Page 11

Soalan 10 Antara berikut, yang manakah tujuan komunikasi intrapersonal KECUALI? I. Mempertajam strategi dalam membuat keputusan II. Melemahkan emosi dari segi pemujukan, penerimaan dan pembangunan diri III. Muhasabah diri IV. Memahami kelebihan serta kelemahan diri sendiri A. B. C. D.

I dan II sahaja II dan III sahaja I, III dan IV sahaja Semua di atas

Kuiz PD Set B Bab 1a Mamma Mia  

Kuiz PD Set B Bab 1a Mamma Mia

Kuiz PD Set B Bab 1a Mamma Mia  

Kuiz PD Set B Bab 1a Mamma Mia

Advertisement