Page 1

Privredno društvo za projektovanje, proizvodnju i usluge AZIMUTH doo Republika Srbija, Beograd, 11460 Baćevac, Pavlovačka 3 Tel/Fax:+381 11 8340 707 office@azimuth-dps.rs www.azimuth-dps.rs

OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE VETROGENERATORA NOMINALNE SNAGE 5 KW Tip vetrogeneratora Dužina stuba vetrogeneratora Konstrukcija stuba vetrogeneratora Visina stuba vetrogeneratora iznad tla Broj lopatica Materijal lopatica Način montaže lopatica na vertikalni rotor generatora Veza lopatica sa lafetom Prečnik rotacije lopatica Tip generatora Nominalna snaga generatora Nominalna brzina obrtanja generatora Radni napon generatora Startna brzina vetra Radna brzina vetra Kritična brzina vetra Način regulacije brzine Masa vertogeneratora Masa generatora Masa stuba generatora Komplet vetrogeneratora

Opcije primene vetrogeneratora

Sa vertikalnom osom rotacije generatora 10,5 m, od toga je 1,5 m u armiranom betonskom fundamentu Tri dela: donji 4,5 m (od toga se ∼1,5 m armira u betonskom findamentu), srednji 3 m, gornji 3 m 9 do 9,5 m 3 komada Osnovna stuktura od Al legura, spoljna površina armirana vlakna od stakloplastike Kružno, na čelični centralni nosač lopatica nasađen na vertikalni rotor generatora (3 x 120°) 6 aluminijumskih krilnih nosača i 6 čeličnih zateznih šipki 5m Trofazni, sa vertikalnim rotorom 5kW 200 obtraja/minut do 650V 3m/s 10m/s 30m/s Elektromagnetna kočnica ∼ 1300 kg ∼ 130kg ∼ 950 kg - Generator, - Sklop rotora sa lopaticama - Stub vetrogeneratora visine 9,5m - Invertor - Elektro-orman za upravljanje i razvod - Pripadajući sistemski kablovi a) Za direktno uključenje na kućnu električnu instalaciju; u ovom slučaju dopunska oprema je automatska sklopka za izbor napajanja (vetrogenerator ili gradska mreža) b) Za objekte koji nemaju napajanje iz električne mreže; u ovom slučaju dopunska oprema kompleta vetrogeneratora je akumulator kapaciteta 1000 Ah (24V) i regulator punjenja akumulatora 24V/100 A


Ponuda: Vetrogeneratori snage 3,5 kW, 5 kW i 7,5 kW


Vetrogenerator instalisan na lokaciji fabrike „Azimuth-DPS“


Generator


Invertor


Elektro-ormar za upravljanje i razvod

Tehnicki podaci vetrogeneratora 5 kilovata  

AZIMUTH-DPS je deo svojih resursa angažovao na razvoju i osvajanju proizvoda u segmentu obnovljivih izvora energije. vetrogeneratora male s...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you