Page 1

INPRAKTIJK VOORJAAR 2013

Het magazine voor vakspecialisten in de techniek en arbeidsveiligheid

Innoveren als continu proces

Zzp’er neemt ondernemerslessen ter harte

Preventie is het sleutelwoord


(Advertentie)

v.l.n.r. Ing. N.J. (Nico) Kluwen Ing. J.C. (Johan) Hettinga Ing. J.P. (Pascal) Plaisier Ing. G.A. (Gerdian) Jansen Prof. dr. ir. J.F.G. (Sjef) Cobben Ir. R.J. (Roel) Ritsma

Ooit zes experts ingehuurd voor 895 euro per jaar? Met Kennisbanken van Installatie Journaal weet u alles over Power Quality, NEN 1010, NEN 3140, ATEX, Schakel- en Verdeelinrichtingen en Machineveiligheid. Ze bieden een enorme schat aan praktische en actuele vakkennis. Oorzaken van en oplossingen voor technische problemen. Tijdsbesparende tools. Rekenmodules. Best practices. En lastige vragen kunt u altijd zonder extra kosten voorleggen aan de experts. Een abonnement op Kennisbanken kost u 895 euro per jaar. Dat is weinig geld voor wie de vele voordelen kent. Sneller werken. Lagere kosten. Hogere veiligheid. Duurzamere oplossingen. Meer tevreden klanten. Bel nu (070) 378 03 42 en profiteer van al hun vakkennis.

Kennisbanken. Daarmee haalt u dĂŠ experts in huis.

kennisbanken.nl/e-installatie

Kennisbanken 190 x 259 mm.indd 1

0508.00.001 Kennisbanken_Adv 266x398.indd 1

3/27/2013 2:13:22 PM

6/27/12 10:53 AM


inpraktijk

INHOUD

Woord vooraf

  2 Preventie is het sleutelwoord   4 Innoveren als continu proces   7 Nieuw bij Reed Business Opleidingen 10 Snel een diploma op zak! Volg een opleiding 13 Netwerken 14 Neerlands’ trots begint met kennis: doorbraak Nereda in watertechnologie 16 Beheersen van veiligheidsrisico’s 18 Atex congres in teken van praktijk 22 Geen tijd voor vallen en opstaan 25 Aan het woord: Michael van Berkel 26 Duurzame energie, deskundige installateurs 28 Zzp’er neemt ondernemerslessen ter harte 29 Aan het woord: Peter van Regteren 31 Het nieuwe opleiden begint thuis 32 Je kennispartner klassikaal, online én via gratis nieuwsbrief

Actueel Blijf altijd op de hoogte van ontwikkelingen uit je vakgebied. Opleiding-vca.nl

Hbotechnischebedrijfskunde.nl

Atexopleiding.nl

Projectmanagementtechniek.nl

Mvkhvkopleiding.nl

Maintenanceopleiding.nl

Stralingopleiding.nl

Gwwopleiding.nl

Leidinggeventechniek.nl

Elektrotechniekopleiding.nl

Koeltechniekopleiding.nl

Klimaattechniekopleiding.nl

D

e effecten van de recessie en de impact op vraag en aanbod zijn duidelijk zichtbaar in de industrie. Hierdoor is voor organisaties en vakspecialisten een duidelijke noodzaak om de manier van werken te veranderen en in te spelen op nieuwe ­mogelijkheden en kansen in de markt. Bedrijven die concurrerend kunnen zijn door schaalvergroting of juist door beter maatwerk te ­leveren, zullen uiteindelijk sterker uit de crisis komen. Overal veranderen de eisen aan mensen en de manier van werken. Dit betekent ook dat een juiste inzet van kennis en vaardigheden van medewerkers doorslaggevend is in het succes van de organisatie en haar vermogen om aan te sluiten bij de wensen van de klant. In sommige gevallen krijgen medewerkers bredere verantwoordelijkheden, in ­andere gevallen moeten zij zich meer specialiseren. Dit vergt van ­bedrijven dat ze nadenken over de inzet en ontwikkeling van hun personeel en voor vakspecialisten zelf dat ze zich beter voorbereiden op de gevraagde kennis en vaardigheden in een snel veranderende markt. Ook in de wereld van bedrijfsopleidingen brengt dit een enorme dynamiek teweeg, waarin opleiders eveneens moeten inspelen op een veranderende vraag. Over die wereld gaat dit magazine. Wij begrijpen dat relevantie van opleidingen, toepasbaarheid in de praktijk en (tijds-)investering steeds belangrijker worden en proberen ons aanbod hierop aan te sluiten met meer dan veertig jaar kennis en ervaring van je praktijk en vakgebied. We hopen je met dit magazine te informeren en inspireren. We brengen vanzelfsprekend nieuws over ons aanbod en de relevantie daarvoor voor je praktijk. Maar ook en vooral laten we zien hoe anderen – collega’s en concurrenten – omgaan met de uitdaging van permanente educatie in een snel veranderende wereld. Zoals je verder in dit magazine kunt lezen over innovatie in de praktijk en de ervaringen van organisaties en individuen met permanente educatie. Een magazine is eenrichtingsverkeer, beseffen we. Daarom gaan we via onze website, via social media en vooral natuurlijk tijdens onze opleidingen graag het gesprek met je aan. Om te horen wat beter kan, om te toetsen wat je verwachtingen zijn, om ons aanbod nog beter aan te laten sluiten. Dat is de essentie van opleiden. Ik wens je veel inspiratie. Paul Emons, directeur Reed Business Opleidingen

Meetenregeltechniekopleiding.nl

1


2

inpraktijk veiligheid

Preventie

is het sleutelwoord

E

en laag consumentenvertrouwen, branchebreed lagere productiecijfers en een toenemend aantal faillissementen; de economische crisis is nog altijd niet voorbij. Wanhopige ondernemers zoeken naar kostenposten waarin ze kunnen snijden. Maar daarbij moeten ze oppassen dat ze niet te ver gaan en in hun bezuinigingsdrift de wet overtreden. Immers, veilig werken gaat niet alleen over fysieke werkprocessen. Voldoende kennis van wetgeving en veiligheid binnen je organisatie wordt steeds belangrijker. Binnen elke o足 rganisatie is een professional nodig met verstand van compliance op het gebied van veiligheid om medewerkers en de onderneming te beschermen. Toezichthouders, beroepsorganisaties en zelfs klanten hechten grote waarde aan veilig werkende dienstverleners. Fraudepreventie Neem bijvoorbeeld de Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA). De regeling maakt een aannemer aansprakelijk voor zijn onderaannemer; elke schakel in de keten wordt aansprakelijk voor de volgende. Onderaannemers kunnen hun verantwoordelijkheid daardoor niet meer ontlopen. Ze moeten hun medewerkers wel goede arbeidsomstandigheden bieden, sociale zekerheid en een salaris conform de wettelijk vastgestelde norm. De regeling moet fraude bij de afdracht van loonheffing voorkomen en zo toezien op de bescherming


inpraktijk veiligheid

van werknemers. De Fraudewet, die per­ 1 ­januari 2013 is ingegaan, gaat nog verder. Wie zich niet aan de wet houdt, krijgt door de lokale overheid hoge boetes opgelegd. Ondernemers die de regels overtreden lopen zelfs kans dat hun bedrijf, en dus hun inkomstenbron, preventief wordt stilgelegd. Verantwoordelijk Zoals een aannemer verantwoordelijk is voor zijn onderaannemer, zo is een werkgever verantwoordelijk voor zijn werknemer. Dit laatste is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Een werkgever draagt er zorg voor dat zijn werknemers door hun werk geen gezondheidsproblemen oplopen: stress door een te hoge werkdruk, fysieke klachten door te zware werkomstandigheden. Een ondernemer wil niet aansprakelijk worden gesteld voor een noodlottig ongeval op de werkvloer. Bovendien: slechte werkomstandigheden kunnen klanten afschrikken. Denk aan de negatieve publiciteit rondom de werkomstandigheden in Apple’s Chinese fabrieken van vorig jaar. Reputatieschade is snel geleden en dus is niet alleen risicomanagement, maar ook een goed veiligheidsbeleid vereist. Kennis Ter preventie van fraude, ongevallen en aansprakelijkheid moet elke onderneming de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in kaart brengen en een strategie bepalen om deze te beperken, ongeacht het risiconiveau. Maar dit gaat niet zo eenvoudig als het lijkt. Het vraagt om goed opgeleide experts, mensen met de kennis en de vaardigheden op het gebied van veiligheidsmanagement. Willen zij hun strategie doen slagen, dan moeten zij deze kunnen overbrengen op de managers van verschillende lagen binnen de organisatie en hen doordringen van het belang van de veiligheidsstrategie. Een veiligheidskundige moet vooral kundig zijn. Dat is niet alleen

i­ntern van belang, om de werknemers tevreden te houden, maar ook voor de buitenwereld. Je wil immers geen problemen krijgen met de overheid of je klanten. 

veilig werken gaat niet alleen over fysieke werkprocessen

Meer weten? Ben je beleidsmatig of uitvoerend bij veiligheid in je organisatie betrokken? Wil je niet voor verrassingen komen te staan? Dan is MVK (Middelbare Veiligheidskunde) of HVK (Hogere Veiligheidskunde) dé opleiding voor jou. Tijdens deze opleidingen van Reed ­Business Opleidingen leer je risico’s op elk niveau systematisch te beheersen. Deel­nemers doorlopen in beide opleidingen alle relevante aspecten van veiligheidskunde: 1. Taak, positie en wetgeving 2. Veiligheidsrisico’s op de werkplek 3. Veiligheidsrisico’s in werkprocessen 4. Communicatieve vaardigheden 5. Arbeidshygiëne, Ergonomie & Psycho­ sociale Arbeidsbelasting (PSA) 6. Risicobeheersing en -management & ongevallenonderzoek 7. Management en organisatiekunde Maak je beleid of ben je hierbij betrokken, dan is HVK, hbo-niveau, prima voor jou ­geschikt. Je leert hier een veiligheidsbeleid

op te zetten, te beheersen en te onderhouden. Ook is er aandacht voor het ontwikkelen van veiligheidsmanagementsystemen (VBS), auditprogramma’s en rapportagevaardigheden. Zijn je taken meer uitvoerend van aard, dan is er voor jou de opleiding MVK, op mbo-niveau. Hier leer je veiligheidsrisico’s herkennen én beheersen op het gebied van arbeidshygiëne, ergonomie en psychosociale arbeidsbelasting. Uniek aan beide opleidingen is dat ze veel zelfstudiemogelijkheden bieden. Je kunt studeren wanneer dat jou uitkomt.

Beste prijs-kwaliteitsverhouding Al 40 jaar praktijkopleider Hobéon SKO toegelaten opleidingen

SCAN en BELEEF! Mvkhvkopleiding.nl

Of bezoek Mvkhvkopleiding.nl/inpraktijk

3


4

inpraktijk TEchniek

Innoveren

als continu proces

O

faalkosten. Nieuwe technische oplossingen en concepten maken nieuwe nichemarkten toegankelijk. Door proces-, product- en transactie-innovatie zijn we slimmer én sneller dan onze concurrenten.’

‘De recessie maakt de noodzaak misschien groter, maar mag niet de enige stimulans zijn voor innovatie.’ Max von Devivere, director business development, benadrukt dat BAM geen andere koers heeft ingezet sinds de crisis begon. De bouwgroep ziet kwaliteitsverbetering samen met de inzet van BIM (Building Information Management) en lean als dé manier om de concurrentie achter zich te laten. ‘Innovatie speelt een cruciale rol binnen ons bedrijf. Een beter gestroomlijnd proces leidt tot minder

Goede mix Volgens Von Devivere moet het bij innoveren altijd gaan om een mix van het bestaande verbeteren en het nieuwe ontwikkelen. BAM past beide toe. ‘Een voorbeeld van een bestaand product verbeteren, is ons energiezuinig asfalt, LEAB®. We produceren dit onder lagere temperaturen. Met minder CO2-uitstoot, een lager energieverbruik en onder betere werkomstandigheden voor onze medewerkers. Een nieuwe oplossing hebben we bijvoorbeeld ingezet bij de nieuwe stadsbrug van Nijmegen. De brug bevat geen zogeheten uitzettingsvoe-

mzet en marge staan onder druk. Van alle branches is de bouw misschien nog wel het meest getroffen door de crisis. Toch is het niet de economische malaise die de internationale bouwgroep BAM dwingt tot innoveren. ‘We willen best in class blijven.’

Op zoek naar maatwerk? Op zoek naar een opleiding op maat, die meerdere medewerkers tegelijkertijd incompany kunnen volgen? Dan ben je bij Reed Business Opleidingen aan het juiste adres! Nagenoeg alle opleidingen bieden we ook incompany aan. Meer informatie of advies? Esther van 't Zelfde helpt je graag verder. Neem contact met haar op via telefoon 06 - 21553076 of e-mail Esther.zelfde@reedbusiness.nl. Of kijk voor mogelijkheden op reedbusinessopleidingen.nl Reed Business Opleidingen heeft o.a. de volgende opleidingen voor BAM verzorgd: VCA Klimaatbeheersings-installaties ontwerpen (KLIC) NEN 3140 CI5 Ioniserende straling

gen en vraagt daardoor minder onderhoud, waardoor er minder onderhoudskosten zijn en minder verkeersopstoppingen optreden.’ BAM kan alleen op innovatie inzetten als de markt hiervoor geschikt is. Om innovatie te faciliteren is het volgens Von Devivere noodzaak dat de overheid inziet dat zij niet alleen regelgever, maar ook opdrachtgever is. Daarin kan ook de bouw een rol spelen. ‘Al moeten we dan wel meer uit onze schulp kruipen; trots zijn op de kennis die we hebben en wat we maken. De bouw bestaat vooral uit “projectmensen” die op zoek zijn naar slimme oplossingen om een project te realiseren, geen “verkopers”.’ Kennis borgen Zonder kundige mensen ontstaat er geen vernieuwing. BAM realiseert zich dat innovatie begint bij kennis. Het bedrijf organiseert jaarlijks de Innovatieprijs, een platform waar medewerkers hun ideeën presenteren aan hun collega’s. Ook andere werkmaatschappijen kunnen deze implementeren. Verder biedt BAM plaats aan trainees, heeft het een eigen ‘BAM Business School’ en laat het zijn medewerkers ook externe opleidingen volgen. ‘Er is een innovatieplatform: extern werken we veel samen met ketenpartners; leveranciers, onderaannemers en klanten. Want om innovatie écht te laten slagen, is innovatie in de gehele keten een voorwaarde. Bij alles wat we doen zoeken we naar de beste oplossingen.’ Volgens hem is innovatie een continu proces dat cruciaal is voor de toekomst van zijn bedrijf. ‘Bouwen zit in ons DNA. Maar om te blijven bouwen, moeten we best in class zijn.’ 


 inpraktijk TEchniek

Max von Devivere Director Business Development BAM

Door proces-, product- en transactie-innovatie zijn we bij BAM slimmer ĂŠn sneller dan onze concurrenten

5


VE

25 JANUARI 2013 48 e JAARGANG NUMMER 1

14

RN

IEU

W

D!

De website www.bouwmachines.nl bevat al het laatste nieuws over bouwmaterieel, info over materieelgroepen, tests, de fotowedstrijd, video en het leveranciersoverzicht.

Ondernemend in bouwmaterieel | www.bouwmachines.nl w.bouwmachines

28

36

THEMA BRANDSTOF

BOUW MACHINES TEST

THEMA GRAAFMACHINES

KOPZORGEN DOOR RODE DIESEL-TAKS

STABIEL WERKEN NIEUWE LIEBHERR GRAAFMACHINE A916 MET HITACHI ZAXIS SUPER LONG FRONT ONDER DE LOEP

60 SLOOP& RECYCLING

VAN DER WAL GOOIT IN EEN KWARTIER EEN FLAT PLAT

BMA001_cover.indd 1

11 keer per jaar het magazine. Ondernemen, reportages, tests, nieuws, achtergronden en alles over bouwmachines in één uniek lijfblad.

1/17/2013 1:44:26 PM

Ondernemend in bouwmaterieel

Het allerlaatste bouwmaterieelnieuws vindt u op Twitter. www.twitter.com/bouwmachines @BouwMachines

Twee keer per week de e-mailnieuwsbrief. Het nieuws, de agenda, foto’s van machines en achtergronden op een presenteerblaadje. www.bouwmachines.nl/nieuwsbrief


 inpraktijk opleiding

Nieuw bij

Reed Business Opleidingen Technologie, wet- en regelgeving en concurrentieverhoudingen veranderen voortdurend. Onze opleidingen veranderen mee. Onderstaand vind je een actueel overzicht van nieuwe en vernieuwde opleidingen. Een greep uit het aanbod: Koeltechniek Voor technici met een afgeronde F-gassen categorie 1 of Basisopleiding Koeltechniek met praktijk zijn de losse modules een ideale en vooral praktijkgerichte manier om zich extra voor te bereiden op het examen of herexamen.

Wie bij het examen een bepaald onderdeel niet heeft gehaald, kan zich met de losse modules op dit specifieke onderdeel verbeteren. Het is dus niet nodig de hele opleiding opnieuw te volgen; de 1-daagse opleiding is genoeg.

Bijvoorbeeld de opleiding Koude middelen handelingen bestaat uitsluitend uit koudemiddelenhandelingen; ter voorbereiding op het F-gassenexamen categorie 1. Deelnemers krijgen te maken met situaties als een lege, halfgevulde of volledig gevulde installatie. Of Hardsolderen; het maken van een werkstuk – volgens de eisen van het examen – staat hierbij centraal. De nadruk ligt op het vervaardigen en/of verbinden van leidingdelen en componenten. Of Installatie en Inspectie; leert het inspecteren van koelinstallaties, het stellen van diagnoses, het opstellen van meetrapporten en het bijhouden van een logboek.

Koeltechniekopleiding.nl

Regeltechniek, regelafsluiters en corrigerend organen (PIT2) Nieuwe eisen op gebieden als productiegroei, kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu betekenen een toenemende vraag naar kennis van meet- en regeltechniek, besturingstechniek en automatisering. De opleiding Regeltechniek, regelafsluiters en corrigerend organen (PIT2) biedt de benodigde basiskennis om met technische systemen voor het meten, regelen en besturen van machines en productieprocessen om te gaan. Na drie praktijkdagen en tien dagdelen theorie zijn deelnemers (mbo-niveau) in staat om zichzelf en hun organisaties een stap verder te brengen. Reed Business Opleidingen is op dit gebied de enige landelijk opererende opleider voor het erkend onafhankelijk PBNA-examen. Meetenregeltechniekopleiding.nl

7


maakt je de onmisbare schakel tussen strategie en human capital

VOOR EEN GRATIS ABONNEMENT: besteleenvakblad.nl/penoactueel

Als HR-professional lees je in P&Oactueel alles over human capital, development, meetbaar HR en wet&regelgeving. P&Oactueel is betrokken, praktisch, inspirerend en analytisch.


inpraktijk opleiding

Industriële Automatisering (PIT3)

Vernieuwde opleiding Risicomanagement

Deze opleiding is bestemd voor meet- en regeltechnici, instrumentatietechnici, monteurs, operators en engineers met basiskennis van meeten regeltechniek (PIT1 en PIT2). De opleiding richt zich op (mbo) technici met de verantwoordelijkheid voor het onderhoud, installeren, in bedrijf stellen, verhelpen van storingen, bewaken, automatiseren of het ontwerpen van productieprocessen. Ook hier gaan tien dagdelen theorie samen met praktijkdagen, twee praktijkdagen in dit geval. Meetenregeltechniekopleiding.nl

SOG opleidingen

De opleiding Risicomanagement is ontwikkeld voor professionals zoals veiligheidskundigen, arbocoördinatoren, preventiemedewerkers en andere functionarissen die verantwoordelijk zijn of worden voor het beheersen van veiligheidsrisico’s. Zij krijgen een onmisbaar hulpmiddel in handen om de bedrijfsprocessen veiliger en efficiënter te laten verlopen. Na afloop van deze opleiding zijn deelnemers in staat om zelfstandig een risicomanagement systeem te (her)beoordelen, selecteren, implementeren, toepassen en te onderhouden.

Medewerkers van een VCA-gecertificeerd bedrijf, die risicovol werk verrichten, moeten voldoen aan de opleidingseisen van SSVV. De SOG opleidingen sluiten naadloos aan op opleidingsvraag 3.4 uit de VCAchecklist (versie 2008/05), maar ook op de steeds veranderende praktijk. De volgende opleidingen die leiden tot het PBNA-diploma worden aangeboden via open inschrijving en incompany: Verplaatsen van ­lasten, Werken als buitenwacht, Onafhankelijke adembescherming, Werken met hoogwerker, Gasmeten EX-OX-TOX, Werken met vorkheftruck en Werken aan flensverbindingen volgens protocol.

Opleiding-vca.nl

Mvkhvkopleiding.nl

Incompany maatwerk Wanneer een groep collega’s dezelfde opleidingsbehoefte heeft, dan biedt een opleiding in de eigen organisatie (incompany) al snel een aantal interessante voordelen. Nagenoeg elke opleiding uit ons aanbod is incompany te verzorgen. De uitvoering van de opleiding ligt in handen van het incompany team.

Heb je meer informatie of advies nodig? Neem contact op met Esther van ’t Zelfde. Zij helpt je graag verder.

esther.zelfde@reedbusiness.nl 078 - 625 38 80

9


10

inpraktijk Kennis

Snel een diploma op zak! volg een opleiding Nieuwsgierig naar onze opleidingen? Wacht niet langer, surf direct naar de opleidingensite die bij jou past! Arbo-coördinator

ATEX voor deskundigen

Vanaf 4 september te Utrecht Prijs € 1.995,00 excl. btw Wil je jezelf specialiseren tot Arbo-coördinator? Schrijf dan nu in voor de opleiding. Met een goed arbobeleid bespaar je veel onnodige kosten. Kijk op Reedbusinessopleidingen.nl.

Vanaf 17 september te Zwijndrecht Prijs € 770,00 excl. btw Je bent geen operator, maar werkt wel in een explosiegevaarlijk gebied. Je hebt dan een specialistische opleidingsmodule nodig die aansluit op jouw functie. Vóór die specialisatie doe je ATEX voor deskundigen: een brede basisopleiding. Kijk op Atexopleiding.nl.

Middelbare Veiligheidskunde (MVK) Vanaf 5 september te Utrecht Prijs € 5.040,00 excl. btw Dé mbo-beroepsopleiding op het gebied van arbeidsveiligheid en arbeidsomstandigheden. Met het erkende PBNA-diploma MVK lever je gegarandeerd een waardevolle bijdrage aan een veilige werkomgeving. Kijk op Mvkhvkopleiding.nl.

Vanaf 10 september te Eindhoven Prijs € 220,00 excl. btw Beschik je over een (bijna verlopen) diploma Basisveiligheid VCA of werk je dagelijks volgens de VCA-richtlijnen? Dan is deze opleiding voor jou geschikt. Kijk op Opleiding-vca.nl.

VOL-VCA 1-daagse Vanaf 4 september te Zwijndrecht Prijs € 220,00 excl. btw Is jouw VOL-VCA diploma nu (bijna) verlopen of werk je dagelijks volgens de VCArichtlijnen? Volg dan de speciale 1-daagse opleiding. Kijk op Opleiding-vca.nl.

Klimaattechniek algemeen

Direct contact Voor actuele startdata en locaties, neem contact op met Patrick Hagenstein. Hij helpt je graag verder! patrick.hagenstein@reedbusiness.nl

078 - 62 53 888

Vanaf 1 oktober te Haarlem Prijs € 4.899,00 excl. btw Onderhoud wordt steeds belangrijker in de industrie. Wil jij winst halen uit waarborging van onderhoud? Dan is Maintenance Engineering precies wat je zoekt! Kijk op Maintenanceopleiding.nl.

Technische bedrijfskunde (jaar 1) Vanaf 3 september te Utrecht Prijs € 4.350,00 excl. btw Werk je in een technische functie en ben je op zoek naar een brede hbo-opleiding die je klaarstoomt voor de rol van projectleider, adviseur, manager of ondernemer? Kies voor de deeltijd hbo-opleiding Technische Bedrijfskunde. Kijk op Reedbusinessopleidingen.nl.

BVCA 1-daagse

Hogere Veiligheidskunde (HVK) Vanaf 12 september te Utrecht Prijs € 10.495,00 excl. btw Ben je hbo’er met interesse in veiligheidskunde op post-hbo niveau? Bij ons volg je een uniek opleidingsconcept met veel interactie, intervisie en intensieve begeleiding. Het verlet blijft beperkt door onze unieke digitale leeromgeving. Kijk op Mvkhvkopleiding.nl.

Maintenance Engineering

Vanaf 30 september te Rotterdam Prijs € 2.299,00 excl. btw Monteer jij klimaattechnische installaties? Of onderhoud of repareer je ze? Vergroot dan nu je kennis met de opleiding Klimaattechniek algemeen. Kijk op Klimaattechniekopleiding.nl.

Meten en meetinstrumenten Vanaf 23 september te Eindhoven Prijs € 1.925,00 excl. btw Met deze praktische opleiding op het gebied van meet- en regeltechniek krijg je de benodigde basiskennis om met technische systemen voor het meten, regelen en besturen van machines en productieprocessen om te gaan. Kijk op Meetenregeltechniek.nl.

Basis elektro- en schematechniek Vanaf 8 september te Breda Prijs € 1.525,00 excl. btw Alles leren over de basisprincipes en -begrippen van de elektrotechniek? Dan is dit de juiste opleiding. Je leert ook schema’s lezen en storingen lokaliseren. Kijk op Elektrotechniekopleiding.nl.

Projectmanagement in de techniek Vanaf 26 september te Zwijndrecht Prijs € 1.945,00 excl. btw In deze opleiding leer je om een project van begin tot eind vorm te geven en de benodigde beheersingstechnieken toe te passen. Ben jij (aankomend) projectleider of projectmedewerker? Kijk op Projectmanagementtechniek.nl.


Schrijf in en win!

Iemand is je voor geweest en heeft de antwoordkaart al gebruikt. Inschrijven kan natuurlijk ook snel en eenvoudig via onze website: www.reedbusinessopleidingen.nl/nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle tips, artikelen en downloads binnen je vakgebied. Hierdoor maak je kans op ĂŠĂŠn van de drie BONGO weekendtrips voor twee*. HR, P&O, managers

Financieel

Techniek

Veiligheid

Elektrotechniek opleiding.nl Koeltechniek opleiding.nl Klimaattechniek opleiding.nl Maintenance opleiding.nl Projectmanagement techniek.nl Leidinggeven techniek.nl Meetenregeltechniek opleiding.nl Gww opleiding.nl Hbotechnischebedrijfskunde .nl

Mvkhvk opleiding.nl Opleiding-vca .nl ATEX opleiding.nl Straling opleiding.nl

Vastgoed Grondverwerving opleiding.nl Novam opleiding.nl Uav opleiding.nl

* Zie actievoorwaarden op de website www.reedbusinessopleidingen.nl

www.reedbusinessopleidingen.nl /nieuwsbrief

Kijk, dat werkt.


(Advertentie)

Uitsluitend deskundige topsprekers / filevrij programma / 6 avonden

Reorganisaties, herstructurering, efficiëntieslag. Veel organisaties moeten zich hervormen om de concurrentiestrijd aan te gaan. Foto: prof. dr. Léon de Caluwé

Succesvol veranderen:

“Erg onderhoudend, veel humor, herkenbaar. Theorie en praktijk verweven. Geweldig!” Hilde Vogelzang, directeur/bestuurder van Stichting Vlietkinderen

Tijdens de Masterclasses Veranderkunde leert u:

Sturing geven aan processen om verandering succesvol te kunnen leiden Omgaan met weerstand en onzekerheid tijdens verandertrajecten Welke interventie technieken u kunt toepassen bij veranderingen

“Zowel de inhoud als de wijze waarop de lesstof gebracht werd was uitstekend” Arnoud Buiting, Hoofd Operationeel Voorbereiding bij VNOG

Deskundige Topsprekers

prof. dr. Léon I.A. de Caluwé

Powered by:

prof. dr. André F.M. Wierdsma

prof. dr. Thijs H. Homan

dr. Arend J. Ardon

drs. Jaap Peters

mr. drs. Hester Heringa

Mediapartners:

Kijk voor meer informatie en data op:

www.veranderkunde.nl of bel 020 - 515 92 15

adv veranderkunde_NEW 215x285.indd 1

21/03/13 12:19 PM


inpraktijk netwerken

netwerken

Mis ze niet! Met één van onze nieuwsbrieven blijf je op de hoogte van interessante artikelen uit je vakgebied. Bovendien lees je alles over achtergronden en updates rondom opleidingen en ontwikkelingen. Meld je aan op: reedbusiness­ opleidingen.nl/nieuwsbrief

D

e Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) hield in maart haar tweejaarlijkse Veiligheidscongres. Dit maal was het thema; De Kracht van Macht en ging in op de vraag of veiligheid het recht van de sterkste is. De veiligheidskundige zit in een maatschappelijk spanningsveld: processen veiliger te laten verlopen zodat mensen zich veilig voelen, en de economische druk van de organisaties in crisistijd. Theo de Bruin had de beste scriptie over ‘Wat verleidt medewerkers tot veilig gedrag?’ Rini te Dreu kreeg de juryprijs, en Leon Peeters won de publieksprijs voor de beste scriptie. Paul van der Sneppen van Reed Business Opleidingen heeft de workshop ‘Met IECEx 05 veiliger werken in explosiegevaarlijke omgevingen’ verzorgd. 

Maintenance NEXT Ahoy Rotterdam is tijdens Maintenance NEXT dé plek voor kennisuitwisseling over innovatie, best practices en new business. Veiligheid, beschikbaarheid en lage kosten per geproduceerd product zijn bekende wijzers op het dashboard van de asset manager. Onderhoud is hierbij dé sleutel tot succes. Het gebruik van geavanceerde technologie in en om machines en installaties neemt sterk toe. Zowel in het kennisprogramma als op de beursvloer staan technologische ontwikkelingen en innovaties centraal. Onderhoudsprofessionals wisselen kennis en visies uit om de industrie in stand te houden voor morgen. Met als

motto ‘NU klaar voor NEXT dimensies’. De beurs duurt van 16 tot en met 18 april, dus wees er snel bij. Reed Business Opleidingen is ook aanwezig! Je kunt ons vinden in stand nummer 4.101. 

De slag om technisch talent Door een tekort aan instroom van jonge technici van 2,5 procent per jaar, een hoger tempo in de vergrijzing van het personeelsbestand Congres

DE SLAG OM TECHNISCH TALENT Nu anticiperen op het groeiende tekort aan technici bepaalt uw succes

Donderdag 28 maart 2013 | Hotel Houten

en een afname van de interesse in technisch werk, zal de krapte op de technische arbeidsmarkt de komende vijf jaar verdrievoudigen. Dat bleek tijdens het congres De Slag om Technisch Talent waar praktische oplossingen werden gepresenteerd. Oplossingen op het gebied van opleiding & ontwik-

Ruim 60 procent van de ondernemers in de industriële en technische sector verwacht de komende jaren problemen met het vinden van gekwalificeerd technisch personeel. Door een tekort aan instroom van jonge technici van 2,5% per jaar, de vergrijzing en een afname van de interesse in technisch werk, zal de krapte op de technische arbeidsmarkt de komende 5 jaar verdrievoudigen! Een zorgwekkende ontwikkeling. Hoe gaat uw bedrijf om met deze trend? Kampt u ook met de volgende dilemma’s? • •

Hoe behoudt u uw bedrijfsspecifieke vakkennis in tijden van vergrijzing? U krijgt uw specialistische vacatures amper gevuld en moet tegelijkertijd tijdelijke

13

keling, recruitment, imago, kennisbehoud en samenwerking. Tom van ’t Hek, de record-international van het Nederlandse hockey was dagvoorzitter. En de voorzitter van MKB-Nederland Hans Biesheuvel hield een gepassioneerd betoog. Namens Reed Business Opleidingen hield Hans Verstraeten een workshop over bedrijfsscholen toen en nu. 


14

inpraktijk TEchniek

Neerlands’ trots begint met kennis: doorbraak Nereda in watertechnologie

Micro-organismen in snel bezinkende korrels die nĂŠt even slimmer afvalwater zuiveren. Een wereldprimeur dankzij kennisuitwisseling van RoyalHaskoningDHV, TU Delft, het kennisinstituut van de Nederlandse waterbeheerders en zes waterschappen. Dat is Nereda.

Nereda in beeld?

Bekijk de video op neredannop.nl


 inpraktijk TEchniek

Waterkennis exporteren

(Toen nog) prins Willem-Alexander opende vorig jaar in Epe ’s werelds eerste rioolwaterzuivering met Nereda-techologie. Inmiddels zijn diverse plants in aanbouw, hebben zich wereldwijd partijen gemeld om de technologie te gebruiken en is Nereda meermaals bekroond.

Voorzitter Bertrand van Ee van het kernteam Export & Promotie van de door het kabinet ingestelde Topsector Water: De waterbranche laat zien hoe slimme publiek-private kennisuitwisseling een complete sector internationaal competitief houdt.

Denk ook eens aan deze opleidingen voor een succesvolle aansluiting in de praktijk: Inleiding Civiele Techniek Grondmechanica en funderingstechniek, basisopleiding

Meer weten? Meld je aan voor de nieuwsbrief

Gwwopleiding.nl

15


16

inpraktijk veiligheid

Beheersen van veiligheidsrisico’s

M

et een VCA-certificaat aan de muur ben je er niet, stelt technisch directeur Willem Wagemakers van Stichting Samenwerking voor Veiligheid (SSVV) die het VCA-schema in Nederland beheert. ‘Het beheersen van je veiligheidsrisico’s heeft alles te maken met houding en gedrag.’ Er zijn verschillende certificaten. VCA* is bedoeld voor kleinere bedrijven en aannemers die geen onderaannemers inschakelen. Voor wat grotere bedrijven of wanneer je meerdere diensten aanbiedt, is er VCA**. Dan moet je aan extra eisen voldoen wat betreft verbetermanagement, VGM-beleid en -organisatie. In risicovolle omgevingen zoals de petrochemie is VCA Petrochemie nodig.

Checklist De Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers is een certificeerbare checklist voor aannemers waarmee zij kunnen aantonen dat ze veiligheids-, gezondheids- en milieurisico’s beheersen en een

Willem Wagemakers Technisch Directeur Stichting Samenwerking voor Veiligheid (SSVV)


inpraktijk veiligheid

Veiligheidsbewust werken, die verantwoordelijkheid ligt enerzijds bij het bedrijf, en anderzijds bij de medewerker zelf aantal belangrijke veiligheidsaspecten van wet- en regelgeving naleven. De checklist gaat specifiek in op het opleiden van medewerkers. Doel van de VCA-opleidingen is het onderkennen en beheersen van risico’s tijdens de werkzaamheden. Medewerkers van gecertificeerde bedrijven moeten opgeleid zijn. Welk diploma of certificaat nodig is, hangt af van de functie. Operationele medewerkers hebben genoeg aan een Basis-VCA. Daarnaast is ook een vakopleiding een harde eis. Wagemakers: ‘Opleidingen spelen een belangrijke rol. Want die gaan niet alleen over de theorie, de weet­jes; die kun je zelf wel uit de leerstof halen. Het gaat er ook over hoe gemotiveerd je bent om veilig te werken.’ Veiligheidscultuur Inmiddels zijn er in de relevante branches weinig bedrijven die géén VCA-certificaat hebben. Ook al biedt het keurmerk houvast, het geeft nog weinig inzicht in de veiligheidscultuur van deze bedrijven. Streven ze puur naar het beheersen van alle VCA-eisen? Of willen ze werkelijk hun veiligheidsprestaties verbeteren: ‘Het heeft in feite allemaal te maken met houding en gedrag van medewerkers en management. De basis van het hele veiligheidsdenken is je Risico- Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). Je dient alle risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu in kaart te brengen. Dus, welke gevaren zijn er? Hoe vaak komen

die voor? Wat zouden de effecten kunnen zijn van dat gevaar, en welke beheersmaatregelen kun je daar op inzetten? De sleutel tot het beheersbaar maken van veiligheidsrisico’s ligt niet in nog meer regels, systemen en procedures, maar in het investeren in de houding en het gedrag van mensen. Medewerkers en leidinggevende moeten elkaar op onveilig gedrag kunnen aanspreken. De rol van de leidinggevende is om hierin vooral het goede voorbeeld te geven: ‘Een veiligheidscultuur is een proces en dat dien je te monitoren. Door, bijvoorbeeld, speciale rondes te lopen, kun je dingen signaleren. Spreek je personeel aan wanneer ze niet veilig werken? Niet met het opgeheven vingertje, maar stel vragen, “vertel eens wat de veiligheidsaspecten zijn van dit werk? Waarom doe je het op deze manier en niet zo?” Veiligheidsbewust werken; die verantwoordelijkheid ligt enerzijds bij het bedrijf en anderzijds bij de medewerker zelf.’ 

Snel je VCA op zak! Werk je dagelijks met de VCA-richtlijnen? En moet je je VCA of SOG diploma halen of vernieuwen? Volg de VCA of SOG opleiding en doe meteen PBNAexamen. Snel én goedkoop. Kies zelf wat bij je past 1 2 3

Zelf studeren of klassikaal met een ervaren docent Je VCA of SOG diploma halen in 1 of 2 dagen Optimale examenvoorbereiding online of in de klas

Bekijk welke VCA of SOG opleiding bij je past.

Opleiding-vca.nl

17


18

inpraktijk netwerken

ATEX congres in

teken van praktijk

V

oor iedereen die verantwoordelijk is voor werkprocessen in explosiegevaarlijke werkomgevingen moet donderdag 25 april met rode pen in de agenda staan. Want dan vindt in Den Bosch voor de vijfde keer het grote ATEX congres plaats. Dit jaar staat het aangescherpte toezicht centraal; welke consequenties dit met zich meebrengt voor je praktijk en hoe je daar op kunt anticiperen. Topsprekers vanuit de Inspectie SZW, DEKRA, brancheverenigingen en de grotere industriële bedrijven delen hun kennis in een inspirerende mix van lezingen en demonstraties. Aan de orde komen onder meer de ­actuele wet- en regelgeving, praktijkvoorbeelden, zonering, Explosieveiligheidsdocument (EVD) en statische elektriciteit. Op deze jubileumeditie zullen er bovendien live explosies worden gedemonstreerd door ExElect van DSM. Zodat de gevaren van brand- of explosiegevaarlijke stoffen – en hoe deze te voorkomen – dichterbij komen dan ooit tevoren. De zoektocht naar Zone 0 De praktijk staat centraal tijdens het congres. Zo geeft senior specialist MHC Inspectie SZW Otto Wientjes praktische richtlijnen rondom zonering. Dit is een belangrijk onderdeel van de EVD. Nadat er is vastgesteld dat er daadwerkelijk sprake is van explosiegevaar, zijn bedrijven verplicht de arbeidsplaatsen in gevarenzones in te delen. Wientjes: ‘Het zijn, geografisch gezien beperkte gebieden die moeilijk op een gevarenzone­tekening zijn onder te brengen, maar ze hebben een zeer hoog explosierisico. Mijn lezing “De zoektocht naar Zone 0” refereert aan het feit dat deze gebieden lastig op te sporen zijn. In de algemene normen wat betreft explosieveiligheid van het NEN ­instituut wordt wel uitgelegd wat Zone 0 gebieden zijn. Maar wat nog ontbreekt, is een handig overzicht waarop staat aangegeven waar

grotere industriële bedrijven delen hun kennis in een inspirerende mix


inpraktijk netwerken

deze gebieden zich bevinden. En dat hebben wij nu dus ontwikkeld. Tijdens het congres geef ik letterlijk richtlijnen: zo spoor je ze zelf op.’ Dat voorkomt vervelende momenten tijdens inspecties en – nog vervelender – forse boetes: de laatste tijd wordt er steeds meer geïnspecteerd volgens onverwacht bezoek. Daarnaast is er een aangescherpte handhavingsbeleid. ‘We onderzoeken gericht, op basis van een risicoanalyse. Dat brengt de toezichtlast bij ondernemingen die zich keurig aan de regels houden omlaag en verhoogt de “pakkans” bij ondernemingen met een risicovolle situatie.’

Persoonscertificering Een andere spreker is Theo Pijpker, Certification Manager DEKRA Certification Group. Hij brengt congresdeelnemers op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen rondom IECEx 05: ‘Dit is een persoons-certificatieschema dat onder auspiciën staat van de International Electrotechnical Commission. Elk land stelt verplichtingen inzake competenties van personeel. In

gebrek aan kennis en competenties leidt nog steeds tot gevaarlijke situaties en incidenten

Nederland geldt deze eis vanuit de Arbo wetgeving, en meer specifiek vanuit de ATEX 137 wetgeving, maar dit is verder niet in Nederlandse normen, praktijkrichtlijnen of regels uitgewerkt. Iedere Ex-installatie-eigenaar of contractor bepaalt volgens zijn eigen criteria wanneer een werknemer gekwalificeerd is voor bepaalde werkzaamheden. In de IEC normen voor installatie, inspectie, onderhoud en reparatie van Ex-materieel staan

19


Donderdag 25 april 2013 Congrescentrum 1931 Den Bosch

Aangescherpt toezichtbeleid vergt uw aandacht!

Op donderdag 25 april organiseert Reed Business

Een greep uit het programma:

Opleidingen voor de 5e keer Het grote ATEX congres.

• Actuele wet- en regelgeving rondom ATEX en IECEx

Dé bijeenkomst voor bedrijven die te maken hebben

• Reparatie van Ex-apparatuur

met explosieveiligheid.

• Resultaten van de speerpunten van Inspectie SZW • Explosie Veiligheidsdocument

Dit jaar staat het aangescherpte toezicht centraal,

• Inspectie van de elektrische installatie in de praktijk

welke consequenties dit met zich meebrengt voor uw

• Nieuw: Live explosies!

praktijk en hoe u daar op kunt anticiperen. Schrijf u in met één of meer collega’s en ontvang ieder € 50,collegakorting!

Krijg in één dag grip op de optimalisatie van uw ATEX beleid!

Kijk voor meer informatie en inschrijven op: www.atexcongres.nl

Partners

Initiatiefnemers

Exposanten

AANDRIJFTECHNIEK AANDRIJVEN - BESTUREN - TOEPASSEN

SKO punt

Kennispartners

Mediapartners:


inpraktijk netwerken

wel competentie-eisen. Deze vormen de basis voor de competentiemodules van het IECEx 05 schema. Hoewel niet bij wet verplicht, is het uiterst zinvol om de IECEx 05 criteria te volgen om aan te tonen dat personeel competent is. Niet voor niets wordt het breed gedragen. Fabrikanten van Ex-apparatuur, certification bodies, toezichthouders, overheden en eigenaren van installaties: ze steunen allemaal het IECEx 05 schema omdat gebrek aan kennis en competenties nog steeds leidt tot gevaarlijke ­situa­ties en incidenten.’ Onder IECEx 05 valt vrijwel elk denkbare functie die verbonden is met elektrisch materieel: management, installatie- of werkverantwoordelijke, ontwerpers van installaties, installateurs, monteurs, onderhouds- en reparatiepersoneel, auditors, enzovoort. Een persoonscertificaat wordt afgegeven wanneer de persoon kan aantonen voldoende kennis én vaardigheden te bezitten. Dit moet worden aangetoond met een theorie-examen en een praktijkexamen. Bovendien moet men een evidence file overleggen, bestaande uit het CV, relevante diploma’s en werkervaring. Bij positieve beoordeling van dit alles kan worden overgegaan tot certificering. DEKRA Certification kan de persoon certificeren voor de basismodule, waar in Nederland de meeste vraag naar is. DEKRA heeft

PBNA in Zwijndrecht erkend als examenbureau voor de IECEx 05 theorieexamens. De IECEx 05 praktijkexamens neemt DEKRA zelf af. Voor IECEx 05 conforme opleidingen kan je terecht bij Atexopleiding.nl. 

Atexopleiding.nl

Nu

Het grote ATEX congres

50 euro korting !

De lezing van Otto Wientjes ‘De zoektocht naar Zone 0: resultaten van de speerpunten van Inspectie SZW’ vindt plaats om 11.00 uur. Theo Pijpker vertelt om 09.00 uur over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van IECEx en ATEX. Een greep uit het verdere programma: Gerard Zwetsloot van TNO gaat in op de ‘benchmark veiligheidscultuur in bedrijven met majeure veiligheidsrisico’s’ en Nathan Kuper van de Inspectie SZW stelt de vraag of je werkvloer wel veilig is, ongeacht je correcte EVD. Verdiepingssessies zijn er onder meer over de bevoegdheden van toezichthouders, trends rond ATEX voor elektrische installaties, EX-IC als vervanger van EX-nL en 50 jaar ervaring met ATEX explosies in Nederland. Kijk voor het volledige programma en meld je nu aan op ­atexcongres.nl/inpraktijk

Nu € 50,- korting op het entreebewijs Standaard prijs € 299,Nu € 249,-

21


22

inpraktijk management

Geen tijd voor

vallen en opstaan

D

e valkuilen voor projectmanagers zijn even bekend als hun oplossingen in theorie. De praktijk blijkt echter weerbarstiger. Een docent en een managementconsultant over de beste manieren om hard rendement te halen uit zachte begrippen. Wie de cijfers er losjes op naslaat, kan alleen maar concluderen dat organisatiedeskundigen, wetenschappelijk onderzoekers en boardroom consultants de enigen zijn die profijt hebben van veranderingsprojecten. De succesratio’s van ICT-projecten bijvoorbeeld – een dankbaar onderzoeksgebied – beginnen bij een schokkend lage 25 procent. Veel veranderingsprojecten komen niet veel hoger. Het is dan ook niet vreemd dat de investeringen in opleidingen, coaching en advisering rondom projectmanagement ondanks de recessie fors blijven. ‘Logisch’, stelt André van der ­Heijden, docent bij Reed Business Opleidingen; ‘Mees­ tal gaat het om projecten die bedrijfskritisch

zijn. Projectmanagement wordt dan ook steeds belangrijker. Al was het alleen maar uit kostentechnisch oogpunt; om binnen budgetten te blijven.’ ‘Projectmanagement past in de steeds hogere versnelling van de samenleving’, vult NanningThijs Klok aan. Hij is consultant bij 2-Tact; een bureau dat toonaangevende technisch ­geöriënteerde bedrijven als Imtech, KLM en NedTrain begeleidt.’Vaste structuren zijn vaak te belemmerend om snel resultaten te bereiken. Projecten zijn tijdelijke structuren, gebaseerd op een flexibele inzet van mensen en middelen, maar wel gericht op het realiseren van een concreet resultaat binnen scherpe afspraken over tijd, geld, kwaliteit en dergelijke. Dat is nodig omdat steeds minder activiteiten te vangen zijn in vaste patronen, werkstructuren en organisatieschema’s.’ Onderliggende problemen De docent en de consultant vinden elkaar in de constatering dat projectmanagement bij uitstek een voorbeeld is van de spreekwoordelijke ezel


 inpraktijk management

Nanning-Thijs Klok Consultant 2-Tact

23


24

inpraktijk management

die zich wel voor de tweede keer aan de steen stoot. De belangrijkste valkuilen bij projectmanagement zijn open deuren; variaties op een heel beperkt aantal thema’s. Doelen die niet gehaald gaan worden. Onduidelijke doelstellingen en hiërarchische verhoudingen die resulteren in een zwalkende koers of krachteloze compromissen. Slechte communicatie en onvoldoende betrokkenheid van de toekomstige gebruikers doden alle enthousiasme bij deelnemers, topmanagement dat zich op afstand houdt frustreert de projectverantwoordelijken. Onduidelijkheid over het budget en gebrekkige risicoanalyse zijn het beste recept voor slapeloze nachten van de CFO. Van der Heijden benadrukt het belang van realistische doelstellingen voor projecten: ‘Streef in algemene zin naar perfectie, maar aanvaard dat dit zelden gehaald wordt.’ Vaak start een organisatie met de vraag naar een complete set van het beheersinstrumentarium. Het onderliggende probleem is immers vaak het uit de hand lopen van tijd en kosten van projecten. De behoefte ontstaat dan om strakker te sturen. Maar als dat niet in evenwicht gebeurt met betrokkenheid en verantwoordelijkheid levert de inzet van meer beheersinstrumenten het averechtse effect op. Klok: ‘Het zoeken is naar manieren om het ver-

mogen van mensen in organisaties optimaal te benutten met behulp van projectmanagement. Als mensen op een goede manier worden

Leren van elkaar is even wezenlijk als leren van de docent aangesproken op hun vermogens ontstaat energie, inspiratie, betrokkenheid en plezier. Dat lijken en zijn ook hele “zachte” begrippen, maar daarom niet minder wezenlijk voor succesvol projectmanagement.’ Van der Heijden haalt het voorbeeld aan van een rollenspel met onderhandelen als thema. Wie zich minder dogmatisch of hiërarchisch opstelt, blijkt bijna altijd het meeste te kunnen bereiken. Een simpele, maar belangrijke eye-opener voor veel cursisten. Beeldkracht Optimaal projectmanagement is wat Klok betreft op de eerste plaats het zoeken naar vermogen om te creëren in een project: ‘Het geheim daarvan is dat in het project op een

effectieve manier gebruik wordt gemaakt van “vermogens”, zoals beeldkracht, vormkracht en samenwerkingskracht. Beeldkracht is het vermogen om de huidige realiteit te ontstijgen en vooruit te zien naar een gewenste toekomst. Vormkracht manifesteert zich in het vermogen om ideeën, visies en idealen tastbaar te maken en te realiseren. Samenwerkingskracht is het vermogen om in dialoog samen iets te maken dat de individuele mogelijkheden overstijgt.’ Docent Van der Heijden probeert in zijn opleidingen kennis, kunde en creativiteit over te dragen door deelnemers een zo realistisch mogelijke lesomgeving te bieden. Rollenspellen en praktijkopdrachten zijn afgestemd op de ervaringen van de projectmanagers die hun vaardigheden komen verbeteren. Het verbindend element moet zijn de wens en de vaardigheid om klantgericht te werken. Dat is niet even makkelijk voor iedereen, het blijkt best een verschil te maken of iemand gewend is voor interne klanten te werken of voor externe opdrachtgevers. In mijn opleidingen zorg ik ervoor dat van beide situaties voldoende terugkomt. “Leren van elkaar” is even wezenlijk als leren van de docent. De minpunten van de één zijn immers de plussen van de ander. Dat geldt voor de leersituatie, maar evengoed in de praktijk van een projectgroep.’ 

Meer weten? Reed Business Opleidingen biedt een breed pakket opleidingen voor beter en meer renderend projectmanagement: Projectleider IPMA‑C, Projectmanagement IPMA D, Werkvoorbereider, Projectmanagement in de techniek 1 (Organiseren en beheersen van projecten), Projectmanagement in de techniek 2 (Leidinggeven aan projecten), Technisch Projectleider en hbo opleiding Technisch Bedrijfskunde.

Niveaus en specifieke aandachtsgebieden verschillen per opleiding, maar alle zijn geënt op een gezonde combinatie van bewezen theorie en vergaande praktijkgerichtheid. Van het gestructureerd werken volgens de basistheorie over technisch projectmanagement, via het leren werken volgens een projectsystematiek tot het efficiënt aansturen van projectteams en het bewaken van de verschillende fasen van een project.

Kijk op projectmanagementtechniek.nl voor de opleidingen: Projectmanagement in de techniek 1 Projectmanagement in de techniek 2 (Leidinggeven aan projecten)

Technisch Projectleider Werkvoorbereider (organiseren en beheersen van projecten) Projectmanagement IPMA-D Projectmanagement IPMA-C Projectmanagementtechniek.nl


inpraktijk aan het woord

De docent bracht het speels

Naam: Michael van Berkel Werkgever: Van der Velden Rioleringsbeheer Functie: Assistent uitvoerder Opleiding: VOL-VCA 1-daagse

‘I

k heb bij Van der Velden Rioleringsbeheer lange tijd in de buitendienst gewerkt. Tot ik de mogelijkheid kreeg een traineeship te volgen en opklom tot assistent-uitvoerder. In mijn tijd als monteur had ik al mijn VCAdiploma behaald. Maar om door te groeien binnen de organisatie, heb ik een diploma nodig voor VOL-VCA, veiligheid voor operationeel leidinggevenden.­ Z­ o kwam ik bij de eendaagse opleiding van Reed Business Opleidingen uit. Arbeidsom-

standigheden, gevaarlijke stoffen, veilig werken; zoveel nieuwe kennis opdoen en vervolgens direct examen doen. Het was wel pittig. Natuurlijk heb ik twee jaar geleden al een basis VCA-cursus gedaan. Maar de VCA voor leidinggevenden is net een stukje uitgebreider, met meer regels en meer achtergrondkennis. En zo vaak zit ik niet meer in de “schoolbanken”. Gelukkig bracht de docent het speels, met veel praktijkvoorbeelden. Daardoor kon ik de leerstof goed volgen. Wat ook hielp, is dat we bij Van der Velden al strikte veiligheidseisen- en procedures hante-

ren. Zo zijn we verplicht metingen te verrichten in besloten ruimtes naar zuurstof- en explosiewaardes. Door de VOL-VCA 1-daagse ben ik me nu nóg meer bewust waarom veiligheid in risicovolle omgevingen van b­ elang is. Ik kijk tevreden terug op de opleiding en ben erg blij met mijn diploma.’ 

Opleiding-vca.nl

25


26

inpraktijk TEchniek

Duurzame energie, deskundige installateurs

D

e toekomst is zonnig, als het om duurzame energie gaat. Stijgende energieprijzen en de roep om milieubewustzijn versterken de vraag naar alternatieve bronnen als zonne- en windenergie. Kortom, werk aan de winkel voor de installateur.

werk aan de winkel voor de installateur

België en Duitsland; onze buurlanden zetten fors in op alternatieve energiebronnen als wind- en zonne-energie. Nederland loopt momenteel nog wat achter, toch verschijnen er ook in ons land steeds meer zonnepanelen op de daken. Bedrijven en consumenten zien nieuwe mogelijkheden. Op dit moment is een consument al snel enkele duizenden euro’s kwijt aan een zonnepaneel, maar de aanschafprijzen dalen. En door een stijgende kwaliteit wordt de opbrengst per vierkan-

te meter steeds hoger. Een gemiddeld gezin verdient de investering nu binnen tien jaar terug. Bovendien: wekt je nieuwe energiebron meer energie op dan je zelf gebruikt, dan kun je terugleveren aan het net. En in ruil daarvoor korting krijgen op je energierekening. Het klinkt allemaal erg eenvoudig. Maar zo’n energiesysteem moet nog wel even worden aangelegd en geïnstalleerd. En dát is een vak apart. Verstand van zaken Een rendabel duurzaam energienet ontstaat natuurlijk niet vanzelf. Denk aan de installatie van zonnepanelen, die via zogeheten PV-cellen zonlicht omzetten in energie. Een nieuwe groep die nodig is in de meterkast. Of aan de speciale omvormer die de energie terugvoedt in het energienet. Een gemiddelde consument mist de kennis en vaardigheden om zelf met duurzame ener-


inpraktijk TEchniek

Meer weten over laag-, middel- of hoogspanning? Schema’s lezen, meten en aanleggen? Reed Business Opleidingen biedt een breed aanbod aan opleidingen op het gebied van elektrotechniek: Basis elektrotechniek en schema lezen, Elektrische aandrijving en besturingstechniek, Storingzoeken in elektrotechnische installaties (basis of vervolg), Keuren van handgereedschappen en Hoogspanningstechniek. Kenmerkend voor de opleidingen is een praktijkgericht karakter, verrijkt met theorie. Drie opleidingen vormen samen een leergang tot elektromonteur. Deze opleidingen hebben een groter praktijk­gedeelte.

Elektrotechniekopleiding.nl

gie aan de slag te gaan. Hij heeft advies nodig van een deskundige installateur, die verstand heeft van de benodigde spanning, de juiste componenten selecteert en de energiebron kan installeren. De nadruk ligt hier op de term ‘deskundig’. Een installatie moet werken. En een installateur moet elektrisch veilig kunnen werken, volgens de NEN1010 en de NEN3140. Om zichzelf, de opdrachtgever en de omgeving niet in gevaar te brengen. Innoverende installateur Kennis is het sleutelwoord. Energieschema’s kunnen lezen, weten welke componenten of schakelaars er nodig zijn en veilig te werk gaan. De vraag naar nieuwe vormen van duurzame energie leidt ook tot vraag naar de vaardigheden van de installateur. Hij moet meegaan in de trend. Innoveren. Zo nodig terug de ‘school­

banken’ in. De vraag naar duurzame-energie-experts neemt de komende jaren alleen maar toe. Ben je er klaar voor? 

Informatie of advies nodig? Neem dan contact op met Patrick Hagenstein, hij helpt je graag verder! patrick.hagenstein@reedbusiness.nl

078 - 62 53 888

27


28

inpraktijk opinie

ZZP’er neemt ondernemerslessen ter harte

Z

zp’ers in de kennisindustrie erkennen het belang van Permanente Educatie (PE), maar stellen wel bijzondere eisen aan hoe zij nieuwe kennis tot zich willen nemen. Alles moet samenhangen met alles. Logisch.Gestimuleerd door reorganiserende werkgevers of uit de overtuiging als ondernemer wél de vrijheid te hebben: het aantal zelfstandigen zonder personeel in de technische sectoren stijgt sinds het begin van de recessie explosief. Alleen al de bouw levert één op de drie zzp’ers en inmiddels is tien procent van de gehele beroepsbevolking zelfstandig ondernemer. Een ondernemersles nemen zij

hen die producten leveren) is het feit dat zij hun nieuwe kennis onmiddellijk kunnen toepassen en dus te gelde maken. Dat is des te relevanter omdat kleinere ondernemingen in het algemeen en zelfstandigen in ’t bijzonder natuurlijk de opleidingsbudgetten ontberen die grote organisaties standaard in hun planning opnemen. Oplossing De opleidingseuro van de zzp’er moet meteen renderen. Dat stelt eisen aan de opleider. Zelfs de meest theoretische leergang moet praktische waarde hebben. Docenten die de wereld slechts vanuit de studeerkamer kennen, zijn

kennisnetwerken belangrijker dan ooit voor de zelfstandig ondernemer

zich in ieder geval ter harte: het doorslaggevende belang om kennis en vaardigheden op peil te houden. Kennis is kracht Ook eenmansbedrijven beseffen dat dienstverlening zonder meerwaarde is, zo lang er geen aantoonbare onderscheidende kracht achter schuilt. Die kracht heet kennis. Het mooie van dienstverlenende zzp’ers (in tegenstelling tot

tegenwoordig ondenkbaar. Waar drukke agenda’s traditionele klassikale kennisoverdracht onmogelijk maken, moet interactief leren een oplossing bieden. En niet in de laatste plaats: van elkaar leer je minstens zoveel als van de lesstof. Vandaar dat kennisinstituten als het onze fors investeren om de student te faciliteren in zijn kennisnetwerk en de mogelijkheid om informatie en visies te delen. Digitaal, met verrassende evenementen, met verrijkende in-

formatie. Voor de zelfstandig ondernemer is dit belangrijker dan voor wie ook: het kennisnetwerk is immers meteen ook een commercieel netwerk. 

Mis ze niet! Bent je op zoek naar een vakopleiding én zoekt je de mogelijkheid uw kennisnetwerk uit te breiden? Reed Business Opleidingen biedt ook voor zzp’ers en kleinere ondernemingen opleidingen op maat. Ga snel naar onze websites voor meer informatie over de opleidingen, artikelen en whitepapers. Meld je aan op: reedbusiness­ opleidingen.nl/nieuwsbrief Opleiding-vca.nl Mvkhvkopleiding.nl

Elektrotechniekopleiding.nl


inpraktijk aan het woord

Verschil tussen deelnemers, en toch les op maat

Naam: Peter van Regteren Werkgever: Coneco Functie: Project Engineer Opleiding: Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing

‘I

n mijn werk als project engineer ontwerp ik systemen voor regeltechniek en klimaatbeheersing. Ik leg ze weliswaar niet aan, maar als ontwerper is het toch handig meer over de onderliggende techniek te weten te komen. Kennisverbreding. Daarom schreef ik me in voor de opleiding Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing van Reed Business Opleidingen. Ik moet zeggen dat opleiding erg goed was verzorgd. De samenstelling van de klas was

divers, met ontwerpers én monteurs, en toch sloot de lesstof goed aan op ieders behoeften. We gebruikten de theorie uit het leerboek vooral als naslagwerk. De docent maakte de stof inzichtelijk door handige praktijkvoorbeelden te geven. En hij ging graag en uitgebreid in op losse vragen. Als er een probleem optrad, dan loste Reed Business Opleidingen dat snel op: de MemoTrainer, e-learning, werkte eerst niet goed op mijn smartphone, maar na één telefoontje was het probleem binnen een dag opgelost. Door de opleiding heb ik nu meer kennis van

de regel- en klimaatsystemen. Daar profiteer ik van bij al mijn werkzaamheden en ontwerpen. Ik kan nu beter inschatten of processen wel goed zijn getekend. Waar ik eerst een ontwerp van klanten misschien al snel zou overnemen, heb ik nu de technische kennis om het kritisch te controleren. En zo meer toegevoegde waarde te leveren.’ 

Meetenregeltechniekopleiding.nl

29


Nieuws, blogs, achtergrond en liveverslag op Twitter @Logistiek_nl En vacatures van Logistiek.nl @vac_logistiek

12LOG010_cover.qxp:Opmaak 1

JAARGANG 7 DECEMBER 2012

11/27/12

8:14 PM

24 uur per dag de website www.logistiek.nl Nieuws, kennis en carrière

Page 1

Het magazine voor logistiek Nederland

Spe

Duu

cial

rzaa

heid

m-

BARCODESCANNERS 2D IS VOORLOPIG NOG TE DUUR

Lean and Green ‘We willen dat anderen zich onderdeel voelen van het succes.’ Nico Anten, directeur Connekt en winnaar van de Nederlandse Logistiek Prijs.

10 keer per jaar het magazine Praktijk, achtergrond en interviews Eigen YouTube-kanaal met filmpjes en interviews www.youtube.com/logistiekdotnl

Talentontwikkeling Kuehne+Nagel is een ontwikkeltraject gestart voor jong personeel. Uitgangspunt: de positie bereiken waar je het meest tot je recht komt.

Nieuws, kennis en carrière

Beleef de wereld van logistiek en verrijk uw kennis tijdens de events van Logistiek: WMS-dag en Logistiek Live www.logistiek-events.nl

Blogs, foto’s, fun en (opmerkelijk) nieuws op Facebook www.facebook.com/logistiek

Discussie en interactie, actieve groep van bijna 18.000 leden op LinkedIn www.logistiek.nl/linkedin

Vier keer per week de e-mailnieuwsbrief Het nieuws, expertartikelen en blogs gratis op een presenteerblaadje www.logistiek.nl/nieuwsbrief


inpraktijk e-learning

Het nieuwe opleiden begint thuis

E

fficiency in opleiden heeft vele gezichten. Minimaal verlet binnen werktijd; maximaal leercomfort voor de deelnemer; hoge en meetbare kwaliteit. Diverse doelen die samenkomen in blended learning. Hierin wordt klassikaal onderwijs gecombineerd met digitaal onderwijs. Via de digitale leeromgeving kunnen deelnemers bijvoorbeeld leren en oefenen met de lesstof door oefenvragen te beantwoorden via de memotrainer. Daarnaast kunnen zij in de digitale leeromgeving werken aan voor­ bereidingsopdrachten voor de bijeenkomsten en discussiëren met andere deelnemers. Op deze wijze gaan de voordelen van klassikaal onderwijs zoals directe interactie met medecursisten samen met het comfort dat men

thuis, in de eigen tijd, de opleiding deels digitaal kan volgen. Natuurlijk staat de studiebegeleider of docent klaar om hen online te ondersteunen. Interactief Blended learning maakt het mogelijk een groot deel van de gewenste opleiding zelf in te delen. De theorie bestudeert men voornamelijk thuis. Hierdoor krijgen de bijeenkomsten een interactief karakter en blijven zij gericht op het toepassen van de kennis en vaardig­heden in de praktijk. De voordelen zijn legio; optimale efficiency, hoger studieresultaat in de zin van slagingspercentages en studiecijfers. Er is minder contactonderwijs nodig, dus er zijn minder verletkosten. Even belangrijk is het feit

dat er tijdens de bijeenkomsten meer ruimte is voor het toepassen van kennis. 

Meer weten? Voorbeelden van opleidingen met blended-elementen zijn onder ander te vinden op Opleiding-vca.nl en Projectmanagementtechniek.nl Proeflessen Wil je weten of online zelfstudie iets voor jou is? Je kunt het zelf proberen op onze websites. Voor veel van onze opleidingen kun je een proefles volgen. Hiermee krijg je een goede indruk van de opleiding. Kijk maar eens op opleiding-vca.nl en elektrotechniekopleiding.nl. 100% e-learning Een stap verder is e-learning. Hierbij verschuift het onderwijs volledig naar digitaal. De docent wordt als het ware digitaal. Sommige opleidingen zijn geheel via e-learning te volgen en bij andere opleidingen wordt het gebruikt als aanvulling. Vaak zijn dit onderwerpen die met zelfstudie goed te volgen zijn.

Opleiding-vca.nl Projectmanagementtechniek.nl

Elektrotechniekopleiding.nl

31


32

inpraktijk kennis

COLOFON COLOFON Directeur Paul Emons.

Uitgever Reed Business Opleidingen. Opleidingen Heb je behoefte aan advies, productinfo of maatwerk? Bel dan met 078 - 62 53 888 of stuur een e-mail naar opleidingen@reedbusiness.nl Marktspecialisten Industrie Niels Wink. niels.wink@reedbusiness.nl Jeroen Hoftijzer. jeroen.hoftijzer@reedbusiness.nl Olie- en gaswinning, raffinage, (petro)chemie, farmacie Paul van der Sneppen. paul.van.der.sneppen@reedbusiness.nl Bouwnijverheid, contractorfirma’s Esther van ’t Zelfde. esther.zelfde@reedbusiness.nl Energie, water, vervoer en opslag Jan Tendijck. jan.tendijck@reedbusiness.nl Bouw Lennart Dessens. lennart.dessens@reedbusiness.nl Openbaar bestuur, vastgoed en overheidsdiensten Mirella Nenk. mirella.nenk@reedbusiness.nl Zakelijke- en financiële dienstverlening Jan Marchand. jan.marchand@reedbusiness.nl Marketing Björn van Beek, Frederieke Kolkman, Eveline Hollanders, Pieter van Diggele, Ilona Arnoldus en Jurino Figaroa. Advertenties Reed Business Opleidingen Telefoon: 078 - 62 53 888 E-mail: adverteren.opleidingen@reedbusiness.nl Website: reedbusinessopleidingen.nl Vormgeving az grafisch serviceburo, Pascal Maramis, Alexander Heemskerk. az-gsb.nl. Redactie LVB Networks; Sjoerd Jansen, Erik van der Horst, Richard van Berkel, Nynke Wielenga en Martine van den Houten. Medewerkers aan dit nummer Jurino Figaroa, Els van Driel, Hidde van der Leij, Tirza Ruijters en Alois Sijnen. Het is niet toegestaan, om zonder voorafgaande toestemming van Reed Business Opleidingen, door Reed Business Opleidingen gepubliceerde artikelen, onderzoeken of gedeelten daarvan over te nemen, te (doen) publiceren of anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen. Op onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Amsterdam. © 2013 Reed Business Opleidingen bv

JE kennispartner klassikaal, online én via gratis nieuwsbrief

D

e kennis die Reed Business Opleidingen tot haar beschikking heeft wil zij graag delen met iedereen die geïnteresseerd is in een specifiek vakgebied. Hoe? Via de 18 gratis online nieuwsbrieven die wekelijks worden verstuurd. Online Marketeer Ilona Arnoldus is mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling hiervan. ‘Wij zijn naast opleider ook kennispartner voor onze relaties en andere geïnteresseerden. Onze kennis van diverse niche markten delen we graag en wat is daarbij een mooier communicatiemiddel dan een digitale nieuwsbrief? Uiteraard zijn alle artikelen en downloads ook terug te vinden op de verschillende niche websites en delen we de kennis via social media,’ vertelt Ilona.

Voor iedere vakspecialist wat wils Om iedere doelgroep te bedienen zijn er 18 verschillende websites gelanceerd. Dagelijks publiceert Reed Business Opleidingen branche gerichte artikelen, acties en downloads op alle verschillende websites. Het is mogelijk om als bezoeker te reageren op alle publicaties. Whitepapers zijn diepgaande artikelen, maar vooral praktijkgericht. De papers zijn gratis te downloaden. Aan elke niche website is een vakinhoudelijke nieuwsbrief gekoppeld die periodiek verschijnt. Alle nieuwsbriefabonnees hebben als eerste de artikelen en downloads in hun mailbox. Daarnaast profiteren ze regelmatig van kortingen, gratis abonnementen of andere acties. Het is eenvoudig om ook nieuwsbriefabonnee te worden.  Meld je nu aan voor één van onze nieuws­ brieven op reedbusiness­opleidingen.nl/ nieuwsbrief


Snel en eenvoudig uw BHVcertificaat halen of verlengen? Dat kan via 112BHV.nl

8 of meer cursisten? De BHV theorie online. 24/7 online toegang, Gewoon wanneer het u het beste uitkomt en in uw eigen tempo.

Praktijk bij u op locatie Online inzicht in de cursusvoortgang Verzorging van uw cursistenadministratie

Slechts een halve dag praktijk Intensief oefenen: reanimeren, een AED gebruiken, verbanden aanleggen en een beginnende brand blussen

Gratis uitproberen > Scan de code of ga naar 112bhv.nl en vraag de proefcursus aan.

DĂŠ basis voor hulpverlening


Op zoek naar een opleiding? De digitale studiegids is er voor je! Voor veel mensen is hun opleidingskeuze een b ­ epalend

• Altijd actuele informatie bij de hand

moment in hun carrière. Er is behoefte aan wegwij-

• In 3 klikken je studiegids in jouw mailbox

zers. Daarom is er de nieuwe digitale studiegids. Het

• De studiegids is overzichtelijk en m ­ akkelijk in gebruik

concept is eenvoudig: Een internetpagina die informatie op een geformatteerde manier aanbiedt aan iedereen die informatie zoekt over het aanbod van opleidingen. Het kiezen van een opleiding is hierdoor overzichtelijk!

www.reedbusinessopleidingen.nl/studiegids

Download nú gratis! Ga naar reedbusinessopleidingen.nl/studiegids Of bel 078 - 62 53 888 (van 8:00 tot 18:00 uur).

Kijk,dat werkt.

Inpraktijk voorjaar 2013 nr1  

Magazine voor vakspecialisten in de techniek en arbeidsveiligheid