Page 1

jaarverslag 2014 1


inhoudsopgave

03 Voorwoord 04 Professionele vernieuwing materniteit 09 Vernieuwingen op spoed, heelkunde en revalidatie 12 Ook achter de schermen werken we ons strategisch plan verder uit 15 Cijfergegevens 21 Samenstelling bestuursorganen en artsenkorps


Voorwoord

Het voorbije jaar 2014 Ook ziekenhuizen zijn in hun presentatie onderhevig aan trends. Enkele decennia geleden doopten heel wat streekziekenhuizen zich om tot “regionaal ziekenhuis”. Vastgesteld werd dat de duiding AZ van Algemeen Ziekenhuis toch de grote constante bleef. Het regionaal ziekenhuis Sint-Maria kreeg op 1 januari 2014 opnieuw de benaming van algemeen ziekenhuis met het oog op een accuratere nadruk op het all-round aanbod aan specialisaties, diensten en dienstverleningen. Ons algemeen ziekenhuis Sint-Maria wenst verder als referentieziekenhuis voor de Halse regio en Pajottenland zich blijvend in te spannen in het perspectief van zijn einddoel: de patiënt omringen met hoog kwalitatieve en veilige zorgen. Vermelde naamswijziging ging ook nog gepaard met een nieuw logo voor het ziekenhuis dat eveneens intern en extern dankbaar werd geaccepteerd. Het jaar 2014 stond opnieuw, zoals voorheen, in het teken van aanboduitbreiding. Groeicijfers spreken voor zich. Het jaarrapport illustreert hieromtrent de blijvende stijging van het aantal medewerkers zowel voor basis - als expertfuncties, dit eveneens wat de medische dienstverlening betreft. Een reeks nieuwe artsen werd aangetrokken met onder meer specialisten in orthopedie, cardiologie, neus-, keel- en oorziekten, anesthesie, pneumologie, intensieve geneeskunde, oncologie, eveneens voor medische wachtondersteuning voor neurochirurgie. Ziekenhuizen blijven bouwers. Dit was in 2014 opnieuw het geval voor ons ziekenhuis met in het oog springend de renovatie en uitbreiding van de diensten spoedgevallen, centrale apotheek en pediatrie.

Eigentijdse infrastructuren blijven belangrijk en nodig, eveneens deskundige medici en polyvalente medewerkers op tal van vlakken en dienstverleningen, maar bovenaan blijft de noodzaak aan motivatie, inzet en toewijding van de ganse ziekenhuisgemeenschap primordiaal. Bij de voorstelling van dit jaarrapport mag verheugend worden vastgesteld en onderstreept dat in 2014 ons ziekenhuis de uitdaging voor een hoog kwalitatieve zorg met fijne resultaten volbracht heeft. Zo is ons ziekenhuis bijvoorbeeld inzake kwalitatief chirurgisch nalevingstoezicht in eerste zit geslaagd als een van de eerste ziekenhuizen die de overheid op dit vlak inspecteerde. Thans volgt de aanloop naar een accreditatie van het ganse ziekenhuis met zijn multiple optimalisatieprocessen en met de hoop op een goedkeuring in oktober 2017. Hier past een woord van oprechte dank aan allen die bij deze kwalitatieve wedloop betrokken zijn. De intussen overbekende zesde staatshervorming heeft eveneens zijn repercussies met zich gebracht naar het toekomstig ziekenhuismanagement. 2014 was dan ook het jaar met proactief de aanzet tot een uittekening van medische beleidsstrategieën voor de verdere toekomst.

zorg, doch meer en meer als een zeer belangrijke schakel in het zorgcontinuüm. Het Vlaamse gezondheidsbeleid stimuleert hechtere ziekenhuisafspraken en concrete netwerking op lokaal en regionaal vlak met samenwerking tussen zorgaanbieders, en waarin de organisatie van het zorglandschap aangestuurd wordt vanuit de zorgvraag van de patiënt en waarbij desgevallend een overaanbod aan zorg kan worden voorkomen. Het is evident dat dergelijke uitdagingen ook voor ons ziekenhuis het voorwerp zullen uitmaken van verdere studie en analyse in de eerstkomende jaren. Maar de tijd geeft raad, zegt het spreekwoord. Terugblikkend op het voorbije jaar mogen we en kunnen we stellen dat we in 2014 met z’n allen wederom een stuk van de goede weg hebben afgelegd. Heel oprechte dank aan allen die hieraan met hart en ziel hebben meegewerkt. Jozef JONCKHEERE, Gedelegeerd Bestuurder

dr. Bart VAN DAELE, Algemeen Directeur

Mede wegens financiële imperatieven worden ook de ziekenhuizen geconfronteerd met de vraag hoe ze kunnen inspelen op reeds aangekondigde evoluties van reorganisaties en nieuwe financieringsmodi aangaande het gezondheidsbeleid van morgen. De overheid ziet het ziekenhuis in de toekomst niet meer als het centrum van alle 3


Dit is Marieke Neys. Op 2 oktober 2014 werd ze mama van Jade en Maxim.

4

Uit haar dagboek diept ze enkele mooie herinneringen op aan haar zwangerschap en verblijf in AZ Sint-Maria Halle.


materniteit

Professionele vernieuwing materniteit dankzij Productive Ward Naast een efficiënte inzet van mensen en middelen is het beleid van AZ Sint-Maria Halle in 2014 nog verder afgestemd op verbetering van de zorgkwaliteit én dus ook van de patiënttevredenheid. Te beginnen bij het begin: een veilige toegang tot ons ziekenhuis en doordachte parkeermogelijkheden voor iederéén. Zo brengt de rode fietsstrook de patiënten ongehinderd van de Ziekenhuislaan naar de fietsenstalling, waar ze hun fiets slotvast in de beugel kunnen zetten, beschermd tegen regen en wind. Ook zorgden we voor een betere rolstoeltoegankelijkheid van de lijnbussen en werd de bezoekersparking efficiënter ingericht. Ons ‘Productive Ward’ project, zoals we onze globale veranderaanpak noemen, focuste zich het voorbije jaar bovendien heel specifiek op de materniteit. We zetten de zeven belangrijkste verbeteringen op een rijtje. 1. In ‘blijde’ verwachting met ‘Geboren en geborgen’ 5 maart 2014 - 14u30 Anderhalve maand zwanger! Vlotjes met de fiets naar Sint-Maria Halle gereden. Handig, die nieuwe fietsstrook, apart van de auto’s. En ook de veilige stalling is een stimulans om zo lang mogelijk met de fiets op controle te komen. Wanneer een vrouw verneemt dat ze zwanger is, gaan er heel wat emoties door haar heen! Ze is blij, trots en … vol ‘verwachting’. Maar tegelijkertijd rijzen er ook heel wat vragen en steken angst en onzekerheid soms de kop op. AZ Sint-Maria Halle wil toekomstige mama’s met volle teugen laten genieten van deze mooie periode in hun leven. Met de sessies ‘Geboren en geborgen’ bieden we alle professionele hulp, steun en informatie op vier verschillende momenten tijdens de zwangerschap. Ook wordt sterk gefocust op het belang en de do’s & don’ts van borstvoeding. Voor de inhoud van deze sessies en een complete borstvoedingsbrochure kunnen we voortaan met trots verwijzen naar onze nieuwe website.

5


materniteit

2. Aangepaste begeleiding voor tweelingzwangerschappen 5 maart 2014 - 14u40 “Ik zie 2 hartjes kloppen” zegt de gynaecoloog. Is me dat even schrikken! Gelukkig kan ik rekenen op Els, de vroedvrouw van het Prenataal Centrum. Een schat van een madam, die perfect weet wat je wel en niet moet doen met een tweeling. Zwanger zijn van een tweeling is uiteraard iets complexer dan van een eenling. Daarom staat ons Prenataal Centrum steeds paraat voor monitoring en advies. Er wordt een vroedvrouw aangewezen die de zwangerschap op de voet mee volgt en die in elke fase tips en advies geeft. De toekomstige mama’s krijgen een aangepaste brochure met informatie over borstvoeding voor twee. Ook worden ze vooraf rondgeleid en geïnformeerd in de zopas vernieuwde couveuses, waar de kindjes terecht zullen komen ingeval van vroeggeboorte.

3. Vlotte opname in alle privacy 2 oktober 2014 - 16u40 Erwin is zichtbaar opgelucht eventjes uit de arbeidskamer te kunnen ontsnappen om mij in te schrijven aan de opnamebalie. Gelukkig voor mij hoeft hij daar niet te wachten en staat hij snel terug aan mijn zijde voor een deugddoende rugmassage!

6

Rond de 38 weken is het dan meestal zover: de baby is klaar voor zijn eerste reis. Op dat moment is een lange wachtrij wel het laatste wat mama wenst! Daarom gaat ze rechtstreeks en in alle privacy naar de materniteitsafdeling, waar de arbeid kan beginnen. De vader in spe kan ondertussen voor de inschrijving zorgen aan de opnamebalie. Ook dat verloopt vlot en efficiënt, aangezien ons ziekenhuis nu over twee aparte inschrijvingslocaties beschikt: één voor ambulante en één voor verblijvende patiënten. Een andere reden waarom het opname-proces zoveel efficiënter én zonder wachtrijen verloopt, is de geoptimaliseerde opvolging van de opname-protocols. Zowel bij een opname-aanvraag door de arts als bij het doorsturen van een patiënt bij voorinschrijving. Bovendien wordt er ook veel beter gecommuniceerd met de patiënten, zowel vóór als bij de opname. Ook de werkpostverdeling aan het onthaal biedt een efficiëntere werking die onze patiënten als zeer positief ervaren.


materniteit

4. Comfortabel bevallen 2 oktober 2014 – 22u15 Twee uur huid-op-huid contact met onze baby’s... Nog nooit zo’n warm en ontroerend moment meegemaakt. Eerst Jade een uurtje bij mij terwijl haar broertje in papa’s armen lag. Nu heb ik Maxim terwijl Erwin zijn dochter aan het bewonderen is. Onvergetelijk! Bevallen is voor iedereen verschillend. Bij de ene gaat het vlot, bij de andere neemt baby-lief alle tijd. Onze materniteit wil elke mama zo comfortabel mogelijk het leven laten schenken aan haar kindje. Daarom zijn er in de bevallingskamer altijd twee vroedvrouwen, een pediater én een gynaecoloog aanwezig. We beschikken bovendien over een geavanceerd bad voor onderwaterbevalling. Ook is alles aanwezig om een epidurale verdoving toe te dienen wanneer de bevalling te zwaar wordt. Zodra de baby is geboren en in goede gezondheid blijkt te zijn, volgt het belangrijke huid-op-huid contact. Eén uur bij de mama, één uur bij de papa. Ook onze neonatale afdeling kreeg een serieuze facelift. Ze werd uitgebreid en knus ingericht om de jonge ouders, samen met hun kindje, alvast een warm thuisgevoel te geven.

5. Extra controle bij tweelingen Na de geboorte van een tweeling verblijft de moeder met haar baby’s in het bevallingskwartier, waar de harttonen van de borelingen continu worden opgevolgd dankzij Moses, de centrale monitor. De veiligheid van de mama en haar kinderen staat hier centraal. Baby’s die minder wegen dan 2500 gram gaan naar de couveuse, waar ze op een verwarmd matrasje in observatie blijven tot ze op hun gewicht zijn. Wanneer de mama na 5 dagen naar huis mag, moeten baby’tjes die nog geen 2300 gram wegen nog een paar dagen langer blijven. Gelukkig kan de mama dagelijks terecht in de rooming-in, waar ze in alle privacy bij haar jonge kroost verblijft. Na 8 dagen kunnen ze dan doorgaans samen naar huis gaan.

7


6. Nazorg thuis 9 oktober 2014 – 10u43 Straks mogen we naar huis! Ik ben wel benieuwd of alles wel even vlot zal verlopen als hier in ‘t ziekenhuis. Gelukkig komt er morgen al een vroedvrouw langs die me thuis verder op weg zal helpen. Wanneer de mama met haar baby(’s) de materniteit verlaat, raden we haar aan om ook thuis een vroedvrouw in te schakelen. Niet alleen om de ontwikkeling van haar kind(jes) de eerste weken/maanden mee op te volgen maar ook om haar bij te staan en te informeren over de borstvoeding. We beschikken over een lijst van een tiental zelfstandige vroedvrouwen uit de regio. Ons ziekenhuis leent zelfs afkolfapparaten uit om de mama’s te stimuleren zo lang mogelijk borstvoeding te geven.

7. Overzichtelijke administratie en facturatie

8

Ook de verdere administratieve afhandeling en facturatie verlopen nu veel eenvoudiger en overzichtelijker. Dat laatste hebben we onder meer te danken aan de omschakeling naar OAZIS, het nieuwe systeem voor patiënten­ administratie en facturatie, in samenwerking met onze IT-dienst. Het nieuwe tarificatie-systeem is ook veel duidelijker voor al onze patiënten.


Stefaan Wuyts kwam op 22 september 2014 zwaar ten val tijdens een fietstocht.

9

Hij deelt graag zijn ervaringen van die dag en van zijn verblijf in AZ Sint-Maria Halle.


s p o e d , h e e l k u n d e e n re v a l i d a t i e

Vernieuwingen op Spoed, Heelkunde en Revalidatie Naast de grondig vernieuwde materniteit zijn er in AZ Sint-Maria Halle nog andere opmerkelijke voorbeelden van verbeterde zorgkwaliteit op basis van Productive Ward. Zo zijn we bijzonder trots op de metamorfose die onze spoeddienst onderging. Ook de verbouwing van de heelkundige afdelingen C1 en C2 zijn een opsteker. En dan hebben we het nog niet eens over onze oefentuin voor revalidatie gehad…! Op al deze diensten werden bovendien communicatieve verbeteringen aangebracht, zowel onderling tussen onze verschillende diensten als naar de patiënten zelf toe. 22 september 2014 – 9u15u Net wanneer ik op volle snelheid ben, steekt een hond voor mijn neus de straat over en pats, gedaan met fietsen! De ambulance is snel ter plaatse en op de spoedafdeling van St. Maria Halle hoef ik evenmin te wachten. Ik ga direct door naar RX. Diagnose: gebroken heup …!

Meer ruimte en efficiëntie op Spoed Onmogelijk om ernaast te kijken: onze spoeddienst is één derde groter geworden! Ook de hele inrichting is compleet herdacht en werkt nu veel efficiënter. Zo komen patiënten voortaan binnen langs de nieuwe ambulancehal waar ze apart, via een up-to-date dispatchsysteem, veel vlugger worden doorverwezen naar de juiste zorgverlening. Wie toch even moet wachten, voelt zich in de comfortabele hal met de mooie muurprints al een stuk beter op zijn gemak. Bovendien is er een aparte, gemonitorde beddenwacht, waar patiënten rustig en veilig kunnen liggen, in afwachting van verder onderzoek. 22 september 2014 – 11u

10

Na wat extra onderzoeken brengen ze mij direct naar het OK. Enkele uren later ontwaak ik uit de narcose naast Wim, een man die toevallig ook herstellende is na een fietsongeval. We besluiten samen een ritje te maken zodra we weer de oude zijn.


Minder wachtenden s p o e d , h e e l k u n d e e n re v a l i d a t i e

Voor een vlotte communicatie en bedeling van polsbandjes of medicijnen na 18u is ook het buizenpostsysteem geoptimaliseerd. Op de RX-afdeling werd een nieuwe spraakherkenningssoftware geïnstalleerd, waardoor de flow van de patiënten veel vlotter verloopt. Resultaat: een pak minder wachtenden op de diverse afdelingen en dus veel meer tevredenheid onder patiënten én verzorgenden! 26 september 2014 - 10u Tijd voor de oefentuin. Ik wil zo snel mogelijk weer in form zijn! Ik voel elke dag vordering. Dat stimuleert om er telkens opnieuw voluit voor te gaan.

Tweepersoonskamers op Heelkunde en oefentuin op Revalidatie Op vraag van onze patiënten en met het oog op een meer eenvoudige opnameplanning werden ook de heelkundige afdelingen verbouwd. Zo zijn de gemeenschappelijke kamers op C1 en C2 nu getransformeerd naar comfortabele tweepersoonskamers. De Locomotorische Revalidatieafdeling kreeg er zowaar een heuse oefentuin bij, waar patiënten na een operatie graag én bijzonder effectief kunnen revalideren. 6 november 2014 - 14u23 Yes, ik mag naar huis! De fiets blijft nog even aan de kant. Eerst 7 weken fysiotherapie. Geen probleem, want de therapeut geeft ook supergoeie fietstrainingstips. Maak je borst maar nat, Wim…

Optimale begeleiding door sociale dienst Ook na zijn ontslag blijft de patiënt onder professionele begeleiding. Kan hij niet zelfstandig thuis leven, dan wordt er gezorgd voor thuisbegeleiding, ambulante opvolging door fysiotherapeuten of doorverwijzing naar een hersteloord. Door onze verbeterde communicatiesystemen (zoals Collab AOI NextGen) worden de noodzakelijke medische gegevens van de patiënten nu ook veel vlugger aan de juiste zorgverleners verstrekt. Op die manier verloopt de hulpverlening sneller en met méér resultaat. 11


12


achter de schermen

Ook achter de schermen werken we ons Strategisch Plan verder uit De toegenomen patiënttevredenheid bij St. Maria Halle hebben we niet alléén te danken aan de spectaculaire veranderingen en verbouwingen. In 2014 zijn er ook tal van verbeteringen doorgevoerd die niet te zien, maar wel te voelen zijn. De meeste van die verbeterpunten zijn het resultaat van ons LEAN-denken. Ongelooflijk hoeveel efficiënter en economischer je kan werken door alle medewerkers medezeggenschap te geven en feedback te vragen over processen en materialen! Door deze aanpak kan ons ziekenhuis verdergaan op de ingeslagen weg van het ‘Strategisch Plan 2011’, hoe moeilijk dat sinds de nieuwe, regionale structurering ook is. We zoomen in op de belangrijkste verbeterprojecten voor vier verschillende diensten. 1. Technisch departement sluit stroomuitval definitief uit De elektriciteitsvoorziening in ons ziekenhuis bestaat uit een “normaal” net en een “noodnet”. Het noodnet, dat alle vitale afdelingen en installaties voedt, beschikt over een noodstroomaggregaat dat binnen de 10 seconden de stroom overneemt bij onderbreking. Om ook deze 10 seconden te overbruggen, wil het technisch departement ook nog in batterijen voorzien. Zo zal er geen enkele onderbreking meer merkbaar zijn. Met de extra noodstroomaggregaat die in 2014 werd geplaatst, is ons ziekenhuis volledig onafhankelijk van externe stroomonderbrekingen en zijn we perfect gewapend tegen onvoorziene stroompannes en black-outs van het elektriciteitsnet. Met het oog op duurzaam ondernemen werd ook overal LED-verlichting voorzien.

het traject van de patiënt tussen verschillende locaties (bijv. OK en recovery) voortaan volledig op te volgen via een performant scanningsysteem. Dit laatste draagt bij tot een verbeterde opvolging van de registratie van de patiëntenbewegingen die voor diverse doeleinden noodzakelijk zijn. 3. IT investeert in beter databeheer • Update dataverkeer Met de SQL Consolidatie heeft onze informaticadienst de software voor het dataverkeer in AZ Sint-Maria Halle een grondige update gegeven. Deze vernieuwing integreert op een logische manier alle databanken voor diverse toepassingen. Al onze gegevens zijn daardoor beter beheersbaar én makkelijker beschikbaar.

2. Verhoogde efficiëntie en transparantie in de patiëntenadministratie en facturatie

• Nieuw printerpark Alle printers en centrale multifunctionele toestellen werden vervangen door nieuwe apparatuur in een huurformule. Daarmee kunnen onze medewerkers niet alleen printen, maar ook scannen en efficiënt kopiëren. Veilig, snel, gemonitord en comfortabel, en dit tegen een lagere kostprijs!

13

Na een jaar intensieve voorbereiding is sinds 1 januari 2015 ons ziekenhuis overgeschakeld naar een nieuw patiëntenadministratie- en facturatiesysteem. De patiënt ontvangt nu nog maar één duidelijke en overzichtelijke factuur met twee overschrijvingen. Voortaan kan hij dan ook voor om het even welke vraag bij het ziekenhuis terecht. (Voorheen waren er twee facturen en moest men zich voor inlichtingen over het gedeelte Medihal tot een externe inningsdienst wenden.) Ook wat de inplanning van de patiënten en de facturatietechnische afhandeling betreft, is deze aanpak uiteraard veel efficiënter. Bovendien is

• Nieuwe pc’s Door de migratie van Windows XP naar Windows 7 moesten ongeveer 200 nieuwe pc’s worden aangekocht en geïnstalleerd. Bij een honderdtal pc’s volstond een herinstallatie en migratie naar Windows 7.


achter de schermen

4. Efficiëntie-boost op verpleegkundig en paramedisch departement • Patiënteninformatie is veel toegankelijker Om verpleegkundige en paramedici toegang te geven tot dezelfde patiënten-informatie werd er een dossierstructuur ontwikkeld in 2014. Deze structuur wordt in de loop van 2015 geconfigureerd binnen C2M. Verpleegkundigen en paramedici hebben vanaf dan toegang, met een eigen login, tot de volledige anamnese en kunnen dan de screening van de patiënt op de voet volgen. Momenteel loopt in dat verband een test met computers on wheels (COW’s) • Zorgprocessen zijn effectiever Dankzij de input van al onze VPK-PARAM-medewerkers verlopen de zorgprocessen efficiënter en wordt elke verspilling van tijd en middelen zo snel mogelijk weggewerkt. Enkele concrete voorbeelden: oo een centrale berging heeft de looptijden op Geriatrie aanzienlijk verminderd oo een duidelijke 24-uur-module basiszorg - met concrete beschrijving van alle elementaire zorg-elementen - verhoogt de effectieve zorguren aan bed door tijdverspilling te elimineren en het zorgproces te optimaliseren. oo met VAS (Visuele Analgesie Schaal) kunnen patiënten hun subjectieve pijngevoel voortaan uitdrukken op een schaal van 0 tot 10 en is een meer objectieve follow-up van elke evolutie mogelijk. oo in het kader van een samenwerking tussen de centrale sterilisatieafdeling en de dienst intern patiëntenvervoer, kregen deze laatste een nieuwe vervoerkar. Zodoende kunnen zij nu eveneens steriel materiaal bedelen en ‘vuil’ materiaal ophalen.

14

oo ook de medicatiekar is aangepast op basis van de praktische input van de verpleegkundigen. Op Pediatrie werden daartoe al twee nieuwe karren in gebruik genomen en het vernieuwde systeem wordt momenteel ook op grotere afdelingen, zoals Geriatrie 2 en Heelkunde-Geneeskunde, uitgetest.

oo de spoedafdeling en afdeling intensieve zorg heeft nu een eigen VANAS-kast, een digitale medicatiekast waarbij het gebruikte materiaal ook automatisch en foutloos wordt gefactureerd. • Ook het internistische zorgtraject werd geoptimaliseerd oo De samenwerkingsverbanden met andere ziekenhuizen zijn verder uitgebreid. Voor autopsie bijvoorbeeld werkt ons Laboratorium Pathologische Ontleedkunde nu samen met Erasmus. oo De nieuwe bloeddrukmeters met saturatiemeting werden verder in het ziekenhuis verspreid, evenals de ‘Early Warning score’. Bij een plotse kritieke toestand van de patiënt kan voortaan dan ook sneller worden ingegrepen. oo Alle materialen op de verpleegkundige afdeling zijn geïnventariseerd om ze efficiënter in te zetten en zo een optimaal internistisch zorgtraject te garanderen. oo De openingsuren voor MRI-onderzoek worden uitgebreid en de patiënten-service verder geoptimaliseerd. • Onze communicatie is klaar voor toekomstige audits! • De implementatie van SBAR (Situation, Background, Assesment, Recommendation) verbetert de communicatie tussen de arts en de verpleegkundigen of andere zorgverleners. Zeker bij shiftwissels is dit bijzonder nuttig. • Elke afdeling krijgt een eigen infobrochure, die ook via de website te consulteren is.


cijfergegevens

activiteit personeel performantie financiĂŤn

15


H O S P I TA L I S AT I E S 2014

A

691

702

699

682

C

3.601

3.679

3.541

3.564

D

3.373

3.572

3.696

3.597

E

1.103

1.120

1.155

1.090

G

979

1.149

1.128

1.206

i

218

177

179

190

M (excl 2620)

979

990

1.062

954

Sp

179

118

108

123

11.123

11.507

11.568

11.406

Totaal

# opnames grote poort

hospitalisaties per kenletter – 2014 9 54

12.000

1 23

6 82

0 19

 A

06

2013

11.600

64

2012

3.5

2011

1.2

# Opnames grote poort (excl transfer)

11.200 10.800

 C  D  E

1. 0 9 0

activiteitsgegevens

cijfers activiteitsgegevens

 G  i

10.400

  M

10.000 2011

2012

2013

 Sp

3.59 7

2014

(excl 2620)

In 2014 waren er in vergelijking met 2013 1.40% minder opnames. Voor de verpleegdagen zien we echter een stijging van 1.18% t.o.v. 2013, met als gevolg een stijging van gemiddelde verblijfsduur van 2.62%. De daling in het aantal opnames is voornamelijk te wijten aan de opnames op materniteit en pediatrie.

LIGDAGEN # ligdagen

9.268

9.296

8.250

8.480

120.000

C

18.416

18.813

17.123

18.662

115.000

D

26.985

27.093

26.508

25.904

E

3.518

3.124

3.299

3.070

G

15.542

16.063

15.641

16.704

i

2.864

3.095

2.726

2.719

100.000

M (excl 2620)

4.619

4.491

4.797

4.245

95.000

Sp

28.156

29.060

27.577

27.384

Totaal

109.368

111.035

105.921

107.168

8. 4 8 0

.3

A

ligdagen per kenletter – 2014 84

 A

27

2014

 C

2

2013

.6 6

2012

18

2011

 D

110.000

 E

105.000 4.2 45

 G

2.7

 i

2011

2012

2013

2014

.7

90

16

90.000

4

19

16

# Ligdagen

25

04 3 .0 7 0

.

  M  Sp

(excl 2620)


bedbezetting

2014

A

84,6

84,7

75,3

77,4

100%

C

77,6

79,1

72,2

78,7

95%

D

105,6

105,8

103,8

101,4

E

64,3

57,0

60,3

56,1

G

85,2

87,8

85,7

91,5

i

87,2

94,0

83,0

82,8

M (excl 2620)

63,3

61,4

65,7

58,2

Sp

90,8

93,4

88,9

88,3

87,1%

88,2%

84,4%

85,4%

2011

2012

2013

2014

Chirurgisch daghospitaal

3.612

3.462

3.615

3.775

Medisch daghospitaal

8.517

8.148

6.725

6.577

88

7 7,4

,3%

%

 A

90% 85%

 C  D  E

80%

 G

75%

10

70%

1,4

%

%

82,8

Totaal

bedbezetting per kenletter – 2014

%

2013

,7 %

2012

78

2011

5 8,2

Bedbezetting %

activiteitsgegevens

BEDBEZETTING

65%

91

60% 2012

2011

2013

2014

,5%

5 6,1

 i  M (excl 2620)  Sp

%

D A G H O S P I TA L I S AT I E S

513

572

580

1.112

1.157

1.186

1.424

Forfait groep 3

5

8

55

52

14.000

Forfait groep 4

89

123

151

193

12.000

Forfait groep 5

41

65

53

91

10.000

Forfait groep 6

363

391

416

510

8.000

Forfait groep 7

899

878

840

864

6.000

5.513

5.013

3.452

2.863

4.000

12.129

11.610

10.340

10.352

2.000

 A  C  D  E

35 2

 G

51

0 2011

 Medisch

2012

2013

 Chirurgisch

2014

864

0

 i  M (excl 2620)  Sp

 Totaal 17

Het totaal van daghospitalisaties van 2014 is te vergelijken met 2013. Het chirurgisch daghospitaal vertoont 4,43% stijging van het aantal forfaits t.o.v. 2013. Uit de analyse blijkt dat de activiteit van het medisch dagziekenhuis (excl. micro, chronische pijn, en andere) slechts gedaald is met 2,20%. De sterkere daling van het aantal maxi forfaits (17,06% t.o.v. 2013) wordt gecompenseerd door de stijging van de andere medische forfaits.

5 80

19

Totaal

medisch dagziekenhuis – 2014

91

Maxi

# ligdagen

24

495

Forfait groep 2

1.4

Forfait groep 1

2. 8 6 3

# Daghospitalisaties


personeelsgegevens

cijfers personeelsgegevens PERSONEELSEFFECTIEVEN Personeelseffectieven

2011

2012

2013

2014

2014VS

2014BUD

Effectieven ondersteunend

184,89

188,35

185,69

181,86

179,46

187,38

Effectieven zorg

441,99

438,91

442,04

445,40

435,37

440,36

Totaal

626,88

627,27

627,73

627,26

614,83

627,74

Totaal + klooster en RPL

652,62

655,32

656,99

650,45

637,76

650,25

Met betrekking tot de personeelseffectieven zien we een minieme daling voor 2014 t.o.v. 2013. Bij de ondersteunende diensten zien we echter een daling van 3.83 VTE, welke opgegeven wordt door een stijging van 3.36 VTE binnen het zorg segment.

totaal effectieven

effectieven 2014 600

650

500

550

400

450

300

350

200

250

100

150

0

18

2011

2012

2013

2014

  Ondersteunend      Zorg      Totaal     Totaal + klooster & RPL

ondersteunend

zorg

totaal

 Versleuteld  

 Budget


vpk dep

techn dep

(percentage)

(percentage)

21

21

18 16,21

56-60

51-55

46-50

41-45

36-40

31-35

0,00 0,00 71-75

0,78

0,00 26-30

0

71-75

66-70

61-65

56-60

51-55

46-50

41-45

36-40

31-35

94

26-30

18-20

100

0,21 0,21 0,00

0,21

21-25

0

108

6,25

3

66-70

6,11

12,50 10,16

9,38

6

3

117

12,50 10,16

9

6

127

120

10,53

21-25

136

10,95

61-65

9

140

12

12,42 10,32

18,75

15

14,95

12

18-20

(aantal)

19,53

18

17,89

15

volledige organisatie

personeelsgegevens

LEEFTIJDSBOMEN OP 01/10/2014

88

80 77

med techn dep

adm dep

(percentage)

59

(percentage)

21

21

18 15

13,33 13,33

9 6

poly

algemene diensten

(percentage)

16,67

71-75

0,00 0,00 0,00 66-70

0,00

61-65

0

56-60

61-65

56-60

51-55

46-50

41-45

36-40

31-35

26-30

18

0,00 0,00

6,67 4,44

51-55

2,22

21-25

18-20

6,67

3

1,11

0

21

15

7,78

46-50

7,78

41-45

3

(percentage)

15,56 13,33

11,11

11,11

9 6

volledige organisatie

15,56

12

36-40

71-75

66-70

61-65

56-60

51-55

46-50

41-45

36-40

31-35

26-30

21-25

18-20

0

15

15,56

12

31-35

1

17,78

26-30

1

71-75

6

2

20,00

18 16,67

66-70

20

21-25

40

18-20

60

(percentage)

15,56 28

12

2,33

71-75

0,00 66-70

56-60

51-55

46-50

41-45

61-65

2,33

2,33

36-40

0,00

31-35

0

26-30

2,86 0,00 0,00

21-25

0,00

71-75

2,86

66-70

71-75

66-70

61-65

56-60

51-55

46-50

41-45

36-40

31-35

26-30

21-25

0

9,30 6,98

3 0,00

61-65

0

11,63

18-20

4

46-50

0,12

36-40

0,12

21-25

0,74

0,25

13,95

6

8,57

18-20

3

18,60

9

11,43 11,43

8

13,95

12

17,14

41-45

7,23

18,60

15

20,00

16

6

18-20

18

20

9,44

26-30

9

10,78

31-35

11,52

21 25,71

24

56-60

13,24

51-55

14,34 12

19


performantie gegevens & financiële gegevens

cijfers performantiegegevens Bedactiviteit CDGME

cijfers financiële gegevens

2010

2011

2012

2013

2014

erkende bedden

217,00

229,00

229,00

229,00

229,00

fysieke bedden

226,00

238,00

238,00

238,00

benutte bedden

228,89

244,42

246,42

240,68

verantwoorde bedden 1

244,24

256,34

253,05

verantwoorde bedden 2

227,67

242,00

247,76

ACTIVA/PASSIVA

2013

2014

vaste activa

60.211.542

62.690.216

238,00

vlottende activa

33.457.778

38.524.629

241,36

totaal activa

93.669.320

101.214.845

244,38

234,84

totaal passiva

93.669.320

101.214.845

244,13

240,25 2013

2014

verantwoorde bedden 1 worden berekend op de activiteit van drie jaar terug verantwoorde bedden 2 worden berekend op basis van activiteitsjaar

Wat betreft de bedevolutie zien we voor het financieringsjaar 2014 dat het aantal verantwoorde bedden nog steeds hoger is dan het aantal operationele bedden maar lager dan het aantal bezette bedden. Op deze wijze is al het zorgpersoneel in het beddenhuis in principe gefinancierd.

bedevolutie obv financieringsjaar 260 250 240 230

RESULTAATBEPALING bedrijfswinst

182.804

0

bedrijfsverlies

0

-817.811

financiële opbrengsten

2.116.773

2.292.026

financiële kosten

-1.071.347

-1.180.666

totale winst

1.228.231

293.549

totaal verlies

0

0

uitzonderlijke opbrengsten

249.469

252.140

uitzonderlijke kosten

-690.765

-131.856

winst van het boekjaar

786.934

413.833

220

Na financieel resultaat wordt een WINST gerealiseerd van 293.549 EUR.

210 200

2010

2011

2012

2013

2014

bedevolutie obv activiteitsjaar 260 250 240 230 220 210

20

200

2010

 erkende bedden   

2011

 fysieke bedden   

2012

2013

 benutte bedden   

2014

 verantwoorde bedden

Na uitzonderlijk resultaat is het RESULTAAT van het BOEKJAAR positief met een saldo van 413.833 EUR.


samenstelling bestuursorganen en artsenkorps

21


s a m e n s t e l l i n g b e s t u u r s o rg a n e n 22

Bestuursorganen samenstelling per 31.12.2014

ALGEMENE VERGADERING

RAAD VAN BESTUUR

de heer Armand Biesemans de heer Jan Boon eerwaarde zuster Bernadette Boon dr. Georges Casteur mevrouw Marie-Paule Claes-Dubois de heer Guido Deblaere eerwaarde heer deken Raymond Decoster eerwaarde zuster Julia Detroyer eerwaarde zuster Elisabeth Drossaert – Ondervoorzitter eerwaarde zuster Magda Ecker de heer Jozef Jonckheere – Gedelegeerd bestuurder ere-notaris Jos Muyshondt – Voorzitter eerwaarde zuster Stephanie Neetens eerwaarde zuster Denise Tresignie eerwaarde zuster Marie-Louise Van Nuffel eerwaarde zuster Marie-Louise Vandebotermet de heer Jean-Pierre Vandervondelen mevrouw Daniëlle Van Zegbroeck – Statutaire Secretaris

prof. dr. Paul Broos de heer Dirk Bruneel dr. Georges Casteur dr. Petrus Debusscher eerwaarde zuster Elisabeth Drossaert – Ondervoorzitter eerwaarde zuster Magda Ecker de heer Marc Jans de heer Jozef Jonckheere – Gedelegeerd bestuurder ere-notaris Jos Muyshondt – Voorzitter eerwaarde zuster Stephanie Neetens dr. Jozef Valkeniers de heer Jean-Pierre Vandervondelen mevrouw Daniëlle Van Zegbroeck – Statutaire Secretaris


MEDISCH FINANCIËLE COMMISSIE

de heer Manu Berghmans – Technisch & Facilitair directeur de heer Axel Kerkhofs – Directeur Financiën & IT – Directeur Human Recources a.i. (15.07.14 - 31.01.15) dr. Bart Van Daele – Algemeen directeur – Hoofdgeneesheer a.i. de heer Koenraad Van Mierlo – Verpleegkundig & Paramedisch directeur – Directeur Human Recources a.i. (15.07.14 - 31.01.15) mevrouw Nicole Vanderlinden – Directeur Human Recources (tot 09.07.14)

Namens de raad van bestuur

s a m e n s t e l l i n g b e s t u u r s o rg a n e n

DIRECTIETEAM

de heer Dirk Bruneel de heer Marc Jans de heer Jozef Jonckheere – Gedelegeerd bestuurder – Commissievoorzitter eerwaarde zuster Stephanie Neetens mevrouw Daniëlle Van Zegbroeck Namens de medische raad

MEDISCHE RAAD dr. Aad Bosmans – Ondervoorzitter dr. Robert De Loecker dr. Bieke Decaluwé – Penningmeester dr. Suzanne Knape dr. Guy Laureys – Secretaris

dr. Olivier Lesceu – Voorzitter dr. Ilse Mertens dr. Mike Van Hoecke dr. Nadia Vandersteen

dr. Aad Bosmans dr. Robert De Loecker dr. Bieke Decaluwé dr. Suzanne Knape

dr. Guy Laureys – Secretaris dr. Olivier Lesceu dr. Ilse Mertens dr. Mike Van Hoecke dr. Nadia Vandersteen

Namens de directie de heer Axel Kerkhofs – Secretaris dr. Bart Van Daele de heer Koenraad Van Mierlo mevrouw Nicole Vanderlinden (tot 09.07.14)

23


samenstelling artsenkorps

Artsenkorps samenstelling per 31.12.2014

Abdominale Heelkunde dr. Joris François dr. Ivo Kempeneers dr. Susanne Knape Anatomopathologie dr. Josse Vandenhove Anesthesie dr. Sven Bergmans dr. Mieke Bosquet dr. Sofie Cardoen dr. Bieke Decaluwe dr. Sigrid Duerinckx dr. Joris Gryseels dr. Luk Ruyssinck dr. Thomas Van Tornout Cardiologie dr. Edwin Creeten dr. Jens Czapla dr. Mo Malakzadeh dr. Najib Ryshten dr. Dirk Temmerman dr. Kristel Wauters

24

Endocrinologie dr. Bert Bravenboer

Fysische Geneeskunde dr. Antoon Deroulez dr. Emmanuel Koole dr. Karlien Volckaert dr. Peter Wieme

Kindercardiologie dr. Fabienne Marchau

Gastro-Enterologie dr. Lieve Braeye dr. Katrien Bulte dr. Johan Ponette

Klinische Biologie dr. Robert De Loecker apr. biol. Yves De Prest apr. biol. Marjan Van Gysel

Geriatrie dr. Sophie Lambrecht dr. Ilse Verhaeverbeke

Medische Beeldvorming dr. Dirk CrombĂŠ dr. Martine Dekeyzer dr. Patrice Forton prof. dr. Erwin Kint dr. Bart Van Den Bossche

Gynaecologie dr. Patrick De Brucker dr. Ingrid De Greef dr. Philippe De Sutter dr. Mieke Lauwers dr. Nathalie Petit dr. Nadia Vandersteen Hematologie dr. Fabienne Trullemans

Kinder- en jeugdpsychiatrie dr. Vanessa Lemaire

Nefrologie dr. Axel Derwa dr. Tine Keersmaekers dr. Laetitia Kubasiewicz dr. Josy Martens dr. Joris Vanparys Neurochirurgie dr. Alain Tyberghien


Neuropediatrie dr. Jurn Haan Neus-Keel en Oorziekten dr. Karen Pilaete dr. Birgit Renard dr. Eva Szßcs Nucleaire Geneeskunde dr. Nicolas Dumarey dr. Ilse Mertens Oftalmologie dr. Miranda Goethals dr. Geneviève Wendrix Oncologie prof. dr. Robert Paridaens

Orthopedie-Traumatologie dr. Jurgen Cosyns dr. Filip Daneels dr. Geert Deneef dr. Kristof de Geeter dr. Mike Van Hoecke

Radiotherapie - Oncologie dr. Marina Debecker dr. Joost Pil

Pediatrie dr. Sophie Bravo dr. Stefanie Buyse dr. Hilde Van Hauthem dr. Kristien Van Laer

Thoracale en Vasculaire Heelkunde dr. Frank Depuydt dr. Olivier Lesceu

Plastische, Reconstructieve en Esthetische Heelkunde dr. Koen Depuydt Pneumologie dr. Colin Cordemans dr. Katrien De Braekeleer dr. Luc Derveaux dr. Martine Vandenberghe dr. Nathalie Veranneman

Stomatologie dr. Benoni Van Butsele

samenstelling artsenkorps

Neurologie dr. Sylvie Antoine dr. Jean Delbecq dr. Guy Laureys dr. Bart Vandersmissen

Urgentiegeneeskunde dr. Adeline Higuet dr. Wim Hoste dr. Agna Meert dr. Jindrich Otzipka dr. Wim Raeymaekers dr. Jan Thys dr. Nick Vermeersch dr. An Wauters Urologie dr. Ilse De Dobbeleer dr. Steven Vanhaevre

Psychiatrie dr. Aad Bosmans dr. Bernard Raveschot

25


26


Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw www.sintmaria.be T 02 363 12 11 F 02 363 12 10 Verantwoordelijke uitgevers:

Algemene coördinatie: Luc Kiekens en Lies Loeckx

Jozef Jonckheere – Gedelegeerd Bestuurder

Copywriter: An Verplancke – To the point

dr. Bart Van Daele – Algemeen Directeur

Fotografie: Johan Van de Vijver Vormgeving en druk: Drukkerij ABC

Disclaimer Ondanks de constante zorg en aandacht die besteed wordt aan het samenstellen en publiceren van informatie is het mogelijk dat de informatie in deze brochure onvolledig of te weinig genuanceerd is. Daarom kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend en aanvaardt het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ten gevolge van het gebruik van de informatie uit deze brochure. De informatie in deze brochure heeft geen contractuele waarde. Alle eventuele aangeboden medische informatie of advies is louter algemeen. Zij is niet gericht op individuele personen en kan geenszins als diagnose/therapie dienen. Persoonlijke medische informatie of advies kan enkel door een arts worden verschaft.


Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw Ziekenhuislaan 100 | 1500 Halle tel. +32 (0)2 363 12 11 | fax +32 (0)2 363 12 10 www.sintmaria.be

Jaarverslag 2014 Sint-Maria vzw  
Jaarverslag 2014 Sint-Maria vzw  
Advertisement