δέσποινα, Ρίζος Θεοφάνης, Σταμκόπουλος Βαγγέλης διάβασαν τα ιστορικά ντοκουμέντα και τις μαρτυρίες των διοικητών και στρατηγών της εποχής σε εναλλαγή με ποιήματα Θεσσαλονικέων ποιητών όπως η Ζωή Καρέλλη, ο Γιώργος Θέμελης και ο Αλέξης Τραϊανός, δραματοποίησαν αποσπάσματα από την Εκτέλεση του Φρέντυ Γερμανού σχετικά με την ύψωση της σημαίας από τον Ίωνα Δραγούμη στην τότε μητρόπολη του Αγίου Μηνά και αναφέρθηκαν σε χαρακτηριστικά κείμενα από το λεύκωμα του Θωμά Κοροβίνη «Θεσσαλονίκη, Μέσα στα στενά σου τα σοκάκια». Την παράσταση, ωστόσο, έκλεψε η άψογη μουσική παρουσίαση των μαθητών με υπεύθυνο τον πολύτιμο συνάδελφο μουσικό του σχολείου Μίλτου Σπυριδόπουλου. Η μαθήτρια

60

Δράμπα Βαγιαλένα στο τραγούδι και οι μαθητές Γκροζούδης Πολύκαρπος , Ζαπρίδου Ελένη και Καϊάφας Νίκος εκτέλεσαν χαρακτηριστικά τραγούδια για τη Θεσσαλονίκη, όπως το «1912» του Βαμβακάρη, το «Θεσσαλονίκη» του Καββαδία σε μελοποίηση Θάνου Μικρούτσικου, το «Στης Σαλονίκης το τσαρσί», παραδοσιακό ζωναράδικο της Θράκης. Τη γιορτή έκλεισε η παράδοση της σημαίας και η απονομή των αριστείων και των βραβείων στους σημαιοφόρους και παραστάτες του Λυκείου από τον διευθυντή Χρήστο Κυζάκη. Για το σχολικό έτος 2012-2013 ορίστηκαν σημαιοφόροι από την Γ΄ Λυκείου οι Βολάκη Σοφία, Μιλτιάδης Χρήστος και Βουρβαχάκη Μαρία. Από την Β΄ Λυκείου οι Σταμκοπούλου Δήμητρα, Παπάζογλου Αντώνης, Petrache Anastasia, Λιασκόπουλος Νίκος, Παπαλεξίου Ευαγγελία, Σύλλας Αλέξανδρος. Από την Α΄Λυκείου οι Δράμπα Βαγιαλένα, Παπατζιάμου Δήμητρα. Μετά το τέλος της παρέλασης στον κεντρικό δρόμο του Πανοράματος όπου συμμετείχαν οι μαθητές του Γυμνασίου έγινε η καθιερωμένη κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των πεσόντων αγωνιστών.


Γιορτή 25ης Μαρτίου Στα πλαίσια του εορτασμού για την επέτειο της 25ης Μαρτίου οι μαθητές του γυμνασίου τίμησαν τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες του απελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων της επανάστασης του 1821. Παρουσίασαν τη ζωή, τους αγώνες, τις θυσίες, την προσφορά στο γένος και τέλος τον ηρωικό θάνατο αυτών των ανθρώπων που αποτελούν σύμβολα του ελληνισμού και λαμπρό παράδειγμα αυτοθυσίας για την κατάκτηση της ελευθερίας. Βασικός ομιλητής ήταν ο κύριος Δ. Μπότσαρης, πατέρας μαθήτριας του σχολείου μας και απόγονος του Μ. Μπότσαρη, κορυφαίου αγωνιστή της επανάστασης. Από τη θέση του Προέδρου των απανταχού Σουλιωτών εξέθεσε τις μαρτυρίες των προγόνων του, απάντησε σε ερωτήσεις μαθητών και αναφέρθηκε τόσο στην προσωπική συλλογή κειμηλίων από την εποχή του απελευθερωτικού αγώνα όσο και στην ετήσια αναπαράσταση της ανατίναξης στο Κούγκι προς τιμή των γενναίων αγωνιστών. Η επετειακή τελετή πλαισιώθηκε αρμονικά από τη χορωδία και την ορχήστρα του σχολείου που με τις μουσικές της επιλογές αναβίωσε το πατριωτικό κλίμα της εποχής.

Tην 39η επέτειο από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου τίμησαν οι μαθητές του Αριστοτελείου Κολλεγίου με σεβασμό και χαμηλούς τόνους, όπως αρμόζει σε κάθε εορτασμό που αναφέρεται σε ανθρώπους που θυσιάστηκαν για να απολαμβάνουμε εμείς σήμερα τα αγαθά της Δημοκρατίας. Η εκδήλωση οργανώθηκε από μαθητές της Γ΄ Λυκείου όπως συμβαίνει κάθε χρόνο. Για άλλη μια χρονιά με τη λιτότητα και την ευστοχία της νέας γενιάς, εκφράστηκε ο προβληματισμός για τις παρούσες πολιτικές και οικονομικές συνθήκες που αφορούν πια την παιδεία και επηρεάζουν το μέλλον της ενώ παράλληλα έγινε μια ιστορική αναδρομή όχι μόνο στα αιματηρά γεγονότα του 1973 αλλά και στην ευρύτερη εποχή της δεκαετίας του ‘60 που καθόρισε σημαντικά την Ελλάδα της Μεταπολίτευσης. Οι μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν ήταν: Αγγελίδου Ραφαέλα, Αρβανιτίδου Μαρία, Βολάκη Σοφία, Διδίλη Ζωή, Ζαπρίδης Βασίλης, Καπρίλλης Μιχάλης, Καρατζούνης Γιάννης, Ντεβρεντλής Άγγελος, Προβατίδου Όλγα, Χριστολιάκου Αλεξάνδρα.

Η εκδήλωση δεν θα μπορούσε να είναι ολοκληρωμένη χωρίς τη συμβολή του μουσικού του σχολείου Σπυριδόπουλου Μίλτου, ο οποίος οργάνωσε τη μουσική επένδυση. Η άψογη ορχήστρα εκτέλεσε τραγούδια των Θεοδωράκη, Σαββόπουλου, Μικρούτσικου και Σιδηρόπουλου και απαρτίστηκε από τους μαθητές: Καϊάφα Νίκο, Κοτζαβασίλογλου Λήδα, Κουτσαφτάκη Εύη, Τσαγκαρόπουλο Ιορδάνη. Για το οπτικοακουστικό υλικό της γιορτής βοήθησε ο μαθητής Αντώνογλου Αλέξανδρος.

61


Οι «Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη,

μια «επαγγελματική» παράσταση της θεατρικής μας ομάδας Το Αριστοτέλειο Κολλέγιο διατηρεί επάξια την παράδοσή του στις δυνατές θεατρικές ομάδες, οι οποίες, κάθε χρόνο, παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες παραστάσεις όχι μόνο στα πλαίσια σχολικών διαγωνισμών, αλλά και σε καθιερωμένες θεσμικές διοργανώσεις, όπως είναι τα ΔΗΜΗΤΡΙΑ. Το φάσμα των θεατρικών μας επιλογών είναι ευρύ και κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε προκλήσεις που τα παιδιά του θεάτρου υποστηρίζουν με πάθος, όπως και η υπεύθυνη καθηγήτριά τους Αλεξοπούλου Παναγιώτα. Λίγα λόγια για το έργο Οι «Εκκλησιάζουσες» παραμένουν μία ακόμα πολιτική κωμωδία-σάτιρα, από τις χαρακτηριστικές του Αριστοφάνη, στην οποία για άλλη μια φορά, μετά τη «Λυσιστράτη», τάσσεται υπέρ των γυναικών. Η πρωταγωνίστρια του έργου, η δυναμική και κατεργάρα Πραξαγόρα, είναι εκείνη που θα αναλάβει τα ηνία της γυναικείας επανάστασης, όχι με σκοπό την επαναφορά σε πρότερες καταστάσεις, όπως συμβαίνει με τη Λυσιστράτη, αλλά με μοναδικό στόχο την αλλαγή ολόκληρης της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Οι «Εκκλησιάζουσες» στο θέατρο «Αλέξανδρος» Το Σάββατο 6 Απριλίου 2013 η θεατρική ομάδα του Αριστοτελείου Κολλεγίου ανέβασε την κωμωδία του Αριστοφάνη «Εκκλησιάζουσες» στο κινηματοθέατρο «Αλέξανδρος». Έτσι, δόθηκε η ευκαιρία στις οικογένειες των μαθητώνσυντελεστών της παράστασης, στους καθηγητές και στους μαθητές του κολλεγίου αλλά και στο ευρύ φιλοθεάμον κοινό της Θεσσαλονίκης να παρακολουθήσει αυτή την εξαιρετικά ευρηματική, ακόμα και σήμερα και πρωτοποριακή κωμωδία, με έντονη διαχρονική αξία. Η παράσταση «Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη στο 2ο Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος στη Μεσσήνη Ηταν εξ αρχής δεδομένη η επιθυμία της συμμετοχής μας στο 2ο Διεθνές Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος που διοργανώνεται στην Αρχαία Μεσσήνη. Το Φεστιβάλ επικεντρώνεται στην παρουσίαση έργων αρχαίου ελληνικού και λατινικού δράματος (τραγωδίας ή κωμωδίας) από μαθητές και μαθήτριες. Ο χαρακτήρας του δεν είναι διαγωνιστικός και σκοπός του είναι η ουσιαστική – βιωματική επαφή των νέων με το αρχαίο δράμα και την πολιτιστική του κληρονομιά. Για τη θεατρική μας ομάδα η επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης θεωρήθηκε ελκυστική, πόσο μάλλον το γεγονός ότι η παράσταση θα «ανέβαινε» σε πραγματικό αρχαιοελληνικό θέατρο, το «Εκκλησιαστήριο», όπου γίνονταν κυρίως πολιτικές συγκεντρώσεις εκτός από τις θρησκευτικές ή μουσικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Ασκληπιού. Στήριξαν την παράστασή τους με τόσο ενθουσιασμό και αυταπάρνηση, προετοιμάστηκαν στο χώρο του σχολείου μετά το πέρας των μαθημάτων τους και κατόρθωσαν σε μικρό σχετικά διάστημα να ετοιμάσουν το οπτικοακουστικό υλικό που στάλθηκε προκειμένου να επιλεγούν από την Επιτροπή της διοργάνωσης. Η είδηση για την επιλογή μας έγινε δεκτή με φρενήρεις πανηγυρισμούς. Δούλευαν με χαρά και αγάπη το αριστοφανικό έργο, με το οποίο «κλείνουν το μάτι» στην εποχή τους καθώς και σε ό,τι αυτή τους επιφυλάσσει. Τελικά η θεατρική ομάδα του Αριστοτελείου εκπλήρωσε το όνειρό της, καθώς, αφού επιλέχθηκε, έπαιξε την παράσταση «Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη στο 2ο Διεθνές Φεστιβάλ της Μεσσήνης την Τετάρτη 24 Απριλίου. Το ταξίδι ξεκίνησε νωρίς την Τρίτη, κέφι και τραγούδια δεν σταμάτησαν και εκτόπισαν την πολύωρη παραμονή στο λεωφορείο και την κούραση. Οι μαθητές ήταν ενήμεροι για τον αρχαιολογικό χώρο, γι’ αυτό και η συναισθηματική φόρτιση ήταν μεγάλη. Η αίσθηση της ευθύνης που τους ενέπνευσε αλλά και το γεγονός ότι η επιλογή του συγκεκριμένου έργου του Αριστοφάνη είχε γι’ αυτούς σημασία εφόσον θα παιζόταν σ’ ένα πραγματικό Εκκλησιαστήριο, μεγάλωνε την αγωνία τους. Παράλληλα, η διοργάνωση ήταν εξαιρετική, σε επί62


πεδο φιλοξενίας και ξενάγησης. Η υποδοχή ήταν φιλική και ζεστή, υποστηρικτική, για να ξεκουραστούν όλοι, μετά το δείπνο και την τακτοποίηση στα δωμάτια. Η μεγάλη μέρα έφτασε την Τετάρτη και το Αριστοτέλειο άνοιξε το ημερήσιο πρόγραμμα παίζοντας πρώτο στις 10 το πρωί. Η παράσταση κέρδισε τις καλύτερες εντυπώσεις, καθώς ο ίδιος ο Δήμαρχος Στάθης Αναστασόπουλος, μετά το τέλος και αφού έδωσε θερμά συγχαρητήρια σ’ όλα τα παιδιά και τους υπεύθυνους καθηγητές Γιώτα Αλεξοπούλου και Μίλτο Σπυριδόπουλο, μίλησε με τα καλύτερα λόγια και για πολλή ώρα και εξέφρασε μεταξύ άλλων τη συγκίνησή του για την ακούραστη ζωντάνια και τον επαγγελματισμό των παιδιών, επαίνεσε το μεράκι τους και ευχαρίστησε όλους ξεχωριστά για την απόφαση της συμμετοχής τους. Η αποζημίωση ήταν δεδομένη… Στη συνέχεια όλα κύλησαν στο πλαίσιο μιας όμορφης και ενδιαφέρουσας εκδρομής τόσο στην πόλη της Καλαμάτας όσο και στην γύρω περιοχή της Μεσσήνης. Το βράδυ μαζεύτηκαν όλοι στην παραλία και οι μαθητές μας, μουσικοί και μη, έδωσαν μια… δεύτερη παράσταση με τραγούδια και μουσικές που συνδυάστηκαν με τους ήχους της θάλασσας και τις μυρωδιές της Πελοπον-

νησιακής παραλίας. Έτσι, απέδειξαν για άλλη μια φορά πως ό,τι κάνουν το κάνουν με όρεξη και δίνουν την ψυχή τους σ’ αυτό, ακολουθούν τα όνειρά τους και τα πραγματώνουν με σεμνότητα και σοφία. Γνωρίζουν τη συνεργασία, την ομαδικότητα, την ευγένεια της συνύπαρξης και της επικοινωνίας… Ο χορός απαρτίστηκε από τους: Γκροζούδη Μαρίνα, Καλπάκη Θεοδώρα, Καϊάφα Μάγδα, Καραγιάννη Άννα, Νούτσο Θωμά, Πάππα Βαΐα, Τσαλοπούλου Σοφιάννα, Γκούμα Άννα, Δράμπα Βαγιαλένα Κοσμά Ανατολή Μόνα Θεοδώρα και Σαμούτη Βάσια, εντυπωσίασε με τη ζωντάνια και το μπρίο και έδωσε στην παράσταση ιδιαίτερο κέφι με τραγούδι, χορό και πολύ χρώμα! Υπεύθυνοι της παράστασης ήταν οι καθηγητές: Αλεξοπούλου Παναγιώτα, Σπυριδόπουλος Μίλτος, Τσαντσάνογλου Όλγα και βοήθησαν οι καθηγητές: Γαβριηλίδου Ρία, Γιαλαμά Μελίνα, Δαμαλή Μαρία, Διαμαντή Νανά και Παπαζέτης Κώστας και ο μαθητής Αντώνογλου Αλέξανδρος που επιμελήθηκε την αφίσα και το πρόγραμμα. Ιδιαίτερη ήταν η συμμετοχή των μαθητών Γκροζούδη Πολύκαρπου, Ζαπρίδου Ελένης, Καβάση Ραφαέλας και Καϊάφα Νίκου που έπαιξαν ζωντανά στην παράσταση την πρωτότυπη μουσική του Σπυριδόπουλου Μίλτου. Η διανομή των ρόλων:

Πραξαγόρα: Νουλίκα Μαρία, Βλέπυρος: Πεσματζόγλου Μιχάλης, Χρέμης: Μακρής Βασίλης, Γείτονας Α΄: Σαγιόγλου Σάββας, Γείτονας Β΄: Ελεύθερας Άγγελος, Νέος: Κουρουκλίδης Γιώργος, Νέα: Μόνα Θεοδώρα, Γριά Α΄: Κοσμά Ανατολή, Γριά Β΄: Μακρής Γρηγόρης, Γριά Γ΄: Σαγιόγλου Σάββας, Γυναίκα Α΄: Κοσμά Ανατολή, Γυναίκα Β΄: Σαμούτη Βάσια, Κηρύκαινα: Δράμπα Βαγιαλένα, Θεράπαινα: Σαμούτη Βάσια, Κορυφαία: Γκούμα Άννα, Τσολιάς: Καραμανίδης Νίκος.

Η παράσταση ενθουσίασε το κοινό με το κέφι και τη ζωντάνια της και οι μαθητές της θεατρικής ομάδας, ως επί το πλείστον Γυμνασίου και Α΄Λυκείου, ανανέωσαν το ραντεβού τους για μια ακόμη παράσταση σύντομα.

63


¨1η Απριλίου 1955 - ΚΥΠΡΟΣ¨ Για δεύτερη συνεχή χρονιά οι μαθητές του Αριστοτελείου Κολλεγίου συμμετείχαν στην εκδήλωση φόρου τιμής στους ήρωες του Κυπριακού Έπους και τίμησαν την Κυπριακή Νεολαία που έπεσε μαχόμενη για την ελευθερία της πατρίδας κατά τη διάρκεια του Κυπριακού Απελευθερωτικού Αγώνα 1955-1959 ενάντια στη βρετανική αποικιοκρατία. Ο τίτλος της φετινής εκδήλωσης, δυο στίχοι του Γιάννη Ρίτσου, «Μικρός λαός και πολεμά δίχως σπαθιά και βόλια» είχε ιδιαίτερο βάρος στη σημερινή τραγική για τον Ελληνισμό συγκυρία. Οι μαθητές του σχολείου μας δραματοποίησαν και παρουσίασαν ένα πραγματικό γεγονός, το μυστικό γάμο της πρώην υπουργού παιδείας και πολιτισμού της Κύπρου κ. Κλαίρης Αγγελίδου, με τίτλο “Μια μαρτυρία, ένας γάμος”. Η παρουσία των μαθητών μας Κουρουκλίδου Ελένης και Γκροζούδη Πολύκαρπου στο κείμενο και των Κουτσαφτάκη Εύης (πιάνο, τραγούδι), Κοτσαβασίλογλου Λήδας (τραγούδι) Ζαπρίδου Ελένης (φλάουτο), Τσαγκαρόπουλου Ιορδάνη (κιθάρα) στο τραγούδι “Δεν κλαίω” σε στίχους του Γιάννη Ρίτσου και μουσική του Μάριου Τόκα, ήταν ιδιαίτερα συγκινητική. Η βιωματική προσέγγιση των αξιών που ενέπνευσαν τους ήρωες της ΕΟΚΑ για ελευθερία και αυτοδιάθεση των λαών έδωσε και φέτος την ευκαιρία στους μαθητές όλων των σχολείων, που συμμετείχαν στην εκδήλωση, να περάσουν τα δικά τους μηνύματα για ένα καλύτερο αύριο για ολόκληρο τον Ελληνισμό. Η παρουσία όλων των καλεσμένων και ιδιαίτερα των νέων της Θεσσαλονίκης ήταν πολύτιμη γιατί… λαός που δεν γνωρίζει την ιστορία του είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει.

Αδελφοποίηση με το Λύκειο Σολέας της Κύπρου Με πρωτοβουλία του διευθυντή κ. Χρ. Γκροζούδη το Αριστοτέλειο Κολλέγιο συμμετείχε με ενθουσιασμό στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα ΕΝΟ (Environment Online), στα πλαίσια του οποίου μαθητές του Λυκείου Σολέας της Κύπρου και οι συνοδοί καθηγητές τους από τη Μεγαλόνησο επισκέφθηκαν τη Θεσσαλονίκη και φιλοξενήθηκαν από οικογένειες μαθητών του Κολλεγίου. Συγκεκριμένα, το Λύκειο Σολέας της Κύπρου, το οποίο βρίσκεται στους πρόποδες του Τροόδους και το Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης αποφάσισαν να αδελφοποιηθούν και να συμπορευτούν, αναπτύσσοντας κοινές δραστηριότητες πολιτιστικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου. 64


Την πρώτη μέρα της φιλοξενίας σε ειδική τελετή υποδοχής που είχε προετοιμαστεί για το φιλοξενούμενο σχολείο από το Αριστοτέλειο Κολλέγιο οι Κύπριοι μαθητές προέβαλαν βίντεο για την ιστορία, τη λειτουργία και την οργάνωση του Λυκείου Σολέας, καθώς και για τα βυζαντινά μνημεία της περιοχής που τελούν υπό την προστασία της UNESCO. Κατά την πενθήμερη παραμονή τους στη Θεσσαλονίκη οι Κύπριοι μαθητές και εκπαιδευτικοί επισκέφθηκαν μουσεία, εκκλησίες, μνημεία, περπάτησαν στο ιστορικό κέντρο της πόλης, ενώ παρακολούθησαν μαθήματα στις τάξεις του Αριστοτελείου Κολλεγίου.

Η αδελφοποίηση του Αριστοτελείου Κολλεγίου με το Λύκειο Σολέας της Κύπρου σήμανε την έναρξη μίας στενής συνεργασίας με στόχο τη βιωματική μάθηση για τους μαθητές, καθώς και την ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών για θέματα παιδείας ανάμεσα στους καθηγητές των δύο σχολείων. Το πρόγραμμα αποτελεί μία καλή ευκαιρία για τους μαθητές, μέσω κοινών και ουσιωδών δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν, να μάθουν, να καταλάβουν και να βιώσουν τις έννοιες της φιλίας και της συνεργασίας. Είναι ουσιαστικά ένα πρόγραμμα που ακολουθεί τη βιωματική μάθηση, παρέχοντας την ευκαιρία στους μαθητές να μετουσιώσουν την πληροφορία σε γνώση. Παράλληλα, δημιουργείται ένας δίαυλος επικοινωνίας με εκπαιδευτικούς της Κύπρου με στόχο την ανταλλαγή προβληματισμών, θέσεων και απόψεων για τα εκπαιδευτικά συστήματα των δύο χωρών. Βέβαια, με το λαό της Κύπρου μας συνδέουν κοινά στοιχεία και μέσω αυτού του προγράμματος γίνονται αντιληπτοί στο μέγιστο βαθμό οι στενοί πολιτιστικοί μας δεσμοί.

Χαρακτηριστική ήταν η ομιλία του διευθυντή του Λυκείου Σολέας κ. Λοΐζου Ανδρέα: «Ο ενθουσιασμός των μαθητών ήταν διάχυτος από την πρώτη στιγμή της επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη. Βρήκαμε ανοιχτές αγκάλες όταν φτάσαμε στο αεροδρόμιο. Δεν μπορώ να περιγράψω τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν όταν συναντήθηκαν οι μαθητές. Είχαν ανταλλάξει διευθύνσεις και με τη χρήση της τεχνολογίας γνώριζαν τα παιδιά που θα συναντήσουν. Η ανταλλαγή επισκέψεων είναι η αρχή. Στη συνέχεια θα δουλέψουν σε κοινά πρότζεκτ και η σχέση αυτή θα ενδυναμωθεί. Εκτός από το περιβαλλοντικό μέρος του προγράμματος, σκοπός και των δύο σχολείων, αλλά και της ευρύτερης ομάδας είναι να προωθήσουμε τον ελληνικό μας πολιτισμό, διότι τώρα, παρά ποτέ άλλοτε, είναι η στιγμή που πρέπει αυτό να γίνει». Πρέπει να σημειωθεί ότι την αδελφοποίηση των δύο σχολείων «χαιρέτησε» σε ειδική τελετή που δόθηκε στο Υπουργείο από τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης κ. Καράογλου, όπου και παρευρέθησαν μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα της αδελφοποίησης των σχολείων. Την τελευταία μέρα της επίσκεψης οργανώθηκε στο κινηματοθέατρο «Αλέξανδρος» τελετή αποχαιρετισμού των μαθητών και των καθηγητών των αδελφοποιημένων σχολείων. Εκεί ομάδα μαθητών μας που οργάνωσε ο καθηγητής μουσικής κ. Σπυριδόπουλος Μίλτος, παρουσίασε ένα οπτικοακουστικό αφιέρωμα για τη Θεσσαλονίκη με τον τίτλο «Θεσσαλονίκη, το σταυροδρόμι των ονείρων και των πολιτισμών» ως μία μικρή ανάμνηση της δυνατής φιλίας που δημιουργήθηκε ανάμεσα στα δύο σχολειά. Συντονίστρια του προγράμματος ήταν η κ. Παπαχρήστου Μαίρη με την πολύτιμη βοήθεια της κ. Γιργωλά Όλγας και του κ. Καραμανλή Δημήτρη. Συμμετείχαν στο πρόγραμμα αδελφοποίησης οι μαθητές : Παπατζιάμου Δήμητρα,Σιδέρη Βίκυ Καπατασίδου Ιωάννα , Δέμπη Άντζελα Καραγιάννη Ελευθερία, Γούλα Μαρία Κουτσαφτάκη Εύη, Αδαλόγλου Χριστίνα Σαγιόγλου Σάββας, Πεσματζόγλου Μιχάλης Ουζούνης Θανάσης

65


ARMABEY

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2006 με τη συνεργασία των σχολείων: Aristoteleio Κολλέγιο, Mamalouka Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Marmara college, Beykent College. Τα αρχικά γράμματα των ονομάτων τους σχημάτισαν και τον τίτλο του προγράμματος ARMABEY.

Η εκπαιδευτκή κοινότητα θέτει συχνά την παρακάτω αμφιλεγόμενη ερώτηση: Μπορεί η παιδαγωγική των Σχεδίων Εργασίας (μέθοδος project) να κινητοποιεί το μαθητή μέσα από την οικοδόμηση της γνώσης του, ώστε να αποκτά νόημα γι’αυτόν η μάθηση; ToΑριστοτέλειο Κολλέγιο δίνει θετική απάντηση μέσω της διερευνητικής εργασίας ARMABEY, η οποία καθιστά τους μαθητές ενεργούς, τους ενθαρρύνει να συμμετέχουν σε κοινά εκπαιδευτικά σχέδια εργασίας με Τούρκους μαθητές, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά την αγγλική γλώσσα και αναμφισβήτητα τους οδηγεί στη βιωματική γνώση και στο άνοιγμα πολλών οριζόντων. Το όνομα ArMaBey προέρχεται από τα αρχικά γράμματα των σχολείων που συμμετέχουν: το κολλέγιό μας, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Μαμαλούκα, το Marmara College της Κωνσταντινούπολης και το Beykent School της Αδριανούπολης και της Κωνσταντινούπολης, με τα οποία υπάρχει μακρόχρονη συνεργασία από το 2006. Φέτος τα σχολεία Μοντεσσοριανή Αγωγή και Εκπαιδευτική Πρωτοπορία Αθηνών συμμετείχαν για πρώτη φορά σε αυτό το διαφοροποιημένα συνεργατικό πρόγραμμα και βοήθησαν σημαντικά στο να αυξηθούν τα παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη για όλους τους συμμετέχοντες. Πώς όμως λειτουργεί το ArMaBey ; Κάθε χρονιά στη αρχή του ακαδημαϊκού έτους σχεδιάζεται μια σειρά από θέματα και δρώμενα πάνω στα οποία βασίζεται η συνεχής μελέτη και η οργανωμένη συνεργασία μαθητών και καθηγητών. Τα φετινά θέματα ήταν: α) η Εκπαίδευση στο Χθες και στο Σήμερα και β) Αλάτι και Ζάχαρη. Πάντοτε στις αρχές Απριλίου, παρουσία όλων των εμπλεκόμενων σχολείων, πραγματοποιείται μία γιορτή, στη διάρκεια της οποίας γίνεται η τελική παρουσίαση των εργασιών συνοδευμένη με κοινούς Ελληνοτουρκικούς χορούς και τραγούδια. Στη συνάντηση που έγινε στις 19 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη συμμετείχαν 150 μαθητές από τα τρία σχολεία της Τουρκίας και 160 μαθητές από τα ελληνικά σχολεία. Το Αριστοτέλειο Κολλέγειο ήταν ο διοργανωτής και πραγματοποίησε τη συνάντηση στο Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού «ΔΙΑΚΟΝΙΑ» (Ν. Πλαστήρα 65, Χαριλάου). Η πρωτοποριακή δράση αδελφοποίησης των ελληνοτουρκικών σχολείων δυνάμωσε τους δεσμούς ανάμεσα στους Τούρκους και Έλληνες μαθητές και κατάφερε να προάγει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διατύπωση προβληματισμών πάνω στα προσυμφωνημένα θέματα. 66


Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, κ. Αντώνης Καρούμπης, ο διευθυντής του γραφείου του Υπουργού Μακεδονίας – Θράκης, κ. Ιωάννης Ποδιώτης, ο σύμβουλος Αγγλικής Γλώσσας κ. Θοδωρής Μανιάκας. Ο π. Γρηγόριος Σταμκόπουλος, Δόκτωρ και Επίκουρος Καθηγητής Εφαρμογών Πληροφορικής της Α.Ε.Α.Θ, στο σύντομο χαιρετισμό του ανέφερε χαρακτηριστικά ότι νιώθει χαρούμενος, διότι βλέπει έμπρακτα ότι η παιδεία καταργεί σύνορα και γίνεται χώρος γόνιμου διαλόγου, διαπολιτισμικής συνεργασίας και βιωματικής μάθησης μέσα από ευχάριστες διαδικασίες. Τελικά, τι προσφέρει το Armabey ; Μέσα από αυτή την διαδικασία, οι σαρανταδύο μαθητές της β’ και γ’ γυμνασίου του Αριστοτελείου Κολλεγίου που συμμετείχαν στο Armabey ανέπτυξαν πολλές δεξιότητες, εξάσκησαν τη χρήση της Αγγλικής γλώσσας και παράλληλα ενίσχυσαν τη διαπολιτισμικότητά τους. Οι μαθητές θυσιάζοντας μέρος του ελεύθερου χρόνου τους -και εργαζόμενοι αποκλειστικά εκτός σχολικού ωραρίου- δούλεψαν ακούραστα και με πολύ κέφι μαζί με την συντονίστρια του προγράμματος και καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας κ. Βαφείδου Αυγή επί έξι μήνες ανταλλάσσοντας άρθρα και εργασίες μέσω facebook, twitter, skype και e-mail. Μέχρι όμως να ανταλλάξουν το κάθε άρθρο, έψαξαν και διερεύνησαν τον ελληνικό έντυπο και διαδικτυακό τύπο, επέλεξαν το άρθρο που τους ενδιέφερε και στη συνέχεια το μετέφρασαν στα αγγλικά. Το μορφοποίησαν κατάλληλα και το δούλεψαν σε διαφάνειες του PowerPoint και Prezi προσθέτοντας αντίστοιχες φωτογραφίες ή βίντεο. Παράλληλα, αξιοποίησαν τη διερευνητική τους δεξιότητα και χρησιμοποιώντας storyboards, δημιούργησαν υπέροχα ενημερωτικά φυλλάδια και ψηφιακές ιστορίες (digitalstorytelling). Επιπλέον, όλοι οι μαθητές πήραν μέρος σε ταυτόχρονα διαδυκτι-

ακά μαθήματα με τους Τούρκους μαθητές με τη χρήση τηλεδιασκέψεων (teleconferencing) και με αυτόν τον τρόπο διασφαλίστηκε η ενεργός συμμετοχή των μαθητών σε αυθεντικά περιβάλλοντα διερεύνησης και συνεργατικής οικοδόμησης της γνώσης, Αξίζει να γίνει αναφορά σε κάποιους μαθητές οι οποίοι δούλεψαν με μεράκι και έμπνευση. Η καλλιτεχνικής φύσης Μαρίνα Καθαρού, μαθήτρια της γ’ γυμνασίου, έγραψε ένα εξαιρετικό ποίημα με τίτλο ‘’ShoolWay”και ήταν υπεύθυνη γκράφιτι. Το ‘αστέρι’ της α’ γυμνασίου Γκάρικ Αγκαλαριάν ακολούθησε το παράδειγμα της Μαρίνας και έγραψε ένα σκωπτικό ποίημα με τίτλο “Αmockingpoemforschool”. Η υπεροργανωτική Σταυρίλια Σουλιάδη είχε τη γενική εποπτεία όλου του προγράμματος, ο πολυμήχανος Άγγελος Ελεύθερας ήταν υπεύθυνος των ηλεκτρονικών προγραμμάτων, η ευφάνταστη Ελένη Κοτρώνη ήταν η κεντρική παρουσιάστρια και ο μοναδικός Γιώργος Μπαρμπαγιάννης -μαθητής της α’ γυμνασίου- αποτέλεσε την εκπαιδευτική έκπληξη αυτού του σχεδίου εργασίας, καθώς μάγεψε το ακροατήριο με τις απίστευτες δεξιότητές του στην παρουσίαση. Εξίσου ταλαντούχες στην παρουσίαση αποδείχθηκαν οι όχι-μόνο-πανέμορφες αλλά και πολυδιάστατες Λαζίδου Μαρία, Λυσσούδη Λίνα, Ιορδανίδου Σοφία και Παγιάντζα Ρένια. Πολύτιμη βοήθεια προσέφεραν και οι ακούραστες μαθήτριες Ιωαννίδου Φωτεινή, Πάπα Παολίνα και Αλιφραγκή Χριστίνα. Κεντρικό ρόλο στη συνολική καλή λειτουργία του εξάμηνου αυτού προγράμματος έπαιξε ο πολυτάλαντος ‘υπαρχηγός’ της συντονίστριας Σουλιάδης Δημήτρης. Επιπλέον, oι συμμετέχοντες έμαθαν και τραγούδησαν κοινά ελληνικά και τούρκικα τραγούδια και χόρεψαν έναν ποντιακό και ένα θρακιώτικο χορό. Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στον καθηγητή Μουσικής του κολλεγίου μας, κ. Μίλτο Σπυριδόπουλο, ο οποίος συνέβαλε σημαντικά στην υλοποίηση του προγράμματος διδάσκοντας στους μαθητές με αξιοσημείωτη υπομονή και αμέριστη αγάπη τα ελληνικά και τούρκικα τραγούδια. Στα πλαίσια του ArMaBey εντάχθηκε και η καλλιτεχνική έκθεση ζωγραφικής, για την προετοιμασία της οποίας εργάσθηκαν τα παιδιά του κολλεγίου υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας Εικαστικών, κ. Μελίνας Γιαλαμά. Αναμφισβήτητα, το ArMaBey καινοτομεί και αποδεικνύει έμπρακτα ότι η παιδεία δεν είναι απλώς η στείρα αποστήθιση γνώσεων, αλλά μπορεί να αναπτύξει τη διευρυμένη σκέψη και την προσωπικότητα του μαθητή. Τέτοιου χαρακτήρα σχέδια εργασίας ανοίγουν νέους ορίζοντες και νέες προκλήσεις  στους μαθητές να ανακαλύψουν διαφορετικές κουλτούρες και γλώσσες. Για το λόγο αυτό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ΤV100 και η εφημερίδα Αγγελιοφόρος έδειξαν ενδιαφέρον και αναφέρθηκαν εκτενώς σε αυτήν την καινοτόμα δράση του Αριστοτελείου Κολλεγίου (στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της TV 100, 19/04/2013 στις 19.00 μ.μ.). 67


Πρόγραμμα ανταλλαγής καθηγητών Κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς το Αριστοτέλειο Κολλέγιο συμμετείχε για πρώτη φορά στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Καθηγητών, που είναι κομμάτι του ευρύτερου και πολυδιάστατου σχεδίου εργασίας (project) Armabey. Στο πρόγραμμα ανταλλαγής καθηγητών έλαβε μέρος η καθηγήτρια αγγλικών Βαφείδου Αυγή, η οποία μετέβη στην Κωνσταντινούπολη για μία εβδομάδα στο Beykent College, για να διδάξει επί 22 ώρες μαθητές ενός τμήματος της τρίτης γυμνασίου, οι οποίοι συμμετέχουν στο ΙΒ πρόγραμμα. Αντίστοιχα την θέση της καθηγήτριάς μας στο γυμνάσιο κάλυψε η καθηγήτρια Αγγλικών κ. Didem Argusak από το Beykent College, η οποία, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα ανταλλαγής, δήλωσε ενθουσιασμένη από το μαθησιακό επίπεδο των μαθητών μας, καθώς επίσης και από τη φιλοξενία και τη ζεστασιά που βίωσε κατά την διάρκεια της παραμονής της στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, την ίδια περίοδο και για διάστημα δύο μηνών, στο σχολείο μας βρισκόταν και ο κ. Pascuale Iouliano από το Πανεπιστήμιο της Ρώμης, ειδικευμένος στις διακρατικές εκπαιδευτικές ανταλλαγές μαθητών και εκπαιδευτικών συμβάλλοντας στην ποιοτικότερη αναβάθμιση των εξωδιδακτικών και βιωματικών δράσεων προωθώντας την αδελφοποίηση με σχολεία της Ρώμης για την επόμενη σχολική χρονιά. Η κ. Βαφείδου παραθέτει την εμπειρία της: «Είναι γνωστό σε όλους ότι το Αριστοτέλειο Κολλέγιο και σύσσωμο το εκπαιδευτικό προσωπικό προβαίνουν καθημερινά σε προσαρμοστικές αλλαγές με στόχο να ενισχύσουν τις μαθησιακές και κοινωνικοποιητικές λειτουργίες του σχολείου. Ομοίως λοιπόν 68

και στην περίπτωση του συγκεκριμένου προγράμματος κινητοποιήθηκαν συνάδελφοι πολλών ειδικοτήτων για να συμβάλουν στη θετική του έκβαση. Βγαίνοντας λοιπόν από το μικρόκοσμο της σχολικής μονάδας διαπίστωσα ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα της Τουρκίας διακρίνεται και καθορίζεται από στοιχεία που ανταποκρίνονται στις εθνικές καθώς και τις άλλες ιδιαιτερότητες της κοινωνίας της. Το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Καθηγητών μου έδωσε την ευκαιρία να εφαρμόσω τις προχωρημένες εκπαιδευτικές στρατηγικές του Αριστοτελείου Κολλεγίου στη γειτονική χώρα (π.χ. διδασκαλία μέσω e-mail αλλά και με podcast), να προσπαθήσω να κατανοήσω τη λογική της μεθόδου διδασκαλίας και μάθησης στο συγκεκριμένο σχολείο της Κωνσταντινούπολης και να υιοθετήσω κάποιες μεθόδους διδασκαλίας καθώς και να απορρίψω πολλές άλλες. Επίσης, το πρόγραμμα έδωσε την ευκαιρία στους Έλληνες και Τούρκους μαθητές να γνωρίσουν μια διαφορετική διδακτική προσέγγιση και μεθοδολογία και να διευρύνουν τις προοπτικές τους. Ήταν μια εμπειρία άκρως διαφωτιστική, ιδιαίτερα διότι οδήγησε σε αρκετά χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία θα εκτιμηθούν και θα αξιολογηθούν, εφόσον οι πρώτες εντυπώσεις καταλαγιάσουν.»


Εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ελβετία Ιούνιος 2012 Συνεχίζοντας τα γεμάτα επιτυχία και θετικά αποτελέσματα για τους μαθητές εκπαιδευτικά ταξίδια σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις και φέτος μία ομάδα από δεκατέσσερις μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου του Αριστοτελείου Κολλεγίου, με την συνοδεία των καθηγητριών τους της γαλλικής γλώσσας κας Ζωής Κελαϊδή και της γερμανικής γλώσσας κας Δέσποινας Σμυρλή, πραγματοποίησαν επταήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, από τις 25 Ιουνίου έως και τις 2 Ιουλίου 2012. Παράλληλα με τα μαθήματα, οργανωμένα σε ολιγομελή τμήματα, που επιμελήθηκε ειδικός φορέας ειδικευμένος στη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε ξένους μαθητές, οργανώθηκε σειρά επισκέψεων στην πόλη της Ζυρίχης και στα περίχωρά της με ειδικά διαμορφωμένο λεωφορείο καθώς και κρουαζιέρα στη λίμνη της. Οι μαθητές επισκέφθηκαν τον τεράστιο ζωολογικό κήπο της πόλης, όπου θαύμασαν κάθε είδους ζώα από όλο τον πλανήτη, ιδιαίτερα κάποια σπάνια είδη τροπικών ζώων και φυτών. Επίσης, έγινε επίσκεψη στο εργοστάσιο σοκαλατοποιίας Maestrani Schoggiland στην πόλη Flawil, όπου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη διαδικασία παραγωγής της σοκολάτας και να γευθούν πολλά διαφορετικά είδη της, αμέσως μετά την έξοδό τους από τα μηχανήματα παραγωγής.

Στη χώρα της ωρολογοποιίας δεν ήταν δυνατό να μην επισκεφθούν ένα εργοστάσιο φημισμένο για τα χειροποίητα και πανάκριβα ρολόγια του, όπως αυτό της I.W.C. στην πόλη Schaffhausen, όπου είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τα κομψά προϊόντα του. Τα καταπράσινα τοπία και οι ιδιαίτερης γραφικότητας καταρράκτες του ποταμού Ρήνου υπήρξε η επίσκεψη που εντυπωσίασε τους μαθητές, λόγω της ομορφιάς και της οικολογικής ισορροπίας της περιοχής. Η εκδρομή ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη στο Europa-Park, στην πόλη Freiburg της Γερμανίας, κοντά στα Γαλλικά και Ελβετικά σύνορα, όπου οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να διασκεδάσουν με την ψυχή τους στα μοναδικά παιχνίδια που αποτελούν πόλο έλξης για τους κατοίκους όλων των γειτονικών κρατών. Το πρόγραμμα, που κατά γενική ομολογία ολοκληρώθηκε με πλήρη επιτυχία και ικανοποίηση όλων, αποτελεί μία ακόμη απόδειξη της εντατικής και σοβαρής προσπάθειας του Αριστοτελείου Κολλεγίου για την ανάδειξη του σπουδαίου ρόλου της εκμάθησης των “ζωντανών” ξένων γλωσσών ως αναντικατάστατου μορφωτικού εφοδίου των μαθητών του. 69


E

Π

Ι

Χ

Ε

Ι

Ρ

Η

Μ

Α

Τ

Ι

Κ

Ο

Τ

Η

Τ

Α

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ USB ΑΠΟ τη φετινή επιχείρηση

Led it be!!! Το Αριστοτέλειο Κολλέγιο συμμετείχε για 6η συνεχή χρονιά στο πρόγραμμα που διοργανώνει κάθε χρόνο το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων-Junior Achievement Greece Η ομάδα Επιχειρηματικότητας έχει μια μεγάλη αλλά και επιτυχή πορεία στη διοργάνωση αυτή. Από την πρώτη διοργάνωση πέτυχε σημαντικές διακρίσεις και τις χρονιές 2008 και 2011 κατέκτησε την πρώτη θέση. Για τη φετινή χρονιά το προϊόν της ομάδας είναι Φωτιστικά Usb από ανακυκλώσιμα CD και DVD διακοσμημένα από τους μαθητές. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν φέτος 48 σχολικές επιχειρήσεις από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του βασικού προγράμματος του ΣΕΝ/JA GREECE «Εικονική Επιχείρηση». Οι μαθητές, κάθε χρόνο, έχουν την ευκαιρία να εκθέσουν τις καινοτόμες ιδέες τους και να λάβουν μέρος στον πανελλαδικό διαγωνισμό. Η «εικονική επιχείρηση» είναι ένα πρόγραμμα του διεθνούς οργανισμού Junior Achievement Worldwide (Επιτεύγματα Νέων σε παγκόσμιο επίπεδο) και υλοποιούνται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Υπεύθυνη του προγράμματος ήταν και για τη φετινή χρονιά η καθηγήτρια κ. Μαρία Δαμαλή. Σύμβουλος και αρωγός στην όλη προσπάθεια ήταν ο κ. Αγάπιος Μπακής, operation practice manager N.G, και εκπρόσωπος της Εταιρίας ΑΒ Βασιλόπουλος. Οι μαθητές της Α΄ Λυκείου που έλαβαν μέρος: Η συμμετοχή του σχολείου αποτέλεσε και φέτος μια συναρπαστι1. Καραμανίδης Νίκος 14. Πατσιούδη Μαρία κή άμεση και αξιοποιήσιμη εμπειρία για νέους ανθρώπους. Μέσα 2. Δράμπα Βαγιαλένα 15. Πεκρίδης Νίκος από αυτήν οι μαθητές μας ανακάλυψαν τον τρόπο λειτουργίας μιας 3. Αββακουμίδου Άννα 16. Μόνα Θεοδώρα-Μαρία επιχείρησης και ανέπτυξαν δεξιότητες όπως είναι η ομαδικότητα, η 4. Αντώνογλου Αλέξανδρος 17. Σαγιόγλου Σάββας 5. Γούσιος Κωνσταντίνος ηγεσία, η οικονομική διαχείριση, ο στρατηγικός σχεδιασμός, η ανά18. Καραγιάννη Ελευθερία 6. Ζαχαριάδης Αλέξανδρος 19. Παπατζιάμου Δήμητρα ληψη ευθυνών, οι πωλήσεις, το κέρδος, η ζημία κ.ά. 7. Μακρής Βασίλης 20. Ελεύθερας Άγγελος Στις 22 Φεβρουαρίου συμμετείχαν στην έκθεση TRADE FAIR 8. Κουντζόγλου Άννα 21. Οσιάφι Μάριος 2013 στο εμπορικό κέντρο COSMOS και στις 31 Μαρτίου στο ανοι9. Καπατασίδου Ιωάννα 22. Νουλίκα Μαρία 10. Καραμαλής Χαράλαμπος ξιάτικο Bazaar του σχολείου. Η φετινή ομάδα αναγνωρίστηκε για τον 23. Παπαδοπούλου Δέσποινα 11. Κόιος Γιώργος 24. Πεσματζόγλους Μιχάλης επαγγελματισμό της και εντυπωσίασε με τη λεπτομερή έκθεση των 12. Κύρου Χρήστος 25. Πλατής Βασίλης εργασιών της, που απέδειξε την κερδοφόρο πορεία της επιχείρησής 13. Δημητρακόπουλος Δημήτρης της με τρόπο υποδειγματικό. Το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ χάρη στην πρωτότυπη ιδέα των μαθητών πέτυχε άλλη μια διάκριση στον τομέα αυτόν. Η ομάδα της επιχειρηματικότητας είναι μια από τις δέκα πρώτες ομάδες πανελληνίως. Έτσι, τα παιδιά θα ταξιδέψουν στην Αθήνα στο τέλος του Ιουνίου για να παραβρεθούν στις εκδηλώσεις βράβευσης των δέκα πρώτων με απώτερο στόχο την πορεία τους προς τον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό.

70


Στο πλαίσιο του προγράμματος «Στη σκιά ενός στελέχους» που διοργανώνει το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων (Σ.Ε.Ν.) σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, τα παιδιά της Α’ Λυκείου επισκεφθήκανε τις εγκαταστάσεις της εταιρείας «ΑΒ Βασιλόπουλος» στη Σίνδο. T o εν λόγω πρόγραμμα είναι μια εκπαιδευτική δραστηριότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι μαθητές περνούν μια ημέρα με έναν επαγγελματία ή με τα ανώτερα στελέχη μιας επιχείρησης στο χώρο εργασίας τους. Κατά τη διάρκεια της ημέρας αυτής, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με έναν επαγγελματικό χώρο, αποκτώντας έτσι αντίληψη για την επιχειρηματική κουλτούρα, την εργασιακή ηθική και την επιλογή ενός επαγγέλματος. Η δραστηριότητα συμπληρώνει δημιουργικά το σχολικό και περιορισμένο στο σχολικό χώρο αντίστοιχο πρόγραμμα γνώσεων έτσι ώστε να αποκτήσουν μια γόνιμη επαφή με την κοινωνία της παραγωγής και μια βιωματική γνώση για την εργασία και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Το Αριστοτέλειο Κολλέγιο συμμετέχει για τρίτη χρονιά στο εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα. Το όλο πρόγραμμα στήριξε και οργάνωσε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο κ. Μπακής Αγάπιος, ανώτερο στέλεχος της εταιρίας.

Στη σκιά ενός στελέχους

μας κατανοήσαμε όλοι μας, ότι ο κόσμος των επιχειρήσεων μπορεί να είναι «ανθρώπινος» και ότι η επιτυχία των αριθμών δεν είναι σε βάρος των ανθρώπινων αξιών. Εκ μέρους όλων των μαθητών της ομάδας: Ν. Καραμανίδη, Β. Δράμπα, Αν. Αββακουμίδου, Αλ. Αντώνογλου, Κ. Γούσιου, Αλ. Ζαχαριάδη, Β. Μακρή, Αν. Κουντζόγλου, Ιωαν. Καπατασίδου, Χ. Καραμαλή, Γ. Κόιου, Χρ. Κύρου, Δ. Δημητρακόπουλου, Μ. Πατσιούδη, Ν. Πεκρίδη, Θ. Μόνα, Σ. Σαγιόγλου, Ελ. Καραγιάννη, Δ. Παπατζιάμου, Αγ. Ελεύθερα, Μ. Οσιάφι, Μ. Νουλίκα, Δ. Παπαδοπούλου, Μ. Πεσματζόγλου, Β. Πλατή η μαθήτρια Δήμητρα Παπατζιάμου Η όλη επίσκεψη και ξενάγηση στους χώρους της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε στην Σίνδο δημοσιοποιήθηκε στο περιοδικό της εταιρίας Αλφαβητικά Νέα.

Μετά την επίσκεψή μας οι ίδιοι οι μαθητές κατέγραψαν τις εμπειρίες τους: Η επίσκεψή μας αυτή αποτέλεσε για μας μια μοναδική βιωματική εμπειρία για την οποία θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κ. Μπακή Αγάπιο που με τις γνώσεις του και την επαγγελματική του επάρκεια υπήρξε πολύτιμος οδηγός στη βιωματική αυτή δράση. Ενημερωμένος, ευγενικός, υπομονετικός και με πνεύμα που χαρακτηρίζει έναν έμπειρο εκπαιδευτικό μας ξενάγησε σε έναν άγνωστο χώρο, αυτό των επιχειρήσεων. Μας μύησε στην επιστήμη των αριθμών και του εμπορίου. Πιστεύουμε ότι στο πρόσωπό του αποτυπώνεται ο λόγος της επιτυχίας της επιχείρησης που δεν είναι άλλος από την ικανότητα του ανθρώπινου δυναμικού. Μετά την ενημέρωσή

Στην Ελληνική εταιρεία προστασίας αυτιστικών ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.) η ομάδα επιχειρηματικότητας του κολλεγίου Και φέτος τα Χριστούγεννα, οι μαθητές της Ομάδας Επιχειρηματικότητας του σχολείου μας επισκέφτηκαν την «Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Παιδιών». Η επιλογή αυτή αποτέλεσε εξ αρχής προϋπόθεση της σχολικής δραστηριότητας της Επιχειρηματικότητας. Πέρα από την εξοικείωση με την ίδρυση και ανάπτυξη μιας επιχείρησης, θεωρήθηκε απαραίτητη η κατανόηση της αναγκαιότητας Εταιρειών Κοινωνικής Ευθύνης. Αποτέλεσμα υπήρξε η μύηση των μαθητών μας σε πράξεις εθελοντισμού και αλληλοϋποστήριξης αποδεικνύοντας πως είναι εφικτή η κερδοφόρα ανάπτυξη μιας επιχείρησης παράλληλα με το πνεύμα της κοινωνικής προσφοράς.

71


Επιστημονικά θέματα Διαγωνισμοί

&

Με αγάπη από το CERN

Στις 18 Σεπτεμβρίου του 2012 η αποστολή του Αριστοτελείου Κολλεγίου αποτελούμενη από τον Ιακωβίδη Γιώργο καθηγητή Φυσικό ΜCs και τον Ντεβρεντλή Άγγελο μαθητή της Γ’ τάξης Λυκείου επισκέφθηκαν ύστερα από πρόσκληση το «Κέντρο Ευρωπαϊκών Πυρηνικών Ερευνών» γνωστό ως CERN που εδρεύει στη Γενεύη. Σκοπός της εκπαιδευτικής μας επίσκεψης ήταν να πλησιάσουμε στον χώρο και συνάμα να νιώσουμε το μεγάλο πείραμα που πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του CERN. Τι μάθαμε από την επίσκεψή μας στο CERN; 1949-1950: Πρώτες προσπάθειες δημιουργίας Ευρωπαϊκού κέντρου έρευνας στη Φυσική 1952: Ίδρυση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Πυρηνική Φυσική (Conseil Europιen pour la Recherche Nuclιaire - CERN) υπό την αιγίδα της UNESCO, με έδρα τη Γενεύη. Ιούλιος 1953: 6η σύνοδος του Συμβουλίου στο Παρίσι και υπογραφή σύμβασης ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Πυρηνική Φυσική (European Organization for Nuclear Research)

1954: Επίσημη επικύρωση της σύμβασης από τα πρώτα 12 κράτη μέλη (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Γιουγκοσλαβία, Δανία, Ελλάδα, Ελβετία, Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, Νορβηγία, Ολλανδία και Σουηδία). Σκοπός του πειράματος είναι να κατασκοπεύσει τα άδυτα του μικρόκοσμου. Όπως για την παρατήρηση σε μεγάλες αποστάσεις χρειαζόμαστε κιάλια και πιο μακριά τηλεσκόπια και ακόμη μακρύτερα ραδιοτηλεσκόπια, έτσι για να μελετήσουμε τον μικρόκοσμο χρειαζόμαστε αρχικά οπτικά μικροσκόπια, μετά ηλεκτρονικά μικροσκόπια και στη συνέχεια ανιχνευτές που θα αντιληφθούν την ύπαρξη μικρότερων σωματιδίων. Τα μικρότερα σωματίδια τα προσφέρουμε με ισχυρές συγκρούσεις πολύ μικρών σωματίων όπως πρωτονίου με πρωτόνιο. Το αποτέλεσμα αυτών τον συγκρούσεων είναι τα μικρότερα κομμάτια από τα οποία είναι δημιουργημένη η ύλη και τα οποία ζουν πολύ λίγο (βραχύβιες ατομικές οντότητες). Αναζητούμε δηλαδή από τι έχουμε φτιαχτεί ανατρέχοντας στο πρώτο τρισεκατομμυριοστό του δευτερολέπτου της δημιουργίας. Το εγχείρημα είναι δύσκολο, γιατί μας λείπουν τα θεϊκά εργαλεία που είναι οι μεγάλες ενέργειες και οι ακριβείς ανιχνευτές. Οι επιταχυντές στο CERN για αυτή τη μελέτη είναι κατασκευασμένοι και αυτό επιτυγχάνεται από τις στροφές-συγκρούσεις που συντελούνται μεταξύ σωματίων εκατό μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης. Αυτής της προσπάθειας γίναμε μάρτυρες δίπλα στην αφρόκρεμα των Πυρηνικών Φυσικών του Κόσμου που αδιαμαρτύρητα και υπομονετικά εργάζονταν επί ώρες, μέρες, εβδομάδες, μήνες, χρόνια να ανακαλύψουν το σωματίδιο που τους έλλειπε για να συμπληρωθεί η θεωρία. Σημαντικό εργαλείο ήταν η επίτευξη του επιταχυντή LHC που μας έδωσε υψηλότερες ενέργειες και επομένως τα αποτελέσματα που περιμέναμε για την ύπαρξη του σωματιδίου του Higgs. Η συγκίνηση ήταν μεγάλη αφού βλέπαμε στις οθόνες την ανίχνευσή του. Ήταν μια εκπαιδευτική εκδρομή που επιβεβαίωσε τις άρτιες σχέσεις μαθητών και καθηγητών του σχολείου μας, οι οποίοι πραγματοποίησαν μαζί το όνειρό τους! Ο παγκόσμιος ιστός δεδομένων WorldWideWeb επινοήθηκε to1989 από ένα φυσικό, τον Tim Berners-Lee, στο CERN, για να καλύψει τις ανάγκες των φυσικών παγκοσμίως για ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων.

72


Συνέδριο Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (ACSTAC) 2013 Η βιωματική μάθηση αποτελεί από τους πρωτεύοντες στόχους του Αριστοτελείου Κολλεγίου για αυτό και προσπαθεί να την προσεγγίσει κάθε φορά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από αυτή τη διαδικασία δεν αποκλείονται και οι μαθητές της Β και Γ λυκείου παρόλο τις αυξημένες απαιτήσεις των αντίστοιχων τάξεων εν όψει των Πανελλαδικών εξετάσεων. Έτσι στις 8, 9 και 10 Μαρτίου συμμετείχαν στο Συνέδριο Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας παρουσιάζοντας μια εργασία στον τομέα της Πληροφορικής με τίτλο «Οι Πλεγματικές Υπολογιστικές Υποδομές (GRID) και η χρήση τους στο πείραμα ATLAS». Οι μαθητές προκειμένου να ολοκληρώσουν την εργασία τους επισκέφτηκαν το Τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ., όπου στεγάζεται ο Ελληνικός κόμβος του GRID, ενώ νωρίτερα την ίδια χρονιά είχαν επισκεφτεί το Ερευνητικό κέντρο του CERN στην Ελβετία. Οι μαθητές από τη Β’ και Γ’ λυκείου που συμμετείχαν ήταν οι: Μαγγίρα Ιωάννα, Ντεβρεντλής Άγγελος και Σταμκοπούλου Δήμητρα, ενώ επιβλέποντες καθηγητές ήταν η κα Κοκκίνου Ελένη και ο κος Ιακωβίδης Γιώργος. Στο συγκεκριμένο συνέδριο υπάρχει επταμελής επιτροπή αξιολόγησης, ενώ υπάρχουν συμμετοχές από όλη την Ελλάδα. Οι κριτές κρίνουν τις εργασίες, τις βαθμολογούν και στη συνέχεια Πανεπιστημιακοί Καθηγητές αξιολογούν τις επικρατέστερες και δίδονται βραβεία. Η εργασία των μαθητών βραβεύτηκε ως η πιο ενδιαφέρουσα εργασία στον Τομέα της Πληροφορικής. Παρακάτω παραθέτουμε την περίληψη (abstract) της εργασίας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την ολοένα αυξανόμενη επιστημονική έρευνα και τις απαιτήσεις αυτής έχει δημιουργηθεί το ζήτημα του τρόπου με τον οποίο θα αποθηκεύονται, θα αναλύονται και θα χρησιμοποιούνται αποτελεσματικότερα το συλλεγόμενα δεδομένα. Λύση σε αυτό το ζήτημα αποτέλεσε η ανάπτυξη του υπολογιστικού πλέγματος. Το υπολογιστικό πλέγμα ή αλλιώς GRID είναι το πιο ισχυρό και ευέλικτο εργαλείο στη σημερινή εποχή καθώς προσφέρει τη δυνατότητα της εκμετάλλευσης της υπολογιστικής δύναμης των διασυνδεδεμένων υπολογιστών. Με τη βοήθεια των GRID οι επιστήμονες έχουν την ικανότητα να επιταχύνουν αλλά και να διευκολύνουν τα πειράματα τους. Ένα από τα σημαντικότερα πειράματα, σήμερα, αποτελεί αυτό του CERN το οποίο αφορά την εύρεση του μποζονίου του Higgs και

άλλων σωματιδίων, στο οποίο διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο τα ερευνητικά υπολογιστικά πλέγματα. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται για το διαμοιρασμό, την αποθήκευση και την ανάλυση του μεγάλου όγκου πληροφοριών που προέρχονται από τον ανιχνευτή ATLAS. Αυτό ερευνήθηκε στη συγκεκριμένη εργασία. Τις δυνατότητες δηλαδή που παρέχει το υπολογιστικό πλέγμα ως προς την αποθήκευση και ανάλυση των δεδομένων για το πείραμα ATLAS του CERN. Επιπρόσθετα, μελετήθηκαν και άλλα είδη υπολογιστικού πλέγματος τα οποία εξυπηρετούν επιστημονικές και ερευνητικές ανάγκες. Συμπερασματικά, φαίνεται ότι κάθε είδος υπολογιστικού πλέγματος GRID είναι απαραίτητο εργαλείο πλέον για την εξέλιξη του επιστημονικού τομέα, αφού καταφέρνει να συλλέγει και να αποθηκεύει εκατομμύρια δεδομένα προσφέροντας ανεξάντλητους υπολογιστικούς πόρους οι οποίοι σε διαφορετική περίπτωση θα έμεναν αναξιοποίητοι. ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: υπολογιστικά πλέγματα, GRID, ανιχνευτής ATLAS, διαμοιρασμός δεδομένων.

Μαθαίνω την Ιστορία με την κατασκευή του glog Στα πλαίσια του 5ου μαθητικού συνεδρίου Πληροφορικής οι μαθητές της Β’ Λυκείου της Θετικής κατεύθυνσης επελέγησαν και παρουσίασαν εισήγηση με θέμα «Μαθαίνω την Ιστορία με την κατασκευή του glog». Συγκεκριμένα, το Glogster είναι μία web 2.0 πλατφόρμα, ένα κοινωνικό δίκτυο που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν δωρεάν διαδραστικές αφίσες ή Glogs. Μια «glog» είναι μία διαδραστική multimedia εικόνα. Μοιάζει με μια αφίσα, αλλά οι αναγνώστες μπορούν να αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο. Ο χρήστης εισάγει κείμενο, εικόνες, φωτογραφίες, ήχο (MP3) και βίντεο με τα ειδικά εφέ. Το Glogster βασίζεται σε Adobe Flash στοιχεία. Το Glogster EDU επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να χρησιμοποιούν glogs ως εκπαιδευτικά βοηθήματα και να μοιραστούν τα Glogs. Αποτελεί έναν πολύ καλό τρόπο για να παρουσιάσουν οι μαθητές το τι έχουν αποκομίσει από τη μαθησιακή διαδικασία. Οι μαθητές της Θετικής κατεύθυνσης παρουσίασαν το θέμα της «Εικονομαχίας», όπως ακριβώς το είχαν κατασκευάσει οι ίδιοι δουλεύοντας ομαδο-συνεργατικά στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας . Για την εκπόνηση της εργασίας συνεργάστηκαν με τις καθηγήτριες του Λυκείου κ. Παπαχρήστου Μαίρη (φιλόλογος ) και κ. Κοκκίνου Ελένη (φυσικός-πληροφορικός). 73


Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Δοκιμίου

“Ελευθέριος Βενιζέλος”

Το Εθνικό ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» στοχεύοντας στην ανάδειξη της προσωπικότητας, του έργου και της εποχής του Ελευθερίου Βενιζέλου προκηρύσσει τον ΙΑ’ Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» με θέμα: «19132013: 100 χρόνια από την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα». Μαθητές και μαθήτριές μας σε συνεργασία με τη Φιλόλογο-Ιστορικό Γαβριηλίδου Ρία τολμούν και επιδεικνύουν τη συγγραφική τους δεινότητα περιγράφοντας τους τρόπους αναπαράστασης του σημαντικού αυτού γεγονότος συμμετέχοντας επάξια στον μαθητικό διαγωνισμό. Με αφετηρία την περίοδο αυτονόμησης και απόσχισης του νησιού από την Οθωμανική Αυτοκρατορία οι μαθήτριες Μαριάνθη Τογκαρίδου, Αλεξάνδρα Σιντορεάκ και Κατερίνα Χατζηπαυλίδου μελέτησαν την ιστορική διαδρομή της Κρητικής Πολιτείας από την επανάσταση του 1908 και την πρώτη απόπειρα ένωσης του νησιού με την Ελλάδα μέχρι την οριστική επίλυση του κρητικού ζητήματος κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων και την υπογραφή της Συνθήκης του Λονδίνου (Μάιος 1913). Παράλληλα, με τα μάτια των ποιητών της εποχής περιέγραψαν τους τρόπους αναπαράστασης του σημαντικού αυτού γεγονότος και έδωσαν το προσωπικό τους στίγμα στην απόδοση της συγκεκριμένης ιστορικής στιγμής. «Της αστραπής και της βροντής η Κρήτη και των κελαϊδισμών και των αγώνων των αιμάτων και των τροπαίων η Κρήτη των τυράννων ακοίμητη φοβέρα η Κρήτη, η Κρήτη….». Κωστής Παλαμάς

Συμμετοχή σε ημερίδα φιλολόγων Την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012 οι καθηγήτριες κ. Παπαχρήστου Μαίρη και κ. Γιργωλά Όλγα συμμετείχαν σε Επιμορφωτική Συνάντηση Φιλολόγων με θέμα: «Διδακτικές οδηγίες και προτάσεις για τα φιλολογικά μαθήματα του Γυμνασίου στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Μάλιστα παρουσίασαν μία σύγχρονη πρόταση διδακτικής για την Ιστορία της Α’ Γυμνασίου με θέμα: «Μινωικός πολιτισμός: μία πρόταση διδασκαλίας για την Α΄ Γυμνασίου με ομαδοσυνεργατικές πρακτικές και τη βοήθεια της Τεχνολογίας». Στην ημερίδα πήραν μέρος φιλόλογοι από τα σχολεία της Θεσσαλονίκης και συζητήθηκαν καταρχήν θέματα για την διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και με νέα διδακτικά εργαλεία. Επιπλέον αναφέρθηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις για την αξιολόγηση των μαθητών στην τάξη. 74


Μαθητικός Διαγωνισμός Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία διοργανώνει κάθε έτος τέσσερις Πανελλήνιους Μαθητικούς Διαγωνισμούς. Ο σκοπός των διαγωνισμών της ΕΜΕ είναι η διάδοση και καλλιέργεια της Μαθηματικής σκέψης, η ανάδειξη νέων μαθηματικών ταλέντων και η προώθησή τους στα πλαίσια των καθιερωμένων Διεθνών Μαθηματικών Διαγωνισμών. Οι τέσσερις αυτοί διαγωνισμοί χαρακτηρίζονται με τα ονόματα: ΘΑΛΗΣ, ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ και ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Συνεχίζοντας την παράδοση των προηγούμενων ετών και φέτος οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου πήραν μέρος στον διαγωνισμό «ΘΑΛΗΣ» που πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2012. Η μεγάλη συμμετοχή έδειξε την αγάπη των παιδιών για τα μαθηματικά και το ενδιαφέρον τους για τον διαγωνισμό. Μετά τον επιτυχημένο διαγωνισμό ‘ΘΑΛΗ’ οι μαθητές που συγκέντρωσαν την απαιτούμενη βαθμολογία πήραν μέρος στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.) με την ονομασία ‘ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ’ που διεξήχθη το Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2013. Λίγα λόγια για το διαγωνισμό ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Τα θέματα του διαγωνισμού είναι διαφορετικά για κάθε τάξη. Ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας των θεμάτων και του ορισμού του αριθμού των επιτυχόντων προσδιορίζεται ο βαθμός που ορίζεται ως βάση για κάθε τάξη από τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμών της ΕΜΕ. Κάθε γραπτό αξιολογείται από δύο βαθμολογητές. Εξεταστέα ύλη για κάθε τάξη είναι η διδακτέα ύλη όλων των προηγουμένων τάξεων! Οι μαθητές του Γυμνασίου που προκρίθηκαν είναι οι: Καραμαλή Μαρία και Κοτρώνη Ελένη και από το Λύκειο οι μαθητές: Αβακουμίδου Άννα, Γούσιος Κωνσταντίνος, Παπατζιάμου Δήμητρα, Σταμκόπουλος Ευάγγελος, Γκέκας Γεώργιος, Λιασκόπουλος Νικόλαος και Βολάκη Σοφία. Καινούριες εμπειρίες προστέθηκαν στις προηγούμενες και ευχή όλων είναι να συναντηθούν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού με την ονομασία ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ. Συγχαρητήρια στους μαθητές που προκρίθηκαν πανηγυρικά και στους μαθηματικούς του Γυμνασίου και Λυκείου του σχολείου μας που προετοίμασαν άρτια τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού.

Επίσκεψη της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης στον κόμβο του GRID στο Τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ. Με αφορμή μια εργασία των μαθητών για τις υπολογιστικές πλεγματικές διατάξεις (GRID) στις 10 Ιανουαρίου 2013, μαθητές της Β λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης επισκέφτηκαν με την καθηγήτρια κα Κοκκίνου Ελένη τον μοναδικό Ελληνικό κόμβο που συμμετέχει στο πείραμα ATLAS του CERN (για την αναζήτηση του μποζονίου του Higgs) που βρίσκεται στο τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ. Ξεναγηθήκαμε από τον κο Πασχάλη Κορόσογλου και είδαμε και εντυπωσιαστήκαμε από τους υπολογιστές (τη δομή και τις δυνατότητές τους) που χρησιμοποιούνται και συνομιλήσαμε με τους εργαζόμενους στο πείραμα. Τέλος, επικεντρωθήκαμε στα πλεονεκτήματα που μπορεί να έχει μια τέτοιου είδους διαδικτυακή αποθήκευση για τον επιστημονικό κόσμο. Στη συνέχεια ξεναγηθήκαμε στα εργαστήρια του Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και μας ενημέρωσαν για την έρευνα που πραγματοποιείται για την αναζήτηση νέων υλικών και το χαρακτηρισμό τους, για τη διαχείριση και τη δημιουργία λεπτών υμενίων κ.ά. Επίσης είδαμε το Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο, του οποίου οι βασικές αρχές λειτουργίας του μας εξηγήθηκαν από τον Καθηγητή κο Πολυχρονιάδη. Τέλος, είδαμε εικόνες με το μικροσκόπιο υπερύθρων και συζητήσαμε τα μεταπτυχιακά του τομέα και τις επαγγελματικές διεξόδους ενός Φυσικού με αυτή την κατεύθυνση. 75


26η Συνδιάσκεψη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδας

Η Σταμκοπούλου Δήμητρα και ο Παναγή Κυριάκος

είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων, αφού με επιτυχία διακρίθηκαν στην αντίστοιχη διοργάνωση.

Οι μαθητές μας ασχολήθηκαν στις επιτροπές του με τα παρακάτω θέματα: Σταμκοπούλου Δήμητρα: Committee on legal affairs, ‘The future of embryonic stem cell research in a heterogeneous legal landscape’: how can the EU strike a balance between the conflicting moral and medical arguments regarding the use of embryos in research? Παναγή Κυριάκος: Committee on industry research and energy, With companies currently seeking a combination of expertise and experience alongside lower costs, how can the EU promote entrepreneurship and protect business within Europe?

Πώς όμως πέρασαν οι μαθητές το τριήμερο της δοκιμασίας; Ημέρα πρώτη: Παιχνίδια στο ……… teambuilding! Στόχος του teambuilding, το οποίο περιλαμβάνει ειδικά παιχνίδια δεξιότητας, συνεργασίας και επίλυσης προβλημάτων είναι η δημιουργία του κατάλληλου κλίματος στα πλαίσια κάθε επιτροπής, για την επίτευξη του σκοπού των επόμενων δύο ημερών. Ημέρα δεύτερη: Οι σκληρές … διαπραγματεύσεις και συζητήσεις: Όλη η ημέρα είναι αφιερωμένη στο Committee Work. Οι delegates εργάζονται ο καθένας στην Επιτροπή που ανήκει (περίπου 15 μαθητές ανά επιτροπή) και υπό την καθοδήγηση των έμπειρων Προέδρων των Επιτροπών, καταλήγουν με το τέλος της ημέρας σε ένα ομόφωνο πόρισμα (Resolution) το οποίο και αποτελεί τις καταγεγραμμένες πλέον θέσεις της εκάστοτε Επιτροπής πάνω στο θέμα που συζητήθηκε. Η δομή ενός Resolution είναι συγκεκριμένη και πανομοιότυπη με αυτή 76

Η Συνδιάσκεψη τελεί φέτος υπό την θεματική:

«Πολιτισμική Παρακμή: αίτιο ή αποτέλεσμα της άνθησης των πολιτικών άκρων» του «κανονικού» Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν με ειδήμονες σχετικά με το θέμα και να ανταλλάξουν τις απόψεις τους Ημέρα τρίτη (η πιο κουραστική μέρα!) Η τελευταία και επισημότερη ημέρα της Συνόδου περιλαμβάνει για όλη τη διάρκειά της, τη Γενική Συνέλευση των Επιτροπών Οι Επιτροπές (Committees), προετοιμασμένες πλέον κατάλληλα, παρουσιάζουν – εκ περιτροπής - στη Γενική Συνέλευση τα πορίσματά τους (Resolution), τα οποία γίνονται αντικείμενο ανοικτού debate. Με τη λήξη του debate ακολουθεί ψηφοφορία και τα πορίσματα είτε γίνονται αποδεκτά από τη Γενική συνέλευση, είτε απορρίπτονται. Η ώρα της … αγωνίας ! Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων γίνεται σε δύο επίπεδα: Σε πρώτο επίπεδο, από τους Προέδρους των Επιτροπών, ενώ η τελική επιλογή (δεύτερο επίπεδο) βαραίνει την Κριτική Επιτροπή (Jury), η οποία το Σάββατο (τη 2η δηλ. μέρα) παρακολουθεί εκ περιτροπής τις εργασίες όλων των επιτροπών, ενώ την Κυριακή (τη 3η δηλ. μέρα) παρακολουθεί εντατικά την Ολομέλεια (General Assembly). Η Κριτική Επιτροπή αποτελείται από 5 παλαιά και έμπειρα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος, με αξιόλογη πορεία στο χώρο. Υπεύθυνη για την οργάνωση, προετοιμασία, εμψύχωση και τη συμμετοχή των μαθητών στο Συνέδριο είναι η φιλόλογος του Λυκείου κ. Παπαχρήστου Μαίρη. Αξίζει να σημειωθεί η ιδιαίτερη και πολύτιμη βοήθεια προς τους μαθητές της καθηγήτριας Αγγλικών του Λυκείου κ. Βαφείδου Αυγής τόσο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των μαθητών όσο και κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου. Σημαντική ήταν και η βοήθεια του κ. Μαλή Λάζαρου, καθηγητή Βιολογίας του Λυκείου.


Οι εντυπώσεις του Παναγή Κυριάκου από τη συμμετοχή του στο Διεθνές Συνέριο. Το συνέδριο στηn Κωνσταντινούπολη ονομάζεται International Youth Forum και είχε βασικό θέμα την ενέργεια. Η πρώτη μέρα αφιερώθηκε στο ταξίδι. Τη δεύτερη μέρα ξεκινήσαμε το teambuilding στις τέλειες εγκαταστάσεις του Α School. Εκεί πέρασα καταπληκτικά. Γνώρισα και δέθηκα με όλα τα παιδιά της επιτροπής μου... Καταγόμασταν από όλες τις γωνιές της Ευρώπης, αλλά δεθήκαμε και γίναμε μια καλή παρέα. Το βράδυ έγινε το Eurovillage. Εκεί δοκίμασα γεύσεις και φαγητά από χώρες τελείως ξένες προς εμένα. Η τρίτη μέρα ήταν η αρχή της σοβαρής δουλειάς. Αρχικά, δυο ειδικοί από πανεπιστήμια και την κυβέρνηση της Τουρκίας μας μίλησαν και εμείς τους κάναμε ερωτήσεις. Ήταν επίσης μια ενδιαφέρουσα εμπειρία. Όλη την ημέρα συζητούσαμε για το θέμα μας στις επιτροπές μας. Ήταν παρά πολύ χρονοβόρο αλλά ενδιαφέρον και ευχάριστο, αφού όλοι σεβόμασταν ο ένας τον άλλον και δεν υπήρξε καμία σύγκρουση μεταξύ μας. Την τέταρτη μέρα δουλέψαμε και τελειοποιήσαμε τη δουλειά μας στις επιτροπές, ξεκουραστήκαμε και στη συνέχεια, επιστρέψαμε στο σχολείο, όπου κάναμε το EYP School. Εκπληκτικός φωτισμός, μουσική και φαγητό! Ήταν σαν κανονικό Forum! Την προτελευταία μέρα πραγματοποιήσαμε city tour και βόλτα στα νερά του Βοσπόρου. Στο τέλος της ημέρας αυτής αναθέσαμε τις υποχρεώσεις του καθενός για το General Assembly. Εγώ ανέλαβα το summation speech. Η τελευταία μέρα ήταν η καλύτερη. Μπορεί το GA να κράτησε από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, αλλά αδιαφορήσαμε πλήρως γιατί όλοι συζητήσαμε ενδιαφέροντα θέματα. Όταν έγινε και το closing Assembly, πλέον μαζευτήκαμε όλες οι επιτροπές και μιλήσαμε για την εμπειρία μας. Το βράδυ, πήγαμε όλοι σε ένα bar-club με θέα τη Πόλη. Εκεί περάσαμε καταπληκτικά, καθώς όλη η κούραση χάθηκε. Το IYF ήταν πραγματικά εκπληκτικό κυρίως για τον κόσμο που γνώρισα. Άτομα που γνώριζα μονό 6 μέρες έρχονταν στο τέλος και με αποχαιρετούσαν σαν να ήμουν αδελφικός τους φίλος. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, γιατί ήταν 6 μέρες που μόνο θετικά συναισθήματα υπήρχαν στο νου μου. Η κούραση, η ταλαιπωρία και οποιαδήποτε δυσκολία προέκυπτε δεν μπόρεσε να μας χαλάσει την τέλεια διάθεση. Είναι συναρπαστικό να συναντάς άτομα με ξεχωριστά ταλέντα και ικανότητες από όλες τις γωνιές της Ευρώπης και να γίνεσαι φίλος με αυτούς, να γελάς και να απολαμβάνεις κάθε μέρα που περνά. Όπως και ο καταπληκτικός πρόεδρος του Forum από την Αγγλία θα έλεγε “Cheers!”, έτσι και εμείς με ένα “best regards” αποχαιρετήσαμε όλους του εκπληκτικούς ανθρώπους που γνωρίσαμε και εντέλει ελπίζουμε να ξαναϊδωθούμε... !!!

8ο International

Youth Forum

O μαθητής του Αριστοτελείου Κολλεγίου Παναγή Κυριάκος, ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων, εκπροσώπησε την Ελλάδα και συμμετείχε στο 8ο International Youth Forum στην Κωνσταντινούπολη από 7 – 13 Μαΐου 2013. Το Αριστοτέλειο Κολλέγιο μ’ αυτόν τον τρόπο ανταποκρίνεται στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες, ενισχύει την πολυτροπικότητα στη μάθηση και δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν τη σκέψη τους και διευκολύνει την εκμάθηση των δεξιοτήτων τους. Να σημειωθεί ότι το Συνέδριο παρακολούθησαν καθηγητές Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης και εκπρόσωποι της πολιτικής και συμμετείχαν νέοι «ευρωβουλευτές» από την Ολλανδία, την Αγγλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα κτλ.

77


α μ μ α ρ γ ό ρ π ο τ σ ή χ ο τ Συμμε Βουλή των Εφήβων Mαθητές και μαθήτριες της Β Λυκείου συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων». Kλήθηκαν να καταθέσουν την άποψη και τις προτάσεις τους για τρία συγκεκριμένα θέματα: τη σχολική βία, τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής και τους τρόπους προστασίας από το διαδίκτυο. Συμμετείχαν οι: Σκρέκα Θ., Κουρουκλίδου Ε., Γιαννόπουλος Δ., Καραβίτης Ε., Γκέκας και οι Παναγή Κ., Παπάζογλου Α., Παπαλεξίου Ε., Λιασκόπουλος Ν., Σταμκοπούλου Δ., Σύλλας Α., Χριστοδούλου Ε., Στρογγύλη Μ., Αθανασίου Ε., Γούλα Μ., Πασχαλίδης Χ., Νικολαΐδης Ν.. Συντονίστρια καθηγήτρια του προγράμματος ήταν η φιλόλογος του Λυκείου κ. Παπαχρήστου Μαίρη.

Μερικές από τις εργασίες των μαθητών που διακρίθηκαν: Παπάζογλου Αντώνης: Μία από τις σημαντικότερες ενδείξεις κοινωνικής παθογένειας που απαντάται στη χώρα μας είναι η σχολική βία και ο εκφοβισμός εντός των εκπαιδευτικών χώρων. Το συγκεκριμένο φαινόμενο είναι η χρήση σωματικής ή ψυχολογικής καταπίεσης με πομπό μαθητή ή μαθητές και δέκτη, επίσης άτομο ή άτομα που φοιτούν στο πλαίσιο της Παιδείας... Λόγω της έντονης ευαισθησίας και των ανασφαλειών που υφίστανται στην εφηβική ηλικία, η σχολική βία δύναται να καταστρέψει τη ψυχολογία του θύματος εφήβου. Παράλληλα, αλλοιώνει την εικόνα του απέναντι σε τρίτα πρόσωπα εξ’ αιτίας της γελοιοποίησης και υποσκάπτεται έτσι η δυνατότητα κοινωνικοποίησης. Ταυτόχρονα, καταπατάται το δικαίωμα ασφαλούς ζωής και η αξιοπρέπεια. Αίτια είναι η ύπαρξη κοινωνικών ανισοτήτων (καταγωγή, περιουσία) μεταξύ των μαθητών που ωθούν τους φαινομενικά «αδικημένους» να αυτοδικήσουν εναντίον των «ευνοημένων». Αθλητικές και πολιτικές φανατίζουν τους μαθητές, προσωπικά προβλήματα φορτίζουν συναισθηματικά κάποιους, οι οποίοι ξεσπούν σε αθώους. Ο κοινωνικός αποκλεισμός θα περιοριστεί με την παύση προβολής των λανθασμένων προτύπων της νέας εποχής και της υποτιθέμενης προόδου, γιατί άτομα με διαφορετικό τρόπο ζωής, αφού δε θα επηρεάζονται, δε θα έχουν ηθικές αποκλίσεις, άρα θα υπάρχει δυνατότητα επαφής μεταξύ όλων. Επιπροσθέτως, πρέπει να εποπτεύονται καλύτερα οι σχολικοί χώροι ως τρόπος πρόληψης. Εξίσου σημαντική είναι η πραγματοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων στα μαθήματα, καθώς και προγράμματα φιλοξενίας, ώστε οι διδασκόμενοι να προσεγγίζουν διαφορετικούς χαρακτήρες και να εθίζονται στην αλληλοβοήθεια και τη σωστή επικοινωνία. Έτσι, η Ελλάδα θα προάγει την υγιή δημοκρατία και μεταξύ των μελλοντικών πολιτών της. 78

Αθανασίου Έκτωρ: Μια από τις σημαντικότερες εφευρέσεις του20ού αιώνα είναι το διαδίκτυο, Internet. Οι χρήστες του είναι κατά πλειοψηφία άτομα νεαρής ηλικίας και σε μεγάλο βαθμό ανήλικοι. Η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα λόγω της έλλειψης υψηλού μορφωτικού επιπέδου και κυρίως ωριμότητας διατρέχει ορισμένους κινδύνους στη διάρκεια της διαδικτυακής περιήγησης. Καταρχάς ανήκουν στη λίστα των υποψηφίων για οικονομική απάτη από παράνομους εμπόρους. Οι διαχειριστές των «site» προκειμένου να αυξήσουν τα κέρδη τους αδιαφορούν για την επικινδυνότητα του περιεχομένου των διαφημίσεων που προβάλλουν στα μέλη τους, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι. Ένα ακόμα σημαντικό πρόβλημα που παρουσιάζεται εξαιτίας του διαδικτύου είναι ο εθισμός των νέων σε αυτό. Οι κυριότερες αιτίες είναι τα παιχνίδια και το «facebook», ιστοσελίδες στις οποίες οι έφηβοι ξοδεύουν υπερβολικά πολύ χρόνο παραμελώντας τα σχολικά τους καθήκοντα και αδρανοποιούνται πνευματικά, αφού δεν αξιοποιούν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους. Στον κυβερνοχώρο βρίσκουν την ευκαιρία ακραίες και όχι μόνο πολιτικές οργανώσεις, ώστε να κάνουν πλύση εγκεφάλου σε νέους. Η πολιτεία θα πρέπει να λάβει μια σειρά από μέτρα για να κάνουν ασφαλέστερη την περιήγηση των νέων. Καταρχάς πρέπει να γίνουν σεμινάρια σε μαθητές και γονείς σχετικά με την προστασία των πρώτων. Επιπρόσθετα οι νέοι να μπορούν να σερφάρουν ημερησίως για ορισμένο χρόνο. Οι αρχές οφείλουν ακόμη να προβούν στο «μπλοκάρισμα» των ιστοσελίδων με επικίνδυνο περιεχόμενο για την ψυχική υγεία των νέων, έχοντας υπόψη βέβαια το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης.

Σταμκοπούλου Δήμητρα: Η οικονομική κρίση έχει επιφέρει πολλά δεινά στη χώρα μας. Κατηγορείται για ποικίλα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά προβλήματα που έχουν αναδυθεί τα τελευταία τρία χρόνια. Για χάρη αυτών των προβλημάτων όμως, έχει παραμεληθεί μία εξίσου σημαντική συνέπεια της οικονομικής κρίσης, αυτή στο περιβάλλον. Πιο αναλυτικά η κρίση έχει πλήξει καίρια και μπορεί να επιδεινώσει τους κινδύνους που αντιμετωπίζει το περιβάλλον. Εξαιτίας της εκτοξεύονται οι πιθανότητες να εμφανιστούν, ως μόνη διέξοδος, οικονομικές δραστηριότητες που θα έχουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Παράλληλα, λιγοστεύουν τα χρήματα και οι επιδοτήσεις τόσο για προγράμματα περιβαλλοντικής προστασίας όσο και αυτά για τη θέρμανση των πολιτών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, το πρόβλημα, της αιθαλομίχλης που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Οι υψηλές τιμές των καυσίμων θέρμανσης οδήγησε τους πολίτες, χωρίς οικονομική ευχέρεια, στην αναζήτηση άλλου τρόπου θέρμανσης. Η ασυλλόγιστη καύση παντός τύπου ξύλου επέφερε τραγικές συνέπειες τόσο στον αέρα των πόλεων όσο και στα τριγύρω δάση που κινδύνεψαν από την παράνομη υλοτομία. Ως αναγκαία κρίνεται, λοιπόν, η εύρεση άμεσων λύσεων και η λήψη αποφάσεων σχετικά με το περιβάλλον, δηλαδή με το «σπίτι» μας. Λόγω της διεθνούς φύσης του προβλήματος, θα πρέπει η χώρα μας να λάβει ενεργά μέρος στις διεθνείς διασκέψεις και συμφωνίες, καθώς το κλίμα αλλάζει για όλους και κρίνεται αναγκαίο να παρθούν μέτρα μέσα από διεθνή συντονισμό. Σημαντικότερα, όμως, θα πρέπει να γίνουν από το κράτος σοβαρές επενδύσεις σε καινοτομία και συνεργασία στον τομέα του περιβάλλοντος για την βελτίωσή του. Όλα τα παραπάνω θα επιτευχθούν με την φιλική προς το περιβάλλον οικονομική πολιτική, με την περικοπή δαπανών και την επιχορήγηση προσπαθειών προστασίας του.


Το Αριστοτέλειο Κολλέγιο συμμετέχει κάθε χρόνο στους αγώνες Εκφραστικής Ανάγνωσης που διοργανώνει το Κολλέγιο Ανατόλια. Στον διαγωνισμό αυτό μαθητές από διαφορετικά σχολεία καλούνται να ερμηνεύσουν και να μεταδώσουν στους ακροατές το περιεχόμενο λογοτεχνικών κειμένων κυρίως με τη χρήση της φωνής τους και σε περιορισμένο βαθμό με την έκφραση του προσώπου τους. Στόχος τους είναι η δημιουργία ατμόσφαιρας για την απόλαυση του κειμένου και όχι η δραματοποίησή του. Επομένως κρίνεται απαραίτητη εκτός από την αριστοτεχνική ανάγνωση και άρθρωση η απόδοση των «φωνών» και των χαρακτήρων ενός κειμένου. Στον φετινό διαγωνισμό συμμετείχαν 18 σχολεία από τη Θεσσαλονίκη αλλά και από την Αθήνα και τις ομάδες αποτέλεσαν μαθητές από το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Το όριο συμμετοχής είναι μέχρι πέντε μαθητές για το Γυμνάσιο και πέντε για το Λύκειο. Το Αριστοτέλειο Κολλέγιο συμμετείχε με τους Κοσμά Ανατολή, Μωραΐδη Αλέξανδρο, Σαμούτη Βάσια από το Γυμνάσιο και με τους Βολάκη Σοφία, Δράμπα Βαγιαλένα, Κουρουκλίδου Ελένη και Ρίζο Φάνη από το Λύκειο. Ο αγώνας διεξάγεται σε δύο φάσεις, την προκριματική και την τελική που γίνονται αντίστοιχα σε δύο μέρες. Η ομάδα πέτυχε μια αξιόλογη βαθμολογική κατάταξη στον ημιτελικό, ώστε να συμμετάσχει και στην τελική φάση του αγώνα: συγκεκριμένα με βαθμό κατάταξης για τον τελικό 6, και άριστα το 7, ο μέσος όρος της ομάδας μας ήταν 5,5. Εκεί, η Σοφία Βολάκη και η Βαγιαλένα Δράμπα διακρίθηκαν βαθμολογικά με 6, χειροκροτήθηκαν θερμά από τους συμμαθητές τους και από το κοινό, ενώ τα σχόλια που απέσπασε όλη η ομάδα μας ήταν εξαιρετικά και η κατάταξή της ήταν στους καλύτερους αναγνώστες!!!

Αγώνες Εκφραστικής Ανάγνωσης

Οι Πανελλήνιοι Μαθητικοί Αγώνες Επιχειρηματολογίας (Αντιλογίας) οργανώθηκαν για 12η συνεχή χρονιά. Το Αριστοτέλειο Κολλέγιο συμμετείχε, στην προκριματική φάση. Εκεί, συμμετείχαν σχολεία από όλη την Κεντρική Μακεδονία και προς ευχάριστη έκπληξη όλων μας περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά!!! Θυμίζουμε ότι πέρυσι το σχολείο προκρίθηκε 6ο βαθμολογικά με δύο νίκες και 7ο σε σειρά κατάταξης… Την ομάδα του σχο- λείου αποτελούσαν οι: Βολάκη Σοφία, Πετράκη Αναστασία, Δαμιανίδου Ειρήνη ως ομιλήτριες και οι Ζιγκόλη Στέλλα και Σιούγγαρη Κέλλυ ως μέλη της πεντάδας. Η ρητορική ομάδα του Αριστοτελείου είναι, ωστόσο, πολύ μεγαλύτερη… Έτσι, υποστηρίχθηκε σε όλες τις φάσεις προετοιμασίας και εξάσκησης και από τα σταθερά μέλη: Λιασκόπουλο Νίκο και Παπάζογλου Αντώνη, οι οποίοι συμμετείχαν στους αγώνες κρατώντας και θέση χρονομέτρη, ενώ ως κοινό οι: Παπαλεξίου Ευαγγελία, Κουρουκλίδου Ελένη και Στρογγύλη Μαρία παρακολούθησαν και ενθάρρυναν τους συμμαθητές τους και στους τρεις γύρους της προκριματικής διαδικασίας. Το σχολείο μας ξεκίνησε δυναμικά και κατέκτησε την 9η θέση βαθμολογικά ανάμεσα σε 58 σχολεία!!! Δυστυχώς, η επιλογή ήταν περιορισμένη για τη φετινή χρονιά και μόνο τα 6 σχολεία που είχαν 3 νίκες προκρίθηκαν για τον τελικό της Αθήνας… Ωστόσο, η ομάδα του Αριστοτελείου ανανέωσε το ραντεβού της για την επόμενη διοργάνωση με την αισιοδοξία ότι θα επιτύχει και πάλι το επιθυμητό αποτέλεσμα!!!

νιοι Πανελλή οί Μαθητικ Αγώνες

Η ομάδα του ρητορικού λόγου του Γυμνασίου συμμετείχε για δεύτερη χρονιά στους ρητορικούς Αγώνες. Η ομάδα αποτελούνταν από τις μαθήτριες της Β΄ Γυμνασίου: Ρητορικοί Παπαστεργίου Δέσποινα, Παγιάντζα Ρένια, Καραμαλή Μαρία, Λυσσούδη Λίνα, τις μαθήτριες της Γ΄ Γυμνασίου: Ζαπρίδου Αγώνες Ελένη, Λαζίδου Μαρία, Τογκαρίδου Μαριάνθη και τον μαθητή Αλέξανδρο Μωραΐδη. Η καλή παρουσία της ομάδας σφραγίστηκε με την επιτυχία της μαθήτριας Τογκαρίδου Μαριάνθης, η οποία συμμετείχε στον τελικό των Διττών αγώνων, όπου και κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να διαπραγματευθούν θέματα της επικαιρότητας και να ασκηθούν στις τεχνικές της πειθούς, διαδικασίες που είναι ιδιαίτερα χρήσιμες και στο μάθημα της έκθεσης. Πέρα από αυτό ο συγκεκριμένος θεσμός είναι και μια χρήσιμη εμπειρία που προσφέρεται στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δράσεων. 79


Περιβαλοντικές-πολιτιστικές εκδρομές

Εκδρομή Γ’ γυμνασίου στην Aθήνα

έτ σο βο

Πρώτη επίσκεψη στο ιερό της Δωδώνης αφιερωμένο στη λατρεία του Δία, Οι περιβαλλοντικέςθρησκευτικό και ποπολιτιστικές εκδρομές αποτελούν λιτιστικό κέντρο των ένα δυνατό εργαλείο εκπαίδευσης και Ηπειρωτικών εθνών. καλλιέργειας των παιδιών μας. Η σηΚυρίαρχο μνημείο μασία τους έγκειται στη σύσφιξη των το θέατρο, όπου σχέσεων μεταξύ των μαθητών, στην τελούνταν μουαπόκτηση της εμπειρίας ενός νέου πεσικοί και θεατριριβάλλοντος και στην απόλαυση μιας κοί αγώνες. Στη ολιγοήμερης ζωής έξω από την σχολική συνέχεια μετααίθουσα. Παρόλο που ο σκοπός τους βήκαμε στα είναι κυρίως εκπαιδευτικός, μπορούν Γιάννενα. Λίγο συγχρόνως να αποτελέσουν μια συναρμετά την πύλη παστική εμπειρία για τους του Κάστρου μαθητές και μια ευκαιρία επιβιβαστήκαμε απόδρασης από σε ένα γραφικό την κυριαρχία του γκρίζου καραβάκι και φτάτσιμέντου της πόλης μας. σαμε στο Νησάκι της Λίμνης, σε ένα παραδοσιακό ψαράδικο οικισμό. Γευτήκαμε γιαννιώτικα γλυκά, περιηγηθήκαμε στα στενά γραφικά σοκάκια και ξεναγηθήκαμε στη μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρα, στα κελιά της οποίας εκτελέστηκε ο θρυλικός Αλή Πασάς. Στο χώρο υπήρχε και μουσείο της ελληνικής επανάστασης με πλούσια κειμήλια του Αγώνα. Με την επιστροφή στα Γιάννενα περιηγηθήκαμε στο κάστρο της πόλης και την πολύβουη αγορά της. Αργά το απόγευμα φτάσαμε στο Μέτσοβο, ένα γραφικό ορεινό χωριό, με παράδοση και έντονη τουριστική ανάπτυξη. Το πρωί της επόμενης μέρας επισκεφτήκαμε ένα υπερσύγχρονο οινοποιείο, το Κατώι Αβέρωφ, όπου και παρακολουθήσαμε μια πρωτότυπη ξενάγηση στην παραγωγή του κρασιού και στην ιστορία του οινοποιείου. Έπειτα επισκεφτήκαμε το Αρχοντικό Αβέρωφ, ένα παραδοσιακό αρχοντικό του 19ου αιώνα, ένα μοναδικό Μουσείο Λαϊκής Ηπειρώτικης Τέχνης, στο οποίο άνοιξε πρόσφατα το διαμέρισμα του Ευάγγελου Αβέρωφ, με προσωπικά είδη και φωτογραφίες από τη ζωή του. Ακολούθησε επίσκεψη στην Πινακοθήκη Αβέρωφ όπου θαυμάσαμε έργα σημαντικών Ελλήνων ζωγράφων του 19ου και 20ού αιώνα που καλύπτουν συγκεκριμένες πτυχές ή περιόδους της ελληνικής τέχνης. Αργά το απόγευμα επιστρέψαμε στη Θεσσαλονίκη γεμάτοι εμπειρίες και αναμνήσεις...

Α΄ κα ιΒ ΄γ

υμ

Μ

α ν νι

80

υ ίο σ να

ν ά ω αΙ τ σ

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος η τριήμερη εκδρομή της Γ΄Γυμνασίου στην Αθήνα. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τη Βουλή των Ελλήνων και να ξεναγηθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων. Παράλληλα επισκέφθηκαν σειρά σημαντικών μουσείων και μνημείων της πρωτεύουσας όπως το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Νέο Μουσείο Ακροπόλεως και την Ακρόπολη, στα οποία αποτυπώνεται ανάγλυφα το ένδοξο παρελθόν των Ελλήνων. Περιπλανήθηκαν στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και θαύμασαν τον συγκερασμό του ιστορικού παρελθόντος με το σύγρονο ρυθμό ζωής που υπάρχει στη μεγαλούπολη. Τέλος είχαν την ευκαιρία να ψυχαγωγηθούν χάρη στις πολλές επλογές που δίνει η πρωτεύουσα με κορυφαία στιγμή την παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης με τον Σπύρο Παπαδόπουλο με τον οποίο τα παιδιά είχαν μία φιλική και εγκάρδια συζήτηση. Κατά γενική ομολογία η εκδρομή αποτέλεσε μία ευχάριστη ανάμνηση και μία πολύτιμη εμπειρία που σφραγίζει τη φετινή χρονιά.


Τριήμερη εκδρομή της Α’Λυκείου

Η Α΄Λυκείου με γνώμονα την αναψυχή σώματος και πνεύματος επισκέφθηκε την πρωτεύουσα της Μαγνησίας και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Πρώτη στάση στο τριήμερο ταξίδι μας ήταν η μαγευτική κοιλάδα των Τεμπών και το ιερό προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής. Ακολούθησε η έδρα της Αεροπορίας Στρατού στο Στεφανοβίκειο Βόλου. Oι μαθητές ενημερώθηκαν από τους υπεύθυνους αξιωματικούς για την αποστολή των μονάδων ελικοπτέρων και περιεργάστηκαν από κοντά τα φοβερά και τρομερά επιθετικά ελικόπτερα Απάτσι. Επόμενη στάση ήταν το βουνό των Κενταύρων και η μαγευτική Μακρυνίτσα. Μετά την περιήγηση στα γραφικά σοκάκια του χωριού θαυμάσαμε την παραδοσιακή πηλιορείτικη αρχιτεκτονική συνδυάζοντας την πεζοπορία με πολλαπλές στάσεις στα καταστήματα με τις παραδοσιακές νοστιμιές και τα γλυκά κουταλιού και γευματίσαμε στην κεντρική πλατεία με θέα-μπαλκόνι τον Παγασητικό κόλπο. Την τελευταία ημέρα της εκδρομής κάναμε στάση στη Λάρισα. Αφού είδαμε την ανάπλαση του αρχαίου θεάτρου στο κέντρο της Λάρισας, περπατήσαμε στην πολύβουη αγορά της πόλης με τους πολλούς πεζοδρόμους και τις καφετέριες. Επιστρέψαμε στη Θεσσαλονίκη πλήρεις εικόνων και παραστάσεων. Αποτιμώντας την τριήμερη μαθητική εκδρομή προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι προωθεί την οικοτουριστική παιδεία, εγγράφει αναμνήσεις και παραστάσεις και ενισχύει τους δεσμούς των μαθητών μεταξύ τους και με τους καθηγητές.

Τριήμερη εκδρομή της Β’ Λυκείου

Αποτελεί πλέον παράδοση για τη Β’ λυκείου η εκδρομή στην πρωτεύουσα του νομού Έβρου, την Αλεξανδρούπολη, λίγο πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Με σύμμαχο τον καλό καιρό και την εξαίρετη διάθεση των μαθητών και των συνοδών καθηγητών η εκδρομή πραγματοποιήθηκε από τις 25 – 27 Απριλίου 2013 με απόλυτη επιτυχία, αφού όλοι μιλούσαν για την καλύτερη εκδρομή! Πριν την άφιξη στην Αλεξανδρούπολη οι .. εκδρομείς έκαναν τη βόλτα τους στο λιμάνι της Καβάλας και στην πλατεία της Κομοτηνής. Στην Αλεξανδρούπολη από τις πιο καλές στιγμές θα πρέπει να σημειωθούν η επίσκεψη στις Φέρες και η ξενάγηση στο βυζαντινό ναό της Παναγίας της Κοσμοσώτειρας, που αποτελεί μοναδικό στο είδος του αξιοθέατο, ίδρυσε ο Ισαάκιος Κομνηνός και στον οποίο έχει ταφεί και ο ίδιος (12ος αιώνας). Μεγάλη χαρά προκάλεσε και η βόλτα-βαρκάδα στο Δέλτα του Έβρου που είναι ένας σημαντικός υγρότοπος σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Τα απογεύματα οι μαθητές και οι καθηγητές απολάμβαναν τις βόλτες τους στην παραλία της Αλεξανδρούπολης με το γνωστό Φάρο, σύμβολο της πόλης. Από τις πιο όμορφες «γωνίες» της πόλης αξίζει να καταγράψουμε το σημείο όπου βρίσκεται το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το Δημαρχείο της Πόλης και η κεντρική οδός «Λεωφόρος Δημοκρατίας», που σφύζει από ζωή! Στην επιστροφή προς τη Θεσσαλονίκη οι εκδρομείς επισκέφτηκαν και την πόλη της Ξάνθης για μια βόλτα στην Παλιά Πόλη, στην Κεντρική Πλατεία και φυσικά στο … παζάρι της Ξάνθης, που η ιστορία του χάνεται στα χρόνια της οθωμανικής περιόδου. Τους μαθητές συνόδευσαν στην εκδρομή οι καθηγητές του Λυκείου Παπαχρήστου Μαίρη, Καρανάτσος Γιώργος και Ιακωβίδης Γιώργος. 81


11

ο

Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών «Όταν οι μαθητές προβληματίζονται και προτείνουν λύσεις» Τα σημερινό σχολείο πρέπει να βρίσκεται πάντα κοντά στις ανησυχίες του σύγχρονου μαθητή, να καινοτομεί, να πρωταγωνιστεί. Γιατί, ΠΑΙΔΕΙΑ δεν μπορεί να είναι απλώς η καλλιέργεια μίας δεξιοτεχνίας ή η απόκτηση γνώσεων επαγγελματικού χαρακτήρα, αλλά μια καθολική ανάπτυξη της σκέψης, της προσωπικότητας και της ψυχής. Αναμφίβολα, ζούμε σε μια ιδιότυπη εποχή. Οι ανισότητες σε οικονομικό, βιοτικό και πολιτιστικό επίπεδο γίνονται όλο και περισσότερο εμφανείς. Η εξέλιξη της επιστήμης συνεπάγεται και μια πληθώρα ηθικών διλημμάτων, ενώ αναρίθμητα κράτη έχουν ανάγκη τη βοήθεια των όμορών τους . Ποια είναι λοιπόν η θέση της νέας γενιάς στην κατάσταση αυτή; Οι σημερινοί νέοι ενημερώνονται για τα παγκόσμια τεκταινόμενα περισσότερο από κάθε άλλη γενιά. Η εκπαίδευσή τους τους επιτρέπει να επεξεργάζονται τις πληροφορίες αυτές και να σχηματίζουν εμπεριστατωμένη άποψη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι νέοι του σήμερα να έχουν ιδέες, προτάσεις και να θέλουν, όσο ποτέ, να ακουστούν. Αυτός ακριβώς είναι και ο ρόλος της παρούσας διοργάνωσης: Το 11ο Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών για άλλη μια χρονιά έδωσε το βήμα στη νέα γενιά, για να ακουστεί. Έχοντας ως οδηγό τις εργασίες των Ηνωμένων Εθνών, οι νέοι καλούνται να συζητήσουν καίρια ζητήματα, να προτείνουν λύσεις, να προβληματιστούν και να ενστερνιστούν ή να απορρίψουν τις απόψεις των συνομιλητών τους. Απαλλαγμένοι από προκαταλήψεις, καλούνται να υιοθετήσουν το ρόλο του διπλωμάτη, να γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο συνεδριάζει ο ΟΗΕ και να υποστηρίξουν τις απόψεις τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άλλωστε, οι ιδέες και η έμπνευση των νέων είναι η μόνη ασφαλής απάντηση στα σημεία των καιρών. Μέσω λοιπόν της βιωματικής μάθησης, οι μαθητές που συμμετείχαν στο Συνέδριο αποκόμισαν σπουδαίες εμπειρίες με εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό όφελος. Εκτός από την εξάσκηση της Αγγλικής γλώσσας -σημειωτέον πως είναι η μόνη γλώσσα που ομιλείται κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου- αποκτούν νέους φίλους, επικοινωνούν και μαθαίνουν να σέβονται αλλά και να συνεργάζονται. Κρίνεται τέλος σκόπιμο να τονιστεί και η συμβολή των εκπαιδευτικών του Αριστοτελείου Κολλεγίου, οι οποίοι με αυταπάρνηση προσέφεραν απλόχερα τη βοήθειά τους στα παιδιά, 82

τα στήριξαν και τα καθοδήγησαν. Είναι αξιέπαινη η προσπάθειά τους, αφού θυσίασαν μέρος του προσωπικού τους χρόνου, αποδεικνύοντας έμπρακτα πως έχουν πλήρη επίγνωση του παιδαγωγικού τους λειτουργήματος.

Συμμετείχαν τα σχολεία: 1. 3ο ΓΕΛ Πολίχνης 2. 1ο ΓΕΛ Θέρμης 3. 1ο Πειραματικό Λύκειο 4. 2ο Πειραματικό Λύκειο 5. ΓΕΛ Ν. Καλλικράτειας 6. Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη 7. ΓΕΛ Χαλάστρας 8. Εκκλησιαστικό ΓυμνάσιοΛύκειο Νεάπολης 9. 7ο ΓΕΛ Καλαμαριάς 10. 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο 11. 1ο ΓΕΛ Πανοράματος 12. 4ο ΓΕΛ Θεσ/νίκης

13. 1ο ΓΕΛ Ορεστιάδας 14. 30ο ΓΕΛ Θεσ/νίκης 15. Μαμαλούκα Κέντρο Ξένων Γλωσσών 16. 1ο ΓΕΛ Αμπελοκήπων 17. 5ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 18. 1ο Γυμνάσιο Αγ. Αθανασίου 19. ELS Τσακαλίδου Άννα 20. Πειραματικό Σχολείο Α.Π.Θ. 21. 1ο Γυμνάσιο Τριανδρίας 22. Edirne Beykent Schools 23. Istanbul Beykent Schools 24. Marmara School


«Project» Γυμνασίου Επίσκεψη στο Μετεωροσκοπείο και στο Αστεροσκοπείο του Α.Π.Θ. Οι ομαδικές εργασίες και η μέθοδος διδασκαλίας με project είναι πλέον θεσμός στο Γυμνάσιο του Αριστοτελείου Κολλεγίου. Εφαρμόζεται σε όλες τις τάξεις από όλους τους εκπαιδευτικούς και συμμετέχουν όλοι οι μαθητές. Φέτος, οι ομαδικές εργασίες έχουν ως κεντρικό θέμα τη Θεσσαλονίκη. Μια ομάδα από τη Β’ Γυμνασίου με επιβλέποντες καθηγητές τον κο Μαγγίρα Δήμο και την κα Κοκκίνου Ελένη, οι οποίοι διδάσκουν τη Φυσική και τη Χημεία της Β’ Γυμνασίου αντίστοιχα, επέλεξαν να ασχοληθούν με «το Κλίμα της Θεσσαλονίκης». Στα πλαίσια της εργασίας ασχολήθηκαν με τις έννοιες του καιρού και του κλίματος, αναζήτησαν και κατέγραψαν τα γενικά χαρακτηριστικά του κλίματος της Θεσσαλονίκης, καθώς και τις αλλαγές που υπέστη αυτό τα τελευταία χρόνια. Με αφορμή λοιπόν την εργασία αυτή επισκέφτηκαν στις 17 Απριλίου 2013 το Μετεωροσκοπείο όπου ξεναγήθηκαν στο συμβατικό μετεωρολογικό σταθμό και συζήτησαν τη λειτουργία των βασικών οργάνων όπως τα βροχόμετρα, τα θερμόμετρα εδάφους, τα βαρόμετρο κ.α. Στη συνέχεια μαζί με τους μαθητές του Club Αστρονομίας που επιβλέπει η κα Ζουρνά Άννα και τους μαθητές της α’ γυμνασίου που δημιούργησαν στην ώρα της Πληροφορικής με την κα Κοκκίνου Ελένη ένα weebly με θέμα την Αστρονομία επισκέφτηκαν το Αστεροσκοπείο του Α.Π.Θ. Οι μαθητές ανέβηκαν στο θόλο και είδαν το τηλεσκόπιο του Αστεροσκοπείου. Εκεί αναφέρθηκαν οι βασικές αρχές λειτουργίας του συγκεκριμένου τηλεσκοπίου και στη συνέχεια, επειδή είχε καλή ηλιοφάνεια, έκαναν και παρατήρηση Ηλίου. Συγκεκριμένα, παρατήρησαν κηλίδες στην επιφάνεια του Ηλίου, φαινόμενο το οποίο καταγράφεται από τους επιστήμονες καθότι δηλώνει τις εκρήξεις που λαμβάνουν χώρα στην επιφάνεια του Ήλιου.

«Ιχνηλασία στους δρόμους του τύπου: ελληνικές εφημερίδες της Θεσσαλονίκης από το 1912 μέχρι το 1922»

Η ενασχόληση των μαθητών/τριών με την ιστορική έρευνα και η ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας των τοπικών κοινωνιών μέσα από την εκπόνηση ερευνητικών μαθητικών εργασιών αποτελεί πάγια μέριμνα του Αριστοτελείου Κολλεγίου. Με αφορμή τον επετειακό εορτασμό των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και με στόχο την ενεργό και βιωματική συμμετοχή των μαθητών/τριών στον εορτασμό αυτό, οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου Καβάσης Θανάσης, Καθαρού Μαρίνα, Λατινόπουλος Βλάσης, Ραλλίδης Θανάσης, Τεχνίτης Δάνης και Τογκαρίδου Μαριάνθη υπό την επίβλεψη της καθηγήτριάς τους, ιστορικού, Γαβριηλίδου Ρίας έλαβαν μέρος στο Μαθητικό Συνέδριο Ιστορίας: Συμβολή στον εορτασμό των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Επιλέγοντας ως κύριο θέμα την εφημεριδογραφία της Θεσσαλονίκης στα χρόνια 1912-1922, οι μαθητές αφού ανέτρεξαν σε αρχεία βιβλιοθηκών, κατέγραψαν τα κοινωνικοπολιτιστικά δρώμενα της συγκεκριμένης κοινωνίας αλλά και φωτογράφισαν τα σημαντικότερα γεγονότα της εποχής. Με τη γραπτή τους εισήγηση, το video και το poster που επιμελήθηκαν, παρουσίασαν την ιστορική εξέλιξη των εφημερίδων της Θεσσαλονίκης μέσα από τα αιτήματα και τις προκλήσεις που έθεσαν ο ο εθνικισμός, ο διχασμός, ο πόλεμος και η προσφυγιά.

Η Θεσσαλονίκη μέσα από τη λογοτεχνία και από τις αναμνήσεις των δικών μας ανθρώπων.

Μέθοδος εργασίας - Παράθεση κειμένων από λογοτεχνικά βιβλία των οποίων οι συγγραφείς αναφέρονται βιωματικά ή μυθιστορηματικά στην πόλη και σε κάποια σημεία της - Παράθεση αναμνήσεων από πρόσωπα του στενού η ευρύτερου οικογενειακού μας κύκλου που παραπέμπουν στα ίδια σημεία σε μια προγενέστερη εποχή «Ο τόπος μας είναι κλειστός». Ιχνηλάτες του εμείς. Οδηγός η λογοτεχνία Ομάδα εργασίας και οι αναμνήσεις των δικών μας ανθρώΑντωνόπουλος Δημήτρης πων. Είναι οι άνθρωποι που έζησαν αυτήν Βεργιαννίδης Χρήστος την πόλη, την αγάπησαν και την κρατούν Γκροζούδης Πολύκαρπος στην σκέψη τους και στα κείμενά τους. Ιορδανίδης Παντελής Eίναι διαφορετικό να σου αποκαλύπτεται Καραβίτης Θωμάς μία πόλη μέσα από τα λόγια κάποιων που Ματαντζής Σωτήρης την «άγγιξαν» κάποια άλλη εποχή. Σκόδρας Ευθύμης 83


Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης – Αχειροποίητος Οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου επισκέφθηκαν μαζί με την καθηγήτρια ιστορίας κ. Γαβριηλίδου Ρία το Βυζαντινό Μουσείο της Θεσσαλονίκης και την παλαιοχριστιανική εκκλησία της Αχειροποιήτου. Κατά την περιήγησή τους στους χώρους του μουσείου, μέσα από αυθεντικό υλικό, φωτογραφίες, αναπαραστάσεις αλλά και ψηφιακές εφαρμογές παρακολούθησαν τα εκθέματα και ενημερώθηκαν γύρω από την οργάνωση της θρησκευτικής και κοινωνικής ζωής στο Βυζάντιο. Τοιχογραφίες, ψηφιδωτά και εικόνες, μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη και ολόκληροι αποσπασμένοι παλαιοχριστιανικοί τάφοι, πολύτιμα εκκλησιαστικά σκεύη, είδη προσωπικού στολισμού, αλλά και ταπεινά αντικείμενα καθημερινής χρήσης και εργαλεία διαφόρων επαγγελματιών (υαλουργών, κεραμοποιών κλπ) ζωντάνεψαν τον ιδιωτικό και δημόσιο βίο των ανθρώπων του Βυζαντίου και ανέδειξαν σημαντικό κομμάτι της καλλιτεχνικής και πνευματικής τους παραγωγής στα μάτια των μαθητών. Εκατοντάδες περίτεχνα δείγματα παλαιοχριστιανικής, μεσοβυζαντινής και υστεροβυζαντινής περιόδου οργανωμένα σε αυτοτελείς εκθεσιακές ενότητες και πλαισιωμένα από ποικίλες πληροφορίες αποτέλεσαν ανεκτίμητες μαρτυρίες τόσο του πολιτισμού που τα δημιούργησε όσο και της ανθρώπινης κοινωνίας που τα χρησιμοποίησε. Η επίσκεψη στο ναό της Αχειροποιήτου αποτέλεσε το ζωντανό παράδειγμα παλαιοχριστιανικής ναοδομίας. Οι μαθητές περιηγήθηκαν στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο της εκκλησίας και με την ευγενική συνδρομή του πατέρα Σπυρίδωνα συνέλεξαν πλούσιο πληροφοριακό υλικό για την ιστορία της. Σύμφωνα, λοιπόν, με την ενημέρωση που είχαν ο ναός της Αχειροποιήτου: - Είναι η καλύτερα διατηρημένη παλαιοχριστιανική βασιλική στην Ελλάδα. - Κτίσθηκε πάνω στα ερείπια ενός ρωμαϊκού λουτρού, του οποίου αποκαλύφθηκαν τρία επάλληλα δάπεδα κάτω από το βόρειο κλίτος της βασιλικής. - Κατά την παράδοση, το όνομα «Αχειροποίητος» δόθηκε στο ναό από μία εικόνα της Θεοτόκου που δεν πλάστηκε από ανθρώπινα χέρια (α-χειροποίητος), αλλά έπεσε από τον ουρανό.

Στα βήματα των Αγίων της Θεσσαλονίκης

Το μάθημα των θρησκευτικών απέκτεισε νόημα και ενδιαφέρον μέσα από το συγκεκριμένο project. Ομάδα μαθητών της Γ1’ Γυμνασίου με την καθοδήγηση της καθηγήτριας κ. Αλεξοπούλου Γιώτας, συνέλεξε πληροφορίες για όλους τους Αγίους που γεννήθηκαν, έδρασαν ή δίδαξαν στη Θεσσαλονίκη. Με τα στοιχεία,τις πληροφορίες, τις εικόνες δημιούργησαν μία πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση.

ƦƣƶƫƦ ‫ ۯ‬ƬƶƦƺƯƫƧƶƴ, ‫ۯ‬ǔNJǐǍƽǒǕǖǓ

‫ޚ‬Ʊ Ʊ ‫ۯ‬ǔNJǐǍƽǒǕǖǓ Ʀǂǖ‫ܜ‬Dž NjǂǕǂDŽǝǕǂǎ ‫ڲ‬Ǒ‫ ܞ‬Ǖ‫ܜ‬Ǔ ƬǖDžǚǎǀdžǓ (‫ݢ‬ƣǛǃǂnjǀ) Ǖ‫ݨ‬Ǔ ƮNJNjǒ‫ܪ‬Ǔ ‫ݢ‬ƣǔǀǂǓ. O Ʀǂǖ‫ܜ‬Dž ‫ۂ‬ǑNJǔNjƾǗljLjNjdž Ǖ‫ݽ ܞ‬ƣDŽNJǐ ‫ݰ‬ƱǒǐǓ Njǂ‫ ܜ‬DžNJƾǍdžǎdž NjǐǎǕ‫ܖ‬ ǔ‫ ܘ‬NjƽǑǐNJǐǎ ǔǖǍǑǂǕǒNJǟǕLj Ǖǐǖ, ‫ڲ‬DždžnjǗ‫ ܞ‬Ǖ‫ݨ‬Ǔ ƴNjƿǕLjǓ Ǖ‫ݨ‬Ǔ ‫ڳ‬DŽǀǂǓ ‫ݰ‬ƣǎǎLjǓ, ۳Ǒǐǖ ‫ڲ‬ǒDŽǝǕdžǒǂ ‫ۂ‬NjƽǒLj Njǂ‫ۢ ۯ ܜ‬DžNJǐǓ ǍǐǎǂǘǝǓ. ƬǂǕǝǑNJǎ ‫۔‬ ‫۔‬njljdž ǔǕ‫ܚ‬ ‫ ܚ‬ƪdžǔǔǂnjǐǎǀNjLj. Lj Ʊ۟ Ƶǐ‫ޅ‬ǒNjǐNJ ǒ ǔǖǎƾnjǂǃǂǎ Ǖ‫ܞ‬ǎ ‫ݽ‬ƱǔNJǐ Njǂ‫ڲ ܜ‬Ǘǐ‫ ޅ‬Ǖ‫ܞ‬ǎ ǘǕǞǑLjǔǂǎ, ǔǕ‫ܜ‬Ǔ 26 ‫ݢ‬ƫǐǖǎǀǐǖ Ǖǐ‫ۆ ޅ‬ǕǐǖǓ 1813, ‫ ۯ‬۳ǔNJǐǓ Ʀǂǖ‫ܜ‬Dž ‫ ۯ‬ƬǖDžǚǎNJdž‫ܠ‬Ǔ ǃǒ‫ݨ‬Njdž ǍǂǒǕǖǒNJNj‫ ܞ‬ljƽǎǂǕǐ DžNJ‫ݢ‬ ‫ڲ‬ǑǂDŽǘǐǎNJǔǍǐ‫ޅ‬. Ƶ‫ ܞ‬njdžǀǙǂǎǐ Ǖǐ‫ۯ ޅ‬ǔNJǐǍƽǒǕǖǒǐǓ Dž‫ܘ‬ǎ DžNJǂǔǟljLjNjdž. ‫ޚ‬Ʃ ǍǎƿǍLj Ǖǐǖ ǕNJǍ‫ܪ‬ǕǂNJ Ǖ‫ܚ‬ǎ ‫ۏ‬Ǎƾǒǂ Ǖǐ‫ ޅ‬ǍǂǒǕǖǒǀǐǖ Ǖǐǖ, ǔǕ‫ܜ‬Ǔ 26 ‫ݢ‬ƫǐǖǎǀǐǖ

ƮLjǕǒǐǑǐnjǀǕLjǓ ƪdžǔǔǂnjǐǎǀNjLjǓ

ƶǑƿǒǏdž ǐ ǕdžnjdžǖǕǂǀǐǓ ƮLjǕǒǐǑǐnjǀǕLjǓ ǕLjǓ ƪdžǔǔǂnjǐǎǀNjLjǓ ǑǒNJǎ ǂǑǝ ǕLjǎ ƽnjǚǔLj ǕLjǓ ǑǝnjLjǓ ǍǂǓ ǂǑǝ ǕǐǖǓ ƵǐǞǒNjǐǖǓ ǔǕNJǓ 29 ƵǐǞǒNjǐǖǓ, ƮǂǒǕǀǐǖ Ǖǐǖ 1430.

«Project» Λυκείου Tο τμήμα Β1 του Λυκείου επισκέφτηκε το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Σκοπός της επίσκεψης ήταν η γνωριμία των μαθητών με το ερευνητικό κέντρο, τις δράσεις τους, τις ευκαιρίες και τις προοπτικές που προσφέρει σε νέους επιστήμονες πολλών ειδικοτήτων. Συγκεκριμένα, στο ΕΚΕΤΑ γίνεται η διεξαγωγή βασικής και κυρίως εφαρμοσμένης, τεχνολογικής έρευνας με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στους ακόλουθους τομείς: α) Διεργασιών βιομηχανικής παραγωγής και προηγμένων υλικών β) Πληροφορικής, τηλεματικής και τηλεπικοινωνιών γ) Μεταφορών δ) Αγροτικής παραγωγής και ελέγχου των τροφίμων ε) Τεχνολογιών αξιοποίησης στερεών καυσίμων και εναλλακτικών μορφών ενέργειας στ) Βιοϊατρικής πληροφορικής, βιοϊατρικής μηχανικής και φαρμακογενετικής Τα παιδιά δέχτηκαν πλήθος ερεθισμάτων για το θέμα της εργασίας τους στο μάθημα της ερευνητικής εργασίας. Τους μαθητές συνόδευσε ο Χημικός του Λυκείου κ. Πετρίδης Στέλιος. 84


Σεμινάριο για τα project στους μαθητές

Το μάθημα των ερευνητικών εργασιών είναι ένας νεοτερισμός για τους μαθητές του Λυκείου. Είναι μια πολύπλευρη, ευέλικτη και πολυτροπική δραστηριότητα που προτείνεται στο «νέο σχολείο». Η μέθοδος αυτής της συνεργατικής ερευνητικής εργασίας δεν επιβάλει μόνο την ουσιαστική συμμετοχή όλων των μαθητών στη διεπιστημονική προσέγγιση του θέματος: προωθεί την υλοποίηση δράσεων και δραστηριοτήτων και ενισχύει την επικοινωνία με επιστήμονες για την αρτιότερη παρουσίαση των εργασιών τους. Το Νοέμβριο οι μαθητές της Α’ Λυκείου είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν σεμινάριο με θέμα: «Πώς στήνουμε μια «επιστημονική» εργασία με τη βοήθεια του Powerpoint και των χαρτών». Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών του σχολείου σε συνεργασία με την Εθνική Χαρτοθήκη (www.maplibrary.gr) από τις κ.κ. Μαρία Παζαρλή και Νόπη Πλούτογλου. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία έμπρακτα να κατανοήσουν τι πρέπει προσέχουν, όταν «στήνουν» μία παρουσίαση για τις ερευνητικές εργασίες, τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς την αισθητική της παρουσίασης. Έμαθαν πώς μπορούν να οργανώσουν καλύτερα το υλικό των εργασιών τους και πώς να ερευνούν και να αξιολογούν αντικειμενικά τις πηγές. Το σημαντικότερο είναι ότι οι μαθητές μπόρεσαν να αυτο-αξιολογήσουν τα σχέδια των εργασιών τους και να τα βελτιώσουν. Την ίδια μέρα, οι μαθητές της Β΄ Λυκείου που είχαν παρακολουθήσει το αντίστοιχο σεμινάριο την προηγούμενη χρονιά, συζήτησαν με τις συνεργάτιδες της Εθνικής Χαρτοθήκης τα σχέδια των εργασιών τους, εντόπισαν στο διαδίκτυο σχετικούς χάρτες και έλυσαν απορίες τους σχετικά με το στήσιμο και την παρουσίαση μιας εργασίας σε powerpoint. Το σεμινάριο συντόνισαν οι καθηγήτριες του μαθήματος «ερευνητικές εργασίες-project» Παπαχρήστου Μαίρη (φιλόλογος) και Κοκκίνου Ελένη (φυσικός).

Σενάριο ταινίας ή όνειρο θερινής νυκτός;

Στα πλαίσια του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας ομάδα μαθητών του Α2 τμήματος του Λυκείου επισκέφτηκαν το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το Μουσείο «ξετυλίγεται» μπροστά στους μαθητές σαν το φιλμ μιας ταινίας, που συγκροτείται από μικρές στάσεις -σεκάνς της ιστορίας του ελληνικού σινεμά. Εικόνες και ήχοι από δεκάδες προβολές, αφίσες, φωτογραφίες, αντικείμενα δεν εκτίθενται με την παραδοσιακή έννοια του όρου, αλλά συνεργάζονται για να δημιουργήσουν μια κινηματογραφική ψευδαίσθηση, μέσα στην οποία βουλιάζει βήμα-βήμα ο μαθητής. Η περιήγηση στους χώρους του μουσείου μετατράπηκε σε ένα εναλλακτικό παιχνίδι ρόλων μέσα του οποίου καλούνται μόνοι τους οι μαθητές να συνθέσουν τα κομ-

Οι μαθητές της Α1 Λυκείου ασχολήθηκαν με το θέμα της Μουσικής. Ειδικότερα, η ομάδα που ερευνά τα Συγκροτήματα της Θεσσαλονίκης επισκέφτηκε το γνωστό ραδιοφωνικό σταθμό «Ράδιο Θεσσαλονίκη», όπου συνομίλησε με τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς κ. Θεοδώρα Καρακιουλάχ και κ. Γρηγόρη Αναστασιάδη για το θέμα της εργασίας τους. Τους έθεσαν ερωτήματα σχετικά με την παρουσία των συγκροτημάτων από τη Θεσσαλονίκη και την πορεία τους στο χώρο της δισκογραφίας αλλά και την εξέλιξη και την αποδοχή τους όχι μόνο από το κοινό της Θεσσαλονίκης αλλά και από αυτό της Αθήνας. Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με το τι χρειάζεται για να αναδειχθεί ένα συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη και να γίνει γνωστό και έξω από …τα τείχη της πόλης και αν αυτό που τελικά «μετράει» είναι η ποιότητα της μουσικής και του στίχου ή η προώθηση του εκάστοτε συγκροτήματος από τις εταιρείες παραγωγής cd. Παράλληλα η ομάδα των μαθητών περιηγήθηκε και στις εγκαταστάσεις του σταθμού, παρακολούθησε live μία ενημερωτική εκπομπή και μυήθηκε έστω και για λίγο στη μαγεία του ραδιοφώνου. Την ομάδα των μαθητών αποτελούσαν οι Γούσιος Κ., Γιαμαλή Α., Ζαχαριάδης Α., Κύρου Χ., Τσάκλης Δ. και στο ραδιοφωνικό σταθμό τούς συνόδεψε η καθηγήτρια των ερευνητικών εργασιών κ. Παπαχρήστου Μαίρη.

Επίσκεψη στο Μουσείο Αθλητισμού

Στα πλαίσια των «Ερευνητικών εργασιών» ομάδα μαθητών της Α’ λυκείου διεξήγε έρευνα με θέμα τις εφαρμογές της τεχνολογίας στον αθλητισμό. Η ομάδα των μαθητών, που αποτελείται από τους: Διαμαντόπουλο Ιγνάτιο, Καραμανίδη Νικόλαο, Γκούμα Άννα, Γούσιο Κωνσταντίνο και Κουγιουμτζίδη Ηλία, επισκέφτηκαν με την κα Κοκκίνου Ελένη το Μουσείο Αθλητισμού και ξεναγήθηκαν στους χώρους του. Οι μαθητές ήταν ιδιαίτερα χαρούμενοι διότι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν, να ρωτήσουν και να μάθουν περισσότερα στοιχεία για την έρευνά τους, να δουν και να συγκρίνουν παλιές και σύγχρονες κάμερες που χρησιμοποιούνται στον προσδιορισμό της τελικής κατάταξης των αθλητών. Το Μουσείο Αθλητισμού αποκάλυψε ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με έρευνες που διεξάγονται όπως το σχήμα των παπουτσιών ανάλογα με το άθλημα, τη φυσική πίσω από το άθλημα της ξιφασκίας, τις τεχνικές διατήρησης της Ολυμπιακής Φλόγας στη λαμπαδηδρομία κ.ά. Η ξενάγηση ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη και το Μουσείο ένας πολύ ενδιαφέρων χώρος για να επισκεφτεί κάποιος. μάτια από τα οποία πέρασε ο ελληνικός κινηματογράφος (ιστορία του κινηματογράφου) : συναρμολογούν το πάζλ, συζητούν, διαφωνούν, συμφωνούν και μεταφέρουν την εμπειρία αυτή στη δική τους κινηματογραφική παραγωγή, που αποτέλεσε και το πιο διασκεδαστικό κομμάτι της επίσκεψής τους! Σε συνεργασία λοιπόν με τους ανθρώπους του μουσείου οι μαθητές δημιουργούν μια ταινία μικρού μήκους πάνω σε ένα θέμα που τους απασχολεί στο σχολείο (στενά ή ευρύτερα μέρος της «διδακτέας ύλης»). Η δημιουργική αυτή ενασχόληση μπορεί να βοηθήσει στην εμβάθυνση και την ουσιαστική προσέγγιση πλήθους θεμάτων, ενώ ταυτόχρονα «ζωντάνεψε» γνωστικά αντικείμενα που αντιμετωπίζονται στεγνά και άτονα από τα σχολικά εγχειρίδια. Τους μαθητές συνόδεψε στο Μουσείο η καθηγήτρια των ερευνητικών εργασιών του σχολείου κ. Παπαχρήστου Μαίρη και ο υποδ/ ντής κ. Κυζάκης Χρήστος. 85


υ ίο ε κ υ Λ υ ίο σ α ν μ υ Γ ά κ τι η Αθλ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ Το Αριστοτέλειο Κολλέγιο ξεχωρίζει για την προσφορά του στον αθλητισμό σεβόμενο το αρχαίο ρητό «Νους υγιής εν σώματι υγιεί» και εφαρμόζοντάς το! Πιστεύει ακράδαντα ότι η συμμετοχή των νέων σε αθλήματα προσδίδει αμέτρητα σωματικά και συναισθηματικά οφέλη. Επιπλέον, αποτελεί τη σημαντικότερη ασπίδα προστασίας εναντίον της μάστιγας επιβλαβών συνηθειών.

ΒΟΛΕΪ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 10 χρόνια στην κορυφή!!!

Η ομάδα βόλεϊ κοριτσιών χρόνια τώρα δίνει ηχηρό παρόν στα ελληνικά και παγκόσμια αθλητικά δρώμενα, με πολλές και σπουδαίες επιτυχίες στο ενεργητικό της: 8 Πανελλήνια Πρωταθλήματα και 4 Παγκόσμιες διακρίσεις στο Πουέρτο Ρίκο (4η Θέση και 1η σε πανευρωπαϊκό), στην Κροατία (6η Θέση), στην Ιταλία (5η Θέση) και στην Κίνα (6η Θέση και 2η σε πανευρωπαϊκό). Συνδυάζει αρμονικά άθληση και μάθηση με μόνο στόχο την επιτυχία και στα δύο.

ΜΠΑΣΚΕΤ

Συνεχίζοντας την παράδοση των αθλητικών επιτυχιών η σχολική ομάδα καλαθοσφαίσης του Αριστοτελείου Κολλεγίου συνδυάζει «άριστα» τη μάθηση με τον αθλητισμό. Με οργανωμένες προπονήσεις που δεν επιβαρύνουν το σχολικό πρόγραμμα των μαθητών, εξακολουθούμε να πρωταγωνιστούμε και διεκδικούμε κάθε χρόνο το πρωτάθλημα.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Είναι ένα άθλημα που προσελκύει όσα παιδιά έχουν μια φυσική τάση για αθλητισμό και ένας τέλειος τρόπος για να δείξουν τις ικανότητές τους μέσα σε μία ομάδα χτίζοντας παράλληλα την σχέση τους με τους συμπαίκτες και τους προπονητές τους. Γι’ αυτούς τους λόγους οι σχολικές μας ομάδες συνεχίζουν ανελλιπώς τις προπονήσεις εξασφαλίζοντας σημαντικές επιτυχίες κατά τη συμμετοχή τους στους αγώνες του σχολικού πρωταθλήματος. 86

Ο μαθητής μας Τόμμυ Πέτερσεν, ως αθλητής της κατηγορίας των νέων κατέκτησε το πανελλήνιο πρωτάθλημα το 2011, το 2012 ήρθε στην 2η θέση και παράλληλα επιλέχτηκε ως παίκτης της εθνικής ομάδας νέων. Με την ομάδα της εθνικής στο Aalborg της Δανίας κατέκτησε την 3η θέση στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων. Το 2012 έγινε πρωταθλητής β΄ εθνικής στην κατηγορία των ανδρών και κυπελλούχος Ελλάδος. Το 2013 ήταν ο νικητής της κατηγορίας των νέων στο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Στις 6 Ιανουαρίου υπέγραψε συμβόλαιο με μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο του Bowling (DV8) και έτσι έγινε ο νεότερος επαγγελματίας της Ευρώπης. Ο μαθητής της Β΄ Γυμνασίου Καραουλάνης Παναγιώτης κατέλαβε την πρώτη θέση στους κωπηλατικούς αγώνες σε τετράκοπο που έγιναν στην Καστοριά στις 21/4 και 19/5 αντίστοιχα. Ο Παναγιώτης αγωνίζεται με τα χρώματα του ΝΟΘ (Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης) και συμμετέχει ενεργά στην Εθνική ομάδα. Η μαθήτρια και τελειόφοιτος του Σχολείου μας Στέλλα Κοντούλη συμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας που πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2012 στην Πάτρα. Η αθλήτρια μετά από σκληρή προετοιμασία έδωσε δυναμικά το παρόν κερδίζοντας εντυπώσεις και μετάλλια. Όπως δήλωσε η δυναμική πυγμάχος – αθλήτρια του Άρη θα συνεχίσει την σκληρή προπόνηση προκειμένου τα επόμενα χρόνια να κατακτήσει την πρωτιά στους Πανελλαδικούς και όχι μόνο αγώνες.


Προσωπικό Γυμνασίου & Λυκείου ΓΚΡΟΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΚΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΚΡΟΖΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

B.A., M.Ed (Edu. Management) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ- ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΓΓΙΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΣ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΥΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΚΡΟΖΟΥΔΗ ΞΕΝΗ ΥΠΕΥΘ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ, ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΜΑΤΑ, ΚΕΡΜΑΝΙΔΟΥ ΝΤΙΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ 87


Σχολικό έτος: Οι Μαθητές του Γυμνασίου

Α’ Γυμνασίου

Β’ Γυμνασίου

Γ’ Γυμνασίου 88


2012-2013 Οι Μαθητές του Λυκείου

Α’ Λυκείου

Β’ Λυκείου

Γ’ Λυκείου 89


Τελετή Αποφοίτησης 2012 Μια ακόμα σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της. Αναμνήσεις και ανάμικτα συναισθήματα ήταν ζωγραφισμένα στα πρόσωπα των παιδιών κατά τη διάρκεια της τελετής αποφοίτησής τους.

90


Στο μέγαρο της Διακονίας πραγματοποιήθηκε μέσα σε κλίμα συγκίνησης η λήξη της σχολικής χρονιάς για τους μαθητές της Γ λυκείου του σχολείου μας. Παρουσιαστές της εκδήλωσης οι περυσινοί μας απόφοιτοι Μαγγίρα Μάρθα και Καλέργης Τάσος, που από το βήμα συντόνιζαν την όλη εκδήλωση, αλλά και αυτοί με τη σειρά τους αποχαιρέτησαν τους τελειόφοιτους, δίνοντάς τους εγκάρδιες ευχές για μια λαμπρή σταδιοδρομία. Διατμηματικές ομάδες μαθητών παρουσίασαν τα σχολικά τους δρώμενα, τις διακρίσεις τους στις σχολικές αλλά και εξωσχολικές δράσεις, σε τοπικό αλλά και πανελλήνιο επίπεδο. Αφού απονεμήθηκαν τα βραβεία του ήθους και του αριστούχου μαθητή, η συνέχεια ήταν ακόμα πιο συγκινητική... Οι τελειόφοιτοι απαθανάτισαν στιγμιότυπα από τις εκδρομές τους κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο σχολείο, με αποκορύφωμα αυτήν της πενταήμερης εκδρομής τους στη Βαρκελώνη. Ο γενικός διευθυντής του Αριστοτελείου Κολλεγίου κ. Γκροζούδης Βασίλης και ο λυκειάρχης κ. Γκροζούδης Χρήστος, αφού ευχήθηκαν τα καλύτερα για τους τελειόφοιτους, «παρέδωσαν» το λόγο στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Καρατάσιο Γεώργιο, για να ευχηθεί και αυτός με τη σειρά του στα παιδιά καλή επιτυχία στους στόχους τους, υπενθυμίζοντας πως η ζωή είναι ένας συνεχής αγώνας κατάκτησης «επάθλων». Η τελετή στην αίθουσα του μεγάρου έληξε με ένα αποχαιρετιστήριο τραγούδι που ερμήνευσαν οι τελειόφοιτοι υπό την καθοδήγηση του μουσικού του σχολείου μας κ. Μίλτου Σπυριδόπουλου. Στο προαύλιο του μεγάρου όπου ακολούθησε δεξίωση, οι μαθητές επεφύλαξαν για το τέλος μία έκπληξη για τους καλεσμένους. Πανέμορφα ζευγάρια χόρεψαν στους ρυθμούς του ταγκό και του βαλς, αποδεικνύοντας έτσι, εκτός από τις μαθητικές τους ικανότητες και αυτές του χορού!! Πυροτεχνήματα έλαμψαν στον ουρανό σημαίνοντας το τέλος της βραδιάς, όχι όμως και το τέλος της σχέσης των τελειοφοίτων με το σχολείο τους.

Μία σχέση αγάπης που θα παραμείνει αναλλοίωτη στο χρόνο και ανεξίτηλη στις μνήμες των παιδιών…

91


Τελειόφοιτοι Λυκείου 2012-2013

92


Τελειόφοιτοι Λυκείου 2012-2013

93


Τελειόφοιτοι Λυκείου 2012-2013

ΣΙΟΥΓΓΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2310 698660

94


Αναμνήσεις Βαρκελώνης Αγαπημένη πόλη η Βαρκελώνη αποτέλεσε για ακόμα μία φορά τον τόπο προορισμού για την επταήμερη εκδρομή της Γ’ τάξης Λυκείου. Την Κυριακή φτάσαμε στη Βαρκελώνη κατά τις μεσημεριανές ώρες. Η πρώτη επιθυμία όλων έγινε πράξη. Περιηγηθήκαμε στο κέντρο της πόλης και γνωρίσαμε από κοντά τα αξιοθέατά της. Απολαύσαμε το μεσημεριανό μας φαγητό και επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο για ολιγόωρη ξεκούραση. Η μέρα ολοκληρώθηκε με νυχτερινή έξοδο σε ένα από τα καλύτερα κλαμπ της πόλης. Η δεύτερη μέρα ξεκίνησε με την ξενάγηση στο πάρκο Guell, σε ένα σκηνικό που παραπέμπει σε παραμύθι της Disney. Θαυμάσαμε από κοντά τα αριστουργήματα του διάσημου αρχιτέκτονα Αντουάν Γκαουντί και στη συνέχεια στην Placa Catalunya. Μετά το φαγητό και τον καφέ, απαραίτητη κρίθηκε η βόλτα μας στα εμπορικά καταστήματα της πόλης, για όσους επιθυμούσαν να ανανεώσουν το καταναλωτικό τους προφίλ. Το βράδυ έκλεισε με χαλαρούς ρυθμούς. Η καλή μέρα ξεκινά με ένα καλό πρωινό! Ένας τεράστιος μπουφές με πολλά εδέσματα και λιχουδιές ικανοποίησε τις γαστρονομικές απαιτήσεις, μιας και η μέρα περιελάμβανε περιηγήσεις σε πολλά αξιοθέατα. Ξεκινήσαμε αρχικά για τον ημιτελή ναό της Σαγκράδα Φαμίλια. Συνεχίσαμε τη βόλτα μας στο γήπεδο της Βαρκελώνης Camp Nou, αφού οι μαθητές αδημονούσαν να φωτογραφηθούν με φόντο τους χώρους της ομάδας, να ξεναγηθούν στο μουσείο και να αγοράσουν αναμνηστικά δώρα. Στο μεγαλύτερο ωκεανογραφικό κέντρο της Ευρώπης μας περίμενε ο μαγικός κόσμος του Αquarium. Φωτογραφικές μηχανές και βίντεο απαθανάτισαν τους καρχαρίες, τα σπάνια είδη ψαριών και τους χαριτωμένους πιγκουίνους. Από τις επιλογές μας δε θα μπορούσε να εξαιρεθεί η παρουσία μας

στον αγώνα μπάσκετ Barcelona-Παναθηναϊκός, ικανοποιώντας τους πιο απαιτητικούς φιλάθλους! Την τέταρτη μέρα αναχωρήσαμε για το ιστορικό χωριό Girona με τα γραφικά σοκάκια του, το ποτάμι του, τον καθεδρικό ναό και τις παλιές εκκλησίες. Σε απόσταση αναπνοής βρισκόταν και η πόλη Figueras που αποτελούσε και το σημείο αναφοράς της ξενάγησής μας. Το μουσείο του διασημότερου αρχιτέκτονα της Ισπανίας Σαλβατόρ Νταλί κέρδισε το θαυμασμό αλλά κέντρισε και το ενδιαφέρον όλων μας με τα σουρεαλιστικά έργα τέχνης του και τους περίφημους πίνακές του. Το βράδυ ήταν αφιερωμένο στον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των ποδοσφαιρικών ομάδων Barcelona-Paris Saint Germain. Την τελευταία μέρα πραγματοποιήσαμε ολοήμερη εκδρομή στο πάρκο Port Aventura στο μαγευτικό κόσμο των Universal Mediterranea. Οι μαθητές εξερεύνησαν τα προσομοιωτικά μέρη της Πολυνησίας, της Μεσογείου αλλά και της Κίνας, του Μεξικού και της Αμερικής. Διασκέδασαν με τους τροχούς του κόκκινου και λευκού δράκου αλλά και με τον πύργο ελεύθερης πτώσης!!! Η τελευταία βραδιά έκλεισε με έξοδο και την Παρασκευή το πρωί ξεκινήσαμε για το αεροδρόμιο γεμάτοι όμορφες αναμνήσεις και συναισθήματα από τις υπέροχες αυτές μέρες που θα μείνουν ανεξίτηλες στη καρδιά όλων μας, μαθητών και καθηγητών!... 95


Επιτυχίες μαθητών μας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Από τα 2 τμήματα της Γ’ Λυκείου Σχολικού έτους 2010- 2011

Από τα 2 τμήματα της Γ’ Λυκείου Σχολικού έτους 2011- 2012

1. Νταγγίνης Μιχαήλ Νομική Σχολή 2. Καλλέργης Αναστάσιος Νομική Σχολή 3. Λουκάκη Μαριάννα Νομική Σχολή 4. Στεργίου Κωνσταντίνος Φαρμακευτική Σχολή 5. Καλούδης Ιωάννης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ 6. Χατζής Αλέξανδρος Εφαρμοσμένη Πληροφορική 7. Γιοβάνογλου Θεόδωρος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης 8. Καραμπουρνιώτης Αθανάσιος Πολιτικών Μηχανικών 9. Καρράς Στέργιος Πολιτικών Μηχανικών 10. Μανουσαρίδης Θεοχάρης Πολιτικών Μηχανικών 11. Δάφφας Ζήσης Πολιτικών Μηχανικών 12. Οικονόμου Ιωάννης Χημικών Μηχανικών 13. Μαυρομάτης Δημήτριος Επιστήμης Υπολογιστών 14. Πανοζάχος Γεώργιος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 15. Λιώκη Αλεξία Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 16. Παυλίδης Αλέξιος Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 17. Γάτση Μαρία Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 18. Καργάκης Παρασκευάς Οικονομικών Επιστημών 19. Μπίσκας Αλέξανδρος Οικονομικών Επιστημών 20. Πετρουλάκη Βαρβάρα Οικονομικών Επιστημών 21. Συμεωνίδης Χρήστος Οικονομικών Επιστημών 22. Τσελεκίδης Αλέξανδρος Διοίκηση επιχειρήσεων 23. Γεωργακόπουλος Μάριος Διοίκηση επιχειρήσεων 24. Κουτσοχρήστου Φωτεινή Διοίκηση επιχειρήσεων 25. Μολακίδης Βασίλειος Διοίκηση επιχειρήσεων 26. Τουλίκας Αλέξανδρος Marketing και Διοίκησης Λειτουργιών 27. Κωνσταντινίδου Ιωάννα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων &Ανάπτυξης 28. Μαγγίρα Μάρθα Χημείας 29. Βούκια Φαίδρα Χημείας 30. Ζέρβας Σπυρίδων Μαθηματικών 31. Πανάγαρης Βασίλειος Μαθηματικών 32. Παρθένου Σταυρούλα Μαθηματικών 33. Συρόπουλος Νικόλαος Μαθηματικών 34. Βεργετάκη Ασημίνα Φυσικής 35. Μαλούνας Ιωάννης Γεωπονίας 36. Αντώνογλου Γεώργιος Αστυφυλάκων 37. Τσουλιά Θωμαϊς Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική 38. Κούλαλη Παναγιώτα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική 39. Ηγεμόνας Δημήτριος Φιλολογίας 40. Παπαδοπούλου Μαγδαληνή Φιλολογίας 41. Θωμοπούλου Αικατερίνη Ιστορικό Αρχαιολογικό 42. Τσοπούλου Κωνσταντίνα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης 43. Αναγνώστου Ελένη Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης 44. Κουτσοκώστα Μαριάνθη Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης 45. Δημητριάδου Φανή Πολιτικών επιστημών 46. Ηλιάδου Δέσποινα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 47. Κλαψίδης Φώτιος Ιστορίας και Εθνολογίας 48. Τσιολάκη Ευαγγελία Ιστορίας και Εθνολογίας 49. Σλούκα Αναστασία Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 50. Παπαδοπούλου Αναστασία Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 51. Τόμη Ηλιάννα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 52. Χατζηκυριάκου Έλενα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 53. Κεφάλας Αθανάσιος Ψυχολογίας 54. Κεφάλα Φωτεινή Θεολογίας 55. Ακτσαλής Δημήτριος Περιβάλλοντος Αιγαίου 56. Τέρπος Νικόλαος Επιστ. Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

1. ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗ 2. ΚΙΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ 3. ΕΜΙΝ ΚΑΔΗΡ ΝΟΜΙΚΗ 4. ΖΟΥΜΠΟΥΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΝΟΜΙΚΗ 5. ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΑΤPΙΚΗ 6. ΤΣΟΥΛΙΑ ΘΩΜΑΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗ 7. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ 8. ΣΜΗΝΑΣ ΣΤΑΘΩΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 9. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΦΑPΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ 10. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 11. ΚΟΥΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΓPΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 12. ΓΟΥΓΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΦΑPΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ 13. ΕΥΔΟΥ ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΟPΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ 14. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΟPΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ 15. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟPΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ 16. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 17. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 18. Χ#ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 19. ΜΠΙΣΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 20. ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 21. ΣΑΦΛΕΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΥΣΙΚΟ 22. ΠΕΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΥΣΙΚΟ 23. ΓΚΑΛΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΜΙΚΟ 24. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 25. ΤΣΑΚΑΛΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗ 26. ΤΡΑΧΑΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 27. ΒΑΡΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 28. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕP/ΝΤΟΣ 29. ΚΕΡΑΣΙΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΑΣ/ΓΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣ.ΠΟΡΩΝ 30. ΤΣΑΚΑΛΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 31. ΝΤΟΜΠΡΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 32. ΚΛΑΖΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 33. ΜΗΝΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 34. ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ 35. ΤΣΑΝΑΞΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ 36. ΓΡΑΨΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 37. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 38. ΡΑΛΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ 39. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ 40. ΣΤΑΜΟΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 41. ΣΙΚΑΛΙΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ 42. ΤΖΑΒΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ 43. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ 44. ΤΗΛΙΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ 45. ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ 46. ΚΑΤΣΙΦΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΙ 47. ΒΟΡΙΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ 48. ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΤΕΙ 49. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΙ 50. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ 51. ΤΣΙΡΟΖΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ 52. ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΡΟΓΡ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΨΑΛΤΙΚΗΣ

Από ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο μαθητής ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ συγκέντρωσε 19.488 μόρια και εισάγεται ΠΡΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο τμήμα Χρηματοοικονομικής Ο μαθητής ΝΤΑΓΓΙΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ συγκέντρωσε 19.370 μόρια και εισάγεται από τους ΠΡΩΤΟΥΣ στη ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Οι παρακάτω μαθητές μας συγκέντρωσαν πάνω από 18.500 μόρια : 1. Μανουσαρίδης Θεοχάρης Πολιτικών Μηχανικών Θεσ/νικης 2. Καλέργης Αναστάσιος Νομική Θεσ/νικης 3. Στεργίου Κων/νος Φαρμακευτική Πάτρας 4. Μαγγίρα Μάρθα Χημικό Θεσ/νικης 5. Λιώκη Αλεξία Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Μακεδονίας Θεσ/νίκης 6. Τσελεκίδης Αλέξανδρος Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Μακεδονίας Θεσσαλονίκης 7. Πετρουλάκη Βαρβάρα Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλονίκης 8. Τσοπούλου Κων/να Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσ/νίκης 96

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ κατέκτησε μια από τις πρώτες θέσεις στη Νομική Θεσσαλονίκης 19.592 ΜΟΡΙΑ Ο ίδιος δήλωσε: «Σε αυτήν την προσπάθεια με στήριξαν οι γονείς μου και οι καθηγητές μου στο σχολείο. Μπόρεσα να τα καταφέρω μόνο με την υποστήριξη των καθηγητών, χωρίς ιδιαίτερη φροντιστηριακή προετοιμασία. Επίσης, είμαστε ιδιαιτέρως ευγνώμονες προς τη διεύθυνση του σχολείου, που ήταν και είναι δίπλα σε όλους τους μαθητές και τους γονείς, πρόθυμη να βοηθήσει σε κάθε πρόβλημα»


±ÌµÄÓƾÇÙ°ÔÌȼÌ ÄèàãðàòóèéîÞïÞìàéäñàõÝñ òäûêäñóèñóÛíäèñéàèâèàûêà óàëàçÝëàóà

í 

5Âýîçóçáõôïðåðïßèçóçòêáé åíäéáöÝñïíôïòôùíìáèçôþí 5ËáôáãñáöÞôïõìáèÞìáôïòðïõ áíåâáßíåéóôïøçöéáêüó÷ïëåßï 5ÆíóýñìáôçóýíäåóçìåôïÅéáäßêôõï óåüëåòôéòôÜîåéò 5Æìðëïõôéóìüòôçòäéáèåìáôéêüôçôáò óôçäéäáóêáëßá 5Æõêïëßáóôçíáöïìïßùóçóýíèåôùí åííïéþí 5Óõíå÷ÞòõðïóôÞñéîçåðéìüñöùóç ôïõåêðáéäåõôéêïýðñïóùðéêïý

ôïõ á

Ýíùí

á

ãÞêáé

ìü

ãßá

PS á

îô æéä

5ËáèçìåñéíÞåíçìÝñùóç ãéáêáèÞêïíôáöõëëÜäéá 5ÆðáíÜëçøçôçòðáñÜäïóçò êáéóôïóðßôé 5ÆðßëõóçRQOLQHäéáãùíéóìÜôùí 5Íüíéìçåðéêïéíùíßáìå ôïõòäéäÜóêïíôåò 5ÅéáäñáóôéêÜåêðáéäåõôéêÜðáé÷íßäéá 5ÂóöáëåßòóõíäÝóåéòãéááíáæÞôçóç åêðáéäåõôéêïýõëéêïý 5ÈëåêôñïíéêÝòóçìåéþóåéòóåüëá ôáìáèÞìáôá 5Óýã÷ñïíçåîāáðïóôÜóåùò  äéäáóêáëßáìåRQOLQHìáèÞìáôá

ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ www.aristotelio.edu.gr e-mail: dimotiko@aristotelio.edu.gr

ãéá

ÐðøóîïîðèàéÝïêàóõûðëà e-learning

ºìàòüâöðîìîòöîêäÞîëä÷æõèàéÝäéïàÞãäôòæéàèìîóûëäñãðÛòäèñïðøóîïîðèàéÛ ïðîâðÛëëàóàòïîôãýìïîôàíèîïîèäÞïêÝðøñóèñìÜäñóäöìîêîâÞäñ

 ÓîôâèäèìûéàèäôöÛðèòóîïäðèáÛêêîìäïèãðÛ ãæëèîôðâèéÛòóæìàìÛïóôíæóîôïàèãèîü

ÓîËüéäèûëàñïðîäóîèëÛåäèëàçæóÜñâèà äïèóôöÞàòóèñÐàìäêêàãèéÜñäíäóÛòäèñâèàóàÁÅÉ


ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

Περιοδικό Μαθητικοί Παλμοί & Λεύκωμα 2012 - 2013

32 τεύχος ΤΕΥΧΟΣ 32

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ:ΤΗΛ.: 2310 311711 e-mail:dimotiko@aristotelio.edu.gr / www.aristotelio.edu.gr ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ: ΤΗΛ.: 2310 471711 e-mail:gymnasio@aristotelio.edu.gr / www.aristotelio.edu.gr

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

Aristotelio College of Thessaloniki  

Περιοδικό Μαθητικοί Παλμοί & Λεύκωμα 2012-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you