Page 44

44 li, savaşta kahramanlıklar gösteren birçok eşcinsel bilinirken.

Eski Yunan’da, Sparta’da, Makedonya’da askerler arasında eşcinsellik çok yaygındı, ama bunlar ölümüne savaşırlardı. Oysa bilimsel çalışmaların ortaya döktüğü gerçekler bambaşka Post Travmatik Stres Bozukluğu-Disorder (PTSD) üstüne yapılan iki araştırma, korkutucu ve çaresiz bırakıcı çok ağır ruhsal-fiziksel travmalardan sonra kimlerin bu hastalığa uğradığı veya uğrayanlarda kimlerin bu bozukluğun semptomlarını daha uzun süreli ve ağır yaşadığını ortaya koydu. (Rusya’da 19942005 yılları arasındaki 72 terörist saldırının kurbanları üstünde yapılan araştırma ve ABD’deki 11 Eylül saldırısından kurtulan kurbanlar üstünde yapılan araştırma.) İki çalışma da hayata daha olumlu bakan, mizah duygusu yüksek bireylerin travmadan daha az etkilendiğini, nörotik karakterdeki bireylerin ise (güvensiz, kuşkucu, kapalı kişilik özellikleri) PTSD’ye daha çok uğradığını gösterdi.4 Psikiyatride çelikleştirici etki diye bir şey tartışılmakta. Çocukluk travmalarının ruhsal olarak zayıf veya hasta bireyler ortaya çıkardığına inanılmaktayken, aslında tersinin doğru olabileceğine dair çalışmalar da mevcuttur. Ağır depresyon geçirenler üstünde yapılan bu çalışmalar, örneğin çocukluklarında yoksulluk çekenlerin depresyona daha direngen olduğunu göstermiştir. Buna “steeling effect - çelikleştirici etki” denir.5 Obsesif, kompulsif bozuklukta tek yumurta ikizlerinde ayrı yumurta ikizlerine göre anlamlı derecede daha fazla hastalığa rastlandı. Bu hastalığı gösteren kişilerin birinci derecede akrabalarında hastalık oranı yüzde %35’ti. Bir çalışmada intihar edenlerin birinci derecede yakınlarında ortalama intihar oranının dört katı intihar görüldüğü gösterildi. Başka bir çalışmada intihar etmede monozigotluğun çift yumurta ikizliğine göre anlamlı Nassir Ghaemi, age. David H. Barlow, Anxiety and its Disorder: The Nature and Treatment of Anxiety and Panic, The Guilford Press, 2004. 4 5

Azizm Sanat E-Dergi Nisan 2017  
Azizm Sanat E-Dergi Nisan 2017  
Advertisement