Page 1

KUIZ SET B Modul HE Bab 7 Dr Ahmad Zamri Mansor


Soalan 1 1

Pada tahun berapakah peraturan Rukun Tetangga telah dipinda sekali lagi dengan memberi ruang yang lebih luas untuk pembangunan masyarakat secara menyeluruh kearah mewujudkan perpaduan nasional. A. 2003 B. 2005 C. 2001 D. 2000 E. 2002


Soalan 2 2 Di IPT bahagian hal ehwal pelajar melalui persatuan dan kelab telah menggalakkan aktiviti dan program yang menjurus kepada perpaduan etnik dalam kalangan mahasiswa. Melalui aktiviti kokurikulum, penekanan terhadap pemupukan dan perkembangan diri dapat dicapai melalui: a. Sensitiviti, psikomotor dan efektif b. Psikologi, psikomotor dan efektif c. Psikomotor, kognitif dan efektif d. Kreativiti, efektif dan psikologi..


Soalan 3 3 Apakah yang dimaksudkan dengan segregasi? A. pemisahan atau penyekatan antara satu kumpulan etnik dalam sesebuah keluarga. B. penyatuan atau pengabungan antara beberapa kumpulan etnik dalam sesebuah negara. C. pengasingan antara dua kumpulan etnik yang sama dalam sesebuah negara. D. pemisahan atau pengasingan antara satu kumpulan etnik dengan kumpulan etnik yang lain dalam sesebuah negara.


Soalan 4 4 Antara berikut manakah faktor yang boleh mencetuskan perpecahan dalam masyarakat? i.prasangka ii.perkauman iii.diskriminasi iv.stereotaip A. i dan ii B ii dan iii C i, ii, dan iv D semua di atas


Soalan 5 5 Tujuan penubuhan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN) adalah berikut; A. bertanggunjawab memupuk dan memelihara perpaduan etnik di negara ini. B. untuk mengelakkan berlakunya rusuhan kaum di negara ini C. untuk memastikan segala usaha kerajaan dalam menyatupadukan masyarakat dapat dilaksanakan. D. untuk memperkukuh hubungan dua hala antara negara.


Soalan 6 6

Antara strategi berikut yang manakah dapat membentuk perpaduan dan integrasi dalam kalangan rakyat berbilang kaum; i. strategi kesukanan ii. strategi media massa iii. strategi pembangunan kawasan iv. strategi kesihatan A. i dan ii B i, ii, dan iii C i, iii, dan iv D semua di atas


Soalan 7 7

"Bertujuan untuk mengurangkan dan mengawal tindak tanduk politik melampau yang boleh memecahbelahkan perpaduan rakyat" Berdasarkan penyataan tersebut apakah dasar yang tidak terlibat dengan tujuan tersebut? A Dasar Kebudayaan Kebangsaaan B Dasar Ekonomi Baru C Pengenalan Rukun Negara D Dasar Strategi Persefahaman Politik E Dasar Pendidikan Kebangsaan


Soalan 8 8 Berikut merupakakn antara perkara yang terdapat di dalam Strategi Perpaduan dan Penubuhan Sukarela, KECUALI A) Penerapan ciri-ciri kebangsaan B) Menekankan kepentingan perpaduan pelbagai etnik C) Aktiviti kemasyarakatan D) Penubuhan Panel Penasihat Perpaduan Negara(PANEL) E) Penerapan nilai-nilai murni, perpaduan & integrasi nasional


Soalan 9 9

PLKN yang berteraskan Rukun Negara mempunyai kurikulum yang berbentuk multidisiplin yang mengandungi beberapa modul KECUALI A. Modul Fizikal yang merangkumi aktiviti kawad, merempuh halangan, merentas desa dan kembara hutan. B. Membentuk perwatakan positif menerusi nilai-nilai murni. C. Modul kenegaraan yang memberi penekanan terhadap aspek pengetahuan tentang pembinaan bangsa D. Modul khidmat masyarakat yang menyentuh antara aktiviti lain seperti membersihkan, mengindahkan dan menceriakan kawasan sekitar.


Soalan 10 10 Etnik manakah yang boleh menjadi pemimpin bagi sesebuah badan organisasi NGO? A) melayu B) cina C) India D) Iban E) Semua etnik di atas


PENGHARGAAN Soalan-soalan ini disumbangkan oleh STAR_BY & LAGUNA Kursus ZZZT2173 HE UKM Terima Kasih Dari Dr Ahmad Zamri Mansor


Penyumbang Soalan KUMPULAN KUMPULAN STAR_BY LAGUNA Norhayatun Mazlan Nai'mah Mamat Wanaisah Cheloh Sabariah Mohd Ghani Noradibah Binti Mahamad Norazila Binti Nabar @mahamad Pauzi Mohamad Syafiq Bin Mohamad Nur Farihin Binti Omar Sukri Wan Suraya Binti Wan Ismail Nor Asyikin Bt Mat Naib

KUIZ HE SET B BAB 7  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you