Page 1

Wat moet je doen tijdens de periode van vrijstelling? Je moet een controlekaart C3C in je bezit hebben en correct invullen  Je mag niet werken en geen loon ontvangen. Als je bepaalde dagen werkt, zal je voor deze dagen dus geen werkloosheidsuitkering ontvangen  Je moet arbeidsgeschikt zijn om te werken. Ben je meer dan 66% arbeidsongeschikt dan zal het ziekenfonds je uitkering betalen  Je moet in België verblijven 

Duur tijd van de vrijstelling?

Je kan de vrijstelling beëindigen vóór de normale einddatum. Bijv. je kind is vlugger genezen, je partner neemt de opvoeding van de kinderen op zich zodat jij dit niet meer moet doen …

Bedrag van de uitkering

informeert

Je ontvangt niet langer de gewoonlijke werkloosheidsuitkering, maar wel een forfaitair dagbedrag. Gedurende de eerste 24 maanden is dit €10,22 per dag (behalve op zondag). Vanaf de 25ste maand zal je €8,30 per dag ontvangen. Als je normale werkloosheidsuitkering lager zou zijn dan deze bedragen, zal je toch het forfaitaire dagbedrag van €10,22 of €8,30 ontvangen.

Na de vrijstelling Na de vrijstelling moet je je opnieuw bij de VDAB inschrijven als werkzoekende. Dit doe je binnen de 8 dagen. Ook meld je je opnieuw bij je uitbetalingsinstelling om je dossier in orde te brengen. Je zal dan ook een andere controlekaart ontvangen.

Minimum 6 maanden en maximum 12 maanden. Deze periode kan verlengd worden met telkens 3 tot 12 maanden. In totaal heb je recht op 72 maanden (6 jaar) vrijstelling wegens familiale of sociale redenen. Dit moet je niet aansluitend opnemen. Met de medewerking van de Nationale Loterij

Vrijstelling wegens sociale of familiale redenen


Wanneer? Om een werkloosheidsuitkering te ontvangen, moet je ingeschreven zijn als werkzoekende én moet je beschikbaar zijn. Dit betekent dat je altijd moet kunnen ingaan op een jobaanbieding én dat je actief werk zoekt. Maar, wanneer er familiale of sociale moeilijkheden zijn, is het niet altijd eenvoudig om aan deze verplichtingen van de RVA te voldoen. Een vrijstelling om sociale en familiale redenen kan hier een oplossing zijn.

Voor wie? Je bent volledig uitkeringsgerechtigd werkloos én de sociale of familiale redenen hebben betrekking op:  jezelf of een persoon met wie je samenwoont  je kinderen, ouders, broers of zussen of hun partner  een persoon die jij of je partner ten laste hebt  of de persoon waarvan jij of je partner voogd of toeziende voogd zijn  Deze laatste 3 categorieën moeten niet bij je inwonen. Een geboorte, de ziekte van een ouder, de opvoeding van een kind zijn r edenen waarom je een vrijstelling kan krijgen. Meerdere leden van hetzelfde gezin kunnen niet tegelijkertijd een vrijstelling aanvragen voor dezelfde reden. Bijvoorbeeld: Yana is ernstig ziek. De RVA

verleent aan de moeder een vrijstelling om familiale redenen. De vader van Yana kan in de periode waarin de moeder is vrijgesteld, zelf geen vrijstelling verkrijgen. Beide ouders kunnen dus niet tegelijkertijd een vrijstelling hebben. Als Yana langdurig ziek is, kunnen beide ouders wel afwisselend een vrijstelling bekomen. Bijv. het eerste jaar de moeder, daarna de vader voor een jaar en tenslotte kan de mama van Yana opnieuw een vrijstelling vragen.

Hoe aanvragen? Een vrijstelling vraag je aan door het formulier C90 in te vullen. Bewijsstukken die de problemen kunnen aantonen geef je, samen met het document C90, af aan je uitbetalingsinstelling. Zij helpen je ook met de aanvraag en het verzamelen van de bewijsstukken.

Motivatie en bewijsstukken Wie een aanvraag doet, moet kunnen motiveren of bewijzen dat er sociale en familiale redenen zijn. Dit kan aan de hand van een medische attest of een verslag van het OCMW … Wanneer je voor de opvoeding van een kind jonger dan 4 jaar een vrijstelling vraagt, moet je dit niet bewijzen. Als het kind ouder is dan 4, moet je bijzondere omstandigheden kunnen aantonen. Zoals een ernstige handicap van het kind, een langdurige hospitalisatie … Hiervoor moet je een bewijsstuk hebben.

Van welke verplichtingen ben je vrijgesteld? Je moet niet meer beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.  Je mag een werkaanbieding weigeren.  Je moet niet meer ingeschreven zijn als werkzoekende.  Je bent niet verplicht actief naar werk te zoeken. 

Let op! Zolang de RVA geen beslissing heeft genomen over het al dan niet toekennen van de vrijstelling, moet je deze verplichtingen blijven naleven.

Vrijstelling sociale en familiale redenen  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you