Page 1

1

Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw Ziekenhuislaan 100 | 1500 Halle tel. +32 (0)2 363 12 11 | fax +32 (0)2 363 12 10 www.sintmaria.be

AZ Sint-Maria 2016 Cijfergegevens Financiën Jaarrekening in duizenden euro’s

BALANS

2014

2015

2016

Vaste activa

62.690

62.143

61.504

Voorraden en vorderingen

22.758

36.115

41.303

Geldbeleggingen & liquide middelen

15.767

9.560

5.182

101.215

107.818

107.989

Eigen vermogen

37.666

37.996

40.511

Vreemd vermogen

63.549

69.822

67.478

101.215

107.818

107.989

2014

2015

2016

80.907

99.404

100.864

-81.725

-100.009

-99.622

-818

-605

1.242

2.292

2.351

2.102

Financiële kosten

-1.181

-1.226

-1.125

Courant resultaat

294

520

2.218

Uitzonderlijke opbrengsten

252

2.381

3.054

Uitzonderlijke kosten

-131

-1.746

-1.929

Resultaat van het boekjaar

414

1.155

3.344

Totaal activa

Totaal passiva RESULTATENREKENING Bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Financiële opbrengsten

Na financieel resultaat wordt over het boekjaar 2016 een COURANTE WINST gerealiseerd van € 2.218.149,88 Na uitzonderlijk resultaat is het RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR positief met een batig saldo van € 3.343.693,94


Activiteit # Hospitalisaties (excl. transfer)

A

2013

2014

2015

2016

700

682

660

603

C

3.539

3.564

3.683

3.780

D

3.691

3.595

3.603

3.508

E

1.154

1.091

1.141

1.218

G

1.132

1.207

1.141

1.268

i M Sp Totaal

180

191

188

171

1.060

953

990

990

108

122

84

114

11.564

11.405

11.490

11.652

hospitalisaties

12.000 11.750 11.500 11.250 11.000 10.750 10.500 10.250 10.000

2013

2014

2015

2016

hospitalisaties per kenletter - 2016

Hospitalisaties per kenletter - 2016

 A  C  D  E  G  i  M  Sp


# Ligdagen

Gemiddelde ligduur (tov opname grote poort)

A

2013

2014

2015

2016

8.259

8.485

7.994

8.103

A

2013

2014

2015

2016

11,80

12,44

12,11

13,44

C

17.226

18.569

19.703

18.928

C

4,87

5,21

5,35

5,01

D

26.533

25.941

25.454

24.522

D

7,19

7,22

7,06

6,99

E

3.297

3.070

3.160

3.099

E

2,86

2,81

2,77

2,54

G

15.715

16.737

16.739

16.952

G

13,88

13,87

14,67

13,37

i

2.705

2.699

2.837

2.716

i

M

4.789

4.239

4.123

3.785

M

Sp Totaal

27.389

27.409

27.489

26.567

105.913

107.149

107.499

104.672

-

-

-

-

4,52

4,45

4,16

3,82

Sp Totaal

-

-

-

-

9,16

9,39

9,36

8,98

Opm.: De waarden voor Sp en I worden niet weergegeven daar deze berekening zich baseert

op de Opnames Gemiddelde ligduurGrote Poort en binnen deze indexen veel transferten aanwezig zijn.

ligdagen

14 120.000

12

115.000

10

110.000

8

105.000

6

100.000

4

95.000 90.000

2 2013

2014

2015

2016

ospitalisaties per kenletter - 2016

0

2013

2014

2015

2016

Gemiddeldeligduur per kernletter - 2016

Ligdagen per kenletter - 2016

Gemiddelde ligduur per kenletter - 2016

 A

 A

 C

 C

 D

 D

 E

 E

 G

 G

 i

 i

 M  Sp


Bedbezetting 2013

2014

2015

2016

A

75,42%

77,49%

73,00%

73,80%

C

72,61%

78,27%

83,05%

79,56%

D

103,85%

101,53%

99,62%

95,71%

E

60,22%

56,07%

57,72%

56,45%

G

86,11%

91,71%

91,72%

92,63%

i

82,34%

82,16%

86,36%

82,45%

M

65,60%

58,07%

56,48%

51,71%

Sp

88,28%

88,34%

88,60%

85,40%

Totaal

84,35%

85,34%

85,62%

83,14%

bedbezetting

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

2013

2014

2015

2016

bedbezetting - 2016

Bedbezetting per kenletter - 2016

 A  C  D  E  G  i  M  Sp


# Daghospitalisaties 2013

2014

2015

2016

Chirurgisch daghospitaal

3.715

3.785

4.039

4.025

Medisch daghospitaal

6.653

6.550

7.107

7.215

Forfait groep 1

566

579

580

575

Forfait groep 2

1.180

1.415

1.555

1.788

Forfait groep 3

55

52

52

55

Forfait groep 4

151

193

316

383

Forfait groep 5

49

91

82

65

Forfait groep 6

405

502

545

537

Forfait groep 7 Maxi daghospitalisaties Totaal

821

864

971

1.016

3.426

2.854

3.006

2.796

10.368

10.335

11.146

11.240

saties 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 medisch

3.000 2.000

medisch chirurgisch

1.000 0 2013 2014 dagziekenhuis 2016

2013 2015

2014

2015

2016

2016

Medisch dagziekenhuis 2016

  Forfait group 1   Forfait group 2   Forfait group 3   Forfait group 4   Forfait group 5   Forfait group 6   Forfait group 7  Maxi

chirurgisch


PERSONEEL

Personeelseffectieven Personeelseffectieven

2012

2013

2014

2015

2016VS

2016BUD

Effectieven ondersteunend

188,35

185,69

181,91

181,95

177,97

189,10

Effectieven zorg

438,91

442,04

445,40

444,83

438,06

448,48

Totaal

627,27

627,73

627,31

626,77

616,03

637,58

Totaal + klooster en RPL

655,32

656,99

650,50

649,77

640,09

660,25

Totaal effectieven

Effectieven 2016

600

650

500

550

400

450

300

350 200

250 100

150 2012

2013

2014

2015

2016

0 ondersteunend

 Ondersteunend  

 Zorg  

 Totaal  

 Totaal + klooster & RPL

zorg

totaal

 Versleuteld  

 Budget


Samenstelling bestuursorganen 2016

ALGEMENE VERGADERING de heer Armand Biesemans de heer Jan Boon eerwaarde zuster Bernadette Boon dr. Georges Casteur mevrouw Marie-Paule Claes-Dubois de heer Guido Deblaere eerwaarde heer deken Raymond Decoster eerwaarde zuster Julia Detroyer eerwaarde zuster Elisabeth Drossaert | Ondervoorzitter eerwaarde zuster Magda Ecker de heer Jozef Jonckheere | Gedelegeerd bestuurder ere-notaris Jos Muyshondt | Voorzitter eerwaarde zuster Stephanie Neetens eerwaarde zuster Paula Pierret eerwaarde zuster Denise Tresignie († 12.12.2016) eerwaarde zuster Marie-Louise Vandebotermet de heer Jean-Pierre Vandervondelen mevrouw Daniëlle Van Zegbroeck | Statutaire Secretaris

RAAD VAN BESTUUR prof. dr. Paul Broos de heer Dirk Bruneel dr. Georges Casteur dr. Petrus Debusscher eerwaarde zuster Elisabeth Drossaert | Ondervoorzitter eerwaarde zuster Magda Ecker de heer Marc Jans de heer Jozef Jonckheere | Gedelegeerd bestuurder ere-notaris Jos Muyshondt | Voorzitter eerwaarde zuster Stephanie Neetens dr. Jozef Valkeniers de heer Jean-Pierre Vandervondelen de heer Yves Van Helleputte mevrouw Daniëlle Van Zegbroeck | Statutaire Secretaris

MEDISCHE RAAD dr. Aad Bosmans | Secretaris dr. Robert De Loecker dr. Bieke Decaluwé | Penningmeester dr. Suzanne Knape | Ondervoorzitter dr. Olivier Lesceu | Voorzitter dr. Ilse Mertens dr. Mike Van Hoecke dr. Martine Vandenberghe dr. Nadia Vandersteen

MEDISCH FINANCIËLE COMMISSIE Namens de raad van bestuur de heer Dirk Bruneel de heer Marc Jans de heer Jozef Jonckheere | Gedelegeerd bestuurder – Commissievoorzitter eerwaarde zuster Stephanie Neetens mevrouw Daniëlle Van Zegbroeck Namens de medische raad dr. Aad Bosmans | Secretaris dr. Robert De Loecker dr. Bieke Decaluwé dr. Suzanne Knape dr. Olivier Lesceu dr. Ilse Mertens dr. Mike Van Hoecke dr. Martine Vandenberghe dr. Nadia Vandersteen Namens de directie dr. Elke Haest de heer Axel Kerkhofs de heer Luc Kiekens de heer Patrick Van Bourgognie de heer Koenraad Van Mierlo (tot 31.08.2016) mevrouw Ellen Verpeet (vanaf 01.09.2016)

DIRECTIETEAM de heer Manu Berghmans | Technisch & Facilitair directeur dr. Elke Haest | Medisch directeur de heer Axel Kerkhofs | Algemeen directeur de heer Luc Kiekens | Directeur Human Recources de heer Patrick Van Bourgognie | Financieel & Administratief directeur de heer Koenraad Van Mierlo | Verpleegkundig & Paramedisch directeur (tot 31.08.2016) mevrouw Ellen Verpeet | Verpleegkundig & Paramedisch directeur (vanaf 01.09.2016)


Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria in Halle heeft een capaciteit van meer dan 400 bedden. Een sterk gespecialiseerd en efficiënt zorgaanbod maakt ons bijzonder toonaangevend in de regio. Patiënten wordt totaalzorg geboden met alle mogelijkheden van behandelingen en observatie.

HOSPITALISATIEDIENSTEN Chirurgie Inwendige geneeskunde Geriatrie Materniteit Pediatrie Psychiatrie (PAAZ) met a-dienst Stroke Unit DAGZIEKENHUIS Chirurgisch dagziekenhuis Geriatrisch dagziekenhuis Internistisch dagziekenhuis Oncologisch dagziekenhuis Pediatrisch dagziekenhuis KRITISCHE ZORG Functie voor intensieve zorg Operatiekwartier Gespecialiseerde spoedfunctie met MUG MEDISCH TECHNISCHE DIENSTEN Radiologie NMR Nucleaire geneeskunde Klinisch laboratorium Laboratorium Pathologische ontleedkunde Hemodialyse (i.s.m. Sint-Janskliniek) Fysio- en kinesitherapie met rugschool REVALIDATIEDIENSTEN Cardiopulmonaire revalidatie Locomotorische revalidatie Psychogeriatrische revalidatie PALLIATIEVE DIENST De Oase ANDERE DIENSTEN Borstkliniek Obesitaskliniek Slaaplabo

IN CIJFERS • 850 medewerkers • 114 artsen • 67 vrijwilligers

PRAKTISCHE INFO Om een arts te raadplegen, dient de patiënt vooraf steeds een afspraak te maken. Bij de meeste artsen kan dit via het centrale afsprakensecretariaat, andere artsen werken via hun eigen medisch secretariaat. Deze gegevens zijn per arts te vinden op de website. Wanneer de patiënt op consultatie komt, raden wij deze aan een kwartier vooraf te komen. Op de website en op de schermen in de inkomhal van het ziekenhuis kan men nakijken in welke wachtzaal men mag plaatsnemen. Deze informatie kan tevens navraag worden bij de medewerkers aan de onthaalbalie in de inkomhal. Als een afspraak door omstandigheden niet kan doorgaan, vragen wij de patiënt om de afspraak zo snel mogelijk, liefst uiterlijk 24 u vooraf, te annuleren of te herplannen via het secretariaat. Bij tijdige annulatie, kan op dat moment een andere patiënt geholpen worden. Op die manier houden we de wachttijden zo kort mogelijk. Voor een afspraak die niet tijdig afgezegd werd, kan een arts specialist een ereloon aanrekenen. AFSPRAKEN EN RAADPLEGINGEN • Afsprakensecretariaat consultaties | tel. 02 363 66 00 • Dagziekenhuis | tel. 02 363 65 07 • Klinisch laboratorium | tel. 02 363 64 40 • Medische beeldvorming | tel. 02 363 64 21 • Nucleaire geneeskunde | tel. 02 363 64 10 • Fysiotherapie | tel. 02 363 64 30 SPOEDGEVALLENDIENST tel. 02 363 65 10 OMBUDSDIENST tel. 02 363 63 24 | ombudsdienst@sintmaria.be ONTHAAL tel. 02 363 12 11

Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw Ziekenhuislaan 100 | 1500 Halle tel. +32 (0)2 363 12 11 | fax +32 (0)2 363 12 10 www.sintmaria.be Ond.nr. 0467.967.491

Jaarcijfers 2016 Sint-Maria vzw  
Jaarcijfers 2016 Sint-Maria vzw  
Advertisement