Page 1


Yusuf-Kazzab-Aik-Jhoota-Aur-Makkar-Mudiye-Nabuwwat by Brigadier-Aslam-Malik