Page 1

853.597 € 1.138.369 €

3.353.423 €

1.765.615 € 580.807 €

298.440 €

AZKOITIA

887.200 €

1.357.060 €* 685.405 €

2014ko otsaila AURKIBIDEA

875.161 €

1.415.914 €

PARTE-HARTZEA 2-3 Danon Herrixe proiektua

*Euskara, 3.mundua, berdintasuna, aniztasuna, parte-hartzea, hezkuntza, ingurugiroa, bestelakoak

ALDAKETA MARTXAN 4-6 Nahi dugun Azkoitia eraikitzen AKORDIOA HELBURU 7 3 urte etengabe hitz egiten

Kontuk garbi, ta gestixo argixe!

PERTSONALA

3.353.426

SOZIOEKONOMIA, MERKATARITZA

298.440 €

ZORRA

1.415.914 €

EUSKARA

104.000 €

GASTU OROKORRAK

580.807 €

3. MUNDUA

47.250 €

GIZARTE GASTUAK

887.200 €

BERDINTASUNA

46.800 €

KIROLA

875.161 €

ANIZTASUNA

46.936 €

KULTURA, FESTAK

685.405 €

PARTE HARZTEA

38.000 €

HEZKUNTZA

371.260 €

OBRAK ETA ZERBITZUAK

1.765.615 €

INGURUGIROA

125.320 €

MUSIKA GUNE BERRIA

500.000 €

HONDAKINAK

1.138.369 €

AZKOITIA LANTZEN

853.597 €

BESTELAKOAK

77.500 €

TOTALA

13.211.000 €


PARTE-HARTZEA Guztion aurrekontua! 2014ko aurrekontua hiru zutabe nagusiren arabera bereizi nahi izan du EHBilduk: Azkoitia txukuna, Azkoitia solidarioa eta Azkoitia bizia. Ildo horien baitan, udal kudeaketarako oinarriak ahalik eta

2014ko aurrekontua hiru zutabe nagusiren arabera bereizi nahi izan da: Azkoitia txukuna, Azkoitia solidarioa eta Azkoitia bizia

herritar gehienekin konpartituta zehaztea izan da aurrekontu horiek osatzeko erabili den prozedura. Ildo horien baitan, azkoitiar guztientzako aurrekontuak adostu nahi izan dira. Guztion beharretara egokitutako aurrekontua, alegia. Herriko eremu guztiak aintzat hartuko

Irizpidea argia da. Zenbat diru dagoen aurreikusi, herriari azaldu, eta horren araberako gastua planifikatu

dituena, herritar guztiak aintzat hartuko dituena, eta pentsaera ezberdinetako alderdiekin ahalik eta adostasun handiena izango duena. 2014an onartu ditugun aurrekontuak azkoitiar guztion aurrekontuak izatetik apur bat gertuago daudela esatera ausartzen gara. EHBilduren lan moduaren zutabea herritarren parte-hartzea izango zela agindu genuenetik, urtez urte udalaren

Sinesgarritasuna praktikak ematen du eta ez hitzek. Horregatik iazko Danon Herrixen prozesuan hartutako erabakien exekutatzea urrats garrantzitsua da

Kontuk argi 2011n udal gobernua lortu bezain pronto, Bilduk herritarrei udalaren egoeraren berri zuzenean eta ahalik eta modu gardenenean eman nahi izan zien, Baztartxon antolatu zuen batzarrean. Ordutik, Bilduren udal kudeaketa erabat gardena izateari garrantzi handia eman dio udal gobernu honek. Urtez urte, aurrekontua herritarrei azaldu eta Kontzejupetik aldizkariaren bidez, egiten diren gastu nagusienen azalpenak modu gardenean ematen dira udaletik. EHBilduren irizpidea izan da, hasiera hasieratik zenbat diru dagoen aurreikusi, herriari azaldu, eta horren araberako gastua planifikatzea. Eta zentzu horretan, benetan txalogarria izan da udal gobernuak hori kudeatzeko erakutsi duen gaitasuna. Urtez urte, zorrak ordainduz eta berririk sortu gabe, Azkoitian urratsak emateko gaitasuna erakutsi dute, zalantzarik gabe. Udalaren kudeaketa argia izatea ezinbestekoa da EHBilduren ustez, izan ere, udaletik kudeatzen den dirua herritar guztiona den heinean, herritar guztiok dugu horrekin zer egiten den jakiteko, eta ondorioz iritzia emateko eskubidea. Zentzu horretan, legealdi honetan udalak hainbat bitarteko jarri edota hobetu ditu, udalaren kudeaketa hori benetan gardena izan dadin, eta herritarrek gai ororen aurrean iritzia emateko erraztasunak izan ditzaten: Kontzejupetik aldizkaria, www.azkoitia.net, Danon herrixe prozesua e.a.


PARTE HARTZEA HERRITARRAK ONARTUTAKO PROIEKTUAK Tenis Pisten Sorua Aldatu

30.000€ Hondakinak Bereizteko Zakarrontziak

20.000€

Airearen kalitatea Aztertu

15.000€ Komun Publikoa

Espaloaiak Berritzea

150.000€ Ikastolara Joateko Arrapala

35.000€

91.500€

• Proiektu zk • Aurrekont • Finantziazi (gehienez % • Iraupena: • Azalpena: irisgarritas aukera dag kalitatea h

kudeaketa herritarrengana iristeko

egiten ari diren urratsak txalogarriak

tresna ezberdinak landu eta martxan

dira. Izan ere, parte hartze prozesuak

jartzen egin den saiakera ez da nolanahikoa. Eta iaztik, Danon Herrixe

indartu nahi badira, ezinbestekoa da prozesu horiei sinesgarritasuna

prozesua martxan jarri izana horren adierazle eta parte-hartzearen

ematea. Sinesgarritasuna praktikak ematen du eta ez hitzek. Horregatik

oinarrizko tresna bilakatu da parte

iazko Danon Herrixen prozesuan

hartu nahi duen herritarrarentzat.

hartutako erabakien exekutatzea eta hori horrela izan dela herriari

Iaz aurreneko harria jarri zen, eta

adieraztea urrats garrantzitsua izan da bigarren prozesua sendotua

aurten gehiago sakondu nahi izan da, eta eremu orokorretik kontu zehatzagoetara salto egiteko saiakera

Urtez urte, zorrak

egin du udalak.

ordainduz eta berririk sortu

Danon Herrixe da eta izango da

gabe, Azkoitian urratsak emateko gaitasuna erakutsi

herritar guztiengana iristeko tresna nagusiena. Eta urtez urte prozesu horren sinesgarritasuna irabazteko

dute.

ateratzeko. Sinesgarritasun horretatik lortuko dugu urtez urte udalaren gestioa herritarrek gertuago sentitzen joatea, eta horrenbestez antolatzen diren parte hartze prozesuetan herritar gehiagoren parte-hartzea.

IKA


ALDAKETA MARTXAN Guztion aurrekontua! Baliabide publikoak garatuz

Azkoitia Txukuna

Azkoitia txukun eraikitzea udal gobernuaren eta EH Bilduren ildo estrategikoetako bat da ezbairik gabe. Azkoitia txukuna nahi dugu kanpora begira, hau da, Azkoitia dotore egon dadin nahi dugu, egunero bertan bizi behar dugulako; baina itxuraz gain, udala bera ere “txukun� egotea ezinbestekoa da herri txukuna nahi badugu. EH Bilduren apustua baliabide propioen alde egitea izan da, udalarenak diren materialak eta pertsonalak erabiliz herrian sortzen diren lanak egiteko. Honekin, dirua aurrezteaz aparte, kalitatezko lana sortzea nahi izan dugu. Azkoitian bizi garen guztion irisgarritasuna bermatzea da beste zereginetako bat, ditugun irisgarritasun oztopoak gainditzeko apustua eginez. Ingurumenari dagokion garrantzia emanez, EH Bilduk ekintza plana egin du. Egunero arnasten dugun airea kontrolatu, eta dagoeneko geldi ezina den zaborra zero eta birziklatze

ereduetan urratsak emateko bitartekoak jarriz. Baina hasieran aipatu bezala, herria kanpotik txukun edukitzea ez da nahikoa. Eta EH Bilduk lan handia egin du udalaren diru kontuak txukuntzen, gastuan zeuden gehiegikeriak detektatu eta horiek egokitzen, hain zuzen ere. 2012. urtean martxan jarri genuen plan ekonomikoa garatuz, udaletxeko egoera ekonomikoa egonkortzea lortu dugu.

Baliabide propioen aldeko apustua egin dugu, Udalarenak diren bitartekoak eta langileak baliatuz herrian sortzen diren lanak egiteko

Publikoa, Merkeagoa eta Hobeagoa Zerbitzu publikoak eta lan publikoak subkontratatzeko joera izan dute aurreko udal gobernuek, Azkoitian. Horrek, pertsonalean kostuak murriztea badakar ere, epe ertainera subkontratazio horiek udalari kostuak handitu eta langileen lan baldintzak kaxkarragoetan egotea ekartzen du. EAJren gobernuak edozein lan subkontratatzeko joera zuen, eta horrek urtetan, kontrol eza eta

Gure helburua azpi kontratazioa gutxitzeko urratsak ematen jarraitzea da.

EAJk edozein lan egiteko enpresa pribatuak subkontratatzen zituen, kostu publikoak handituz

aurreztu ahal zen diru pilo bat gastatzea ekarri du. EH Bilduren apustua, aldiz, baliabide propioak aprobetxatzea izan da. Eta horren adibidea brigada handitzeko egindako apustua. 2014an ere beste 4 aldi baterako lanpostu ateratzeko partida aurreikusi da. Eta gure helburua, azpi kontratazioa gutxitzeko urratsak ematen jarraitzea da.


ALDAKETA MARTXAN Baliabide publikoak garatuz Herrian bizi eta lan egin

Azkoitia Bizirik Azkoitia bizi baten alde lan egitea ezinbestekoa da. Azkoitian bizi nahi dugula diogunean, azkoitiarrok herrian oinarrizko zerbitzuak behar ditugula esaten ari gara; eta horiek herritarren beharren arabera sortu eta mantentzea oinarrizko lana izango da EH Bildurentzat. Bizi dugun egoera sozioekonomiko larriak azkoitiar asko kinka larrian egotera eraman gaitu, eta EH bilduren ustez, udalak, bere eskumenen baitan, egoera hori gainditzen laguntzeko neurriak hartzea ezinbestekoa da. Horri erantzuteko, arlo sozioekonomikorako partida %40an igoko da 2014an. Horrekin eskualde mailako ehun enpresariala indartu eta ekintzailetasuna sustatu nahi dira, besteak beste. Baina ez da hori arlo sozioekonomikoan egingo den bakarra, merkataritza eta turismoa sustatzeko 76.000 euroko partida aurreikusi da; eta lehenengo sektorea indartzeko abian ditugun egitasmoekin ere jarraitzea erabaki da.

EHBilduren ustez, gainera, 2014ko aurrekontuetan garrantzia handia hartzen du, herriko kultura musikala indartzeari begira, iazko Denon Herrixen prozesutik ateratako ideia baten gauzapena egiteak: Musika Gune berria, hain zuzen ere. Eta nola ez, herritarrak udal kudeaketatik ahalik eta gertuen egon daitezen, bitartekoak indartzen jarraitzeko konpromisoa du EH Bilduk. Herri parte-hartzailea herri biziaren sinonimoa dela uste dugulako.

Arlo sozioekonomikorako partida %40an igoko da 2014an. Horrekin eskualde mailako ehun enpresariala indartu eta ekintzailetasuna sustatu nahi dira

2014AN EGINGO DIREN INBERTSIOAK Brigadarako Makineria

15.000 €

Hiri Altzariak

40.000 €

Jubilatu Etxean hobekuntzak

19.000 €

Baserri Bideak

94.970 €

Inbertsioak guztira

1.704.936,25 €

KRISIAREN AURREAN DENAK BAT Urte gogorrak ari gara bizitzen krisi ekonomikoaren eraginez. Urte askotan, eskualdeko sinboloak izan diren enpresa batzuk, hilabete gutxitan desagertzen ikusi ditugu, eta haiekin batera beste hamarnaka empresa txiki eta ertain. Krisiaren konponbidea, eredu ekonomikoaren aldaketarekin bat etorriko dela argi daukagu. Azken 20 urteko eredu ekonomikoa porrot egin duela nabarmena da, eta eredu berri baten beharra aldarrikatzen dugu. Baina, EH Bildutik optimistak izan nahi dugu eta momentu gogor hauetan irtenbidea dagoela argi daukagu. Azkoitiak bere historiako belaunaldirik prestatuena dauka eta honen gainean eraiki beharra dago etorkizuna. Hau da, hain zuzen, egiten ari garen politika ekonomikoaren ardatz nagusiena. Iraurgi berritzenetik Eredu partehartzaileak indartu nahi ditugu modelo sozial eta jasangarria lortzeko. Euskarri guztiak garatuz eta Udala enpresekin eta herritarrekin harremana errazteko bidea eskainiz. Guztion artean lortuko dugu.


ALDAKETA MARTXAN Okerren pasatzen ari direnekin

Azkoitia Solidarioa

104,55 €

104,55 €

*2014. urteko zergekin

*2011. urteko zergekin

NOLA ORDAINTZEN DUGU URA ETA ZABORRA AZKOITIAN?

110,50 €

27,62 €

**Kalkulua egiteko erabilitako datuak: Batezbesteko familia eredua, 45m3ko kontsumoa.

GUTXIEN DAUKANA GUTXIAGO ORDAINDU Politika fiskalak alderdi politikoen izaera definitzen dutela aski ezaguna da. Horregatik zerga progresiboak dira EH Bilduren zerga eredua. Gehien dutenek gehiago ordain dezaten eta gutxien dutenak gutxiago. Baina progresibitate horrez gain, zergak ordaintzeko zailtasunak dituzten herritarrentzat hobariak jartzea ere ezinbesteko da. Iaztik, Bilduk zaborraren eta uraren tasak ordaintzeko hobari berezi bat onartua du, familia unitateko kideen eta errentaren araberako %95 bitarteko hobaria. Enpresa eta jarduera ekonomikoei dagozkien zerga eta tasetan ere kontutan hartu izan dira egoera ekonomiko larria duten enpresen kasuak, hauek aztertu, eta hala justifikatzen den kasuetan, ordainketen atzeratzeak

onartuko ditugu. Eta baita %50eko hobaria ere JEZ-n edo IAE-n galerak eduki dituzten enpresentzat eta pertsonaleko plantila mantendu duten enpresentzat. EH Bildurentzat, ordea, zerga eta tasen gaian bada aparteko garrantzia duen gai bat: iruzur fiskala. Frogatu dugu, urteetan iruzur fiskala egiten aritu den asko izan dela, eta ez bereziki egoera ekonomikorik txarrena izan dutenak. Eta estrategiakoa izan da iruzur fiskalari aurre egiteko hartu den erabakia, eta ondorioz hartu diren neurriak. Neurri horiek ondorio ikusgarriak izan dituzte: (77.400 euroko aldaketa 2013ko IAEko erroldan + 200.000 eurotik gorako atzerapenak) eta bide horretan jarraitzeko asmoa dugu.


AKORDIOAK 3 URTETAN GURE IPARRA

AKORDIOA EH Bilduk azkoitiar ororentzako kudeaketa egitea du lehen helburu gisa. Eta horretarako, herritarren parte-hartzea ardatz izan badu ere, udaleko gainerako alderdi politikoekin adostasunetara iristea gure apustua nagusienetakoa izan da. Udal kudeaketarako organoak udal gobernuan ez dauden alderdiei irekitzeaz gain (gobernu batzordea, esaterako), udal gobernuak etengabeko akordioak bilatzeko saiakera egin du legealdi osoan zehar.

Oposizioaren jarrera Askotan, ordea, ez du oposizioak jarrera berdinarekin erantzun. EH Bildutik egindako akordio saiakera asko, PNV-PSOEk inolako argudio seriorik gabe boikoteatu dituzte. Eta Udal gobernutik egindako saiakera aintzat hartu gabe, egungo udalaren egoera ekonomikoan erantzukizunik

EAJ eta PSEk udalaren egoera ekonomikoan erantzukizunik ez balute bezala jokatu, eta udal gobernuari ezpatak botatzeko baliatu nahi izan dituzte hainbat egoera.

2014ko Azkoitia Lantzeneko aurrekontuei ezetz bozkatu diete, aurrekontu horiek ez onartzeak sozietatea kiebra egoerara eramango lukeela jakinda ere.

ez balute bezala jokatu, eta Udal gobernuari ezpatak botatzeko baliatu nahi izan dituzte hainbat egoera. 2011-2014 urteetan, aurreko Udal gobernuak egindako kudeaketaren ondorioz, zazpi milioitik gora ordaindu beharko du Azkoitiko Udalak zorrak estaltzeko. Eta hori gutxi balitz, Azkoitia Lantzeni ezarri zizkioten obligazioen ondorioz, erakundea eta beraz Udala kinka larrian egon dira eta daude. Zentzu horretan EH Bilduren ustez, bereziki EAJ eta PSEk duten erantzukina kontuan hartuta, Udal gobernuari oztopoak jartzen ibili ordez, jarrera positiboagoa erakutsi beharko lukete. Esaterako, 2014ko Azkoitia Lantzeneko aurrekontuei ezetz esatera ausartu baitziren, aurrekontu horiek ez onartzeak sozietatea kiebra egoerara eramango lukeela jakinda ere.

PNV berriro ere gezurretan! Legealdi osoan ohiko izaten ari den bezalaxe, abenduan PNVk etxez etxe banatu zuen aldizkarian, berriro ere gezurra nagusitu zuen, herritarrak informatzeko duen arduraren gainetik, Bilduk egiten duena gutxiestea lehenetsita. Herriko baserritarrak Udal gobernuaren aurka jartzeko helburu hutsarekin, ez dakigu nondik

ateratako datu irrealak erakutsi zituzten aldizkarian. Azkoitiarrok beste zerbait merezi dugula uste dugulako, Azkoitiaren alde lanean hasi eta udala gardena izan dadin herritarrei egia kontatzen hasteko gomendioa egiten diogu, egun kontrakoa egiten ari den alderdiari.


UDALA SANEATZEN Egoera Ekonomiko-Finantzieroa

Egonkortu dugu Bilduk 2011ko hauteskundeak irabazi eta udal gobernua hartu zetozela bat errealitatearekin. Eta ondorioz, hasieratik bertatik zuenean, Azkoitiako Udalaren eta Azkoitia neurri zorrotzak hartzeko beharra ikusi zen. Lantzenen egoera aztertu zuen goitik EH Bilduren irizpidea izan da dagoen dirua Legealdia hasi denetik beheraino. Hainbat kontu aurreikus gastatzea, eta beharrezkoak diren gauzetan bazitezkeen ere, egoera ekonomiko2014 amaitu arte, zorra gastatzea. Horrela, legealdia hasi denetik finantzarioa uste baino dezentez okerragoa 2014 amaitu arte, udalak zuen zorra ordaintzeko 7.148.043 zela konturatu, eta herriari errealitatearen ordaintzeko 7.148.043 euro erabiliko ditu. berri ematea izan zen egin zen lehenetariko euro erabilko dira lana. Horrek, Bildu gobernuan dagoenetik, asko mugatu izan du inbertsioak egiteko aukera; Azken urteetan Aurreko urteetako inbertsio faraoniko eta baina arduraz jokatzeko irizpidea aintzat kudeaketaren ondorioz, 2011. urtea hartuta, Udala dezente egoera hobean dago erabateko zuhurtziaz 12.574.527 euroko zorrarekin hasi zuen gaur egun aurkitu zena baino. 2014an ia Azkoitiko Udalak. Horietatik 11.072.055€ jokatu dugulako, kontuak milioi bat euroko inbertsioa egiteko aukera maileguetan zituen zorrak, eta milioi eta erdi saneatzen ari gara. izango dugu, baina azken urteetan pasatxo Gipuzkoako Foru Aldundiari zor erabateko zuhurtziaz jokatu delako eta zitzaizkionak. kontuak dezente saneatu direlako. Azterketa horietatik atera zen lehen ondorioa izan zen, Azkoitiko Udala bere ahalmenen gainetik aritu zela urte askotan, eta egin ziren aurreikuspenak ez

EH Bilduren filosofian egon da daukaguna gastatzea, ditugun zorrak ordaintzea, eta datozen belaunaldiei udal sano eta txukunago bat uztea.

2011-2014 ZORRA ORDAINKETAK Diputazioari

1.500.000 €

Interesak eta amortizazioak

5.645.569 €

GUZTIRA

7.148.043 €

Udalaren zorra 2011/01/01

12.574.527 €

2015/01/01*

6.744.276 €

*Aurreikuspena

EHBilduk ateratako ondorioa: Kudeaketan txapeldunak direnak utzitako herentziari buelta ematen ari gara, daukagunari probetxua ateraz eta sektore publikoa indartuz

azkoitia.ehbildu.info

Aurrekontuak 2014!!  

KONTUK GARBI TA GESTIXO ARGIXE!!

Advertisement