Page 38

38

Yineliyoruz: Freud insanın cinselliğe bakışında bir çığır açmış, bunun önemini vurgulayarak bir devrim yapmıştır, ama bir karşıdevrimdir bu. İnsanın cinsellik bilincini en az elli yıl kapamıştır. Keza bilinçaltı-bilinçdışı kuramı da bir yeniliktir, ama onu da baştan çarpık kavradığından bilinçaltı kavramını da bilinçle birlikte batırmıştır. Şimdi Freud’dan başka somut örnekler göreceğiz. Freud’un zavallı vakaları Kadınları küçük gören bakışına, kuramıyla onları aşağılamasına karşın her ne hikmetse Freud’un hastalarının büyük çoğunluğu kadındır, kuramını üstünde kurduğu vaka örneklerinin de çoğu kadındır. Niye kadınlar büyük çoğunluktur? Kadınlarda Freud’un ilgilendiği türde nevrozlar çok daha yaygındır bir kere. Muhtemelen şimdi olduğu gibi erkekler çok zorda kalmadıkça psikiyatriste gitmemektedir. Freud’un tanı ve tedavi tarzı büyük ölçüde doktorun otoritesine, telkinine ve karizmasına bağlı olduğundan, buna daha az kapılan erkekler olasıdır ki tanı ve tedaviye daha çok “direnç” göstermekte, bu da başarı şansını düşürmektedir. Her neyse konumuz bu değil. Konumuz şu: Freud’un kadınlar üstündeki başarısız tedavili vakaları inanılmaz derecede çoktur. Fakat bunların büyük çoğunluğu psikanalizin aylara, yıllara yayılan ve bağımlı hale getiren yönteminden ötürü terapistten (Freud’dan) bir türlü ayrılamamaktadır! Pardon, konumuz bu da değil. Konumuz şu ki, Freud başarısızlığı gizlemek için notlarında, yayınlarında türlü numaralara başvurur, bunlara kılıf uydurur ve kuramı neredeyse bu kılıflarla örülmüş koca bir yamalı bohçadır. Freud’un kuramını oluşturan vakalardan en çarpıcıları: Emma Eckstein vakası: Freud’un genç hekimlik yıllarında en yakın dostu, kankası, eşcinsel hisler duyduğu bir hekim arkadaşı vardır. Wilhelm Fliess. Freud’un eşcinsel hisleri-

Azizm Sanat E-Dergi Nisan 2017  
Azizm Sanat E-Dergi Nisan 2017  
Advertisement