Page 1

Taklimat Pengurusan dan Peraturan Kolej Kediaman Program Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia Maklumat Seperti pada 1.1.2006 Dokumentasi : Abd Aziz Abdullah


Objektif Pengurusan Kolej Kediaman • 1. Memastikan pentadbiran dan pengurusan Kolej Kediaman mengikut peraturan dan prosedur kerja yang telah ditetapkan. • 2. Memastikan segala keperluan Kolej Kediaman dilengkapi dengan sempurna.


Objektif Pengurusan Kolej Kediaman • 3. Memastikan perancangan, perlaksanaan dan pemantauan aktiviti-aktiviti yang dirancangkan dalam takwim tahunan Kolej Kediaman dijalankan.


Objektif Pengurusan Kolej Kediaman • 4. Memastikan setiap pelajar yang mendaftar di Kolej Matrikulasi mendapat tempat tinggal yang kondusif bagi melahirkan pelajar yang cemerlang. • 5. Memastikan semua peraturan dipatuhi.


Objektif Pengurusan Kolej Kediaman • 6. Memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar terjamin.


CARTA ORGANISASI MAJLIS PENGURUSAN KOLEJ KEDIAMA PENGERUSI PENGETUA

TIMBALAN PENGERUSI PENGETUA

NAIB PENGERUSI 1 KETUA FELO

NAIB PENGERUSI 2 KETUA FELO

SETIAUSAHA (KETUA FELO)

AHLI JAWATANKUASA

FELO KANAN

PP HEP

PP PEP

KAUNSELOR

KETUA PENGAWAL KESELAMATAN

PUSTAKAWAN

KETUA PENYELIA ASRAMA

PEGAWAI EKSEKUTIF KANAN


CARTA ORGANISASI KLUSTER / BLOK

PENGERUSI PENGETUA

TIMBALAN PENGERUSI KETUA FELO

JAWATANKUASA

SEMUA FELO KOLEJ KEDIAMAN

WAKIL PELAJAR


Peranan Pengetua Asrama • 1. Memastikan tempat tinggal pelajar dalam keadaan teratur, harmonis dan kondusif. • 2. Mempengerusikan mesyuarat pengurusan Kolej Kediaman (kluster).


Peranan Pengetua Asrama • 3. Berperanan sebagai Ahli Jawatankuasa Tatatertib dan Disiplin Pelajar di peringkat Kolej. • 4. Memberi kepemimpinan profesional serta membuat penyeliaan terhadap Felo Kanan, Felo dan Penyelia Asrama.


Peranan Pengetua Asrama • 5. Merancang, mengurus dan menyelia aktiviti-aktiviti dan kebajikan pelajar di asrama. • 6. Bertanggungjawab memupuk dan mengekalkan disiplin pelajar serta membuat tindakan selanjutnya.


Peranan Pengetua Asrama • 7. Memantau perkembangan prestasi akademik dan disiplin pelajar. • 8. Bertanggungjawab terhadap keselamatan peralatan dan bangunan asrama.


Peranan Pengetua Asrama • 9. Mempastikan keperluan asas pelajar disediakan dengan sempurna. • 10. Membuat anggaran perbelanjaan belanja mengurus asrama.


Peranan Pengetua Asrama • 11. Membuat laporan kepada Pengarah Kolej. • 12. Melapor kes-kes salah laku pelajar berdasarkan akta 174 kepada Penolong Pengarah HEP.


Peranan Felo Kanan / Felo. • 1. Menghadiri Mesyuarat Pengurusan Kolej Kediaman (Kluster). • 2. Membantu Pengetua Kolej Kediaman memberi kepemimpinan profesional dan kaunseling menjalankan tugas di kolej kediaman.


Peranan Felo Kanan / Felo. • 3. Menguruskan penempatan pelajar baru di asrama. • 4. Bertanggungjawab terhadap keselamatan peralatan dan bangunan asrama.


Peranan Felo Kanan / Felo. • 5. Bekerjasama dengan Penyelia Asrama serta memastikan bilik asrama mempunyai peralatan yang cukup dan sempurna. • 6. Menerima dan melapor tentang aduan kerosakan bilik asrama kepada Penyelia Asrama.


Peranan Felo Kanan / Felo. • 7. Memantau kebersihan dan keceriaan bilik asrama. • 8. Menyedia dan memantau pengurusan bilik-bilik khas seperti bilik TV, bilik bacaan dan lain-lain agar sentiasa bersih, teratur dan digunakan dengan baik.


Peranan Felo Kanan / Felo. • 9. Menguruskan pengangkutan pelajar yang perlu menerima rawatan ke klinik atau hospital. • 10. Membekalkan barang keperluan asas jika pelajar tinggal di wad.


Peranan Felo Kanan / Felo. • 11. Menguruskan pengangkutan pelajar balik ke rumah jika berlaku kes kecemasan. • 12. Merancang dan melaksanakan program latihan kebakaran.


Peranan Felo Kanan / Felo. • 13. Bertanggungjawab memupuk nilai - nilai murni dan berdisiplin di kalangan pelajar. • 14. Melaksanakan aktiviti-aktiviti yang selaras dengan perkembangan rohani, intelek, emosi dan jasmani pelajar-pelajar di asrama.


Peranan Felo Kanan / Felo. • 15. Memastikan pelajar mematuhi jadual waktu harian pembelajaran. • 16. Merekod dan mengawasi pelajar keluar masuk asrama pada masa cuti dan hujung minggu.


Peranan Felo Kanan / Felo. • 17. Bekerjasama dengan Pengawal Keselamatan dalam usaha mengawasi pelawat keluar masuk ke asrama. • 18. Merekod pelajar yang berpindah, digantung atau diberhentikan.


Peranan Felo Kanan / Felo. • 19. Mengawasi penggunaan air dan elektrik di asrama. • 20. Membuat lapuran mingguan kepada Pengetua Asrama jika berlaku sebarang kecemasan lapuran hendaklah dikemukakan dengan kadar segera.


Peranan Felo Kanan / Felo. • 21. Melaporkan kepada Pengetua Asrama kes-kes salahlaku pelajar mengikut peruntukan Akta 174. • 22. Mengujudkan Jawatankuasa Blok Asrama (pelajar) dan menjadi penasihat .


Peranan Felo Kanan / Felo. • 23. Memantau perkembangan prestasi akademik dan disiplin pelajar. • 24. Menyediakan jadual waktu berkala bagi pemantauan di asrama.


Peranan Penyelia Asrama. • 1. Membantu menguruskan penempatan pelajar baru dengan mempastikan kemudahan asrama dalam keadaan cukup dan sempurna. • 2. Memantau kebersihan dan keceriaan bangunan serta bilik asrama.


Peranan Penyelia Asrama. • 3. Menerima dan mengambil tindakan tentang aduan kerosakan bangunan serta bilik asrama. • 4. Bertanggungjawab terhadap keselamatan peralatan dan bangunan asrama.


Peranan Penyelia Asrama. • 5. Memastikan tempat tinggal pelajar dalam keadaan teratur, harmonis dan kondusif. • 6. Memeriksa dan melapor kerosakan bangunan dan peralatan di asrama kepada pihak yang berkaitan.


AJK Kolej Kediaman / Asrama -Tujuan

• 1. Membantu pihak pengurusan kolej kediaman / asrama dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti asrama. • 2. Membantu pihak pengurusan kolej kediaman / asrama dalam menguatkuasa dan memelihara sahsiah pelajar di asrama.


AJK Kolej Kediaman / Asrama -Tujuan

• 3. Membantu pihak pengurusan kolej kediaman / asrama dalam memupuk semangat perpaduan dan persefahaman di kalangan pelajar. • 4. Melahirkan kepemimpinan pelajar yang cemerlang dan terpuji.


AJK Kolej Kediaman /Asrama -Jawatankuasa

• Perlantikan Jawatankuasa Kolej Kediaman/ blok asrama: • 1. Pengerusi • 2. Setiausaha • 3. Bendahari •


AJK Kolej Kediaman /Asrama -Jawatankuasa

• • • • •

4. 5. 6. 7. 8.

AJK Akademik & Kerohanian. AJK Disiplin & Keselamatan. AJK Keceriaan & Kebersihan. AJK Kebajikan& Ekonomi. AJK Sukan& Kebudayaan.


Aktiviti Kolej Kediaman • • • • •

1. 2. 3. 4. 5.

Program gotong-royong. Sukan antara blok. Senamrobik. Jamuan Akhir Tahun. Program Latihan Kebakaran.


Aktiviti Kolej Kediaman • 5. Kempen keceriaan dan kebersihan. • 6. Pertandingan keceriaan blok • dan bilik asrama. • 7. Lawatan muhibbah & akademik. • 8. Jamuan Hari Raya . • 9. Aktiviti Kerohanian.


Kemudahan-kemudahan Asrama • • • • •

1. 2. 3. 4. 5.

Bilik Komputer Bilik Belajar Bilik Sembahyang Bilik Rehat Bilik Tetamu


Kemudahan-kemudahan Asrama • • • • •

6. Bilik TV 7. Bilik Sakit 8. Bilik Gerakan Felo 9. Bilik Penyelia Asrama 10. Bilik Pantri


Kemudahan-kemudahan Asrama • 11. Bilik Dobi • 12. Mesin Air • 13. Telefon Awam


Kemudahan-kemudahan di Bilik Asrama • • • • •

1. 2. 3. 4 5.

Katil Almari Meja Study Lampu Study Kipas


Peraturan Kolej Kediaman

–Tatatertib Am Kolej Kediaman • 1. Semua pelajar kolej diwajibkan tinggal di asrama. • 2. Tiada sesiapa yang boleh memasuki, menetap atau berada dalam bilik yang diduduki kecuali pelajar yang menetap itu sendiri


Peraturan Kolej Kediaman

–Tatatertib Am Kolej Kediaman • 3. Pelajar tidak boleh melakukan sesuatu yang menghalang, menentang atau menahan kakitangan dan pegawai daripada memasuki mana-mana bilik asrama bagi tujuan menjalankan tugas.


Peraturan Kolej Kediaman

–Tatatertib Am Kolej Kediaman • 4. Pelajar tidak boleh berada di luar kolej dan bangunan asrama selepas jam 11.00 malam kecuali dengan kebenaran.


Peraturan Kolej Kediaman

–Tatatertib Am Kolej Kediaman • 5. Pelajar mestilah menggunakan premis asrama dengan cermat, tidak mencacatkan, mengotorkan dan merosakkan peralatan serta kelengkapan asrama.


Peraturan Kolej Kediaman

–Tatatertib Am Kolej Kediaman • 6. Pelajar mestilah berhematcermat bagi memastikan tidak menyebabkan apa-apa kesusahan,kegusaran, halangan atau gangguan kepada orang lain.


Peraturan Kolej Kediaman

–Tatatertib Am Kolej Kediaman • 7. Tidak dibenarkan memelihara binatang di dalam bilik dan premis asrama. • 8. Tidak dibenarkan menukar tempat tinggal di asrama kecuali dengan kebenaran.


Peraturan Kolej Kediaman

–Tatatertib Am Kolej Kediaman • 9. Pihak Kolej boleh mengarahkan pelajar mengosongkan tempat tinggalnya atau berpindah ke tempat lain pada bila-bila masa tanpa memberi sebab.


Peraturan Kolej Kediaman

–Tatatertib Am Kolej Kediaman • 10 . Jika pelajar dikehendaki berpindah dari bilik, maka mesti berbuat demikian dalam tempoh yang ditetapkan serta mengeluarkan semua barang kepunyaannya.


Peraturan Kolej Kediaman

–Tatatertib Am Kolej Kediaman • 11. Pihak pengurusan Kolej Kediaman berkuasa memberi arahan samada secara lisan atau bertulis. Pelajar perlu mematuhi dan melaksanakan arahan tersebut.


Peraturan Kolej Kediaman

–Pengesahan Kesempurnaan Bilik dan kemudahan-kemudahan Di Dalamnya.

• 12. Pelajar dikehendaki mengisi borang pengesahan kesempurnaan bilik dan kemudahan asas. Borang tersebut mestilah dikembalikan dalam tempoh 7 hari dari tarikh mula tinggal di asrama


Peraturan Kolej Kediaman

–Pengesahan Kesempurnaan Bilik dan kemudahan-kemudahan Di Dalamnya.

• 13. Pelajar dikehendaki mengesahkan keadaan bilik dan kemudahan asas dalam keadaan sempurna sebelum mengembalikan kunci biliknya.


Peraturan Kolej Kediaman

-Rawatan Perubatan Selepas Waktu Pejabat dan Cuti Am

• 14. Jika pelajar yang memerlukan rawatan kecemasan & sakit selepas waktu pejabat & cuti am hendaklah memberitahu kepada Felo Asrama untuk dihantar ke hospital.


Peraturan Kolej Kediaman -Barang Kepunyaan Persendirian

• 15. Menyimpan wang dan barang di tempat yang selamat. Pihak kolej tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan.


Peraturan Kolej Kediaman -Barang Kepunyaan Persendirian

• 16. Pakaian basah perlu di sidai di luar bilik dan kasut juga perlu diletakkan di luar bilik.


Peraturan Kolej Kediaman - Masa Memadam Lampu

• 17. Lampu utama bilik asrama hendaklah dipadamkan selewatlewatnya jam 12.00 malam. Lampu meja boleh digunakan untuk tujuan pembelajaran.


Peraturan Kolej Kediaman - Masa Memadam Lampu

• 18. Bilik rehat boleh digunakan selepas 12.00 malam untuk menyiapkan tugasan dan perbincangan kumpulan. Berbualbual dan segala aktiviti rekreasi tidak dibenarkan selepas 12.00 malam.


Peraturan Kolej Kediaman - Masa Memadam Lampu

• 19. Pelajar hendaklah memadamkan lampu dan kipas angin apabila meninggalkan bilik. • 20. Pelajar dilarang membuat bising selepas masa lampu padam.


Peraturan Kolej Kediaman - Penggunaan Alatan Elektrik

• 21. Dilarang menggunakan alatan elektrik di dalam bilik asrama seperti TV, perakam pita video, peti sejuk, cerek, dapur, periuk, pemanas air dan seterika.


Peraturan Kolej Kediaman - Penggunaan Alatan Elektrik

• 22. Radio dan kaset boleh digunakan sebelum 12.00 malam dan tidak menganggu pelajar lain. • 23. Dilarang membuat sambungan haram di bilik asrama.


Peraturan Kolej Kediaman - Menerima Tetamu

• 24. Menerima tetamu di kafeteria asrama sahaja. • 25. Pelajar tidak dibenarkan membawa tetamu masuk ke kawasan bangunan asrama


Peraturan Kolej Kediaman - Menerima Tetamu

• 26. Tetamu hendaklah meninggalkan kawasan kolej sebelum jam 7.00 malam. • 27. Kenderaan tetamu hendaklah diletakkan di tempat parking yang telah disediakan.


Peraturan Kolej Kediaman - Menerima Tetamu

28. Tetamu dilarang menjalankan aktiviti di dalam kawasan kolej tanpa sebarang kebenaran oleh Pengarah. 29. Pelajar bertanggungjawab terhadap kelakuan baik tetamu serta mematuhi peraturan asrama.


Peraturan Kolej Kediaman - Cuti Hujung Minggu/ Cuti Lain • 30. Pelajar dibenarkan bercuti dan berada diluar kolej mengikut masa yang ditetapkan oleh kolej. • 31. Borang permohonan cuti hujung minggu / cuti lain hendaklah diserahkankan kepada felo untuk kelulusan.


Peraturan Kolej Kediaman -Aktiviti Di Bangunan Asrama

• 32. Semua aktiviti blok hendaklah dimaklumkan kepada felo. • 33. Sebarang kejadian seperti kecurian dan sebagainya hendaklah diberitahu segera kepada Felo.


Peraturan Kafetaria

- Pemakaian, Pindaan Dan Tambahan

1.Pelajar perlu mendapat kebenaran bertulis bagi menggunakan dewan kafetaria dengan tujuan yang tidak bercanggah denganperuntukan peraturan kolej.


Peraturan Kafetaria

-Pakaian Semasa Di Kafetaria

2. Pelajar hendaklah berpakaian kemas di kafetaria dan Pakaian yang dilarang semasa berada di kafetaria ialah : - selipar mandi (selipar Jepun) - Pakaian tidur


Peraturan Kafetaria Yang dilarang - Seluar pendek - Sebarang jenis baju tanpa lengan - Sebarang jenis baju yang mempunyai logo atau gambar kurang sopan atau yang tidak dibenarkan oleh pihak kolej - Kain pelikat


Peraturan Kafetaria -Penggunaan Kafetaria Untuk Mengadakan Aktiviti

3. Jika persatuan, kelab dan pihak lain di kolej hendak menggunakan kafetaria sebagai tempat untuk menjalankan aktiviti hendaklah memohon kebenaran daripada pihak pengurusan kafetaria dan pengetua asrama.


Peraturan Kafetaria -Penggunaan Kafetaria Untuk Mengadakan Aktiviti

4. Selepas menggunakan kemudahan dalam di kafetaria, semua perabot hendaklah disusun atur semula seperti asalnya.


Peraturan Kafetaria

- Penggunaan Kafetaria Untuk Mengadakan Aktiviti

5. Pelajar tidak dibenarkan membawa makanan ke bilik masing-masing kecuali untuk rakan yang sakit dan berpuasa.


Peraturan Kafetaria

- Penggunaan Kafetaria Untuk Mengadakan Aktiviti

Pelajar dilarang membawa masuk ke kawasan kolej sebarang makanan dan minuman yang tidak halal di sisi Islam. 6.


Peraturan Kafetaria -Urusan Berjual Beli

7. Pelajar tidak dibenarkan berhutang dengan pihak pengurusan kafetaria.


Peraturan Tambahan Kolej Kediaman • 1. Pelajar dibenarkan keluar hujung minggu mulai jam 9.00 pagi hingga 7.00 malam. Serahkan kad keluar masuk di Pondok Pengawal. • 2. Pelajar yang balik bermalam perlu mendapatkan kebenaran daripada Felo.


Peraturan Tambahan Kolej Kediaman • 3. Patuhi etika pakaian keluar masuk asrama. • 4. Pakaian riadah hendaklah menutup aurat atau bersopan.


Peraturan Tambahan Kolej Kediaman • 5. Pelajar yang memerlukan rawatan perubatan dari jam 8.00 pagi hingga 4.00 petang perlu memaklumkan kepada Penyelia Asrama untuk dihantar ke Klinik.Pada waktu malam pelajar merujuk kepada Felo. • 6. Lawatan Ibubapa dibenarkan pada hari Sabtu, Ahad dan Cuti Umum sahaja.


Peraturan Tambahan Kolej Kediaman • 7. Masa lawatan dari jam 9.00 pagi hingga 7.00 malam. Pelawat tidak dibenarkan berada di dalam bangunan asrama dan pertemuan hendaklah dibuat di kafeteria. • 8. Segala peralatan atau bahan merbahaya adalah dilarang di simpan di bilik asrama.


Peraturan Tambahan Kolej Kediaman • 9. Sebarang aktiviti di asrama mesti mendapat kebenaran Pengetua Asrama atau Felo. • 10. Sebarang kegiatan yang menganggu ketenteraman penghuni lain adalah dilarang.


Peraturan Tambahan Kolej Kediaman • 11. Sebarang alat muzik tidak dibenarkan kecuali dengan kebenaran Pengetua Asrama atau Felo. • 12. Pelajar lelaki dilarang memasuki bangunan asrama perempuan dan sebaliknya.


Peraturan Tambahan Kolej Kediaman • 13. Pengunaan talefon awam di asrama dibenarkan sehingga jam 12.00 malam. • 14. Dilarang mengubah peralatan atau perabut di asrama kecuali dengan kebenaran.


Peraturan Tambahan Kolej Kediaman • 15. Dilarang menampal atau memaku di dinding bilik asrama. • 16. Makanan yang berbau adalah di larang dibawa masuk ke bilik asrama.


Peraturan Tambahan Kolej Kediaman • 17. Pelajar hendaklah memastikan pengirim surat menulis alamat dengan nombor bilik dan bangunan asrama. • • 18. Surat-surat boleh di ambil di bilik Penyelia Asrama.


Peraturan Tambahan Kafetaria

• 17. Pelajar perempuan atau lelaki hanya boleh berurusan di kafetaria lelaki atau perempuan sehingga pukul 6.00 petang sahaja.


SEKIAN TERIMA KASIH http://kmns.blogspirit.com

Peraturan Di Asrama 2006  
Peraturan Di Asrama 2006  

Peraturan di asrama

Advertisement