Page 1

KUIZ SET A Modul HE Bab 7 Dr Ahmad Zamri Mansor


Soalan 1 1) Pertubuhan ini telah dibentuk sebagai usaha memulihkan hubungan antara kaum kesan daripada peristiwa 13 Mei. A) MAGERAN B) UMNO C) Suruhanjaya Briggs D) Majlis Penasihar Perpaduan Negara E) Pembina


Soalan 2 2) Antara berikut yang manakah BUKAN merupakan objektif PLKN? A) Menanam semangat patriotism dalam generasi muda B) Memupuk perpaduan etnik serta integrasi nasional C) Membentuk perwatakan positif menerusi nilai- nilai murni. D) Melatih semua rakyat menjadi askar untuk menyerang negara lain E) Membentuk remaja yang aktif


Soalan 3 3) Yang manakah antara yang berikut BUKAN merupakan modul dalam PLKN? A) Modul fizikal B) Modul kenegaraan C) Modul Khidmat Komuniti D) Modul anti-keganasan E) Modul pembinaan karektor


Soalan 4 4) Apakah motto Rukun Tetangga? A) Bersatu Terus Maju B) Bersatu Kearah Keamanan C) Semangat Kejiranan Asas Perpaduan D) Agi Idup Agi Ngalaban E) Bersatu roboh Bercerai roboh


Soalan 5 5) Antara berikut yang manakah BUKAN merupakan dasar yang telah dibentuk oleh kerajaan untuk mengalakkan perpaduan antara etnik dan menjalin integrasi nasional? A) Dasar Pendidikan Kebangsaan B) Dasar Kebudayaan Kebangsaan C) Dasar Ekonomi Baru D) Dasar Anti-Perkauman Kebangsaan E) Dasar pembangunan negara


Soalan 6 6) Kerajaan telah melaksanakan Strategi Persefahaman Politik dalam usaha memupuk perpaduan antara masyarakat berbillang kaum di Malaysia. Antara berikut yang manakah BUKAN merupakan peruntukan perlembagaan yang telah menjadi landasan bagi strategi ini? A) Kedududkan Raja-Raja Melayu B) Bahasa Kebangsaan C) Kedudukan Istimewa Kaum Bumiputra dan Peribumi D) Hak Rakyat Untuk Mengundi E) Demokrasi berparlimen


Soalan 7 7) Organisasi ini terdapat di setiap IPT dan dianggotai oleh pelajar berbilang kaum. A) Persatuan Pelajar- Pelajar Melayu B) Kelab Bahasa Inggeris C) Majlis Perwakilan Pelajar D) Kelab Perpaduan E) ISMA


Soalan 8 8) Antara berikut yang manakah BUKAN merupakan syarikat yang telah banyak membantu dalam memperkasakan hubungan etnik di Malaysia melalui aktiviti kemasyarakatan? A) Berjaya Group B) MAXIS C) Lion Group D) MERCY E) YTL Corporation


Soalan 9 9) Antara berikut yang manakah BUKAN merupakan salah satu strategi yang telah digunapakai oleh kerajaan dalam menyatukan rakyat berbilang kaum di Malaysia? A) Strategi Penggunaan Bahasa Kebangsaan B) Strategi Kebudayaan C) Strategi Kepercayaan Agama D) Strategi Pengasingan Wilayah E) strategi media massa


Soalan 10 10) Apakah slogan Konsep Satu Malaysia? A) Pencapaian Didahulukan Rakyat Diutamakan B) Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan C) Pencapaian didahulukan ekonomi diutamakan D) Pertahanan Didahulukan Keselamatan Diutamakan E) Negara berkebajikan teras negara


PENGHARGAAN Soalan-soalan ini disumbangkan oleh Pelajar-pelajar ZZZT2173 AUCMS-UKM Terima Kasih Dari Dr Ahmad Zamri Mansor


Kumpulan Bunga Raya Mohammad Farhan Bin Abdul Ghapar Eshvir Sidhu A/L Charan Pal Singh Muhammad Zaki Bin Azraee Siti Mahirah Binti Md Basri Nurul Eleena Binti Mohamad Ngasri Harishah Binti Abdul Halim Nur Husnina Binti Mohamad Yusuf

KUIZ SET A HE BAB 7  
KUIZ SET A HE BAB 7  
Advertisement