Page 6

6

Yeni Bir İnteraktif Form Olarak “Immersive Theatre” Hasan Anıl Sepetçi İçeriği ve bu içeriği tanımlayan adı kesin sınırlarla çizil(e)memiş; fakat Batının bir süredir pratikte geliştirmeye devam ettiği bir biçim elbette ki ilgimizi çekecektir. Tiyatroda etkileşimin ve çoklu ortam kullanımının dramatik bir öyküyle harmanlanması; gerek sahne tekniği, gerekse de tiyatral bir form olarak üzerine konuşmayı zorunlu kılmaktadır. Bu yazıya da tiyatroda çoklu ortam kullanımının geçmiş ve gelişimine panoramik bir bakışla başlamayı düşünsem de, mevzuyu interaktif tiyatronun emredici kuralları içerisinde tutmak daha iyi olacak gibi. Tiyatroda konvansiyon, dönemler ve çağlar boyunca farklılıklar gösterse, her tiyatro anlayışının kendine has konvansiyonu olsa da; bizim burada konvansiyonel tiyatro şeklinde bahsedeceğimiz, seyirciyle arasına (dördüncü duvar diye tabir edilen) mesafe koyan, seyir ve oyun yerlerinin keskin hatlarla ayrıldığı, seyircinin edilgen bir role sahip olduğu tiyatral biçimlerin tümü olacaktır. İnteraktif tiyatro derken kastedeceğimiz ise, gösterimin seyircilerle fiziksel ve sözsel etkileşim içerisinde olduğu ve oyunun, izleyicilerin etken katılımıyla ilerlediği bir yapıya karşılık gelecektir. İnteraktif tiyatronun bazı formlarında seyir ve oyun yerleri arasında ayrım olsa bile, bazılarında bulunmayabilir. Hatta seyirci, site-specific tiyatrodaki gibi, aksiyonun gerçek mekânına taşınabilir. Site-specific tiyatroya benzeyen; fakat sadece o mekâna has olmayıp aynı zamanda seyircinin katılımıyla/kararıyla dramatik öykünün değişebildiği ve değişmesinin o günkü seyirciye kendine özgü bir oyun seyrettirdiği tiyatro yapımları ise her geçen vakit daha da dikkat çekmeye başlamıştır.

Azizm Sanat E-Dergi Nisan 2017  
Azizm Sanat E-Dergi Nisan 2017  
Advertisement