Page 1

Bab 4b Pembelajaran Sepanjang Hayat


Soalan 1 “Pengetahuan mesti wujud sebelum maklumat dapat atau sebelum data dapat diukur menjadi maklumat “ .Penyataan tersebut merupakan pendapat A. Alaris dan Leidner B. Lau C. Tuomi D. Bhatt E. Beijerse


Soalan 2 Menurut Gupta et.al, dalam sebuah organisasi , pengurusan pengetahuan membantu ahli untuk semua yang berikut , KECUALI A. Mencari dan memilih pengetahuan semasa proses menyelesaikan masalah B. Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan C. Proses membuat perancangan strategik D. Proses membuat keputusan E. Menyebarkan pengetahuan semasa proses menyelasaikan masalah


Soalan 3 Beijerse (1999) membezakan proses-proses pengurusan pengetahuan kepada yang berikut KECUALI A.Menentukan pengetahuan yang diperlukan B.Mengenal pasti jurang pengetahuan dengan menyemak pengetahuan yang diperlukan C.Mengecilkan jurang pengetahuan dengan mendapatkan pengetahuan baru D.Menyebarkan pengetahuan untuk dikongsi dan diaplikasikan oleh warga organisasi E. Menilai pengetahuan yang telah diperolehi.


Soalan 4 Membentuk sikap positif untuk belajar mengurus maklumat dan mengunakan alatan adalah teknik yang berkesan untuk A.Menjelaskan pemastian maklumat dalam menguruskan maklumat B.Menjelaskan PSH C.Menentukan pengetahuan yang diperlukan D.Menguruskan pengetahuan


Soalan 5 Penyataan berikut adalah benar mengenai PSH, KECUALI A.Literasi maklumat hanya akan wujud setelah psh dilakukan B.Golongan yang berusia 60 tahun keatas lebih gemar berbakti kepada masyarakat C.Bersifat benar kendiri bermaksud boleh memotivasikan diri D.Pendidikan lanjutan,adalah tidak formal E.Home schooling dalah tidak formal


Soalan 6 Gandingan proses literasi maklumat dan PSH meningkatkan yang berikut KECUALI A.Set pilihan peribadi B.Sesuatu kualiti dan kebergunaan pendidikan dan latihan C.Peluang untuk mencari pekerjaan yang memuaskan D.Penyertaan yang berkesan terhadap individu tersebut dalam konteks sosial ,kebudayaan, dan politik E.Gaya percakapan


Soalan 7 Objektif pembelajaran pada usia 6-24 tahun adalah untuk membangunkan secara holistik 4 aspek berikut KECUALI A.Aspek fizikal B.Intelektual C.Kapasiti Sosial D.Menyelesaikan masalah E.Pembangunan emosi dan mental


Soalan 8 PSH dilaksanakan dalam beberapa konsep dan konteks berikut KECUALI A.Home schooling B.Pendidikan Luar C.Pendidikan Lanjutan D.Pendidikan dewasa E.Pembelajaran maya


Soalan 9 Analisis yang sistematik terhadap perlaksanaan belajar adal definisi kepada asas pembelajaran sepanjang hayat A.Merancang pembelajaran B.Kesedaran kendiri C.Penilaian pembelajaran D.Sedar apa yang dipelajari


Soalan 10 4 asas utama dalam kitaran PSH adalah A.Kesedaran kendiri,merancang pembelajaran,sedar dengan apa yang dipelajari,penilaian peperiksaan B.Kesedaran kendiri ,merancang pembelajaran,tidak fokus dalam pembelajaran,penilaian pembelajaran C.Kesedaran kendiri,merancang pembelajaran,leka dengan apa yang dipelajari,penilaian pembelajaran D.Kesedaran kendiri,merancang pembelajaran,sedar dengan apa yang dipelajari,penilaian pembelajaran E.Kesedaran kendiri,menilai pembelajaran ,sedar dengan apa yang dipelajari,melihat perkembangan


Bab 4b Soalan Bab Ini Disumbangkan Oleh Kumpulan OMEGA Terima kasih


Penghargaan Soalan Disumbangkan Oleh KUMPULAN OMEGA Izzati Norfaizah Nurain Shahera Fatin Nur Atikah Nurul Huda Mohd Aznan Muhd Aizad Muhd Afiq Fatin Nur Atikah Amirulhakim

Kuiz PD Set B Bab 4b Omega  
Kuiz PD Set B Bab 4b Omega  
Advertisement