Page 1

KUIZ SET A Modul HE Bab 9 Dr Ahmad Zamri Mansor


GO! 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0


Soalan 1 1. Promosi Malaysia sebagai destinasi ‘syurga makanan’ dengan tema Malaysian Cuisines merupakan salah satu asas kepada penonjolan pelbagai jenis makanan.Mengikut promosi tersebut sajian yang manakah dikenali paling popular di Malaysia? A.Rojak B.Nasi Lemak C.Capati D.Mee Sup E.Lontong JAWAPAN B Nasi Lemak


Soalan 2 2. Umai, ambuyat, linut dan ayam panso merupakan makanan kegemaran etnik A.Pattani B.Baba Nyonya C.Serani D.Sabah dan Sarawak E.Semua di atas JAWAPAN D Sabah dan Sarawak


Soalan 3 3.Apakah yang dimaksudkan oleh model ruang awam? A.berkaitan dengan acara keagamaan dan kepercayaan B.tidak berkaitan dengan acara keagamaan atau kepercayaan C.berkaitan dengan acara kesenian D.tidak berkaitan dengan acara kesenian E.tidak berkaitan dengan mana mana acara JAWAPAN B tidak berkaitan dengan acara keagamaan atau kepercayaan


Soalan 4 4. Siapakah Bapa Lukisan Batik Moden Malaysia A.Tan Ying Sowk B. Mohd Faiz C.Chuah Thean Teng D.Tan Sri P.Ramlee E. Muhd Syafiq JAWAPAN C Chuah Thean Teng


Soalan 5 5.Sam Karuna telah memperbaharui teknik lukisan melalui medium batik dengan memperkenalkan teknik A.shading B.oil pastel C.dyetic D.sketching E.t-square JAWAPAN C dyetic


Soalan 6 6.Pilih kenyataan yang benar mengenai Tan Sri P.Ramlee A..Bujang Lapok merupakan antara salah satu filem beliau yang terkenal B.Terdapat beberapa jalan di Malaysia yang dinamakan atas beliau untuk mengenag jasa beliau dalam bidang perlakonan dan perfileman C.Beliau melalui karya muziknya telah mengubah lagu-lagu unsure etnik seperti Aci Aci Buka Pintu dan Haiya Cik Siti D.Beliau memuatkan watak bukan Melayu yang mencerminkan kewujudan masyarakat pelbagai etnik E.Semua di atas JAWAPAN E.Semua di atas


Soalan 7 7.Berikut merupakan antara dasar media yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato Seri Najib Tun Razak pada Malam Wartawan 2009 KECUALI A.Kejujuran B.Ketelusan C.Keadilan D.Laporan yang bertanggungjawab E.Akauntabiliti JAWAPAN A.Kejujuran


Soalan 8 8.Sambutan dan perasmian 1Malaysia di Perak telah dijalankan pada A. 27 Oktober 2009 B. 31 Disember 2009 C. 20 September 2009 D. 29 Mei 2009 E.18 Oktober 2009 JAWAPAN E.18 Oktober 2009


Soalan 9 9.Sistem Penerbangan Malaysia (MAS) telah menganjurkan pertandingan Malaysia You Love Contest sempena sambutan A.Hari Malaysia B.Hari Pekerja C.Hari Kemerdekaan D.Hari Tahun Baru E.Semua di atas JAWAPAN C.Hari Kemerdekaan


Soalan 10 10.Pilih pernyataan yang SALAH A.Perpaduan etnik amat penting bagi mewujukan suasana yang aman dan harmoni B.Negara Malaysia tidak sebagaimana negara lain di Asia Barat yang sering bergolak yang menyebabkan rakyatnya hidup dalam ketakutan C.Menghormati adat resam etnik lain merupakan antara satu faktor yang amat penting untuk mewujudkan perpaduan D.Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan E.Masyarakat Malaysia tidak dapat hidup nberstu kerana mempunyai bahasa,agama dan keprcayaan yang berbeza. JAWAPAN E.Masyarakat Malaysia tidak dapat hidup ‌.


PENGHARGAAN Soalan-soalan ini disumbangkan oleh Pelajar-pelajar ZZZT2173 AUCMS-UKM Terima Kasih Dari Dr Ahmad Zamri Mansor


Frapeira Nama-nama ahli

KUIZ SET A HE BAB 9  
KUIZ SET A HE BAB 9  
Advertisement