Page 1

Bab 2b Penyelesaian Masalah


Soalan 1 Penyelesaian masalah secara Islam menurut Abdul Rahman(2002)ialah 1) Pendekatan tauhid 2) Pendekatan hukum 3) Pendekatan Sufi 4) Pendekatan iman 5) Pendekatan akhlak A. B. C. D.

1,2 dan 3 1,2 dan 4 2,3 dan 4 1,2 dan 4


Soalan 2 Manakah di antara berikut BUKAN strategi untuk menyelesaikan masalah ? A.Algoritma B.Subgoals C. Kognitif D. Heuristik


Soalan 3 Menurut Munir Shuib et al(2002) pemikiran kritis adalah 1) Gemar membuat komen 2) Kekurangan sesuatu idea 3) Suka melihat kelemahan 4) Berpandangan negatif A. B. C. D.

1,2 dan 3 2 dan 3 1,3 dan 4 1,2,3 dan 4


Soalan 4 Manakah yang berikut merupakan langkah utama dalam menyelesaikan masalah secara saintifik ? 1) Mengadakan hipotesis 2) Mengumpul maklumat 3) Mengkaji maklumat 4) Membuat rumusan A. B. C. D.

1,2 dan 3 2,3 dan 4 1,2 dan 4 1,2,3 dan 4


Soalan 5 Manakah antara berikut BUKAN merupakan penyelesaian masalah secara logik menurut Abdul Rahman(2002)? A. Mengenal pasti dan memahami premis masalah B. Mencari sebab dan punca masalah C. Mencari maklumat tentang masalah D. Menilai cara-cara penyelesaian masalah


Soalan 6 Antara yang berikut,manakah ciri-ciri pemikiran kritikal ? A. Cenderung memberi kritikan B. Cenderung menyelesaikan masalah C. Cenderung mencari kelemahan D. Cenderung memveri idea E. Cenderung mencari kebenaran


Soalan 7 Berikut merupakan penyelesaian masalah secara kreatif KECUALI A. Menggunakan akal fikiran yang logik B. Yakian pada diri dan idea sendiri C. Tidak bersifat defensif terhadap masalah tersebut D. Minta pendapat orang lain yang tidak terlibat dengan masalah tersebut


Soalan 8 Proses menyelesaikan masalah mengikut susunan 1) Memahami masalah 2) Menyedari masalah 3) Meninjau kesan akibat pilihan 4) Memilih pilihan terbaik sebagai penyelesaian 5) Meneroka pilihan-pilihan penyelesaian A. 1,2,3,4 dan 5 B. 2,1,5,3 dan 4 C. 1,2,4,5 dan 3 D. 2,1,4,3 dan 5


Soalan 9 Antara berikut yang manakah BUKAN kategori kaedah penyelesaian masalah menurut Robertson(2001)? A. Kaya ilmu B. Kecondongan ilmu C. Kaya semantik D. Masalah celik maklumat E. Jelas berstuktur atau jelas didefinisikan


Soalan 10 Penyelesaian masalah melalui pendekatan sufi memerlukan 3 perkara asas.Manakah yang berikut merupakan 3 perkara asas tersebut ? 1) Hakikat masalah 2) Sebab masalah 3) Rumusan masalah 4) Kaedah penyelesaian A. B. C. D.

1,2 dan 3 2,3 dan 4 1,3 dan 4 1,2 dan 4


Bab 2b Soalan Bab Ini Disumbangkan Oleh

Kumpulan DINAMIK Terima kasih


Penghargaan Soalan Disumbangkan Oleh KUMPULAN DINAMIK Siti Nurema Syahirah Binti Samion Siti Aishah Binti Hasrul Sani Azratul Madihah Binti Azahar Nurkhalida Binti Mohammad Khalil Nuraini Bt Fazil Nurul Ain Bt Anuar Noor Hasniza Binti Kholid Siti Aishah Binti Rahim

Kuiz PD Set B Bab 2b DYNAMIC