Page 41

safsatayı kafalara sokmak için, o safsata çok mantıksızsa, dirençle karşılaşıyorsa ne yaparsınız? Karşınızdaki kişiyi veya tüm bir toplumu, bilinçaltında yaşadığı bir şeyi bilinçaltında olduğu için bilmemekle suçlarsınız. Bilinemiyorsa sadece inan! Dinsel ilke aynı. Bilinemiyorsa, bilinçaltında yaşanmış ve anımsanmıyorsa o halde bilinçli olarak kabul edilemez. Bu kabul edilemez şeyi ona gösterecek kimdir? Freud ve izinden giden terapistler. Dindeki peygamberlikle, altındaki havariler, kardinaller, papazlar hiyerarşisiyle aynı. Bir şeye inandırmak için bilinemezliğin içine sok, bilinemezliğin içine sok ki insanlar araştırmasın, düşünemesin, hakkında kanıt isteyemesin. Freud’un bilinçaltı ve Oedipus fantezileri bir bütündür, bir bütün olarak safsatadır ve o yüzden bu kadar çok tutulur. Birçok kuram ve bilimsel tez aslında gerçeğe sevdadan değil, kişisel-toplumsal-ekonomik-siyasi ihtiyaçlardan doğar. Firmalar gıda üretimini ucuzlatmak için GDO’yu kullanır örneğin, sonra tekelleşebilmek, daha fazla kâr elde edebilmek için itirazları önleme gereksinimi doğar, GDO’nun insanlığa yararları bilimsel olarak “kurulur.” Bu kurguda her şey yanlış değildir, kuşkusuz GDO’nun birçok yararı da vardır, ama asıl amaç ne, gerçeğe ve insanlığa hizmet mi yoksa bir amaç doğrultusunda kuramsal kılıf uydurma mı? Amaç bozuksa, amaca giden yolda bilimsel yöntemden sapılmışsa, o kuram bir bütün olarak gerçeğe düşmandır ve onunla bir bütün olarak mücadele edilmelidir, çünkü insanın gerçeklik bilincini tahrip eden her şey insana düşmandır, zararlıdır. Dora vakası: “Gençliğinin baharında, zeki ve güzel bir kız olan” (Freud’un ifadesi) Dora, babasının ısrarıyla Freud’a tedaviye gönderilmişti. Birtakım somatizasyon, anksiyete ve depresyon belirtileri gösteriyordu. Dora’nın annesi çekilmez bir temizlik hastasıydı. Dora’yla araları soğuktu. Babasını ise eskiden severmişti (Eskişehirliler gibi dedim ama buraya uydu), fakat babasının tanıdık bir ailenin hanımıyla cinsel ilişkiye

41

Azizm Sanat E-Dergi Nisan 2017  
Azizm Sanat E-Dergi Nisan 2017  
Advertisement