Page 1

KUIZ SET C Modul HE Bab 6 Dr Ahmad Zamri Mansor


Soalan 1 A. Konflik agama pernah tercetus di negara-negara berikut, kecuali : A) Tibet B) Turkmenistan C) Mesir D) Malaysia E) Filipina


Soalan 2 Malaysia mempunyai penganut daripada empat agama besar dunia berikut, kecuali A) Islam B) Buddha C) Kristian D) Hindu E) Sikh


Soalan 3 Kitab Veda dianggap sebagai ensiklopedia agama Hindu yang terdiri daripada.....jenis. Antaranya adalah.... A) 3, Arayanka B) 2, Dharma C) 2, Yajur Veda D) 4, Athar Veda E) 4, Brahman


Soalan 4 Di dalam adat resam masyarakat Melayu, yang manakah tidak memperlihatkan Senkritisme agama? A) Persandingan B) Upacara menepung tawar C) Merisik D) Upacara perkahwinan E) Pemakaian inai


Soalan 5 Siapakah pengasas agama Sikh? A.Brahman B.Granth Sahib C.Guru Nanak D.Vishnu E.Vaisakhi


Soalan 6 Manakah antara berikut merupakan pernyataan yang benar mengenai perayaan utama agama Sikh? (A) Penganut Sikh menyambut perayaan utama mereka di kuil. (B) Perayaan tersebut diraikan pada bulan April. (C) Hanya pihak lelaki yang boleh menjalani upacara memohon amrit. (D) Penganut ini akan mencukur bulu pada badan semasa perayaan ini. (E) Mereka akan mengadakan rumah terbuka.


Soalan 7 Dalam agama Hindu, terdapat sistem kasta yang terbahagi kepada 4 golongan iaitu Brahman, Kshatriya, Vaishya dan Shudra. Pernyataan manakah yang BENAR mengenai tugas-tugas golongan berikut. A) Kshatriya- berniaga B) Vaishya - bertani C) Shudra ketua agama D) Brahman - perajurit E) Semua di atas


Soalan 8 Pernyataan berikut adalah BENAR mengenai upacara keagamaan Buddha kecuali... A) Upacara penyembahan dimulakan dengan patung Buddha dan diikuti dengan bacaan mentera untuk memohon perlindungan B) Penganut Buddha akan berhimpun di tokong bagi upacara penyembahan C) Perayaan wesak disambut bagi memperingati kelahiran, kemunculan dan pencapaian Gautama Buddha ke nirvana( syurga) D) Objek utama yang sangat signifikan dalam upacara keagamaan Buddha ialah ' Tiga Permata' E) Perayaan wesak disambut pada bulan Mei setiap tahun


Soalan 9 Antara berikut yang manakah BENAR tentang Ajaran Konfucius‌. A) Menekankan perasaan perkerimanusiaan terhadap orang lain dan harga diri. B) Menyarankan supaya manusia menarik diri daripada duniawi. C) Membaca kitab suci dan menyanyikan kirtan (mazmur) serta menyampaikan katha (syarahan). D) Menyatakan manusia bebas daripada perturan ciptaan manusia. E)Semangat dan kuasa luar biasa disifatkan sebagai tuhan.


Soalan 10 Penyataan berikut adalah BENAR mengenai kepercayaan Animisme kecuali‌.. A) Kepercayaan semua objek di dalam dunia ini memiliki jiwa dan hidup. B) Adanya makhluk halus seperti hantu dan jin di gunung, sungai dan tempat keramat. C) Menjalankan upacara keagamaan di gurdwara. D) Bintang , matahari,dan bulan memiliki jiwa. E) Dukun, orang keramat dan ahli sihir merupakan orang penting yang menghubungkan manusia dengan makhluk halus atau roh-roh ini.


PENGHARGAAN Soalan-soalan ini disumbangkan oleh Pelajar-pelajar Kursus Hubungan Etnik Fakulti Sains Kesihatan, UKM Terima Kasih Dari Dr Ahmad Zamri Mansor


Kumpulan PDR/2 Nur Suraya Binti Mohammad Ariffin Alice Chang Jin Yee Chua Jia Jia Nabilah Binti Ismail@Ghazali Siti Nabihah Binti Hanif Syahrani Binti Unir @Hashim

Kuiz he set c bab 6 pdr 2  
Kuiz he set c bab 6 pdr 2  
Advertisement