Page 1

informeert

Studentenwerk en kinderbijslag

Met de medewerking van de Nationale Loterij


Je bent nog geen 18?

Ben je een schoolverlater?

Dan heb je sowieso recht op kinderbijslag tot 31 augustus van het kalenderjaar waarin je 18 jaar wordt.

Ben je 18 en 25?

ste

1

Dan heeft een studentenjob mogelijk gevolgen voor de kinderbijslag.

de

3 kwartaal

Wie in het 2de kwartaal meer dan 240 uur werkt, verliest zijn of haar kinderbijslag voor het tweede én het 3de kwartaal. Dat wil zeggen dat je dus voor een periode van zes maanden geen kinderbijslag krijgt.

Je moet wel recht gehad hebben op kinderbijslag in het tweede kalenderkwartaal.

kwartaal

2de kwartaal

Tijdens het schooljaar mag je maximaal 240 uren per kwartaal (drie maanden) werken. Als je meer werkt, verlies je je kinderbijslag voor het hele kwartaal.

Tijdens de hele zomervakantie mag je als student zonder uur- en inkomstenbeperking werken én zonder dat de kinderbijslag in gevaar komt.

Vergeet zeker niet om je tijdig in te schrijven bij de VDAB om je beroepsinschakelingstijd te laten ingaan en zo je zoektocht naar werk te starten.

4de kwartaal

Als jobstudent-schoolverlater behoud je ook tijdens de laatste zomervakantie het recht op kinderbijslag. Maar enkel op voorwaarde dat je tijdens die zomervakantie minder werkt dan 240 uren. Tijdens de beroepsinschakelingstijd valt de kinderbijslag weg voor elke maand dat je meer verdient dan € 520,08 bruto..

Zodra je een wachtuitkering ontvangt, zal je geen kinderbijslag meer krijgen. Vind je vast werk na je studies? Dan worden er gewone socialezekerheidsbijdragen afgehouden en heb je een normaal contract. Uiteraard heb je dan geen recht meer op kinderbijslag.

Januari , februari, maart

Max. 240 uren

April, mei, Max. 240 uren juni Juli, augustus, september Oktober, november, december

Geen uurbeperking (behalve voor schoolverlaters) Max. 240 uren

Studentenwerk en kinderbijslag