Page 1

KUIZ SET C Modul HE Bab 9 Dr Ahmad Zamri Mansor


Soalan 1 Dalam sektor pelancongan, apakah tema yang digunakan dalam promosi Malaysia sebagai destinasi ‘syurga makanan’ yang merupakan salah satu asas kepada penonjolan pelbagai jenis makanan merentas etnik yang turut membentuk masyarakat Malaysia A .Malaysian Food B. Malaysian Cuisine C.Malaysian Dishes D.Malaysian Diner E.Malaysian Drinks


Soalan 2 Apakah makanan yang menjadi sajian popular di Malaysia kerana keenakannya dan mudah disediakan? A. B. C. D. E.

Nasi Goreng Mee Goreng Char Kuew Tiaow Nasi Lemak Satay Ayam


Soalan 3 Apakah 2 cara makan dan jenis makanan yang tidak boleh dimakan oleh individu atau kelompok masyarakat membentuk ruang sosial makanan? A. B. C. D. E.

Ruang awam dan ruang bukan awam Ruang minda dan ruang bukan minda Ruang makan dan ruang bukan makan Ruang minum dan ruang bukan minum Ruang diet dan ruang bukan diet


Soalan 4 Keperluan rohani dipenuhi menerusi beberapa sumber seperti berikut: A. aluman muzik B. Pertandingan kesenian C. Nyanyian D. Sukan E. Seni lukis


Soalan 5 Sam Karuna ialah seorang pelukis terkenal yang menggunakan batik sebagai medium dalam lukisan beliau. Beliau berasal daripada keturunan atau etnik mana? A. B. C. D. E.

Melayu Cina India Kadazan Melanau


Soalan 6 Cara makan dan jenis makanan yang tidak boleh dimakan oleh individu atau kelompok masyarakat membentuk dua ruang sosial makanan iaitu ruang: A. Awam dan bukan awam B. Baik dan mudarat C. Majlis perkahwinan dan majlis perayaan D. Budaya dan agama E. Halal dan haram


Soalan 7 Penyataan berikut adalah benar mengenai Sam Karuna: I. Pelukis bukan Melayu II. Memperkenalkan teknik ‘dyetic’ III. Menghasilkan lukisan menggunakan corak batik yang popular dalam etnik India IV. Giat menghasilkan karya lukisan batik sejak 1970-an A. I , II , III B. I , II , IV C. I , III , IV D. II , III , IV


Soalan 8 Usaha kerajaan sebagai wadah untuk mendalami aspek seni adalah seperti berikut kecuali A. Dewan kesenian B. Balai seni lukis Negara C. Akademi seni budaya dan warisan kebangsaan (ASWARA) D. Pusat latihan E. Pusat tarian


Soalan 9 Pernyataan manakah yang BETUL mengenai kesenian pelbagai etnik dan kesepaduan sosial? I. Keperluan terhadap tuntutan rohani adalah salah satu keperluan dalam kehidupan manusia II. Keperluan rohani dapat memberikan ketenangan, hiburan dan melegakan tekanan dalam kehidupan manusia. III. Kesepaduan sosial dapat diwujudkan sewaktu proses penghasilan seni. IV. Produk seni dapat menampirkan wujudnya kesepaduan sosial. A. I, II, III B. I, III, IV

C. II, III, IV D. I, II, III, IV


Soalan 10 Yang manakah karya seni muzik dan filem tempatan yang menggambarkan berlakunya kesepaduan sosial dalam masyarakat Malaysia pada zaman awal? I. “Aci-aci Buka Pintu” II. “Hanya Cik Siti” III. “Pergi” IV.“Sini Ada Hantu” V. “Upin dan Ipin” A. I, II B. I, III C. I, II, III

D. I, II, III, IV E. I, II, III, IV, V


PENGHARGAAN Soalan-soalan ini disumbangkan oleh Pelajar-pelajar Kursus Hubungan Etnik Fakulti Sains Kesihatan, UKM Terima Kasih Dari Dr Ahmad Zamri Mansor


Kumpulan STITCH Wong Kher Hui Woo Yee Thing Vilashni A/P Asogan @ Somasundharam Siti Asiah Binti Jamaludin Norhasmida Binti Hasnan Neelwana Binti Jaimin Arina Nurzawani Binti Baddri

Kuiz he set c bab 9 stitch