Page 1

KUIZ SET B Modul HE Bab 3 Dr Ahmad Zamri Mansor


Soalan 1 1 Fokus utama Dasar Ekonomi Baru adalah ‌ I)pengagihan yang lebih saksama ii)Memberi konotasi yang terbatas III)mewujudkan kelas menengah dan golongan kapitalis Melayu IV)mewujudkan masyarakat perdagangan A)I dan II B)II dan IV C)I,II, dan III D)semua di atas


Soalan 2 2 Apakah maksud frasa 'serampang dua mata' yang sering dikatkan dengan metodologi Dasar Ekonomi Baru? A - Menetapkan ekuiti untuk Melayu dan menghapuskan ekuiti orang-orang Cina. B - Menghalang tragedi 13 Mei berulang dan membina ekonomi. C - Menyatupadukan etnik dalam negara dan menggalakkan orang melayu terlibat dalam ekonomi. D - Membina semangat ukhuwah antara rakyat dan mengukuhkan pemerintahan parti Perikatan.


Soalan 3 3 Apakah matlamat utama Dasar Ekonomi Baru? A)Membasmi kemiskinan B)Menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi C)Menyusun semula masyarakat D)Perpaduan E)Membetulkan ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud di Malaysia


Soalan 4 4

Antara strategi utama untuk mengurangkan kemiskinan adalah I. Meningkatkan kualiti hidup golongan miskin dengan penyediaan perkhidmatan sosial. II. Penyusunan semula corak guna tenaga. III. Memperbanyakkan peluang pekerjaan yang membolehkan perpindahan kepada sektor produktiviti tinggi. IV. Meningkatkan pendapatan dan produktiviti golongan ini. A. I dan II B. I, II, III C. I, III, IV D. II, III, IV


Soalan 5 5

Melalui isu dan cabaran, DEB yang dilaksanakan telah berjaya dalam beberapa perkara iaitu: I. Melahirkan golongan professional. II. Meningkatkan kelas menengah bumiputera. III. Melahirkan golongan usahawan bumiputera. IV. Pemberian hak kerakyatan yang sama kepada kaumkaum lain melalui prinsip jus soli. A. I, II dan III B. I dan III C. I,II dan IV D. I,III dan IV


Soalan 6 6

Antara tujuan dasar penswastaan adalah untuk: I. Mengurangkan beban kewangan dan pentadbiran kerajaan. II. Merangsangkan pelaburan dan keusahawanan persendirian. III. Meningkatkan persaingan, memperbaiki kecekapan dan menambah produktiviti. IV. Hak sama rata kepada semua warganegara tanpa mengira bangsa iaitu penduduk peribumi tidak memiliki apa-apa keistimewaan. A. I, dan II B. I,II, dan III C. I,II, dan IV D. I,II,III,dan IV


Soalan 7 7 - Program Transformasi Ekonomi (PTE) -Rancangan Malaysia Kesepuluh (2011- 2015). Apakah penekanan dalam kedua- dua tonggak di atas? I. Menjana pertumbuhan ekonomi sektor swasta II. Pengurangan subsidi untuk meningkatkan kecekapan ekonomi III. Membantu pencapaian matlamat DEB IV. Meningkatkan taraf hidup masyarakat A. I dan II B. I, II, III C. II dan III D. II, III, IV


Soalan 8 8 Mengapakah ekonomi malaysia perlu diuruskan dengan baik dan berkesan? I) agar negara tumbuh dengan pesat II)dapat dinikmati secara adil oleh masyarakat III) marapatkan perpaduan kaum IV)meningkatkan taraf kemiskinan A) II,III dan IV B)I,III C)I,II D)II,III, dan IV


Soalan 9 9 Antara berikut merupkan faktor kejayaan ekonomi Malaysia kecuali : A) Dasar Ekonomi Baru B)Kesefahaman antara kaum dan etnik C)Kesepakan Politk D)Memperjuangkan Isu Ekonomi yang bersifat perkauman E)Kerjasama kerajaan dan swasta


Soalan 10 10. Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya masalah sosioekonomi pada awal kemerdekaan yang membawa kepada peristiwa hitam dalam sejarah perpaduan negara iaitu rusuhan kaum pada 13 Mei 1969? A. masalah jurang pencapaian ekonomi di kalangan masyarakat melayu dan bukan melayu iaitu ketidakseimbangan pengagihan pendapatan, pelajaran dan status sosial antara kumpulan etnik B. berlakunya perebutan kuasa antara pemimpin-pemimpin ketika itu untuk memegang tampuk pemerintahan C. berlakunya perbezaan dan perselisihan ideologi antara kaum Melayu, Cina dan India D. berlakunya penaklukan kawasan tanpa sempadan di sekitar Sabah dan Sarawak E. kegagalan perjanjian dasar dalam dan luar negara antara Malaysia dan negaranegara luar


PENGHARGAAN Soalan-soalan ini disumbangkan oleh BINTANG & RAFFLESIA Kursus ZZZT2173 HE UKM Terima Kasih Dari Dr Ahmad Zamri Mansor


Penyumbang Soalan KUMPULAN BINTANG Syahidatul Syahadah Bt Yusof Aimi Wahida Binti Abdul Razak Siti Zaharah Bt Abdul Khodir Siti Nur Salbiah Binti Mohamed Noor

KUMPULAN RAFFLESIA Yasier Bin Mahayudin Nor Hazwani Bt Mat Yunus Muhammad Nazeril Bin Annuar Nur Fatin Haniza Bt Azhar

KUIZ HE SET B BAB 3  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you