Page 12

12

An, bir yoğun bakım ünitesinde hastalar ve onların bakımından sorumlu sağlık görevlilerinin ‘an’larına odaklanıyordu. Bir atmosferin yaratılarak seyircinin çevrelenmesi, aksiyonda eşzamanlılık, gösterimin dolaşılarak izlenmesi ve her seyircinin kendine özgü bir izleme deneyimine sahip olması gibi, formun saptadığımız ortak noktaları An’da da vardır. Her ne kadar tek mekânda geçse de, o mekânın atmosferi, yan aksiyonların izlenme sürecinin seyircinin tasarrufuna bırakılması gibi özellikleriyle, ülkemizde çevreleyici tiyatronun üretimi adına ümit vericidir. Dileğimiz tabii ki, bu örneklerin artması ve daha çok seyirciyle buluşmasıdır.

Azizm Sanat E-Dergi Nisan 2017  
Azizm Sanat E-Dergi Nisan 2017  
Advertisement