Page 1

Een man leeft alleen samen met zijn ouders. De man is gezinshoofd, zolang de ouders geen beroeps- of andere vervangingsinkomsten hebben. informeert

De RVA houdt geen rekening met het pensioen dat voor de inwonende ouders of (over) grootouders in totaal niet hoger is dan â‚Ź 1.296,09 bruto per maand.

Opmerking over alleenstaanden Als een alleenstaande onderhoudsgeld (alimentatie) betaalt, bij notariĂŤle akte of na een gerechtelijke beslissing, dan wordt de alleenstaande vergoed als gezinshoofd.

Moet je elk jaar aan de RVA je gezinstoestand bevestigen? De reglementering vereist dat alleen gezinshoofden en alleenwonenden elk jaar hun gezinssituatie bevestigen. Samenwonenden hoeven dit niet te doen. Belangrijk: Wanneer je dit als gezinshoofd of alleenwonende vergeet te doen, heeft dat als gevolg dat je een uitkering als samenwonende zal ontvangen! Om de gezinshoofden en alleenwonenden een handje toe te steken, stuurt je uitbetalingsinstelling elk jaar een formulier C1. Dit formulier bezorg je ingevuld terug aan je uitbetalingsinstelling.

Werkloosheid en gezinstoestand

Met de medewerking van de Nationale Loterij


Je gezinstoestand Hoe groot je werkloosheidsuitkering is, wordt voor een belangrijk deel bepaalt door je gezinstoestand. Ook je leeftijd en je werkloosheidsperiode zijn bepalend, maar daar gaan we hier niet op in. Volgens de werkloosheidsreglementering bestaan er drie verschillende situaties: 

samenwonend met gezinslast (gezinshoofd)

alleenwonend

Samenwonend

Wanneer ben je gezinshoofd volgens de werkloosheidsreglementering? Het is niet zo dat elke getrouwde of samenwonende man (of vrouw) met één of meerdere kinderen per definitie gezinshoofd is. De RVA houdt rekening met de inkomens van alle personen waarmee de werkloze onder één dak woont. Dit kunnen dus zowel inkomens uit arbeid als vervangingsinkomens zijn (zoals werkloosheidsuitkeringen, ziekteuitkeringen of pensioenen). Als andere leden van het gezin of bewoners een inkomen hebben, dan kan het zijn dat de getrouwde of samenwonende werkloze met één of meerdere kinderen als ‘samenwonend’ wordt vergoed. We geven een paar voorbeelden. Opmerking: leeftijd en geslacht spelen geen rol. Zowel de man als vrouw of de partner van eenzelfde geslacht kunnen gezinshoofd zijn.

De vrouw heeft geen enkel inkomen >> de man krijgt een uitkering als gezinshoofd.  de vrouw heeft wel een inkomen van € 1.200 netto per maand >> de man zal vergoed worden als samenwonende. 

Een vrouw woont samen met haar man en een werkend kind. 

De man heeft geen inkomen >> de vrouw is gezinshoofd, ongeacht het inkomen van het kind.

de man heeft een inkomen van € 1.200 netto per maand >> de vrouw ontvangt een uitkering als samenwonend.

De werkloze is volgens de reglementering altijd gezinshoofd als de partner geen inkomen heeft, ongeacht of er nog ander e personen bij het koppel inwonen.

Met het inkomen van de partner wordt geen rekening gehouden als het een inkomen is uit werk en minder dan € 721,75 bruto per maand bedraagt. Een vrouw leeft samen met twee kinderen.  Één kind heeft recht op kinderbijslag >> de vrouw zal vergoed worden als gezinshoofd.  Geen enkel kind heeft recht op kinderbijslag en beide kinderen hebben geen enkel inkomen >> de vrouw is gezinshoofd. 

Geen enkel kind heeft recht op kinderbijslag. Eén van de kinderen heeft na zijn studies werk gevonden en geniet sinds zes maanden een inkomen van € 1.000 netto >> de vrouw is gezinshoofd.

Geen enkel kind heeft recht op kinderbijslag. Eén van de kinderen heeft na zijn studies werk gevonden en geniet sinds enkele

jaren een inkomen van € 1.000 netto >> de vrouw is volgens de RVA samenwonend. Een alleenstaande man of vrouw is altijd gezinshoofd (volgens de werkloosheidsreglementering) zolang er tenminste één kind recht op kinderbijslag heeft, of indien er geen enkel kind een inkomen heeft. Er wordt geen rekening gehouden met het inkomen van een kind als het niet hoger is dan €402,14 bruto per maand. Opgepast! Het inkomen uit wer k van de eerste twaalf maanden dat een inwonend kind na het einde van de studies ontvangt, wordt niet in rekening gebracht. De ouder blijft dus gezinshoofd ongeacht hoeveel het kind verdient. Een man leeft samen met twee kinderen en zijn moeder. 

Voor minstens één kind is er kinderbijslag en de inwonende moeder heeft geen enkel inkomen >> de man is gezinshoofd. Ook wanneer er geen recht op kinderbijslag zou zijn én wanneer het kind geen inkomen heeft, blijft de man gezinshoofd.

Voor minstens één kind is er kinderbijslag en de inwonende moeder heeft een inkomen van €1.100,00 netto per maand >> de man is samenwonend.

Een persoon is altijd gezinshoofd indien hij of zij minstens voor één kind recht heeft op kinderbijslag of wanneer de kinderen geen inkomen hebben. Een inwonende moeder of vader mag dan geen beroeps- of vervangingsinkomen hebben.

Werkloosheid en gezinstoestand