Page 1

KUIZ SET C Modul HE Bab 1 Dr Ahmad Zamri Mansor


Soalan 1 Dimensi-dimensi sosial tersebut boleh mempengaruhi dinamika hubungan antara etnik serta mengubah bentuk identiti sesuatu kumpulan etnik. I.Agama II.Umur III.Bahasa IV.kedudukan sosioekonomi A B C D E

I dan II I, II dan III I dan IV I, III dan IV I, II, III dan IV


Soalan 2 Pernyataan di bawah adalah BENAR tentang ungkapan ‘perpaduan dalam kepelbagaian’, kecuali… A Rasa kesatuan yang merentas pemisahan fizikal dan kerohanian, yang meliputi juga konteks metafizikal B “Unity in Diversity” C Keinginan untuk mewujudkan keadaan aman dan stabil D Membayangkan sebuah idaman dan harapan sosiologikal E Bagaimana manusia mengurus dan menyusun perbezaan sosial yang sedia ada


Soalan 3 Antara berikut yang mana adalah SALAH tentang konsep serta kegiatan “ethnic bergaining�? A. Digunakan dalam analisis politik mengenai Malaysia B. Prinsip ini menjadi kerangka perundingan antara British dengan para pemimpin etnik dan ketua politik Malaysia sebelum merdeka C. Strategi perundingan etnik telah digunakan semasa menggubal Perlembagaan Malaysia D. Institusi “Rencana Pembangunan Lima Tahun� yang pertama di Malaya, iaitu, Draft Development Plan 1950-1955 dihasilkan daripada perundingan E.

Konsep ini telah meredakan ketegangan etnik dan membina suatu badan perunding yang boleh mengembalikan kesepaduan sosial dalam kalangan tiga kelompok etnik di Malaya


Soalan 4 Antara berikut yang manakah SALAH tentang usaha top-down untuk mengembalikan kepercayaan umum tentang perlunya kesepaduan sosial yang telah dilaksanakan. A. B. C. D. E.

Majlis Perundingan Rakyat Jabatan Perpaduan Negara Jabatan Belia Negara Rukun Negara Dasar Ekonomi Baru


Soalan 5 Tragedi rusuhan etnik Melayu-India pada 4 hingga 8 Mac 2001 di Kampung Medan, Selangor memperingatkan rakyat Malaysia bahawa bukan faktor politik yang mencetuskan pergeseran etnik. Antara yang berikut, apakah faktor yang memperingatkan rakyat Malaysia hasil daripada tragedi tersebut? A. B. C. D. E.

Faktor sosial Faktor pendidikan Faktor ekonomi Faktor hak sama rata Faktor agama


Soalan 6 Semenjak PRU ke-4 pada tahun 1974 sehingga PRU ke-12 pada tahun 2008, tidak wujud sebarang kekacauan etnik yang ditimbulkan oleh piihak yang kalah sehingga mencetuskan perbalahan. Apakah kunci kesepaduan sosial Malaysia yang ditonjolkan oleh rakyat dalam peristiwa ini? A. B. C. D. E.

Kebebasan untuk bersuara Bertolak ansur Kesedaran permuafakatan Pemikiran yang terbuka Kematangan rakyatnya


Soalan 7 Antara yang berikut, yang manakah benar mengenai Malayan Union? I. Malayan Union ditubuhkan pada 13 Mei 1969 II. Pembentukan Malayan Union melibatkan penyerahan kuasa raja-raja Melayu kepada Mahkota British kecuali mengenai agama Islam III. 11 buah negeri di Malaya dipanggil Crown British Colony IV. Malayan Union dibubarkan pada 31 Januari 1948 V. Parti Melayu UMNO ditubuhkan untuk menentang Malayan Union A. B. C. D. E.

I, II, III II, IV, V I, II, IV, V Iii, IV, V Semua di atas


Soalan 8 Apakah nama pertubuhan yang bertujuan untuk menyepadukan etnik di Malaya? A. PBB B. PRU C. PKM D. CLC E. Commonwealth


Soalan 9 Di antara era yang berikut, yang manakah era yang meletakkan asas pembentukan negara Malaysia? A. B. C. D. E.

Era Konflik Era Jahilliah Era Paleolitik Era Kesepaduan Sosial Era Stabil Tapi Tegang


Soalan 10 Antara tarikh yang berikut, bila berlakunya rusuhan etnik Melayu-Cina di Singapura? I. 13 Mei 1969 II. 21 Julai 1964 III. 3 September 1964 IV. 16 September 1963 V. 10 Oktober 1992 A. B. C. D. E.

I dan II II dan III III, IV dan V I, IV dan V Semua di atas


PENGHARGAAN Soalan-soalan ini disumbangkan oleh Pelajar-pelajar Kursus Hubungan Etnik Fakulti Sains Kesihatan, UKM Terima Kasih Dari Dr Ahmad Zamri Mansor


Kumpulan ASPER Anis Adibah Bt Mohd Yusof Dayang Siti Nursara Bt Abg Sallehhadin Diong Zhi Zhi Lam Yik Mun Nurul Fitriana Binti Mohd Salleh Siti Aina Mardia Binti Zailani Wong Lai Yeong

Kuiz he set c bab 1 asper