Page 45

derecede intihar oranını artırdığı bulundu. Saldırganlıkla ilgili çalışmalar kalıtımı güçlendiren sonuçlar verdi.6 Guze, 1976’da 223 erkek ve 66 kadın mahkûmun birinci derecede akrabalarında normal popülasyona göre yüksek oranda anti-sosyal ve başka kişilik bozuklukları ve alkolizm buldu. (Kathleen R. Merikangas, Myrna M. Weismann, American Journal of Psychiatry, 1986) Sınır Kişilik bozukluğunda genetik yük üstüne çok sayıda çalışmanın derlendiği bir makale 1989’da yayımlanmıştı. (Gunderson, Zanarini, Review of Psychiatry, c. 8) Eşcinsellikte, tek ve çift yumurta ikizlerinin karşılaştırıldığı genetik temeli gösteren iki çalışma için: Whirter, Review of Psychiatry, c.12, 1989. 2011 tarihli ve American Journal of Psychiatry kaynaklı haberlerden: The Independent şöyle diyor: “Bilim insanları ilk kez depresyona neden olan genetik nedeni belli bir kromozom üstünde saptadılar.” Depresyonun genetik ve çevresel etmenlerden kaynaklandığı, fakat ciddi depresyonda ve tekrarlayan depresyonda genetik nedenin daha önde olduğu biliniyordu. Ancak bu kez kromozom 3 üstünde “3p25-26” olarak adlandırılan genin tekrarlayan ağır depresyonla bağlantılı olduğunu gösteren açık kanıtlar var. Çalışma 839 aile ve 971 ikiz çift üstünde King’s College Psikiyatri Enstitüsü’nce gerçekleştirildi. Esas kaynak: Breen G, Todd Webb B, Butler A W, ve diğerleri. A Genome-Wide Significant Linkage for Severe Depression on Chromosome 3: The Depression Network Study. Am J Psychiatry, 15 Mayıs, 2011. Ermenistan’daki büyük depremden sağ kalanlar arasında rastlanan depresyonlarda yüzde 60 oranında genetik geçiş saptandı: http://www.recoveryranch.com/articles/therapy/depression-heredity/ 6

Kaplan & Sadock, Synopsis of Psychiatry, LWW, 2007.

45

Azizm Sanat E-Dergi Nisan 2017  
Azizm Sanat E-Dergi Nisan 2017  
Advertisement