Page 1

Vervangingsdagen voor feestdagen Wanneer een feestdag samenvalt met bijv. een zondag, dan wordt die vervangen door een andere dag. De werkgever zal voor deze vervangingsdag het loon moeten betalen als die valt binnen de 14 of 30 dagen na het einde van het contract. Voorbeeld. Gr eet is sinds 1 januar i aan het werk. Haar arbeidsovereenkomst loopt af op 20 oktober. Zowel 1 november als 11 november liggen binnen de 30 dagen die volgen op het einde van het contract. Greet heeft recht op het loon voor deze 2 feestdagen. 1 november 2011 valt echter op een zaterdag en op deze dag wordt er nooit gewerkt bij haar werkgever. Het bedrijf legt maandag 3 november vast als vervangingsdag en dus hoeft niemand te komen werken. De werkgever zal Greet het loon voor 3 november (als vervanging van 1 november) en voor 11 november uitbetalen. Stel dat de werkgever een vervangingsdag had gepland op 26 december, dan had Greet geen recht op het loon van deze dag. Enkel voor 11 november zou ze dan worden vergoed.

Samengevat Ononderbroken tewerkstelling van …

Verplichting van de werkgever tot het betalen van loon voor feestdagen

maximum 14 dagen

geen loon

informeert

loon voor 1 feestdag gelegen binnen de 14 dagen na het 15 dagen tot 1maand einde van de arbeidsovereenkomst

1 maand of meer

Loon voor alle feestdagen gelegen binnen de 30 dagen na het einde van de tewerkstellingsperiode

Herhaling: je hebt enkel recht op het loon van een feestdag na het einde van je contract, zolang je niet opnieuw aan het werk bent! Neem bij twijfel altijd contact op met de beroepscentrales of de delegees van je uitbetalingsinstelling wanneer je zou twijfelen.

Wat bij tijdelijke werkloosheid? De werkgever zal het loon voor de wettelijke feestdagen betalen als deze liggen in een periode van tijdelijke werkloosheid  om economische redenen  wegens een technische storing  of wegens slecht weer (weerverlet) Met de medewerking van de Nationale Loterij

Feestdagen: wie vergoedt de werkloze?


Loon voor feestdag(en) Op feestdagen hoeven veel werknemers niet te werken, maar ontvangen ze toch een loon van hun werkgever.

duur, een vervangingsovereenkomst of voor een bepaald werk.

Aantal te betalen feestdagen door de werkgever

Wanneer je ontslagen wordt, dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht op het loon voor 1 of meerdere feestdagen die vallen ná de beëindiging van het contract.

Opmerking: als we spreken over dagen dan zijn dit kalenderdagen en geen werkdagen.

Indien de werkgever dit loon toch niet moet betalen en je bent nog steeds werkloos, dan kan je voor deze dag een werkloosheidsuitkering ontvangen.

Loon voor alle feestdagen die vallen binnen de 30 dagen na het einde van het contract.

Ononderbroken tewerkstelling van minstens 1 maand?

Wettelijk betaalde feestdagen?

Bijv. je hebt 6 maanden aan één stuk gewerkt en je contract eindigt op 15 december. De werkgever moet het loon voor 25 december en 1 januari betalen.

1 januari, Paasmaandag, 1 mei, Hemelvaart, Pinkstermaandag, 21 juli, 15 augustus,1 november, 11 november, 25 december.

Ononderbroken tewerkstelling van minimum 15 dagen en maximum 1 maand?

Voorwaarden

Loon voor 1 feestdag die valt binnen de 14 dagen na het einde van het contract.

1. Je bent ontslagen buiten je wil om. Dus bij een ontslag om dringende reden of wanneer je zelf ontslag hebt genomen, heb je hier geen recht op.

Bijv. je hebt 3 weken gewerkt en je contract eindigt op 20 december. De werkgever moet je enkel 1 feestdag betalen, ook al vallen er 2 feestdagen in de volgende 14 dagen (25 dec en 1 jan).

2. Werk je op de feestdag in kwestie al bij een nieuwe werkgever, dan zal je exwerkgever geen loon meer moeten betalen voor die feestdag. Bijv. je wordt ontslagen en je werkt op 31 oktober je laatste dag bij werkgever X. Op 2 november ga je aan de slag bij werkgever Y. Werkgever X moet je het loon voor de feestdag van 11 november niet meer betalen. 3. De aard van de arbeidsovereenkomst is niet van belang. Het kan gaan om een contract voor bepaalde of onbepaalde

Ononderbroken tewerkstelling van maximum 14 dagen ? De werkgever is niet verplicht loon te betalen voor de feestdagen die vallen na het einde van je contract. Uitzondering: in de bouwsector onder PC 124, betaalt de werkgever ook het loon voor 25 dec en 1 jan als die vallen binnen de 60 dagen na het einde van het contract.

Bij een verlofdag zonder wedde of een dag onwettige afwezigheid, bijv. je bent thuis gebleven en je hebt de werkgever geen ziektebriefje bezorgd, spreekt men van een tewerkstelling die onderbroken werd. Na een onderbreking moet je weer beginnen vanaf 0 dagen waarop normaal gezien niet gewerkt wordt (bijv. op zondag), vakantiedagen, dagen tijdelijke werkloosheid vormen géén onderbreking. Ook een erkende stakingsdag onderbreekt de tewerkstelling niet .

Uitzendkrachten & deeltijdse werknemers Uitzendkracht volgen dezelfde regeling voor het bepalen van het aantal feestdagen. Bijkomend: als 2 uitzendcontr acten enkel door een feestdag worden onderbroken, dan is dat een betaalde feestdag. En hoe weet je als uitzendkracht hoelang je gewerkt hebt? Je telt alle werkdagen. Stel, je hebt een contract tot vrijdag. Voor zaterdag en zondag heb je niets, maar op maandag krijg je een nieuw contract? Dan tellen zaterdag en zondag ook mee in de berekening van het aantal gewerkte dagen. Opgepast: uitzendkantoren vergeten regelmatig feestdagen te betalen. Houd dit in de gaten en vraag er dus zelf naar of stap binnen bij je uitbetalingsinstelling. Werknemers die deeltijds en volgens een vast werkrooster werken, krijgen enkel een betaalde feestdag als die in het normale werkrooster zou vallen. Bijv. je werkt enkel op maandag, dinsdag en woensdag. Na het einde van je contract valt er een feestdag op vrijdag, dan zal je hier geen loon voor krijgen.

Feestdagen  
Feestdagen  
Advertisement