Page 1

Het uitoefenen van activiteiten Elke activiteit moet gemeld worden met het formulier C99 informeert

Let op! Wanneer je dit niet doet, dan kan de RVA je sanctioneren en bvb. je uitkering terugvorderen. Het formulier C99 kan je krijgen bij je uitbetalingsinstelling.

Afschaffing controlekaart maxi-vrijgestelden

Met de medewerking van de Nationale Loterij


Uitkering zonder controlekaart? Werklozen met een maxi-vrijstelling moeten niet meer in het bezit zijn van een controlekaart. Ze kunnen gebruik maken van de aangifteprocedure "formulier C99" ter vervanging van de controlekaart.Je kan dit formulier krijgen bij je uitbetalingsinstelling .

Vakantie Heb je nog recht op dagen betaalde vakantie van je vroegere job? Vul voor het einde van de maand (waarin je vakantiedagen opneemt), rubriek 4 van het formulier C99 in. (C99 = aangifteformulier ter vervanging van de controlekaart) .

Verblijf in het buitenland

Ziekte

Ben je jonger dan 60 jaar, dan mag je gedurende vier weken per jaar in het buitenland verblijven (vakantie). Je moet hiervan geen aangifte doen.

Ben je jonger dan 60 jaar en meer dan 66% arbeidsongeschikt, dan heb je geen recht op een werkloosheidsuitkering.

Wanneer je langer in het buitenland verblijft, moet je dit aangegeven door middel van het formulier C99. Voor deze dagen ontvang je geen uitkering, maar er zijn wel uitzonderingen bijv. om werk te zoeken. Ga dit na bij je uitbetalingsinstelling. Ben je ouder dan 60 jaar, dan kan je langer dan vier weken in het buitenland verblijven zonder er aangifte van te moeten doen (op voorwaarde dat je daar niet werkt, anders moet je dit vooraf wel melden aan de RVA). Je blijft dan verder een werkloosheidsuitkering ontvangen. Je mag dus langer dan 4 weken naar het buitenland, maar je moet wel je hoofdverblijfplaats in België behouden. Het grootste deel van het jaar moet je dus in België verblijven.

Als je ouder bent dan 60 jaar, dan heb je de keuze tussen een ziekte-uitkering of een werkloosheidsuitkering: 

Kies je voor een werkloosheidsuitkering, dan moet je verder geen stappen ondernemen.

Kies je voor een ziekte-uitkering, dan zal je dit moeten aangeven via het formulier C99.

Afschaffing controlekaart maxi vrijgestelden  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you