Page 1

1

Jaarverslag 2017 Financiën Jaarrekening in duizenden euro’s BALANS

2015

2016

2017

Vaste activa

62.143

61.504

59.995

Voorraden en vorderingen

36.115

41.303

34.368

9.560

5.182

17.944

107.818

107.989

112.307

Eigen vermogen

37.996

40.511

39.211

Vreemd vermogen

69.822

67.478

73.096

107.818

107.989

112.307

2015

2016

2017

99.404

100.864

104.681

-100.009

-99.622

-105.006

-605

1.242

-325

2.351

2.102

1.989

Financiële kosten

-1.226

-1.125

-1.013

Courant resultaat

520

2.218

651

2.381

3.054

287

Uitzonderlijke kosten

-1.746

-1.929

-1.802

Resultaat van het boekjaar

1.155

3.344

-864

Geldbeleggingen & liquide middelen Totaal activa

Totaal passiva RESULTATENREKENING Bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Financiële opbrengsten

Uitzonderlijke opbrengsten

Na financieel resultaat wordt over het boekjaar 2017 een COURANTE WINST gerealiseerd van € 650.787,05 Na uitzonderlijk resultaat met aanleg van een belangrijke voorziening voor groot onderhoud en herstellingen is het RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR negatief - € 863.943,00


Activiteiten # Hospitalisaties (excl. transfer)

# Ligdagen

2013

2014

2015

2016

2017

700

682

660

603

664

A

3

63

A1

A A1

Bedbezetting 2013

2014

2015

2016

2017

8.259

8.485

7.994

8.103

7.855

10

679

A

Gemiddelde ligduur (t.o.v. Opname Grote Poort) (OGP)

2013

2014

2015

2016

2017

75%

77%

73%

74%

72%

8%

A1

2013

2014

2015

2016

2017

A

11,80

12,44

12,11

13,44

11,83

31%

C

4,87

5,21

5,35

5,01

4,54

C

3.539

3.564

3.683

3.780

3.777

C

17.226

18.569

19.703

18.928

17.155

C

73%

78%

83%

80%

72%

D

7,19

7,22

7,06

6,99

6,36

D

3.691

3.595

3.603

3.508

3.562

D

26.533

25.941

25.454

24.522

22.652

D

104%

102%

100%

96%

89%

E

2,86

2,81

2,77

2,54

2,50

E

1.154

1.091

1.141

1.218

1.074

E

3.297

3.070

3.160

3.099

2.687

E

60%

56%

58%

56%

49%

G

13,88

13,87

14,67

13,37

14,22

G

1.132

1.207

1.141

1.268

1.223

G

15.715

16.737

16.739

16.952

17.393

G

86%

92%

92%

93%

95%

M

4,52

4,45

4,16

3,82

3,63

Totaal

9,16

9,39

9,36

8,98

8,59

i M

180

191

188

171

210

i

2.705

2.699

2.837

2.716

2.907

i

82%

82%

86%

82%

88%

1.060

953

990

990

934

M

4.789

4.239

4.123

3.785

3.394

M

66%

58%

56%

52%

46%

108

122

84

114

106

Sp

27.389

27.409

27.489

26.567

25.215

Sp

88%

88%

89%

85%

81%

11.564

11.405

11.490

11.652

11.613

105.913

107.149

107.499

104.672

99.937

84%

85%

86%

83%

78% ligduur

Sp hospitalisaties Totaal

12.000

ligdagen Totaal

bedbezettingTotaal

100%

110.000

15

95%

11.800

105.000 90%

10

11.600 85%

100.000 11.400

80%

5

95.000

11.200 11.000

Opm.: de waarden voor Sp en I worden niet weergegeven omdat deze berekening zich baseert op de Opnames Grote Poort en er voor deze indexen weinig Opnames Grote Poort aanwezig zijn.

75%

2013

2014

2015

lisaties per kenletter - 2016

2016

2017

90.000

2013

2014

2015

2016

2017

70%

2013

2014

2015

2016

2017

0

2013

2014

2015

2016

2017

ligdagen per kenletter - 2016

Hospitalisaties per kenletter - 2017

Ligdagen per kenletter - 2017

Bedbezetting per kenletter - 2017

Gemiddelde ligduur per kenletter - 2017

100

 A

 A

 A1

 A1

 C

 C

 D

 D

 E

 E

 G

 G

 i

 i

 M

 M

 Sp

 Sp

 A

80

 C  D

60

 E  G

40

 M

20 0

A

A1

C

D

E

G

i

M

Sp

Voor 2017 is er een verdere daling van de ligduur op te merken en dat enerzijds door het stabiel blijven van de

hospitalisaties en anderzijds de daling van het aantal verpleegdagen. Aldus resulteert dit ook in een daling van de bedbezetting.


# Daghospitalisaties 2013

2014

2015

2016

2017

Chirurgisch daghospitaal

3.715

3.784

4.039

4.026

4.065

Medisch daghospitaal

6.653

6.550

7.107

7.215

7.640

Forfait groep 1

566

579

580

575

571

Forfait groep 2

1.180

1.415

1.555

1.788

1.925

Forfait groep 3

55

52

52

55

30

Forfait groep 4

151

193

316

383

428

Forfait groep 5

49

91

82

65

121

Forfait groep 6

405

502

545

537

566

Forfait groep 7

821

864

971

1.016

951

3.426

2.854

3.006

2.796

3.048

10.368

10.334

11.146

11.241

11.705

Maxi/forfait basiszorg Totaal

In 2017 zijn het aantal forfaits daghospitalisatie in totaal

gestegen ingevolge enerzijds een beperkte stijging in het aantal forfaits chirurgisch

daghospitaal en anderzijds door een sterke toename

van het aantal forfaits in het medisch daghospitaal (het

meest uitgesproken bij het maxiforfait en het forfait

oncologische basiszorg).

Personeel

8.000

Personeelseffectieven

7.000 6.000

Medisch

2013

5.000

Chirurgisch

4.000

2014

2015

2016

2017VS

2017BUD

Effectieven ondersteunend

185,69

181,91

181,95

177,97

183,00

194,14

3.000

Effectieven zorg

442,04

445,40

444,83

438,06

451,07

455,59

2.000

Totaal

627,73

627,31

626,77

616,03

634,08

649,73

Totaal + klooster en RPL

656,99

650,50

649,77

640,09

657,41

672,40

1.000 0

2013

2014

2015

2016

2017

Totaal effectieven

Effectieven 2017 600

Medisch dagziekenhuis 2017

650 500

550 400

  Forfait groep 1

450 300

  Forfait groep 2   Forfait groep 3   Forfait groep 4   Forfait groep 5   Forfait groep 6

350

200

250

100

  Forfait groep 7   Maxi/forfait basiszorg

150

0

2013

 Ondersteunend  

2014

 Zorg  

2015

 Totaal  

2016

2017

 Totaal + klooster & RPL

ondersteunend

zorg

 Versleuteld  

totaal

 Budget


Artsen AZ Sint-Maria Medisch Directeur dr. Haest Elke

Gynaecologie 02 363 63 20

dr. De Brucker Patrick

Algemene en Abdominale heelkunde Medisch Directeur dr. François Joris02 363 63 20

dr. Haest Elke

dr. Knape Susanne Algemene en Abdominale heelkunde dr. François Joris

dr. Kempeneers Ivo 02 363 66 00

Anesthesie

dr. Knape Susanne dr. Kempeneers Ivo

02 363 66 37 dr. Bergmans Sven

dr. Parys Jürgen

dr. Cornelis Sarah

dr. Cardoen Sofie

dr. Decaluwé Beatrijs

dr. Cornelis Sarah

dr. Duerinckx Sigrid

dr. Cordemans Colin dr. Geens Jef dr. De Leeuw Kathleendr. Rose Thomas dr. Geens Jef dr. Rose Thomas

dr. De Vuyst Elke Cardiologie

dr. Teering Suzanne

dr. De Vuyst Elke

dr. Ryshten Najib

dr. Renard Birgit dr. Szücs Eva

02 363 66 50 dr. Dumarey Nicolas

Oftalmologie 02 363 65 93

Klinisch Laboratorium 02 363 64 40 of 02 363 64 41

02 363 66 77

Dermatologie

Endocrinologie

prof. dr. Gutermuth Jan dr. Looij Bert-Jan02 363 66 00 dr. Van Wilder Nancy Endocrinologie 02 363 66 53 dr. Van Wilder Nancy dr. Deroulez Antoon dr. geneeskunde Koole Emmanuel Fysische dr. Deroulez Antoon dr. Volckaert Karlien dr. Koole Emmanuel dr. Wieme Peter dr. Volckaert Karlien dr. Wieme Peter

02 363 64 30

Gastro-Enterologie

dr. Ponette Johan Gastro-Enterologie dr. Vandermeulen 02Liv 363 66 25 02 363Geriatrie 66 24

dr. Ponette Johan

dr. Vandermeulen Liv dr. Lambrecht Sophie 02 363 66 20 dr. Uytdenhouwen Sarah Geriatrie dr. Lambrecht Sophie dr. Verhaeverbeke Ilse dr. Uytdenhouwen Sarah dr. Verhaeverbeke Ilse

dr. Peters Robin

02 363 62 65

02 363 64 21

Nefrologie - Kunstnier - Hemodialyse

dr. Colson Ann dr. Van Den Bossche Bart

Ann 02 363dr. 64Colson 30 dr. Derwa Axel

Josy 02 363dr. 66Martens 24 02 363 66 20

02 363 64 55

dr. Kubasiewicz Laetitia

dr. Keersmaekers Tinedr. Vanparys Joris02 363 64 55 dr. Martens Josy dr. Kubasiewicz Laetitia dr. Antoine Sylvie02 363 64 57

dr. Vandersmissen Bart 02 363 64 79 of dr. Delbecq Jean dr. De Vos Aurelie 02 363 66 00 Bartdr. Haan Jurn 02 363dr. 62Vandersmissen 65 dr. Delbecq Jean 0472 30 01 16

02 363 64 57

04 77 89 58 29

dr. Braeye Lieve

dr. Debecker Marina 02 363 66 26

dr. De Sutter Philippe dr. Paridaens Robert 02 331 15 18 dr. Debecker Marina dr. Pil Joost 02 363 66 00 Marie-Catherine dr. Paridaens Robert dr. Vanderbeeken02 363 65 07

dr. Deneef Geert

02 363dr. 66Otzipka 26 Jindrich

02 Pieter 363 66 40 prof. dr. De Metter

dr. Maillet Bernard Pathologische Ontleedkunde

dr. Vandenhove Jos

dr. Vermeersch Nick dr. Van Butsele Benoni

dr. Lesceu heelkunde Olivier Thoraco-vasculaire Urologie dr. Depuydt Frank

dr. De Dobbeleer Ilse

dr. Vanhaevre Steven 02 363 64 05

02 363 66 90 0477 84 02 12 04 77 89 58 29

dr. Aper Claire

dr. Haan Jurn

dr. Buyse Stefanie

0477 84 02 12 dr. Hermans Sebastiaan

02 363 66 88

0472 30 01 16

dr. Haan Jurn

04 77 89 58 29 dr. Lemaire Vanessa

0475 89 64 16

04 77 89 58 29

dr. Hermans Sebastiaan 02 363 66 88 dr. Marchau Fabienne

02 363 66 77

dr. Lemaire Vanessa

89 64 16 dr. Van Hauthem0475 Hilde

02 331 45 05

dr. Marchau Fabienne dr. Van Laer Kristien 02 363 66 77

02 356 49 44

dr. Van Laer Kristien

02 356 49 44

02 363 66 46 dr. De Dobbeleer Ilse dr. Vanhaevre Steven Urologie

dr. Buyse Stefanie Pediatrie

02 331 45 05

011 71 82 95

Stomatologie Thoraco-vasculaire heelkunde

02 363 66 00 dr. Van Butsele Benonidr. Depuydt Frank 011 71 82 95

dr. Aper Claire

dr. Van Hauthem Hilde

dr. Raeymaekers Wim 02 363 65 10 dr. Thys Jan

Stomatologie

dr. Thys Jan

02 363 64 05 Pediatrie

02 363 66 90

02 363 65 10

02 363dr. 66Raeymaekers 00 Wim dr. Vermeersch Nick

Pathologische Ontleedkunde 02 363 66 00 of

dr. Maillet Bernard

dr. Meert Agna

02 363 66 00 of Olivier 02 363dr. 66Lesceu 40

dr. Daneels Filip

dr. Van Hoecke Mike

02 363 64 86 dr. Higuet Adeline dr. Hoste Wim Spoedgevallen

dr. Otzipka Jindrich

dr. Cosyns Jurgen Orthopedie dr. Arashvand David dr. de Geeter Kristof dr. Deneef Geert dr. Cosyns Jurgen

02 363 64 86

Spoedgevallen

Rinaldo 02 363dr. 66Lauwers 00 Agna 02 363dr. 65Meert 07

Orthopedie 02 363 66 26

dr. Pil Joost

dr. Van Tilt Inge 0475 89 64 16

Reumatologie

dr. Lauwers Rinaldo

02 363 64 79 of 02 363 66 00

dr. Antoine Sylvie

dr. Haan Jurn

dr. De Sutter Philippe Oncologie

0475 89 64 16

Reumatologie

Adeline 02 363dr. 66Higuet 26 dr. Hoste Wim 02 331 15 18

prof. dr. De Metter Pieter dr. Vandenhove Jos

Neurologie dr. De Vos Aurelie Neurologie

02 363 66 00 of dr. Wendrix Geneviève dr. Braeye Lieve0472 58 39 11

dr. Daneels Filip

dr. Derwa Axel Nefrologie - Kunstnier - Hemodialyse dr. Keersmaekers Tine

02 363 66 00 of 0472 58dr. 39Van 11 Tilt Inge

02 363 66 72

dr. Lemaire Vanessa 02 363 66 72

dr. Raveschot Bernard

dr. de Geeter Kristof dr. Van Hoecke Mike 02 363 66 00

dr. Van Den Bossche Bart

Joris 02 363dr. 66Vanparys 25

dr. Bulté Katrien

dr. Bulté Katrien

02 363prof. 66 53dr. Kint Erwin

dr. Wendrix Geneviève 02 363 66 00 of 02 361 48 20

02 363 62 44 of 02 363 62 45

dr. Raveschot Bernard

02 363 66 of dr.00 Lemaire Vanessa 02 361 48 20

dr. Vanderbeeken Marie-Catherine 02 363 66 00 dr. Arashvand David

dr. Dewachter Laura

Martine dr. Forton Patrice 02 363dr. 66Dekeyzer 00 dr. Dewachter Laura prof. dr. Kint Erwin dr. Peters Robin 02 363 64 21 dr. Forton Patrice

Fysische geneeskunde

dr. Looij Bert-Jan

dr. Beeldvorming Dekeyzer Martine Medische

dr. Crombé Dirk

dr. Goethals Miranda

dr. Veranneman Nathalie Pneumologie

dr. De Fré Gerard Psychiatrie

Oncologie

dr. Teering Suzanne 02 363 65 93 dr. De Loecker Robert

02 363 64 10 dr. Goethals Miranda

dr. Mertens Ilse

dr. Derveaux Luc02 363 66 82

Aad 02 363dr. 64Bosmans 10 dr. De Fré Gerard

Oftalmologie

dr. Dumarey Nicolas

dr. Temmerman Dirk dr. Marchau Fabienne dr. Marchau Fabienne prof. dr. Gutermuth 02 363 Jan 66 77

dr. geneeskunde Mertens Ilse Nucleaire

02 363 66 27

02 363 66 82

02 363 66 of dr. Vandenberghe Tine dr.62 Derveaux Luc 02 363 66 00 02 363 62 44 of dr. Veranneman Nathalie Psychiatrie 02 363 62 45 02 363dr. 66Vandenberghe 50 Tinedr. Bosmans Aad

050 55 64 37

dr. Malakzadeh Marcodr. Temmerman Dirk 02 363 66 08 dr. Ryshten Najib dr. Visser Jielis

Dermatologie

dr. Renard Birgit Neus - Keel - Oorziekten

dr. Szücs Eva 02 363 66 62 of 02 363 66 00 Nucleaire geneeskunde

apoth. biol. De Prest Yves Klinisch Laboratorium 02 363 66 08 dr. De Loecker Robert apoth. biol. Van Gysel Marjan 02 363 64Beeldvorming 40 of Medische apoth. biol. De Prest Yves 02 363 64 41 Crombé Dirk apoth. biol. Van Gyseldr. Marjan

dr. Visser Jielis

dr. Pilaete Karen02 363 66 00

dr. De Leeuw Kathleen Intensieve zorgen

dr. Van Tornout Thomas dr. Czapla Jens dr. Czapla Jens

dr. Verfaillie Michiel dr. Pilaete Karen

dr. Cordemans Colin dr. Trullemans Fabienne 02 363 66 27

Cardiologie

dr. Malakzadeh Marco

dr. Verfaillie Michiel 02 363 66 00 02 363 64 79 of dr. Depuydt Koen 02 363 66 00 Neus - Keel - Oorziekten

0499 47 17 21

Intensieve zorgen

dr. Depuydt Koen

Plastische heelkunde Pneumologie

dr. Tyberghien Alain

02 363 66 00

0499Hematologie 47 17 21

Hematologie

02 363 65 07

dr. Van Tornout Thomas

dr. Ruyssinck Luk

02 453 16 33 of 02 363 66 00

dr. Vandersteen Nadiadr. Trullemans Fabienne 050 55 64 37

dr. Decaluwé Beatrijs dr. Gryseels Joris 02 363 65 07 dr. Duerinckx Sigrid dr. Ruyssinck Luk dr. Gryseels Joris

02 331 15 18

Plastische heelkunde 02 363 64 79 of 02 363 66 00

dr. Tyberghien Alain

Neurochirurgie

02 363 66 98

02 363 66 00 dr. Vandersteen Nadia

dr. Petit Nathalie

dr. Bergmans Sven

02 377 99 03

dr. De Greef Ingrid Gynaecologie

dr. De Brucker Patrick prof. dr. De Sutter 02Philippe 377 99 03 02 363 66 00 dr. De Greef Ingrid 02 363 66 98 dr. Lauwers Mieke 02 331 15 18 02 363prof. 66 37dr. De Sutter Philippe dr. Parys Jürgen 02 453 16 33 of dr. Lauwers Mieke dr. Petit Nathalie02 363 66 00

dr. Cardoen Sofie Anesthesie

Neurochirurgie

02 363 66 00

02 363 66 46

02 363 66 00


Samenstelling bestuursorganen 2017 ALGEMENE VERGADERING de heer Armand Biesemans de heer Jan Boon eerwaarde zuster Bernadette Boon dr. Georges Casteur mevrouw Marie-Paule Claes-Dubois de heer Guido Deblaere eerwaarde heer deken Raymond Decoster eerwaarde zuster Julia Detroyer eerwaarde zuster Elisabeth Drossaert | Ondervoorzitter eerwaarde zuster Magda Ecker de heer Jozef Jonckheere | Gedelegeerd bestuurder (tot 29.06.2017) | Voorzitter (vanaf 29.06.2017) ere-notaris Jos Muyshondt | Voorzitter (tot 29.06.2017) eerwaarde zuster Stephanie Neetens eerwaarde zuster Paula Pierret eerwaarde zuster Marie-Louise Vandebotermet de heer Jean-Pierre Vandervondelen mevrouw Daniëlle Van Zegbroeck | Statutaire Secretaris

RAAD VAN BESTUUR prof. dr. Paul Broos | Ondervoorzitter (vanaf 29.06.2017) de heer Dirk Bruneel dr. Georges Casteur (tot 29.06.2017) dr. Petrus Debusscher dr. Daniel Devos (vanaf 29.06.2017) eerwaarde zuster Elisabeth Drossaert | Ondervoorzitter (tot 29.06.2017)

eerwaarde zuster Magda Ecker prof. em. dr. Chris Geens (vanaf 29.06.2017) de heer Marc Jans de heer Jozef Jonckheere | Gedelegeerd Bestuurder (tot 29.06.2017) | Voorzitter (vanaf 29.06.2017) ere-notaris Jos Muyshondt | Voorzitter (tot 29.06.2017) eerwaarde zuster Stephanie Neetens dr. Jozef Valkeniers (tot 29.06.2017) de heer Jean-Pierre Vandervondelen (tot 29.06.2017) de heer Andre Vandoren (vanaf 29.06.2017) de heer Yves Van Helleputte mevrouw Daniëlle Van Zegbroeck | Statutaire Secretaris

MEDISCHE RAAD dr. Jurgen Cosyns dr. Dirk Crombé | Ondervoorzitter dr. Robert De Loecker dr. Bieke Decaluwé | Penningmeester dr. Joris François | Secretaris dr. Olivier Lesceu dr. Ilse Mertens dr. Benoni Van Butsele | Voorzitter dr. Nick Vermeersch

MEDISCH FINANCIËLE COMMISSIE Namens de raad van bestuur de heer Dirk Bruneel dr. Daniel Devos (vanaf 30.11.2017) prof. em. dr. Chris Geens (vanaf 30.11.2017) de heer Marc Jans de heer Jozef Jonckheere | Commissievoorzitter eerwaarde zuster Stephanie Neetens de heer Yves Van Helleputte (vanaf 30.11.2017) mevrouw Daniëlle Van Zegbroeck Namens de medische raad dr. Jurgen Cosyns dr. Dirk Crombé dr. Robert De Loecker dr. Bieke Decaluwé dr. Joris François dr. Olivier Lesceu dr. Ilse Mertens dr. Benoni Van Butsele dr. Nick Vermeersch Namens de directie dr. Elke Haest de heer Axel Kerkhofs de heer Luc Kiekens de heer Patrick Van Bourgognie mevrouw Ellen Verpeet

DIRECTIETEAM de heer Manu Berghmans | Technisch & Facilitair Directeur dr. Elke Haest | Medisch Directeur de heer Axel Kerkhofs | Algemeen Directeur de heer Luc Kiekens | Directeur Human Resources de heer Patrick Van Bourgognie | Financieel & Administratief Directeur mevrouw Ellen Verpeet | Verpleegkundig & Paramedisch Directeur

Sinds 01.01.2018 is de heer Frederic Minsart aangesteld als nieuwe Technisch & Facilitair Directeur binnen het AZ Sint-Maria.

Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw Ziekenhuislaan 100 | 1500 Halle tel. +32 (0)2 363 12 11 | fax +32 (0)2 363 12 10 www.sintmaria.be Ond.nr. 0467.967.491

Jaarcijfers 2017 Sint-Maria vzw  
Jaarcijfers 2017 Sint-Maria vzw  
Advertisement